Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞOFÖR ESNAFININ ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞOFÖR ESNAFININ ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ŞOFÖR ESNAFININ ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ

2 6111 SAYILI KANUNLA, ANA HATLARI İTİBARİYLE ESNAFIMIZI İLGİLENDİREN KONULARDA ŞU TEMEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

3 •Vergiler ve vergi cezaları •Gümrük vergileri ve idari para cezaları(Trafik cezaları 120 TL ve altındaki cezalar ve kaçak köprü cezaları) •Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları •İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları •Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları •Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları •TEDAŞ’ın elektrik alacakları •YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları •TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları •KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları •TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacaklarının gecikme faizleri •OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları •KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

4 • Kanun kapsamına giren vergi borcu asıllarında hiçbir surette indirim yapılmadığından borç asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. • Gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar ile vergi asıllarına bağlı cezaların tamamı silinmektedir. • Bunun yerine, borç asıllarına enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında faiz uygulanacak ve başvuru sahibinin talebine göre borç asıllarıyla beraber peşin veya 6, 9, 12 ve 18 taksitle toplam 36 ayda ödenebilecektir. • Yeniden yapılandırılan borç asılları, bu borçların peşin ödenmesi halinde geçerli olacak ve borçların taksitlendirilmesi halinde bu borçlara yıllık yüzde 5 oranında bir faiz eklenecektir.

5 • Taksitler iki ayda bir ödenecektir. • Vergi, vergi cezası, idari para cezaları ve diğer borçların ilk ödemeleri Mayıs ayında • Mayıs ayında; sosyal güvenlik primi borçlarının ilk ödemesi ise Haziran ayında yapılacaktır. • Diğer bir ifadeyle; borçlarını taksitle ödemek isteyenlerden; • 6 eşit taksit seçenler 12 ayda, 9 eşit taksit seçenler 18 ayda 12 eşit taksit seçenler 24 ayda, 18 eşit taksit seçenler 36 ayda ödeyebileceklerdir.

6 Taksitle yapılacak ödemelerde borç tutarı; 6 eşit taksit için (1,05) 9 eşit taksit için (1,07) 12 eşit taksit için (1,10) 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. •Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari yıl prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. •Cari yıla ilişkin yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa zamanında ödememe hakkı verilmektedir. •Yapılandırılan borç bir takvim yılında en çok 2 defa aksatılabilecektir. EN SON MÜRACAAT TARİHİ 02.05.2011 TARİHİDİR.

7

8 ŞOFÖRLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ HANGİ ŞOFÖRLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ HANGİ KAPSAMLARDA GÖSTERİLEBİLİR KAPSAMLARDA GÖSTERİLEBİLİR 1.30 GÜN ÜZERİNDEN YANİ TAM AY (4a) lı sigorta 2.PART-TİME (10 GÜN ÜZERİ 30 GÜN ALTI) 4a lı sigorta 3.BAĞ-KUR (Vergi mükellefi yapılarak) 4b li sigorta 4.AY İÇİNDE 10 GÜNÜN ALTINDA ÇALIŞANLAR (5510 ek 6 md. Göre 4a) lı sigorta Ticari Taksi, Ticari Minibüs, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler girmektedir.

9 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Ticari Taksi, Ticari minibüs, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemelerine imkan sağlanmış olup, bu madde kapsamında ödenen primler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır.

10 AY İÇİNDE 10 GÜNÜN ALTINDA GÖSTERİLEN ŞOFÖRLERİN PRİM VE ORANLARI % 32,5’i oranında prim öderler Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu prim oranının % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. 30 GÜNLÜK PRİM 796,50TL * 32,5 = 258,86 18 GÜNLÜK PRİM 796,50 *32,5 = 155,31

11 PRİM ÖDEME GÜN SÜRELERİ  Bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl (2011) için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üzerinden başlanılarak, on sekiz katı  takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.  1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkra ile ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.

12 PRİM ÖDEME GÜN SÜRELERİ (5510 Sayılı Yasaya 6111 Sayılı Yasa ile Eklenen Ek Madde 6) 10 günden az çalışan şoförler her ay için; günlük prim :8.62 2011 yılında 18 gün prim ödeyip 30 gün, 155,31 2012 yılında 19 gün prim ödeyip 30 gün, 2013 yılında 20 gün prim ödeyip 30 gün, … 2023 yılında 30 gün prim ödeyip 30 gün, SSK (4/a) sigortalılığı kazanacaklar. (Şoför esnafı; köy muhtarları, tarım bağ-kurlular, vergiden muaf işleri yapan isteğe bağlı sigortalı kadınlarla aynı primleri ödeyecekler ama SSK lı gibi sigortalılık süresi kazanacaklar) GENELGEYE GÖRE 10 günden az çalışıldığı, şoför, taşıt sahibi ve ilgili odanın onaylayacağı giriş bildirgesi ile tespit edilecek.

13 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN TAM AY AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN TAM AY GÖSTERİLEN ŞOFÖRLERDEN FARKLILIĞI VARMIDIR GÖSTERİLEN ŞOFÖRLERDEN FARKLILIĞI VARMIDIR TAM AY GÖSTERİLEN ŞOFÖR AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ GÖSTERİLEN ŞOF. 30GÜN PRİM ÖDENİR 18 GÜN ÜZERİNDEN PRİM ÖDER 30 SAYILIR 7200 İŞ GÜNÜNDE EMEKLİ OLUR SAĞLIKTAN YARARLANIR EMEKLİ PRİMİ ÖRNEK: 780 TL. İSE EMEKLİ PRİMİDE 780 TL. DIR TABLODA DA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HER İKİ SİGORTALILIK DA AYNI

14 ŞOFÖRLERDEN İSTENEN EVRAKLAR 2 ADET RESİM İKAMETGAH NUFUS SURETİ EHLİYET FOTOKOPİSİ SABIKA KAYDI AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR

15 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR SSK İÇİN NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR NE TÜR BİR İŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR 1-ARAÇ SAHİBİ ÜYESİ OLDUĞU ODAYA ÇALIŞTIRDIĞI ŞOFÖRLE BERABER GELECEK 2-SGK TARAFINDAN HAZIRLANAN FORM, ARAÇ SAHİBİ VE ŞOFÖR TARAFINDAN İMZALANDIKTAN SONRA ESNAF ODASI MÜHÜR VE İMZA ATTIKTAN SONRA SGK BAŞLANGICI KABUL ETMEKTEDİR. ODANIN ONAYLAMADIĞI BAŞVURU YANİ 5510 SAYILI KANUNUN EK 6 CI MADDESİNDEN YARARLANILMAMAKTADIR 3-ARAÇ SAHİBİ VE ŞOFÖR ARASINDA KISMİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK, BAŞVURU FORMUYLA BERABER SGK na ŞOFÖR TARAFINDAN BAŞVURU YAPILACAKTIR.

16 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar için) SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI (T.C.Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No) Sigorta sicil numarası | A- SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ 1Adı11 NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER İlİl 2Soyadı İlçe 3İlk SoyadıMahalle/Köy 4Baba AdıCilt No Aile Sıra No(Hane/Kütük) 5Ana Adı (Birey) Sıra No 6Doğum Yeri12 İKAMETGAH ADRESİ Bulvar: Cadde: Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Mahalle/Köy: Posta Kodu: İlçe: İl: Ev Tel: Cep: Tel: e-posta: 7Doğum Tarihi 8CinsiyetiErkek Kadın 9Medeni Hali Evli Q Bekar Q 10 Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ 13 5510 SK (4/a) (506, 2925) sicil no 5510 SK (4/b) (1479, 2926) bağ no 5510 SK (4/c) (5434) emekli sicil no 506 SK GM 20 sicil no 14 Bu bölüm ticari araç sahibi veya işleteni tarafından doldurulup onaylanacaktır 15 Bu bölüm ticari araç sahibinin üye olduğu meslek odası/meslek kooperatifi tarafından onaylanacaktır. Yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı ticari araç şoförü plakalı araçta on günden az süreyle çalışacaktır. plakalı ticari araç sahibi odamız üyesidir Araç sahibinin T.C. Kimlik No Üyesi Olduğu Esnaf OdasıTarih Oda Üye NoOdası/ Meslek Kooperatifi Adresiİmza Mühür Aracın Plaka No Tarih İmza Şehiriçi toplu taşıma araçlarında ayda 10 günden az çalışmam nedeniyle 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi gereğince ayda 30 gün üzerinden primlerimi kendim ödemek suretiyle, sigortalı olmak istiyorum. Ek 6 ncı maddeye göre tescilimin yapılmasını, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi olarak çalışmadığımı, gelir veya aylık almadığımı, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sonradan tespit edildiği takdirde, yapılan işlemlerin iptalini şimdiden kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları Kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim. 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince primlerimiTL (alt/üst/diğer) üzerinden ödeyeceğimi beyan ediyorum.

17 KISMİ S Ü RELİ İŞ S Ö ZLEŞMESİ Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile iş ç i arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " KISMİ S Ü RELİ İŞ S Ö ZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "Ticari ara ç sahibi" ve "Şof ö r" olarak anılacaktır. 1. TARAFLAR TİCARİ ARA Ç SAHİBİ Adı soyadı (unvanı) : ………………………………………… ( 34- …. ……. ) Adresi : ……………………………………………………………………….. Telefon : …………………… ŞOF Ö R Adı soyadı : ……………………………………………………………. SSK sicil no : ………………….. T.C Kimlik No : …………………. Baba adı : ………………………… İkamet adresi : …………………………………………………………………………… Telefon :.......................... 2. ŞOF Ö R Ü N Ç ALIŞMA YERİ … 34- …………… Plakalı Ticari Taksinin ç alışacağı t ü m hizmet alanları 3. YAPILACAK İŞ: Taksi Şof ö rl ü ğ ü 4. S Ö ZLEŞMENİN S Ü RESİ: Bu s ö zleşme kısmi s ü reli iş nitelikte bir s ö zleşmedir. 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ……………… 6. DENEME S Ü RELERİ: Deneme s ü resi yoktur. 7. Ç ALIŞMA S Ü RELERİ: Ay i ç inde 10 g ü nden azdır. 8. Ü CRET : Şof ö r ü n g ü nl ü k ve Br ü t ü creti y ü r ü rl ü kteki asgari ü cretin g ü nl ü k tutarıdır. Şof ö r ü n ü creti kural olarak imza karşılığında kendisine ö denir. Ancak şof ö r ü n yazılı talebi ile belirlediği banka hesabına yatırılır. 9. Ü CRET Ö DEME ZAMANI : Şof ö r ü creti g ü nl ü k ö denir.

18 10. Ö ZEL ŞARTLAR a) Şof ö r, ç alıştığı ara ç ta, ç alışma mevzuatı ve ticari ara ç sahibi tarafından belirlenmiş bulunan ç alışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş g ü venliği kurallarına, TUHİM ve UKOME tarafından ç ıkartılmış ve ç ıkartılacak olan y ö netmelik, genelge, sirk ü ler, talimat gibi d ü zenlemelere uymayı kabul ve taahh ü t eder. b) Şof ö r, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta i ç inde yazılı olarak ara ç sahibine bildirmek zorundadır. c) Şof ö r, kendi yerine başka bir şof ö r ç alıştıramaz. Başka bir kişi ç alıştırdığı takdir de olabilecek her t ü rl ü ceza, kaza ve zararları, ayriyeten 5510 ek 6 cı maddesindeki 102 maddeden doğan t ü m cezalardan sorumlu olduğunu kabul eder. ç ) Şof ö r, ç alıştığı aracın kazancını en ge ç bir g ü n i ç inde ara ç sahibine vermelidir. d) Şof ö r, ç alışmakta olduğu ticari ara ç ta yolcudan hakkından fazla ü cret alırsa, m ü şterileri rahatsız edici tavırlarda bulunup ara ç sahibini idari makamlarda sorumlu kılacak durumda bırakacak olursa bu s ö zleşmenin ara ç sahibi tarafından tek taraflı fesh edilmesine sebep olacaktır. e) Şof ö r, ç alıştığı ara ç sahibini bilgilendirmeden ve ge ç erli bir mazereti belgelemeden işe gelmez ve o ara ç şof ö r ü n ü n izinsiz ve mazeretsiz işe gelmemesinden dolayı aracın işe ç ıkamaması sebebiyle maddi zararı ara ç sahibine ö demek zorunda ve s ö zleşmenin ara ç sahibi tarafından fesh edilmesine ve işten ç ıkarılmasına sebep sayılır. f) Şof ö r, kullanmakta olduğu ticari ama ç lı bu aracı, kendi şahsi işi i ç in kullanamaz. Yolcu taşımacılığı dışında kullanması durumunda bu s ö zleşme tek taraflı olarak ara ç sahibi tarafından fesh olunur. g) Şof ö r, ç alıştığı aracın i ç inde yolcu varken sigara i ç mesi yasaktır, bu t ü r eylemde bulunulması sonucu kabahatler kanununun 39/2 fıkrası uyarınca cezadan sorumludur. ğ) Şof ö r, uyuşturucu ve keyif verici madde alarak ara ç kullandığında yani, 2918 karayoları trafik kanunun 48/6 maddesini kapsayan eylemde bulunup kazaya karıştığında ve uygulamaya tabi tutulduğunda ara ç sahibini idari makamlarda sorumlu kılacak durumda bırakacak olursa t ü m cezai yaptırımlar şof ö re aittir. Bu durumda ara ç sahibi s ö zleşmeyi tek taraflı fesh eder, şof ö r bunları kabul eder. I) Şof ö r, 2918 karayolları trafik kanununun 47/1-b kırmızı ışık kurallarına uymaz kaza ve ceza ya sebep olursa, bu ihlalden doğan t ü m sorumluluklar şof ö re aittir. i) Bu s ö zleşmede yer almayan hususlarda İş kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. 11. İki sayfadan oluşan iş bu kısmi s ü reli iş s ö zleşmesi,. …./. …../ ……... tarihin den taraflarca iki n ü sha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, ticari ara ç sahibi şof ö re iş ve ü cret vermeyi, şof ö r de belirtilen şartlarla iş g ö rmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahh ü t etmişlerdir. Kısmi s ü reli bu iş s ö zleşmesi 2 sayfa ve her sayfası 2 suret olarak d ü zenlendi. Taraflarca okundu, ilk sayfaları paraflandı, son sayfası imzalandı ve birer sureti taraflara verildi. TİCARİ ARA Ç SAHİBİ ŞOF Ö R Adı Soyadı : …………………….. Adı Soyadı: …………………… İmzası: İmzası

19 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN PRİM AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN PRİM TAKİPLERİNDEN KİMLER SORUMLUDUR TAKİPLERİNDEN KİMLER SORUMLUDUR BU KANUN KAPSAMINDAKİ ŞOFÖRLERİN SİGORTA PRİMLERİNİN TAKİBİNDEN YANİ, AYLIK PRİMLERİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNDEN ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLUDUR. BU KANUN KAPSAMINDAKİ ŞOFÖRLERİN İŞE GİRİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNDEN ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLUDUR. ARAÇ SAHİBİ VE ARAÇ SAHİBİNİN ÜYE OLDUĞU ODA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİ TAKDİRDE 5510 EK 6 MADDE 102 DEN CEZA YERLER.

20 GSS  Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

21  Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların bu Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarını dikkate alarak prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye, bu sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri kapsamında sigortalılık kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünü sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.

22 Bu madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde uyarınca idari para cezası uygulanır

23 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER YÖNETİM KURULU ADINA BŞKN: HAL İ T YILMAZ HAL İ T YILMAZ


"ŞOFÖR ESNAFININ ŞOFÖR ESNAFININ SİGORTALINDIRILMA MEVZUATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları