Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değiştirilen “12 Eylül anayasası” mıdır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değiştirilen “12 Eylül anayasası” mıdır?"— Sunum transkripti:

1

2 Değiştirilen “12 Eylül anayasası” mıdır?
16 kez değişiklik 83 değişen madde / 175 toplam madde % 47 oranında değişme Değiştirilen “12 Eylül anayasası” mıdır? * Hiçbiri 12 Eylül’den “intikam” adına yapılmadı Neden şimdi “intikam” ?

3 Geçici 15. maddenin kaldırılması Madde 24
12 EYLÜL ile HESAPLAŞMAK? Geçici 15. maddenin kaldırılması Madde 24

4 GEÇİCİ MADDE – 15 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmus hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danısma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmıs organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

5 44. TC Hükümeti Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut ÖZAL
44. TC Hükümeti Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut ÖZAL

6 TÖ Dünya Barışına Katkı Ödülü 2009 Recep Tayyip Erdoğan’a verildi
Turgut Özal ödülleri geçmişte de çok önemli isimlere verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçtiğimiz yıl Turgut Özal Demokrasi Ödülü'nü Türk milleti adına aldı. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Ali Babacan da Turgut Özal ödüllerini alan isimler arasında yer alıyor. Zaman Gazetesi, 27 Aralık 2009

7

8 12 Eylül ile Hesaplaşmak?.... Globalizasyon Liberalizasyon
Deregülasyon Privatizasyon Desantralizasyon Regülasyon “Küçük” devlet “Etkin” devlet Yönetişimci devlet Serbest piyasa ekonomisi 24 OCAK 1980 KARARLARI KÜRESELLEŞME SERBESTLEŞME KURALSIZLAŞMA ÖZELLEŞTİRME YERELLİK PİYASA DOSTU DÜZENLEME ESNEK İSTİHDAM SOSYAL DEVLETE REDDİYE

9 2010 Referandum: 26 madde 26. madde yürürlük maddesi
25. madde geçiş düzenlemeleri [3 geçici md] 24. madde ‘geçici 15’i kaldırma 1 – 23. maddeler: Toplama : 10, 20, 23, 41, 74, 84, 94, 166 Memurluk ve Sendika : 51, 53, 54, 125, 128, 129 Yargı Sistemi: 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159, Ek Geçici 18, Ek Geçici 19

10 Toplama : 10, 20, 23, 41, 74, 84, 94, 166 10: Kadın, çocuk – yaşlı – engelli 20: Kişisel verilerin korunması 23: Seyahat yasağına yargıç kararı koşulu 41: Çocuk hakları koruma 74: Kamu denetçiliği kurma 84: Kapatılan partinin mv. düşer hükmüne son 94: TBMM başkanlık divanı süresi 166: Planlama maddesine ek: “ESK kurma”

11 Toplamalar... Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş, anayasal hüküm haline getirilmeden yasayla düzenlenebilecek nitelikteki hükümler.... Ulusal sosyoekonomik PLANLAMA ilkesini, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile birleştirerek eritme eğilimi....

12 51: Birden fazla sendikaya üyelik yasağına son
Memurluk - Sendika : 51, 53, 54, 125, 128, 129 51: Birden fazla sendikaya üyelik yasağına son 53: Memura ve diğer kg toplu sözleşme hakkı 54: Grevdeki zararı sendikaya ödetmeye son; direniş yasaklarını kaldırma 125: YAŞ kararlarına yargı yolu (terfi + kadrosuzluktan emekli etme hariç) 128: Memur sisteminde yasayı toplu sözleşme ile değiştirebilme ilkesi 129: Tüm disiplin kararlarına yargı yolu

13 Memurluk.... İşçi – memur ayırımını, memurluğun iş güvenceli yapısına son vererek ortadan kaldırmanın anayasal temeli... Memur ve diğer kamu görevlilerinin her türlü mali ve sosyal haklarının yasa ile düzenlenmesi ilkesini ‘toplu sözleşme’ ile değiştirme.... Kamu görevliliğini sözleşme hukukuna dönüştürme hedefi....

14 Memurluk... İş güvencesini ortadan kaldırmak için 657’yi değiştirme yasa tasarısı TBMM’de... “Türkiye, kamu yönetimi alanında gerçek anlamda bir reforma imza atıyor…. “Kamuda çalışan memurlara iş garantisi veren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sil baştan değiştirilecek…. “Radikal değişiklik, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde en geç 2013 yılına kadar tamamlanacak.”

15 “Yeni sistemle birlikte devlet memurlarının çalışma sistemi özel sektörde olduğu gibi serbest sözleşme esasına dayana-cak. Devlet veya memur tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecek...” “Türkiye’nin AB ile yaptığı müzakerelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “iş garantisi” özelliğiyle gündeme geldi. AB tarafı sendikal haklar, grev ve lokavt konularının görüşülmesi sırasında 657 sayılı yasanın serbest çalışma mekaniz-masına ters düştüğünü ilettiler. Çalışma hayatının kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın bir bütün içerisinde ele alındığına işaret eden AB tarafı, 657 sayılı yasanın özellikle iş garantisi vermesi nedeniyle kamu çalışanları açısından bu bütünlüğü bozduğunu belirttiler.“

16 Yargı Sistemi: 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159 + Geçici 18 ve 19
125: Yargı yerindelik denetimi yapamaz! 144: Adalet hizmetleri denetimi 145: Askeri yargının yetki alanını sınırlandırma 146: Anayasa Mahkemesi üye yapısı (11’den 19 üyeye) 147: Anayasa Mahkemesi üye görev süresine 12 yıl ve yeniden seçilememe sınırı 148: Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 149: Anayasa Mahkemesi çalışma düzeni 156: Askeri Yargıtay’ın, 157: Askeri YİM’nin kuruluşlarında “askerlik hizmetinin gerekleri” ölçütünün kaldırılması 159: HSYK yeniden düzenlenmesi (7’den 22 üyeye)

17 Yargıda.... HSYK’da Adalet Bakanı ve siyasal iktidar ağırlığı...
Anayasa Mahkemesi üyeliğini üyelik yapısı ve görev süresini sınırlandırma yoluyla siyasal iktidarın etkisine açık ve duyarlı kılma... Askeri yargılamada ‘askeri hizmetin gerekleri’ ölçütünü kaldırarak, bunları genel adli-idari yargıya dönüştürme...

18 Üç Özellik AKP’nin kendini kurtarma harekatıdır
69/parti kapatma davasından kurtulma; yargıyı yürütmeye bağlama; yargısal denetimsizlik ve muhalefetsizlik arayışı 2. Memurluk sistemini tasfiye harekatıdır 657’yi değiştirmek 3. Anayasal temel kuruluşu değiştirme adımıdır “Eksiktir”; “yol temizleyicidir”; “başlangıçtır”.....

19 Diğer hazır parçalar.... 2005 : İl Özel İdaresi – Büyükşehir Belediyesi 2006 : Bölgesel Kalkınma Ajansları : Bakanlık ve kamu kuruluşları kuruluş yasaları ile personel sistemi değişiklikleri 2007 : Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliği 2010 : Memurluk ve yargı sistemi değişikliği “Mali Kural Yasası”

20 ‘Evet’ İttifakında Fırsat Beklentileri....
EKSİKSİZ DEĞİŞİKLİK : Temel ilkeleri değiştirmek Ulusal Devlet Sorunu (Türk Vatandaşlığı Sorunu) = Milliyetler Sistemi Laiklik İlkesi Sorunu Cemaat/Tarikat Sistemi Üniter İlke Sorunu Özerk Bölge/Federalizm Sosyal Devlet Sorunu = Düzenleyici Devlet / Mali Devlet Sistemi

21 Ulusal ve sınıfsal temel çıkarların ezilmesi
Sonuç Yasama, Cumhurbaşkanlığı – hükümet, yargı birliğinde ‘devlet başkanlığı’ sistemi.... Milliyetler ve cemaatler esaslı gevşek siyasal yapılanma... Dış ve iç sermaye sınıfı çıkarlarına kilitli piyasa devleti.... Ulusal ve sınıfsal temel çıkarların ezilmesi

22 “Demokrasi”ye HAYIR!


"Değiştirilen “12 Eylül anayasası” mıdır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları