Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

2 6111 SAYILI KANUNLA, ANA HATLARI İTİBARİYLE ESNAFIMIZI İLGİLENDİREN KONULARDA ŞU TEMEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

3 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları Gümrük vergileri ve idari para cezaları(Trafik cezaları 120 TL ve altındaki cezalar ve kaçak köprü cezaları) Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları TEDAŞ’ın elektrik alacakları YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacaklarının gecikme faizleri OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları

4 Kanun kapsamına giren vergi borcu asıllarında hiçbir surette indirim yapılmadığından borç asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar ile vergi asıllarına bağlı cezaların tamamı silinmektedir. Bunun yerine, borç asıllarına enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında faiz uygulanacak ve başvuru sahibinin talebine göre borç asıllarıyla beraber peşin veya 6, 9, 12 ve 18 taksitle toplam 36 ayda ödenebilecektir. Yeniden yapılandırılan borç asılları, bu borçların peşin ödenmesi halinde geçerli olacak ve borçların taksitlendirilmesi halinde bu borçlara yıllık yüzde 5 oranında bir faiz eklenecektir.

5 Taksitler iki ayda bir ödenecektir.
Vergi, vergi cezası, idari para cezaları ve diğer borçların ilk ödemeleri Mayıs ayında Mayıs ayında; sosyal güvenlik primi borçlarının ilk ödemesi ise Haziran ayında yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle; borçlarını taksitle ödemek isteyenlerden; 6 eşit taksit seçenler   12 ayda,      9 eşit taksit seçenler   18 ayda             12 eşit taksit seçenler  24 ayda,    18 eşit taksit seçenler   36 ayda ödeyebileceklerdir.

6 Taksitle yapılacak ödemelerde borç tutarı;
6 eşit taksit için  (1,05) 9 eşit taksit için  (1,07) eşit taksit için  (1,10) eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. •Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari yıl prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. •Cari yıla ilişkin yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa zamanında ödememe  hakkı verilmektedir. •Yapılandırılan borç bir takvim yılında en çok  2  defa aksatılabilecektir. EN SON MÜRACAAT TARİHİ TARİHİDİR.

7 TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS OTOBÜS SAHİPLERİ VE ŞOFÖRLERİN DURUMU

8 KAPSAMLARDA GÖSTERİLEBİLİR
ŞOFÖRLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ HANGİ KAPSAMLARDA GÖSTERİLEBİLİR 30 GÜN ÜZERİNDEN YANİ TAM AY (4a) lı sigorta PART-TİME (10 GÜN ÜZERİ 30 GÜN ALTI) 4a lı sigorta BAĞ-KUR (Vergi mükellefi yapılarak) 4b li sigorta AY İÇİNDE 10 GÜNÜN ALTINDA ÇALIŞANLAR (5510 ek 6 md. Göre 4a) lı sigorta Ticari Taksi, Ticari Minibüs, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler girmektedir.

9 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Ticari Taksi, Ticari minibüs, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemelerine imkan sağlanmış olup, bu madde kapsamında ödenen primler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır.

10 AY İÇİNDE 10 GÜNÜN ALTINDA GÖSTERİLEN ŞOFÖRLERİN PRİM VE ORANLARI
Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. Bu prim oranının % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. 30 GÜNLÜK PRİM 796,50TL * 32,5 = 258,86 18 GÜNLÜK PRİM 796,50 *32,5 = 155,31

11 PRİM ÖDEME GÜN SÜRELERİ
Bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl (2011) için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üzerinden başlanılarak, on sekiz katı takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır. 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkra ile ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.

12 (5510 Sayılı Yasaya 6111 Sayılı Yasa ile Eklenen Ek Madde 6)
PRİM ÖDEME GÜN SÜRELERİ (5510 Sayılı Yasaya 6111 Sayılı Yasa ile Eklenen Ek Madde 6) 10 günden az çalışan şoförler her ay için; günlük prim :8.62 2011 yılında 18 gün prim ödeyip 30 gün, ,31 2012 yılında 19 gün prim ödeyip 30 gün, 2013 yılında 20 gün prim ödeyip 30 gün, 2023 yılında 30 gün prim ödeyip 30 gün, SSK (4/a) sigortalılığı kazanacaklar. (Şoför esnafı; köy muhtarları, tarım bağ-kurlular, vergiden muaf işleri yapan isteğe bağlı sigortalı kadınlarla aynı primleri ödeyecekler ama SSK lı gibi sigortalılık süresi kazanacaklar) GENELGEYE GÖRE 10 günden az çalışıldığı, şoför, taşıt sahibi ve ilgili odanın onaylayacağı giriş bildirgesi ile tespit edilecek.

13 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN TAM AY
GÖSTERİLEN ŞOFÖRLERDEN FARKLILIĞI VARMIDIR TAM AY GÖSTERİLEN ŞOFÖR AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ GÖSTERİLEN ŞOF. GÜN PRİM ÖDENİR GÜN ÜZERİNDEN PRİM ÖDER 30 SAYILIR 7200 İŞ GÜNÜNDE EMEKLİ OLUR İŞ GÜNÜNDE EMEKLİ OLUR SAĞLIKTAN YARARLANIR SAĞLIKTAN YARARLANIR EMEKLİ PRİMİ ÖRNEK: 780 TL. İSE EMEKLİ PRİMİDE 780 TL. DIR TABLODA DA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HER İKİ SİGORTALILIK DA AYNI

14 ŞOFÖRLERDEN İSTENEN EVRAKLAR
AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR ŞOFÖRLERDEN İSTENEN EVRAKLAR 2 ADET RESİM İKAMETGAH NUFUS SURETİ EHLİYET FOTOKOPİSİ SABIKA KAYDI

15 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN
NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR 1-ARAÇ SAHİBİ ÜYESİ OLDUĞU ODAYA ÇALIŞTIRDIĞI ŞOFÖRLE BERABER GELECEK 2-SGK TARAFINDAN HAZIRLANAN FORM, ARAÇ SAHİBİ VE ŞOFÖR TARAFINDAN İMZALANDIKTAN SONRA ESNAF ODASI MÜHÜR VE İMZA ATTIKTAN SONRA SGK BAŞLANGICI KABUL ETMEKTEDİR. ODANIN ONAYLAMADIĞI BAŞVURU YANİ 5510 SAYILI KANUNUN EK 6 CI MADDESİNDEN YARARLANILMAMAKTADIR 3-ARAÇ SAHİBİ VE ŞOFÖR ARASINDA KISMİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK, BAŞVURU FORMUYLA BERABER SGK na ŞOFÖR TARAFINDAN BAŞVURU YAPILACAKTIR.

16 Sigorta sicil numarası |
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar için) SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI (T.C.Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No) Sigorta sicil numarası | A- SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ 1 Adı 11 NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER İl 2 Soyadı İlçe 3 İlk Soyadı Mahalle/Köy 4 Baba Adı Cilt No Aile Sıra No(Hane/Kütük) 5 Ana Adı (Birey) Sıra No 6 Doğum Yeri 12 İKAMETGAH ADRESİ Bulvar: Cadde: Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Mahalle/Köy: Posta Kodu: İlçe: İl: Ev Tel: Cep: Tel: e-posta: 7 Doğum Tarihi 8 Cinsiyeti Erkek Kadın 9 Medeni Hali Evli Q Bekar Q 10 Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ 13 5510 SK (4/a) (506, 2925) sicil no 5510 SK (4/b) (1479, 2926) bağ no 5510 SK (4/c) (5434) emekli sicil no 506 SK GM 20 sicil no 14 Bu bölüm ticari araç sahibi veya işleteni tarafından doldurulup onaylanacaktır 15 Bu bölüm ticari araç sahibinin üye olduğu meslek odası/meslek kooperatifi tarafından onaylanacaktır. Yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı ticari araç şoförü plakalı araçta on günden az süreyle çalışacaktır. plakalı ticari araç sahibi odamız üyesidir Araç sahibinin T.C. Kimlik No Üyesi Olduğu Esnaf Odası Tarih Oda Üye No Odası/ Meslek Kooperatifi Adresi İmza Mühür Aracın Plaka No İmza Şehiriçi toplu taşıma araçlarında ayda 10 günden az çalışmam nedeniyle 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi gereğince ayda 30 gün üzerinden primlerimi kendim ödemek suretiyle, sigortalı olmak istiyorum. Ek 6 ncı maddeye göre tescilimin yapılmasını, sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi olarak çalışmadığımı, gelir veya aylık almadığımı, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sonradan tespit edildiği takdirde, yapılan işlemlerin iptalini şimdiden kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları Kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim. 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince primlerimi TL (alt/üst/diğer) üzerinden ödeyeceğimi beyan ediyorum.

17 KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "Ticari araç sahibi" ve "Şoför" olarak anılacaktır. 1. TARAFLAR TİCARİ ARAÇ SAHİBİ Adı soyadı (unvanı) : ………………………………………… ( 34-…. ……. ) Adresi :……………………………………………………………………… Telefon :…………………… ŞOFÖR Adı soyadı :……………………………………………………………. SSK sicil no :………………….. T.C Kimlik No :………………… Baba adı :………………………… İkamet adresi :…………………………………………………………………………… Telefon : 2. ŞOFÖRÜN ÇALIŞMA YERİ …34-…………… Plakalı Ticari Taksinin çalışacağı tüm hizmet alanları 3. YAPILACAK İŞ: Taksi Şoförlüğü 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu sözleşme kısmi süreli iş nitelikte bir sözleşmedir. 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ……………… 6. DENEME SÜRELERİ: Deneme süresi yoktur. 7. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Ay içinde 10 günden azdır. 8. ÜCRET : Şoförün günlük ve Brüt ücreti yürürlükteki asgari ücretin günlük tutarıdır. Şoförün ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak şoförün yazılı talebi ile belirlediği banka hesabına yatırılır. 9. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Şoför ücreti günlük ödenir.

18 10. ÖZEL ŞARTLAR a) Şoför, çalıştığı araçta, çalışma mevzuatı ve ticari araç sahibi tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, TUHİM ve UKOME tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. b) Şoför, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak araç sahibine bildirmek zorundadır. c) Şoför, kendi yerine başka bir şoför çalıştıramaz. Başka bir kişi çalıştırdığı takdir de olabilecek her türlü ceza, kaza ve zararları, ayriyeten 5510 ek 6 cı maddesindeki 102 maddeden doğan tüm cezalardan sorumlu olduğunu kabul eder. ç) Şoför, çalıştığı aracın kazancını en geç bir gün içinde araç sahibine vermelidir. d) Şoför, çalışmakta olduğu ticari araçta yolcudan hakkından fazla ücret alırsa, müşterileri rahatsız edici tavırlarda bulunup araç sahibini idari makamlarda sorumlu kılacak durumda bırakacak olursa bu sözleşmenin araç sahibi tarafından tek taraflı fesh edilmesine sebep olacaktır. e) Şoför, çalıştığı araç sahibini bilgilendirmeden ve geçerli bir mazereti belgelemeden işe gelmez ve o araç şoförünün izinsiz ve mazeretsiz işe gelmemesinden dolayı aracın işe çıkamaması sebebiyle maddi zararı araç sahibine ödemek zorunda ve sözleşmenin araç sahibi tarafından fesh edilmesine ve işten çıkarılmasına sebep sayılır. f) Şoför, kullanmakta olduğu ticari amaçlı bu aracı, kendi şahsi işi için kullanamaz. Yolcu taşımacılığı dışında kullanması durumunda bu sözleşme tek taraflı olarak araç sahibi tarafından fesh olunur. g) Şoför, çalıştığı aracın içinde yolcu varken sigara içmesi yasaktır, bu tür eylemde bulunulması sonucu kabahatler kanununun 39/2 fıkrası uyarınca cezadan sorumludur. ğ) Şoför, uyuşturucu ve keyif verici madde alarak araç kullandığında yani, 2918 karayoları trafik kanunun 48/6 maddesini kapsayan eylemde bulunup kazaya karıştığında ve uygulamaya tabi tutulduğunda araç sahibini idari makamlarda sorumlu kılacak durumda bırakacak olursa tüm cezai yaptırımlar şoföre aittir. Bu durumda araç sahibi sözleşmeyi tek taraflı fesh eder, şoför bunları kabul eder. I) Şoför, 2918 karayolları trafik kanununun 47/1-b kırmızı ışık kurallarına uymaz kaza ve ceza ya sebep olursa, bu ihlalden doğan tüm sorumluluklar şoföre aittir. i) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda İş kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. 11. İki sayfadan oluşan iş bu kısmi süreli iş sözleşmesi, .…./.…../……... tarihin den taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, ticari araç sahibi şoföre iş ve ücret vermeyi, şoför de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Kısmi süreli bu iş sözleşmesi 2 sayfa ve her sayfası 2 suret olarak düzenlendi. Taraflarca okundu, ilk sayfaları paraflandı, son sayfası imzalandı ve birer sureti taraflara verildi. TİCARİ ARAÇ SAHİBİ ŞOFÖR Adı Soyadı : …………………… Adı Soyadı: …………………… İmzası: İmzası

19 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN PRİM
TAKİPLERİNDEN KİMLER SORUMLUDUR BU KANUN KAPSAMINDAKİ ŞOFÖRLERİN SİGORTA PRİMLERİNİN TAKİBİNDEN YANİ, AYLIK PRİMLERİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNDEN ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLUDUR. BU KANUN KAPSAMINDAKİ ŞOFÖRLERİN İŞE GİRİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNDEN ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLUDUR. ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİ TAKDİRDE EK 6 MADDE 102 DEN CEZA YERLER.

20 GSS Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

21 DENETİMLER Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların bu Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarını dikkate alarak prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye, bu sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri kapsamında sigortalılık kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünü sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.

22 CEZALAR Bu madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde uyarınca idari para cezası uygulanır

23 TEŞEKKÜRLER YÖNETİM KURULU ADINA BŞKN: HALİT YILMAZ


"ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları