Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADI YETER İSTANBUL. PROJENİN ÖZETİ • İstanbul bir şehir olarak, markalaştırma sürecinde kullanılabilecek çok sayıda değere sahip. Tarihi dokusu, coğrafyası,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADI YETER İSTANBUL. PROJENİN ÖZETİ • İstanbul bir şehir olarak, markalaştırma sürecinde kullanılabilecek çok sayıda değere sahip. Tarihi dokusu, coğrafyası,"— Sunum transkripti:

1 ADI YETER İSTANBUL

2 PROJENİN ÖZETİ • İstanbul bir şehir olarak, markalaştırma sürecinde kullanılabilecek çok sayıda değere sahip. Tarihi dokusu, coğrafyası, yaşam biçimi gibi birçok konu başlığı altında, birbirinden daha önemli olamayacak ve daha önce İstanbul için yürütülen çalışmalarda kullanılmış çok sayıda temaya sahip. Kampanyada, bu temaları ayrı ayrı ve tekrar vurgulamak yerine bütüncül bir vurgu yaratmak amaçlandı. Bütüncül vurguya gidebilmek için "İstanbul" adı kampanyada ana vurgu yapıldı ve İstanbul şehri adıyla yaşayan bir değer olarak kabul edildi. İstanbul’u çağrıştıran ve çağrıştırılması arzulanan değerleri "daha evrensel ve kolay anlaşılabilir olma" ana fikri ile " İstanbul’u gör, duy, hisset, solu, tat ve konuş" konseptiyle kampanya süresince vurgulandı. İstanbul'u gör diyerek, kampanya bünyesin seçilen ve İstanbul’u yansıtan mekanların hedef kitle zihninde görülmesi ve görülmeye değer kabul edilmesi algısı yaratılmaya çalışıldı. İstanbul'u duy ve hisset diyerek İstanbul'u dillendirmiş ve sadece bu şehir için yazılmış edebi eserler kullanılarak (şiir, şarkı, roman vb.) hedef kitlede İstanbul'u görülmese de hayal edilebilir hale getiren imgeler yaratmak amaçlandı. İstanbul'u Konuş diyerek hedef kitlenin İstanbul'u anladığı ve algıladı biçimde anlatması sonucuna ulaşılmaya çalışıldı.

3 Durum Analizi ve Araştırma Planlama Amaçlar, Strateji Tespiti, Kampanya Stratejisi, İletişim Stratejisi, Yaratıcı Strateji, Slogan, Hedef Kitle, Sosyal Paydaşlar, Araçlar Uygulama Sürecin ayrıntılı anlatımı Ölçme ve Değerlendirme Amaçların gerçekleşmesinin ölçümü ve değerlendirilmesi

4 DURUM ANALİZİ VE ARAŞTIRMA

5 • Marka Nedir? Marka, sadece işletmeler ve ürünleri değil çok daha geniş alanı kapsayan bir kavramdır. Ürün ve şirketlerin yanında ülkeler, birer markadır. • Şehir Markası Nedir? Tek başına sanayisine sahip çıkan ya da tek başına tarihine sahip çıkan kültür şehrinden öte, geçmişi ile geleceği buluşturan bir şehir, ama sosyal dokusunun sağlıklı olduğu şehri Marka Şehir olarak değerlendirilebilir. • Şehir Markası Yaratmak Kenti dışa açmak ve yabancı yatırımcıları, alıcıları, turistleri artan oranlarla kente çekmektir. Durum Analizi ve Araştırma

6 • İstanbul İki kıtayı bağlayan dünyada tek ülke olma özelliği taşıması, tarih boyunca birçok imparatorluğa başkentlik yapmış olması, buna bağlı olarak farklı din, ırk ve kültürlere ait tarihi eser çeşitliğini barındırması, edebi hayatta sadece İstanbul şehrinin konu edildiği eserlerin bulunması gibi sadece İstanbul’a özgü ve şehri markalaştırabilecek çok sayıda değere sahiptir. Bu değerlerin bir çoğu İstanbul kenti adına yürütülen turizm, marka şehir olma ve benzeri çalışmalarda kullanılmıştır. Oysaki şehrin marka olma sürecinde bütüncül vurguya dayanan bir çalışmaya ihtiyacı vardır. İstanbul şehri adıyla yaşayan bir değer olarak kabul edilmelidir. Durum Analizi ve Araştırma

7 PLANLAMA

8 • İstanbul’un dijital ve sosyal ortamda tanıtımını yaparak markalaşmasını sağlamak. • İstanbul’u ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak. • İstanbul’u bir olgu üzerinde değil de bir bütün olarak markalaşmasını sağlamak. • İstanbul’a bir kimlik ve imaj oluşturmak. • İstanbul’u dünyaca ünlü bir şehir markası haline getirmek. • İnternet üzerinden arama motoruyla İstanbul hakkında bilgi arayan kişilerin yaptığımız çalışma sonucunda yeterli bilgiye sahip olunmasını sağlamak. Amaçlar

9 • Adı Yeter İstanbul projesinde belirlenen amaçlar dahilinde İstanbul’un ulusal ve uluslararası anlamda bir marka şehir olması amaçlanmıştır. Hedef kitleye yönelik yapılacak olan çalışmalarda İstanbul’un kimlik ve imajının oluşturulmasında olanak sağlayacak ve hedef kitlenin İstanbul hakkında bilinçlenmesine yardımcı olunacaktır. Strateji Tespiti

10 • İstanbul’un en büyük sıkıntılarından biri çok zengin bir tarihi yapıya ve doğal güzelliklere sahip olmasına karşın markalaşma süreci çerçevesinde bir sonuca varamamış olmasıdır. Kampanya stratejisi ile İstanbul’a bir imaj oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması hedeflenmiş, sonuç olarak oluşan bu imajın dijital ve sosyal ortamdaki araçlar kullanılarak İstanbul’un bir şehir markası haline gelmesi amaçlanmıştır. Kampanya Stratejisi

11 • Hedef kitlenin zihninde mesajlarımızın algılanmasını sağlayarak doğru yöntemlerle dijital ve sanal ortamda İstanbul’un markalaşması amaçlanmıştır. İletişim stratejimiz proje hedefimize uygun olacak şekilde temellendirilecektir. İletişim çalışmalarımızın amacına ulaşabilmesi için insanların zihninde hem duygusal hem de rasyonel izler planlanması gerekmektedir. İletişim Stratejisi

12 • Beş duyu organı evrenseldir. İnsanlar tarafından kolay anlaşılır olması nedeniyle proje kapsamında beş duyu organı kullanıldı. • Beş duyu organı ile ele alınan projenin etkileriyle insanların İstanbul hakkında konuşması planlanmıştır. • Kampanyada İstanbul’un sadece tek bir değerini ele almak yerine İstanbul bir bütün olarak ele alınmaya karar verildi. • İstanbul’u gör kısmında İstanbul’un görülmesi gereken tarihi ve önemli yerlerini yer verildi. • İstanbul’u duy bölümünde İstanbul’a ithaf edilmiş şarkılara, martı ve vapur seslerinden faydalanıldı. • İstanbul’u solu kısmında milli parklar, ormanlar ve deniz kokusunu ele alarak insanlarda farklı bir algı yaratmak hedeflendi. • Beş duyu organımızın yanı sıra insanların İstanbul’u konuşmalarını sağlayarak İstanbul hakkında çevrelerine de bilgilendirmeleri ve onlarla birlikte konuşması hedeflendi. Yaratıcı Strateji

13 • ADI YETER İSTANBUL • İSTANBUL’U GÖR • İSTANBUL’U HİSSET • İSTANBUL’U SOLU • İSTANBUL’U DUY • İSTANBUL’U TAT • İSTANBUL’U KONUŞ Slogan

14 BİRİNCİL HEDEF KİTLE • İlk ve orta öğretim öğrencileri • Üniversite öğrencileri • Yerel halk • Yurtdışında yaşayan insanlar İKİNCİL HEDEF KİTLE • Medya Hedef Kitle

15 • İstanbul Büyük Şehir Belediyesi • İstanbul Valiliği • İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal Paydaşlar

16 • Projenin belirlenen hedef kitlesiyle uyumlu olacak medya tekniklerinin kullanılması kampanyanın olumlu sonuçlar doğurmasında çok önemlidir. İNTERNET • Web sitesi • Blog • Facebook • Twitter Kullanılacak Medya ve Teknikleri

17 • Tanıtım kitapçığı • Basın bültenleri • Çocuklar için İstanbul efsanelerinin yazılı olduğu küçük kitapçıklar • İstanbul’un bazı yerlerini boyama resimleri • İstanbul puzzle oyunları İnternet Sitesi İçerisinde Kullanılacak Basılı Materyaller

18 • Televizyon: yerel, ulusal ve uluslararası bazı programlara internet sitesi adıyla sponsor olma, televizyon reklamı vb yapımı • Tanıtım videosu • İstanbul resimleri • Afiş Görsel ve Yazılı Basın Teknikleri

19 UYGULAMA

20 • Web sitesinin oluşturulması • Blog oluşturulması AMAÇ: Web sitesi ve blog oluşturarak İstanbul’un markalaşmasını sağlamak. İnsanların İstanbul hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarını ve zihinlerinde İstanbul algısını yaratma konusunda yardımcı olmak. Uygulama

21 • Facebook sayfası oluşturmak • Twitter sayfası oluşturmak AMAÇ: Facebook ve twitter sayfası oluşturarak insanların İstanbul’dan bahsetmelerini sağlamak ve insanların İstanbul hakkındaki düşüncelerini öğrenmek. Uygulama

22 • İstanbul logo yarışmasının düzenlenmesi AMAÇ: İnsanların hayal güçlerini kullanarak İstanbul logosu oluşturmalarını sağlamak. İstanbul’u nasıl hayal ettiklerini görmek. Bu yarışma sayesinde görsel ve basılı ortamda İstanbul adının geçmesi, İstanbul hakkında konuşulmasını sağlamak. • İstanbul mektup yarışmasının düzenlenilmesi AMAÇ:İnsanların İstanbul hakkında düşüncelerini, hissettiklerini öğrenmek ve insanlarda bir algı oluşturmak. Uygulama

23 • Adı Yeter İstanbul adlı şarkı ve şiir albümü yapılması AMAÇ: Adı yeter İstanbul adı ile şarkı ve şiir albümü yapılarak insanların, unutulmaya yüz tutmuş eski şiirleri ve şarkıları tekrar hatırlamalarını sağlamak ve böylece çalışmamızda kampanya sloganları olarak seçtiğimiz İstanbul’u konuş, İstanbul’u hisset ve İstanbul’u duy sloganlarımıza vurgu yapmak. • Alem Fm de canlı yayın yapılması AMAÇ: Yayın saati sırasında canlı telefon bağlantıları alarak değişik yerlerdeki kişilerin İstanbul algısının ölçülmesi. Uygulama

24 • HAZIRLIK AŞAMASI • Hazırlık aşaması 28.02.2012 ile 28.05.2012 tarihi arası: 28.02.2012 • Web Sitesi, blog, facebook, twitter sayfalarının oluşturulması 15.03.2012 • İstanbul logo yarışması için hazırlıkların yapılması • İstanbul mektup yarışması için hazırlıkların yapılması • Sponsorlarla görüşülmesi • Sosyal paydaşlarla görüşülmesi • Görsel ve yazılı basında yarışmalarla ilgili basın duyurusu gönderilmesi Zamanlama Tablosu

25 16.04.2012 • Adı yeter İstanbul adlı albüm için şiir ve şarkıların seçilmesi • Adı yeter İstanbul adlı albüm için albüm şirketleriyle görüşülmesi • Adı yeter İstanbul albümü için sponsorlarla görüşülmesi • Adı yeter İstanbul albümü için sosyal paydaşlarla görüşülmesi • Adı yeter İstanbul albümü için basının bilgilendirilmesi 01.05.2012 • Alem FM’de İstanbul ile ilgili canlı yayın oluşturulması için Alem FM yetkilileriyle görüşülmesi • Yayın akışı içinde kullanılacak şiir, öykü ve şarkıların seçilmesi • Sponsorlarla görüşülmesi • Sosyal paydaşlarla görüşülmesi Zamanlama Tablosu

26 UYGULAMA AŞAMASI • Uygulama aşaması 29.05.2012 • Web Sitesi, Blog, Facebook, Twitter sayfalarının uygulamaya geçilmesi 06.06.2012 • İstanbul logo yarışmasının düzenlenmesi • Yarışma sonucunda yarışmayı kazanan kişi ya da kişilerin ödüllendirilmesi 15.06.2012 • İstanbul mektup yarışmasının düzenlenmesi • Yarışma sonucunda yarışmayı kazanan kişi ya da kişilerin ödüllendirilmesi 28.06.2012 • Adı yeter İstanbul albümünün piyasaya çıkarılması 01.07.2012 • Alem FM’de canlı yayına başlanması • HAREKETE GEÇME AŞAMASI 02.07.2012 Zamanlama Tablosu

27 FAALİYET • Web Sitesi, Blog, Facebook, Twitter sayfalarının oluşturulması. • Bu sayfalar hakkında hedef kitleyi bilgilendirmek için afiş, broşür, TV ve radyo reklamlarının yapılması. SPONSOR • ACUN MEDYA • PEGASUS • TRT • ULUSOY • CANON • NİKON MAALİYET: 550.000TL Bütçeleme

28 FAALİYET • İstanbul mektup ve logo yarışmalarının düzenlenmesi. • Adı yeter İstanbul adı ile bir albüm yapılması SPONSOR • ACUN MEDYA • PEGASUS • TRT • ULUSOY • CANON • NİKON MAALİYET: 100.000 TL Bütçeleme

29 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

30 • Yapılan çalışma sonucunda ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul’un değerlerini, mekanlarını, kültürünü ortaya çıkararak dijital ve sosyal ortamda markalaştırılmaya çalışılmıştır. Tek bir olguyla ele alınamayacağına inandığımız İstanbul, bir bütün olarak ele alınmaya çalışıldı.İstanbul beş duyu organımızdan yola çıkarak; İstanbul’u gör, duy, solu, hisset, tat ve son olarak bunların ışığında İstanbul’u konuş olarak ele alınmıştır. • Uygulama aşamasında yapılan faaliyetler insanlarda İstanbul algısının oluşması ve İstanbul hakkında olumlu imaj yaratmak için oluşturuldu.Dijital ve sosyal ortam kapsamında İstanbul markalaştırılmaya çalışıldı.İstanbul’un markalaştırılması için web sitesi ve blog açıldı.Bunun yanında sosyal medya araçlarından facebook ve twitter sayfaları açıldı. • İstanbul’un köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen ne yazık ki bir şehir markası haline gelememiştir.Yapılan çalışmalar ve faaliyetler ile İstanbul’un olumlu bir imajla algılanması ve İstanbul’un bir bütün olarak markalaşması amaçlanmıştır. Ölçme ve Değerlendirme


"ADI YETER İSTANBUL. PROJENİN ÖZETİ • İstanbul bir şehir olarak, markalaştırma sürecinde kullanılabilecek çok sayıda değere sahip. Tarihi dokusu, coğrafyası," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları