Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YAZILARI YAZMA VE ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YAZILARI YAZMA VE ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ YAZILARI YAZMA VE ÖNEMİ
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI İŞ YAZILARI YAZMA VE ÖNEMİ Günlük hayatımızda yazı yazmak, yazılanları okumak önemli bir ihtiyaçtır. Derslerde not tutulur, yazılı ödev hazırlanır, mektup, tebrik yazılır; kitap , gazete, dergi ve mektuplarda yazılanlar okunur. İş hayatında da iş yazılarının yazılması, yazılanların da okunması gerekir. Sipariş vermek, sipariş almak; bilgi istemek, bilgi vermek, sözleşme ve rapor hazırlamak hep yazı yazarak yapılır. Yazılar dosyalanarak uzun süre saklanabilir. Gerektiğinde dosyasından çıkarılarak tekrar tekrar okunabilir. Yapılan işlerde bir aksaklık olmuşsa, dosyası incelenerek gelecek için tedbirler alınabilir. Oysa söz, zaman içinde unutulur. Geçmişi aynen hatırlamak güçtür. Şu atasözlerinde anlatılmak istendiği gibi hafızamıza güvenerek yazılı belgelerden vazgeçemeyiz. “ALİM UNUTMUŞ, KALEM UNUTMAMIŞ”, “SÖZLER ÇABUK UNUTULUR, YAZILAR İSE KALIR.”

2 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI İş yazıları ve kayıtları ispat edici belge niteliği taşırlar. Diyelim ki, A firması, B firmasına 300 adet makine sipariş etmiş olsun. Eğer A firması siparişini sözlü olarak yaptıysa her zaman siparişinden vazgeçebilir. Sipariş yazılı olarak yapıldıysa A firması siparişinden vazgeçemez. Aksi halde B firması dava açarak, elindeki yazılı belge ile durumunu ispat edip, hakkını alabilir. Yüz yüze veya telefon konuşmalarında, fikirlerimizi yeterince düzenli ifade edemeyebiliriz. Oysa, yazılı anlatımda fikirler düşünülerek sıralı ve gerektiği gibi ifade edilebilir. İş hayatında yazılar; Fikirlerin sıralı ve düzgün bir şekilde ifade edilebildiği, Dosyalanarak saklanabildiği Denetlenebildiği İspatlayıcı belge özelliğini taşıdığı, Etkili bir haberleşme aracı olduğu için, son derece önemli bir iletişim aracıdır.

3 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI HABERLEŞME: Kişiler ve kuruluşlar arasındaki diyalog haberleşmedir. Genellikle iki şekilde haberleşme olur; Sözlü haberleşme, Yazılı haberleşme. YAZILI HABERLEŞME: Kişi ve kuruluşlar arasında mektuplarla yapılan bir haberleşme türüdür. Mektuplar işletmelerin yazılı haberleşme araçlarıdır. Bu mektupların türleri şunlardır; İş mektupları, Resmi Mektuplar Özel mektuplar, Tebrikler, Davetiyeler, Teşekkür mektupları Mektup trafiği işletmelerde iki yönlüdür, Gelen mektuplar, Giden mektuplar.

4 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI GELEN MEKTUPLAR: İş hayatında mektupla yapılan haberleşme (e-mektup, faks dahil) büyük yer tutar. Kuruluşlar devamlı olarak mektup göndermekte ve Mektup almaktadırlar. İşte kuruluşlara gelen mektuplar, gelen iş yazıları olarak kabul edilir. Kuruluşlara gelen mektuplar servis tarafından alınır, tasnif ve kontrol edilir. Küçük kuruluşlarda öyle bir servis yoktur bu işleri sekreterler yapar. Sekreter gelen mektupları inceler, yanlış gelen ve ilgili olmayan yazıları öncelikle ayırır. İade edilmesi için ilgililere verir. Diğer mektupları önem derecesine göre sıralar. Özel mektuplar ile gizli mektupları ilgili kişilere verir. Sayfası ve ekleri eksik çıkan mektupları ilgili yerlerine yani mektubun uygun boşluğuna not eder. Önemli mektupların zarfları mektuba eklenir. Gelen mektup konusuyla ilgili daha önceden alınmış veya gönderilmiş yazılar varsa bunları ilgili mektuba ilave ederek yöneticiye verir. Yöneticinin konu hakkında daha iyi bilgilenmesi ve değerlendirme yapması sağlanmış olur.

5 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI YÖNETİCİNİN AÇACAĞI MEKTUPLAR: Sekreter gelen mektuplardan üzerinde; Gizli işareti olanları, Teftiş (denetleme) mektuplarını, İhale mektuplarını Kişiler arasında yazılan özel mektupları açamaz. Özel mektupların dışındakileri yöneticisine vermek zorundadır SEKRETERİN MEKTUPLARI AÇARKEN VE AÇTIKTAN SONRA DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER Mektup postası geldiğinde zarflar tek tek incelenir, yanlış gelenler varsa iade edilir.Gizli ve özel zarflar ilgililere teslim edilir. Açılacak zarflar masaya dik olarak konur, içindeki yazıların aşağıya inmesi sağlanır. Boş kalan tarafı zarf açacağı ile açılır, içinden mektup ve ekleri çıkarılır, zarfın boş olup olmadığı kontrol edilir. Eksik ve yırtık mektuplar yöneticilere bildirilir, not alınır. Mektup önemli ise zarf ve mektup üzerindeki tarih farklılık arz ediyorsa zarf mektuba iliştirilir, bu durum not olarak yazılır. İmzasız gelen mektuplar gerekirse tekrar imzalanmak üzere, bir yazı eklenerek iade edilir. Açılan iş mektupları Gelen Evrak Defterine kayıt edilir, kayıt sırası ve dosya no ilgili yerlere yazılır. ÖRNEK>>>

6 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Her işletme ve kuruluş kendilerine gelen mektupları, kaybolmaması ve ileriki Zamanlarda arandığında rahatlıkla bulunması için gelen evrak kayıt defterine kayıt etmek zorundadırlar. Evrak kayıt defterine gelen yazının; özü, tarihi, nerden geldiği, giriş sırası, dosya no, eki yazılır. Evrakın arka yüzüne kayıt damgası (kaşesi) basılır, hangi servise gideceği, kayıt no tarihi ve dosya no gibi bilgiler yazılır. Daha sonra hangi servise gidecekse ilgili yerlere gönderilir. Evrak kayıt defteri, kimi işletmelerde yıllık olarak 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenir.Yıl sonunda yönetici, altını çizerek kapatır ve onaylar. Ancak evrak kayıt defterinin Kalın olması halinde yıl sonunda altı çizilerek sayfa kapatılır, bir sonraki sayfadan aynı deftere devam edilir. Evrak, servisler arası veya postaya gönderilirken, kaybolma ve çalınmaların önlenmesi açısından taşıyan kişiye sorumluluk yüklemek için Zimmet Defteri kullanılır. Örnek>>

7 İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI GİDEN MEKTUPLAR: İşletme yetkilisi tarafından müsvettesi yazdırılan mektuplar, sekreter tarafından bilgisayar ortamında yazılır ve iki nüsha basılır. Yazılan yazıların genel kontrolü yapılır. Genel kontrolden sonra herhangi eksiklik yoksa Giden Evrak kayıt defterine kayıt edilir. Nüshaların biri özel, diğeri genel dosyaya kontrol yapıldıktan sonra kaldırılır. Aslıda yine aynı şekilde genel kontrole tabi tutularak ilgili yerlere gönderilir. GENEL KONTROLDA ŞUNLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR : Dosya kod ve sıra numarası konulmuş mu ? Konu ve özü yazılmış mı ? Gelen bir mektuba cevap veriliyorsa onun sayı ve tarihi ilgi tutulmuş mu ? Düşünceler metin kısmında iyi sıralanmış mı? Ek varsa sayısı ve kendi yazılıp ilave edilmiş mi? İmza kısmı tamam mı? Gerekiyorsa ivedilik ve gizlilik derecesi yazılmış mı? İstenildiği kadar kopya yapılmış mı? Şekillendirme, kurallara uygun olmuş mu ? Temiz yazılmış mı ? (yanlışsız ve eksiksiz imla kurallarına uygun olarak.) Sayılar ve özel isimler doğru yazılmış mı?

8 İSO ZARFLAMA AŞAMASINDA; Mektubun numarası imzası tamam mı?
KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI ZARFLAMA AŞAMASINDA; Mektubun numarası imzası tamam mı? Mektup ve zarftaki adres aynı mı? Pul değerleri mektubun gönderilme şekli belirtilmiş mi MEKTUP TÜRLERİ ŞUNLARDIR; ÖZEL MEKTUPLAR: Resmi ve iş mektupları dışında kalan, kişiler veya Firmalar arasında arkadaşlık ve dostluk bağlarını geliştirmek amacıyla yazılan yazılardır. TEBRİKLER: Mutlulukları kutlamak, iyi dilekleri sunmak amacıyla yazılan çok kısa yazılardır. DAVETİYELER: Davete katılmaları arzu edilen kişilere gönderilen kısa çağırma yazısıdır. TEŞEKKÜR MEKTUPLARI: Davranışlarıyla veya çalışmalarıyla memnuniyet veren, iyilik eden veya tebrik mektubu gönderen kişi ve kuruluşlara teşekkür mektubu gönderilir. Ayrıca işletme ile iyi ilişkileri olan, mal alışları fazla olan müşterilere de teşekkür mektubu yazılır.

9 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI RESMİ MEKTUPLAR(RESMİ YAZILAR) Resmi kurumların(Kamu kuruluşlarının) birbirleriyle haberleşmek amacıyla kullandıkları mektuplardır >>>Bakınız Resmi yazım kuralları ve örneği >>>>> İŞ MEKTUPLARI (İŞ YAZILARI) Ticari işletmelerde anlaşmaya varmak, herhangi bir konuda diğer kişi ve kuruluşlara bilgi vermek, ilişki kurmak amacıyla kuruluşlar ve tacirler arasında yazılan mektuplara iş mektupları denir. İş Mektuplarının Çeşitleri Vardır: Sipariş mektupları, >>>... Tahsilat mektupları, >>>... Varış bildiren mektuplar, >>>... Uzlaşma mektupları, >>>... Sirküler, >>>... Dilekçeler, >>>1, >>> 2 Tekit(üsteleme) mektupları,..... >>>... Teyit (doğrulama) mektupları. >>>... Basılı reklam mektupları,..... >>>... Satış mektupları, >>>... Bilgi isteme-verme mektupları, >>>... Kredi mektupları, >>>..

10 İŞ MEKTUPLARI VE YAZILMASI
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI İş mektupları, okuyan şahıslar üzerinde bırakacağı etki çok önemlidir. İş mektuplarının düzenli olması, anlaşılır olması, değer verici olması (okuyana) uyandıracağı etki bakımından önemlidir. Sekreter, yazıları eğer acele değilse, işlerin en az olduğu zamanda, sakin bir ortamda yazmalıdır. İyi Bir İş Mektubu; Yazanın şahsiyetini belirtir, Basit, öz ve kısa anlatımlı olur, Muhatabın anlayacağı terimlerle yazılır, Nazik ve dostane ifade kullanılır, Gramer bakımından kusursuz olmalıdır, İlginç olmalıdır, Kolayca anlaşılır olmalıdır. İŞ MEKTUPLARI VE YAZILMASI T.S.E.'ce belirlenen şekle göre, iş mektupları şekil olarak, Blok mektuplar ve ortalama mektuplar şeklinde yazılabilir. İkisi arasındaki tek fark imza kısımlarının yazılış şekli bakımından farklılık göstermesidir. Mektuplar bilgisayar ortamında editor programları ile yazılır. İyi bir sekreter on parmak f klavyeyi çok iyi bilmelidir. Ülkemizde f klavye standart klavyedir. F klavye Türkçe deki harflere en uygun klavye şeklidir. Hız ve zaman tasarrufu açısından sekreterin on parmak f klavye yazım tekniğini öğrenmesi gerekir. (Bakınız f klavye kullanımının önemi)

11 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Türk Mektup Şekli İş yazısı, ticari ilişkileri düzenleyen ve resmi yazılarla özel yazıların dışında kalan yazılardır. Türk Standartları Enstitüsü'nce kabul edilen şekle göre (TS 1390/ Mart 1975 UDK ) İş yazıları aşağıdaki kurallara uygun olarak düzenlenmelidir. İŞ YAZILARINDA BOŞLUKLARIN DÜZENLENMESİ Marjlar : Boşluk, kâğıdın yanlarından üst ve alt kısımlarda bırakılan ve yazı yazılmayan, sınırlandırılmış, ölçülü boş alandır. Yazım boyutu arası olmalıdır. Bilgisayar ortamında iş mektupları editör programları ile yazılır. Bu programlardan en yaygın kullanıma sahip olanı Word programıdır. İş mektubu yazım sayfası kenar boşlukları Üst-Alt kenar boşlukları: 0,5 cm, Sağ – Sol 2.5 cm olarak ayarlanır. >>>.

12 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Çok sayfalı yazılarda: Sayfa sonlarında 6-9 satırlık boşluk bırakılır. Sağ boşluktan sapmalar:. Yazı yazarken sağ boşluğa gelmeden 3 vuruş kadar önce satır atlanabileceği gibi, sağ boşluğun üç vuruş kadar da dışına çıkılabilir. Paragraf veya sayfa sonunda hece bölmemek için 3 vuruştan daha çok sapma da olabilir. Alt boşluktan (Sayfa sonunda) sapmalar: Dört satırdan kısa paragraflar bölünmez; dört ya da daha çok satırlı da olsa, bir satır için bölünmez. Paragrafın tamamı ya sayfanın altına ya da bir sonraki sayfanın başına yazılır. Bu durumda 9 satırdan çok 6 satırdan az boşluk bırakılabilir. İmza bölümü için sapmalar: Yalnız imza bölümünü yazmak için yeni sayfaya geçilmez; imza bölümü ya sayfanın sonuna ya da mümkün olmazsa son paragrafa veya son paragrafın bir kısmı ile diğer sayfaya aktarılarak yazılır.

13 İSO 1. İŞ YAZILARI BÖLÜMLERİNİN YATAY VE DİKEY KONUMU:
KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1. İŞ YAZILARI BÖLÜMLERİNİN YATAY VE DİKEY KONUMU: İş yazılarının düzeni bakımından her bölüm belirli ölçülere göre belirli bir yerde bulunmalıdır. Mektupların kolayca yazılması, okunması ve değerlendirilmesi buna bağlıdır. Bu yerleştirme düzeni ve ölçüleri her bölüm için aşağıda belirtilmiştir. 1.1 - BAŞLIK ( Antet ) : Yazıyı gönderen kuruluşa ait tescilli veya kanuni ad, amblem, kısaltma, fax, , teleks numarası, mektup ve telgraf adresi ve bazı ortaklıklarda da kanunlara göre zorunlu olarak belirtilmesi gereken sermaye tutarını belirten bölümdür. Başlık, basılı (Matbu) olmalı ve kağıdın üst bölümünde bulunmalıdır. Eğer basılı değilse yatay ortalanarak yazılır. ÖRNEK : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI İzmir Rafinerisi Tesis Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bulvarı, 16/6 İZMİR Sermayesi ,00-YTL.

14 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.2 - TARİH: Yazının gönderildiği zamanı belirten bölümdür. Kâğıt başlıksız ise üst kenardan 7 satır aşağıya, kâğıt başlıklı ise başlığın son satırından sonra 2 satır atılarak ve kâğıdın dikey ortasından 5-10 vuruş kadar sağdan başlanarak yazılır. Sırası ile; yazının yazıldığı yer, (virgül), ayın hangi günü olduğu (rakamla), ay (yazıyla ve kısaltma yapılmaksızın), yıl (rakamla ve kısaltma yapılmaksızın) yazılır. Aralarda birer vuruşluk boşluk bırakılır. Örnek: Bursa, 24 Ekim 20.. 1.3- SAYI: Dosyalama düzenine göre verilerin kayıt ve dosya numarasıdır. Başlığın son satırından sonra 2 satır atılarak (tarihin yatay hizasından) ve sol boşluktan başlanarak yazılır. Sayı kelimesinden sonra (:) işareti konur. >>>...

15 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.4- KONU (özü): Yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa özetidir. Sayının, sayı yoksa tarihin 2 satır aşağısından ve soldan başlanarak yazılır. Konu bir satıra sığmazsa diğer satır ve satırlar, ilk satırın hizasından başlar; konunun altı boş bırakılır. Konu kelimesinden sonra (:) işareti konur >>>.... 1.5- KOPYA: Suret çıkarıldığında yazının kopya olduğunu belirten kelimedir. Tarih ile iç adres arasındaki boşluğa büyük harflerle ve aralıklı olarak yazılır, altı çizilir. Örnek: İstanbul, 21 Mart 2003 KOPYA Kadıköy Ticaret Lisesi Müdürlüğü 81300, İstanbul

16 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.6- ADRES (İç Adres): Yazının gönderileceği kuruluş veya kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür. Adres, tarihten veya varsa konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre düzenlenmek üzere 3-15 satırlık boşluk bırakılarak yazılır. Adresin bütün satırları sol boşluktan başlar. Birinci satıra kuruluşun adı, yazı kişiye yazılıyorsa adı ve soyadı yazılır. Kişilere yazılan yazılarda ad ve soyadın başına "Sayın" kelimesi eklenir. İkinci satıra, kuruluş adının sığmayan bölümü veya kişinin görev yaptığı yer, bulunduğu cadde, sokak ile numarası yazılır >>>... Gideceği yerin adı; ilçe, il, ülke düzeninde ve virgülle ayrılarak en son satıra yazılır. 1.7- İLGİLİNİN DİKKATİNE: Adreste kişi adı yazılmadığı taktirde, yazıyla ilgilenen kimsenin belirtildiği bölümdür. Adresten 3 satır aşağıya ve sol boşluktan başlanarak; ilgilinin adı, soyadı gerekirse ünvanı yazılır. Örnek: A.Sayın Muhittin İspir'in dikkatine B.Etüd ve Proje Şubesi Müdürü Sayın Ahmet Tuna'nın dikkatine.

17 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.8- HİTAP: Kendisine yazı yazılan veya yazı ile ilgili olan kişi veya kuruma hitap etmek için kullanılan ibaredir. Kişi Adıyla Hitap: Sayın kelimesinden sonra kişinin soyadı yazılır. Kişinin ünvanı varsa soyadından önce ünvanı da yazılır. Hitaptan sonra virgül konulur. Örnek: A.Sayın Çakın, B.Sayın Dr. Talınlı, Kurum Adıyla Hitap: Sayın kelimesi kullanılmadan doğrudan kurum adı ve varsa ilgili bölüm yazılır. Örnek: A.Şentur Turizm Seyahat Acentası T.A.Ş. B.Et Kombinası Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Genel Hitâp: Kişi adı belirtilmiyorsa "Sayın Bay", "Sayın Bayan", "Sayın Baylar", "Sayın Bayanlar" yazılabilir. Hitaptan sonra virgül konulur. Örnek: A.Sayın Bay/lar, B.Sayın Bayan/lar,

18 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Genel hitaplarda makam ya da iş ilişkisi bulunan kişilere "Sayın" kelimesinden sonra "bay" veya "bayan" denilmeksizin bu makamı belirten hususlar da eklenebilir. Örnek: A. Sayın Müdür, B. Sayın Başkan, C. Sayın Ortaklar, 1.9- İLGİ: Yazılan yazının önceki bir yazıya ek veya karşılıklı olduğunu yahut bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. İlgi, hitâptan, varsa ilgilinin dikkatine den sonra 2 satır, bu bölümler yoksa iç adresten sonra 3 satır boşluk verilerek sol boşluktan başlanarak yazılır. İlgi bir satırı geçerse, diğer satır veya satırlar ilk satırın hizasından başlar; ilgi kelimesinin altı boş bırakılır. İlgi kelimesinden sonra (:) işareti konur. >>> 1.10- METİN: Metin, konuyu veya fikri açıklayan, paragraflardan oluşan ana bölümdür. Hitaptan; varsa ilgilinin dikkati ne’den veya ilgi’den sonra 2 satır bırakılarak yazılır. Bu bölümler yoksa adresten sonra 3 satır boşluk bırakılır >>>...

19 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Paragraflar: Paragrafların ilk satırları soldan tab tuşu ile boşluk bırakılarak (yaklaşık 7 karakterlik boşluk) yazılır. Diğer satırlar soldan başlar. Paragraf aralarında 2 satırlık boşluk bırakılır. >>>... 1.11- SAYGI İFADESİ: Metin bittikten sonra, saygı sunmak üzere yazılan kelime veya kelimelerdir. Saygı ifadesi son paragrafın içinde değilse metin bölümünün son satırından sonra 2 satır atılarak kâğıdın dikey ortasından 0-15 vuruş sağdan başlanarak yazılır; sonuna virgül konur. >>>.. 1.12- İMZA BÖLÜMÜ: İmza bölümü, yazıyı imzalayacak olanı belirleyen bölümdür. Saygı kelimesinden (yoksa metin kısmının son satırından) 2 satır aşağıya yazılır. İmza bölümünün ilk satırı büyük harflerle yazılır. İmza bölümüne sırasıyla kuruluş ve/veya kişinin ünvanı ile imzalayacak olanın adı ve soyadı yazılır. Gerekirse , unvan ının sonuna vekili anlamına gelmek üzere "ve" veya adına anlamına gelmek üzere "a" kısaltması yapılır. Varsa diğer satır/satırlar da yazıldıktan sonra 4 kol atılıp adı ve soyadı yazılır >>>...

20 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Çift imzalarda yüksek derecelinin imzası sol tarafta bulunmalıdır. Kalemle imza, aradaki dört satırlık boşluğa atılır. Blok İmza: Mektup blok şekilde yazılıyorsa imza bölümünün bütün satırları saygı kelimesinin hizasından başlayarak yazılır. ÖRNEK: A. Saygılarımla , (2 satır) KABİEM BİLGİ İŞLEM A.Ş. Muhasebe Müdürü (4 satır) Fevzi Ortaç >>>.. Ortalama imza: Mektup ortalama şekilde yazılıyorsa, imza kısmının bütün satırları, saygı kelimesine göre yatay ortalanarak yazılır. Ortalamada tek vuruşluk fazlalık kalıyorsa bu fazlalık sol tarafta bırakılır. ÖRNEK: A. Saygılarımla, (2) (4)

21 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.13- EK (İlişik): Ek, yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ve niteliklerini gösteren bölümdür. Ek, imza bölümün son satırından sonra mektubun uzunluğuna göre 1-4 satır boşluk bırakılarak sol boşluk- tan başlanarak yazılır. Ek’in sayısı gösterilir ve birden çoksa, sık satırla ve alt alta yazılarak numaralanabilir. Ek kelimesinden sonra (:) işareti konulur. Örnek: A Ek: 2 adet sözleşme B. Ek: 1.Tapu fotokopisi Prospektüs ilan örneği C Ek: 1 Sözleşme 2 Prospektüs 3 Tebliğler Dergisi >>>1 >>>2.. 1.14- NOT: Dikkati çekmek için metin dışına yazılan bölümdür. Not, varsa ekten sonra 2 kol, ek yoksa imza bölümünün son satırından sonra 6 kol atılarak ve sol marjdan başlanarak sık satırla yazılır. Not, bir satırı geçerse, diğer satır/satırlar ilk satırın hizasından başlar; not’un altı boş bırakılır. Not kelimesinden sonra (:) işareti konur. >>>...1 >>>…2

22 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.15- BİLGİ İÇİN: Bilgi için, konu hakkında bilgi edinmeleri amacıyla yazının kopyasının gönderildiği yer veya yerleri belirten bölümdür. Ekten, varsa nottan sonra 2 satır, bu bölümler yoksa; imza bölümünden sonra 4 satır verilerek ve sol boşluktan başlanarak yazılır, sonuna (:) İşareti konur. 1.16- PARAF: Paraf, yazıyı imzalayacak olanın veya müsveddesini hazırlayanın yahut da yazı ile ilgisi olan kişinin ad ve soyadının iIk harfleriyle, yazıyı daktilo ile yazanın ad ve soyadının ilk harflerinden oluşur. Paraf, büyük harflerle yazılır. İki paraf arasına (/) işareti konur. İşaretten önce ve sonra ara verilmez. Paraf, sayfa sonunda 6-9 satırlık boşluk kalacak şekilde (pratik olarak 2 parmak genişliğin- de boşluk) sol boşluktan başlanarak yazılır. Örnek : KT/LM Yazıyı hazırlayan ile bilgisayarda yazan aynı kişi ise, parafın her iki kısmına da ad ve soyadının ilk harfleri yazılır. >>>... Kopya Parafları : Kalacak kopya/kopyalar, gerektiğinde, ilgililer tarafından kalem iIe parafe edilebilir.

23 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.17- KAYIT NUMARASI: Karşılık verilen yazının Gelen Evrak Defteri'nde aldığı numaradır. Kayıt numarası parafın yanına yazılır. Örnek: AR/NÇ 43147 1.18- GİZLİLİK DERECESİ: Yazının gizlilik durumunu belirten bölümdür. Sayfa başına ve sonuna büyük harflerle yazılıp altı çizilir veya kırmızı mürekkep ile damgalanır. Gizlilik derecesi üstte başlığın son satırı hizasına (sağ tarafa), altta son paragrafın 2 satır aşağısına (sol tarafa) yazılır veya damgalanır. Gizlilik dereceleri önem sırasına göre şöyle sıralanır: Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel, Kişiye Özel. >>>... 1.19- SAYFA NUMARASI: Birden çok sayfalı yazılarda ilk sayfaya numara konulmaz, diğerlerine konur. Kâğıt başlıklı ise başlığın son satırından sonra 3 satır aşağıya, başlık yoksa kâğıdın üst kenarından 7 satır aşağı ve sağ boşluğa yakın yazılır. Sayfa numaraları yalın olarak yazılır. Sayfa numarasından sonra 3 satır boşluk atılarak yazıya devam edilir >>>...

24 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 1.20- DEVAM İŞARETİ: Birden çok sayfalı yazılarda yazının bitmediğini belirleyen işarettir.Sayfanın son satırından sonra 3 satır atılıp, sağ marja yakın olarak yan yana üç nokta konmak suretiyle yazılır. >>>... 1.21- TASDİK BLOKU: Tasdik bloku, suret çıkarıldığında kopyanın aslına uygun olduğunun tâsdik edildiği bölümdür. Parafın hizasına ve kâğıdın sağ tarafına gelecek şekilde, bütün satırları soldan blok olarak sırasıyla: "AsIının aynıdır." günün tarihi, tasdik edenin ünvanı ve/veya adı ve soyadı belirtilir. Alt kısmına mühür veyâ kaşe basılıp imzalanır. Örnek: Aslının aynıdır. Muhasebe Müdürü Selâhattin Özer AMERİKAN MEKTUP ŞEKİLLERİ: Amerikan mektup şekilleri ülkemizde özel işletmeler Arasında yaygın olarak kullanılan mektup şekillerden birisidir. Amerikan mektupları nın Türk mektuplarından farkı genellikle sola dayalı olarak yazılmaları ve bölümler Arasındaki mesafelerin farklı olmasıdır. Örnek; AMERİKAN MEKTUP ŞEKLİ>>>

25 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI YARIM BOY SAYFAYA YAZILAN MEKTUPLAR : 2.1- Adres: Tarihten(varsa,konunun son satırından ) 3-7 kere enter tuşuna basılarak aşağıya yazılır. 2.2- İmza Bölümü: Kalemle imza atılacak yer için boşluk, 3 satır atılmak suretiyle bırakılır. 2.3- Ek (İlişik): İmza bölümünün son satırından sonra 0-4 satır atılarak yazılır. 2.4- Paraf: Paraf, ekten, varsa bilgi için veya not bölümlerinden sonra 2 satır; bu bölümler yoksa imza yoksa imza bölümünün son satırından sonra 1-4 satır atılarak yazılır Yazılarla ilgili diğer hususlarda, tam boy kâğıtlardaki düzene uyulmalıdır. SON DÜZENSİZ İŞ MEKTUPLARINI DÜZENLEYEREK YAZMA UYGULAMASINA BAŞLAYINIZ

26 GELEN EVRAK KAYIT DEFTERİ
Sıra No GELEN KAĞIDIN Açıklamalar Geldiği Yer NO TARİHİ CİNSİ EKİ ÖZÜ Dosya No: Cevap No:

27 GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ
Sıra No GİDEN KAĞIDIN Açıklamalar GİDECEĞİ YER NO TARİHİ CİNSİ EKİ ÖZÜ Cevap No: Dosya No:

28 ZİMMET DEFTERİ Sıra No No Tarihi Cinsi Eki Nereye Verildiği Verildiği Tarih Alanın İmzası

29 Ortalama Türk Mektup Örneği :1 DOĞANAY HALICILIK SANAYİ A.Ş
Ertuğrulgazi emek cad. Yıldırım/ Bursa Tel Fax E.mail: (2 satır) Sayı: 500.3/ Bursa, 25 Temmuz 200.. Konu:Talep edilen ürünlerin gönderilmesi hakkında (3-15 satır ara) Sayın Ahmet Tarakçı Sümerbank Müessesesi Beyoğlu Satış Mağazası 34720, İstanbul < (3 satır) Sayın Tarakçı, İlgi: l99. tarih ve sayılı yazılarınız. (TAB) 10 Temmuz tarihli sipariş mektubunuzla istediğiniz halılar, Doğu Nakliyat Ambarı ile Sigortalı olarak 20 Temmuz 200,,. tarihinde yola çıkarılmıştır. (2 Satır) Gönderilen halıların tutarı YTL. olup, cari hesabınıza borç kaydedilerek, faturası da ilişikte sunul­muştur. Yeni sipârişlerinizi bekler, hayırlı işler dileriz (2 Satır) Saygılarımızla, (2 Satır) HALICILIK SANAYİİ T.A.Ş. Pazarlama Satış Müdürü (4 satır) Ahmet Güngör (1-4 satır) Ek: Bir adet fatura Not: Yeni çeşitlerle ilgili katalog gönderilecektir. (örnek) AG/ZM (6-9 satır) 2,5 cm 2,5 cm

30 DOĞANAY HALICILIK SANAYİA.Ş. Ertuğrulgazi emek cad. Yıldırım/ Bursa
Tel Fax E.mail: Sayı: 500.3/ Bursa, 25 Temmuz 200.. Konu:Talep edilen ürünlerin gönderilmesi hakkında Sayın Ahmet Tarakçı Sümerbank Müessesesi Beyoğlu Satış Mağazası 34720, İstanbul Sayın Tarakçı, İlgi: l99. tarih ve sayılı yazılarınız. 10 Temmuz tarihli sipariş mektubunuzla istediğiniz halılar, Doğu Nakliyat Ambarı ile Sigortalı olarak 20 Temmuz 200,,. tarihinde yola çıkarılmıştır. Gönderilen halıların tutarı TL. olup, cari hesabınıza borç kaydedilerek, faturası da ilişikte sunul­muştur. Yeni sipârişlerinizi bekler, hayırlı işler dileriz. Saygılarımızla, HALICILIK SANAYİİ T.A.Ş. Pazarlama Satış Müdürü Ahmet Güngör Ek: Bir adet fatura Not: Yeni çeşitlerle ilgili katalog gönderilecektir. AG/ZM

31 2 SINAİ ÇAILIŞMALAR BÖLÜMÜ
ÇİNİ SANAYİİ T.A.O. Kapitali: 25 Trilyon Balmumcular, 94 İSTANBUL 2 Sayı: İstanbul, 1 Şubat 199.. Konu: Aylık kaza dökümü ve komite çalışma raporları 3-15 Sedef Çini Sanayii T.A.O. İşletme Müdürlüğü K ü t a h y a 3 Ocak-Haziran devresine ait kaza dökümleri ve komite çalışma raporları Genel Müdürlüğümüze gönde­rildiği halde, Temmuz-Aralık devresine ait olan kâza dökümleri gelmemiştir. Bu aylarda kaza olmadığından gönderilmediğini sanmakla birlikte, durumun belirtilmesi yararlıdır. Bundan böyle, her aya ait raporların kesinti­siz olarak düzenlenip, zamanında gönderilmesini ve kaza olmamışsa bunun da bildirilmesini rica ederim. SINAİ ÇAILIŞMALAR BÖLÜMÜ Teknik Müdür 4 Hilmi Bora Bilgi için: İstatistik Müdürlüğü HB/ŞR

32 YILDIZ MADENCİLİK T.A.0. Kapitali : TL Bayraklı, Tersane Cad. 224 Tel: İ Z M İ R GİZLİ 2 Sayı : İzmir, 3 0cak 2000 Konu: 3-15 Sayın Dr. Ali Yaman Fen Fakültesi Beyazıt, İstanbul 3 Sayın :Dr. Yaman, Sınai bir kuruluş olan müessesemiz, yetenekli ve çalışkan gençlere burs vermektedir. Fakültemiz Makine Bölümü öğrencilerinden Ali Coşar,burs için bize başvurmuştur. Bu öğrencinin okuldaki başarı durumunu ve üstün öğrencilik nite­liklerini taşıyanlara verdiğimiz böyle bir burs için uygun bulunup bulunmadığını bildirerek, bizi aydınlatmanızı rica edeceğiz. Saygılarımızla, YILDIZ MADENCİLİK T.A.O. Eğitim Müdürü 4 Veli Samancı 6 Not: Sizden alacağımız cevabın tamamen gizli tutulacağını da bilginize sunarız. VS/TY GİZLİ 6-9

33 GÖZE SEYAHAT VE TURİZM A.Ş
Ortalama Türk Mektup Örneği 3 ( İki sayfalı mektup) GÖZE SEYAHAT VE TURİZM A.Ş Söğütlüçeşme cad. 31/3 Kadıköy, İstanbul (2) Sayı: / İstanbul, 19 Mart Şentur Turizm Seyahat Acentası T.A.Ş. Atatürk Bulvarı, 17 06580, Ankara 3 Sayın Bay, 2 Günümüzde turizm gerek yurt kalkınmasında ve ge­rekse uygar toplumlara ulaşmak, onlarla ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve aynı zamanda hem yurt ve hem de dünya barışına hizmet amacı ile büyük bir gelişme içerisin­ de bulunmaktadır. Turistik faaliyetlerin gelişebilmesi için turizm verileri kadar turizm işletmelerine de ihtiyaç vardır. Bu düşünce ile müteşebbis heyetimiz Göze Seyahat ve Turizm Acentası A.Ş. ni kurdu. Amacımız yurt kalkınmasına turizm yönünden katkıda bulunmak yurdumuzu yabancı uluslar halkı'na tanıtmak ve dünya turizminde yerimizi alabilmemiz için gerekli faaliyetleri göstermektir. Günümüzde turistin zamanı sınırlıdır ve turist yalnız zengin kimse değildir. Orta gelirli olanlar da turistik faali­yetlere katılmaktadırlar. Artık herkes için zorunlu hale gelen turistik etkinlikleri yurdun her yanına yaymak konusun­ da en büyük görev seyahat acentelerine düşmektedir.Bu bakımdan şirketimiz yurdumuzdaki ve dünyadaki diğer seyahat acenteleri ile bir ilgi kurmak ve ilgiyi devam ettir­mek isteğindedir. (3 satır ara verilir ve devam işareti konur)

34 Üstten ( 7 ara verilir ve sayfa numarası sağ boşluğa yakın yere yazılır) 7 <<<< (3 ara) Turizm mevsiminin yaklaştığı bu sıralarda yurdumuzdaki acentaların ortak bir toplantı yaparak yeni sezon­daki turizm politikasının ana hatlarını yeniden kararlaştırması yararlı olacaktır. Bize göre şu konularda ortak bir görüşe varmamız gerekir: (2 ara) 1- Diğer yabancı ülkeler seyahat acentaları ile anlaşmak. 2- Propagandada takip edilecek yol ve kullanılacak vasıtaları tayin ederek bunları aramızda bölüştürmek.Düzenlenecek turlar arasında koordinasyon. Yurdumuzun turizm yönünden ilginç olan oysa henüz tanınmayan yerlerini tesbit ederek özellikle onların tanıtımına ağırlık vermek. 5- Konaklama ve diğer hizmet sektörleri ile beraber anlaşmak ve onlarla da aynı ahenk içerisinde çalışmak. 6- Ölü mevsimlerde de turizm talebini canlı tutmak için alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak. 2 ara Görüşme zamanı ve yeri için önerilerinizi bekler, hayırlı işler dilerim. (2 ) Saygılarımla, 2 GÖZE SEYAHAT VE TURİZM A.Ş. Propaganda Reklam Şefi 4 Aytaç Tolga Timur AT/HT (6-9 satır boşluk kalacak şekilde paraf yazılır)

35 Ortalama Türk Mektubu Örnek:
7 Kahramanmaraş, 23 Mayıs 200.. 3-15 Sayın Yıldız Ticaret T.A.Ş. Muhasebe Müdürü Bursa 3 Sayın 2 Yabancı firmalardan alınacak komisyonlar konu­sunda müşavirimizden aldığımız mektubu aşağıya aynen aktarıyoruz: “Verdiğiniz açıklamalara göre komisyoncusu bu­lunduğunuz yabancı firmalar Türkiye'den aldıkları sipariş üzerine komisyonunuzu bir notla size ihbar etmektedirler. Göstermiş olduğunuz bu ihbar mektuplarının altında, ko­misyonunuzun fatura bedelinin tahsilinden sonra ödeneceği kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre komisyon ihbarına ait vesikaların kat'i tahakkuku ifade etmeyeceği tabiidir. Ancak, bu komisyon ihbarnamelerinin devre beyan­namelerine ithali zorunlu olmaktadır. Bu nedenle geçici bir hesaba alınmak suretiyle muhasebe kayıtlarının beyanna­meler ile ahenkli bir hale getirilmesinin gerekli olduğu ka­naatindeyiz." Aydınlatılmasını istediğiniz başka konular var ise, yine bize yazınız. Mali müşavirlerimizden öğrenip durumu size aynen iletiriz. Saygılarımızla, GÖZE MENSUCAT T.A.O. Genel Sekreter 4 Özlem Ceren ÖC/MT (6-9 kol) 6-9

36 Türk Blok Mektup Örneği :
1 Tarih kağıdın dikey ortasından 5-10 karakter aralığında ilerden yazılır 7 (5-lO v) İstanbul, 19 Ekim 200 3-15 Sayın Bakırköy Ticaret Lisesi 34720, İstanbul 3 Sayın 2 Türk mektubunun şeklinin belirlenmiş olması beni son derece sevindirdi. Ülkemizde uzun zamandır yokluğu duyulan standardizasyonun boş yere emek harcanmasını önleyeceği kanısındayım. Sanırım daktilograflar mektup şeklini hiçbir zorlukla karşılaşmadan kavrayabileceklerdir Daktilografi alanında bundan sonra da meydana gelecek yenilikleri bildirirseniz memnun kalırım. Başarılı çalışmalar ve hayırlı günler dilerim. (0-15 v.) Saygılarımla, Alo Ajans Reklamcılık Halkla İlişkiler Müdürü 4 Fatma Arda FA/MN Paraftan sonra 6-9 satırlık boşluk kalacak şekilde Paraf ilgili yere yazılır.

37 Türk Blok Mektup Örneği :
7 Sayı: 231.7/ Ankara, 17 Haziran 2000 2 Konu: Türk Blok Mektup Şekli 3-15 Sayın Fatma Tarakçı Ticaret Lisesi Büro Hizmetleri Dersi Öğretmeni Antalya 3 Sayın Tarakçı, Türk blok ve Ortalama mektuplarının şekil ve düzeni Türk Standartları Enstitüsü'nce düzenlenerek 1975 yılında yayımlandı. Bu düzenlemeye göre her iki mektup içinde marjlar(Boşluklar) sağ ve soldan eşit aralık kalacak şekilde, 2.5cm-2,5cm şekilde ayarlanır. Blok mek­tupta kâğıdın başından yedi kere enter tuşuna basılarak ortadan beş vuruş kadar sağa kayılıp tarih ve aynı hizadan imza bloku yazılır. Tarihin karşısına sol marjdan başlanarak sayı ve sayının iki satır altına da konu (özü) yazılır. İmza kısmındaki özellik sadece satırların soldan blok oluşlarıdır. İş mektuplarınızla ilgili başkaca güçlüklerinize yar­dımcı olabilmek bize kıvanç verecektir. Saygılarımızla, SÜRAT TEKSİR BÜROSU Daktilograf 4 A.İbrahim Kemer (1-4 satır) İlişik: 5 adet mektup örneği AK/LM (6-9)

38 ALO AJANS REKLAMCILIK LTD.ŞTİ. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 7
Türk Blok Mektubu Örneği : ALO AJANS REKLAMCILIK LTD.ŞTİ. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 7 Maltepe, Ankara 2 Ankara, 27 Aralık 200. 3-15 Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü 81610, İstanbul 3 Halkı tasarrufa yöneltmek amacıyla giriştiğiniz tanıtım faaliyetlerinin çok yararlı olacağı kanaatindeyiz. Tanıtımlarda kullanılması düşünülen medyalar, yetkili kurulu­muzca incelenmiş olup, çok iyi görülmüştür. Filmlerin çekimi için gerekli hazırlıklar sayın mües­sesenizce tamamlandığı takdirde elemanlarımız bir hafta içerisinde orada olabileceklerdir. Buna göre tedbir alınması için gerekli işlemin yapıl­masını rica eder, hayırlı işler dileriz Saygılarımızla ALO AJANS LTD. ŞTİ. Teknik Müdür 4 Sezai Demiratan 6 Not: Talimatınızı acele bildirirseniz memnun kalırız. SD/AK

39 MEKTUPLA ÖĞRETİM MERKEZİ Yenişehir, Necatibey Cad. 44
ANKARA - Tel: 2 Sayı: 127/ Ankara, 7 Mart 1998­ Konu: 3-15 Sayın Ali Onursal Millet Cad. Reyhan So. 92 İ Z M İ T 3 Sayın Onursal, Kelime bölme konusundaki açıklamalarımızı ve düşüncelerimizi aşağıda sunuyoruz. Sondaki iki harf için kelimeleri bölmeme ku­ralına göre, dört harfe kadar olan kelimeler bölün­meyecek demektir. Beş harfli bir kelime, iki harfi satır sonunda yazılarak bölünebilir. Tabiîdir ki, hece bölmede mutlaka dilbilgisi kuralına uyulur. Marjın dışına üç vuruş çıkabiliyoruz. Marja gelmeden üç vuruş kadar önce de kolu atabiliyoruz. Bir paragrafın en son kelimesini, satır so­nunda bölmemek için bazan marj dışına dört, beş vuruş yapabiliyoruz. Aynı nedenle, bu kelimeyi öbür satıra da yazabiliriz. Bu durumda, bir önceki satır dört beş vuruş kısa, yani içerlek olabiliyor. Saygılarımızla, Eğitim Müdürü 4 Kaya Erengül KE/NS 6-9

40 7 Sayı:1678/ İzmir, 24 Mayıs 1998 2 Konu: de. siparişimizin üstelenmesi 3-15 Demir ve Çelik İşletmeleri Müdürlüğü K a r a b ü k 3 Sipariş Servisi Müdürü Sayın Ali Akay'ın dikkatine, Taahhüdümüz altındaki Ödemiş Devlet Hastanesi inşaatı için mevcut demirlerden başka; ince olarak 50 ton, kalın olarak da 120 ton yuvarlak demire ihtiyacımız vardır. Bu demirlerin verilmesi için, 20 Şubat 1998 ta­rihinde, Müdürlüğünüze yazdığımız yazıya bugüne kadar bir cevap alamadık. Bakanlığa ait bu inşaat hemen hemen durmuş bulunmaktadır. Siparişimizin karşılanması mümkün değilse, en kısa zamanda piyasadan satın almak zorunda kalacağız. Bu nedenle, piyasa fiyatı ile satın almaya yetki verilmesini izninize sunuyoruz Saygılarımızla; ÖZDEMİR İNŞAAT KOL. ŞTİ. 4 Burhanettin Özdemir 1-4 Ek: 1-1 adet mektup sureti 2-1 adet sipariş listesi Not: Piyasadan satın aldığımızda, fiyat farkının tarafımıza ödenmesi (Sözleşmenin 'nci maddesine göre) icap eder. Bilgi için: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı BÖ/TN 6-9

41 ÖRNEK:(SİRKÜLER) Sayın Baylar, Antalya, tarım ilaçları Büromuzun telefon adresinin olarak değiştiğini bildirmek istiyoruz Yeni telefon adresinin kaydedilmesini rica ederim. Saygılarımızla

42 ÖRNEK (SİPARİŞ MEKTUPLARI)
Sayın Baylar, Aşağıdaki kitaplardan yüzer adet göndermenizi rica ediyorum. Katalog Numarası Yazarı Kitabın Adı Birim Fiyatı Tutarı 4152 B Şenses İşletmecilik Bilgisi 1, ,00- 7678 M.Altuğ Bilgisayar Sistemleri 2, ,00- Kitapları alınca, nakliye masrafları ve kitap bedeli olan YTl yi hesabınıza yatıracağım Saygılarımla,

43 ÖRNEK (TAHSİLAT MEKTUPLARI)
Sayın Aktaş, Eğer bir dostunuz 30 gün sonra ödenmek üzere sizden borç aldıysa, sözünde duracağını düşünmüşünüzdür. İşte bizim durumumuz da aynı. 30 gün sonra 15 milyar lirayı ödemeyi kabul ederek bizden kilim aldınız. Söz verdiğiniz 30 gün geçtiği halde ne borcunuzu ödediniz ne de bir açıklamada bulundunuz. Lütfen borcunuzu hemen ödemenizi bekliyoruz. Saygılarımızla,

44 ÖRNEK (TEKİT (ÜSTELEME) MEKTUPLARI)
Sayın Ilıc, Yeni dosya dolaplarının fiyat listesini 16 Nisan tarihinde bir mail ile istemiştim. Mektubumun size ulaştığından kuşkuluyum; çünkü, ne fiyat listesini ne de bu konuda herhangi bir açıklamayı bugüne kadar alamadım. Yeni dosya dolaplarının fiyatlarını topluyorum ve bu konuda önde gelen kuruluşların fiyat listelerini almadan herhangi bir satın alma kararı vermek istemiyorum. Fiyat listenizi 29 Mayıs tarihine kadar göndereceğinizi umuyorum. Saygılarımızla,

45 ÖRNEK (TEYİT (DOĞRULAMA) MEKTUPLARI)
Sayın Kumlu, Siparişinizi bildiren 30 Nisan tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz. İstediğiniz 274 adet Türk Vergi Kanunu nun bir hafta içinde adresinize teslim edileceğini ve % 20 iskonto yapılacağını teyid en bildirmek isteriz. Saygılarımızla,

46 ÖRNEK (UZLAŞMA MEKTUPLARI)
Sayın Çakır, Müşterek çalışmalarımızı geliştirmek isteğinizi memnuniyetle karşıladım. Üç yıldan beri devam eden işbirliğimizi geliştirmeyi bende arzu ediyorum. Kredili satış şartlarımızı gösteren iki nüsha sözleşmeyi ilişikte gönderiyorum. Sözleşme, 90 milyar lira üzerinden düzenlenmiştir. Uygun bulunduğu takdirde imzalayarak bir nüshasını geri göndermeniz yeterli olacaktır. Yeni siparişlerinizi bekler, sözleşmemizin hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla, Ek: İki nüsha sözleşme

47 ÖRNEK (ULAŞTIRMA MEKTUPLARI)
Sayın Çanakçı, Bilgi İşlem Merkezimizin vereceği bir yıllık hizmetleri kapsayan sözleşmenin bir kopyasını ilişikte sunuyorum. Sözleşmenin çalışma saatleri ile ilgili ikinci paragrafının “C” bendindeki değişikliğe lütfen dikkat ediniz. Bu değişiklik 16 Nisan günü şirketiniz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakkı Uzel ile yaptığımız telefon konuşmasında kabul edilmiştir. Saygılarımızla,

48 ÖRNEK1 (DİLEKÇE) 9 Konya, 9 Aralık 20.. 3-15 Emlak Vergi Dairesi Müdürlüğü K o n y a 3 Tab Dairenizin (Eb-28455) numaralı mükellefi iken, 200,, yılında vefat eden Aytekin Kozanlı'nın varisi bulunmaktayım . 2 İki yıldır, belirttiğim hesaba, emlak vergisini ­ ben yatırmaktayım. Dairenize başvurarak, kendi adıma hesap açtırıp vergi ödemem gerektiğini gecikmeyle öğ­renmiş bulunuyorum. Eski dosyanın kapatılması ve bana yeniden bir hesap numarası verilmesi için gereğini bilgilerinize ve izninize sunarım. Saygılarımla, 4 Gülümser Kozansoy 6 Nalçacı Sokak, 19/2 Bağlarbaşı, Konya

49 ÖRNEK2 (DİLEKÇE) İzmir, 15 Ocak 200.. Sosyal Sigortalar Kurumu Karşıyaka Şubesi Müdürlüğü Karşıyaka, İzmir Karşıyaka, Girne-Caddesi 87 numaralı binanın 4 numaralı dairesinde tarihinde, fotoğraf stüdyosu açmış bulunmaktayım. Gerekli işyeri incelemelerinin yapılarak, işyeri sicil numarası verilmesi hususunu izninize sunarım. Saygılarımla, RENK0 FOTOĞRAFÇILIK Dursun Alacaköy Renko Fotoğrafçılık Girne Caddesi, 87/4 35670 Karşıyaka , İzmir

50 TAM BLOK AMERİKAN MEKTUP ŞEKLİ: Bu mektubun en önemli özelliği bütün
AMERİKAN MEKTUP ŞEKİLLERİ Türkiye de İş hayatında yazılı haberleşme aracı olarak Türk mektup şekilleri kullanılmaktadır. Buraya kadar olan konularımızda da bunlarla ilgili bilgiler aldık. Ancak iş hayatında bazı işletme ve kuruluşların ortaklık ve diğer bir takım nedenlerden dolayı Amerikan mektup şekillerini kullandıkları bilinen bir gerçektir. Amerikan mektup şekillerinden en çok kullanılanlar; -Tam blok -Blok -Yarı blok Olmak üzere üç çeşittir. Burada en çok kullanılan Tam Blok Amerikan mektup şekli üzerinde duralım. Üst ve alt kenar 0,5 cm TAM BLOK AMERİKAN MEKTUP ŞEKLİ: Bu mektubun en önemli özelliği bütün satırların sol marj(boşluk) dan başlamasıdır. Sağ ve sol marjlar birbirine eşit olur.

51 12 satır ara 2.5cm 2.5cm Bursa, 26 Nisan 2000 4-8 ara
Et ve Balık Kurumu Kombine Müdürlüğü 45010 , Manisa satır Sayın Bay: satır ara İşletmemizde 2 satır ara Saygılarımızla, HAYVANCILIK LTD. ŞTİ. 4 satır ara Müdür Kemal Eyidoğan KE/MA 2.5cm 2.5cm

52 RESMİ YAZIŞMA KURALLARINI BELİRLEYEN ESASLAR...
Amaç Bu esasların amacı, yazışmalarda kurallara uygunluğu sağlayarak Bütün kamu kurum kuruluşlarının yazışmalarında tek tipliliği temin etmektir. BİRİNCİ BÖLÜM İletişim Çeşitleri, Çoğaltma ve Kağıt Boyu İletişim Çeşitleri Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim; Resmi yazı e-maİl veya Fax  vasıtasıyla sağlanacaktır. Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında veya özel ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazıdır. Resmi yazılar, elektronik veya mekanik daktilo ve/veya bilgisayar ile yazılır. Fax ile gönderilen mesajlarla öngörülen hususlarda hemen işlem yapılmakla birlikte; mesajlar, teyidinin yapılmasından sonra resmi evrak mahiyetindedir. Fax' lar EK-7' deki şekle ve bu esaslardaki kurallara uygun olarak hazırlanacaktır. Fax ile gönderilen mesajların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Nüsha Sayısı ve Çoğaltma Resmi yazılar kural olarak bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanacak, paraflı nüshalar biriminde saklanacaktır. Genel evrak biriminde evrak saklanacaksa bir nüsha daha çoğaltılacaktır. Dağıtımlı yazılarda dağıtım sayısı da nüsha sayısının belirlenmesinde esas alınacaktır. Resmi yazıların çoğaltılmasında; kural olarak fotokopi makinesi kullanılacaktır. Ancak mümkün olmadığı takdirde diğer usullerle de çoğaltılabilecektir. Kağıt Boyu ve Kullanımı Resmi yazışmalarda A4(210x297)mm boyutlarında tek tip ve başlıklı kağıt kullanılacaktır. Mevcut stoklar tüketilinceye kadar değişik ebatlardaki kağıtlar kullanılabilecektir. Bilgisayarda kelime işlemciler yada farklı programlar yardımıyla hazırlanmış resmi yazılar için 11x24 inç' lik sürekli form kullanılabilecektir.

53 Resmi Yazıların Bölümleri Başlık
İKİNCİ BÖLÜM Resmi Yazıların Bölümleri Başlık Yazıyı gönderen kuruluşa ait, sembol, adres, kısaltma vb.' nin belirtilmesine yarayan bölümdür. Başlık, kağıdın üst kenarından iki aralık aşağıda ve orta bölümde bulunacaktır. İlk sıraya T. C. kısaltması, bir aralık altına ortalanarak ana kuruluşun/birimin adı küçük harflerle yazılacaktır. Merkez teşkilata ait yazışmalarda başlıkta şehir adı yer almayacaktır.. Sayı ve Kayıt Numarası Dosya planına göre verilen kayıt ve dosya numarasıdır. Başlığın Son satırından iki aralık aşağıda ve kağıdın sol kenarından 12 karakter içeriden başlanarak büyük harflerle SAYI yazılarak, önüne (:) işareti konulacaktır. Bu işaretten sonra kod numarası verilecek, kod numarasından sonra (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak kayıt numarası yazılacaktır. Kayıt numarası, yazının evrak kayıt defterinde aldığı numaradır. Genel evrak numarası damga veya yazı ile yazının orta kısmına basılmayacak/yazılmayacak, kayıt numarasından sonra (/) işareti konularak, sayı bölümü içinde muntazam bir şekilde yer alacaktır Tarih Yazının gönderildiği zamanı belirten tarih bölümü başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve bitiminden itibaren sağ tarafta 6 karakter boşluk bırakacak şekilde ve sayı ile aynı hizada yazılacaktır. Yazının yazılış ve genel evraktan çıkış tarihlerinin farklı olmaması için tarih bölümüne yalnızca yazının biriminden çıkış tarihi konulacaktır. Tarih, hepsi rakamla, kısaltma yapılmaksızın aralarına (/) işareti konularak yazılacaktır. Aylar ve günler 01/02/2003 örneğindeki gibi yazılacaktır. Konu Yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa özeti olan konu, sayının bir aralık aşağısına ve kağıdın sol kenarından 12 karakter içeriden başlanarak yazılacaktır. Sonunda "hk", "dair", "ait" gibi kısaltmalar yapılmayacaktır. Konu bölümü başlık bölümündeki T. C. kısaltması hizasını geçmeyecektir. İlk satıra sığmazsa, alt satır, (KONU:) sözcüğünün altı boş bırakılarak, ilk satırın hizasından başlatılacaktır.

54 Gönderilen Makam Gönderilen makam, yazının gönderileceği kurum ve kuruluş ya da kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür. Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde yazının gönderileceği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. Yazının gönderileceği kurum veya kuruluş Başbakanlık, devlet bakanlığı veya diğer bakanlık bağlı yada ilgili kuruluşu ise ilk satıra bağlı veya ilgili olunan Bakanlığın adı büyük harflerle yazılacak, alt satırda ise hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu parantez içinde küçük harfle belirtilecektir Resmi görevli olmayan kişilere yazılan yazılarda "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük harflerle yazılacaktır, varsa ünvana adın hizasında alt satırda yer verilecektir. Resmi görevli kişilere yazılan yazılarda da ad küçük, soyadı büyük ünvanı ise küçük harflerle yazılacaktır. İlgi İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu ya da bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Gönderilen makamdan sonra üç aralık verilerek, kağıdın sol kenarından 12 karakter içeriden başlanılacak ve İLGİ sözcüğü büyük, diğerleri küçük harfle yazılacaktır.İlgi sözcüğünden sonra (:) işareti konulacaktır. İlgi bir satırı geçerse, (İLGİ:) ibaresinin altı boş bırakılmak ve ilk satırın hizasından başlanmak üzere ikinci satır yazılacaktır. İlgi' nin birden fazla olması halinde, a, b, c, d gibi küçük harfler kullanılacak ve ilgiyi belirleyen harften sonra parantez kapatma işareti konulup, bir karakter boşluk bıraktıktan sonra ilginin içeriğine geçilecek tir İlgi' de," tarih/gün ve sayılı" ifadesi kullanılarak tek tiplilik sağlanacaktır. İlgi' de gerekli olduğu hallerde kurum veya kuruluş isminin anlaşılabilirliğinin bozulmaması kaydıyla (Gn.Md.lüğü, D.Bşk.lığı v.b.) kısaltma yapılabilecektir. Yazışmaların ilgisinde sayı birim kodu ile birlikte tam olarak belirlenecektir. İlgi, tarih sırasına göre yazılacaktır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık oluyor yada daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili bulunuyorsa ilgide bunların hepsi belirtilecektir. Fax ile gelen yazı üzerine işlem yapılmış ise ve bu işleme Fax' la cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yazının Fax' la geldiği ve Fax referans numarası belirtilecektir.

55 Metin Metin bölümünde şekil yönünden uygulanacak kurallar;
Metin, bir konu ya da düşünceyi açıklayan paragraf, bend, alt bend bölümlerinden oluşan ana bölüm olup, adresten, varsa ilgiden sonra başlayıp, imza bölümüne kadar süren asıl yazıdır. Paragraf, bir düşünce ya da konuyu belirten küçük bölümdür. Bend, paragraflarda ifade edilen düşünce veya konuyu sistematik olarak daha küçük alt bölümlere ayıran bölümdür. Alt bend, bendlerde ifade edilen düşünce veya konuyu sistematik olarak daha küçük alt bölümlere ayıran bölümdür. Metin bölümünde şekil yönünden uygulanacak kurallar; -Metne ilginin son satırından itibaren iki aralık, ilgi yok ise gönderilen makamdan/adresten sonra üç aralık bırakılarak başlanacaktır. -Kağıdın son bölümünde; paragraf başları on dokuz, normal satırlar on iki karakter içeriden başlanıp, satır sonları sağ boşluktan beş karakter içeride bitirilecektir. -Paragraf aralarında bir aralık bulunacaktır. -Paragraflar sayı ve harf ile başlayamaz. Ancak, paragraflar bend ve alt bendlere ayrılarak, numaralandırılabilir. Bendler rakam, alt bendler harf ile ifade edilebilir. Ancak metin bölümünün maddeler halinde yazılmasında sayı ve harf dizininin aynı hizada bulunmasına dikkat edilecektir. Sayı ve harflerden sonra (.) işareti konularak, satıra başlanılacaktır -Yazılar kağıdın yalnız bir yüzüne okunaklı olarak yazılacak, . Paragraf başı ve sonları aynı hizada olup, girinti çıkıntı olmamasına dikkat edilecektir. -Zorunlu haller dışında yazı metni tek sayfaya sığdırılmaya çalışılacak, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmesine özen gösterilecektir. *-Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilecektir. *-Metin içinde veya çizelgelerde geçen sayısal bilgilerin değerlendirilmesinde bilgisayarda ondalıkların(.), bölüklerin (,) ile ayrıldığı hususu değerlerin hesaplanmasında göz önünde tutulacaktır. Metin bölümünde içerik yönünden uyulacak kurallar; Metin bölümünün üç bölümden oluşması, ilk bölümde ilgileri ile birlikte konunun kısaca anlatılması, ikinci bölümde görüşle birlikte karşı görüşün belirtilmesi, sonuçta kesin önerinin yer alması genel kural olmakla birlikte, gerekmesi halinde değişik düzenleme de mümkündür. Yazı Türk Dil Kurumunca çıkartılan imla kılavuz ve sözlüğünde yer alan yazım kurallarına uygun duru bir Türkçe ve kısa cümlelerle yazılacaktır. Metinde zorunlu haller ve teknik terimler dışında yabancı kelimelere yer verilmeyecek, kısaltma yapılmayacak ve tekrarlardan kaçılacaktır.

56 İmza Onay Bölümü Ekler Metnin bitirilişinde uygulanacak kurallar;
Alt makama yazılan yazılar "rica ederim", Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "arz ederim", Üst ve ast makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "arz ve rica ederim", şeklinde bitirilecektir. İmza İmza bölümü, yazıyı imzalayacak olanı belirleyen bölümdür. İmza bölümü yazının uzunluğuna göre metnin bitiminden iki-dört aralık alta açılarak yeterli imza boşluğu bırakılacak ve sağ boşluktan altı karakter içeride bitecek biçimde düzenlenecektir. İmza bölümünde; imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harfle, ünvanlar ad ve soyadın altına orta kısma gelecek şekilde ayarlanarak küçük harfle ve kısaltılmadan yazılacaktır. Yazıya makam sahibi yerine başka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyadın altına ortalanarak, Başbakanlık' ta "Başbakan a." Bakanlıklarda "Bakan a." yazılacak ve bunun altına da gene ortalanarak makam ünvanı yazılacaktır. Vekaleten imza atılıyorsa, vekalet eden kişinin adı, soyadı ile vekalet edilen görev ve vekaleten imza ettiği belirtilecektir. Kamu iktisadi teşekküllerinde uygulanan yazının iki yetkili tarafından imzalanmasında sağ tarafa üst makam, sol tarafa ast makam imza atacak olup imza bölümünde ayrıca kuruluşun ünvanı belirtilmeyecektir. Onay Bölümü Bir yazının üst makamının onayına sunulması halinde imza bölümünün dört aralık altına ve kağıdın ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılacaktır. Altına ortalanacak biçimde tarih yeri hazırlanacaktır. İmza için yeterli boşluk bırakıldıktan sonra onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılıp, altına ünvan ortalanarak yazılacaktır. Ekler Ekler,yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ya da niteliklerini gösteren bölüm olup, imza bölümünün bitiminden itibaren iki ara verilerek, satır başından başlanmak üzere, büyük harflerle "EKLER" sözcüğü yazılıp (:) işareti konulduktan sonra altı çizilecektir.

57 İhtiyaç halinde adres detay bölümü, sayfa bitimine iki aralık
Dağıtım Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerlerin belirtildiği bölümdür. bu bölüm yazının gönderildiği yerleri belirtmek üzere protokol sırası esas alınarak düzenlenecektir. Ekten itibaren iki aralık bırakıldıktan sonra satırbaşı hizasında büyük harflerle "DAĞITIM" yazılıp yanına (:) işareti konularak altı çizilecektir. Ek yoksa dağıtım EK' in yerine yazılacaktır. Yazı ile fiilen ilgili olup, işi yerine getirme durumunda olanlar, "gereği" kısmına, gönderilen yazı ve onunla ilgili olarak meydana gelecek çalışmalar hakkında yalnız bilgi edinmeleri istenen kuruluş ya da birimler "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılacaktır. Gereği kısmı dağıtım başlığının altına, bilgi kısmı gereği kısmı ile aynı hizaya yazılarak altları çizilecektir. Bilgi kısmı yoksa, gereği ve bilgi sütunları açılmayacak kurum/kuruluş adları Dağıtım başlığının altına yazılacaktır. Adres İhtiyaç halinde adres detay bölümü, sayfa bitimine iki aralık kalacak şekilde çizgi çizilip, bu çizginin altına yazıyı gönderen kurumun ve/veya ilgili birimin açık adresi, posta kodu, telefon, fax e- mail ve telex numaralarının yazıldığı bölümdür Parafe Parafe bölümü, ikinci kopyaya açılacak ve yazıyı hazırlayandan başlayarak, aşama sırasına göre imzalayacak makama kadar olan ara kademeyi belirleyen bloktur. Yazılar bütün ilgi ara kademelerce paraf edilecektir. Parafeler ikinci kopyaya metnin bitiminden sonra, 1 veya 2 ara verilip, satırbaşı hizasından aşağıdaki esaslara göre yazılacaktır. Paraflayacak kişinin ünvanı kısaltılarak yazılıp (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle ismin baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. Gizli yazılarda yazıyı yazan memurun da parafı bulunacaktır.

58 Koordinasyon Acelelik Derecesi Tekit Yazısı Devam İşareti
Birimlerde hazırlanan yazılar, başka bir birimin görüş ve iş birliğini gerektiriyorsa, paraf bloğunun en alt kısmından itibaren bir ara verilip, satırbaşından itibaren, küçük harfle koordinasyon yazılıp altı çizilecek ve altına işbirliğine dahil olan personelin ünvan, ad ve soyadları parafe bölümündeki şekle uygun olarak yazılacaktır. Gizlilik derecesi Gizlilik derecesi, yazının gizlilik durumunu belirten bölümdür. Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, kağıdın üst ve alt ortasına gizlilik derecesini gösteren damga vurulur. Acelelik Derecesi Acelelik derecesi öncelik verilmesi gereken yazıların belirtildiği bölüm olup, tarih blokunun üstüne kırmızı damga veya büyük harflerle yazılan bir uyarıdır. Acele ve günlü yazılarda verilecek cevap süresinin makul süre ile sınırlı olmasına dikkat edilecektir. Tekit Yazısı Tekit yazısı acele ve günlü olan yazılarda, cevabın makul veya verilen sürede gönderilmemesi halinde kurum/kuruluşa hatırlatma ve/veya son defa süre vermek amacıyla yazılan yazıdır. Devam İşareti Devam işareti, birden çok sayfalı yazılarda yazının bitmediğini belirleyen sayfanın son satırlarından sonra sağ alt köşeye konulan (./..) şeklindeki işarettir. Sayfa Numarası Birden çok sayfalı yazılarda ilk sayfaya numara konulmayacak, diğerlerine sayfanın üst ortasına (- -) işaretleri arasına rakamla sayfa numarası yazılacaktır.

59 Her hakkı Abdulkadir HALAÇLI’ ya aittir.
Aslına Uygunluk Onayı Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa fotokopi/kopyanın alt ortasına "Aslının aynıdır" yazılarak imza bölümünde olduğu gibi onaylayacak kişinin imzası açılacak, imzalanan bu yazı ayrıca mühürlenecektir. Alınışlarda Yapılacak İşlemler Kayıt Kaşesi Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatında de yer alan kayıt kaşesi kullanılacaktır. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra, evrakın tarih ve sayısı yazılacak, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (X) işareti konularak, Varsa eklerinin miktarı en alt sütunda rakamla belirtilecektir. Her hakkı Abdulkadir HALAÇLI’ ya aittir. Web;

60 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İşletmeler Dairesi Başkanlığı
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İşletmeler Dairesi Başkanlığı SAYI : B.08.0.İDB / /12/200.. KONU : DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları VALİLİĞİNE İLGİ : a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 17/01/1990 tarih ve 2513 (465-Ç) sıra numaralı genel tebliği. b) M.E.B. İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın 25/12/1998 tarih ve 98/6340 sayılı genelgesi. c) Bakanlık Makamından alınan 21/12/2000 tarih ve 2000/6140 sayılı onay. 1. Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumlarımız; gerek 832 sayılı Sayıştay Kanunu, gerekse döner sermaye kuruluş kanunları (968, 2133, 3423, 3704, 1607 ve 3797 sayılı kanunun 4359 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi) ve tabi oldukları yönetmelikler ile ilgi (a) tebliğ hükümleri uyarınca, döner sermaye işletmelerinin bir yıllık faaliyetlerini kapsayan idare hesaplarıyla ilgili defter ve belgelerini, Ocak ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve diğer bazı belgeleri ise Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız İşletmeler Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. 2. Ayrıca, bünyesinde 3423 sayılı Kanuna göre kurulmuş döner sermaye işletmesi bulunan okulların; bilanço kârlarının Fon'a yatırılması gereken kısmından, bakanlığımızca izin verilmesi halinde, üretimi artırıcı nitelikte makine ve teçhizat almaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, idari bölümlerde ve bürolarda kullanılmak üzere masa, koltuk, sandalye, halı ve benzeri demirbaşların alımına ilgili diğer mevzuat gereği izin verilemeyeceğinden, talep formlarında bu tarz isteklere yer verilmeyecektir. Bilgi edinilmesini, herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden gereğinin yapılmasını önemle rica ederim. Mehmet TEMEL Bakan a Müsteşar Yardımcısı Ek- 1. Çizelge 2. Duran Varlık Alımı Talep Formu 3. Malî Durum Tablosu 4. Saymanlık Bilgi Formu 5. İlgi (c) onay D A Ğ I T I M : Gereği : Döner Sermayeli Okul ve Kurum Müdürlükleri Bilgi : * Teftiş Kurulu Başkanlığı * Çır.Mes.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay. Fonu Daire Başkanlığı * Valilikler

61 ELEKTRONİK POSTA İnternetistan’da haberleşme E-MAİL
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI ELEKTRONİK POSTA İnternetistan’da haberleşme E-MAİL “Size Meylim var efendim” Günümüzde , artık internete giren kişilerin ilk yaptıkları iş “ben bir maillerime bakayım” demek oldu. İnsanların yaşadığı iletişim devriminde yazıların, resimlerin gönderilebildiği bu elektronik mektuplaşma yolu da çok revaçta. Örneğin, Hollanda’ya bir mektup göndermek istediğinizde bir hafta harcıyorsunuz, ama internet üzerinden bir mektubu göndermeniz en fazla beş dakikanızı alıyor. Bu imkandan ister arkadaşlarınızla haberleşmek, ister işinizle ilgili yazışmaları yapmak için, faydalanmanız mümkün.

62 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Elektronik posta kesinlikle en hızlı, en ucuz haberleşme yöntemidir. İnternete günde sadece beş on dakika bağlanarak bile pek çok kişiyle haberleşebilirsiniz! Her hangi bir servis sağlayıcıdan aldığınız internet bağlantısı, göndereceğiniz elektronik postalar için ilk gerekli adım. Ama bu yeterli değil tabi. Sizin internete bağlanmanızı sağlayan servis sağlayıcı gibi, özel IP adresi olan bir siteden elektronik posta hesabı almanız gerekiyor. Çoğu servis sağlayıcıları ve aynı zamanda ücretsiz olarak birçok site bu imkanı size veriyor. (mynet.com, haberturk.com, hotmail.com, yahoo.com vb) Bir servis sağlayıcı veya elektronik posta hizmeti veren sitenin size böyle bir hak tanıyabilmesi için, çalıştığı sabit disk üzerinde belli bir alanı gelen postaları- nıza ayırması gerekiyor. Aldığınız e-postanın sağlayıcısı sizin kullanım alanınızın 2 MB olduğunu söyledi diyelim, bu size gönderilebilecek bir dosyanın veya toplam mail kapasitesinin sınırının 2 MB olduğu anlamına geliyor. Size ait bu alanın içine ister küçük bir program, ister bir resim gönderilsin, siz oradan alıp da silme komutunu verene kadar sabit diskte saklanacaktır. Bu alanın ismi size ait posta adresidir. Herhangi bir mail adresinin işlevi de zaten budur.

63 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Bir e-posta adresi şöyle olabilir: Sondan başa doğru gidersek, “tr” eki hizmeti veren sitenin bulunduğu ülkenin kodu, “com” hizmeti veren sitenin ticari niteliğinin olduğunu, “yilmaz” ise bu sitenin mail hizmetinden faydalanan kişinin kullanıcı ismidir. @ simgesi “et” diye isimlendirilir. Her e-posta adresinde bulunan bir özelliktir. Burada dikkat edilecek husus kullanıcı ismi verilirken; ‘’Yılmaz’’ şeklinde değil, ‘’yilmaz ‘’ şeklinde küçük harflerle ve Türkçe karakterler kullanmadan isim verilmesidir.

64 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Şimdi bir e-posta adresiniz var artık istediğiniz adrese çok ucuz ve Hızlı olarak metin ve ekinde dosya yada program yollayabilirsiniz. Ama nasıl yollayacağız? Bir elektronik posta yazılı mı ?(Outlook Express) veya mail hizmeti veren sitenin kendi mail gönderme işlem adımları ile mi? ...Bu işlem için sitesi Türkçe olması dolayısıyla çok uygun. Mynet sitesine girdikten sonra ana sayfada; 1-Sol üst köşede yazan bölüme tıklarız.

65 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 2-Aşağıdaki görüntü gelir ve Üye Adı yazan yere adımızı(üye, kullanıcı adı, yukarıda kullanıcı adının ne olduğunu açıklamıştık) Şifre yazan yere de şifremizi yazarız, Güvenli Giriş düğmesine tıklarız.

66 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 3-Karşımıza daha sonra aşağıdaki görüntü gelir. Burası aynı zamanda posta kutumuzdur. Başka kişilerden gelen mailleri(postalar, mektuplar) görülür. Okunmak istenilen mektup konusu üzerine mouse göstergesi getirilip tıklanarak yeni açılan sayfada mektup içeriği görülür.

67 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI 4-Eğer Mail yollanacaksa bu sayfanın sol tarafındaki Yaz yazısına tıklanır ve aşağıdaki görüntü karşımıza gelir. Sayfa üstünde Kime yazan metin satırına maili göndereceğimiz kişinin mail adresi yazılır. Konu kısmına mektup konusu yazılarak, aşağıdaki yazım alanına mektup içeriği düz yazı veya istenilen biçimde yazılır. İstenirse yazım alanının üstündeki biçimlendirme araç çubuğu ile biçimlendirme(boyut , renk, yazı sitili gibi) yapılabilir. Mektup yazma işi tamamsa şimdi mektubumuzu yollayabiliriz. 5- Yazım alanının altındaki Gönder onay düğmesine tıklarız. Mektup iki-üç saniye içinde varması gereken yerdedir.

68 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI ELEKTRONİK POSTA GÜVENLİ Mİ? Birkaç noktaya dikkat ederseniz elektronik posta iletişim için son derece güvenlidir. Birincisi, e-posta şifrenizi unutmamak ve kimseye vermemek!, İkincisi de yollayacağınız mektuplarda adreslerin doğru olmasına dikkat etmek. Bunun için bir adres defteri oluşturmak her zaman için daha güvenlidir. Hafıza yanılabilir çünkü!  Her hakkı Abdulkadir HALAÇLI’ ya aittir. Web Sitem;

69 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI F klavyenin babası İhsan Sıtkı Yener (F KLAVYENİN TARİHÇESİ) Medyanın gündemine oturan F klavye Q klavye tartışması, vurdumduymaz tutumların kültür hazinemize nasıl büyük zararlar verebileceğinin bir simgesi, ders alınması gereken tarihi bir belgeseli. Türkçe bilinçsizce kullanılan teknolojinin tehdidi altında. Bu tehdit görünürde en çok klavyelerimizi ve İnternet’teki e.posta yazışmalarımızı etkiledi. Ama çok daha büyük tehlikeler de kapıda. Yardımcı editörüm Hüseyin Gönüllü’nün F klavyenin babası İhsan Yener’le yaptığı söyleşi, hepimiz için bir ibret öyküsü olmalı. Hüseyin Gönüllü: Klavyede bir dünya standardı var mıdır? İhsan Yener: Türkiye'de, Amerikan ASCII kodlu klavyeler dünya standardı zannediliyor. İcadı 1714'te Henry Mille adlı bir İngiliz mühendisin körler için yaptığı bir makineye dayanır. İlk olarak 1873'te Amerikalı daktilo imalatçıları bir araya gelmişler ve İngilizce dili için bir standart klavye yapalım, bütün fabrikalar da bu standartta üretim yapsın diye karar almışlar. Ama bu klavye tüm dünyada aynen kullanılmıyor. Latin alfabesini kullanan ülkeler kendi dilinin özelliklerine göre yeniden düzenlemişler. Çince, Japonca, Rusça gibi farklı alfabeler kullananlar da var tabii. Yani klavyede tek bir dünya standardı yok.

70 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Konu; İŞ YAZIŞMALARI Abdulkadir HALAÇLI F klavye nasıl ortaya çıktı? İ.Y.: Arap harfleri ile yazan daktilolar varmış Türkiye'de. Harf inkılabından sonra, üzerinde Türkçe harflerin de bulunduğu daktilolar ithal edilmeye başlanmış. Ancak, her fabrikanın klavyesinde Türkçe harflerin yerleri farklı farklı. Belki 70 farklı klavye dizilişi var. 1928'de resmi dairelerin alacakları klavyelerin aynı dizilişte olmasına karar verilmiş ama o karar başarılı olmamış. 1946'dan itibaren Türk dilinin özelliklerine uygun, standart bir klavye geliştirilmesi için resmi makamlara yazılar yazdım. Demokrat Parti'nin yeni seçildiği dönemde, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'den randevu alabildim. Onunla birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a gittik. 'Bilimsel bir klavye yapın, sizin yaptığınızı kabul edelim' dediler. Yabancı uzmanların da bulunduğu bir komisyon kuruldu. Türkçe'de kullanılmakta olan tüm kelimelerin istatistiğini Türk Dil Kurumu'nun kılavuzundan yararlanarak çıkardık kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğunu tespit ettikten sonra, parmakların fiziksel güçleri ve hareket özelliklerini de esas alarak harfleri yerleştirdik. Ellerin kullanım yüzdesini de hesaba katarak yaptığımız klavyede sol el yaklaşık yüzde 49, sağ el de yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiştir. Türkçe'nin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfleri sol elde topladık.

71 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Konu; İŞ YAZIŞMALARI Abdulkadir HALAÇLI Yeni klavye ne zaman resmi olarak kabul edildi? İ.Y.: 20 Ekim 1955'te standart Türkçe klavye olarak kabul edildi. Gümrük mevzuatına eklenen bir madde ile de ithal edilecek tüm daktiloların bu standarda uyması zorunlu hale getirildi yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından da zorunlu standart olarak kabul edildi. TSE'nin 1978 ve 79'daki düzenlemeleri bilgisayarları da içine alacak niteliktedir. 'İki elle kullanılan alfanümerik klavyelerin temel düzeni' başlıklı bu standartta önemli bir de bölüm vardır. 'Klavyedeki tuş sayısı ne olursa olsun, şekildeki Türk Alfabesi harflerinin ve rakamlarının yerleri değiştirilemez. Diğer tuşların yerleri ve üzerindeki bilgiler önceden belirtilmek ve şekildeki yerleştirime uygun olmak kaydıyla düzenlenebilir' demektedir. Direnen olmadı mı? Maliyeti nasıl karşıladık? İ.Y.: Türkiye'de o zaman 40 bin kadar yazı makinesi vardı. Biz, 40 bin yazı makinesini bırakalım dedik. Biz, geleceği kurtaralım dedik, tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi. Daktilografi eğitimi veren sanat okulları ile ticaret liseleri vardı sadece. Önce bu okulların yazı makinelerini değiştirmemiz gerektiğine karar verdik. Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürü Ferit Saner liderliğinde bir sömestr içinde, seferberlik gibi çalışarak, eğitim verecek bütün daktilo makineleri değiştirildi, yeni klavyeye uyduruldu. 28 okulun öğretmenleri Ankara'da toplandı, 5 ders gününde 25 saatlik bir seminer verildi. Makineler ithalatla geliyor hep. Gümrük kanunlarına 'bundan sonraki ithalat standart Türk klavyesine uygun olacak' diye bir madde kondu.

72 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Bundan sonrası için ne yapılmalı? İ.Y.: Bu soruyu 20 Ekim 1955'te sorsaydınız 'geleceği kurtaralım' derdim, bugün de aynısını derim. F klavye nasıl yararlar sağladı? İ.Y.: 1955'ten itibaren uluslararası daktilografi ve steno yarışmaları başlamıştı. Hemen biz de başvurduk ve 1956'da dahil olduk. Öğrencilerim bu şampiyonalarda 28 defa Dünya Birincisi oldular. Bu birinciliklerin 14'ünde Dünya Rekoru kırıldı. Hatta Fransızlar itiraz etmişlerdi ilkinde, 'Türkler yarışma için özel olarak tertip edilmiş bir klavye kullanıyorlar' diye. 6 saat süren tartışmalardan sonra, Fransızlara 'siz de yapın o halde özel bir klavye' dediler parmakla yazmanın yazmayı yavaşlattığı tezine ne diyorsunuz? İ.Y.: 10 parmakla, klavyeye bakmadan yazan bir kişi hangi parmağım hangi tuşa basacak diye düşünmez. Aksine, parmaklar zaten nereye gideceklerine alışık olduğundan yazı yazan kişiler düşüncelerine yoğunlaşabilirler. Yavaşlatacağı görüşünü savunan bazı yazarlarımız, bakmadan 10 parmakla yazma yöntemini kullansalar belki 6 saatte yazdıkları bir yazıyı sadece 1 saatte yazabilirler.

73 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Konu; İŞ YAZIŞMALARI Abdulkadir HALAÇLI İhsan Sıtkı Yener Kimdir? Afyon doğumlu olan İhsan Sıtkı Yener, (bugünkü ismi ile) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenimini 1946'da tamamladıktan sonra 1957'de ABD New York Üniversitesi İşletme bölümünde Ölçme ve Değerlendirme konularında lisansüstü eğitimi almış. Doktorasını da 1958'de yapan Yener, pek çok okulda daktilo ve steno dersleri vermiş. 1956'da Türkiye'nin de temsil edilmesini sağladığı Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu'nun Onursal Başkanı olan Yener; kuruculuğunu yaptığı Şampiyon Kursları'nın yönetiminin yanı sıra, on parmak yöntemi ile klavye kullanımını öğrettiği yetenekli öğrencilerini dünya şampiyonalarına hazırlıyor. F klavyenin öyküsü Bilimsel temellere dayalı standart bir Türk klavyesi geliştirilmesinin zorunluluğuna inanan İhsan Yener, bu konuda 1946'dan itibaren daktilo öğretmeni sıfatı ile sürdürdüğü çalışmalarının dikkate alınmasını ancak 1955'te başarabilmiş. 'Yabancı uzmanlarla da pekiştirilmiş İhtisas Komisyonu'nca oluşturulan 'On parmak yöntemi ile Türkçe için ideal Klávye'yi 20 Ekim 1955'te 'Bakanlıklar arası Standardizasyon Komitesi'ne 'Standart Türk Klavyesi' olarak kabul ettirmiş. Türkiye'deki tüm daktilo makinelerinin Millî Klavyeye dönüştürülmesi, 1963 yılında Gümrükler Kanunu'na eklenmesi ve 1974 yılında 'Türk Standartları Enstitüsü' tarafından 'Zorunlu Standart' olarak kabul edilmesiyle kesinleşmiş. 25 yıllık bir mücadelenin sonunda kendisine inananların da yardımları ile o günlerde 'Klavye İnkılabı' olarak anılan bu standardizasyonu gerçekleştiren İhsan Sıtkı Yener, bu sebeple 'F Klavyenin Babası' olarak da anılıyor.

74 Abdulkadir HALAÇLI http://halacli.kebirhost.net
İSO KALİTE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ Abdulkadir HALAÇLI Konu; İŞ YAZIŞMALARI Bilgisayar Türkçe si istemiyoruz Türkçe F klavyenin yaşatılması için medyatava .net/turkce adresinde açtığımız kampanyaya katılımınızı bekliyoruz. Kampanyaya gelen görüşlerden seçmeleri de yayınlamaya devam ediyorum... Türkçe karakterler ölmesin Yeni çıkan aletlerin Türkçe alfabeyi tanımaması gerçekten çok düşündürücü. Ama benzer olay Almancadaki ö, ü, „, § gibi harfler için de geçerli. Gerçi sanıyorum Almanya'da satılan Tablet PC ve avuçiçi bilgisayarların hepsi bu karakterleri tanıyor. Ben, maalesef Almaya'da bu konuda bir yasa olup olmadığını bilmiyorum ancak tüketici duyarlı ve pazar Türkiye'ye göre oldukça büyük. Burada satış yapan bütün firmalar tüketici isteklerini dikkate almak zorunda kalıyorlar. Kampanyanızı canı gönülden destekliyorum. Gönlümden geçen bu kampanyanın F-Q klavye ile sınırlı kalmaması. Asıl amacının Türkçe karakterlerin genel kullanımı ve tanınması olduğunun vurgulanması. Slayt son sayfasıdır <<<Sayfa Başına Dön>>>


"İŞ YAZILARI YAZMA VE ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları