Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

2

3 » Birey, çocukluğundan yaşlılığına kadar gelişen yaşam çizgisi üzerinde birbirinden farklı gelişim dönemlerinden geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir

4 » Bu bağlamda yaşam çizgisini dikkate alarak bireyin hayatını genel hatlarıyla;  Çocukluk  Ergenlik/Gençlik  Yetişkinlik  Yaşlılık gibi ana gelişim dönemlerine ayırarak incelemek mümkündür

5 » Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber sözü edilen dönemin başlangıcından fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen bir gelişim dönemidir

6 » Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlığını, kimlik duygusunu ve sosyal üretkenliğini kazandığı zaman sona eren dönemdir

7 » Ergenlikte biyolojik gelişim; iskelet sisteminde hızlı büyüme ve cinsel gelişim ile belirlenir » Ergenlikte psikolojik gelişim ise; bilişsel ve kimlik gelişimi ile belirlenir

8 1.Erken Ergenlik: » 12-14 yaş arasındaki dönemdir » Bu dönemde, hızlı gelişen fiziksel ve davranışsal değişiklikler gözlemlenir

9 » Bu dönemde ergenlerin en büyük uğraşları, bedenleridir » Önemli fiziksel değişimlerden biri cinsiyet özelliklerinin gelişimidir ve bu gelişim gencin, toplumsal olarak da bazı cinsiyet rollerini edinmesine öncülük eder

10 » Bu dönemde yakın arkadaşlıklar önem kazanmaya başlar ve genellikle aynı cinsiyette arkadaş tercih edilir » Arkadaş grupları ergenin ilgi alanları ve giyimini etkiler

11 » Erken ergenlik döneminde bilişsel gelişimde de önemli değişiklikler olmaktadır » Soyut düşüncenin gelişiyle birlikte ergenler felsefe, din, politika, ölüm gibi kavramlar üzerinde de daha fazla konuşmaya ve düşünmeye başlarlar » Zaman kavramının farkına varmaya, gelecekle ilgili kaygılar duymaya, kendi ölümlülüğünü fark etmeye başlarlar

12 2. Orta Ergenlik » 15-18 yaşlar arasındaki dönemdir » Bu dönemde anne babadan ayrışma bireyselleşme ve anne babaya bireyselliğini kabul ettirme çabaları yoğundur » Bu yaşlarda duygusal yatırım aileden çok arkadaşlara ve özellikle de karşı cinse yapılır

13 » Bireyselleşme ve istekler nedeniyle aileyle çatışmalar yaşanır » Günlük tutma yaygındır » Arkadaş ilişkileri ve değerlendirmeleri bu dönemde ergen için kaygı nedeni olabilir

14 » Dönem, bir çelişkiler dönemidir » Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma; endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş bu çelişkilerin en belirginleridir

15 » Bu evrede duyguların şiddet kazandığı görülür. Bunlar sinirlilik, öfke, bağırma, her şeye karşı gelme gibi özelliklerdir » Ergenin duygusal tepkilerini etkileyen başlıca faktörler sağlık durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve ayrıca sosyal kabul düzeyidir

16 » Çevresinin istediği gibi davranmak ve duygularını gizlemek için ergen içine kapanır » Ergenin kontrol altında tuttuğu duyguları çoğunlukla sosyal grup tarafından hoş karşılanmayan korku, öfke ve kıskançlık gibi duygulardır

17 3. Geç Ergenlik » 18 yaş dolaylarında başlar ve kimlik duygusunun bütünleşmesiyle sona erer » Akademik ve sanatsal arayışların, sosyal bağların ergenin kendini daha iyi tanımlamasına ve kendini bir topluluğa ait hissetmesine yol açtığı dönemdir

18 » Ergenliğin başından beri yaşanan duygular, kazanılan beceriler, kurulan özdeşimler harmanlanıp sentezlenir ve bu sentez sonucunda «kimlik» duygusu oluşur » Kimlik duygusu ergenin «Ben kimim?», «Ne olacağım?» sorularına fazla kuşku ve bocalamaya kapılmadan, aynılık ve süreklilik duygusunun başkaları tarafından algılananla örtüşmesidir

19 » Ergenliğin sonuna geldiği halde cinsel, toplumsal ve mesleki kimlik gelişimini tamamlamayan gençlerde kimlik karmaşası görülür

20 » Kimlik duygusunu edinebilen gençlerde  Yakın ilişkiler kurma ve sürdürme, iş ve eş seçebilme, sorumluluk üstlenebilme becerileri kazanılır  Bağlanma ve ait olma duygusu, içgörü kazanımı, sosyal kurum ve kültürel gelenekleri kabul etme eğilimi doğar

21 » Unesco’nun tanımına göre ergenlik dönemi 15- 25 yaşları arasında gösterilirken, Birleşmiş Milletler’in tanımında 12-25 yaşları arasında değerlendirilmiştir » Ergenliğin başlangıç süresi ırk, iklim ve beslenme şartları gibi değişik faktörlere bağlı olarak da değişebilmektedir sosyolojik veriler de genç ve yetişkin ayrımı hakkında bir fikir verebilir

22 » Türkiye’de, ergenlerdeki benlik imgesi ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi konu alan bir alan araştırmada; ergenlerin, beden memnuniyeti ile benlik saygıları arasında bir ilişki olduğu, buna bağlı olarak beden imgelerine ilişkin geliştirdikleri olumsuz düşüncelerin, benlik saygılarında azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir » Cinsiyet rolünün belirginleşmesinde ergenin içinde yaşadığı kültür ve toplumun önemli ölçüde belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir

23 » Ergenlik döneminde özerklik-bağımsızlık elde etmek ergenin temel gelişim görevlerindendir » Ergenlik dönemindeki birey, ebeveynleriyle daha az zaman geçirmekte ve ebeveynlerinden uzaklaşmaktadır » Ergen özerklik elde etmeye çalışırken aile çocuğu üzerindeki kontrolünü artırma eğilimi göstermektedir

24 » Ergen ile ebeveyni arasında bir uzaklaşma olsa da ergen yetişkinlik için gereken gelişimsel görevlerini tamamlayabilmek için en yakın model olarak ailesinin davranış örüntülerinden beslenmektedir

25 » Ergenlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden biri de akranlarına yönelimin artmasıdır » Akranlarla ilişkiler bir bakıma gelişimi destekleyici bir işlev görürken diğer yandan bazı durumlarda saldırganlık, şiddet ve zorbalık davranışları ile ilişkilendirilmektedir

26 » Bedensel Özelliklerini Kabul Etmek ve Bedenini Etkili Biçimde Kullanmak » Eril Ya da Dişil Bir Toplumsal Rolü Gerçekleştirmek » Her İki Cinsten Yaşıtlarıyla Yeni ve Daha Olgun İlişkiler Kurmak

27 » Hırçınlaşması » Ders çalışmaması » Sorumluluk duygusu olmaması » En küçük isteklerini sert bir dille bildirmesi » Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alması » Durgunlaşması, dalgınlaşması » Çabuk karamsarlığa düşmesi

28 » Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşması » Sert karşılıklar vermesi » İleri derecede alıngan olması » Oyuna, eğlenceye çok düşkün olması » Olur olmaz her şeye ağlaması » Evde huzursuz, dışarıda sıkılgan olması

29 » Her istediğini yaptırmak istemesi » Aşırı süslenmesi » Çok harçlık istemesi » Çok gezmesi, eve girmek istememesi » Ders çalışmaması » Banyoya girmek istememesi » Saçını kestirmek istememesi

30 » Son derece asi ve hırçın olması » Başına buyruk olması » Dayak, kötü söz, tatlı söz hiçbirinin sonuç vermemesi » Bir psikologla mı görüşmeliyim?

31 » Büyüklerin anlayışsızlığı ve baskısı, onur kırıcı davranışlar sergilemesi » Arkadaş edinmede güçlük çekilmesi » Kız-erkek arkadaşlığının olmaması » Kız erkek arkadaşlığının aile ve çevre tarafından anlaşılmaması ve karşı çıkılması » Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin, olanakların olmaması

32 » Cinsel sorunlarını aile üyeleriyle konuşulamaması » Çocuk yerine konması, ana-babayla karşılıklı konuşulamaması » Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışması » Yeni tanıştıkları insanlarla rahat iletişim kurulamaması » İzinsiz dışarı çıkılamaması

33 » Kendine güven duyamaması » Sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanması » Dikkati toplayamaması » Ders çalışırken zamanını iyi değerlendirememesi

34 » Yetişkinin baskılı ve disiplinli davranışlardan ziyade, gence karşı sevgi gösteren, güven veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini kolaylaştıracaktır

35 » Kendisine güven duyulmaması gençte kaygı yaratır » Genç, ana-babasına güven duyduğu ölçüde, sorunlarına onları da ortak eder ve böylelikle çözümü kolaylaştırmış olur » Diyalogun çocukluk yıllarından bu yana kopuk olması, gençlik döneminde gencin ana- babasıyla zıtlaşmasına, kutuplaşmasına sebep olur

36 » Aile içinde ergene yöneltilen farklı tutumlar, ergenin dengesizlik ve kararsızlığını artırır » Ergenin görüş ve düşüncelerini hiçbir zaman bir tebessüm, ya da alaylı bir gülme ile karşılanmamalıdır » Evde kendi gücünü kanıtlayacak bir girişimde bulummuşsa, bu faaliyetini sürdürebilmesi için kendisine cesaret verilmelidir

37 » Anne-babalar geçici bir bunalım dönemi olduğunun bilincinde olmalıdırlar » Ergeni başkalarının önünde eleştirmemeye, davranışlarını başkalarıyla kıyaslamamaya özellikle dikkat etmelidirler » Ergenin artık bir çocuk olmadığının, sözle ve davranışla hatırlatarak, onun için gerekli olan destek ve güveni sağlamalıdırlar

38 » Ergene birtakım görev ve sorumlulukların verilmesi gerekmektedir » Anne baba arasındaki olumlu etkileşim çocukların da olumlu davranışlar içerisine girmesini sağlar

39 » Anlayışlı, olumlu ve yapıcı bir tutumla çocuklarını kendilerine yakınlaştırabilirler » Güven vermek önemlidir » Sabır göstermek gereklidir

40 1.Koç M. (2004). Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (17), 231-256. 2.Totan T., Yöndem Z. D. (2007). Ergenlerde Zorbalığın Anne, Baba ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2 (8), 53–68. 3.Derman O. (2008). Ergenlerde Psikososyal Gelişim. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi, 63, 19-21.

41


"Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları