Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

♦ Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhis ve tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, değişik uygulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "♦ Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhis ve tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, değişik uygulama."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 ♦ Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhis ve tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, değişik uygulama yöntemleri ile vücuda alınan doğal, yarı sentetik veya sentetik kimyasal preparatlara İLAÇ denir.

5 İLAÇ ÜRETİM KAYNAKLARI ? İlaçlar;bitkiler,hayvanlar, inorganik maddeler,mikroorganizma ve mantarlar gibi doğal kaynaklardan veya sentetik olarak laboratuar ortamında üretilirler. Bitkisel kaynaklı olanlar;bitkilerin köklerinden, çiçeklerinden yahut kabuklarından elde edilebilen ürünlere örnek; Aspirin,Kinin, Hintyağı,Morphine vs… Hayvansal kaynaklı olanlar;hayvanların veya insanların doku ve organlarından hazırlanabilen ürenlere örnek; İnsülinler, Aşılar, Faktörler vs… Mikroorganizmalardan özellikle antibiotiklerin elde edilmesinde yararlanılır.Örnek; Penicillin Sentetik ürünler ise, kimya biliminde ki gelişmelerle laboratuar ortamında orijinal etken maddelerin sentezlenmesi sayesinde üretilen ilaçlardır.İlk olarak genel anesteziklerden eter ve azot protoksit sentetik olarak üretilmişlerdir.Etken madde olarak; Sülfamitler, Klarolidler, Makrolitler vs. gibi pekçok modern ilaç sentetik olarak üretilmektedir.

6  Fiziki durumuna göre; Katı / Sıvı  Üretim yerine göre; Yerli / İthal  Kullanım yerine göre; Beşeri / Tarım / Veteriner  Kullanım şekline göre; Enteral / Parenteral  Muhafaza şekline göre; Oda sıcaklığı/ Soğuk  Ar-Ge çalışmasına göre; Orijinal/Jenerik

7  Majistral İlaç  Officinal İlaç  Müstahzar İlaç

8 İLAÇLAR, FARMASÖTİK ŞEKİLLERİNE GÖRE  Katı form (tablet, film kaplı tablet, draje, kapsül, granül)  Yarı katı form (krem, merhem, Suppozituar)  Sıvı form (steril ampul ve flakon, steril olmayan şurup, damla) şeklinde 3 farklı formda değerlendirebiliriz.

9 İLAÇ SEKTÖRÜ

10 Dünya İlaç Pazarı

11 DÜNYA’ DA İLAÇ SEKTÖRÜ  Dünyada yasal ticaret alanları içerisinde silah sektöründen sonra ikinci büyük endüstri konumundadır.  Bu pazarın büyüklüğü 2010 yılında yaklaşık 693 milyar doların üzerindedir.

12

13 DÜNYA ve TÜRKİYE İLAÇ PAZARI  2010 yılında dünya ilaç pazarı yaklaşık 1,2 Trilyon TL’yi aştı;  Sosyal Güvenlik kurumlarının ilaç harcamalarının karşılama oranları ABD’de %55-60,Hindistan ve Çin’de ise %10-15 seviyesindedir.  Yaklaşık 300 şirketin faaliyet gösterdiği Türkiye’de ise piyasa büyüklüğü 15 Milyar TL çizgisindedir.  İlacın ülkemizdeki ana alıcısı %85 ile SGK’dır.  2008’e göre 2009’da TL bazında %16,53 büyüyen Türkiye İlaç Pazarında, lider firmanın pazar payı %7’dir.

14

15 DÜNYA’ DA İLAÇ PAZARI  İlaç reklamları ABD ve Yeni Zelanda da serbesttir.

16 Ar-Ge İlaç Ruhsatı ÜretimPazarlama Satış/ Dağıtım DepoEczaneHasta

17

18 İlaç üretimi İlaç üretimi

19

20

21

22 DÜNYA’ DA İLAÇ PAZARI  İlaç firmalarının karlılık oranları diğer endüstrilerin karlılık oranlarında 4 kat daha fazladır.

23 DÜNYA’ DA İLAÇ PAZARI  Dünya genelinde ilaç talebindeki hızlı artış, küresel düzeyde nüfusun artışı, yaşlanma, obezitenin yaygınlaşması ve refah düzeyinin artması, sektörün büyümesini hızlandıracak.

24

25

26 İLAÇ PAZARINDA TÜRKİYE’NİN DURUMU

27 Türkiye İlaç Pazarı

28

29 TÜRKİYE İLAÇ PAZARI  Çin, Kore, Meksika ve Rusya ile birlikte Türkiye ilaç pazarı hızla gelişen ülkelerden biridir.  Türkiye 2007 yılında dünya da 13.Sırada Avrupa’ da 6.sırada iken ; 2013 -2020 yılları arasında Türkiye dünyada en büyük 10. Pazar olacaktır.( Price Waterhouse Coopers ilaç sektörü için hazırlanan raporda yer almaktadır.) 1- Fransa 651 Usd 2- Belçika 566 Usd 3- Yunanistan 560 Usd 8- İngiltere 320 Usd 9- Polonya 165 Usd 10- Türkiye 132 Usd  Türkiye’ de toplam sağlık harcamaları; 2001 yılında 4 milyar 576 milyon TL iken, 2010 yılında 32 milyar 80 milyon TL’ ye ulaşmıştır.

30 TÜRKİYE’ DE İLAÇ PAZARI  Türkiye 2001 yılından 2010 yılına ilaç tüketimi; Kutu bazında 2 kat artarken, SGK’nın Tasarruf Tedbirlerine karşın TL olarak 3 kat artmıştır.

31 TÜRKİYE’ DE İLAÇ PAZARI  Günde 5 milyon, Yılda 1.6 Milyar Kutu İlacın Ödemesi SGK tarafından yapılmaktadır.

32

33

34 TÜRKİYE’ DE İLAÇ PAZARI  İlaç Pazarlama Faaliyetlerinde; 300 firma aktif iken, cirosal büyüklük sıralamasında ki ilk 11 firma TL Pazarının %50’ sine sahiptir. 14’ ü yabancı sermayeli olmak üzere toplam 43 adet üretim tesisi mevcuttur. Tüketilen ilaçların kutu bazında %80’ ine yakın oranı Türkiye’ de üretilirken(Orijinal yada Fason), Bu ürünlerin İlaç Pazarında ki TL karşılığı %50’ yi bulamamaktadır. İthal ilacın oranı giderek artmaktadır.

35

36 TÜRKİYE’ DE İLAÇ PAZARI  Türk İlaç Sanayi bölgenin LİDERİDİR.  Tüketim artış ivmesi gelecekte de devam edecektir.

37 Türkiye’de İlaç Dağıtım Kanalı

38 ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23852 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik: beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünleri, immünolojik preparatları, kan ürünlerini, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerini ve malzemelerini, kozmetikleri, kozmosötikleri, sıhhi- hijyenik tıbbi madde ve malzemeleri, diagnostik ürünleri, bir farmasötik formda hazırlanmış bitkisel ilaçları, bunlara benzer mahiyette olan diğer preparatları ve özel amaçlı tıbbi gıdaları ve bunların toptan satışına mahsus ecza depoları ile eczacı kooperatiflerini ve bunların şubeleri ile mümessil ecza depolarını kapsar. Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen; a) Kanun: 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'u, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı, c) Ecza deposu veya depo: Gerçek veya tüzel kişilere ait olup 2 nci maddede belirtilen madde ve ürünlerin sadece toptan ticaretinin yapılmasına mahsus işyerini, e) Eczacılar kooperatifi: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca sadece eczacıların kurduğu ve ortak olduğu kooperatif ve şubeleri,

39 Dağıtım Kanalı Tarafından Bakıldığında ;  25.000 eczane,  300 ilaç, 400 ilaç dışı ürün, toplam 700 tedarikçi,  7.000 çeşit ilaç,  10.000 çeşit ilaç dışı ürün,  Her eczaneye düzenli (en az) 3 servis,  Acil kurye (motokurye) hizmeti,  Eczanelere Dağıtım kanalının finanse ettiği ilave vade ve iskonto,  Elektronik veri (fatura) transferi,  % 6,5 brüt kar marjı

40 Hastane Tüketici Eczane Depo Öndepo Üretici Dağıtım Zinciri-Lojistik Zinciri

41 LOJİSTİK SÜREÇLERE GENEL BAKIŞ  Yaşamın Kendisi’ne Etki Edenler  Yaşam Kalitesi’ne Etki Edenler 1)İNSANA ETKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

42 YAŞAMIN KENDİSİNE ETKİ EDENLER Ulaşım Araçları  Üretimden çıktığı gibi son noktaya ulaşır.  Satın alımda ve ilk kullanımda değeri/kusuru anlaşılabilir. Gıda Gıda  Son noktaya kadar değeri ve biçimi değişebilir.  Satın alırken ve ilk kullanımda kusuru/değeri anlaşılabilir. İlaç  Son noktaya kadar değeri ve biçimi değişebilir.  Satınalımda ve ilk kullanımda kusur/değeri anlaşılamaz.

43 YAŞAMIN KALİTESİNE ETKİ EDENLER (İLAÇ)  İlacın Etkisine ( Doğru Doktor-Teşhis, Doğru İlaç )  İlacın Bulunurluğuna ( Doğru Eczane, Doğru Depo)  İlacın Özelliklerinin Korunması (Doğru Lojistik)

44 • Hasta, doktordan 1 hafta sonrasına randevu aldığında şikayet etmiyor, • Hasta, doktor muayenehanesinde 1 saat bekletildiği zaman şikayet etmiyor, • Aynı hasta, ilacı eczaneden zamanında alamazsa asla tolerans göstermiyor! B. TİCARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRME • Ürünün Gerçek Müşterisi Devlet %85 • Hasta (Müşteri) Asla Tolerans Göstermez LOJİSTİK SÜREÇLERE GENEL BAKIŞ

45  Süreç Boyunca Hijyen  Süreç Boyunca Özelliklere Uygun Şartlar  İleri Depo Yönetim Yazılımları (Hız, Karışmama ve Hatayı Önleme)  (Tercihen) Depolama ve Sipariş Hazırlama Teknolojileri  Lot Yönetimi ve FEFO (En Yaşlı Ürün İlk Çıkar)  Özel Ambalaj ve İşaretlemeler (İçerik ve Uyarı Etiketler)  Özel Ürün Yönetimi (Soğuk, Sitotoksik, Narkotik)  Etkili Ters Lojistik  Eğitimli, Bilinçli Personel SPESİFİK İLAÇ LOJİSTİĞİNİN BİLEŞENLERİ

46 LOJİSTİK NASIL ETKİ EDİYOR ?

47 İLAÇ LOJİSTİĞİ GENEL MİSYONU Hem İnsani, Hem Ticari Nedenlerle

48 Yüzyılın Fotoğrafı Anne karnında olan bir bebeğe operasyon ile müdahale edilmesi gerekmiş. Bebeğin müdahaleyi yapan operatörün elini eliyle tutarak kendisinden güven ve yardım bekleyişinin olağanüstü bir görüntüsü... 48

49 TÜRKİYE’DE İLAÇ LOJİSTİĞİ VE SPESİFİK BİR İLAÇ LOJİSTİĞİ UYGULAMASI

50 Mümesil Ecza Depoları Mümesil Ecza Depoları Ecza Depoları Ecza Depoları Eczane & Tıbbi Kurumlar Hasta Sipariş Teslimat Sevkiyat Üretici/ Distribitör Üretici/ Distribitör Sipariş/Ters Lojistik

51 İlaç Firmaları Mümessil Ecza Depoları 3PL Taşıyıcı Yalova Sakarya Kocaeli Gebze Eskişehir Kütahya Balıkesir Edremit Çanakkale BURSA Osmangazi Yıldırım FARMA LOJİSTİK Mersin Adana Muğla Aydın Denizli Afyon İZMİR Karşıyaka Konak Buca İSTANBUL Çapa Boğaziçi Kadıköy Marmara Ankara Kastamonu Zonguldak Ecza Depoları Özel Hastaneler Kamu Hastaneleri FARMALOJİSTİK DAĞITIM AĞI Antalya Ümraniye İlaç Firmaları &Sağlık Kurumları Genel & Sofistike Taşıma Satış & Dağıtım Satış & Env. Yönetimi Satış Konya Avcılar Diyarbakır (Büro) Tekirdağ Düzce Bandırma Bir Gün Daha Az Yol En az Bir Gün Kazandıran ve İlaca Daha Az Yol Yaptıran Yapı

52 SOĞUK TAŞIMA • ARAÇTAN BAĞIMSIZ SOĞUK TAŞIMA MODELİ • ARAÇ PARKININ %50 Sİ FRIGO-FRIG • ÖZEL TASARIM THERMOBOX • WHO ONAYLI DATA LOGGER (Süreç Sıcaklık Kaydı) • KIŞ VE YAZ SOĞUK ÜRÜN TAŞIMA PARAMETRELERİ REHBERİ • SICAKLIK KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

53 NEGATİF TAŞIMA (Plasma)  HEMOFİLİ HASTALARI TAKİBİ PROJESİ  ULUSAL BOYUTTA TIP FAKÜLTELERİNİN HEMATOLOJİ LABORATUARLARINDAN PLASMA ÖRNEĞİ TOPLAMA  ÖZEL EKİPMANLARLA -18 O C TAŞIMA  BAŞLANGIÇ VE TESLİM SICAKLIKLARI KAYDI  SÜREÇ BOYUNCA 15 DK. PERYOTLU SICAKLIK KAYDI  SONUÇLARIN RAPORLANMASI

54 SOĞUK ZİNCİR YÖNETİMİ (WHO – PDA Ziyareti) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve PDA (Parenteral Drug Association) 8 Haziran 2010’da Dünya Çapında Yapılan İlaçta Örnek Soğuk Zincir Uygulamaları Gezi Programına Farmalojistik’i de Alarak Onurlandırdı. FL’yi Önemli İyi Uygulamalardan Biri Olarak Belirtti. 2011 Isıya Duyarlı Ürünlerin Depolanması ve Taşınması Süreci E-Learning programında örnek vaka olarak yer veriyor.

55 ÖZEL HASTANE LOJİSTİĞİ İLAÇ BİLGİSİ (Hayati Önem Taşıyan İlaçla, Hastane için Ticari Önem Taşıyan Ürün Ayırt Edilebilmeli) HAYATİ ÖLÇÜLERDE ACİLİYET “0” HATA (YANLIŞ ÜRÜN !! ) YÜKSEK ÇEŞİTLİLİK YETERLİ STOK GÜVENİLİR ÜRÜN, SÜRÜCÜ HIZLI HATA TELAFİSİ SPESİFİK UYGULAMALAR (Özel Prosedür) - Sitotoksik İlaçlar (Yüksek zehir etkili,kansorejen) - Psikotrop/Narkotik İlaçlar - Soğuk İlaçlar ÖZEL HİZMETLER - Grup Hastanelerde Envantör Yö netimini Üstlenme - Özel Depolama

56 SPESİFİK ÜRÜN LOJİSTİĞİ - 1 PSİKOTROP /NARKOTİK İLAÇLAR • 35 m 2 LİK ÖZEL ODA • KİLİTLİ ODA. MESUL MÜDÜR DIŞINDA ÖZEL EĞİTİLMİŞ PERSONEL İZNİ • ÖZEL RENKLİ DEOLAPLAR • 24 SAAT KAMERA İLE TAKİP. • GELEN VE GİDEN ÜRÜNLERDE İSTİSNASIZ %100 KONTROL • ÖZEL TAŞIMA AMBALAJLARI VE FATURALAMA • TESLİMATLARDA %100 KONTROL – TEYİD • ŞOFÖRLERİN EĞİTİMİ • TAŞIMADA ASLA KARGO KULLANMAMA

57 SİTOTOKSİK İLAÇLAR • YÜKSEK ETKİLİ – ZEHİRLEYİCİ ÖZELLİKLİ KANSEROJEN İLAÇLAR • AYRI BİR LOKASYON VE HASAR GÖRMEYİ MİNİMİZE EDECEK ORTAM • EĞİTİMLİ PERSONEL • ÖZEL İŞ EMİRLERİ VE AYRI TOPLAMA PAKETLEME EKİPMANLARI • AYRI TAŞIMA KOLİLERİ VE WHO’NUN BELİRLEDİĞİ ÖZEL İŞARETLER • KIRILMA/DÖKÜLME VB. DURUMLAR İÇİN ÖZEL MÜDAHALE MALZEMELERİ V • DEPO VE TAŞIMDA MÜDAHELE PROSEDÜRÜ SPESİFİK ÜRÜN LOJİSTİĞİ - 2

58 Farmalojistik Amacı, TEKB çatısı altındaki eczacı kooperatiflerinin tedarik zinciri planlamalarını gerçekleştirmek; satınalma ve lojistik operasyonlarını merkezi olarak yöneterek ortaya çıkan sinerjiyle üyelerine, üretici firmalara ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır

59 Capital 500 Dergisi 2009 yılı araştırması

60 Kooperatif yapmak, maddi ve manevi güç, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Birleşmekte mutlaka fayda vardır. K.ATATÜRK

61 Bandırma Gebze Yalova Edremit Ankara 10 İl, 14 Şube, %6.38 12 İl, 18 Şube, %5.845 İl, 14 Şube, %5.68 Türkiye Pazarının % 18.03 Buca Karşıyaka Konak Meram Balçova

62 ECZACI KOOPERATİFLERİ ◦12.000 ECZACI ORTAĞI ile, ◦Türkiye coğrafyasının % 70’ inde, ◦Türkiye pazarının %93’ ünde faaliyetteyiz,

63 2010 Sonu İtibari ile KOOPERATİFLERİMİZİN PAZAR PAYI %18.5 KOOPERATİFLERİMİZİN CİROSU 2.572.000.000 $

64 Sorularınız….

65 Teşekkürler…….


"♦ Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhis ve tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, değişik uygulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları