Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi."— Sunum transkripti:

1 T.C. KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi

2 • Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil ve Türkçe hazırlık sınıfları dışında başarı notu bağıl değerlendirme yöntemine göre hesaplanacaktır. • Bu sunum kullanılacak bağıl değerlendirme sistemini tanıtmak amaçlıdır.

3 Bağıl Değerlendirme Sistemi • Mutlak Değerlendirme Sistemi • Üniversitemizde şimdiye kadar kullanılan mutlak değerlendirme sistemine göre geçme notu 60’tır. • Buna göre öğrencinin vize, final ve ödevlerinden hesaplanan puanı veya öğrencinin final notu 60’ın altında ise öğrenci ilgili dersten başarısızdır. • Bu sisteme göre öğrencinin bir derste başarısız olmasında dersin konu ağırlığı, sınavın güçlüğü, dersi alan öğrencilerin genel başarı düzeyleri göz önünde bulundurulmamaktadır. • Tüm dersler için sabit bir kritere göre değerlendirme yapılmaktadır.

4 Bağıl Değerlendirme Sistemi • Mutlak Değerlendirme Sistemi • Diğer üniversitelerin not değerlendirme sistemleri öğrencilerimizin öğrenim hayatlarında ve mezuniyetlerinde haksızlığa uğramalarına neden olmaktadır. • Mutlak değerlendirme yaptığımız dönemde öğrencilerimiz; yatay geçiş, Farabi, Mevlana, lisansüstü eğitime başvurma durumlarında daha az başarılıymış gibi işlem görmekteydiler.

5 Bağıl Değerlendirme Sistemi • Her dersin hedefleri, konu yapısı ve dağılımı birbirinden farklıdır. Bu nedenle notların dağılımı farklı olabilmektedir. • Farklı bölümlerdeki öğrenciler aynı dersi alsa dahi öğrencilerin o derse ilişkin yükümlülükleri farklıdır. Aynı düzeyde başarılı olmaları beklenmemelidir. • Ayrıca bir dersi farklı öğretim elemanları verebilmektedir. Bu durumda öğretim elemanından kaynaklı bazı farklılıklar (sınavların güçlüğü, dersin kapsamının farklı ele alınması gb.) söz konusu olabilmektedir.

6 Bağıl Değerlendirme Sistemi • Dolayısıyla not verme işlemini hem öğrencilerin genel durumuna dayalı olarak yapmak hem de öğrencilerimizin ileride doğabilecek mağduriyetlerini gidermek amacıyla «Bağıl Değerlendirme Sistemine» geçilmesi gerekli görülmektedir.

7 Bağıl Değerlendirme Sistemi • Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonunda geçme notlarının hesaplanmasının ardından sonuçların harf notlarına dönüştürülmesi aşamasında devreye girmektedir. • Bağıl değerlendirme sistemi ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının birlikte değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

8 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9 Kullanılan Kısaltmalar Kullanılacak kısaltmaların açıklaması şu şekildedir: • Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS); öğrencilerin laboratuvar, ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen bir sistemi, • Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL); istatistik değerlendirmeye katılan notların ham başarı notu cinsinden alt limiti, • Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL); kesin kalma – koşullu geçme sınırı için belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden alt limiti, • Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL); yarıyıl/yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavında 100 üzerinden belirlenen alt limiti ifade eder.

10 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • Bağıl değerlendirme sistemi, bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise uygulanır. • Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencilerin geçme notları yönetmelikte ilan edilen şekilde (ara sınavın %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının %60’ı ) hesaplanır. • Bu şekilde ham başarı notu (HBN) elde edilir. • İlgili fakülte ve yüksek okul için ilan edilen bağıl değerlendirmeye katılmada Ham Başarı Notu Alt limitlerine (HBAL) dayalı olarak öğrenci notu hesaplamaya alınır.

11 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • Üniversitemizde ilan edilen Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL), Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) ve Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) limitleri aşağıdaki şekildedir: VETERNER VE HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN BDKL=15HBAL=50YSSL=50 DİĞER FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN BDKL=15HBAL=30YSSL=35

12 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • Üniversitemizin aldığı karara göre öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine; – Ham başarı notları BDKL altında kalan öğrencilerin notları, sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmazlar ve bu notları alan öğrencilere doğrudan FF verilir. – Ham başarı notları HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ancak notları HBAL ile BDKL arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. – YSSL altında kalan öğrencilere ham başarı notları 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise doğrudan FD verilir.

13 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • BDS bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. • Bu sisteme göre  Birinci aşamada grubun ortalaması,  İkinci aşamada standart sapması hesaplanır.  Üçüncü aşamada ise bu istatistiklere uygun daha önceden belirlenmiş dağılıma göre öğrencinin notu verilir.

14 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • Standart sapma büyük ise;  Öğrencilerin aldıkları notlar birbirinden farklıdır.  Sınıfın notları değişim göstermektedir.  Grup başarı yönünden heterojendir. • Standart sapma küçük ise,  Öğrencilerin aldıkları notlar birbirine yakındır.  Sınıfın notları fazla değişim göstermemektedir.  Grup daha başarı yönünden homojendir.

15 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi • BDS’ye göre değerlendirme yapılacağı durumlarda iki farklı yöntem söz konusudur. • Kullanılacak yöntem grubun ortalamasının 60’tan büyük veya küçük olma durumuna göre belirlenmektedir. • Yöntemin belirlenmesi otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

16 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ- 1 (Ortalama < 60)

17 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 1 • Mühendislik Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve final notları şu şekildedir. SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan 1607055,615834560,229763551,443634049,2 2823855,616802848,830872549,844826068,8 3713247,617848081,631593041,645796067,6 4684554,218674050,832522032,846974364,6 5832045,21970405233717070,447432029,2 6442532,620724354,634713046,448682039,2 7722040,821686063,23590758149886876 840353722803251,236787073,250472533,8 9896071,623714555,437633043,2511006076 10572034,82453233538736065,252501529 11643546,625836069,239562537,453783351 12626060,826774859,640302527 1380455927819086,441602539 1465304428787073,242605054

18 BDS işlem aşamaları: 1.Gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmektedir. 2.Tüm öğrenciler BDKL üstünde olduğu için hepsi sisteme dahil edilmiştir. 3.HBAL altında kalan 3 öğrenci (40, 47 ve 52 nolu) FF almıştır. 4.YSSL altında kalan ve ham başarı notu 38 ve altında kalan 6 öğrenci (6, 10, 24, 32, 39 ve 50 nolu) FF almıştır. 5.YSSL altında kalan ve ham başarı notu 39 ve üzerinde olan 13 öğrenci (3, 5, 7, 14, 16, 22, 30, 31, 34, 37, 41, 48, 53 ) FD almıştır. 6.BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 52,73 olarak hesaplanmıştır. 7.Ortalama 60’tan küçük olduğu için ilgili yöntem kullanılmıştır. 8.BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının standart sapması 15,02 olarak hesaplanmıştır. 9.Standart sapma > 10 olduğu için ilgili eşitliklerden yararlanılmıştır. 10.Tüm öğrencilerin harf notları elde edilen sonuçlara göre verilmiştir.

19 BDS Harf Notları SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu 525015FF168028FD426050DC258360BB 474320FF315930FD46845DC98960BB 325220FF376330FD28238CC16070BB 105720FF146530FD207243CC337170BB 245323FF 34 7130FD237145CC5110060BA 403025FF37132FD138045CC498868BA 64425FF228032FD158345CC287870BA 504725FF537833FD267748CC367870BA 395625FF84035FD469743CB359075AA 486820FD116435DD126260CB178480AA 77220FD297635DC216860CB278190AA 58320FD436340DC387360CB 416025FD186740DC457960BB 308725FD197040DC448260BB

20 BDS Harf Notları • BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve grafikteki gibi olacaktır. FrekansYüzde Birikimli Yüzde AA 35,7 BA 47,513,2 BB 611,324,5 CB 47,532,1 CC 611,343,4 DC 611,354,7 DD 11,956,6 FD 1426,483,0 FF 917,0100,0 Toplam 53100,0

21 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ- 2 (Ortalama > 60)

22 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 2 • Diş Hekimliği Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve final notları şu şekildedir. SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan SıraVizeFinal Ham Puan 1706064167065673170807646807074 280606817457060327060644780 31006076188090863365757148757072 4000196065633440756149151012 5607066201590603570 5070 6637067215090743680657151659080 75067602240746037300052586562 8409070238065713860354553838584 9657068244020283930806054458066 10357861254580664043806555508571 117610090268095894190 56659583 124570602780908642651008657806571 139590922850806843608575587510090 1440756129357861445000 5970100 88 15 90603045806645757072

23 BDS işlem aşamaları: 1.Bu gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmiştir. 2.BDKL altında kalan 4 öğrenci (4, 37, 44 ve 49 nolu) FF almış ve BDS’ye katılmamıştır. 3.HBAL altında kalan 1 öğrenci (24 nolu) FF almıştır. 4.YSSL altında kalan 5 öğrenci BDKL ve HBAL’ye göre notlandırılmıştı. YSSL altında kalan başka öğrenci olmadığı için herhangi bir şey yapılmamıştır. 5.BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 70,27 olarak hesaplanmıştır. 6.Ortalama 60’tan büyük olduğu için belirtilen tabloya (bkz: Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2) göre harf notları verilmiştir.

24 Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2 * (Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, öğrencinin o dersteki harf notu ham başarı notuna göre Tablo 2’deki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.) Harf NotuKatsayıPuan Aralığı AA4.0088-100 BA3.5081-87 BB3.0074-80 CB2.5067-73 CC2.0060-66 DC1.5053-59 DD1.0046-52 FD0.5039-45 FF0.000-38 Tablo 2: Harf notu, katsayısı ve 100 puan üzerinden değer aralıkları.

25 BDS Harf Notları SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu SıraVizeFinal Harf Notu 400FF15 90CC96570CB538385BA 37300FF201590CC3570 CB188090BA 44500FF344075CC457570CB278090BA 491510FF103578CC487570CB4265100BA 244020FF293578CC5070 CB566595BA 386035FD254580CC336575CB139590AA 17060CC304580CC285080CB4190 AA 327060CC393080CC555085CB268095AA 196065CC404380CC84090CB1176100AA 525865CC544580CC310060BB5875100AA 75067CC28060CB468070BB 5970100 AA 56070CC167065CB317080BB 124570CC238065CB4780 BB 174570CC368065CB436085BB 224074CC578065CB215090BB 144075CC66370CB516590BB

26 BDS Harf Notları FrekansYüzde Birikimli Yüzde AA610,2 BA58,518,6 BB711,930,5 CB1525,455,9 CC2033,989,8 FD11,791,5 FF58,5100 Toplam59100 • BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve grafikteki gibi olacaktır.

27 BDS Hakkında Ek Bilgiler 1.DC ve DD notları koşullu geçer notlardır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. 2.Genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00 altında kalan öğrenciler DC ve DD notlu olan derslerini yeni ders kaydı döneminde almak zorundadırlar. 3.Bağıl değerlendirme sisteminin başarılı olabilmesi sınav sonuçlarının öğrencinin başarı ya da başarısızlığını tam olarak yansıtmasına bağlıdır. Sınav sonuçlarının olduğu şekliyle sisteme girilmesi çok önemlidir.

28 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.


"T.C. KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları