Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hakkımızda. Genel Çalışma Prensiplerimiz Önleyici Hukuk Hizmeti 1 2 Check- Up Yöntemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hakkımızda. Genel Çalışma Prensiplerimiz Önleyici Hukuk Hizmeti 1 2 Check- Up Yöntemi."— Sunum transkripti:

1 Hakkımızda

2 Genel Çalışma Prensiplerimiz Önleyici Hukuk Hizmeti 1 2 Check- Up Yöntemi

3 Genel Çalışma Prensiplerimiz Aylık toplantılar ile birebir görüşme Matbu evraklar ve sözleşmeleri güncel mevzuata uyarlama Telefon ve mail ile hızlı iletişim Hızlı müdahale Mevzuattaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme Davalar hakkında aylık raporlama Önleyici Hukuk Hizmeti

4 Check- Up Yöntemi Genel Çalışma Prensiplerimiz Firmanın Hukuki Analizinin Yapılması •İlgili departmanlardan süreç yetkilisi seçilmesi •Check-list’in tamamlanması •Raporlama ve aksiyon süreç çizelgesi oluşturulması Aksiyon Süreci Başlatılır •Öncelik sıralamasına göre işlemlere başlanması Sürecin Takibi •Sürecin sağlıklı işleyip işlemediği periyodik kontrollerle denetlenmesi Faydaları •Şirketin hukuki analizi yapılır. •Şirket yöneticisi riskleri öngörür. •Firmanın mevcut durumu (güçlü / zayıf yönleri) belirlenir. •Firma / yönetici bilinçli olarak ilerler.

5 Hizmetlerimiz Ticaret Hukuku Sözleşmeler Hukuku Doğrudan Yabancı Yatırım İş Hukuku Yabancılar Hukuku Dış Ticaret & Gümrük Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Bilişim Hukuku 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

6 Ticaret Hukuku Şirketlerin kuruluş aşamasından itibaren aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir: Ticari sözleşmeler Birleşme ve devralmalar Günlük işlerde temsil Gerekir ise tasfiye aşamalarında hukuki hizmet Taraf olunan veya olunabilecek tüm yasal yollarda temsil Bununla beraber hızlı hareket etmenin ve karar vermenin başarının anahtarı olduğu bu dönemde şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürdükleri sektör ile ilintili her türlü hukuki gelişmede derhal bilgilendirme yapılmaktadır. 1 1

7 Sözleşmeler Hukuku 2 2 Şirketler ticari hayatları içerisinde sürekli olarak çeşitli sözleşmelerin tarafı olmaktadırlar. Firmalar bu sözleşmelerin bazısında baskın konumda olurken bazısında pasif durumda yer almaktadırlar. Sözleşme Hazırlama Başlıca alım – satım, kira, acentelik, distribütörlük, gizlilik (know-how ), finansal kiralama, franchise ve kredi sözleşmeleri olmak üzere tüm sözleşmelerin her somut durumun özelliklerine göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme ile şirkette farkındalık yaratılmakta ve ticari hayat içerisinde aldığı risklerin farkında olarak işleyişine devam eden bilinçli bir şirket kültürü oluşmaktadır. Sözleşme İnceleme

8 Doğrudan Yabancı Yatırım 3 3 Coğrafi konumumuz Ülkemizdeki yasal düzenlemeler Büyük sermaye akışı Yeni yabancı sermayeli bir şirketin veya irtibat bürosunun kurulması aşamasındaki prosedürün tümünde danışmanlık hizmeti Alanında uzman kişiler ile işbirliği içerisinde hangi tür bir yapılanmanın somut duruma uygun olduğuna karar verilmesi Gerekli belgeler ve şirket ana kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması Resmi makamlar nezdinde onay işlemlerinin tamamlanması Banka hesaplarının açılması

9 İş Hukuku 4 4 Son yıllarda yenilenen iş mevzuatları şirketlere olumlu etkiler yanında artan denetimler gibi olumsuz etkilerde sağlamaktadır. Mevzuatların sürekli gelişim ve değişimi ile yargı kararlarının uygulamaya yön vermesi neticesinde şirketlerin ilgili birimleri iş mevzuatı konusunda sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale gelmektedir.

10 İş Hukuku 4 4 Şirket avukatlarına söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında destek sağlanması İlgili iş mevzuatı ile davalarda başlangıç aşamasından kesinleşmesine kadar yürütülmesi Resmi bir yaptırıma maruz kalınmaması için işyerinin mevzuat yönünden aykırılık ve eksiklikleri tespit edilmesiyle bu konudaki riskleri ve oluşabilecek maddi kayıpları minimize etmeye yardımcı olunması İş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi Resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve dilekçelerinin hazırlanması İş mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması Mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi Hizmetlerimiz;

11 Yabancılar Hukuku 5 5 Yabancı şahısların oturma ve çalışma izinlerini almaları uzun sürmekle birlikte prosedüre uygun olması gereken bir süreçtir. Bu tip izinlerin nasıl alınacağına dair raporlarların hazırlanması Resmi belgelerin doldurulması Makamlara teslimi Aşamalarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

12 Dış Ticaret & Gümrük Hukuku Rapor Hazırlama •Alanında uzman gümrük müşaviri ile işbirliği içerisinde danışmanlık bölümü tarafından hukuki tabanlı raporlamalar hazırlanması Eğitim ve Destek •Dış ticaret departmanlarına hem hukuki hem de gümrük açısından hazırlanan matbu evraklarda dikkat etmeleri gereken noktaların neler olduğu gibi konularda da eğitim ve destek 6 6 Şirketlerin ithalat işlemlerine başlamadan önce faaliyetlerinin konusunu oluşturan ürün veya malın dış ticaret ve gümrük açısından araştırmasının yapılması zorunludur. ! Şirketlerin %70’inden fazlası, ithalat veya ihracat işlemlerine konu ürünlerin GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarını hatalı tespit etmekte ve yapılan denetimlerde ağır cezai müeyyidelere maruz kalmaktadırlar. !

13 Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle bu alanda uzman marka ve patent vekilleri ve danışman avukatlar ile çalışması kaçınılmazdır. 7 7 Danışmanlık Dava Takibi Fikri ve sınai haklar ile ilgili lisans anlaşmalarının hazırlanmasında danışmanlık Bu konuda verdiğimiz hizmetler;

14 Bilişim Hukuku 8 8 Özel Sözleşmeler Veri Güvenliği Veri kaybı ve veri çalınması gibi riskleri engelleyebilmek kullanımın güvenilir şekilde yapılması asıldır. Hukuki anlamda bu riskin minimize edebilmesi amacıyla “internet kullanımı” vb. özel sözleşmelerin düzenlenmesi gereklidir.

15 Eğitimlerimiz İş Hukuku Eğitimi Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

16 İş Hukuku Eğitimi Bu konu başlığı adı altında incelenenler İş sözleşmesinin yapılması, İçeriği, Sona ermesi ile ilgili hükümler İşçi, işveren, işyeri gibi kavramlar Kıdem, ihbar tazminatları Bireysel iş sözleşmelerine ilişkin çıkabilecek tüm durumlar İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. İşçiler ve İşverenlerin sorumlulukları, yükümlülükleri incelenmekte olup ilgili mevzuat, yargı kararları ve uygulama açısından değerlendirilmektedir.

17 İş Hukuku Eğitimi Eğitimin İçeriği Temel iş hukuku kavramları İş sözleşmesi, şekli ve çeşitleri İşçi özlük dosyası oluşturulması Tutanak, savunma isteme, ihtarname ve diğer işlemlere ilişkin belgelerinin düzenlenmesi Yıllık izin Çalışma süreleri ve fazla çalışma İş sözleşmesinin sona ermesi Geçerli ve haklı nedenle fesih halleri İşe iade davası Kıdem, ihbar tazminatı İş hukukunda yapılan son değişiklikler Asıl-alt işverenlik kavramları ve sorumlulukları İş kazaları

18 Sözleşmeler Hukuku Eğitimi Hazırladığımız eğitim programı sayesinde firmaların ilgili departmanlarda çalışanlar;değişen Borçlar ve Ticaret Kanunu kapsamında, • Hak kaybını önlemeye, • İmzalanan sözleşme ile firmanın aldığı riskleri tespit ederek risk değerlendirmesi yapabilmeye • Sözleşmenin imzalanması sonrasında takip etmesi gereken sürece yönelik temel bilgi sahibi olabilecektir. Günümüzde tüm gerçek ve tüzel kişiler, ticari hayatları içerisinde sürekli olarak çeşitli sözleşmelerin tarafı konumunda olmaktadırlar.

19 Sözleşmeler Hukuku Eğitimi Eğitimin İçeriği Sözleşmenin Kurulması Sözleşme Serbestisi Sözleşmenin Şekli Muvazaalı İşlemler Sözleşmelerde Hata, Hile, Tehdit Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü Sözleşme Tipleri ve Genel Özellikleri (Alım – Satım / Acentelik / Distribütörlük / Gizlilik (Know-How) / Kredi Sözleşmeleri gibi... ) Sözleşme İncelerken Risk Analizi Yapılması Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Uyuşmazlık Çözümü İmza Yetkisi Tespiti Sözleşmelerde Değişiklik Yapılma Şekli Sözleşmenin Sona Ermesi

20 •Av. Zeynep YORULMAZER •Av. Gizem SERPİCİLER Hukuk Danışmanlığı Alanında Destek Ekibimiz Eğitim İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2008 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı, 2011 Konuştuğu Diller Türkçe İngilizce zeynep@gizehukuk.comgizem@gizehukuk.com Konuştuğu Diller Türkçe İngilizce Eğitim İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009 İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA, 2013

21 Teşekkürler…


"Hakkımızda. Genel Çalışma Prensiplerimiz Önleyici Hukuk Hizmeti 1 2 Check- Up Yöntemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları