Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1 – Bilgisayar, Internet ve Web

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1 – Bilgisayar, Internet ve Web"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 1 – Bilgisayar, Internet ve Web
İçindekiler 1.1 Giriş Makina dilleri, Assembly dilleri ve Yüksek seviyeli diller 1.3 Neden Java? Java’nın Gelişme Evreleri Java Sınıf Kütüphanesi Diğer Yüksek Seviyeli Diller Yapısal Programlama Internet ve WWW Java Çalışma Ortamı Objeye Dayalı Düşünme – UML Objeye dayalı programlama ile yapısal programlama

2 1.1 Giriş Kaynaklar Programlar Ders Takibi
Java 2, 4. Baskı, Alfa Yayınları Java How to Program, 5. Baskı Java Kitap Projesi( Programlar Java 2 Standard Edition (JDK1.4.1) Editor (JCreator 2.50) Ders Takibi

3 1.2 Makina dili, Assembly dili ve Yüksek Seviyeli Diller
Bilgisayarın “Doğal bir dil” dir. Makinaya bağımlı Assembly dili İngilizce dilinde ve kısaltılmış bir komut sistemi Makinanın anlaması için makina diline çevrilir. Yüksek seviyeli diller İngilizce diline uyumlu komut sistemi Matematiksel operatörlerin ağırlık kazandiği Derleyici tarafından makina diline çevriliyor. Interpreter (Yorumlayıcı) Derlemeden yüksek seviyeli dilleri çalıştıran program

4 1.3 Neden Java? Uzun zaman C dili gösterildi.
Şartların değişmesi ile kullanıcı Uygulamalarda GUI desteği ile beraber multimedya desteğini Esnek ve performans bakımından yüksek bir dil Paralel çalışabilen Uygulamaları masaüstü veya locallikten çıkarıp Web bağlantılı olmasını istediler. Tamamiyle nesne tabanlı bir dil olması popüler olmasının bir başka sebebidir. C den C++ geçiş kolay oldu ama nesnel porgramlamaya geçiş zor oldu. Yeniden kullanabilirlik özelliği Java yazılımı “free”. Program Sun web sayfasından indirilebiliyor.

5 1.4 Biraz Java Tarihçesi 1991 yılında SUN bilgisayar şirketince orjinal olarak elektrikli ev aletlerinin birbirleriyle haberleşmesi için geliştirlmeye başlandı. Orjinal adı OAK Daha sonra JAVA olarak değiştirildi. 1993 Web’in popülaritesi arttı. Java artık “dinamik içerik”li web sayfaları ile gündeme geldi. Mayıs 1995’de Sun, Java’yı dünyaya tanıttı.

6 1.5 Gelişim Evreleri Java Teknolojisinin ilk çıkış yılı ; ilk olarak applet teknolojisinin dikkat çektiği seneler.   Java Development Kit (JDK) v1.0  çıkartıldı. Temel seviyeli işlevleri içeren bir versiyon (ör. soket programlama, dosya I/O, GUI)   JDK 1.1 çıkartıldı.  Bu sürümde  Java GUI , veritabanı erişimi için JDBC , dağınık objeler için  RMI ve daha birçok yeni gelişmeler eklendi .   JDK 1.2 çıkartıldı . JFC/Swing yayınlandı- aynı sene içersinde ,000+ download gerçekleştirildi.  Java teknolojisi   J2SE, J2EE ve J2ME olarak 3’e bölündü Java HotSpot (performans arttırıcı) yayınlandı . JavaServer Pages (JSP) teknolojisi yayınlandı. J2EE platform’u yayınlandı Linux üzerinde J2SE platformu yayınlandı .   JDK v1.3 çıkartıldı . Java APIs for XML teknolojisi yayınlandı .   JDK v1.4 stable versiyonu çıkarıldı. Java API for XML binding yayınlandı.

7 1.6 Java Sınıf (Class) Kütüphaneleri
Sınıflar Metodlar içerirler. İşlemlerini tamamladıktan sonra geri değer gönderirler. Java programını oluşturan temel ünitelerdir. Java sınıf kütüphaleri içerir. Java APIleri olarak bilinirler. (Application Programming Interfaces) Kullanıcı Sınıf kütüphanelerinden sınıflar kullanabilirler.(Performans derdi yoktur.Dikkatli şekilde yazılmışlarıdır ve Java’nın her versiyonunda kullanabilirler.) Kendi tanımladığı sınıfları kullanılabilir. Başkasının oluşturduğu sınıflar kullanılabilir.

8 1.7 Diğer Yüksek Seviyeli Diller
Fortran FORmula TRANslator COBOL COmmon Business Oriented Language Pascal Structured programmingYapısal porgramlama Ada MultitaskingÇok görevlilik

9 1.7 Diğer Yüksek Seviyeli Diller
BASIC Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code Visual Basic .NET Framework Class Library (FLC) Visual C++ Microsoft Foundation Classes (MFC) C# C-Sharp .NET .NET platform

10 1.8 Yapısal Programlama 1960 ‘larda yapısal programlamaya geçildi. Kod daha anlaşılır, test etmesi, debug yapması ve kodu değiştirmesi daha kolay C ve Pascal yapısal programramlamanın öncüleri ABD Savunma Bakanlığı 1970’lerde ADA dilini çıkardı. ADA’nın en büyük özelliği multitasking(çok görevlilik, aynı anda birçok işi paralel olarak yapabilmesi)

11 1.9 Internet ve World Wide Web
Yaklaşık 40 yıl önce Amerika Savunma Bakanlığı geliştirdi. Amaç bir ana bilgisayara araştırma organizasyonlarının ve üniversitelerin bağlanması idi. Şimdi 1000’lerce insanın iletişimini sağlıyor. World Wide Web (WWW) multimedia-temelli dökümanların görüntülenmesini sağlayan araç

12 1.10 Javanın Çalışma Ortamı
Java çalışma ortamlarını 5 ana gruba ayırabiliriz. Edit Programcının programını yazdığı ve saklayabildiği yer Compile (Derleyici) Programdan bytecode lara çeviri yapar. Load (Yükleme) Yükleme sayesinde bytecode lu sınıf belleğe yüklenir. Verify (Doğrulama) Doğrulama ünitesi ile bytecode ların güvenlik ayarlarına karşı bir ihlal içermediğini kontrol eder. Execute (Çalışma) Yorumlayıcı bytecode ları makina diline çevirir.

13 Fig. 1.1 Tipik Java çalışma ortamı.
Primary Memory . Disk Editor Compiler Class Loader Program is created in an editor and stored on disk in a file ending with .java. Compiler creates bytecodes and stores them on disk in a file ending with .class. Class loader reads .class files containing bytecodes from disk and puts those bytecodes in memory. Phase 1 Phase 2 Phase 3 Bytecode Verifier Bytecode verifier confirms that all bytecodes are valid and do not violate Java’s security restrictions. Phase 4 Interpreter Interpreter reads bytecodes and translates them into a language that the computer can understand, possibly storing data values as the program executes. Phase 5 Fig. 1.1 Tipik Java çalışma ortamı.

14 Unified Modeling Language (UML)
1.11 Objeler Hakkında Düşünme: Obje Teknolojisi ve Unified Modeling Language (Modelleme dili) Obje yönelimi Unified Modeling Language (UML) Grafik dilidir. Uygulama geliştiricilere nesneye dayalı dizayn yaparken yardım eder.

15 1.12 Objeler Hakkında Düşünme
Gerçek dünya nesnelerini modelleyen bir yazılım bileşeni En büyük özelliği yeniden kullanabilirlik (yazılımlar içinde) Etrafınıza baktığınızda İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, arabalar.. vs Attributes (Tanımlayıcı özellik) Büyüklükleri, şekilleri, renkleri,ağırlıkları..vs Behaviors (Davranış) Bebekler ağlarlar, sürünürler ,uyurlar..vs

16 1.12 Objeler Hakkında Düşünme
Objeye dayalı dizayn (OOD) Gerçek dünya objelerini modeller. Model tanımladığı objeler arasında iletişimi sağlar. Objenin tanıtıcı özelliklerini ve davranışlarını gizler.(Encapsulation) Bilgi saklanımı İyi tanımlanmış arayüzlerle (interface) iletişimi sağlamak Objeye dayalı programlama dili Objeye dayalı bir dilde programlama yapmaya object-oriented programming (OOP) (objeye dayalı programlama) diyoruz. Java

17 Objeye Dayalı Programlama ile Yapısal Programlama
C dili Prosedürel bir dildir.Program olaylara bağlı olarak yazılır ve çalışır. En küçük program ünitesi fonksiyonlardır. Kullanıcı fonksiyon yazmaya odaklanır.Fiil odaklı bakılır. Java Dili Objeye dayalı bir dildir.Program objeler tasarımını düşünerek yapılır. En küçük programlama ünitesi class’lardır. Kullanıcı class tasarımı ile uğraşır.Bu classlardan objeler oluşturulur. Her bir class aslında kullanıcı tanımlı veri tipidir.


"Bölüm 1 – Bilgisayar, Internet ve Web" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları