Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİNUX DİZİN YAPISI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİNUX DİZİN YAPISI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ."— Sunum transkripti:

1 LİNUX DİZİN YAPISI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ

2 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Dosya ve Dizin sistemi  Linux İşletim sistemi Unix tabanlı işletim sistemlerinin kullandığı gibi belli bir dosya sistemi hiyerarşisine sahiptir. Dosya Sistemi Hiyerarşi Standardı (FHS- File system Hyerarchy Standard) olarak adlandırılan bu yapının tüm dağıtımlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir. Ancak birçok dağıtım hala buna uyum sağlayamamıştır.  Standartlaşmış bir yapı kullanmak yazılımların gerekli dosyaların nerelere kopyalanması gerektiğini ve kullanıcıların kurulu yazılımlar ile ilgili dosyaların bulunduğu yol ve dizinleri öngörmesini sağlar.

3 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Dizin Yapısı  Fedora, FHS standartlarını uygulamaktadır. Bu yapıda en üst kök dizin (/) bulunur ve bütün dosya sistemi farklı donanımlar da dahil olmak üzere bu kök dizinin altında yer alır.

4 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Kök Dizini (/)  İşletim Sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan temel dosya sistemidir ve bütün dizinler kök dizinin altında bulunur. Sistemin açılabilmesi için kök dizinin altında bulunması gereken dizinler aşağıdaki gibidir. Bu dizinlerin dışında kullanıcıların ev dizinlerini tutmak için home, root kullanıcısının ev dizini olarak da root dizini kök dizininin altında bulunur. Ayrıca sistem hakkında bilgi alınabilecek proc dizini vardır.

5 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /bin Dizini  /bin dizini hem sistem yöneticileri hem de kullanıcıların kullanabileceği komutları içerir. Sistemin tek kullanıcılı moda ihtiyaç duyacağı komutlar bu dizinde bulunur. Ayrıca betikler tarafından kullanılan komutlar da bu dizinde bulunur.

6 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /boot Dizini  Açılış sırasında gerekli dosya ve dizinlerin bulunduğu dizindir.

7 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /dev Dizini  Aygıt dosyalarının bulunduğu dizindir fd* : Floppy disk sürücüleri hd*: IDE diskler ve diskler üzerinde bulunan bölümler sd*: SCSI diskler ve diskler üzerinde bulunan bölümler lp*: Paralel Port

8 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /etc Dizini  Konfigürasyon Dosyalarının bulunduğu dizindir. Bu dosyalar programın nasıl çalışması gerektiğini bildiren dosyalardır ve çalıştırılabilir dosya olamazlar. Ayrıca bu dizinin altında alt dizinlerde özel olarak servisler için konfigürasyon dosyaları toplanmış olabilir. /etc/X11: X Pencere Sistemi Konfigürasyonu /etc/httpd: Web Sunucu Konfigürasyonu

9 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /home Dizini  Kullanıcıların varsayılan olarak ev dizinlerin oluşturacağı dizindir, kullanıcı açma işlemi sırasında ev dizini olarak bu dizinden farklı dizinler de kullanılabilir.

10 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /lib Dizini  Sistemin açılması ve açıldıktan sonra düzgün çalışabilmesi için gerekli kitaplıkların bulunduğu dizindir. /bin /sbin dizinlerindeki komutlar buradaki kitaplıkları kullanır  Ayrıca /lib/modules dizininin altında çekirdek sürümüne uygun olarak modüller bulunur, böylece farklı sürümlerdeki modüllerin karışması engellenmiş olur

11 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /media Dizini  Veri depolama aygıtlarının bağlma noktalarının bulunduğu dizindir. Aşağıdaki dizinler bulunabilir. floppy  Disket sürücü cdrom  CD-ROM sürücü cdrecorder  CD writer zip  Zip sürücüsü

12 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /mnt Dizini  Sistem yöneticisinin geçici olarak herhangi bir dosya sistemine ulaşmak için oluşturabileceği bağlama noktalarını içeren dizindir.  Sistemin çalışması için gerekli dosyalar bu dizinin içinde bulunmamalıdır.

13 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /opt Dizini  Sonradan yüklenilen programların dosyalarının bulunması için tasarlanmış dizindir. Genellikle alt dizin olarak paket ismi veya paketi çıkaran firma ismi kullanılır.

14 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /proc Dizini  Sistem ve çalışan prosesler ile ilgili bilgiler /proc dizininde bulunur. /proc dizini sistem çalışırken var olan sanal bir dizindir. Bazı komutlar bu dizin altından bilgi alarak çıktı üretir.  Ayrıca çekirdeğin davranışını değiştirmek için /proc/sys dizinin altındaki dosyalar değiştirilir.

15 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /root Dizini  root kullanıcısının ev dizini olarak kullanılan dizindir. İstenildiği takdirde bu dizin değiştirilebilir.

16 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /sbin Dizini  Sadece sistem yönetimi için sistem yöneticisi tarafından kullanılan komutlar /sbin, /usr/sbin, /usr/local/sbin dizinlerinde bulunur.  /sbin dizinindeki komutlar sistemin açılışı, kurtarılması veya onarılması için /bin dizinindeki komutlara ek olarak gelmiştir  /usr/sbin dizinindeki komutlar sadece yerelde bulunan sistem yönetim komutlarıdır.

17 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /srv Dizini  Servislerin oluşturduğu dosyalar bu dizinde bulunur.  Örneğin web sunucusu için sunulan web sayfalarının dosyaları bu dizinin altında bulunabilir.

18 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /tmp Dizini  /tmp dizini geçici olarak oluşturulacak dosyaların bulunabileceği dizindir. Kullanıcıların ve programların bu dizine yazma hakkı vardır.

19 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /usr Dizini DizinTanım binKullanıcıların kullandıkları komutlar i ncludeC programlarının kullandığı başlık dosyalarını içerir libKitaplıklar localYerel Hiyerarşi (yerel olarak kurulmuş dosyalar burada yer alır) sbinSistem komutları shareMimariden bağımsız paylaşılan veriler  Paylaşılan ve okunabilen dosyaların bulunduğu dizindir. Sistemin düzgün açılmasından sonra gerekli olacak dosyalar bu dizinin altında bulunur. /usr dizininin yapısı kök dizinin yapısına benzerdir ve aşağıdaki dizinleri barındırmak zorundadır.

20 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com /var Dizini DizinTanım spoolKuyrukta bekleyen dosyaların bulunduğu dizin (yazıcı, e-posta) runÇalışan prosesler ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyalar (PID) lockKilit Dosyalar logLog dosyaları  /var dizini değişen dosyaların bulunduğu dizindir. Bu dosyalar arasında kuyruk dizinleri, yönetim ve log dosyaları, geçici dosyalar bulunur  Bu dizinin altında bulunan önemli dizinler şunlardır:

21 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Linux’ta Komutlara Giriş  Linux işletim sistemi, bir masaüstü işletim sistemiyle yapılabilecek grafik ortamdaki tüm işlemlerin yanı sıra, birçok işlemi komut satırı üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. Bu yöntem artık klasikleşmiş olsa da Linux sistemlerin güçlü yanını ortaya koymaktadır.

22 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Bulunduğun Dizini Görme Bulunduğunuz dizini görmek için pwd komutu kullanılır. root@srv#pwd

23 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Özel Dizinler  / (Kök dizini) : Tüm dizinlerin bağlı olduğu işletim sisteminin ana dizini . : Bulunduğunuz dizin .. : Bulunduğunuz dizinin bağlı olduğu bir üst dizin .dosya : Gizli dosya  - : B ir önceki klasör  ~ : K ullanıcının ev dizini  ~kullanıcı_adı : B elirtilen kullanıcının ev dizini

24 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Dizinler Arası Gezinme  Dizinler arası gezinme cd komutu ile yapılır. root@srv# cd  Örn: root@srv# cd..  Örn: root@srv# cd.  Örn: root@srv# cd msarioz

25 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Dizin İçeriğini Listelemek  ls komutu dizinlerin içindekileri listeler  Örn: root@srv# ls  ls komutu bir dizine gidilmeden de o dizinin altını görmek için kullanılabilir.  Örn: root@srv# ls /etc

26 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com Komut Parametrelerini Görmek  Linux komutları bir veya birçok parametre ile birlikte kullanılabilir.  ls komutunun da bir arada kullanılabileceği parametreler vardır.  man komutu kullanılarak bir komut ile birlikte kullanılabilecekleri parametreler öğrenilebilir.  Örn: root@srv# man ls

27 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com ls Komutu Parametreleri  Ls ile birlikte kullanılabilecek parametreler:  -a (--all). (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.  --author Her dosyanın yazarını basar.  -l Uzun liste biçimi kullanılır.  -s (--size) Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.  -S Dosya boyutuna göre sıralama yapar.  --sort=sözcük sözcük ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none (yok - U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre - t), version (sürüme göre-v).  -x Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.  -X Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

28 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com  ls komutu parametrelerinden birkaçı bir arada kullanılabilir.  Örn: Bulunduğunuz dizindeki nesneleri ayrıntılı ve gizli dosyaları gösterecek biçimde listeleyiniz. ls Komutu Parametreleri

29 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com  Örn: Bulunduğunuz dizindeki nesneleri ayrıntılı ve gizli dosyaları gösterecek biçimde listeleyiniz. root@srv# ls –l –a veya; root@srv# ls –la ls Komutu Parametreleri

30 BİLG 231 www.bilisimogretmeni.com  SORULAR?


"LİNUX DİZİN YAPISI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları