Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

2

3 » Birey, çocukluğundan yaşlılığına kadar gelişen yaşam çizgisi üzerinde birbirinden farklı gelişim dönemlerinden geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir

4 » Bu bağlamda yaşam çizgisini dikkate alarak bireyin hayatını genel hatlarıyla;  Çocukluk  Ergenlik/Gençlik  Yetişkinlik  Yaşlılık gibi ana gelişim dönemlerine ayırarak incelemek mümkündür

5 » Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber sözü edilen dönemin başlangıcından fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen bir gelişim dönemidir

6 » Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlığını, kimlik duygusunu ve sosyal üretkenliğini kazandığı zaman sona eren dönemdir

7 » Ergenlikte biyolojik gelişim; iskelet sisteminde hızlı büyüme ve cinsel gelişim ile belirlenir » Ergenlikte psikolojik gelişim ise; bilişsel ve kimlik gelişimi ile belirlenir

8 1.Erken Ergenlik: » yaş arasındaki dönemdir » Bu dönemde, hızlı gelişen fiziksel ve davranışsal değişiklikler gözlemlenir

9 » Bu dönemde ergenlerin en büyük uğraşları, bedenleridir » Önemli fiziksel değişimlerden biri cinsiyet özelliklerinin gelişimidir ve bu gelişim gencin, toplumsal olarak da bazı cinsiyet rollerini edinmesine öncülük eder

10 » Bu dönemde yakın arkadaşlıklar önem kazanmaya başlar ve genellikle aynı cinsiyette arkadaş tercih edilir » Arkadaş grupları ergenin ilgi alanları ve giyimini etkiler

11 » Erken ergenlik döneminde bilişsel gelişimde de önemli değişiklikler olmaktadır » Soyut düşüncenin gelişiyle birlikte ergenler felsefe, din, politika, ölüm gibi kavramlar üzerinde de daha fazla konuşmaya ve düşünmeye başlarlar » Zaman kavramının farkına varmaya, gelecekle ilgili kaygılar duymaya, kendi ölümlülüğünü fark etmeye başlarlar

12 2. Orta Ergenlik » yaşlar arasındaki dönemdir » Bu dönemde anne babadan ayrışma bireyselleşme ve anne babaya bireyselliğini kabul ettirme çabaları yoğundur » Bu yaşlarda duygusal yatırım aileden çok arkadaşlara ve özellikle de karşı cinse yapılır

13 » Bireyselleşme ve istekler nedeniyle aileyle çatışmalar yaşanır » Günlük tutma yaygındır » Arkadaş ilişkileri ve değerlendirmeleri bu dönemde ergen için kaygı nedeni olabilir

14 » Dönem, bir çelişkiler dönemidir » Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma; endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş bu çelişkilerin en belirginleridir

15 » Bu evrede duyguların şiddet kazandığı görülür. Bunlar sinirlilik, öfke, bağırma, her şeye karşı gelme gibi özelliklerdir » Ergenin duygusal tepkilerini etkileyen başlıca faktörler sağlık durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve ayrıca sosyal kabul düzeyidir

16 » Çevresinin istediği gibi davranmak ve duygularını gizlemek için ergen içine kapanır » Ergenin kontrol altında tuttuğu duyguları çoğunlukla sosyal grup tarafından hoş karşılanmayan korku, öfke ve kıskançlık gibi duygulardır

17 3. Geç Ergenlik » 18 yaş dolaylarında başlar ve kimlik duygusunun bütünleşmesiyle sona erer » Akademik ve sanatsal arayışların, sosyal bağların ergenin kendini daha iyi tanımlamasına ve kendini bir topluluğa ait hissetmesine yol açtığı dönemdir

18 » Ergenliğin başından beri yaşanan duygular, kazanılan beceriler, kurulan özdeşimler harmanlanıp sentezlenir ve bu sentez sonucunda «kimlik» duygusu oluşur » Kimlik duygusu ergenin «Ben kimim?», «Ne olacağım?» sorularına fazla kuşku ve bocalamaya kapılmadan, aynılık ve süreklilik duygusunun başkaları tarafından algılananla örtüşmesidir

19 » Ergenliğin sonuna geldiği halde cinsel, toplumsal ve mesleki kimlik gelişimini tamamlamayan gençlerde kimlik karmaşası görülür

20 » Kimlik duygusunu edinebilen gençlerde  Yakın ilişkiler kurma ve sürdürme, iş ve eş seçebilme, sorumluluk üstlenebilme becerileri kazanılır  Bağlanma ve ait olma duygusu, içgörü kazanımı, sosyal kurum ve kültürel gelenekleri kabul etme eğilimi doğar

21 » Unesco’nun tanımına göre ergenlik dönemi yaşları arasında gösterilirken, Birleşmiş Milletler’in tanımında yaşları arasında değerlendirilmiştir » Ergenliğin başlangıç süresi ırk, iklim ve beslenme şartları gibi değişik faktörlere bağlı olarak da değişebilmektedir sosyolojik veriler de genç ve yetişkin ayrımı hakkında bir fikir verebilir

22 » Türkiye’de, ergenlerdeki benlik imgesi ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi konu alan bir alan araştırmada; ergenlerin, beden memnuniyeti ile benlik saygıları arasında bir ilişki olduğu, buna bağlı olarak beden imgelerine ilişkin geliştirdikleri olumsuz düşüncelerin, benlik saygılarında azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir » Cinsiyet rolünün belirginleşmesinde ergenin içinde yaşadığı kültür ve toplumun önemli ölçüde belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir

23 » Ergenlik döneminde özerklik-bağımsızlık elde etmek ergenin temel gelişim görevlerindendir » Ergenlik dönemindeki birey, ebeveynleriyle daha az zaman geçirmekte ve ebeveynlerinden uzaklaşmaktadır » Ergen özerklik elde etmeye çalışırken aile çocuğu üzerindeki kontrolünü artırma eğilimi göstermektedir

24 » Ergen ile ebeveyni arasında bir uzaklaşma olsa da ergen yetişkinlik için gereken gelişimsel görevlerini tamamlayabilmek için en yakın model olarak ailesinin davranış örüntülerinden beslenmektedir

25 » Ergenlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden biri de akranlarına yönelimin artmasıdır » Akranlarla ilişkiler bir bakıma gelişimi destekleyici bir işlev görürken diğer yandan bazı durumlarda saldırganlık, şiddet ve zorbalık davranışları ile ilişkilendirilmektedir

26 » Bedensel Özelliklerini Kabul Etmek ve Bedenini Etkili Biçimde Kullanmak » Eril Ya da Dişil Bir Toplumsal Rolü Gerçekleştirmek » Her İki Cinsten Yaşıtlarıyla Yeni ve Daha Olgun İlişkiler Kurmak

27 » Hırçınlaşması » Ders çalışmaması » Sorumluluk duygusu olmaması » En küçük isteklerini sert bir dille bildirmesi » Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alması » Durgunlaşması, dalgınlaşması » Çabuk karamsarlığa düşmesi

28 » Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşması » Sert karşılıklar vermesi » İleri derecede alıngan olması » Oyuna, eğlenceye çok düşkün olması » Olur olmaz her şeye ağlaması » Evde huzursuz, dışarıda sıkılgan olması

29 » Her istediğini yaptırmak istemesi » Aşırı süslenmesi » Çok harçlık istemesi » Çok gezmesi, eve girmek istememesi » Ders çalışmaması » Banyoya girmek istememesi » Saçını kestirmek istememesi

30 » Son derece asi ve hırçın olması » Başına buyruk olması » Dayak, kötü söz, tatlı söz hiçbirinin sonuç vermemesi » Bir psikologla mı görüşmeliyim?

31 » Büyüklerin anlayışsızlığı ve baskısı, onur kırıcı davranışlar sergilemesi » Arkadaş edinmede güçlük çekilmesi » Kız-erkek arkadaşlığının olmaması » Kız erkek arkadaşlığının aile ve çevre tarafından anlaşılmaması ve karşı çıkılması » Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin, olanakların olmaması

32 » Cinsel sorunlarını aile üyeleriyle konuşulamaması » Çocuk yerine konması, ana-babayla karşılıklı konuşulamaması » Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışması » Yeni tanıştıkları insanlarla rahat iletişim kurulamaması » İzinsiz dışarı çıkılamaması

33 » Kendine güven duyamaması » Sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanması » Dikkati toplayamaması » Ders çalışırken zamanını iyi değerlendirememesi

34 » Yetişkinin baskılı ve disiplinli davranışlardan ziyade, gence karşı sevgi gösteren, güven veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini kolaylaştıracaktır

35 » Kendisine güven duyulmaması gençte kaygı yaratır » Genç, ana-babasına güven duyduğu ölçüde, sorunlarına onları da ortak eder ve böylelikle çözümü kolaylaştırmış olur » Diyalogun çocukluk yıllarından bu yana kopuk olması, gençlik döneminde gencin ana- babasıyla zıtlaşmasına, kutuplaşmasına sebep olur

36 » Aile içinde ergene yöneltilen farklı tutumlar, ergenin dengesizlik ve kararsızlığını artırır » Ergenin görüş ve düşüncelerini hiçbir zaman bir tebessüm, ya da alaylı bir gülme ile karşılanmamalıdır » Evde kendi gücünü kanıtlayacak bir girişimde bulummuşsa, bu faaliyetini sürdürebilmesi için kendisine cesaret verilmelidir

37 » Anne-babalar geçici bir bunalım dönemi olduğunun bilincinde olmalıdırlar » Ergeni başkalarının önünde eleştirmemeye, davranışlarını başkalarıyla kıyaslamamaya özellikle dikkat etmelidirler » Ergenin artık bir çocuk olmadığının, sözle ve davranışla hatırlatarak, onun için gerekli olan destek ve güveni sağlamalıdırlar

38 » Ergene birtakım görev ve sorumlulukların verilmesi gerekmektedir » Anne baba arasındaki olumlu etkileşim çocukların da olumlu davranışlar içerisine girmesini sağlar

39 » Anlayışlı, olumlu ve yapıcı bir tutumla çocuklarını kendilerine yakınlaştırabilirler » Güven vermek önemlidir » Sabır göstermek gereklidir

40 1.Koç M. (2004). Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (17), Totan T., Yöndem Z. D. (2007). Ergenlerde Zorbalığın Anne, Baba ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2 (8), 53–68. 3.Derman O. (2008). Ergenlerde Psikososyal Gelişim. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi, 63,

41


"Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları