Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI"— Sunum transkripti:

1 G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
N.B.C. VE ANESTEZİ Prof.Dr. Ahmet COŞAR

2 Tanımlamalar Nükleer Biyolojik ve Kimyasal ( N.B.C. ) Savaşı
Kitle Yaralama Silahları ( Weapons for mass destruction ) Kitle Yaralama Silahları ( Weapons for mass injury ) Biyoterörizm

3 Geleneksel savaş Cephede yapılır Askeri unsurlarca yapılır
Fiziksel travmaya yol açar Etkilenen karşı taraf Daha büyük ölçekli

4 N.B.C. savaşı Fiziksel travma + gaz intoksikasyonu Hedef herkes
Daha düşük maliyetli

5 Niçin N.B.C.? Ajanların temin ve üretimi daha kolaydır.
Büyük miktarlara gereksinim yoktur. Olayın tanınması güçtür. Geniş bir alana kolayca dağılabilir. Psikolojik etkiye sahiptir. Var olan kaynakları tüketir.

6 N.B.C. ajan kaynakları Ev üretimi Laboratuar / Ticari üretim
Endüstriyel tesisler Yabancı askeri kaynaklar Tıbbi / Üniversite araştırma kaynakları Nükleer tesisler

7 Tehdit gerçek mi? 1984 Dallas Salmonella salata barında
1990 Sovyet ilticacıları vektörü ortaya çıkardılar 1995 Irak antrax ve botulinum toksini içeren silahlar imal ettiğini doğruladı 1995 Saum Shirinko Tokyo’da sarin gazı kullandı 11 ülke biyolojik silahlarla ilgili deneysel çalışmalar yapmaktadır

8 Tehdit oluşturan gruplar
Kimsesiz bireyler Lokal terörist gruplar Uluslararası sponsoru olanlar Kıyamet günü mezhebine bağlı olanlar Güç gösterisinde bulunanlar

9 Yanlışlar “Biz kapsama alanında değiliz.”
“N.B.C. ajanları ölümcül olup nasıl olsa maruz kalan herkes ölecektir.” “Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur.”

10 Nükleer saldırılar Yaygın yanıklar Volum kayıpları
Elektrolit dengesizlikleri

11 Şüpheli pakete yaklaşım ( CDC )
Zarfı sallamayın ve açmayın, Zarfı plastik bir torbanın ya da akma ya da sızıntıyı engelleyecek bir kabın içine koyun, Eğer torba ya da kap bulamazsanız, zarfı herhangi bir şeyle (kağıt, örtü vb) örtün, Bulunduğunuz odadan çıkın, kapıyı sıkıca kapatın ve başkalarının girmesini engelleyin, Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın, Güvenlik birimlerini olaydan haberdar edin, Eğer zarf içindeki toz yere dökülür ya da üstünüze bulaşırsa ; derhal dökülen tozun üstünü örtün ve odadan çıkın, toza bulaşmış giysilerinizi çıkartın ve bir torbaya koyup ağzını sıkıca kapatın.

12 Kimyasal ajanlar Yakıcı ajanlar Boğucu ajanlar Sinir ajanları
Kan zehirleyici ajanlar Uyuşturucu maddeler

13 Kimyasal silahlar Yakıcılar Boğucular Sinir ajanları Mustard gazı
Lewisit Boğucular Fosgen ( trikloretilenin yıkım ürünü ) Klorid Sinir ajanları Sarin Tabun Soman VX

14 Sinir ajanlarının kliniği
Bradikardi Myozis Fasikülasyonlar Kas güçsüzlüğü Ataksi Koma S alivasyon L akrimasyon U rinasyon D iyare G astrik kramplar E mesis SENDROMU

15 Spesifik ajanların askeri tedavisi
Atropin ( enjeksiyon ) Muskarinik etkileri nötralize eder. Pralidoksim ( enjeksiyon ) Kolinesterazları reaktive eder. Pyridostigmin ( tablet ) Antidot olmayıp, antidotların etkisini potansiyalize eder.

16 Spesifik antidotal tedavi
Atropin : 2mg / dakika ; IM Tam atropinizasyona kadar Skopolamin : 0.25 mg / 4-6 saat ; IM Pralidoksim : 1-2 gr ; IM ; Tek doz Obidoksim : 250 mg / 2 saat ; IM

17 Biyolojik ve kimyasal ajanların karakteristikleri
Etki süresi Toksisitesi Hem riski, hem de uygun yanıtı oluşturmamızı belirler. Direnci Geçirgenliği

18 NBC’nin tıbbi boyutu Oluşmasını önlemek Yaralı sayısını minimize etmek
Sekonder gelişmeleri engellemek Kurtarma İlk yardım sağlama Yaralıların tahliye edilmesi Definitif tedavinin sağlanması Rekonstrüksiyon ve derlenmenin kolaylaştırılması

19 Niçin anesteziyologlar?
Fizyoloji farmakoloji ve patofizyolojideki akademik birikimi Acil ve uzun süreli yaşam desteğindeki bilgi ve deneyimi N.B.C. Ajanlarının solunum,dolaşım ve S.S.S.ni hedef almaları Yaralıların acil cerrahi girişim ve uzun süreli perioperatif bakım gereksinimi

20 Anesteziyoloğun çalışma alanları
Acil servis Ameliyathane Yoğun bakım

21 Anesteziyoloğun rolü nedir?
Kitle ölümü Kitle yaralanması ENGELLEMEK

22 Anesteziyoloğun ek donanıma gereksinimi var mı?
Risk informasyonu Gereksinim duyulacak prosedürler için spesifik donanımları kazanmak

23 Hazmat kordonu Hazmat database ; Korunma Detaylı bilgi sunar.
Dekontaminasyon Klinik yönetim protokolleri

24 Sahada ilk girişim Triyaj Dekontaminasyon Çalışanların korunması

25 Triyaj Primer Olay yerinde Sekonder Sağlık biriminde

26 Triyaj kategorileri KIRMIZI ; Hemen girişime gerek duyulanlar
SARI ; İkinci öncelikli hastalar YEŞİL ; Minör yaralanmalar SİYAH ; Ölmesi yüksek ihtimal olanlar DO THE MOST GOOD, FOR THE MOST PEOPLE !

27 Dekontaminasyon Fiziksel yöntemler Kimyasal nötralizasyon
Giysilerin çıkarılması Sabunlu su ile yıkama Kimyasal nötralizasyon Alkalin hipoklorit solusyonu

28 Birincil bakım AÇIK BİR HAVAYOLU TEMİNİ Birinci Öncelik
Aksi ispat edilene kadar servikal vertebra hasarı olduğu kabul edilmelidir.

29 Solunum Değerlendirme ( Olabilecek bozuklukları düşün ! )
Oksijenlendirme Havalandırma

30 Obstrükte havayolu Değişen bilinç durumu Retraksiyonlar (çekilmeler)
Siyanoz (morarma) Trakea pozisyonu Gürültülü solunum Azalmış göğüs kafesi hareketleri

31 Havayolu bakımı Pozisyon verilmesi Havayolunun temizlenmesi
Servikal travma olasılığının düşünülmesi Entübasyon Entübe edilemiyorsa alternatif yöntemlerin uygulanması

32 Dolaşım Değerlendirme Bilinç durumu Nabız Cilt rengi
( Hayatı tehdit edici kanamaların durdurulması ) Bilinç durumu Nabız Cilt rengi

33 Nörolojik değerlendirme
Bilinç durumu Pupiller Anormal kasılmalar Refleks kaybı Hareket kaybı

34 Hava yolu ile transport
Barometrik basınç değişiklikleri Termal stres Yer çekimi ve akselerasyon kuvvetleri Oksijen parsiyel basıncı Gürültü ve vibrasyon Nem Yorgunluk DİKKAT !

35 > 3 mm ve ışığa yanıt vermeyen pupil Işığa minimal yanıtlı myozis
Ayırıcı tanı ( 1 ) Ağrı Kafa travması Ciddi hipoperfüzyon Aşırı atropin / efedrin uygulanması > 3 mm ve ışığa yanıt vermeyen pupil Aşırı doz opioid İntrakraniyal hemoraji Pridostigmin uygulanması Işığa minimal yanıtlı myozis

36 Ayırıcı tanı ( 2 ) Sekresyon / Dispne Ciddi allerjik reaksiyon / Astma
Üst solunum yolu enfeksiyonu Sinir ajanı intoksikasyonu Pridostigmin tedavisi Kalp yetmezliği / Akciğer ödemi Hipertansif kriz Sıvı yüklenmesi

37 Ayırıcı tanı ( 3 ) Taşikardi Bradikardi Anksiyete Ağrı Ketamin
Hipovolemi / Hemoraji Hipoksi Optimal atropinizasyon Bradikardi Aşırı opioid verilmesi Künt göğüs travması Sinir ajanı intoksikasyonu Pridostigmin tedavisi Artmış ICP Hipovolemi / Hemoraji

38 Ayırıcı tanı ( 4 ) Bilinç kaybı / Koma Adele güçsüzlüğü Kafa travması
Beyin yaralanması Aşırı opioid kullanımı Aşırı benzodiazepin kullanımı Postiktal durum Ciddi sinir ajanı intoksikasyonu Adele güçsüzlüğü Aşırı opioid verilmesi Aşırı benzodiazepin uygulanması Kafa travması Beyin yaralanması SVH ( Stroke ) Pridostigmin tedavisi Kas gevşeyticilerin yetersiz nötralizasyonu

39 Spesifik patolojinin yönetimi
Hedef sistem Solunum sistemi Toksik ajanlar ; Hava yolunu Solunum mekaniğini Bozar

40 Toksik ajanların respiratuar etkileri ( 1 )
Respiratuar komponent Etki Toksik ajan SSS Respiratuar sistemin depresyonu Sinir ajanları Siyanidler PSS Solunum kaslarının nöromuskuler paralizisi Nörotoksinler Nazofarinks Sekresyonlarla blokaj Yakıcılar

41 Toksik ajanların respiratuar etkileri ( 2 )
Respiratuar komponent Etki Toksik ajan Larinks İrritasyon Laringeal spazm Sinir ajanları Riot-kontrol ajanları Hava yolları Sekresyonlarla blokaj Obstrüksiyon Mustard Alveoller Toksik pulmoner ödem Çeşitli toksik ajanlar

42 Preoperatif değerlendirme
Antidotal tedavi Maruz kalma düzeyi End organ disfonksiyonu Özellikle nöromüsküler kavşak ve kardiyak patolojiler üzerine odaklanmalıdır.

43 Ön tedavi ve anestezi Gastrik boşalmada gecikme
Nondepolarizan ajanlara artmış duyarlılık Bronkospazm

44 Hastaneye ulaştığında
Dekontaminasyonun doğrulanması Toksikolojik değerlendirme Sistemlere yönelik değerlendirme ve bakım Özel giysisiz girişimde bulunulmaması Kardiyodepresan veya kolinomimetik ilaçların verilmemesi Havayolunu açıklığının sürdürülmesi Endike ise full atropinizasyon Norepinefrin yerine epinefrin veya dopamin tercih edilmesi

45 Tanı basamakları Ayrıntılı anamnez Kas fonksiyonunun değerlendirilmesi
Antidotal tedavinin yeterliliğinin değerlendirilmesi Toksikolojik değerlendirme yapılması Respiratuvar distres, midriazis ve kardiyak problemlerin ayrıcı tanısının yapılması

46 Havayolu kontrolü Hızlı ETE ve %100 O2
Havayolu sekresyonlarının temizlenmesi Süksinil kolin, LMA, Kombi tüp kullanılmaması Nazal entübasyon ve rocuronyum kullanılması

47 Anestezi öncesi tedavi
Sinir gazı antidotal tedavisi Gereksinim olursa sedatif / antikonvülsüf ilaç kullanılması Ritm bozukluklarının düzeltilmesi Mesane kataterizasyonu Analjezi için meperidin ve ketamin terclh edilmesi Yüksek basınçlı ventilasyon + PEEP Gerekirse inotropik ajanların kullanılması

48 IV indüksiyon ajanları
Tercih edilecek ajanlar Ketamin Etomidat Uygun olmayan ajanlar Tiyopental Propofol

49 Opioidler Doğrudan AChE farmakolojisini etkilemezler.
Morfin, bronkokonstrüksiyon ve hipotansiyon yapabilir. Morfin ve fentanyl vagotoniktirler. İskelet kaslarında rijiditeye yol açarlar. Meperidin tercih edilmelidir.

50 Kas gevşeticiler Kullanılmamaları tercih edilmelidir.
Plazma kolinesteraz inhibisyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Entübasyon için roküronyum, ikinci seçenek olarak da pankronyum tercih edilmelidir. En önemli faktör ise; titre edilip monitörize edilerek kullanılmalarıdır.

51 İnhalasyon ajanları Bu olgular için; en güvenilir anestezi uygulaması
inhalasyon ajanlarının kullanıldığı genel anestezidir !

52 Rejyonel anestezi Dezavantajları ; Eğer uygulanacaksa ;
Kooperasyon yetersizliği Sınırlı zamana sahip olunma Hemodinamik instabilite Koagülopatiler Eğer uygulanacaksa ; Opioid ilave edilmemeli Amid grubu lokal anestezikler tercih edilmeli

53 Postoperatif bakım Sürekli ve enerjik sinir ajanı antidotal tedavisi
Gereksinim olursa sedasyon Neostigmin kullanılmaması Kolinerjik aşırı uyarılma kaybolmadan ekstübe edilmemesi Uzamış solunum desteği ihtiyacı olasılığı Sürekli havayolu bakımının sağlanması Uzamış solunum kasları yetersizliği, en ciddi komplikasyonudur.

54 Postoperatif ağrı denetimi
En güvenilir yoldan yapılmalı Meperidin tercih edilmeli Küçük tekrarlanan dozlar kullanılmalı H.K.A. uygun bir seçenek değil İkinci analjezik seçeneği ketamin olmalı Eğer epidural yol kullanılacaksa sadece bupivakain tercih edilmeli

55 Pediatrik olgular Mutlaka ısıtılmalı
Atropin için daha yüksek dozlara ihtiyaç olabilir Temel yaşam desteğinin sürdürülmesi Entübasyon güçlüğü olasılığı CO hıza bağımlı İntoksikasyon, SSS depresyonu ve hipotoni ile karakterize Olanaklıysa bir pediatrist desteğinin sağlanması

56 Anestezi uygulaması İnhalasyon genel anestezisi
Olanaklıysa periferal sinir bloklarının uygulanması Kas gevşeticilerin titre edilip, monitörize edilerek kullanılması Rejyonel anesteziden kaçınılması Bilinçli sedasyon uygulanmaması İndüksiyonda etomidat veya ketamin Lokal anestezik olarak, bupivakainin tercih edilmesi

57 Yoğun bakım UZUN SÜRELİ VENTİLATÖR DESTEĞİNE GEREKSİNİM DUYARLAR !
Nöromüsküler sorunlar Toksik pulmoner ödem A.R.D.S. UZUN SÜRELİ VENTİLATÖR DESTEĞİNE GEREKSİNİM DUYARLAR !

58 A.B.D. 2003 yılı sağlık harcamalarında,
% 300’ler oranında artışa giderek biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı ulusal düzeyde hazırlıklar yapmaktadır !

59 Biotox planı 1995 Fransa'da oluşturulmuştur.
Anesteziyologlar hem primer hem de sekonder kademede görev almaktadırlar. Mobil sağlık cevap timidir. Tim elemanları hem spesifik eğitim almış, hem de özel kıyafetlere sahiptirler.

60 Durum değerlendirmesi
Tehdit gerçek Eylem için zaman şimdi Hazırlıklar caydırcı olabilir Hazırlıklar aynı zamanda doğal oluşan epidemilere yardım sağlayabilir

61 Sonuç Nükleer,biyolojik ve kimyasal saldırılar 21. yüzyılın realitesi olarak tüm bireyler için risk taşımaktadır. Özellikle bizim coğrafyamız için bu risk, tehdit boyutuna kadar ulaşmaktadır. N.B.C saldırılarına karşı oluşturulacak multi-disipliner tibbi yanıtta, anesteziyologlar duyulması gereken en önemli ses olmalıdırlar.

62 Son ". . . and he that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator..." The Essays by Sir Francis Bacon, 1601


"G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları