Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akdeniz İncelemeleri Bölümü’nde Türkçe Öğretimi EGE ÜNİVERSİTESİ, Yunanistan Hasan Kaili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akdeniz İncelemeleri Bölümü’nde Türkçe Öğretimi EGE ÜNİVERSİTESİ, Yunanistan Hasan Kaili."— Sunum transkripti:

1 Akdeniz İncelemeleri Bölümü’nde Türkçe Öğretimi EGE ÜNİVERSİTESİ, Yunanistan Hasan Kaili

2 Akdeniz İncelemeleri Bölümü’nün tarihçesi •1997 kuruluş •1999-2000 öğretime başlandı •2013 itibariyle 1000’in üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. •Bugüne kadar 1000’in üzerinde mezun vermiştir.

3 Bölümün misyon ve vizyonu Bölümün ana hedefi: •Akdeniz havzasının güneydoğu ucunu disiplinler arası yaklaşımlar aracıyla bir çalışma alanı kılmaktır Bölgedeki ülkelerin (antik) uygarlıklarını, dillerini, siyasal, toplumsal, ekonomik yapılanmalarını ve ülkeler arası ilişkilerini incelemek tasarlanmıştı r

4 Somut hedefleri •Uluslararası alanda kabul edilmiş örnekleri temel alarak Arkeoloji, Dilbilim ve Uluslararası İlişkiler bilim dallarında yüksek kalitede eğitime ulaşmak •Güneydoğu Akdeniz Bölgesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, uygarlıkların, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha küresel incelenebilmesi için disiplinler arası yöntemleri desteklemek •Uluslararası arenada Akdeniz Çalışmalarının ayrı bir alan (Area Studies) olarak kabul edilmesine katkıda bulunmak •Öğretim, değerlendirme ve araştırmada yeni teknolojilerin uygulanmasını teşvik etmek. •Mezunlarına (a) bir rekabet ortamında, (b) bir yüksek lisans programında, (c) Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri takip edebilmekte bilgileri, becerileri, tutumları geliştirmeyi amaç edinmek

5 Lisans programı müfredatı •Öğretim en az 8 yarıyıldır. •İlk iki yılda ortak zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. •Doğu Akdeniz dillerinden olan Arapça, İbranice veya Türkçeden birini zorunlu seçmeli yabancı dil olarak öğrenmektedirler •Bu zorunlu seçmeli diller 14 haftalık 6 yarıyıl boyunca haftada 5 saat okutulmaktadır.

6 Öğrenciler öğrenimlerinin üçüncü yılında •Dilbilim, •Arkeoloji •Uluslararası İlişkiler ve Kurumlar Anabilim dalından birini seçer ve bu bilim dallarının özellikle Doğu Akdeniz’le ilgili bölümüne odaklanarak öğrenimlerinin üçüncü ve dördüncü yılını tamamlarlar

7 Akademik kadronun nicelik ve niteliği •2012-2013 akademik yılında bölümde 17 kadrolu öğretim üyesi görev almaktadır. •2 Profesör: biri arkeometri diğeri uluslararası ilişkiler uzmanı, •6 Doçent: ikisi dilbilim, biri uluslararası ilişkiler, biri hukuk, biri çağdaş tarih, biri de antik dönem tarihi uzmanı, •5 Yardımcı Doçent: iki arkeoloji, iki dilbilim, biri uluslararası ilişkiler uzmanı, •2 öğretim görevlisi: iki uluslararası ilişkiler uzmanı öğretim görevlisi, •2 dil eğitmeni: bir Arapça, bir de İbranice •Ayrıca, her dönemin ihtiyaçlarına göre sayısı 5 ile 10 arasında değişen çeşitli alanlarda uzman sözleşmeli öğretim görevlisi bu kadroya katılmaktadır.

8 Öğrenci sayısı •Öğretime başlanan 1999-2000 akademik yılından itibaren bölümün lisans programına ˃ 160 öğrenci alınmaktadır Akademik yıl1. yıl2. yıl3. yıl4. yıl ˃ 4. yıl Toplam 2005-2006162165162182187858 2006-2007155169165154253896 2007-2008151165169156302943 2008-20091771581651623451007 2009-20101791861571534141089 Tablo 1

9 Bölümde Türkçe öğretimi •Türkçe derslerinin müfredatı öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinden oluşan 4 temel dil becerisini eşit olarak ilerletebileceği biçimde geliştirilmektedir. Türkçeyi seçen bazı öğrencilerin Dilbilim ana bilim dalında eğitimlerine devam edecekleri de göz önünde bulundurularak dil bilgisel ulamların öğretimine de ayrı bir önem verilmektedir. •Son yıllarda Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni dikkate alınarak; ayrıca, öğrencilerimize özgü parametreler de göz önünde bulundurularak (yaş, öğrenim durumu vb.) müfredat gözden geçirilmiş olup her akademik yılın ders içeriği Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni’ndeki bir düzeyle denkleştirilmiştir.

10 Türk Dili ile ilgili diğer dersler Türkçenin dil bilgisel olarak betimlenmesi Bu ders dilbilim dalında 6. yarıyılda zorunlu ders olarak verilmektedir. Bu derste Türkçenin dil bilgisel sistemi ele alınmaktadır. Dilbilimin metodolojik araçlarını kullanan tanımlayıcı bir yaklaşım benimseyen bir derstir. Dilin tarihi ve genel tipolojik özellikleri tanıtıldıktan sonra Türkçe üç temel çözümleme düzeyinde – sesbilim, biçimbilim ve sözdizim - ele alınmaktadır.

11 Türk Dili ve Edebiyatı •Bu ders 3. yarıyılda verilen seçmeli bir derstir. Bu derste dili ve edebiyatı aracılığıyla Türk kültürünü tanıtmak hedeflenmektedir. Somut olarak, dersin dil ekseninde Türk Dilinin tarihi, Türkiye Türkçesinin gelişimi, diğer Türk dilleri ile ilişkisi, Türk dil devriminin sosyal ve politik çerçevesi ve dil devriminin sonuçları ele alınmaktadır. •Edebiyat ekseninde ise, öncelikle Türk edebiyatının en önemli dönemleri kısa bir genel bakışla ele alınmaktadır. Ayrıca 1870 yılı sonrasından günümüze kadar olan Türk Edebiyat ürünlerinin incelenmesi bugünkü çağdaş Türkiye’yi yöneten ve tanımlayan çeşitli ideolojik ve politik akımları gün ışığına çıkardığından, bu dönemde üretilen eserler ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Ayrıca, çağdaş Türk edebiyatındaki geçiş dönemi, bu dönemi belirleyen edebi ve ideolojik akımlar, çağdaş Türk şiirinin önemli temsilcileri, çağdaş Türk yazını ve Türk edebiyatında “Yunan” imgesi ele alınan konular arasındadır. Son olarak da, Türk edebiyatının Yunancaya çevrilmiş eserlerinin bir sunumu yapılmaktadır.

12 Kaynakça •Akdeniz İncelemeleri Bölümü Resmi Sitesi. Erişim adresi: •http://www.mediterraneanstudies.gr/tms/ Erişim tarihi: 17-03-2013http://www.mediterraneanstudies.gr/tms/ •Akdeniz İncelemeleri Bölümü. 2011. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. [Bölümün İç Değerlendirme Raporu]. Rodos. Erişim adresi: http://www.mediterraneanstudies.gr/tms/docs/tms_internal_evaluation_rep ort2 0052010.pdf. Erişim Tarihi: 17-03-2013. http://www.mediterraneanstudies.gr/tms/docs/tms_internal_evaluation_rep ort2 0052010.pdf •Avrupa Konseyi. 2001. A Common European Framework of Reference for Languages: Learning,Teaching, Assessment [Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni] (Strasbourg: Council of Europe) •Kaili, H., Papadopoulou, C., Prokou, S. 2008. Akdeniz İncelemeleri Bölümünde Güneydoğu Akdeniz Dillerinin Öğretimi. Güneydoğu Akdeniz Dillerinin Öğretimi-Öğrenimi Çalıştığında sunulan bildiri. Rodos, 29- 30/08/2008.


"Akdeniz İncelemeleri Bölümü’nde Türkçe Öğretimi EGE ÜNİVERSİTESİ, Yunanistan Hasan Kaili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları