Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİBAŞKANLIĞI SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİBAŞKANLIĞI SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİBAŞKANLIĞI SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Bülent POLAT Orman Mühendisi Ankara-2010

2 Tablo 1 (ha) KOD ORMANLAR VE DİĞER AĞAÇLIK ALANLAR Önceki envanter yılı Son envanter yılıDeğişim VerimliBozukToplamVerimliBozukToplamToplam % 1.TTOPLAM ORMANLAR 1.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 1.T11 İbreliler 1.T12 Yapraklılar 1.T13 Karışık ormanlar 1.T2 Plantasyonlar 1.T21 İbreliler 1.T22 Yapraklılar 1.T23 Karışık ormanlar 1.ADEVLET ORMANLARI 1.A1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 1.A11 İbreliler 1.A12 Yapraklılar 1.A13 Karışık ormanlar 1.A2 Plantasyonlar 1.A21 İbreliler 1.A22 Yapraklılar 1.A23 Karışık ormanlar 1.BÖZEL ORMANLAR 1.B1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 1.B11 İbreliler 1.B12 Yapraklılar 1.B13 Karışık ormanlar 1.B2 Plantasyonlar 1.B21 İbreliler 1.B22 Yapraklılar 1.B23 Karışık ormanlar GÖSTERGE 1Ormanlar ve diğer ağaçlık alanlar KRİTER 1ORMAN KAYNAKLARI

3 • Bu gösterge ile işletme düzeyinde ormanlık (verimli) ve diğer ağaçlık alanların (% 10 kapalılıktan düşük) trendi izlenmeye çalışılmaktadır. • Statüsü ne olursa olsun bütün ormanlık alanlar bu tabloya dahil edilmelidir (MP, korunan alan vb) rakamların toplamı mutlaka belli bir müstenide (amenajman planları vb) dayandırılmalıdır. • İç toplamlar tutmalı (örneğin 1.A11+1.B11= 1.T11) ve son sütunda toplam alanın +/- yüzde değişim oranı hesaplanmalıdır.

4 Tablo 2 (bin m3) KOD DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ Önceki envanter yılı Son envanter yılıDeğişim VerimliBozukToplamVerimliBozukToplamToplam % 2.TTOPLAM ORMANLAR 2.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 2.T11 İbreliler 2.T12 Yapraklılar 2.T13 Karışık ormanlar 2.T2 Plantasyonlar 2.T21 İbreliler 2.T22 Yapraklılar 2.T23 Karışık ormanlar 2.ADEVLET ORMANLARI 2.A1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 2.A11 İbreliler 2.A12 Yapraklılar 2.A13 Karışık ormanlar 2.A2 Plantasyonlar 2.A21 İbreliler 2.A22 Yapraklılar 2.A23 Karışık ormanlar 2.BÖZEL ORMANLAR 2.B1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 2.B11 İbreliler 2.B12 Yapraklılar 2.B13 Karışık ormanlar 2.B2 Plantasyonlar 2.B21 İbreliler 2.B22 Yapraklılar 2.B23 Karışık ormanlar GÖSTERGE 2Dikili servet, biokütle ve karbon stoku

5 Tablo 3 (bin m3) KOD DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ Önceki envanter yılıSon envanter yılıDeğişim VerimliBozukToplamVerimliBozukToplamToplam % 3.TTOPLAM ORMANLAR 3.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 3.T11 İbreliler 3.T12 Yapraklılar 3.T13 Karışık ormanlar 3.T2 Plantasyonlar 3.T21 İbreliler 3.T22 Yapraklılar 3.T23 Karışık ormanlar 3.ADEVLET ORMANLARI 3.A1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 3.A11 İbreliler 3.A12 Yapraklılar 3.A13 Karışık ormanlar 3.A2 Plantasyonlar 3.A21 İbreliler 3.A22 Yapraklılar 3.A23 Karışık ormanlar 3.BÖZEL ORMANLAR 3.B1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 3.B11 İbreliler 3.B12 Yapraklılar 3.B13 Karışık ormanlar 3.B2 Plantasyonlar 3.B21 İbreliler 3.B22 Yapraklılar 3.B23 Karışık ormanlar GÖSTERGE 3Artım

6 Önceki envanter yılı Son envanter yılıDeğişim(%) 4.T Amenajman Planına Konu Orman 4.T1 Süresi dolmamış 4.T11 Süresi dolmuş 4.T12 Planı yapılmamış GÖSTERGE 4Amenajman Planı Olan Orman Alanı • İşletme düzeyinde ne kadar ormanlık alanının amenajman planlarına göre yönetildiği takip edilecektir. • Plana konu orman alanı Genel Müdürlüğümüz yetki alanında idare edilmekte olan ormanları ifade eder. • Ancak özel ormanlar bu tabloya dahil edilmelidir. Özel bir durum varsa bu KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde izah edilmelidir. Tablo 4 (ha)

7 20092010Değişim(%) 5.TOrman Alanı 5.T1Kadastrosu yapılan alan 5.T11Tescili yapılan alan 5.T12Tescili yapılmayan alan 5.T2Kadastrosu yapılmayan alan 5.AOrman dışına çıkan alan Tablo 5 (ha) GÖSTERGE 5Kadastrosu Yapılan Orman Alanı • Bu gösterge ile orman alanının kadastro durumu takip edilecektir. • 5.T orman alanı 1.T alanına eşit olmalıdır. • Orman dışına çıkarılan alan (5.A) kümülatif olarak belirtilmelidir. • Bu değerin değişimi bir evvelki yıla göre hesaplanmalıdır.

8 KRİTER 1DEĞERLENDİRME • 5 göstergeye ait işletme düzeyinde değerlendirmeler yapılacaktır. • Ormanlık alan artmışsa veya azalma olmuşsa, • İbreliden yapraklıya kayma olmuşsa, • Orman alanı artarken servet azalmışsa, • Orman kaynaklarının trendi değiştiren önemli vakalar yaşanmışsa onların izah edilmeli • Orman kaybının olup olmadığı, bunun ciddiyeti, planlama ile ilgili hususlar ve benzeri açıklamalar yazılabilir.

9 • Özellikle tablolardaki rakamlardan belli olmayan hususların açıklanması için bu bölüm kullanılmalıdır. • Değerlendirmeyi kolaylaştıracak tablo, grafik veya benzeri şekiller kullanılabilir. • Son yıl yapılan kadastro çalışması diğer yıllar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli

10 KOD Önceki envanter yılı Son envanter yılıDeğişim(%) 6.TOrman parçalarının sayısı 6.T1 10 ha küçük parçaların sayısı 6.T2 10-99 ha parçaların sayısı 6.T3 100 ha büyük parça sayısı 6.A Parçalar arası ortalama mesafe Tablo 6 KRİTER 2BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÖSTERGE 1Ormanların Dağınıklık Durumu • Bir evvelki planın meşçere haritalarından blok orman sahalarının miktarı tespit edilecek • Bloklar büyüklüklerine göre sınıflandırılacak • Aynı işlem son meşçere haritası üzerinde de tekrar edilecek • Bloklar arası ortalama mesafe tahmini olarak hesaplanacak • Bu veri ile orman içi açıklıkların büyüklüğü hakkında ve söz konusu sahalarda ekolojik koridorlar tesis edilip edilemeyeceği konusunda fikir edinilmeye çalışılacak

11 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 7.TToplam silvikültür bakımı 7.T1 Gençlik bakımı 7.T2 Sıklık bakımı 7.T3 İlk aralama bakımı 7.T4 Diğer bakımlar Tablo 7 (ha) GÖSTERGE 2Silvikültürel Bakımlar

12 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 9.T1Tohum meşçereleri alanı 9.T2Tohum bahçeleri alanı 9.T3Diğer tescilli tohum kaynakları alanı Tablo 9 (ha) GÖSTERGE 4Tohum Kaynakları KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 8.TToplam gençleştirme alanı 8.T1Suni gençleştirme alanı 8.T11Suni Gençleştirmede başarılı alan 8.T2Doğal gençleştirme alanı 8.T21Doğal gençleştirmede başarılı alan 8.ARehabilitasyon 8.A1Rehabilitasyon Başarılı alan Tablo 8 (ha) GÖSTERGE 3Gençleştirme Güvenilirliği

13 KRİTER 2 DEĞERLENDİRMESİ • Bu kriter silvikültürel bakımların, gençleştirme çalışmalarının hangi ölçüde sürdürülebildiği konusunda fikir verecektir. • Ormanların parçalılık durumu izah edilmeli • Dağınık ve parçalı ise bunun doğal veya antropojen nedenlerden mi olduğu belirtilmeli • Bu dağınıklığın doğal hayatı nasıl etkilediği konusu işlenmeli ve bölgede ekolojik koridor tesis edilmiş veya potansiyel sahalar varsa bunlar belirtilmelidir.

14 • Endemik türlerin durumundan bahsedilmeli bunların korunması veya geliştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetki alanında yapılabilecek işler varsa önerilmelidir. • Ayrıca il sınırları içinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışma ve etkinlikler bu bölümde anlatılmalıdır.

15 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 10.TDoğal faktörlerden etkilenen alan 10.T1Doğal faktörlerden yanan alan 10.T11Doğal faktörlerden çıkan yangın sayısı 10.T2Fırtınadan etkilenen alan 10.T21Devrik miktarı 10.T3Kuraklıktan etkilenen alan 10.T31Kuraklık kaybı 10.T4Böcekten etkilenen alan 10.T41Böcek zararı 10.T5Diğer doğal faktörlerden etkilenen alan 10.T51Diğer faktörlerden kaynaklanan kayıp Tablo 10 (ha/m3) GÖSTERGE 1Doğal Faktörlerden Etkilenen Ormanlar KRİTER 3SAĞLIK CANLILIK VE ENTEGRASYON Orman yangınlarından sadece doğal nedenlerle çıkanlar bu tabloya konudur.

16 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 11.TBaşarılı tabii gençleştirme alanı 11.T1Hiç müdahale edilmemiş alan 11.T2Tohum ve fidan takviyesi yapılmış alan Tablo 11 (ha) Başarılı tabii gençleştirme alanı 8.T21 verisi ile uyumlu olmalıdır. Bu tabloda başarılı alanın ne kadarında hiçbir ek müdahale yapılmadan doğal gençleştirme yapıldığı ne kadarında ise tohum veya fidan takviyesine ihtiyaç duyulduğu hakkında fikir edinilecektir. GÖSTERGE 2Başarılı Tabii Gençleştirme Alanı

17 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 12.TToplam açma yerleşme alanı 12.T1Toplam açma alanı 12.T11Toplam açma sayısı 12.T2Toplam yerleşme alanı 12.T21Toplam yerleşme sayısı Tablo 12 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 13.TYakacak odun tüketimi Tablo 13 (ster) GÖSTERGE 3Açma Yerleşme GÖSTERGE 4Yakacak Odun Tüket imi

18 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 14.TToplam yanan orman alanı 14.AToplam orman yangını sayısı 14.T1Kasıt nedeniyle yanan alan 14.A1Kasıt nedeniyle çıkan yangın sayısı 14.T2İhmal ve kaza nedeniyle yanan alan 14.A2İhmal kaza nedeniyle çıkan yan.sayısı 14.T3Belli olmayan nedenden yanan alan 14.A3 Belli olmayan nedenden çıkan yan.sayısı 14.T4Doğal nedenlerden yanan alan 14.A4Doğal nedenlerden çıkan yangın sayısı Tablo 14 (ha) GÖSTERGE 5Orman yangınları Doğal nedenlerden yanan alan ve doğal nedenlerden çıkan yangın sayısı 10.T1 ve 10.T11 verileri ile aynıdır. Orman yangınları genel tablosunda bütünlük sağlanması için bu tabloya da eklenmiştir.

19 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 15.TOtlatma ile zarar gören toplam alan 15.T1Ormana zarar veren otlatma sayısı Tablo 15 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 16.TToplam izin verilen alan 16.AToplam verilen izin sayısı 16.T1Bedelsiz verilen izin alanı 16.A1Bedelsiz verilen izin sayısı 16.T2Bedelli verilen izin alanı 16.A2 Bedelli verilen izin sayısı 16.T3Turistik tesis izin alanı 16.A3Turistik tesis izin sayısı 16.T4Özel ağaçlandırma izin alanı 16.A4Özel ağaçlandırma izin sayısı Tablo 16 (kümülatif- ha) GÖSTERGE 6Otlatma Zararı GÖSTERGE 7İzin ve İrtifaklar

20 KRİTER 3 DEĞERLENDİRMESİ • Ormanların korunmasına ilişkin bilgiler • İzinlere ilişkin bilgiler • Doğal gençleştirmeye ilişkin bilgiler yer almalıdır • Yakacak odun tüketimi belge ve bilgilere dayandırılmalı • Gerek kaçak kesimden gerekse başka nedenlerden dolayı yakacak olarak tüketilen odun miktarı da tahmin edilerek bu kısma yazılmalı • Genel Müdürlüğümüz Kriter ve Gösterge formunda yer almamakla birlikte yaprak kurumalarına ilişkin gözlem ve varsa rakamsal bilgiler de bu bölümde yer alabilir • Bu kriterin değerlendirmesine yardımcı olacak her türlü ek bilgi, tablo ve grafik kullanılabilir

21 KOD Önceki envanter yılıSon envanter yılıDeğişim(%) 17.TFonksiyonel planı olan orman alanı 17.T1Fonksiyonel plan sayısı Tablo 17 (ha) GÖSTERGE 1Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanl ar KRİTER 4ÜRETİM KAPASİTESİ VE FONKSİYONLARI Fonksiyonel plan ile kast edilen ormanların işlevlerine göre işletme sınıflarına ayrıldığı ve her işletme sınıfında yapılacak veya yapılmayacak faaliyetlerin belli bir denge derc edildiği, tercihen coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının da kullanıldığı (sayısal harita vb) amenajman planlarıdır. Bu şartlara uymayan ancak fonksiyonel yapıldığı ifade edilen planlar hakkında bilgiler KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde ifade edilmelidir.

22 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 18.T1Toplam endüstriyel odun üretimi 18.T11Tomruk üretimi 18.T12Maden direği üretimi 18.T13Tel direği üretimi 18.T14Sanayi odunu üretimi 18.T15Lif-yonga odunu üretimi (m3) 18.T16Kağıtlık odun üretimi 18.A17Sırık Üretimi 18.A2Lif-yonga üretimi (ster) 18.A3Yakacak odun üretimi Tablo 18 (m3/ster) GÖSTERGE 2Odun Üretimi KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 19.AToplam artım 19.BToplam eta 19.CToplam üretim Tablo 19 (m3) GÖSTERGE 3Artım ve Üretim Dengesi

23 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 20.1Adaçayı (Kg) 20.2Ayı mantarı (kg) 20.3Ayvadana otu (kg) 20…Ceviz (kg) 20…Çalı çırpı (ton) 20…Çam kabuğu (kg) 20… Çıra (ton) 20…Çıralı çam kök odunu (ton) 20…Defne Yaprağı (Kg) 20… Diğer gövde ve dallar (kg) 20…Diğer yapraklar (kg) 20…Fıstıkçamı Koazaklı (kg) 20…Ihlamur çiçeği (kg) 20…Isırgan otu (kg) 20…Kayın yaprağı (kg) 20…Kekik (Yaş) (Kg) 20…Kestane (kg) 20…Kozalak(kg) 20…Kök odunu (ton) 20…Laden Yaprağı (Kg) 20…Liken (kg) 20…Mantar (kg) 20…Paramula kökü (kg) 20…Sıklemen (kg) 20…Süpürge çalısı (kg) 20…Sürgünlü defne yaprağı (kg) Tablo 20 (ton-kg belirtilecek) GÖSTERGE 4Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi

24 KRİTER 4 DEĞERLENDİRMESİ • Bu kriter ile ormanlardan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin trendi hakkında bilgi edinilecektir. • Bu bölümde trende ilişkin yorumlar yapılacak bu yorumlar geçmiş yıllara ait bilgiler ve ortalamalara dayandırılamalı.

25 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 21.TKoruyucu özelliği nedeniyle korunan alan Tablo 21(ha) GÖSTERGE 1 Koruyucu Özelliği Nedeniyle Muhafaza Edilen Alanlar KRİTER 5KORUYUCU VE ÇEVRESEL FONKSİYONLAR KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 22.TSu havzalarını koruma alanları Tablo 22(ha) GÖSTERGE 2Su Havzalarını Koruma Alanl arı KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 23.TToprak muhafaza alanları Tablo 23(ha) GÖSTERGE 3Toprak Muhafaza Alanlar ı

26 KRİTER 5 DEĞERLENDİRMESİ • Muhafaza edilen orman alanlarının hangi amaçlarla muhafazaya ayrıldığı • Bu alanların artım veya azalma trendi ve bunun nedenleri • Buna ilişkin geçmişte yapılan başka çalışmalar varsa bunlardan bahsedilecektir.

27 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 24.TÜretilen odun ürünün toplam değeri Tablo 24 (Bin TL) KRİTER 6SOSYO EKONOMİK FONKSİYONLAR GÖSTERGE 1Üretilen Odun Ürününün Değeri KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 25.TOdun dışı orman ürünlerinin değeri Tablo 25 (Bin TL) GÖSTERGE 2Odun Dışı Orman Ürünlerinin Değeri Yakacak odun dahil üretilen bütün odun ürünleri ortalama satış fiyatları baz alınarak hesaplanacaktır. Üretilen bütün odun dışı orman ürünleri ortalama fiyatları baz alınarak hesaplanacaktır.

28 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 26.T1İşletmede çalışan daimi işçi sayısı 26.T2İşletmede çalışan geçici işçi sayısı 26.T21Geçici işçiler için kullanılan adam/ay 26.T3İşletmede çalışan teknik eleman sayısı 26.T4işletmede çalışan diğer memur sayısı 26.AOrmancılık faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı 26.A1İşletmede yaratılan istihdam (adam/ay) 26.B1İşletmenin teknik eleman norm kadrosu 26.B2İşletmenin memur norm kadrosu Tablo 26 GÖSTERGE 3Yaratılan İstihdam •Bu göstergenin amacı işletme düzeyinde istihdam edilen kişi sayısının belirlenmesi •orman köylülerine ve özel sektöre yaratılan istihdam da önem kazanmaktadır.

29 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 27.T1İşbirliği yapılan köy tüzel kişiliği sayısı 27.T2İşbirliği yapılan diğer sivil örgüt sayısı Tablo 27 •İşbirliğinin bir akit ile (sözleşme,protokol vb) yapılmış olması gereklidir. •Herhangi bir akit olmadan gerçekleştirilen işbirlikleri hakkında genel değerlendirmeler KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde ele alınabilir. GÖSTERGE 4Orman Toplulukları ve Sivil Örgütler

30 KOD Evvelki yıllar ortalaması 20092010Değişim(%) 28.T1Kesme sayısı 28.T2Nakil sayısı 28.T21Açma sayısı 28.T3Yerleşme sayısı 28.T4Sarf sayısı 28.ABulundurma sayısı 28.A1Otlatma sayısı Tablo 28 GÖSTERGE 5İşlenen Orman Suçları

31 KRİTER 6 DEĞERLENDİRMESİ • Bu kriterin değerlendirildiği bölümde işletme ile ilgili diğer sosyo- ekonomik bilgiler de verilebilir. • Bunun yanı sıra orman endüstrisinin durumu • işleme kapasitesi ve trendi bu bölümde ele alınmalıdır. Orman halk ilişkileri ile sivil topluluklar ve kar amacı gütmeyen hükümet dışı kuruluşlarla ilgili bilgiler • Orman suçları trendi geçmiş yıllar değerleri de kullanılarak yorumlanmalıdır


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİBAŞKANLIĞI SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları