Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜNDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Hemşirelik Bakımının Amaçları  Sürekli hasta değerlendirmesi  Anjinal ağrının kontrolü  Miyokardın oksijen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜNDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Hemşirelik Bakımının Amaçları  Sürekli hasta değerlendirmesi  Anjinal ağrının kontrolü  Miyokardın oksijen."— Sunum transkripti:

1 AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

2 Hemşirelik Bakımının Amaçları  Sürekli hasta değerlendirmesi  Anjinal ağrının kontrolü  Miyokardın oksijen gereksiniminin karşılanması ve optimal kalp debisinin sağlanması (MI’lı hastaların ilk 6 saat oksijenle desteklenmesi önemlidir.)  Komplikasyonların önlenmesi  Hasta veya aile eğitiminin sağlanmasıdır.

3 Hemşirelik Tanısı I: Miyokardial iskemi ve nekrozuna bağlı Akut Göğüs Ağrısı Beklenen Sonuç: Göğüs ağrısının azalması veya olmaması, hastanın daha az ağrı kesici veya nitrogliserine ihtiyaç duyması

4 Tanı Kriterleri (Belirti ve Bulgular)  Sözel olarak ağrı ifadesi  Dispne  Retrosternal baskı ve ağırlık hissi  Kollara ve özellikle sol tarafa yayılan ağrı  Boyun,sırt, omuz ve kol ağrısı  Kan basıncında düşme veya yükselme  Terleme, huzursuzluk, bulantı-kusma  Halsizlik, anksiyete  Vücut ve yüz ifadesinde değişiklik

5 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı  Göğüs ağrısının özelliğini değerlendirmek(yeri,süresi, şiddeti, yayılımı, ağrıyı başlatan ve rahatlatan faktörler)  Göğüs ağrısı sırasında kan basıncı, nabız ve solunumu değerlendirmek  12 derivasyonlu EKG çekmek  Yatak istirahati sağlamak, fawler pozisyonu vermek.  Hekim istemine göre oksijen uygulamak  Anksiyeteyi azaltmak için sakin çevre sağlamak  Ziyaretçi sayısını kısıtlamak

6 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı  Hekim istemine göre aneljezik ve anti-anginal ilaçları uygulamak ve sürekli olarak hastanın tedaviye cevabı değerlendirmek; *Opioidler(morfin) IV uygulanmalı, çünkü IM/SC uygulaması bazı serum enzimlerinde artmaya neden olarak hasarın değerlendirilmesini engelleyebilir. Ayrıca doku perfüzyonu azalmış ise emilim oldukça azdır.

7 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı * Önerilen Nitrat (Nitrogliserin) uygulanır. İskemik rahatsızlığı devam eden hastalarda nitrogliserin (0,4 mg) 5 dakikada bir 3 doz tamamlanana kadar verilmeli, daha sonra IV nitrogliserin ihtiyacı için değerlenidirlmelidir. (http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/guideli nes/stemi/exec_summ/images/fig1.jpg-AHA MI’lı Hastaların Yönetimi Kılavuzları)http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/guideli nes/stemi/exec_summ/images/fig1.jpg

8 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı  Hastaya her düzeydeki ağrının bildirilmesinin değerlendirme ve tedavide ne kadar önemli olduğunu açıklamak.  Hekim istemi ünite protokolü doğrultusunda; *Trombolitik tedavi, *PTCA (Perkütan Transluminal Koroner Angioplasti) için hazırlamak, *Gerekli ise revaskülarizasyon için cerrahi hazırlık girişimlerini planlamak.

9 Hemşirelik Tanısı II: Ölüm korkusuna ve sağlık durumundaki değişikliğe bağlı Korku/Anksiyete Beklenen Sonuç: Hastanın korkusunun azaldığını ifade etmesi, tedaviye katılması

10 Tanı Kriterleri (Belirti ve Bulgular)  Sözel ifade,  Uykusuzluk,  Gerginlik, huzursuzluk,  Terleme,  Taşikardi,  Takipne(Hızlı solunum)

11 Girişimler/ Korku-Anksiyete  Anksiyete ve korkunun belirti ve bulgularını değerlendirmek(huzursuzluk, takipne, taşikardi, korku ifadesi)  Sessiz rahat bir çevre sağlamak  Akut, sıkıntılı döneminde hastanın yanında olmak, yalnız bırakmamak  Stresörleri en aza indirgemek  Hastanın duygularını ifade etmesine izin vermek  Soru sormasına izin vermek, cesaretlendirmek

12 Girişimler/ Korku-Anksiyete  Hastanın durumu uygunsa yardımcı olması için aile üyelerine izin vermek  Yapılan/yapılacak işlemler hakkında hasta ve aile üyelerini bilgi vermek  Gerekliyse bilgileri tekrarlamak ve yazılı materyal vermek  Sakin, destekleyici ve güvenli bir şekilde bakım sağlamak

13 Girişimler/ Korku-Anksiyete  Hastanın çevreye, ekipmanlara ve rutinlere, kardiyak monitörizasyon vb. aletlere oryantasyonunu sağlamak  Uygulanan ilaçlar, kan tahlilleri hakkında bilgi vermek  İhtiyaçlarını nasıl gidereceği hakkında bilgi vermek  Hekim isteminde belirtildiği gibi sedasyon uygulamak

14 Hemşirelik Tanısı III; Kardiak outputta ve sistemik doku perfüzyonunda azalmaya ve etkisiz solunum şekline bağlı Gaz Değişiminde Bozulma

15 Beklenen Sonuç: Hastada dispne olmaması, solunum sayısının dakikada 12-20/dk olması, Siyanoz olmaması, arterial kan gazları normal sınırlarda olması PaCO2: 35-45 mm Hg - HCO3: 22-28 O2 - SAT: %95-100

16 Girişimler/ Gaz Değişiminde Bozulma  Oksijen uygulamak  Oksijen satürasyonunu değerlendirmek  Solunum sayısı, özelliğini değerlendirmek  Akciğer seslerini dinlemek  Arterial kan gazlarını izlemek  Yatak başını 30-60 derece yükseltmek  Olası entübasyon için hazırlık yapmak, hekim istemine göre solunum tedavisine yardımcı olmak  Korku ve anksiyeteden kaynaklanan hiperventilasyonu engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi vermek

17 Hemşirelik Tanısı IV; Miyokardial değişikliğe bağlı Kalp Debisinde Azalma

18 Beklenen Sonuç: Hastanın kalp hızı ve ritminin normal sınırlarda olması, Aldığı çıkardığı takibi sonrası balansın 1000’den az olmaması, Göğüs ağrısı olmaması, bilincinin açık olması

19 Tanı Kriterleri (Belirti ve Bulgular)  Kan basıncının normal sınırlarının altına düşmesi  Taşikardi, yorgunluk, halsizlik  Dispne (nefes darlığı), ortopne (yatar durumda dispne oluşması, taşipne (hızlı solunum)  Raller (Solunum yollarından gelen horlama sesi)  Sinirlilik, huzursuzluk, baş dönmesi, senkop  Cilt soğuk ve siyonize  Oligüri

20 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma  Hastaya fawler pozisyonu vermek  Kalp debisinde azalma belirti ve bulgularını değerlendirmek  Kardiyak monitörizasyonu sağlamak  Hastayı aritmi yönünden gözlemek, gerekirse hemen hekime bilgi vermek  Yaşam bulgularını izlemek  Göğüs ağrısını değerlendirmek  Akciğer seslerini değerlendirmek  Bilinç düzeyini izlemek

21 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma  Hekim istemine göre oksijen uygulaması yapmak  Akciğer ve kalp seslerini dinlemek  Hekim istemine göre serum enzimlerine bakmak  Hekim istemine göre CVP vb. ölçümleri yapmak  Hekim istemine göre parenteral sıvı ve diğer ilaç tedavilerini (Nitratlar,betablokerler,ACE inhibitörleri, Antiaritmikler, Antikoagülanlar) uygulamak

22 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma  Periferal nabızlarını, ısısını değerlendirmek  Alldığı çıkardığı sıvı takibini yapmak ve değerlendirmek  Yatak istirahatini sürdürmek  Derin nefes alma, tutma ve ıkınma hareketlerinden kaçınmasını sağlamak  Hekim istemine göre 12 derivasyonlu EKG çekmek

23 Hemşirelik Tanısı V; Miyokardial iskemiye bağlı Aktivite İntoleransı Beklenen Sonuç: Hastanın istenen aktivitelere katılması, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi Aktivite sırasında hastanın yaşam bulgularının normal sınırda olması Aktivite sırasında siyanoz, terleme, ağrı olmaması

24 Tanı Kriterleri (Belirti ve Bulgular) Aktivite sırasında:  Yorgunluk, halsizlik  Dispne  Göğüs ağrısı  Terleme  Baş dönmesi

25 Girişimler/Aktivite İntoleransı  Aktivite intoleransı belirti ve bulguları değerlendirmek *İstirahat kalp hızından 20 vuruş/dakikada artış *Aktivite sonrası hızın 3 dk içinde normale dönmemesi, aritmi  Hekim istemine göre aktivite kısıtlamak  Çevredeki aktivite ve gürültüyü en aza indirmek  Hemşirelik girişimleri kesintisiz dinlenme periyodları sağlanacak şekilde planlamak

26 Girişimler/Aktivite İntoleransı  Ziyaretçi sayısı ve süresini kısıtlamak  Gerekli ise kendine bakım aktivitelerinde hastaya yardım etmek  Hastanın kendisine ait gereçleri rahat uzanabileceği ve alabileceği yerlere yerleştirmek.  Korku ve anksiyeteyi azaltacak girişimlerde bulunmak

27 Girişimler/Aktivite İntoleransı  Uyumasını sağlayacak destekleyici önlemler almak  Hekim istemine göre oksijen uygulamak  Hastaya göğüs ağrısı, nefeste daralma, baş dönmesi, yoğun yorgunluk ve halsizlik hissettiğinde aktiviteyi sonlandırması gerektiğini açıklamak  Eğer gerekli ise diğer sağlık çalışanlarıyla görüşmesi sağlanacak.(Kardiyak Rehabilitasyon Terapisti)

28 Kaynaklar  Akbayrak N.,Erkal S., Ançel G., Albayrak A.(2007)Hemşirelik Bakım Planları, sf:234-237.  Enç N. (2008). Akut Koroner Sendromlarda Hemşirelik Bakımı, Türk Kardiyoloji Derneği, http://www.tkd.org.tr/SunuMerkezi/?s=293D5B375F393E3E5F,( Erişim Tarihi; 23.03.2009) http://www.tkd.org.tr/SunuMerkezi/?s=293D5B375F393E3E5F .….ACC/AHA Guidelines fort he Management of Patients with Acut Myocardial Infarction (http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/guidelines/stemi/exec_s umm/images/fig1.jpg),( Erişim Tarihi; 18.03.2009)http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/guidelines/stemi/exec_s umm/images/fig1.jpg Hazırlayan: İfaket Aydın, ASG Eğitim ve Gelişim Hemşiresi


"AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜNDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Hemşirelik Bakımının Amaçları  Sürekli hasta değerlendirmesi  Anjinal ağrının kontrolü  Miyokardın oksijen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları