Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 N.B.C. VE ANESTEZİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof.Dr. Ahmet COŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 N.B.C. VE ANESTEZİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof.Dr. Ahmet COŞAR."— Sunum transkripti:

1 1 N.B.C. VE ANESTEZİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof.Dr. Ahmet COŞAR

2 2 Tanımlamalar Nükleer Biyolojik ve Kimyasal ( N.B.C. ) SavaşıBiyoterörizmKitle Yaralama Silahları ( Weapons for mass injury ) Kitle Yaralama Silahları ( Weapons for mass destruction )

3 3 Cephede yapılır Askeri unsurlarca yapılır Fiziksel travmaya yol açar Etkilenen karşı taraf Daha büyük ölçekli Geleneksel savaş

4 4 N.B.C. savaşı Fiziksel travma + gaz intoksikasyonu Hedef herkes Daha düşük maliyetli

5 5 Niçin N.B.C.? Psikolojik etkiye sahiptir. Geniş bir alana kolayca dağılabilir. Olayın tanınması güçtür. Büyük miktarlara gereksinim yoktur. Ajanların temin ve üretimi daha kolaydır. Var olan kaynakları tüketir.

6 6 N.B.C. ajan kaynakları Ev üretimi Laboratuar / Ticari üretim Endüstriyel tesisler Yabancı askeri kaynaklar Tıbbi / Üniversite araştırma kaynakları Nükleer tesisler

7 7 Tehdit gerçek mi? 1984 Dallas Salmonella salata barında 1990 Sovyet ilticacıları vektörü ortaya çıkardılar 1995 Irak antrax ve botulinum toksini içeren silahlar imal ettiğini doğruladı 1995 Saum Shirinko Tokyo’da sarin gazı kullandı 11 ülke biyolojik silahlarla ilgili deneysel çalışmalar yapmaktadır

8 8 Tehdit oluşturan gruplar Kimsesiz bireyler Lokal terörist gruplar Uluslararası sponsoru olanlar Kıyamet günü mezhebine bağlı olanlar Güç gösterisinde bulunanlar

9 9 Yanlışlar “Biz kapsama alanında değiliz.” “N.B.C. ajanları ölümcül olup nasıl olsa maruz kalan herkes ölecektir.” “Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur.”

10 10 Nükleer saldırılar Yaygın yanıklar Volum kayıpları Elektrolit dengesizlikleri

11 11 Şüpheli pakete yaklaşım ( CDC ) Zarfı sallamayın ve açmayın, Zarfı plastik bir torbanın ya da akma ya da sızıntıyı engelleyecek bir kabın içine koyun, Eğer torba ya da kap bulamazsanız, zarfı herhangi bir şeyle (kağıt, örtü vb) örtün, Bulunduğunuz odadan çıkın, kapıyı sıkıca kapatın ve başkalarının girmesini engelleyin, Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın, Eğer zarf içindeki toz yere dökülür ya da üstünüze bulaşırsa ; derhal dökülen tozun üstünü örtün ve odadan çıkın, toza bulaşmış giysilerinizi çıkartın ve bir torbaya koyup ağzını sıkıca kapatın. Güvenlik birimlerini olaydan haberdar edin,

12 12 Kimyasal ajanlar Yakıcı ajanlar Boğucu ajanlar Sinir ajanları Kan zehirleyici ajanlar Uyuşturucu maddeler

13 13 Kimyasal silahlar Yakıcılar Mustard gazı Lewisit Boğucular Fosgen ( trikloretilenin yıkım ürünü ) Klorid Sinir ajanları SarinTabun SomanVX

14 14 Sinir ajanlarının kliniği Bradikardi Myozis Fasikülasyonlar Kas güçsüzlüğü Ataksi Koma S alivasyon L akrimasyon U rinasyon D iyare G astrik kramplar E mesis SENDROMU

15 15 Spesifik ajanların askeri tedavisi Atropin ( enjeksiyon ) Pralidoksim ( enjeksiyon ) Pyridostigmin ( tablet ) Muskarinik etkileri nötralize eder. Kolinesterazları reaktive eder. Antidot olmayıp, antidotların etkisini potansiyalize eder.

16 16 Spesifik antidotal tedavi Atropin: 2mg / 10-20 dakika ; IM Tam atropinizasyona kadar Skopolamin: 0.25 mg / 4-6 saat ; IM Pralidoksim: 1-2 gr ; IM ; Tek doz Obidoksim: 250 mg / 2 saat ; IM

17 17 Biyolojik ve kimyasal ajanların karakteristikleri Etki süresi Direnci Geçirgenliği Toksisitesi Hem riski, hem de uygun yanıtı oluşturmamızı belirler.

18 18 NBC’nin tıbbi boyutu Oluşmasını önlemek Yaralı sayısını minimize etmek Sekonder gelişmeleri engellemek İlk yardım sağlama Yaralıların tahliye edilmesi Kurtarma Definitif tedavinin sağlanması Rekonstrüksiyon ve derlenmenin kolaylaştırılması

19 19 Niçin anesteziyologlar? Fizyoloji farmakoloji ve patofizyolojideki akademik birikimi Yaralıların acil cerrahi girişim ve uzun süreli perioperatif bakım gereksinimi N.B.C. Ajanlarının solunum,dolaşım ve S.S.S.ni hedef almaları Acil ve uzun süreli yaşam desteğindeki bilgi ve deneyimi

20 20 Anesteziyoloğun çalışma alanları Acil servis Yoğun bakım Ameliyathane

21 21 Anesteziyoloğun rolü nedir? Kitle ölümü Kitle yaralanması

22 22 Anesteziyoloğun ek donanıma gereksinimi var mı? Risk informasyonu Gereksinim duyulacak prosedürler için spesifik donanımları kazanmak

23 23 Hazmat kordonu Hazmat database ; Korunma Dekontaminasyon Klinik yönetim protokolleri Detaylı bilgi sunar.

24 24 Sahada ilk girişim Triyaj Çalışanların korunması Dekontaminasyon

25 25 Triyaj Primer Olay yerinde Sekonder Sağlık biriminde

26 26 Triyaj kategorileri KIRMIZI ; Hemen girişime gerek duyulanlar SARI ; İkinci öncelikli hastalar YEŞİL ; Minör yaralanmalar SİYAH ; Ölmesi yüksek ihtimal olanlar

27 27 Dekontaminasyon Fiziksel yöntemler Kimyasal nötralizasyon Giysilerin çıkarılması Sabunlu su ile yıkama Alkalin hipoklorit solusyonu

28 28 Birincil bakım Birinci Öncelik Aksi ispat edilene kadar servikal vertebra hasarı olduğu kabul edilmelidir.

29 29 Solunum Değerlendirme ( Olabilecek bozuklukları düşün ! ) Havalandırma Oksijenlendirme

30 30 Obstrükte havayolu Değişen bilinç durumu Retraksiyonlar (çekilmeler) Siyanoz (morarma) Trakea pozisyonu Gürültülü solunum Azalmış göğüs kafesi hareketleri

31 31 Havayolu bakımı Pozisyon verilmesi Havayolunun temizlenmesi Servikal travma olasılığının düşünülmesi Entübasyon Entübe edilemiyorsa alternatif yöntemlerin uygulanması

32 32 Dolaşım Değerlendirme ( Hayatı tehdit edici kanamaların durdurulması ) Bilinç durumu Cilt rengi Nabız

33 33 Nörolojik değerlendirme Bilinç durumu Pupiller Refleks kaybı Anormal kasılmalar Hareket kaybı

34 34 Hava yolu ile transport Barometrik basınç değişiklikleri Termal stres Yer çekimi ve akselerasyon kuvvetleri Oksijen parsiyel basıncı Gürültü ve vibrasyon Nem Yorgunluk

35 35 Ayırıcı tanı ( 1 ) Ağrı Kafa travması Ciddi hipoperfüzyon Aşırı atropin / efedrin uygulanması > 3 mm ve ışığa yanıt vermeyen pupil Aşırı doz opioid İntrakraniyal hemoraji Pridostigmin uygulanması Işığa minimal yanıtlı myozis

36 36 Ayırıcı tanı ( 2 ) Sekresyon / Dispne Ciddi allerjik reaksiyon / Astma Üst solunum yolu enfeksiyonu Sinir ajanı intoksikasyonu Pridostigmin tedavisi Kalp yetmezliği / Akciğer ödemi Hipertansif kriz Sıvı yüklenmesi Hipertansif kriz

37 37 Ayırıcı tanı ( 3 ) Taşikardi Anksiyete Ağrı Ketamin Hipovolemi / Hemoraji Hipoksi Optimal atropinizasyon Bradikardi Aşırı opioid verilmesi Künt göğüs travması Sinir ajanı intoksikasyonu Pridostigmin tedavisi Artmış ICP Hipovolemi / Hemoraji

38 38 Ayırıcı tanı ( 4 ) Bilinç kaybı / Koma Kafa travması Beyin yaralanması Aşırı opioid kullanımı Aşırı benzodiazepin kullanımı Postiktal durum Ciddi sinir ajanı intoksikasyonu Adele güçsüzlüğü Aşırı opioid verilmesi Aşırı benzodiazepin uygulanması Kafa travması Beyin yaralanması SVH ( Stroke ) Pridostigmin tedavisi Kas gevşeyticilerin yetersiz nötralizasyonu

39 39 Spesifik patolojinin yönetimi Hedef sistem Solunum sistemi Toksik ajanlar ; Bozar Hava yolunu Solunum mekaniğini

40 40 Toksik ajanların respiratuar etkileri ( 1 ) Respiratuar komponent EtkiToksik ajan SSS Respiratuar sistemin depresyonu Sinir ajanları Siyanidler PSS Solunum kaslarının nöromuskuler paralizisi Sinir ajanları Nörotoksinler Nazofarinks Sekresyonlarla blokaj Sinir ajanları Yakıcılar

41 41 Toksik ajanların respiratuar etkileri ( 2 ) Respiratuar komponent EtkiToksik ajan Larinks İrritasyon Laringeal spazm Sinir ajanları Riot-kontrol ajanları Hava yolları Sekresyonlarla blokaj Obstrüksiyon Sinir ajanları Mustard Alveoller Toksik pulmoner ödem Çeşitli toksik ajanlar

42 42 Preoperatif değerlendirme Antidotal tedavi Maruz kalma düzeyi End organ disfonksiyonu Özellikle nöromüsküler kavşak ve kardiyak patolojiler üzerine odaklanmalıdır.

43 43 Ön tedavi ve anestezi Gastrik boşalmada gecikme Nondepolarizan ajanlara artmış duyarlılık Bronkospazm

44 44 Hastaneye ulaştığında Dekontaminasyonun doğrulanması Kardiyodepresan veya kolinomimetik ilaçların verilmemesi Sistemlere yönelik değerlendirme ve bakım Toksikolojik değerlendirme Havayolunu açıklığının sürdürülmesi Özel giysisiz girişimde bulunulmaması Endike ise full atropinizasyon Norepinefrin yerine epinefrin veya dopamin tercih edilmesi

45 45 Tanı basamakları Ayrıntılı anamnez Kas fonksiyonunun değerlendirilmesi Antidotal tedavinin yeterliliğinin değerlendirilmesi Toksikolojik değerlendirme yapılması Respiratuvar distres, midriazis ve kardiyak problemlerin ayrıcı tanısının yapılması

46 46 Havayolu kontrolü Hızlı ETE ve %100 O 2 Havayolu sekresyonlarının temizlenmesi Süksinil kolin, LMA, Kombi tüp kullanılmaması Nazal entübasyon ve rocuronyum kullanılması

47 47 Anestezi öncesi tedavi Sinir gazı antidotal tedavisi Analjezi için meperidin ve ketamin terclh edilmesi Ritm bozukluklarının düzeltilmesi Gereksinim olursa sedatif / antikonvülsüf ilaç kullanılması Yüksek basınçlı ventilasyon + PEEP Mesane kataterizasyonu Gerekirse inotropik ajanların kullanılması

48 48 IV indüksiyon ajanları Tercih edilecek ajanlar Uygun olmayan ajanlar KetaminEtomidatPropofolTiyopental

49 49 Opioidler Doğrudan AChE farmakolojisini etkilemezler. Morfin, bronkokonstrüksiyon ve hipotansiyon yapabilir. Morfin ve fentanyl vagotoniktirler. İskelet kaslarında rijiditeye yol açarlar. Meperidin tercih edilmelidir.

50 50 Kas gevşeticiler Kullanılmamaları tercih edilmelidir. Plazma kolinesteraz inhibisyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Entübasyon için roküronyum, ikinci seçenek olarak da pankronyum tercih edilmelidir. En önemli faktör ise; titre edilip monitörize edilerek kullanılmalarıdır.

51 51 İnhalasyon ajanları

52 52 Rejyonel anestezi Kooperasyon yetersizliği Hemodinamik instabilite Sınırlı zamana sahip olunma Koagülopatiler Dezavantajları ; Eğer uygulanacaksa ; Opioid ilave edilmemeli Amid grubu lokal anestezikler tercih edilmeli

53 53 Postoperatif bakım Sürekli ve enerjik sinir ajanı antidotal tedavisi Uzamış solunum desteği ihtiyacı olasılığı Neostigmin kullanılmaması Gereksinim olursa sedasyon Sürekli havayolu bakımının sağlanması Kolinerjik aşırı uyarılma kaybolmadan ekstübe edilmemesi Uzamış solunum kasları yetersizliği, en ciddi komplikasyonudur.

54 54 Postoperatif ağrı denetimi En güvenilir yoldan yapılmalı Meperidin tercih edilmeli Küçük tekrarlanan dozlar kullanılmalı H.K.A. uygun bir seçenek değil İkinci analjezik seçeneği ketamin olmalı Eğer epidural yol kullanılacaksa sadece bupivakain tercih edilmeli

55 55 Pediatrik olgular Mutlaka ısıtılmalı Temel yaşam desteğinin sürdürülmesi CO hıza bağımlı İntoksikasyon, SSS depresyonu ve hipotoni ile karakterize Olanaklıysa bir pediatrist desteğinin sağlanması Atropin için daha yüksek dozlara ihtiyaç olabilir Entübasyon güçlüğü olasılığı

56 56 Anestezi uygulaması İnhalasyon genel anestezisi Bilinçli sedasyon uygulanmaması Kas gevşeticilerin titre edilip, monitörize edilerek kullanılması Olanaklıysa periferal sinir bloklarının uygulanması İndüksiyonda etomidat veya ketamin Rejyonel anesteziden kaçınılması Lokal anestezik olarak, bupivakainin tercih edilmesi

57 57 Yoğun bakım Nöromüsküler sorunlar Toksik pulmoner ödem A.R.D.S.

58 58 A.B.D.

59 59 Biotox planı 1995 Fransa'da oluşturulmuştur. Anesteziyologlar hem primer hem de sekonder kademede görev almaktadırlar. Mobil sağlık cevap timidir. Tim elemanları hem spesifik eğitim almış, hem de özel kıyafetlere sahiptirler.

60 60 Durum değerlendirmesi Hazırlıklar caydırcı olabilir Hazırlıklar aynı zamanda doğal oluşan epidemilere yardım sağlayabilir Tehdit gerçek Eylem için zaman şimdi

61 61 Sonuç Nükleer,biyolojik ve kimyasal saldırılar 21. yüzyılın realitesi olarak tüm bireyler için risk taşımaktadır. Özellikle bizim coğrafyamız için bu risk, tehdit boyutuna kadar ulaşmaktadır. N.B.C saldırılarına karşı oluşturulacak multi- disipliner tibbi yanıtta, anesteziyologlar duyulması gereken en önemli ses olmalıdırlar.

62 62 Son "... and he that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator..." The Essays by Sir Francis Bacon, 1601


"1 N.B.C. VE ANESTEZİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof.Dr. Ahmet COŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları