Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. • Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendi himayelerinde yürütülen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. • Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendi himayelerinde yürütülen."— Sunum transkripti:

1 ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 • Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendi himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında her ilde İl Valisinin eşleri projenin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaları takip edeceklerdir.

3 • İlimizde de Sayın Valimiz Alaattin YÜKSEL’ in eşleri Sayın Emine YÜKSEL hanımefendi himayelerinde Gönül Elçileri Projesinin ilk ayağı olan koruyucu aile hizmetini tanıtmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. • Bugün bu toplantıda Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile hizmeti anlatılacaktır.

4 GÖNÜLLÜLÜK NEDİR? • Gönüllülük bireyin hiçbir çıkar beklemeden ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek olmasıdır. 4

5 • Aslında gönüllülük, neredeyse insanlık tarihi kadar eski ama eskimeyen bir gerçeklik ve bir pratiktir. Bir başka ifadeyle gönüllülük; içinde yaşadığımız coğrafya için hem gelenek, hem güncellik ve hem de gelecektir. 5

6 Köklü ve tarihi geleneklerden doğan, yardımlaşma ve dayanışma duygularına dayanan gönüllülük insan davranışının en temel ve en eski ifade şekillerinden birisidir. 6

7 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayır yapma inancıyla şekil bulan “Vakıf” anlayışı, muhtaçlara yardım etmenin dünyadaki ilk örneği olmuş ve tüm dünya ülkelerinin gıpta ederek tanımladıkları bu gelenek Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam etmiştir. 7

8 • 1980’lerden itibaren çağdaş unsurları da içerecek şekilde ivme kazanan gönüllülük hareketleri gelenekten-geleceğe akan bu süreçte ülke insanının ilgi, ihtiyaç, kültür ve medeniyetiyle harmanlanarak devam etmektedir. 8

9 GÖNÜLLÜLÜK PAYLAŞMAKTIR… • Paylaşılan sevinçler artsın, üzüntüler azalsın diye… 9

10 GÖNÜLLÜLÜK • BOŞ VAKİTLERİ DOLDURMAK DEĞİL, GEREKTİĞİNDE VE GEREĞİNCE VAKİT AYIRMAKTIR…. 10

11 GÖNÜL ELÇİSİ KİMDİR? • Özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin sahip olduğu deneyim beceri ve kaynakları toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam kalitelerini yükselmeye yönelik olarak kullanarak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu kurumsal hizmetlere katkı sağlayan kişidir. 11

12 GÖNÜL ELÇİSİ KİMLER İÇİN ÇALIŞIR? • Kadınlar, • Çocuklar, • Engelliler, • Yaşlılar, • Gaziler ve Şehit Aileleri, • Yoksullar gönül elçisinin ilgilendiği gruplardır. 12

13 GÖNÜL ELÇİSİ OLMAK İÇİN NE YAPILIR? • 1. Doğrudan Başvuru: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İl ve İlçe Müdürlükleri ile iletişime geçilir. • 2. Web Sayfasından Başvuru: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Web Sayfasından • (www.gonulelcileri.gov.tr) linki kullanılarak yapılan yönlendirmeler doğrultusunda işlem yapılır.www.gonulelcileri.gov.tr 13

14 GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ KAPSAMINDAKİ ALT PROJELER… • KORUYUCU AİLE, • KALİTELİ YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI UYUM, • ENGELLİ VE HİZMETLERE ERİŞİM, • AİLE VE YOKSULLUK, • KADIN VE GÜÇLENME konusudur. 14

15 Koruyucu Aile Hizmeti ÖNCE ÇOCUK… 15

16 • İlk çağlardan itibaren çocuklar her toplumda öncelikle korunması gereken, özel ilgi gören grup olmuşlardır.

17 • Özellikle yardımlaşma ve dini duyguların etkisiyle yetim ve öksüz çocuklara özel ilgi gösterilmiş bu çocukların anne babasının eksikliği hissettirilmemeye çalışılmıştır. Dinimiz İslam yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkılması onların bakımını üstlenip topluma faydalı insanlar olacak şekilde yetiştirmeye teşvik etmektedir

18 18 Dinimiz İslam’a göre himayeye muhtaç çocuklara bakmak, onları beslemek, büyütmek büyük sevaptır ve bir insanlık ödevidir.

19 • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed “ Ben ve yetimi alıp koruyan kişi cennette şöyle beraber olacağız” buyurmuş ve “şöyle” derken de şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirmiştir. • Yine Peygamber efendimiz “ Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kimsesiz çocuğun bulunup ona iyi muamele edilen, en kötü ev de yetim ve öksüze kötü muamele edilen evdir” buyurmuştur.

20 • Tarihte ilk koruyucu anne Hz. Asiye’ dir. Hz. Asiye sulardan çıkardığı Hz. Musa’ nın koruyucu annesi olmuştur. • Peygamber Efendimiz Kölesi olan Zeyd Bin Haris'e sahip çıkmıştır. Onu evlat edinmiştir. Pek çok hadisi şerifte de bunun önemine işaret etmiştir.

21 • Her çocuk ailesinin yanında yaşamayı hak eder. Ancak çeşitli nedenlerle çocukların öz aile yanında yaşaması mümkün değilse o zaman devlet çocuğun bakım sorumluluğunu üstlenerek çocuğun daha iyi şartlarda bakımını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır ve uygun hizmet modelinden yararlandırır.

22 • Ülkemizde çocukların korunması için tedbir almakla görevli kurum 08.06.2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. 22

23 Bakanlığımızın korunmaya muhtaç çocuklara yönelik 4 hizmet modeli bulunmaktadır. - Öz ailenin desteklenerek çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, -Evlat edinme -Koruyucu Aile -Kuruluş Bakımı 23

24 KORUYUCU AİLE • Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 24

25 • Koruyucu aile hizmeti, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’ nun 22. ve 23. maddelerine dayalı olarak çıkarılan 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliğine doğrultusunda yürütülmektedir. 25

26 26 KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER  Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli”, ”Süreli Koruyucu Aile Modeli”, “Geçici Koruyucu Aile Modeli”, “Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli” getirilmiştir,  Eğitim ve sertifika sistemi getirilmiştir,  Etkin bir denetim ve izleme mekanizması getirilmiştir,

27 27  Koruyucu aile ücretleri yaklaşık %45 artırılmıştır,  Her İl ve/veya ilçede Koruyucu Aile Birimi oluşturulmuştur,  Sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin (bir asgari ücret tutarı üzerinden) SGK kapsamında İsteğe Bağlı Sigorta yaptırmaları halinde primlerinin bildirim koşuluyla karşılanması sağlanmıştır, KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

28 • Bakanlığımızca hakkında koruma kararı alınarak kuruluşa kabul edilen çocuklarımızın her türlü ihtiyacı en kaliteli şekilde karşılanmaktadır. Ancak kuruluş bakımı maddi açıdan ne kadar kaliteli olursa olsun çocuklarımız kuruluşlardayken bir aile ortamındaki gibi bire bir sevgi ve ilgiden yoksun kalmaktadırlar. 28

29 • İşte bu noktada koruyucu aile hizmet modeliyle devlet hem çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta hem de çocuklarımız sıcak bir aile ortamında sevgiyle büyüme imkanı bulmaktadırlar. 29

30 • Sizler çocuklarımızın en zor dönemlerinde onlara kucak açmak öz ailelerin ayrılmak zorunda kalmış bu çocuklarımıza destek olmak istemez misiniz? 30

31 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, • En az ilkokul mezunuysanız, • Düzenli bir gelire sahipseniz, • 25-65 yaş arasındaysanız evli iseniz eşiniz ile birlikte, bekarsanız yalnız koruyucu aile olmak üzere İl ve İlçe müdürlüğümüze başvurabilirsiniz… 31

32 • Başvurunuz sırasında size koruyucu aile hizmeti hakkında detaylı bilgiler verilecek varsa sorularınız cevaplanacak ve başvuru formu doldurularak müracaatınız alınacaktır. 32

33 • Başvurunuzdan sonra hazırlamanız gereken belgeler şunlardır; • a) Bir adet vesikalık fotoğraf, • b) T.C. Kimlik Numarası beyanı, • c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği, • ç) Evliler için evlenme cüzdanı örneği, • d) İş ve gelir durumunu gösteren belge, • e) Adli sicil belgesi, • f) Sağlık raporu 33

34 • Belgelerin tamamlanmasından sonra ikametgahınızda inceleme yapılacak ve yapılan görüşme ve değerlendirmelerden sonra başvurunuz koruyucu aile komisyonunda görüşülerek size koruyucu aile statüsü verilecektir. 34

35 • Koruyucu aile statüsü aldıktan sonra artık çocuğumuzla buluşabilirsiniz. • Bu dönemde çocuk ile iletişim kurmanız ve aranızdaki bağı güçlendirmek amacıyla kuruluşta ya da dışarıda görüşebilir, uygun görüldüğü takdirde evinize izinli olarak götürebilirsiniz. 35

36 • Çocuğumuzun yanınıza yerleştirilmesinden sonra belli periyotlarda ya da talebiniz olduğunda sizi ziyaret edecek, bu ziyaretlerimizde size rehberlikte bulunacak ve destek olmaya çalışacağız. 36

37 ÇOCUKLARIMIZ • Anne veya babanın ya da her ikisinin vefatı, • Anne veya babanın ya da her ikisinin çocuklarını terk etmesi, • Anne veya babanın ya da her ikisinin hastalık, vb. sebeplerle çocuğun bakım sorumluluğunu üstlenebilecek durumda bulunmaması, • Anne veya babanın ya da her ikisinin çocuğunu ihmal, istismar etmesi gibi nedenlerle korunmaya muhtaç hale gelebilmektedir. 37

38 • Bu çocuklarımızın öz aileleri bulunmaktadır ve koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra belli periyotlarda öz aileleriyle görüşmektedirler. • Çocuklarımız sıkıntılı bir dönem sonrasında koruma altına alınıp koruyucu aile yanına yerleştiklerinden zaman zaman uyum sorunları yaşayabilmektedirler 38

39 • Ancak ailelerimiz ve çocuğumuz İl Müdürlüğümüzce sürekli takip edilmekte ve her konuda destek olunmaktadır. • Ailelerimiz şunu bilmeli ki hakkında korunma kararı alındıktan sonra aile yanına yerleştirilen çocuklarımızda, birebir ilginin ve sevginin etkisiyle var olan sorunlar bile ortadan kaybolmakta, çocuklarımız ailelerimizin sevgisi ve ilgisi sayesinde beklentilerin üzerinde performans göstermektedirler. 39

40 • Koruyucu ailelerimiz yanlarına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla • Çocuğumuzun yeteneklerinin ve becerilerinin el verdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermekle, bildirmekle yükümlüdür. 40

41 • Çocuğumuzun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamakla, • Çocuklarımızın takibini yapan sosyal çalışmacılara izleme için gerekli koşulları hazırlamakla, adres ve ikametgah değişikliklerini, bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 41

42 • Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamalarına yönelik aylık ücret ödenmekte, özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler özür durumuna göre % 50 arttırılarak uygulanmaktadır. • Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenmektedir. • Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenmektedir. 42

43 • Çocuklarımızın servis, dershane, yaz okulu, etüt, kurs ücretleri ödenmektedir. • Okula giden veya okul çağındaki çocuklarımız her ay harçlık ödenmektedir. • Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenmektedir. 43

44 • Koruyucu ailelerimiz yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, • Çocuk ile koruyucu aile arasında yaşanan uyumsuzluk yapılan mesleki çalışmalara rağmen giderilemediğinde, • Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeni ortadan kalktığında, • Koruyucu ailenin her hangi bir nedenle koruyucu olmaktan vazgeçmesi durumunda çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışmacının yapacağı değerlendirmeye göre komisyon kararı alınarak koruyucu aile hizmeti sonlandırılabilmektedir. 44

45 • Koruyucu Aile hizmeti yurt dışında korunmaya muhtaç çocuklara yönelik uygulanan en yaygın ve önemli hizmet modelidir. • Bu ülkelerde korunmaya muhtaç çocuk tespit edildiğinde, kuruluş bakımına alınmak yerine daha önce koruyucu aile statüsü verilmiş ve sırada bekleyen ailelerden birinin yanına yerleştirilmektedir. 45

46 • Böylece çocuk ailesinden ayrılmak durumunda kaldığında kuruluş bakımına hiç alınmadan başka bir aile yanına yerleşmesi sağlanarak daha fazla örselenmesine engel olunmaktadır. 46

47 • Biz Ankara İl Müdürlüğü olarak Ülkemizde yeterli ilgiyi göremeyen koruyucu aile hizmet modelini tanıtmak, İlimizdeki korunmaya muhtaç çocuklarımızın sıcak bir aile ortamına kavuşması ve kuruluşlarda kalan çocuklarımızın hepsinin birer koruyucu aile yanına yerleştirilmesini amaçlıyoruz. 47

48 • İlimizde 0- 12 yaş arasında; – Atatürk Çocuk Yuvası’nda 40 çocuk – Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda 429 çocuk – İlimizde farklı semtlerde bulunan Çocuk evlerinde 225 korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmektedir.

49 • İlimizde halen 125 koruyucu ailemiz yanında, 137 çocuğumuza bakım sağlanmaktadır. İlimiz bu rakamlarla koruyucu aile hizmeti açısından ikinci sıradadır. Ancak bu rakamlar ilimizin nüfusu, büyüklüğü ve kuruluşlarımızda bakılan çocuk sayısı düşünüldüğünde çok küçük bir rakam olarak görünmektedir. 49

50 • Sizlerin de desteğiyle ilimizdeki korunmaya muhtaç çocuklarımızı sıcak bir yuvaya, sevgi dolu bir kucağa kavuşturabiliriz. UNUTMAYIN… Onlar hepimizin çocukları… 50

51 • ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES: ANAFARTALAR CAD. NO: 70 ULUS/ ANKARA TEL: 0 312 418 66 62 AYRICA ALO 183 SOSYAL DESTEK HATTINI ARAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ. 51

52 52 Beni Sabırla Dinlediğiniz İçin Teşekkür Eder, Saygılar Sunarım

53 53


"ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. • Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendi himayelerinde yürütülen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları