Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÖMÜR İHALELERİ “RÖDÖVANS” Nevzat ŞAHİN Elektrik Yük. Müh. ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÖMÜR İHALELERİ “RÖDÖVANS” Nevzat ŞAHİN Elektrik Yük. Müh. ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 1."— Sunum transkripti:

1 KÖMÜR İHALELERİ “RÖDÖVANS” Nevzat ŞAHİN Elektrik Yük. Müh. ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 1

2 RÖDÖVANS TANIMI RÖDÖVANS: İdareye her ton üretilen kömür başına veya bu kömüre dayalı elektrik üretiminde üretilen beher kWh başına ödenen bedel. İngiliz dilinde bu tabire “ROYALTY” denilmektedir. Bu metod: • TKI tarafından kömür sahalarının ve • EUAŞ tarafından kömür sahalarının özelleştirilmesinde kullanılmaktadır. 2

3 TAŞKÖMÜRÜNE (6000kCal/kg) EŞDEĞER EÜAŞ VE ÖZEL SEKTÖR KÖMÜR ÜRETİM MALİYETLERİ SEYİTÖMER: 92.8 $/ton SOMA………:136 $/ton KEMERKÖY:..25 $/ton KANGAL:…….37 $/ton ELBİSTAN A: 57 $/ton ELBİSTAN B: 48 $/ton(Özel Sektör) ÇAN:……....:107 $/ton TUFANBEYLİ:34 $/ton(Özel Sektör) 3

4 globalCOAL Weekly Indices: Last 12 Months Kasım 2012 sonu itibari ile piyasa fiyatı metrik ton için Kolombiya PortAventura FOB 78 ABD Dolar, Güney Afrika Richards Bay FOB 86 US Dolar, Avustralya New Castle FOB 89 US Dolar. Üstüne FOB/ CIF taşıma için %8-9 eklenmesi gerekir. Boğazları geçmek zorunda iseniz ayrı bir ek maliyet. Bize maliyeti yaklaşık 3.00- 3.40 US Dolar/ MMBTU. Bu fiyat spot piyasada dalgalanmaya kalmış, artabilir veya azalabilir. (3-3.4 Dolar/MMBTU eşdeğeri 71- 81 US$/Ton) 4

5 Kaynak:EIA Energy Outlook 2010 50 $/ton 25 $/ton 75 $/ton 100 $/ton 5

6 DÜNYA KAYA GAZI RESERVLERİ • 1. Çin – 36 trilyon m3 2. ABD – 24,5 trilyon m3 3. Arjantin – 22 trilyon m3 4. Meksika – 19,2 trilyon m3 5. Güney Afrika – 13,7 trilyon m3 6. Avustralya – 11.2 trilyon m3 7. Kanada – 11 trilyon m3 8. Libya – 8,2 trilyon m3 9. Cezayir – 6,5 trilyon m3 10. Brezilya – 6,3 trilyon m3 • Türkiye:Üretilebilir miktarı ise 1.8 trilyon m3 olduğu tahmin ediliyor. KAYNAK:ENERJİ ENSTİTÜSÜ Enerji Bakanı Taner Yıldız, alternatif enerji kaynaklarından kaya gazını 4 sahada aradıklarını belirterek, “Trakya ve Güneydoğu’daki 2 sahada gaz bulduk, miktarı belirlemeye çalışıyoruz” dedi. 6

7 KAYA GAZININ FİYATLARA ETKİSİ • Kaya gazının üretimiyle birlikte ABD’ de şimdiden gaz fiyatları Avrupa’ya oranla 5 kat daha ucuz hale geldi. • Shell’in Güneydoğu’daki kaya gazı sahalarında üretime karar vermesi halinde ilk kaya gazı üretimin 2016’da gerçekleşebileceğini bildiriliyor. 7

8 ELEKTRİK SANTRALI YATIRIMLARINA KÖMÜR TEŞVİKLERİ 8

9 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15-02-2013 MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17.nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 9

10 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15 ŞUBAT 2013 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır. (4b Grubu:Enerji hammaddeleri, Turba, Leonardit, Linyit, Taşkömürü, kömür işletme izni alınmış ruhsatlı sahalarda kömüre bağlı Metan Gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit-apropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). 10

11 STRATEJİK YATIRIM Teşvik Kapsamı Stratejik yatırımlar MADDE 8 - (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). 11

12 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15 ŞUBAT 2013 TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: "4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar hariç)." 12

13 TÜRKİYE TEŞVİK HARİTASI 13

14 14

15 TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARI 15

16 ÖZELLEŞTİRİLECEK TKI/EUAŞ LİNYİT SAHALARI • Muğla (Yatağan-Turgut, Milas-Ören), • Manisa (Soma),(Belli bölümün ihalesi TKI ce yapıldı) • Bursa (Orhaneli, Keles), • Seyitömer (İhalesi EUAŞ’ça yapıldı) • Sivas (Kangal), (İhalesi EUAŞ’ça yapıldı) • Bingöl (Karlıova), • Bolu (Göynük)(İhalesi yapıldı-AKSA), • Çanakkale (Çan), (EUAŞ kapsamındaki sahalar Elektrik Santralı ile birlikte işletme hakkı devri yolu ile özelleştiriliyor) 16

17 TKI LİNYİT YATAKLARI RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ ESASLARI ESASLARI RÖDÖVANS İHALESİ ESASLARI • Santralın Gücü:…..MW • kWh Başına rödövans bedeli:krş/kWh • Sözleşme süresi 30 yıl • Yıllık Üretilmesi gerekli Elektrik Enerjisi Miktarı:……Kwh • 6 yıllık yatırım süresi tanınıyor, • 6 yıl içinde üretime geçilirse rödövans bedelinin yarısı ödeniyor • Yıllık Fazla Üretim:Fiili üretim dikkate alınarak rödövans bedeli üzerinden ödenecektir 17

18 TKI’NİN VERECEĞİ DOKÜMANLAR • RUHSAT FOTOKOPİSİ • İHALE SAHASI HARİTALARI • JEOLOJIK KESITLER • SONDAJ STAMPLARI • SAHA İLE İLGİLİ RAPORLAR VE BİLGİ NOTLARI 18

19 TKI’YE AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ VARLIKLAR Sahadaki kömür işletmeciliği ile ilgili TKI tarafından kullanılmayan: • Tesis, • Teçhizat, • Taşınmaz varlıklar, TKI ile varılacak mutabakatla “KİRA BEDELİ” ile kullanılabilecektir. TKI ile mutabakatla eski tesisler kaldırılabilir yeni tesisler kurulabilir. Yeni tesislerin mülkiyeti TKI’nindir. 19

20 TKI’YE AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ VARLIKLAR • Maden Sahasındadaki taşınır ve taşınmazlar TKI’nin malı(Santral ve Santral Sahası Hariç) • TKI’nin malı olan bu Taşınır ve Taşınmazlar İş Sahibi tarafından kiralanabilmektedir. 20

21 RÖDÖVANS FİYATI-ÖDEME ŞEKLİ-FİYAT ARTIŞI • Rödövans sözleşmenin 7. Yılından İtibaren Ödenir.(6 yıl yatırım süresi tanınıyor!) • Erken üretim halinde(mesela 6. yılda üretim) rödövans bedelinin %50 si ödenir. • Rödövans bedeli TL/ton veya Krş/kWh olup ÜFE’ye göre (yıllık üretici fiyat endeksi) eskale edilmekte ve aylık olarak ödenmektedir. • İşletmeci kömür satışı yapabilmektedir.(Kömür fiyatı rödövans bedeli dikkate alınarak TKI tarafından hesaplanmaktadır.) 21

22 TKI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER (Masrafları İşletmeciye) • Kamulaştırma, • Köy yerleşim alanlarının değiştirilmesi, 22

23 İŞLETMECİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER • İşletme Projesi, • İşletme faaliyet raporları, • İmalat Haritaları, • Satış Bilgi Formu, • Yıllık Üretim Programı, • İstihsal ve Sevk Defterleri, • Aylık, yıllık maden anketi tanzimi, • Yeni maden içi ve maden ulaşım yolları yapılması • İhale sahası içinden geçen enerji nakil hatları, telefon hatları,köy ulaşım yolları, varsa kanalizasyon güzergahlarında yapılacak değişiklikler. 23

24 MADEN SAHASININ İŞLETİLMESİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ • İşletmeci 6 ayda “Uygulama Projesi” ve “Enerji Kömür Üretim Programı” hazırlayarak TKI onayına sunmaktadır. • Maden sahasında kullanılacak elektrik enerjisi işletmeci tarafından sağlanmaktadır. • Her yıl sonu TKI kabul ve tespit çalışmaları yaparak İşletmeciyi denetlemektedir. 24

25 KESİN TEMİNAT VE SANTRAL KURMA TEMİNATI • Süresiz Kesin Teminat(SOMA için TKI tarafından istenen teminat mektubu 3.000.000.-TL) • Santral Kurma Garantisi(SOMA için TKI tarafından istenen 7.00.000,-TL) 25

26 KABUL TESPİT İŞLEMLERİ SÖZLEŞMENİN DEVRİ • TKI her yıl sonu kabul tespit işlemleri yapmaktadır. • Sözleşme: EPDK ve TKI’nin yazılı izni ile başkasına devredilebilmektedir. ELEKTRİK ENERJİSİ: Maden sahasında kullanılan elektrik enerjisi İşletmeci tarafından sağlanmaktadır. 26

27 TKI RÖDÖVANSve EUAŞ İŞLETME HAKKI DEVİR İHALELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KonuTKI Rödövans Mukavelesi EUAŞ İşletme Hakkı Devir Mukavelesi KapsamMaden İşletmesiMaden+Santral İşletmesi Süre30 yıl(Reserv tükenmesse aynı şartlarla uzatılır) Ruhsat Süresi kadar. (Ruhsat uzatılabiliyor) Satış ve İşletme hakkı Devir Sözleşmesi Sadece Maden İşletme hakkı verilir. Maden işletmesi tarafından kullanılan taşınırlar istenirse liralanabilir • Santrali, santral tarafından kullanılan taşınmazları, • Maden işletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazlar devredilir 27

28 TKI RÖDÖVANSve EUAŞ İŞLETME HAKKI DEVİR İHALELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KonuTKI Rödövans Mukavelesi EUAŞ İşletme Kakkı Devir Mukavelesi Teklif BedeliRödovans Bedeli TL/ton(Eskalasyona tabi) veya krs/kWh Devir bedeli Teklifi ABD Doları olarak TeminatKesin Teminat Geçici Teminat Kadar Ayrıca Santral Kurma Garantisi Teminatı Geçici Teminat Ek Geçici Teminat Kesin teminat(İhale Bedeli vadeli ödenmesi halinde ) Vergiler, Devlet Hakkı ve benzeri yükümlüklükler İş Sahibine ait 28

29 TKI RÖDÖVANSve EUAŞ İŞLETME HAKKI DEVİR İHALELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KonuTKI Rödövans Mukavelesi EUAŞ İşletme Kakkı Devir Mukavelesi DOKÜMANLARTKI Tarafından Verilecek Dokumanlar: • Ruhsat Fotokopisi • Haritalar • Jeolojik Kesitler • Sondaj Stampları • Saha Raporları/Notları (Verilen bilgilerle ilgili sorumluluk kabul etmiyor) 29

30 TKI RÖDÖVANSve EUAŞ İŞLETME HAKKI DEVİR İHALELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KonuTKI Rödövans Mukavelesi EUAŞ İşletme Kakkı Devir Mukavelesi IHALEYE GİRİŞ • Tüzel Kişilik • Ortak Girişim Grubu İhale Değerlendirme • kWh başına verilen en yüksek rödövans bedeli en uygun teklif Teşvik • 7. yıldan önce yapılacak üretime %50 daha az rödövans bedeli Ocak Başı Kömür Satışı • TKI Ocakbaşı satış fiyatının %15’i rödövans 30

31 TKI RÖDÖVANSve EUAŞ İŞLETME HAKKI DEVİR İHALELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Konu TKI Rödövans Mukavelesi EUAŞ İşletme Kakkı Devir Mukavelesi AnlaşmazlıklarAnkara Mahkeme ve İcra Daireleri Rödövans Bedeli Hesabı Aylık Üretilen Brüt kWh Üzerinden Eskalasyon:Rödövans bedeliş yıllık ÜFE oranında artırılır. 31

32 SOMA KÖMÜRLERİ RÖDOVANS İHALESİ SONUÇLARI • Manisa Soma kömür madeni sahası için 61 firma şartname almıştı, • Sadece 15 firmadan ihaleye teklif gedi. • Siyah Kalem, Iğca Enerji, Limak, Hidrogen, Lanco Enerji, Karen Elektrik, Konya Şeker, Gürmin Madencilik, Torunlar Gıda ve Sanayi, Cengiz Enerji, İmbat, Park Teknik, Zorlu Enerji, Çelikler ve Semerkant Yapı teklif veren firmalar oldu. • Kapalı zarf usülü ile yapılan ihalede Kolin Grubu bünyesindeki Hidro-gen Enerji, 4,69 kuruş/kWh vererek en yüksek teklif sahibi oldu. • İkinci en iyi teklif Siyah Kalem’den 4,023 kuruş/kWh ile geldi. • Şartnameye göre ihaleyi kazanan firma Soma kömür sahasında 450MW’lık termik santral kuracak. Termik santralin yıllık çalışma süresi 6 bin saat olacak, kurulacak santral’dan yılda 2.7 milyar kWh elektrik üretmesi bekleniyor. • Şartnamede geçici teminat bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi, ihaleyi kazanan firma rödövans bedelini 6 yıllık yatırım süresinden sonra ödemeye başlayacak. • Soman Deniş sahasında 152 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu ve rezervinin ortalama ısıl değerinin 1700 - 2640 kcal/kg olduğu biliniyor. Ayrıca şartnamede sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlendi. • İhaleyi kazanan Kolin grubundaki Hidro-Gen firması 14.09.2007 arihinde Ankara’da kuruldu. 32

33 SOMA TS HESAPLANAN ÜRETİM MALİYETİ cent/kWh KOLIN KÖMÜR RÖDAVANS İHALE FİYATI :4.96kuruş/kWh=2.81 cent/kWh (1 US$= 1,765) TL YAKLAŞIK SANTRAL YATIRIMI+İŞLETME GİDERLERİ:5.5 cent/kWh Toplam Üretim Maliyeti:5.5+2.81= 8.31 cent/kWh 33

34 AyGündüzPuantGeceAy Ortalaması 185,7989,0367,9180,5 2128,68120,9581,56111,36 370,9671,162,4968,17 467,9266,0154,2962,98 580,1582,6872,0777,98 683,1186,1269,1379,08 794,4497,9787,6492,66 887,6990,719189,42 989,6893,8974,1385,37 1086,7992,9275,1684,19 1187,7893,0863,8880,92 1291,7194,1971,2985,52 2012 ELEKTRİK FİYATLARININ YILLIK DEĞİŞİMİ Cent/kWh=(USD/MWh)/10) KAYNAK: NAVITAS 34


"KÖMÜR İHALELERİ “RÖDÖVANS” Nevzat ŞAHİN Elektrik Yük. Müh. ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları