Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geleceği Tasarlamak Global Bir Yönetim Hikayesi Barış Bilen Vural.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geleceği Tasarlamak Global Bir Yönetim Hikayesi Barış Bilen Vural."— Sunum transkripti:

1

2 Geleceği Tasarlamak Global Bir Yönetim Hikayesi Barış Bilen Vural

3 Oyun Alanı Olarak Dünya

4 • Shell • General Motors • HSBC • Toyota • The Coca Cola Company • Siemens Global Devler

5 Birinci Adım : Ateşi Yakmak • Genel Müdür Mesajı ile şirketin hedef alanlarının belirlenmesi • Bu alanlara önem verileceğinin altının çizilmesi • Temel bir referans dökümanının yayınlanması • Global bir programın başlatılması • Dünyadaki bu programın farkındalığını arttırıcı telekonferans,eğitim ve workshopların düzenlenmesi • Workshop’a genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım sağlanması

6 • Öncelikle kendi organizasyonel yapısını anlatan bir döküman yayınlar. • Bu organizasyonel yapıdaki kutuların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların kimler tarafından doldurulduğunu belirtir. • Vizyon olarak üst düzey yönetimin bilgisi dahilinde tüm programı Dünya da yöneteceğini belirtir. • Altı temel fonksiyon : • Dış Raporlama :Eğer programa dahil olan bir regulatif yapı varsa veya borsalara bu programla ilgili bilgi vermek gerekiyorsa, gerekli olan bilgilerin alınması,analiz edilmesi, uygun formata getirilmesi işidir. • İç Raporlama : Şirketin tepe yöneticilerini üst düzey bilgi sağlanması • Planlama : Tüm Dünya da atılacak ortak temel adımların belirlenmesi, bu adımlar için global milestoneların tanımlanması, iş kırılım ağaçlarının oluşturulması • Kalite Standardlarının belirlenmesi : Kalite standartlarını tanımlar ve ülke bazında Kalite Kontrol faaliyetleri düzenler. • Sürecin Standardizayonu : İcra Komitesinde yapılacak olan ülke bazındaki toplantıların ajandalarının, sunum şablonlarının, toplantı zamanlarının belirlenmesi. Daha sonra bunların bölgelerden alınarak konsolidasyonunu sağlanması. • Araçlar : Ortak proje yönetim araçlarını belirler, şirketteki kurulumunu sağlar. Bu araçlar ile ilgili olarak ülke bazında eğitimler düzenler.. Global Proje Ofisi Rol ve Sorumlulukları

7 • Temel Vizyonu Global PMO ‘nun ülkede ki temsilcisi olmak. • Kendisine ulaştırılan yapının kurulmasına başlar. • Ülke içinde araçların kullanımının yaygınlaşmasından sorumludur. • Bu araçların eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. • Gerekli takım toplantılarının hazırlanması. • Bu toplantılar sırasında uygun işlerin dağıtılması ve toplantı notları ile kayıt altına alınması. • Sharepoint gibi dosya yönetim araçları ile gerekli çıktıların versiyon yönetiminin sağlanması. • Çıktıların son halinin icra komitesine onaylatılması. • Onaylanan dökümanların Bölgesel Proje Ofisi ile birlikte değerlendirilmesinin yapılması. Lokal Proje Ofisi Rol ve Sorumlulukları

8 İki Temel Faza Programı ayırmak : – Başlangıç Fazı – Uygulama Fazı Başlangıç Fazı için Temel amaç : – Yönetişim Altyapısı kurulması – Mevcut durumunu tespiti – İstenilen durum ile arada ki farkların bulunması – Ülke ile ilgili farkındalık yaratmak (İçerde-Dışarda) – Hangi Programların ayağa kalkacağı belirleniyor Temel Yol Haritasını Paylaşmak

9 • Global Düzey • Bölgesel Düzey • Ülke Düzeyi • Takım Yönetişim Altyapısı • Ekipler, komiteler, gruplar, takımlar. • Program yöneticileri,proje yöneticileri, process consultantlar, business consultantlar, iş birimleri, • Destek birimleri : HR, Operasyon, Hukuk, İletişim • Üst düzey komiteler Organizasyonel Altyapı

10 – Ne ölçüde serbestlik ülkelere tanınacak – Ne ölçüde merkezin kuralları kullanılacak – Ortak Yönetişim Altyapısı – Ortak Bütçe – Ortak Risk Yönetimi – Ortak Problem Yönetimi – Ortak Kapsam Süreci Yönetmek

11 Ülke İçine – Şirket İçine – Şirket Dışına Ülkeden – Bölgeye – Raporlar – Toplantılar Bölgeden – Genel Merkeze Bilgi akışı

12 Aylık Raporlar – Standard Şablonların kullanıması – Bölgede raporların konsolide olması – Konsolide olan raporların global düzeye çıkarılması ve ikinci bir konsolidasyona gidilmesi Haftalık Raporlar – Çarşamba günü akşamına kadar • Riskler Güncellenmesi • Kilometre Taşlarının Güncellenmesi – Cuma günü güncellemelerin bölgesel toplantıda değerlendirilmesi Raporlama Altyapısı

13 Aylık Raporlar – Yönetici Özeti – Tüm kilometre taşlarının olduğu özet bir bilgi – Kilometre taşı bazında durum – Bir önceki toplantıdan itibaren üretilen temel çıktılar – Ortaya çıkan temel riskler – Onaylanması gereken dökümanlar – Sıcak konular Standart Bir Rapor

14 Temel Amacı – Ortak Bir risk algısı yaratmak. – Tüm ülkelerin kendi risklerini doğru bir şekilde ele alınmasını sağlamak. – Ülke içinde risklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir yapı oluşturmak. – Ülkelerinden bölgeye çıkarılması gereken risklerin sınırlarını çizmek. – Problemlerin oluşmadan çözülmesini sağlamak. (Önleyici Faaliyetler) Uygulaması – Beş seviyeli bir risk yönetim altyapısı – Riskler takım, üst düzey yönetim, ülke, bölge ve global düzeyde kırılıyor. – Risklerin sahipleri, aksiyon zamanları, kaçınma yöntemleri düzenli toplantılarla değerlendiriliyor. – Proje yönetim aracı üzerinde tüm kayıtlar tutuluyor. Risk Yönetimi Altyapısı

15 Temel Amacı – Ortak bir problem çözüm altyapısı oluşturmak. – Çözümlerin bir ülkeden diğerine aktarılmasını sağlamak. – En iyi deneyimlerin (Best Practices) yayılmasını sağlamak. – Ülke içindeki problemler ile ilgili ülke, bölge ve global düzeyde bir farkındalık yaratmak Uygulama – Beş seviyeli bir problem yönetim altyapısı – Problemler takım, üst düzey yönetim, ülke, bölge ve global düzeyde kırılıyor. – Proje yönetim aracı üzerinde tüm kayıtlar tutuluyor. – Problemlerin sahipleri, aksiyon zamanları, kaçınma yöntemleri düzenli toplantılarla değerlendiriliyor. Problem Yönetim Altyapısı

16 Temel Amacı – Ülkelerden akan bilgilerin doğruluğunun kontrolü – Ülkelerin hangi kalite de kadro ile bu işe yaklaştıklarının, ne kadar ve ne süreyle kaynak ayırdıklarının kontrolü – Ülkede ki program farkındalığı düzeyinin anlaşılmasının sağlanması Uygulama – Haftalık toplantılar – Ülke ziyaretleri – Dış denetmenler ile ülkelerin kontrolü Ülkelerin Denetimi

17 • Ülkelerin önceliklendirilmesi • Odak noktaları • Kaynaklar • Tüm devam etmekte olan konu ile ilgili projeler • Lokalleştirme çalışmaları • Risk faktör • Beklenen “Run the firm” ve “Change the Firm” maliyetleri Bölge ile üzerinde çalışılan bazı konular

18 Soru ve Cevap barisbilenvural@gmail.com

19 Temel Amacı – Level 0 İş akışları. – Level 0 Temel Hesaplama Yöntemleri – Program bittiği zaman bu programa destek vermesi gereken operasyon ekiplerinin temel yapısı – Kaba Plan • Takımın Mobilizasyonu • GAP Analizinin yapılması • Tasarım ve Üretim • Her üç aktiviteye destek olması gereken proje faaliyetleri Ülkelerin Çıktıların Ortaklaştırılması

20 • Acil alınması gereken aksiyonlar alınacak. • Devam etmekte olan ilişkili projelerden hangilerinin durdurulması, hangisinin kapsamının değişmesi gerektiği belirlenecek. • Standartlaştırılmış süreçler için hangi kaynakların gerektiği belirlenecek. • Standartlaştırılmış süreçler için hangi projelerin gerektiği belirlenecek. • Global süreçler ile çelişen lokal süreçlerin nasıl güncelleneceği belirlenecek. • Yürütme fazı için gerekli olan kaynak planlaması belirlenecek. Başlangıç Fazı Sonunda

21 • Kontrol Fonksiyonları : In Country Execution Lead, In Country PMO Lead, In Country assurance Lead • Program Yöneticileri : Program Sayısı Kadar program yöneticisi • Diğer Yöneticiler : Country Procedures Lead, Operating Model Lead, Data Readiness Lead, Communication Lead, Traning Lead • İş birimlerimden alınacak olan liderler • Fonksiyonel Liderler : İnsan Kaynakları, Yazılım, Teknik Destek, Hukuk Minimum Program Takımı


"Geleceği Tasarlamak Global Bir Yönetim Hikayesi Barış Bilen Vural." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları