Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURAMSAL AÇIDAN KADROYA BAKIŞ 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURAMSAL AÇIDAN KADROYA BAKIŞ 1"— Sunum transkripti:

1 KURAMSAL AÇIDAN KADROYA BAKIŞ 1
- KADROYA: MEVZUAT AÇISINDAN, - BAĞINTI OLARAK: UYGULAMA YÖNÜNDEN, - DURUM OLARAK DA: PEROP İLİŞKİSİ BAKIMINDAN DEĞİNECEĞİZ. BİR OLGU OLARAK KADRODAN BAHSEDECEK OLURSAK: ” 3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUNLA OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN BİR BAKANLIĞIN TEŞKİLATLANMASINDAN SONRA; KADRO İHDASI YAPILARAK, KURULMA İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUR. KADRO BUNDAN SONRA ÖNEM KAZANIR” DİYE İFADE EDİLİR.

2 KADRO NEDİR? KADRO: “KAMU HİZMETİ İFA EDEN KURUMLARIN İÇERİSİNDE; İŞGAL ETTİĞİ YER BAKIMINDAN SINIFI, UNVANI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI, ÖZLÜK HAKLARI GÖSTEREN, DÜZENLEYEN HUKUKİ BİR KAVRAMDIR.” YANİ, MEMURUN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ, ELBİSE GİYDİRİLMİŞ HALİDİR. ÇÜNKÜ KADROSUZ MEMUR ÇALIŞTIRILAMAZ, MAAŞ ÖDENEMEZ. GÖREV VE YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI BİLİNEMEZ.

3 KADRO İHDASI 3 KADRO TEKLİFİNDE:
- TEŞKİLAT İTİBARİYLE MERKEZ TAŞRA CETVELLER, (I) SAYILI CETVEL - KADRO İHDASINI GEREKTİREN HUKUKİ BELGELER, SEBEPLER, - YENİ HİZMET BİRİMİ VEYA GENİŞLEMEDEN DUYULAN İHTİYAÇSA GEREKÇELERİ, - TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK VARSA BUNA İLİŞKİN BELGE, ŞEMA EKLENİR.

4 KADRO TEMİNİ NASIL OLUR ? 4
KADRO İKİ ŞEKİLDE TEMİN EDİLİR: 1. İHDAS YOLU İLE İLK DEFA KADRONUN ORTAYA ÇIKMASI, “KADRONUN DOĞMASIDIR” DİYEBİLİRİZ. KANUNLA OLUR. 2. GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ŞEKLİNDE BAKANLAR KURULU KARARI İLE OLUR. BURADA, BİZİM HER YIL YAPTIĞIMIZ RUTİN KADRO HAREKETİ: GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ŞEKLİNDEDİR. (KADRO TEMİNİNDE, DEVİR, NAKİL GİBİ DURUMLAR HARİÇ !)

5 MEVZUATTA KADRO 5 KADRO MEVZUATI OLARAK:
657 SAYILI KANUNUN MADDELERİNDE, 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’DE, 84/8029 SAYILI KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’ TE, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA (İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNETMELİĞİ) İFADE BULMAKTA, UYGULAMADA BİZE YÖN VERMEKTEDİR. AMAÇ : KAPSAMDA BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARA AİT, KADROLARIN İHDASI, İPTALİ, DEĞİŞİKLİKLERİ İLE KULLANILMASINA DAİR ESAS VE USULLERİ BELİRLEMEK, KADROLARI KULLANILIR HALE GETİRMEKTİR. (190 SAYILI KHK’ NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE 1322 SAYILI 31/7/1970’ DE YÜRÜRLÜĞE GİREN GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ UYGULANMAKTAYDI.)

6 KAPSAMA DAHİL KURUMLAR 6
A) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI CETVELDE YER ALAN ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (ÜNİVERSİTELER GİBİ) VE (IV) SAYILI CETVELDE YER ALAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (EMEKLİ SANDIĞI, BAĞ-KUR, SSK GİBİ) İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR, KANUNLARLA KURULAN FONLAR VE KEFALET SANDIKLARI, B) ÖZEL KANUNLA KURULAN KURULUŞ VE TEŞEKKÜLLER VE HİZMETLERİNİ GENEL BÜTÇE TRANSFER TERTİPLERİNDEN ALDIKLARI ÖDENEKLERLE YÜRÜTEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HAKKINDA UYGULANIR.

7 İSTİSNALAR 7 190 SAYILI KHK ; - CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ,
- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ, - İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ, - KAMU İKTİSADİ DEVLET KURULUŞLARI, - KAMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK TEŞEKKÜLLERİ, - ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI, - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN KADROLARI, - GÜVENLİK SEBEBİ İLE GİZLİ KALMASI GEREKEN KADROLAR HAKKINDA UYGULANMAZ.

8 KADRO İHTİYACININ ORTAYA ÇIKMASI 8
KANUNLA VEYA ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VEYA BUNLARIN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULAN VEYA KURULACAK BİRİMLER, KALKINMA PLANI VE YILLIK PROGRAMLARDA KURULMASI VEYA GENİŞLETİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HİZMET BİRİMLERİ, YATIRIM VEYA İŞ PROGRAMLARINDA YER ALAN PROJELER İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN GEREKLİ İNSAN GÜCÜNÜN SAĞLANABİLMESİ AMACIYLA KADRO İHDAS EDİLEBİLİR.

9 GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (BKK) 9
İHDAS EDİLMİŞ KADROLARDAN DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE: YILDA BİR KEZ HİYERARŞİK YAPIYI BOZMAMAK KAYDI İLE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DEĞİŞİKLİK YAPILIR. DOLU KADRODA; SADECE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİRKEN, BOŞ VE TUTULU KADRODA İSE; SINIF,UNVAN VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR. İPTAL EDİLEBİLİR.

10 TUTULU KADRO - SERBEST KADRO 10
BİR BİRİME, İHDAS EDİLEN SERBEST KADROLARIN YANINDA, TUTULU (YEDEK) KADROLAR DA İHDAS EDİLEBİLİR. BUNLARIN KULLANIMINA İHTİYAÇ DUYULDUKÇA (190/7. MADDE) GENEL KADRO DEĞİŞİKLİKLERİNDE SERBEST BIRAKILMASI TEKLİF EDİLİR. (II SAYILI CETVEL), TEKLİFLERDE: KADRO İHDASI İLE İLGİLİ OLARAK VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER İLE TEKLİFLERİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR UYGULANIR. SERBEST BIRAKILAN BU KADROLAR TAKİP EDEN MALİ YILBAŞINDAN İTİBAREN KULLANILIR.

11 GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRECİ 11
(190 KHK/9MADDE) KURUMLARCA GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİNDE TEKLİF EDİLEN KADROLARIN CETVELLERİ, EN GEÇ MAYIS AYI SONUNA KADAR, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’ NA VE MALİYE BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLİR. DPB.’LIĞINDA YAPILAN BİR TOPLANTIYLA (DPB - MALİYE - KURUM YETKİLİSİ) TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİR. KABUL EDİLEN TEKLİFLER. MALİYE VE DPB’LIĞI GÖRÜŞLERİ DE EKLENEREK, DEĞİŞİKLİĞE ESAS OLMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA (Kanunlar kararlar) GÖNDERİLİR. BU DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ, EN GEÇ EYLÜL AYI SONUNA KADAR BAKANLAR KURULU KARARI OLARAK İMZALANIR. DAHA SONRA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIR.

12 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUN 12 30. MADDESİ
TESCİL VE ÖNCEDEN VİZEYE TABİ İŞLEMLER: MADDE 30: “SAYIŞTAYIN DENETİMİNE TABİ DAİRE VE KURUMLARCA HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLAR TESCİLE, GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELERİN KADRO VE ÖDENEK DAĞITIM İŞLEMLERİ ÖNCEDEN VİZEYE TABİDİR.” DENİLMEKTEYDİ.

13 KADRODA VİZE İŞLEMİ KALKTI ! 13
19 OCAK 2005 TARİHLİ VE SAYILI RESMİ GAZETEDE : “ 5018 SAYILI KANUNUN 81. MADDESİNİN (b) BENDİ: ANILAN KANUNUN 82. MADDESİ UYARINCA, TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR. BU DURUMDA 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUN MADDELERİ İLE DİĞER MADDELERİNİN 5018 SAYILI KANUNA AYKIRI HÜKÜMLERİ YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMAKTADIR. BU İTİBARLA DAHA ÖNCE SAYIŞTAY TARAFINDAN YAPILAN VİZE VE TESCİL İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR.” DENİLEREK VİZE İŞLEMİ KALDIRILMIŞTIR. 2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 3) YER ALMIŞTIR.

14 KADRO CETVELLERİNİN SGB’ CE 14 KONTROLÜ
5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL KANUNA DAYANARAK HAZIRLANAN, İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE: KURUMLARIN STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIKLARINCA, İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL FAALİYETİ OLARAK KADRO DAĞILIM CETVELLERİ BAŞLIĞI ALTINDA: YÖNETMELİĞİN 20. MADDESİNDE, KADRO DAĞILIM CETVELLLERİNİN EN GEÇ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE KONTROL EDİLECEĞİNİ, İLGİLİLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERİN BU ONAYLI KADRO DAĞILIM CETVELLERİNE GÖRE YAPILACAĞI VE BU CETVELLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN DE AYNI ŞEKİLDE KONTROLE TABİ OLACAĞI HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.

15 DEĞİŞTİRİLEN KADROLARIN KULLANILMASI 15
DEĞİŞTİRİLMİŞ KADROLAR: (190 KHK/8.madde) ONAYLANMADAN KULLANILAMIYACAĞINDAN, DPB’LIĞI VE MALİYE BAKANLIĞINDAN CETVELLERE UYGUNLUK ALINIP SGB’DEN DE KONTROLDEN GEÇİRDİKTEN SONRA KULLANILMAK ÜZERE; MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA DAĞITIMI YAPILIR. MERKEZDE, ANAHİZMET,DANIŞMA VE DENETİM,YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ OLARAK, TAŞRADA İSE, İL BAZINDA ((DEFTERDARLIK)) OLARAK.) AYLIK ÖDEMELER ONAYLI CETVELLERE GÖRE YAPILIR. NOT: DAĞITIMI YAPILAN KADROLARDAN TAŞRAYA TAHSİSLİ OLANLAR MERKEZE ALINAMAZ, MERKEZE TAHSİSLİ OLANLAR DA ANCAK İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRMEK KAYDI İLE, BAKAN ONAYI İLE TAŞRAYA TAHSİS EDİLEBİLİR. TEKRAR İSTENSE DE MERKEZE ALINAMAZ.

16 KADRO HAREKETLERİNİN BİLDİRİLMESİ 16
TENKİS - TAHSİS YOLUYLA HAREKET ETTİRİLEN KADROLARIN; SAYMANLIK DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYA ESAS BİLDİRİLMESİ. (UYGUNLUK-KONTROL İÇİN) ATAMA, EMEKLİLİK, İSTİFA, NAKİL, ÖLÜM GİBİ SEBEPLERLE KADROLARDA OLUŞAN HAREKETLERİN: MART, HAZİRAN, EYLÜL VE ARALIK DÖNEMLERİNE AİT, 3 AYLIK PERİYOTLARDA TAKİP EDEN AYIN İLK İKİ HAFTASI İÇİNDE BİLDİRİLMESİ.(6 SAYILI CETVEL ) (İstatistik Şubesi)

17 KADRO HAREKETLERİNİN TAKİP AMACI 17
KAMU HİZMETLERİNDE: 1- KADROSUZ PERSONEL İSTİHDAMINI ÖNLEMEK, 2- KURUMLARA İHDAS EDİLEN KADRO SAYISININ AŞILMASINA ENGEL OLMAK, 3- KADROLARIN SINIF, UNVAN VE DERECE YÖNÜNDEN SAYMANLIKLARA DAĞILIMINI TAKİP ETMEK VE DOĞRU KULLANILMASINI SAĞLAMAK AMACINA YÖNELİK, BİR ÖN DENETİM İŞLEMİDİR.

18 UYGULAMADA KADRO BAKANLIĞIMIZ VE DEFTERDARLIKLAR ARASINDA, MEVZUAT VE PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 1- GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ, 2- TENKİS-TAHSİS BİLDİRİMİ, 3- KADROLARIN DOLU-BOŞ BİLDİRİMİ BAŞLIKLARI ALTINDA YAPILMAKTADIR.

19 1- GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (BKK) 19
190.KHK’NİN 9. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN BU DEĞİŞİKLİKTE; 1-GENEL BİR YAZI İLE DEFTERDARLIKLARDAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ İSTENİR. 2-GELEN TEKLİFLER BİRLEŞTİRİLİP BAKANLIĞIMIZ TEKLİFİ HALİNE GETİRİLEREK MAYIS SONUNA KADAR DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞINA (BÜMKO) UYGUN GÖRÜŞ ALINMAK ÜZERE GÖNDERİLİR. 3-BU TEKLİFLER HAZİRAN - TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DPB-MALİYE-PERGEN TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANIR. 4- MUTABAKAT SAĞLANMIŞ KADRO CETVELLERİ, DPB VE MALİYE (BÜMKO) UYGUN GÖRÜŞÜ DE EKLENEREK, BAKANLAR KURULU KARARI ALINMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA (KANUNLAR KARARLAR) GÖNDERİLİR. 5-BAKANLAR KURULUNCA EN GEÇ EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE İMZALANAN KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIR VE BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİLİR. 6-DEĞİŞİKLİK CETVELLERİ DEFTERDARLIKLARA GÖNDERİLMEDEN ÖNCE (190/8 MADDE) UYGUNLUK VE KONTROL İŞLEMLERİ YAPILMAK ÜZERE SIRASIYLA DPB-MALİYE (BÜMKO) UYGUNLUK VE 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MALİYE SGB DE KONTROL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. ( BU UYGUNLUK VE KONTROL İŞLEMİ YIL İÇİNDE RUTİN OLARAK YAPILAN HER KADRO HAREKETİNDE (TENKİS-TAHSİS) TEKRARLANIR. 7-CETVELLER KULLANILMAK ÜZERE DEFTERDARLIKLARA GÖNDERİLİR.

20 2- TENKİS-TAHSİS İŞLEMLERİ 20
BAKANLIĞIMIZCA (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ÇIKARILAN 2003/6 NOLU GENELGE İLE; İL ATAMALI KADROLARIN HAREKETİNE İLİŞKİN KULLANIM TASARRUFU İL DEFTERDARLIKLARINA VERİLMİŞ OLUP, YAPILAN HER KADRO DEĞİŞİKLİĞİ TAKİP EDEN AYIN İLK HAFTASINDA, HEM UYGUNLUK-KONTROL’ e ESAS, HEM DE BAKANLIK KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ AMACIYLA BAKANLIĞIMIZA (PERGEN) BİLDİRİLMEKTEDİR.

21 3- KADROLARIN DOLU-BOŞ 21 DURUMU BİLDİRİMİ
KADROLARDA, ATAMA, EMEKLİLİK, İSTİFA, NAKİL, ÖLÜM GİBİ SEBEPLERLE OLUŞAN KADROLARIN DOLU-BOŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE (22/08/1997 TARİHLİ VE SAYILI YAZI) ÇIKARILAN GENEL YAZI VE EKİ CETVELE GÖRE; NİSAN, AĞUSTOS VE ARALIK AYLARINDA GENELİ, DİĞER AYLARDA İSE DEĞİŞİKLİK OLANLARI GÖNDERİLMEKTE, BU VERİLERE GÖRE DE BAKANLIĞIMIZ KAYITLARI GÜNCEL TUTULMAKTADIR. (PEROP PROJESİ KAPSAMINDA UYGULAMAYA GEÇEN İLLERİMİZ CETVELLERİ PROJEDEKİ ŞEKLİ İLE GÖNDERMEKTE, AYLIK DEĞİŞİKLİKLERİ ESKİ CETVELE BAĞLI OLARAK GÖNDERMEKTELER. ÖNERİ: BİLGİSAYARDA EXCEL’DE BİR SAYFA OLUŞTURULARAK AYLIK DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİMİNDE KULLANILABİLİR.

22 UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ 22 GEREKENLER
1- GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİNDE: a) TEKLİFTEN ÖNCE: İL İÇİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞALIM, GEREKİRSE 657/45’İ UYGULAYALIM. ÇÖZEMEDİKLERİMİZİ BAKANLIĞA BİLDİRELİM. b) CETVELLERE TEKLİFLER YAZILIRKEN, SAYMANLIK BAZINDA, UNVANLARA GÖRE AL ALTA YAZARAK SIRALAYALIM. c) TEKLİFLERDE, İSİM-MÜKTESEP LİSTESİ İNCELENDİĞİNDE;ÖĞRENİM DURUMUNA UYMAYAN (68/B) TEKLİFLER OLABİLMEKTEDİR. ÖRNEK: KİŞİ LİSE MEZUNU, V.H.K.İ.-5/2’ SİNDE 4.DERECE TALEP EDİLEBİLİYOR. d) KARARNAME DEĞİŞİKLİK CETVELLERİ DEFTERDARLIKLARA İNTİKAL ETTİKTEN SONRA, KADRO KAYITLARINDAN ESKİLER İPTAL EDİLİP,SİLİNEREK YENİ KADROLAR KAYDEDİLMELİ VE GÜNCELLEME YAPILMALIDIR.

23 UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ 23 GEREKENLER
2- TENKİS TAHSİSLERİN BİLDİRİMİNDE: a) HER BİRİM İÇİN AYRI FORM KULLANILMALIDIR, b) FORM DOLDURULURKEN TENKİS-TAHSİS ÇAPRAZ DEĞİL, KARŞILIKLI DOLDURULMALI, c) TENKİS- TAHSİSİ YAPILAN KADRONUN SAYMANLIĞI DEĞİŞMEYİP, ALT BİRİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ OLSA DA BİLDİRİLMELİ, d) FORM DOLDURULURKEN, AYNI AY İÇİNDE; AYNI KADRO; AYNI YERDEN MÜKERRER BİLDİRİLMEMELİ, e) SAYMANLIĞI DEĞİŞTİRİLEN HER KADRO KAYITLARDA GÜNLÜK GÜNCELLENMELİ ESKİ YERİNDEN SİLİNİP YENİ YERİNDE KAYITA ALINMALI, GÖSTERİLMELİ, f) HER AY GERÇEKLEŞEN TENKİS-TAHSİSLER TAKİP EDEN AYIN İLK HAFTASINDA AKSATILMADAN BAKANLIĞIMIZA (PERGEN) GÖNDERİLMELİDİR. (2003/6 GENELGE)

24 UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ 24 GEREKENLER
3- KADROLARIN DOLU-BOŞ BİLDİRİMİNDE; a) KARARNAME DEĞİŞİKLİKLERİ, b) TENKİS-TAHSİSLER HAREKETLERİ, c) DİĞER SEBEPLERLE (ATAMA, EMEKLİLİK, İSTİFA NAKİL, ÖLÜM GİBİ) KADROLARIN DOLU-BOŞ OLMASI HALLERİ İŞLENMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE ZAMANINDA GÖNDERİLMELİDİR. NOT: ( BİLDİRİMLERİN İÇİNDE, ARTIK GELİR İDARESİNDEN! BAHSETMEYE GEREK YOK)

25 KADRO-PEROP İLİŞKİSİ 25 PEROP PROJESİ İÇERİSİNDE;
GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNİ KONTROL EDEREK BİLGİSAYARA GİRİŞLERİNİ YAPIYORUZ ( KAYDI SAKLI TUTUYORUZ). BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKIP TALEP GERÇEKLEŞİNCE, PROJEDE BAKANLIK KAYDINI (SİSTEMDEN UPDATE YAPTIRARAK) GÜNCELLİYORUZ. DEFTERDARLIKLARDAN GELEN TENKİS-TAHSİSLERİN BAKANLIĞIMIZ KAYITLARINDA GİRİŞLERİNİ YAPARAK, GÜNCELLEYİP DAHA SONRA DÖKÜMLERİNİ ALARAK İLGİLİ BİRİMLERDEN ONAY (UYGUNLUK-KONTROL) İŞLEMİNİ YAPTIRIYOR, DÖNEM DÖNEM YIL İÇİNDE DEFTERDARLIKLARA GÖNDERİYORUZ. DOLU-BOŞ BİLDİRİMLERİ DEFTERDARLIKLARDAN İNTİKAL EDER ETMEZ HEMEN BİLGİSAYARDA GİRİŞLERİ YAPILARAK BAKANLIK KAYITLARI GÜNCELLENMEKTEDİR. PEROP PROJESİ İÇİNDE KADRO İLE İLGİLİ, UYGULAMAYA DÖNÜK TEKLİFLER YAPILMIŞ OLUP, ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. ÖRNEK: DEFTERDARLIKLARCA, GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİNİN DİREKT PROJEDEN GİRİŞ YAPILARAK TEKLİFİ, TENKİS TAHSİSLERİN ANINDA BAKANLIK KAYITLARINA YANSIMASI, DOLAN BOŞALAN KADROLARIN BİLGİSAYARDA GİRİŞİNİN YAPILMASI DURUMUNDA ANINDA GÖRÜLMESİ GİBİ.

26 ŞAHSA BAĞLI KADRO TEŞKİLATLATTA YAPILAN YENİ BİR DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE, KADRO ÜNVANI VE DERECESİ DEĞİŞEN GÖREVLİLERİN, ESKİ KADROLARINA AİT AYLIK, EK GÖSTERGE VE HER TÜRLÜ ZAM VE TAZMİNAT HAKLARI YENİ GÖREVLERİNDE KALDIKLARI SÜRECE, ŞAHISLARINA BAĞLI OLARAK KALIR, BUNLARIN KADROLARI HERHANGİ BİR SEBEPLE BOŞALIRSA HEMEN İPTAL EDİLİR. 1 AY İÇERİSİNDE DPB VE MALİYE’ YE BİLDİRİLİR. (190 KHK/GEÇİCİ MADDE )

27 KADRO TASARRUFUNDAN ÖDEME 27
GENEL KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE, KADROLARI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KALDIRILANLARA: YENİ KADROLARA AİT CETVELLERİN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI VE 190 KHK/8. MADDE HÜKMÜ GEREĞİ, UYGUNLUK-KONTROL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİP, DAĞILIMI YAPILANA KADARKİ SÜREÇTE, MAAŞLARI KADRO TASARRUFUNDAN ÖDENİR. (190 KHK/GEÇİCİ 4. MADDE)

28 KULLANILAN CETVELLER 28 I. SAYILI CETVEL İHDASI İSTENEN KADROLAR,
II. SAYILI CETVEL SERBEST BIRAKILMASI İSTENEN KADROLAR, III. SAYILI CETVEL DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ, IV. SAYILI CETVEL TUTULAN VEYA BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ, V . SAYILI CETVEL KADRO DAĞILIMI, VI. SAYILI CETVEL KADRO HAREKETLERİ.

29 BÜTÇE KANUNA GÖRE KADROLARIN 29 KULLANIM-ESASLARI
İDARELER HER YIL, EMEKLİLİK, ÖLÜM, İSTİFA VEYA NAKİL SONUCU BOŞALAN KADRO SAYISININ % 25’ Nİ (2009 MERKEZİ BÜTÇE KANUNU) GEÇMEYECEK ŞEKİLDE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SURETİYLE ATAMA YAPABİLİR, KULLANABİLİR. AYRICA, HER YIL MERKEZİ BÜTÇE KANUNU İLE KAMUDA O YIL İÇİN ATAMA YAPILABİLECEK TOPLAM SERBEST KADRO SAYISI GÖSTERİLİR.

30 AÇIKTAN VE NAKİL SURETİYLE ATAMA 30 SAYILARI
(190/KHK. EK GEÇİCİ 7. MADDE)- (1/7/ SK/38. mad.) KAPSAMA DAHİL KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARININ SERBEST MEMUR KADROLARINA YAPABİLECEKLERİ AÇIKTAN ATAMA SAYILARI: HER YIL MERKEZİ BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLİR. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İZLEYEN YILA AİT TALEPLERİNİ GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE MALİYE BAKANLIĞINA AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİRLER. MERKEZİ BÜTÇE KANUNUNDA BELİRTİLEN TOPLAM SAYININ KAMU İDARE , KURUM VE KURULUŞLARINA DAĞILIMI VE DİĞER HUSUSLAR, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ BAĞLI OLDUĞU BAKAN İLE MALİYE BAKANININ BİRLİKTE TEKLİFİ İLE BAŞBAKAN ONAYI İLE BELİRLENİR.

31 ZİYA ARİF ATEŞ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN TEL: (Kadro Şubesi)


"KURAMSAL AÇIDAN KADROYA BAKIŞ 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları