Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bu bağlamda...” (“In this context…”) Varol Akman Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk-İngiliz Kültür Derneği 15 Şubat 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bu bağlamda...” (“In this context…”) Varol Akman Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk-İngiliz Kültür Derneği 15 Şubat 2005."— Sunum transkripti:

1 “Bu bağlamda...” (“In this context…”) Varol Akman Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk-İngiliz Kültür Derneği 15 Şubat 2005

2 Bağlam  Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste  Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı  Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü TDK

3 Kontekst  (bir metin içinde) Sözün gelişi, sözün önü arkası, bağlam  Olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü, bütünlük, bağlam:  “Her yapının hem görüntüsel, hem manevî bir bütünlüğü vardır. Kişiliği ancak bu kontekst içinde vurgulanır.” - Haldun Taner TDK

4 Ortak alan  Yazar ile okurun paylaştığı düşünülen bilgi, inanç, varsayımlar vb.nin tümü  Bağlam söyleneni nasıl etkiler?  Anlam bilimi (semantik) tarafından genelde dışlanmış  Daha çok kullanım bilimi (pragmatik) alanına ait görülen bir sorun

5 Sorunlar  Kavramsal ‘çöp tenekesi’  ‘Zengin’ bir nosyon  Herşeyi açıklayabilen dev bir araç  Ne olduğu hakkında fikir birliği yok  İnsan değil de makine, bağlamı kullanmak isterse ne olacak? (örn. doğal dil işleme, otomatik çeviri)

6 Öneri  Sir Peter Strawson (1919- )  Dilbilimsel çözümleme taraftarı  Günlük dil ile biçimsel mantık arasındaki ilişki  Entity and Identity (1997)

7 Basitçe...  Dil L  Cümle S  Yazar Y (Konuşan)  Okur X (Dinleyen)  X, L’nin sözlük ve söz dizimini (sentaks) çok iyi biliyor varsayalım  X söyleneni tam olarak anladı mı?

8 Bir eşitsizlik  A-anlam  B-anlam  C-anlam  fakir zengin

9 A-anlam  A-anlam  S  A-bilgi  belirsizliği ortadan kaldıran bilgi

10 Çeviri  “İster şimdi yüz, ister sonra yüz.”  X, A-anlama vakıf olduğu zaman cümleyi başka bir dile çevirebilir.  Yani S S'  (L) (L')

11 Sentaks  “On my naming day when I come 12 I gone front spear and kilt a wyld boar he parbly ben the last wyld pig on the Bunder Downs any how there hadnt ben none for a long time befor him nor I aint looking to see none agen.” - Russell Hoban, Riddley Walker

12 B-anlam  B-anlam  A-anlam  B-bilgi  “O gece tek elinin üzerinde amuda kalkmıştı.”

13 B-bilgi  Kim: Orhan Pamuk  Ne zaman: 31 Aralık 1994 geceyarısı  Kim: Yaşar Kemal  Ne zaman: 31 Aralık 1964 geceyarısı  İndeksler?

14 Ben, sen, şimdi, şu  Ben  Normal koşullarda “ben” sözcüğünü kullanan kişiyi gösterir  Sen  “sen” sözcüğünü kullanan kişinin hitap ettiği kişiyi gösterir  Şimdi  “şimdi” sözcüğünü kullanan kişinin içinde bulunduğu zamanı gösterir  Şu   Kullanan kişinin kastettiği şeyi gösterir

15 İstisnalar  Yeltsin (taklidine): “Evet, bugün nasıl hissediyorum kendimi?”  Yeltsin (aynadaki aksine): “Sen sen ol, bir daha bu kadar içme.”  “Bugün burası çok sıcak.” (Bu oda mı, bu şehir mi?)  “Elimizdeki IBM kağıtlarını şimdi satmamız gerekiyor.” (Şu anda mı, bu öğleden sonra mı, bugünlerde mi?)

16 C-anlam  C-anlam  B-anlam  C-bilgi  “Sen o kontratı daha imzalama.”

17 C-bilgi  Rica  Emir  Tavsiye  Gözdağı  J. L. Austin: illocutionary force

18 Komplikasyon  “Sana hemen o silahı bırakmanı emrediyorum.”  Eğer başkaldıran bir er komutanına böyle derse ve de komutan silahını bırakırsa, askeri mahkemede ne karar çıkar? (Bu bir EMİR olamaz çünkü ast üstüne emir veremez.)

19 Diğer zorluklar  “Biliyorum sen zaten hep böyle düzenlisindir.”  “Başbakan herkesin elini sıktıktan sonra yerine oturdu.”  “Bir sonraki seçimde bu sorun çözülür.”  “Zeynep (3 yaş) kocaman bir kardan adam yaptı.”  “Zeynep (18 yaş) kocaman bir kardan adam yaptı.”  “Kocaman bir iribaş büyük bir hayvan değildir.”

20 Sözlük  YOMP  Çetin bir arazide ağır ekipmanla yürümek (Falklands Savaşı)  WIMP  Körfez Savaşı (özellikle Başkan Bush için)  X’s ideal sözlüğünün güncellenmeye ihtiyacı var

21 Yorumlama  F(K,T) = I  F yorumlama prosedürü (yol- yöntemi)  K bağlam  T tekst  I yorum  F ve T veriliyor. Bir K-I çifti ortaya atarak denklemi çözünüz.

22 Shakespeare  68. sone  “Thus is his cheek the map of days outworn...”  Yüzü kırışıklarla dolu (yaşadığı yaşamın haritasındaki yollar gibi)  Yüzü klasik anlamda güzellik simgesi ( MAP : sembol, DAYS OUTWORN : antik çağ) - Jerry Hobbs

23 Anlam-maksat  Yazarın söylemek istediği (maksadı)  Yazılı metnin kendisi  Yazılı metnin ilettiği farzedilen anlam  Okurun anladığı anlam  Kültürel, tarihsel, vb. boyutlar

24 Model okuyucu  Umberto Eco  Her yazar ürettiği ifadeleri maksada uygun olarak yorumlayabilecek bir okur modeli düşünmek zorundadır.  Daha deneysel edebiyat  James Joyce, Finnegans Wake  Bill Burroughs, Naked Lunch

25 Sosyokültürel bağlam  Bir zamanlar Stalin etrafını saran kalabalığa bir telgraf okudu: “Sen haklı, ben haksızım. Lenin’in gerçek mirasçısı sensin. Özür dilemem gerekiyor. - Troçki.”  O sırada kalabalıktan birisi ileri çıktı ve Stalin’e mesajı nasıl okuması gerektiğini gösterdi: “Sen haklı, ben haksızım? Lenin’in gerçek mirasçısı sensin? Özür dilemem gerekiyor??!!”

26 Noam Chomsky’nin bölümü biraz solda... Boston MIT Kitabevinde gerçek bir tabela


"“Bu bağlamda...” (“In this context…”) Varol Akman Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk-İngiliz Kültür Derneği 15 Şubat 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları