Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN HÜLYA BAYRAKTAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN HÜLYA BAYRAKTAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN HÜLYA BAYRAKTAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF

2 Halide Edip ADIVAR (1884-1964)

3 KİMDİR?  Halide Edip Adıvar 1884 yılında İstanbul’da doğdu.O zamanların şartlarına göre oldukça iyi bir eğitim aldı.  Amerikan Kız Kolejine gönderildi ve Fransız edebiyatı hakkında geniş bir bilgiler edindi.  1908 yılında gazetelerde yazı yazmaya başladı.  Balkan Savaşları sırasında hastanelerde çalıştı, Kurtuluş Savaşı’na katıldı.  En akılda kalan ise Halide Edip Adıvar’ın İzmir’in işgalini protesto sırasında yaptığı konuşmadır.

4  1917′de Atatürk ile yaşadığı görüş farklılığından dolayı yurtdışında yaşamaya başladı.  1940 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı olmuştur başladı.  Daha sonra 1950 yılında Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili oldu.  1954 yılında da Demokrat Parti’den istifa ederek evinde yaşamaya başlamıştır.  1964 yılında da hayatı son bulmuştur.

5  Adıvar 1910 yıllarında Türk Ocağı’nda çalıştı.  Daha sonra yazdığı Yeni Turan adlı romanında (1912) yurt sorunlarına eğilir. Bu romanda Halide Edip, ütopik bir Türkiye’den bahseder.  Yazarın en çok beğenilen romanları olan Ateşten Gömlek (1922) ve Vurun Kahpeye (1923) ‘dir.  Bu romanlarda Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da tanık olduğu olayları, direnişleri anlatır.  Bu romanlarda da idealize edilen kadın modeli vardır.

6  Adıvar’ın en ünlü romanı Sinekli Bakkal’da ileri bir adım attığını, yeni bir aşamaya vardığını görürüz.  Sinekli Bakkal’ın olay örgüsü siyasal, düşsel, toplumsal sorunlarla örülmüş olarak gelişir.  Romanın okuru en çok çeken yönü de fakir kenar mahallesi, zengin konakları ve saray çevresiyle II. Abdülhamid zamanının İstanbul’u anlatmasıdır.

7  Ne var ki Halide Edip’in amacı bir dönemin Türk toplumunu yansıtmak değildir yalnızca.  Sinekli Bakkal mahallesi, gelenekleri ve insancıl değerleri sürdüren halk kesimini aktarır.  Romanın ana teması Abdülhamid ’in istibdat idaresi karşısında şiddete başvurarak devrim yapmanın geçerliliği sorunudur.

8  Romanın ikinci kısmında yozlaşmış saray çevresi sergilenirken ana tema olarak Rabia ile Peregrini ilişkisi gelişir ve evlilikle son bulur.  Bu evliliğin simgesel anlamı Batı ile Doğu’nun bileşimi olarak yorumlanmıştır.  Ama Peregrini’nin “öyle basit ve insanî ananeler” dediği geleneklere bağlı Sinekli Bakkal mahallesindeki cemaat yaşamına hayran olmasıdır.  Müslümanlık’ı kabul ederek Rabia ile evlenmesi ve mahalleye yerleşmesi, daha çok Doğu değerlerinin üstünlüğüne işarettir.

9  1943′te CHP Ödülü’nü alan Sinekli Bakkal Türkiye’de en çok baskı yapan roman olmuştur.  Halide Edip’in daha sonraki romanları ise öncekilerin verdiği tadı verememiştir.  Sonuç olarak; Halide Edip Adıvar, Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir.  Çünkü öncelikle ilk kadın yazarlardandır kendisi ve olayların kadın gözüyle incelenmesini gösteren romanları bu açıdan çok önemlidir.  Bir diğer önemli nokta ise romanlardaki kadınların nitelikleri, kültürlü kadın anlayışını geliştirmiştir.

10 Çocukluk ve Öğrencilik Yılları  1882 veya 1884 yılında Beşiktaş, İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Edip Bey, annesi Fatma Berifem Hanım’dır.  Annesini küçük yaşta veremden kaybetti.  Evde özel dersler alarak ilköğrenimini tamamladı.  Yedi yaşında iken yaşını büyüterek girdiği Üsküdar Amerikan Lisesi’nden kısa bir süre sonra ayrıldı.

11  Kolejde İngilizce ve Fransızca öğrenmeye başlayan Halide Edip’in İngilizce öğrenirken çevirdiği kitap 1897’de basıldı.  Bu, Amerikalı çocuk kitapları yazarı Jacob Abbott’un “Ana” adlı eseri idi.  1899 yılında bu çeviri nedeniyle II. Abdülhamit tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi.  Yeniden Üsküdar Amerikan Koleji’ne kaydolabildi.  Bu okulda aldığı eğitimin yaşamında büyük etkisi oldu. Okulda,Rıza Tevfik Bey’in Fransız edebiyatı derslerine katıldı.

12 İlk Evliliği ve Çocukları  Halide Edip, kolejin son sınıfında iken matematik öğretmeni olan Salih Zeki Bey ile okuldan mezun olduğu yıl evlendi.  Eşi rasathane müdürü oluğu için evleri hep rasathane içinde oldu ve bu yaşam ona sıkıcı geldi.  Evliliğinin ilk yıllarında eşine Kamus-u Riyaziyat adlı eserini yazmada yardımcı oldu.  Daha sonra ilgisi Shakespeare’e yöneldi ve Hamlet adlı yapıtının çevirisini yaptı.

13 Yazım Alanına Girişi  Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 1908 yılı Halide Edip’in hayatında bir dönüm noktası oldu.  1908′de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başladı.  İlk yazısı Tevfik Fikret’in çıkardığı Tanin’de yayımlandı.  Yazıları, Osmanlı içerisindeki muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekti.

14  1909 yılında Heyyula ve Raik’in Annesi adlı romanları basıldı.  Kız Öğretmen okullarında öğretmenlik ile vakıf okullarında müfettişlik görevlerinde bulundu.  1910 yılında eşinden ayrıldı ve aynı yıl Seviyye Talib romanını yayımladı.  Bu roman, bir kadının kocasını terk ederek sevdiği erkekle yaşayışını anlatır.

15 Balkan Savaşı Yılları  Balkan Savaşı yıllarında kadınlar toplum yaşamında daha aktif rol almaya başlamışlardı.  Halide Edip de bu yıllarda Teali-i Nisvan Cemiyeti’ni (Kadınları Yükseltme Derneği) kurucuları arasında yer aldı ve yardım işlerinde çalıştı.  Turancılık fikrini benimseyen Halide Edip, bu düşüncenin etkisiyle Yeni Turan adlı eserini yazdı.

16  Öğretmenlikten istifa eden Halide Edip, Kız Mektepleri Umumi Müfettişliği görevine getirildi.  1916′da Cemal Paşa’nın daveti üzerine okul açmak üzere Lübnan ve Suriye’ye gitti.  Aynı yıl bir aşk romanı olan Son Eseri adlı kitabı basıldı. Arap eyaletlerinde iki kız okulu ve bir yetimhane açtı.  Türk ordularının Lübnan ve Suriye’yi boşaltması üzerine 4 Mart 1918’de İstanbul’a döndü. I. Dünya Savaşı Yılları

17 Milli Mücadele Yılları ve ABD Mandası tezi  İzmir’in işgalinden sonra “milli mücadele” en önemli işi haline geldi. Türk Ocakları’nda çalıştı.  “ Karakol” adlı gizli örgüte girerek Anadolu’ya silah kaçırma işinde rol aldı.  Aydınların bir kısmı işgalcilere karşı ABD ile işbirliği yapma düşüncesiydi.  Halide Edip 14 Ocak 1919′da Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.

18 Halide Edip Adıvar için İstanbul Mitingleri ve İdam Kararı  İyi bir hatip olan Halide Edib, 19 Mayıs 1919 günü ilk açık hava mitingi olan Fatih Mitingi’nde kürsüye çıkan ilk konuşmacıydı.  20 Mayıs’ta Üsküdar mitingi, 22 Mayıs’ta Kadıköy mitingine katıldı.  Bunları Halide Edip’in başkahramanı haline geldiği Sultanahmet mitingi izledi.  İngilizler İstanbul’u 16 Mart 1920’de işgal ettiler. Hakkında idam emri çıkardıkları ilk kişiler arasında Halide Edip ve eşi Dr. Adnan da vardır.

19 Anadolu’da Mücadele  Haklarında idam karar çıkmadan önce Halide Edip, eşi ile birlikte İstanbul’dan ayrılıp Ankara’daki milli mücadeleye katılmıştı.  Halide Edip, Ankara’da Kalaba(Keçiören)’da ki karargah da görev aldı.  Ankara yolunda iken Anadolu Ajansı çalışmalarına katıldı.  Haber derleyip milli mücadeleye ilişkin bilgileri telgrafı olan yerlere telgrafla iletmek, olmayan yerlerde cami avlusuna afiş olarak yapıştırılmalarını sağlamak bazı görevleridir.

20  1921’de Ankara Kızılay başkanı oldu. Aynı yılın Haziran ayında Eskişehir Kızılay’da hastabakıcılık yaptı.  Sakarya Savaşı sırasında onbaşı oldu.  İzmir’e yürüyüş sırasında rütbesi başçavuşluğa yükseldi.  Savaştaki yararlılıklarından ötürü İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi

21 Kurtuluş Savaşı Sonrası  Halide Edip, cumhuriyetin ilanından sonra Akşam, Vakit ve İkdam gazetelerinde yazdı.  Bu arada Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Atatürk ile siyasi fikir ayrılıkları yaşadı.  Eşi Adnan Adıvar’ın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer alması sonucu iktidar çevresinden uzaklaştılar.  1939 yılına kadar 14 yıl boyunca yurtdışında yaşadı. Bu sürenin 4 yılı İngiltere’de, 10 yılı da Fransa’da geçti.

22  Halide Edip, yurtdışında Türk kültürünü dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla pek çok yerde konferanslar verdi.  İngiltere’de Cambridge, Oxford; Fransa’da Sorbonne Üniversitelerinde konuşmacı oldu.  2 defa Amerika Birleşik Devletleri’ne bir defa da Hindistan’a davet edilerek gitti.  1928 yılında ABD’ye ilk gidişinde Williamstown Siyaset Enstitüsü’nde yuvarlak masa konferansına başkanlık yapan ilk kadın olarak büyük ilgi çekti.

23  Yale, Illinois, Michigan üniversitelerinde konferanslar verdi. Bu konferansların sonucu olarak Türkiye Batıya Bakıyor adlı eseri ortaya çıktı.  1936 yılında en ünlü eseri olan Sinekli Bakkal’ın İngilzice orijnali “The Daughter of the Clown” yayımladı.  Bu eser 1943 yılında CHP Ödülü’nü aldı ve Türkiye’de en çok baskı yapan roman oldu.

24  1940 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi kürsüsünü kurmakla görevlendirildi.  1950 yılında Demokrat Parti listesinden İzmir milletvekili olarak TBMM’ye girdi.  5 Ocak 1954 günü Cumhuriyet Gazetesi’nde Siyasi Vedaname başlıklı bir yazı yayımlayarak bu görevinden ayrıldı.  Halide Edip Adıvar, 9 Ocak 1964 yılında İstanbul’da 82 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.  Cenazesi, İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı’na defnedildi.

25 Eserleri;  ROMAN : Akile Hanım Sokağı-1958 Raik'in Annesi-1910 Handan-1912 Yeni Turan-1913 Mev'ud Hüküm-1919 Ateşten Gömlek-1922 Kalp Ağrısı-1924 Vurun Kahpeye-1926 Zeyno'nun Oğlu-1928 Sinekli Bakkal-1936 Yolpalas Cinayeti-1937 Tatarcık-1939 Sonsuz Panayır-1946 Döner Ayna-1954

26  ÖYKÜ : Harap Mabetler-1911 Dağa Çıkan Kurt-1922 İzmir'den Bursa'ya (Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Mehmet Asım Us'la birlikte yazılmıştır). OYUN : Kenan Çobanları-1918 Maske ve Ruh-1945 ANI : Türk'ün Ateşle İmtihanı-1962 (1928'de Newyork'ta The Turkısh Ordeal adıyla yayımlandı). Mor Salkımlı Ev-1963 (1926'da Newyork'ta Memoirs adıyla yayımlandı).

27  İNCELEME : -Türkiye'nin Karşısında Batı-1930 -Türkiye'de Doğu Batı Çekişmesi-1935 -İngiliz Edebiyatı Tarihi-1940-1949 (3 cilt) -Türkiye'de Şark-Garp ve Amerikan Tesisleri- 1955 -Dr Adnan Adıvar- 1956


"HAZIRLAYAN HÜLYA BAYRAKTAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları