Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez arzusu uzlaşmadır. ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez arzusu uzlaşmadır. ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez."— Sunum transkripti:

1 1 Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez arzusu uzlaşmadır. ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez arzusu -en azından taraflardan birisince- uzlaşmadır. ► Ama bu pek kolay sağlanamaz.

2 2 Uzlaşma, ancak önündeki engelleri kaldırarak sağlanabilir. En önemli engel, “fikirlerin sahiplenilmesi” “fikirlerin sahiplenilmesi” (snap-on) olarak adlandırılabilecek olgudur.

3 3 Fikirler niçin sahiplenilir? Çünkü: o Çok sayıda seçenek arasında kararsızlık korkusunu yener, o Her fikir bir kimliktir ve de bedavadır, o Fikirsizlik toplumda yadırganır, o Her insan, rol model olarak benimsediği kişilerin fikirlerini de benimsemek eğilimindedir, o Sahiplenen, sahiplendiği fikri destekleyecek kanıt üretmek, bulmak, görmek eğilimindedir, o Sahiplenilen fikir kısa süre içinde ona uymayanları süzüp atan bir filtreye dönüşür; o fikir kişinin paradigmasının bir parçası haline gelir, o Fikir ile sahibinin yaşamı arasında bir paralellik oluşur, o İnsanlar, fikirsizlik durumundaki merak ve üretkenliği -çoğunlukla- deneyimlememiş olabilirler.

4 4 Bir fikrin parçaları! = kavramlara yüklenen anlamlar + istenen / istenmeyenler + özlem / beklenti /korkular + cevabı aranan sorular + bağlantılı diğer fikirlerin getirdiği zorunluklar (ideoloji, inanç vb)

5 5 Sonuç: Her biri bu türlü parçalardan oluşan fikirlerin doğrudan uzlaşması mümkün müdür? (hayır) Uzlaşma bir teknolojidir!

6 6 O halde, ne yapılmalı? Değişik fikirleri uzlaştırmaya çalışmak yerine, onları oluşturan parçalar arasında uzlaşı aramak daha doğrudur.

7 7 Yani!! o Bir sorun hakkında herkesin farklı genişlik / derinlikte bilgileri vardır, o Bunlardan bir sentez yapmak çok güçtür, o Bu bilgiler aslında küçük parçalardan oluşur; bunlar küçük, nisbeten basit soruların cevaplarıdır, o İşte, o parçalar arasında uzlaşılar bulup, o uzlaşılardan sentezler yapma yoluna gidilmelidir.

8 8 Şöyle: ► ► Sürece taraf olanlar birlikte, neleri istediklerini ve neleri istemediklerini açıkça ve en elemanter formlarda ortaya koymalıdırlar, ► ► Bu, tüm istendik ve/ya istenmedikler tükenene kadar devam etmelidir, ► ► Bu listenin ortak noktaları belirlenmelidir, ► ► En uçtaki talepler dışında kalanlar anlamlı bir zemin oluşturuyorsa uzlaşma şansı var demektir.

9 9 Bir uzlaşı sürecinde ne(ler) beklenmemeli? 1. Problemlerin bütünüyle çözülmesini, 2. Diğer paydaşlardan taleplerin tamamen karşılanmasını, 3. Paydaşların her konuda fikir birliğine varmalarını.

10 10 Ne(ler) beklenmeli? 1.Sahip olunan paradigmalar, ön-yargılar, düşünce kalıpları, doğru oldukları kanaatiyle hiç sorgulanmayan yaklaşımlar varsa onlardan kuşkulanmayı, 2.Birbirine karışmış problemler -varsa- onları bir sistem içinde ele almayı, 3.Kök-sorunlar yerine, üzerine eğilinilen hayalet- sorunları farketmeyi, 4.Problemin -en azından- bazı parçaları için çözümleri üzerinde uzlaşmayı, 5.Geri kalan parçaların ise çözüm yolları üzerinde uzlaşma beklenebilir..

11 11 Teşekkür ederiz www.tinaztitiz.com


"1 Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! Uzlaşma yoluyla sorun çözmek! ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez arzusu uzlaşmadır. ► Her çatışma ortamının vazgeçilmez." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları