Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ b) TEŞKİLAT YAPISI c) KADRO VE PERSONEL DURUMU ç) BİNA/LOJMAN VE DİĞER TESİS DURUMU d) ARAÇ-MAKİNE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ b) TEŞKİLAT YAPISI c) KADRO VE PERSONEL DURUMU ç) BİNA/LOJMAN VE DİĞER TESİS DURUMU d) ARAÇ-MAKİNE."— Sunum transkripti:

1 İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ b) TEŞKİLAT YAPISI c) KADRO VE PERSONEL DURUMU ç) BİNA/LOJMAN VE DİĞER TESİS DURUMU d) ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU II- DEFTERDARLIĞIMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR a) PERSONEL ÇALIŞMALARI b) BÜTÇE GELİRLERİ 1-Mükellef Sayıları 2-Genel Bütçe Gelirleri 3-Gelir Vergisi 4-Vergi İnceleme ve Denetim Çalışmaları 5-Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları c) BÜTÇE GİDERLERİ ç) MİLLİ EMLAK d) HAZİNE DAVALARI III- SONUÇ TALEP VE ÖNERİLERİMİZ IV- EK TABLOLAR LİSTESİ V- EK TABLOLAR

2 I- KURULUŞUN GENEL TANIMI A -GÖREVLERİ : Defterdarlığımız, kamu hizmetlerini gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak için, merkezi idarenin gelirlerini toplamak, harcamaları etkin, şeffaf ve tasarruf anlayışıyla yapmak, sahip olduğu malları ekonomik olarak idare etmek ve devletin hukuk danışmanlığını yerine getirmek, hazine davalarını takip etmek, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırmak, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerini tutturmak gibi çok önemli görevleri üstlenmiştir.

3 B - TEŞKİLAT YAPISI : Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığının illerdeki teşkilatı “Defterdarlık” olarak örgütlenmiştir. Defterdarlık olarak örgütlenen Maliye Bakanlığının il teşkilatı başında “Defterdar” ve Defterdara bağlı Defterdar Yardımcısı, Muhakemat, Muhasebe, Saymanlık, Milli Emlak ve Personel Müdürlükleri ile Milli Emlak, Muhasebe Denetmenlikleri ve Malmüdürlüklerinden oluşmaktadır Vergi Daireleri ile Gelir Müdürlükleri 5345 Sayılı kanunla Gelir İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır. Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan illerde gelir birimleri Defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Defterdarlığımız Muhasebe, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı, Milli Emlak, Personel ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinde asil müdürler görev yapmakta olup, Gelir Müdürlüğü görevi Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı tarafından vekâleten yürütülmektedir. Düziçi, Sumbas, Toprakkale Malmüdürlüklerimiz asil, Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli Malmüdürlüklerimiz vekil müdürler tarafından yürütülmektedir.

4 MERKEZ BİRİMLERİ Muhasebe Denetmenliği Defterdar Yardımcısı Vergi Dairesi Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenliği Gelir Müdürlüğü Hazine Avukatlığı Personel Müdürlüğü Sağ. Kur. D.S.S. Müd. İLÇE BİRİMLERİ Bahçe Malmüdürlüğü Hasanbeyli Malmüdürlüğü Kadirli Malmüdürlüğü Kadirli V.D. Müdürlüğü Düziçi Malmüdürlüğü Toprakkale Malmüdürlüğü Sumbas Malmüdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü DEFTERDAR

5 C –KADRO VE PERSONEL DURUMU: İl düzeyinde Defterdarlığımızda 377 kadro mevcuttur. Bu kadroların 327 adedi dolu 50 adedi ise açık bulunmaktadır. Bakanlık atamalı 35 adet kadronun 32 adedi dolu, 3 adedi ise açık bulunmaktadır. Valilik atamalı 342 kadronun 295 adedi dolu, 47 adedi açık bulunmaktadır. İlçelerdeki 185 adet kadronun 155 adedi dolu, 30 adedi ise açık bulunmaktadır ATAMA ŞEKLİNE GÖRE PERSONELİN DURUMU ( ) ATAMA ŞEKLİ DOLU KADRO BOŞ KADRO KADRO MEVCUDU DOLULUK ORANI % Bakanlık Atamalı Valilik Atamalı TOPLAM Toplam kadroların dolu-boş durumuna göre bir oranlama yapıldığında % 13.27’si açık bulunmaktadır. Defterdarlığımızda açık bulunan kadrolar KPS sınavı ve naklen atamalarla doldurulmaya çalışılmaktadır tarihi itibariyle 336 personelimiz mevcut iken, tarihi itibariyle bu sayı 327’e düşmüştür. Buna karşılık iş hacmimiz her yıl artmaktadır. Açık bulunan kadroların hizmetin daha verimli yürütülmesi bakımından doldurulması gerekmektedir.

6 MEVCUT KADROLARIN FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL KARŞISINDAKİ DURUMU BİRİMİKADRO MEVCUDUPERSONEL MEVCUDUBOŞ KADRO Defterdar110 Defterdar Yardımcısı110 Personel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü21183 Milli Emlak Müdürlüğü18162 Gelir Müdürlüğü770 Hazine Avukatlığı 6 60 Vergi Dairesi Müdürlüğü91892 Sağlık Kurumlan DSS Müd.752 Muhasebe Denetmenliği110 Milli Emlak Denetmenliği110 TOPLAM BİRİMİKADRO MEVCUDUPERSONEL MEVCUDUBOŞ KADRO Bahçe Malmüdürlüğü22175 Düziçi Malmüdürlüğü36297 Hasanbeyli Malmüdürlüğü1495 Kadirli V.D. Müdürlüğü65641 Kadirli Malmüdürlüğü24168 Sumbas Malmüdürlüğü12102 Toprakkale Malmüdürlüğü12102 TOPLAM

7 Memurların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı ÖĞRENİM DURUMLARI CİNSİYET TOPLAM KADINERKEK İlkokul-11 Ortaokul-33 Lise İki Yıllık Yüksek Öğrenim Üç Yıllık Yüksek Öğrenim--- Dört Yıllık Yüksek Öğrenim Beş Yıllık Yüksek Öğrenim--- Altı Yıllık Yüksek Öğrenim--- TOPLAM

8 Ç-BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLERİN DURUMU: a)- Merkezde Bina Durumu Defterdarlığımız hizmet binası, Rauf bey Mahallesinde bulunan Yeni Hükümet Konağı kompleksi içerisinde kendi binasında hizmet vermekte olup, 3. Katta; Defterdarlık Makamı, Defterdar Yardımcıları, Denetim Odası, Personel Müdürlüğü ve Eğitim Salonu, 2. Katta; Muhasebe Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Hazine Avukatlığı, 1. Katta; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Zemin Katta; Gelir Müdürlüğü, Hesap Uzmanı ve Vergi Denetmenleri Odası, Vergi Dairesi Müdürlüğü Servisleri, Güvenlik Odası ve Santral, Bodrum Katta; Birimlerimizin Arşivleri, Bulunmaktadır.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 b)- İlçelerde Bina Durumu Bahçe Malmüdürlüğü : İlçede eski tip Hükümet Konağı mevcut olup, Malmüdürlüğü faaliyetini aynı binada sürdürmektedir. Hükümet Konağı, kısa dönem için ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır.

19 Düziçi Malmüdürlüğü : Malmüdürlüğü, Hükümet Konağında bulunmakta olup, faaliyetini aynı binada sürdürmektedir. Hükümet Konağı ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır

20 Hasanbeyli Malmüdürlüğü : İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü İlçe Belediye Başkanlığına ait bir binada kiralık olarak hizmet vermektedir. Çalışma alanı hizmete cevap vermektedir.

21 Kadirli İlçesi 1-Kadirli Malmüdürlüğü İlçe Hükümet Konağında faaliyetini sürdürmekte olup, çalışma alanı ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır.

22 2-Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü Hazineye ait bina mevcut olduğundan faaliyetini burada sürdürmektedir.

23 Sumbas Malmüdürlüğü : İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü İlçe Belediye Başkanlığına ait kiralık binada hizmet vermektedir. Çalışma alanı ihtiyaca cevap vermemektedir.

24 Toprakkale Malmüdürlüğü : İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü mülkiyeti hazineye ait binada hizmetini sürdürmektedir.

25 c)- Lojman Durumu Defterdarlığımıza Ait Merkez ve İlçelerdeki Lojman Durumu: ç) - Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu Defterdarlığımıza bağlı diğer sosyal ve yardımcı tesisler bulunmamaktadır LOJMAN LİSTESİ İLÇELER GÖREV TAHSİS Lİ SIRA TAHSİSLİ HİZMET TAHSİSLİ TOPLA M KALORİFE RLİ SOBALI TOPLA M DİĞER KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLAR GENEL TOPLAM Merkez Bahçe Toprakkale Düziçi Hasanbeyli Kadirli Sumbas TOPLAM

26 D -ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU İlimiz Defterdarlığına tahsisli araç sayısı 11 olup bunlardan biri 2005 model Toyota marka binek otomobil, biri 1999 model Mazda marka Pikap, biri 2001 model Ford marka minibüs, biri 1993 model Ford marka minibüs, biri 1987 model Ford marka minibüs, biri 1988 model Dodge Marka Pikap, 1990 model Renault marka binek otomobil, biri 1984 model Renault marka Binek otomobil, biri 1996 model Doğan SLX marka binek otomobil, 1994 model Şahin marka binek otomobil ve 2000 model Ford marka minibüs araçlar mevcut olup bu araçlardan 2’sinin hurdaya ayrılma işlemi devam etmekte olup, ekonomik ömrünü doldurduğundan bakım onarım maliyeti aracın kendi maliyetinden yüksek olduğundan yeni model araçlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

27 İLÇESİCİNSİMARKAMODEL PLAKA NO HANGİ BİRİME AİT OLDUĞU ARACI KULLANAN BİRİM ÇALIŞMA DURUMU MerkezOtomobilToyota EZ 657 Defterdarlık Makamına Defterdarlık MakamıFaal MerkezPikapMazda AS 529Def. Milli Emlak Md. Defterdarlık Milli Emlak, Muhasebe ve Personel Müdürlüğü Faal MerkezMinibüsFord EL 829Def. Gelir Müdür.Def. Gelir Müd.Faal MerkezMinibüsFord EL 830 Def. Vergi Dairesi Md. Def. Vergi Dairesi Müd.Faal KadirliMinibüsFord AR 563Def. Milli Emlak Md.Hurda Milli Emlak Müd.Hurda MerkezPikapDodge KH 655 Kadirli Vergi Dairesi Müd. Hurda Gelir Müd.Hurda ToprakkaleOtomobilRenault ER 182 Defterdarlık Personel Müd. Toprakkale MalmüdürlüğüFaal DüziçiOtomobilRenault DA 010 Düziçi Malmüdürlüğü Faal HasanbeyliOtomobilDoğan BA 104Hasanbeyli Malmüd.Hasanbeyli MalmüdürlüğüFaal KadirliOtomobilŞahin AH 033 Kadirli Malmüdürlüğü Faal KadirliMinibüsFord AJ 880 Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Kadirli Vergi Dairesi Müd.Faal DEFTERDARLIĞIMIZA TAHSİSLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

28 II – DEFTERDARLIĞIMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR A- Personel Çalışmaları Defterdarlığımızca Gelir personeline – tarihleri arasında 187 personele Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi verilmiştir. Gider birimleri personeline – tarihleri arasında karma olarak 20 personelimize Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. Milli Emlak Mevzuatına ilişkin Mesleki Geliştirme eğitimi kapsamında 24 Milli Emlak personeline – tarihleri arasında bilgi tazeleme eğitimi verilmiştir.

29 B – BÜTÇE GELİRLERİ. 1 – Mükellef Sayıları 2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle il düzeyinde sürekli yükümlülük gerektiren toplam adet mükellefimiz bulunmaktadır. Bu mükelleflerden adedi Gerçek Gelire tabi, adedi Basit Usule tabi, adedi Kurumlar Vergisi mükellefi, adedi ise KDV ne tabidir. OSMANİYE İLİ MERKEZ VE BAĞLI İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI BİRİMİN ADI GELİR VERGİSİ (GERÇEK) KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT) KDVTOPLAMPOTANSİYEL Vergi Dairesi Müdürlüğü Bahçe Malmüdürlüğü Düziçi Malmüdürlüğü Hasanbeyli Malmüdürlüğü Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü Sumbas Malmüdürlüğü Toprakkale Malmüdürlüğü TOPLAM

30 2 – Genel Bütçe Gelirleri: Haziran 2009 ayı sonu itibariyle İl genelinde ,38 TL. Genel Bütçe Gelirleri tahakkuku gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk eden bu miktarın ,35 TL. si tahsil edilmiştir. Tahsilât oranımız % 45,54 olarak gerçekleşmiştir.

31 OSMANİYE GENELİ TAHAKKUK VE TAHSİLÂT TOPLAMI VE NISBETI ( TARİHİ İTİBARİYLE) VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLÂTNİSBET Muhasebe Müdürlüğü , Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,0249,60 Düziçi Malmüdürlüğü , ,4339,62 Bahçe Malmüdürlüğü , ,8549,16 Hasanbeyli Malmüdürlüğü , ,7756,81 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,9847,34 Kadirli Malmüdürlüğü , Sumbas Malmüdürlüğü , ,9552,31 Toprakkale Malmüdürlüğü , ,0537,46 TOPLAM , ,4951,94

32 SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI BÎRİMİN ADI TAHAKKUKTAHSİLÂTNİSBET Muhasebe Müdürlüğü , ,07100 Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,0312,89 Düziçi Malmüdürlüğü , Bahçe Malmüdürlüğü 0,00 Hasanbeyli Malmüdürlüğü , ,5910,57 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,258,34 Kadirli Malmüdürlüğü , Sumbas Malmüdürlüğü 4.278, ,74122,09 Toprakkale Malmüdürlüğü 5.985, TOPLAM , ,0323,01 VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLÂTNİSBET Muhasebe Müdürlüğü , Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,8620,74 Düziçi Malmüdürlüğü , ,3324,19 Bahçe Malmüdürlüğü , ,1326,88 Hasanbeyli Malmüdürlüğü , ,2831,98 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü , ,7536,91 Kadirli Malmüdürlüğü , Sumbas Malmüdürlüğü , ,329,96 Toprakkale Malmüdürlüğü , ,5932,74 TOPLAM , ,8026,64

33 GENEL TOPLAM BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET Muhasebe Müdürlüğü11,395, Vergi Dairesi Müdürlüğü116,784, ,455, Düziçi Malmüdürlüğü18,609, ,872, Bahçe Malmüdürlüğü5,841, ,564, Hasanbeyli Malmüdürlüğü465, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü39,215, ,771, Kadirli Malmüdürlüğü2,891, Sumbas Malmüdürlüğü1,461, , Toprakkale Malmüdürlüğü1,604, , TOPLAM198,268, ,285,

34 3- Gelir Vergisi: Vergi gelirleri içinde büyüklük itibariyle ilk sırada bulunan Gelir Vergisinin tarihi itibariyle tahakkuku ,19 TL, tahsilâtı ,54 TL ve tahsilât oranı % 58.17’dür SONU İTİBARİYLE GELİR VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET % Muhasebe Müdürlüğü7,055, Vergi Dairesi Müdürlüğü36,203, ,103, Düziçi Malmüdürlüğü6,881, ,913, Bahçe Malmüdürlüğü1,288, , Hasanbeyli Malmüdürlüğü232, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü14,410, ,242, Kadirli Malmüdürlüğü1,813, Sumbas Malmüdürlüğü560, , TOPLAM69,466, ,409,

35 SONU İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET % Muhasebe Müdürlüğü0.00 0,00 Vergi Dairesi Müdürlüğü5,230, ,921, Düziçi Malmüdürlüğü612, , Bahçe Malmüdürlüğü1,191, , Hasanbeyli Malmüdürlüğü2, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü729, , Kadirli Malmüdürlüğü0.00 0,00 Sumbas Malmüdürlüğü5, , TOPLAM7,873, ,428,

36 SONU İTİBARİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET % Muhasebe Müdürlüğü86, Vergi Dairesi Müdürlüğü17,850, ,864, Düziçi Malmüdürlüğü1,162, , Bahçe Malmüdürlüğü980, , Hasanbeyli Malmüdürlüğü3, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 3,352, ,503, Kadirli Malmüdürlüğü20, Sumbas Malmüdürlüğü122, , TOPLAM23,654, ,314,

37 SONU İTİBARİYLE DİĞER VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET % Muhasebe Müdürlüğü2,071, Vergi Dairesi Müdürlüğü28,989, ,897, Düziçi Malmüdürlüğü5,568, ,190, Bahçe Malmüdürlüğü1,000, , Hasanbeyli Malmüdürlüğü65, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 9,881, ,320, Kadirli Malmüdürlüğü361, Sumbas Malmüdürlüğü142, , TOPLAM48,322, ,451,

38 SONU İTİBARİYLE VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADITAHAKKUKTAHSİLATNİSBET % Muhasebe Müdürlüğü2,268, Vergi Dairesi Müdürlüğü28,510, ,069, Düziçi Malmüdürlüğü4,385, ,236, Bahçe Malmüdürlüğü1,380, , Hasanbeyli Malmüdürlüğü161, , Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 10,840, ,340, Kadirli Malmüdürlüğü696, Sumbas Malmüdürlüğü629, , TOPLAM49,038, ,157,

39 4- Vergi İnceleme ve Denetim Çalışmaları: Haziran 2009 ayı sonu itibariyle mükellef denetlenmiş olup, toplam ,00 TL ceza kesilmiştir. Vergi incelemelerine ilişkin olarak Haziran 2009 ayı sonu itibariyle 94 rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla ,03 TL matrah farkı tespit edilmek suretiyle ,57 TL fark vergi tarhiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu farktan dolayı da ,43 TL vergi cezası kesilmiştir. Denetim çalışmaları sonunda 368 adet kayıt dışı çalışan mükellef tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.

40 l-VERGİ İNCELEMELERİ Defterdarlığımıza bağlı olarak vergi incelemesi, daire teftişi ve memur tahkikatları yapmakla görevli olan Vergi Denetmenlerinin bulunmadığı bu nedenle 2009 ( ) dönemlerinde Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Denetim Elemanlarının çalışmaları aşağıdaki gibidir. Defterdarlığımızda Vergi Denetmenleri bulunmamaktadır. A) 2008 YILI ÇALIŞMALARI TARİHİ İTİBARİYLE İnceleme Nevi Düzenlenen Rapor Adedi İncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı Bulunan Vergi Farkı Kesilen Ceza Tutarı İade Edilen Vergi Gelir Vergisi , , , Kurumlar Vergisi10.00 KDV164,320, , , , , Gelir (Stp) Vergisi00.00 Diğerleri933, , TOPLAM284,355, , , , , B) 2009 YILI ÇALIŞMALARI TARİHİ İTİBARİYLE İnceleme Nevi Düzenlenen Rapor Adedi İncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı Bulunan Vergi Farkı Kesilen Ceza Tutarı iade Edilen Vergi Gelir Vergisi , , , ,280,00 Kurumlar Vergisi , , , ,760,00 KDV , , , , ,80 Gelir (Stp) Vergisi1977, , ,720,00 Diğerleri , , , ,170,00 TOPLAM , , , , ,80

41 2- DENETİM ÇALIŞMALARI Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının talimatları doğrultusunda 2009 yılında yaygın ve yoğun vergi denetimleri şehir içinde ve şehirler arası yollarda devam etmektedir. Defterdarlığımız Gelir Teşkilatlarında Yoklama ve Özel Yoklama Yetkili elemanlar tarafından denetimler sürdürülmektedir. DENETİM ÇALIŞMA SONUÇLARI DÖNEMİ Denetlene n Mükellef Sayısı Cezalı Tutanak Sayısı Kesilen Ceza Tutarı Mük.Tes. Ettiği Kişi Sayısı Diğer İl Mükellefi İTİBARİYLE4, , İTİBARİYLE7, , C) MÜKELLEF DURUMU TARİH İŞE BAŞLAYAN MÜKELLEF SAYISI İŞİ TERK EDEN MÜKELLEF SAYISI İTİBARİYLE 1,3041, İTİBARİYLE 1,3401,225

42 5–Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları 2009 yılı Haziran ayı itibariyle takdire sevk edilen dosya sayısı olup, bu dosyaların 3.786’ i karara bağlanmış, 143 dosya geri çekilmiş, dosyanın takdir çalışmaları devam etmektedir. Aynı dönemde uzlaşma komisyonuna intikal eden 421 dosyadan 403 dosyada uzlaşılmış, 18 dosyada uzlaşılamamıştır.

43 UZLAŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 1-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA İÇERİĞİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE UZLAŞILAN DOSYA SAYISI317 UZLAŞILAMAYAN DOSYA SAYISI12 UZLAŞILMAK İSTENE VERGİ258, ,076, UZLAŞILMAK İSTENEN CEZA361, ,650, UZLAŞILAN VERGİ1, , UZLAŞILAN CEZA , TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA İÇERİĞİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE UZLAŞILAN DOSYA SAYISI UZLAŞILAMAYAN DOSYA SAYISI1216 UZLAŞILMAK İSTENE VERGİ625, , UZLAŞILMAK İSTENEN CEZA754, , UZLAŞILAN VERGİ495, , UZLAŞILAN CEZA37, ,060.01

44 3-TAKDİR KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE ÖNCEKİ AYDA DEVREDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI KARA BAĞLANAN DOSYA SAYISI GERİ ÇEKİLEN DOSYA SAYISI DEVREDEN DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ2, ,147291,894 KATMA DEĞER VERGİSİ2, ,611991,808 GELİR VERGİSİ (STOPAJ) KURUMLAR VERGİSİ BASİT USUL GELİR VERGİSİ BASİT USUL KDV VERASET İNTİKAL VERGİSİ DİĞERLERİ TOPLAM6,1242,1803, ,269 VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE ÖNCEKİ AYDA DEVREDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI KARA BAĞLANAN DOSYA SAYISI GERİ ÇEKİLEN DOSYA SAYISI DEVREDEN DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ2, ,149351,768 KATMA DEĞER VERGİSİ3, ,583952,700 GELİR VERGİSİ (STOPAJ) KURUMLAR VERGİSİ BASİT USUL GELİR VERGİSİ BASİT USUL KDV VERASET İNTİKAL VERGİSİ DİĞERLERİ TOPLAM6,7222,0193, ,812

45 C- BÜTÇE GİDERLERİ : İlimiz merkez ve bağlı ilçeleri Haziran 2009 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplam ,90 TL olup, bunun; ,32 TL. si Personel, ,81TL. si Sosyal Güvenlik Devlet primi gideri ,67TL. si Mal ve Hizmet alımları, ,92 TL. si Cari transferler, ,18TL. si Sermaye gideri, ,00TL. si Borç verme harcamalarından oluşmaktadır. Gelirlerin gideri karşılama oranı dır.

46 SAYMANLIKLARCA 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YAPILAN HARCAMALAR MUHASEBE BİRİM ADI PERSONEL Gideri SOS.GÜV. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLE R SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME GENEL TOPLAM Bahçe Malmüd.5,022, , , , ,495, Düziçi Malmüd.13,305, ,638, ,947, , , ,409, Hasanbeyli Malmüd.1,293, , , , ,606, Kadirli Malmüd.21,598, ,751, ,211, , , ,857, Osmaniye Dft.Muh.Md.77,001, ,834, ,399, ,213, ,113, , , ,597, Sumbas Malmüd.2,647, , , , , ,219, GENEL TOPLAM123,513, ,657, ,946, ,922, ,237, , , ,313,331.01

47 SAYMANLIKLARCA 30 Haziran 2009 DÖNEMİNDE YAPILAN HARCAMALAR SAYMANLIK PERSONEL GİDERİ SOS.GUY. DEVLE T PRİMİ GID. MAL VE HİZ. ALIMI CARI TRANSFER SERMAYE GİDERİ SERM AYE TRAN SFER BORÇ VERME GENEL TOPLAM BAHÇE MALMD , , , , ,120, ,68 DUZIÇI MALMD , , , ,830, ,98 HASANBEYLİ MALMD , ,39674, ,580, ,23 KADİRLİ MALMD , , , , ,500, ,91 MUHASEBE MD , , , , ,900, , ,57 SUMBAS MALMD , , , , ,440, ,91 TOPRAKKALE MALMU , , , , ,640, ,62 GENEL TOPLAM , , , , ,180, , ,90

48 İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde genel bütçeden ücret ve maaş alan personel sayısı dir.

49 Muhasebe Denetmenliği Defterdarlığımızda bir muhasebe denetmeni görev yapmaktadır ve 2009 yılında muhasebe denetmenliğine verilen görev gereğince yapılan inceleme ve denetim sonucu 2008 yılında 19, 2009 Haziran sonu itibariyle 9 adet rapor düzenlenmiştir. Ayrıca defterdarlığımızca düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmıştır. RAPOR TÜRÜADEDİ Cevaplı Rapor30 Genel Durum Raporu30 İnceleme Raporu105 Ön İnceleme Raporu34 Soruşturma Raporu00 TOPLAM199 Eğitim Görevi21

50 Ç- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ: Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Milli Emlak Müdürlüğünün İl düzeyindeki gelirleri tahakkuk toplamı ,10 TL tahsilât ise ,13 TL olup, ,22TL.si taşınmaz mal satış geliri, ,33 TL.si ecrimisil gelirleri, ,17TL.si konut kira gelirleri, ,89TL.si taşınır mal satış gelirleri, ,52 TL.si diğer kira gelirleridir. MERKEZ VE İLÇELER BAZINDA MİLLİ EMLAK GELİRLERİ İLÇELER TASINMAZ SATIŞ GEL.TAŞINIR SATIŞ GEL.KONUT KİRA GEL.DİĞER KİRA GELİR TAHAKKUK TAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT Merkez481, , , , , , Bahçe74, , , Toprakkale13, , , Düziçi40, , , , Hasanbeyli33, , , Kadirli176, , , , Sumbas33, , , TOPLAM852, , , , , ,650.52

51 İLÇELER ECRİMİSİL GELİRİÇEŞİTLİ GELİRLER2009 YILI TOPLAM2008 YILI TOPLAM ARTIŞ- AZALIŞ ORANI TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK TAHSİLAT THK. THS. Merkez220, , ,004, , ,271, , Bahçe , , , , Toprakkale3, , , , , Düziçi174, , , , , , Hasanbeyli25, , , , , Kadirli447, , , , ,123, , Sumbas25, , , , , TOPLAM896, , ,202, ,135, ,169, ,233,

52 İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde tahsisli ve iratlı olmak üzere; 848 adet m2 yüzölçümlü bina, adet m2 yüzölçümlü arsa, adet m2 yüzölçümlü arazi, 496 adet m2 yüzölçümlü bağ, bahçe, adet m2 yüzölçümlü tarla, adet m2 yüzölçümlü orman, adet m2 yüzölçümlü orta malları, 727 adet m2 yüzölçümlü su ve su ürünü alanları, 10 adet m2 yüzölçümlü maden ve ocak alanları, 7 adet m2 yüzölçümlü tarihi ve kültürel alanlar, 260 adet m2 yüzölçümlü cinsi boş olanlar bulunmaktadır. İlimiz genelinde adet tescilli, adet tescilsiz olmak üzere toplam adet taşınmaz mal bulunmaktadır.

53 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi kapsamında, Torakkale’de 2, Bahçe’de 1, Sumbas’ta 2, Merkez’de 2 olmak üzere toplam 7 adet taşınmaz taşınmaz yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bunlardan ARGAZ Lpg Dolum San.Tic.AS., ERGAZ San.Tic.AŞ., Os Yapı Plastik San.Tic.Ltd. Şirketi adına bedelsiz arsa devri yapılmış; Os Yapı Plastik San.Tic. Ltd. Şirketine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmiş ve yatırımlar faaliyete geçmiştir. Mezkur Kanunun 5. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 4. maddesine göre Toprakkale İlçesinde 5 adet ( ,73 m2), Kadirli İlçesinde 5 adet ( ,00 m2) taşınmaz mal Organize Sanayi Bölgesi olarak kullanılmak üzere devredilmiştir. Diğer taraftan, yatırımcılara 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisine konu edilebilecek İlimiz Merkez İlçede 3 adet ( ,00 m2), Düziçi İlçesinde 7 adet ( ,74 m2), Sumbas İlçesinde 5 adet ( ,06 m2), Kadirli İlçesinde 2 adet (17.656,00 m2), Bahçe İlçesinde 5 adet ( ,00 m2) ve Toprakkale İlçesinde 16 adet ( ,92 m2) olmak üzere toplam 38 adet taşınmaz mal bulunmaktadır.

54 Osmaniye İli Merkez ve Bağlı İlçelerinde 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu Kapsamında Yatırımcılara Devredilen, Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi Edilen Taşınmazlara ilişkin İstatistiki Bilgiler l sayılı Kanun uyarınca Yatırımcılara bedelsiz taşınmaz devri yapılan ve faaliyete geçen yatırımlar. Sıra No IlçesiYalıncının AdıYüzölçümüistihda m Sayısı Yatırım Bedeli (YTL) Arazi Bedelsiz Devir veya irtifak Hakkı Tesisi Durumu 1-ToprakkaleARGAZ Lpg14.457,70 m ,00.-TL tarih ve 78 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir 2-ToprakkaleERGAZ Sanayi ,40 m TL tarih 598 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir 3-BahçeOS Yapı Plastik San ,99 m ,00.-TL tarihinde 6784 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir. TOPLAM45.397,09 m254 kişi ,52.-TL"

55 sayılı Kanun uyarınca Yatırımcılara bedelsiz devredilen ancak Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı geri alınanlar taşınmazlar. 1Sumbas Coşkun Süt- Mandıra ,00 m TL Tapu Sicilinde tarihinde 6784 Yevmiye numarasıyla Şirket adına bedelsiz olarak devri yapılmış olup Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmediğinden taşınmaz mal geri alınmıştır. Taşınmaz mal aynı amaçta değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 2Sumbas Şaft Tarım ve Hayvancılık ,00m TL Tapu Sicilinde tarihinde 6784 Yevmiye numarasıyla Şirket adına bedelsiz olarak devri yapılmış olup Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmediğinden taşınmaz mal geri alınmıştır. Taşınmaz mal aynı amaçta değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. TOPLAM ,00 m228 kişi ,00.-TL

56 3- Yatırımcılara Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis edilen ve üzerinde yatırımı devam eden taşınmazlar. 1-Merkezİdeal Av Spor ,00 m2200 kişi ,00 -TL Taşınmaz mallar adı geçen Şirkete 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi Bakanlığımızın tarih ve 1038 sayılı olurlarıyla uygun görülmüş olup, Tapuda tarih ve sayılı yevmiye numarasıyla işlenmiştir. TOPLAM ,00 m2200 kişi ,00.-TL 4- Yatırımcılara Bakanlıkça Ön izin verilen, ancak bedelsiz irtifak hakkı tesis işlemi henüz gerçekleşmeyen taşınmazlar. 1Merkez Üniversal Çimento A. Ş m2800 kişi , -USD Taşınmaz malı adı geçen Şirkete 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesisi Bakanlıkça uygun görülmüş ve 1 yıl süreli On izin sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak İdari Mahkemede arazi tahsis işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması davası açılmış olduğundan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün itirazları nedeniyle Tapuda irtifak hakkı tesis edilememiş olup, söz konusu yatırım için başka bir arazi tahsis etme çalışmaları yürütülmektedir. TOPLAM ,00 m2800 kişi ,000.- USD

57 sayılı Kanunun Maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 4. maddesine göre İlimizdeki Organize Sanayi Bölgelerine tahsisi yapılan taşımaz mallar. Organize Sanayi Bölgesi AdediKÖYÜ PARSE NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) DEVİR TARİHÎ (BAKANLIK) TAPU SİCİL DEVİR TARİHİ/YEVMİYE NO Toprakkale5 B.Tüysüz ,9720/07/200502/09/ B.Tüysüz ,0020/07/200502/09/ B.Tüysüz ,7320/07/200502/09/ B.Tüysüz ,0020/07/200502/09/ B.Tüysüz ,7920/07/200502/09/ TOPLAM YUZOLÇUM ,49 Kadirli5 Yusuf izzettin ,0025/01/200616/04/ Yusuf izzettin ,0025/01/200616/04/ Yusuf izzettin ,0025/01/200616/04/ Yusuf izzettin741395,0025/01/200616/04/ Yusuf izzettin ,0025/01/200616/04/ TOPLAM YUZOLÇUM ,00 GENEL TOPLAM ,49

58 YATIRIM YAPILABİLECEK ARAZİ BİLGİLERİ FORMU Arazinin Yeri S.N.İliİlçesiMah. / KöyAdaParselAraziniz Alanı ( M2 ) 1.OsmaniyeMerkezDevrişiye , OsmaniyeMerkezHemite-15230, OsmaniyeMerkezÇardak 58730, OsmaniyeDüziçiHaruniye506414, OsmaniyeDüziçiHaruniye-26445, OsmaniyeDüziçiYazlamazlı-D.H.T.A.300, OsmaniyeDüziçiYazlamazlı-D.H.T.A.2,890, OsmaniyeDüziçiYazlamazlı-D.H.T.A.80, OsmaniyeDüziçiPirsultanlı-D.H.T.A.100, OsmaniyeDüziçiPirsultanlı-D.H.T.A.80, OsmaniyeSumbasKaraömerli-30665, OsmaniyeSumbasKaraömerli-30442, OsmaniyeSumbasKaraömerli200110, OsmaniyeSumbasKaraömerli198115, OsmaniyeSumbasDöğenli-40622, OsmaniyeKadirliCemalpaşa505149, OsmaniyeKadirliŞ.Orhan Gök45758, OsmaniyeBahçeİslam18179, OsmaniyeBahçeNohut-16129, OsmaniyeBahçeNohut-16217,500.00

59 21.OsmaniyeBahçeNohut-16033, OsmaniyeBahçeNohut , OsmaniyeToprakkaleKarataş-43543, OsmaniyeToprakkaleKarataş-48150, OsmaniyeToprakkaleAslanpınarı , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz-13642,573, OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz-12759, OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleBüyük Tüysüz , OsmaniyeToprakkaleB.Tüysüz- Lalegölü , OsmaniyeToprakkaleB.Tüysüz- Lalegölü , OsmaniyeToprakkaleB.Tüysüz- Lalegölü-D.H.T.A.22, Toplam Arazi Miktarı8,594,701.72

60 Milli Emlak Denetmenliği Defterdarlığımızda bir Milli Emlak Denetmeni görev yapmaktadır ve 2009 yılında Milli Emlak Denetmenliğine verilen görev gereğince yapılan inceleme ve denetim sonucu 2008 yılında 15, 2009 Haziran sonu itibariyle 7 adet rapor düzenlenmiştir. Ayrıca Defterdarlığımızca düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmıştır. RAPOR TÜRÜADEDİ Cevaplı Rapor30 Genel Durum Raporu30 İnceleme Raporu103 Ön İnceleme Raporu34 Soruşturma Raporu00 TOPLAM197 Eğitim Görevi21

61 D– HAZİNE AVUKATLIĞI (HAZİNE DAVALARI): İlimizde 4 Hazine Avukatı bulunmaktadır. Haziran 2009 ayı sonu itibariyle il ve ilçelerimizde Hazinenin davası mevcut iken bu davaların 391 adedi sonuçlanmıştır TARİHİ İTİBARİYLE (İL VE İLÇELER) İl ve İlçeler Hazinenin Davacı Olduğu Hazinenin Davalı Olduğu Toplam Hazinenin Lehine Kesinleşen Hazinenin Aleyhine Kesinleşen Toplam Merkez Kadirli Bahçe Düziçi TOPLAM

62 TARİHİ İTİBARİYLE (İL VE İLÇELER) İl ve İlçeler Hazinenin Davacı Olduğu Hazinenin Davalı Olduğu Toplam Hazinenin Lehine Kesinleşen Hazinenin Aleyhine Kesinleşen Toplam Merkez Kadirli Bahçe Düziçi TOPLAM

63 III- SONUÇ TALEP VE ÖNERİLERİMİZ: Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Defterdarlığımızdaki mevcut kadroların % 13.27’si boştur. İş ve işlemlerimiz sürekli artmaktadır. Açık bulunan kadrolarımızın hizmetin daha verimli yürütülmesi bakımından doldurulması gerekmektedir. Bugüne kadar sınav açılmaması nedeniyle sivil savunma uzmanı eksikliği henüz giderilememiştir. Bu nedenle, Defterdarlığımıza bir sivil savunma uzmanı kadrosu tahsis edilerek atama yapılması, koruyucu güvenlikle ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Vergi Denetmeninin olmaması nedeniyle teftiş, denetim ve inceleme işleri istenilen düzeyde yapılamamaktadır. Genel olarak Defterdarlığımız çalışmaları olumlu olup, vergi tahakkukunda belirgin bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, Milli Emlak birimlerimizde satışlara önem verilerek hazine arazilerinin tespit çalışmalarına hız verilmiştir yılında vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasına yönelik denetim ve inceleme çalışmalarına hız verilmiştir.

64 Ülkemizin aydınlık geleceği, insanımızın refahı için kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve vergiye tabi tüm işlemlerin kayıt altına alınması için inceleme ve denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Defterdarlığımız birimlerine tahsisli bulunan araçların düşük modelli oluşu ve sık sık arıza yapması nedeniyle, ihtiyaca yeterince cevap verememektedir. Bu nedenle, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, eski araçlarımızın yeni model araçlarla değiştirilmesi gerekmektedir. Bahçe ve Sumbas İlçelerine araç tahsis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Defterdarlığımızca yürütülen yatırım programı bulunmamaktadır. Arz ederim. 07/07/2009 Tahir GÖK Defterdar


"İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ b) TEŞKİLAT YAPISI c) KADRO VE PERSONEL DURUMU ç) BİNA/LOJMAN VE DİĞER TESİS DURUMU d) ARAÇ-MAKİNE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları