Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim İhracat Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim İhracat Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim İhracat Genel Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim BİLGİ YÖNETİMİ Dr. Meral Gündüz İhracat Genel Müdürlüğü Kasım 2013

2 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
PAZARDA POTANSİYEL ALICILARA VEYA ORTAK YATIRIMCIYA ULAŞMAK İÇİN SÜRECİN BİLGİYLE YÖNETİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AKTİF VE POTANSİYEL İHRACATÇI EŞLEŞME İTHALATÇI EŞLEŞMEYE KADAR GEÇEN SÜREÇ VE SÜRECİN YÖNETİMİ – YÖNLENDİRME EŞLEŞMEYİ SAĞLAYABİLMEK ve SÜRDÜREBİLMEK

3 SÜREÇ YÖNETİMİ 5 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
1 GTİP Belirleme, Hedef Pazar Tespiti (Veri Tabanları) Hedef Pazar Analizi (Ülke Masaları + Destek Programları + Veri Tabanları) Uluslararası Ticareti Yönlendiren Uygulamaları (STA’lar, Pazara Giriş Engelleri vb.) 2 Sektör-Pazar Analizi - Pazar Araştırması (Veri Tabanları + Destek Programları + web) 3 Ticari Fırsatlar - Pazara Odaklanma; Veri Tabanları - İthalatçı Adresi + Uluslararası İhaleler, Destek Programları - E-Ticaret + Ticaret Heyetleri + Fuarlar) 4 İlave Bilgi İhtiyacı; İhracat İletişim Noktası + Web Siteleri + Sosyal Medya Araçları + E-Bülten + Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri 5 İhtiyaca Yönelik Seminerler BİLGİLENDİRME YOL HARİTASI HER AŞAMADA TİCARİ BİLGİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

4 HEDEF ÜLKE BİLGİ YÖNETİMİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü HEDEF ÜLKE BİLGİ YÖNETİMİ

5 EŞLEŞMEYE KADAR GEÇEN SÜREÇ VE SÜRECİN YÖNETİMİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü EŞLEŞMEYE KADAR GEÇEN SÜREÇ VE SÜRECİN YÖNETİMİ HEDEF PAZAR TESPİTİ İÇİN ÜRÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME (GTİP) DÜNYA TİCARETİ NEDİR ? adresine ücretsiz üyelik gerçekleştirerek ürününüzün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasını (G.T.I.P. kodu) girerek hem ülke bazında hem de dünya genelinde ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşabilirsiniz. Buradan elde edilen ithalat ve ihracat istatistikleri “hedef pazar belirlemede” kullanılan birincil bilgi niteliğinde olup, akabinde belirlenen ülkelere ilişkin diğer veritabanlarından araştırma yapılarak hedef pazarın netleştirilmesi önemlidir.

6 ITC PAZAR ARAÇLARI NASIL KULLANILIR
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ITC PAZAR ARAÇLARI NASIL KULLANILIR İhracat Bilgi Platformu «İhracat Günlüğü» üzerinde ITC’nin geliştirdiği Pazar araçlarının ülke ve sektör araştırması yaparken nasıl kullanabileceğiniz özetle açıklanmıştır. Trade map Market Access Map Standarts Map Investment Map

7 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır. Trade Map Ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır. Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veritabanı ile anlaşma yapılmıştır. Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

8 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

9 Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Export Helpdesk Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır. Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli bilgileri sunan ücretsiz veritabanıdır. Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır. Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusçadır.

10 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

11 ITC Market Analysis Tools - Market Access Map
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ITC Market Analysis Tools - Market Access Map Pazara giriş bilgi kaynağıdır. 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır. İthalatçılar, ihracatçılar ve ticareti geliştirme kuruluşları için tasarlanmıştır. Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir. Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, zorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (ad valorem tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri). Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

12 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

13 Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü The World Factbook Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır. CIA (Central Intelligence Agency) tarafından sunulan ve dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır. Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.

14 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı STA’ların bilgisine; Bakanlığımız web sitesi ana sayfasında yer alan “Ülkeler ve Bölgeler”, “Bölgesel ve Çoklu Ticari ilişkiler” ve “Türkiye-STA” başlığından ( ulaşılmaktadır.

15 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), gelişmekte olan ülkelerin bazı ihraç mallarına gelişmiş ülkeler tarafından karşılıksız ve ayrım gözetmeksizin imtiyaz tanınmasına imkan sağlayan bir düzenlemedir. GTS’nin amacı; yararlanıcı gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini artırmak, sanayileşmelerini teşvik etmek ve ekonomik büyümelerini hızlandırmak; uygulayan gelişmiş ülkenin ise üretici/tüketicilerinin ihtiyaç duydukları ürünleri daha düşük maliyetlerle temin etmelerini sağlamaktır. Türkiye’ye GTS kapsamında referans veren ülkeler ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya Federasyonu’dur. GTS hakkında detaylı bilgi veren kılavuz, İBP web sitesinin Ülke Masaları başlığı altında ( yer almaktadır.

16 HEDEF PAZAR ANALİZİ VE ÜLKE MASALARI
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü HEDEF PAZAR ANALİZİ VE ÜLKE MASALARI

17 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları "Ülke Masaları" çalışmasına Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü web sitesi ana sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. 34 Ülke Masası bünyesinde yer alan 150 ülke raporu Bakanlığımız İhracat Bilgi Platformu (İBP) web sitesinde firmalarımızın istifadesine sunulmuştur. 150 ülke raporuna ek olarak 2013 yılında 49 ülkeye ait kısa ülke profili hazırlanmış olup, bu raporlarla birlikte halihazırda İBP web sitesinde yer alan ülke raporu sayısı 199’dur.

18 Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, Siyasi ve İdari Yapı,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları sayfalarından pazara girişe yönelik çalışmalara ulaşılmaktadır. Bu çerçevede, hazırlanan ve web sitemiz üzerinden kullanıma sunulan çalışmalarda, hedef Pazar olarak değerlendirilen ülkeler itiabarıyla; Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, Siyasi ve İdari Yapı, Genel Ekonomik Durum ve Sektörler, Bu ülkelerle ilgili sektörel raporlar, fuarlar, heyetler ve güncel gelişmeler de ek, haber ve duyuru olarak ayrıca yayımlanmaktadır. Dış Ticaret, Dış Ticaret Politikası ve Vergiler, Türkiye ile Ticari İlişkiler, Yabancı Yatırımlar, Pazarla İlgili Bilgiler, İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar itibarıyla ele alınmakta ve standartlaştırılmış faydalı bilgiler sunulmaktadır.

19 Hedef Ülkenin İthalatı, Hedef Ülkenin İthalatında Değişim,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ÜLKE MASALARI İlgili ülkelerde hedef olarak değerlendirilen sektörler ile ilgili tüm bilgilere de yer verilen bu çalışmalarda, ele alınan sektörlerde; Hedef Ülkenin İthalatı, Hedef Ülkenin İthalatında Değişim, Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı, Türkiye'nin Toplam İhracatı, Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı, Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatında Değişim, Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları, Hedef Ülkenin Türkiye'ye Rakip Ülkelere Uyguladığı Vergi Oranları, Hedef Pazarlarda Potansiyel Sektörlerin Değerlendirmesi bölümleri yer almaktadır.

20 CBI Market Information Database (Ücretsiz Erişim)
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü CBI Market Information Database (Ücretsiz Erişim) Sektör bazlı pazar bilgileri ve ticari düzenlemeler hakkında ticari bilgi kaynağıdır. Hollanda Dış İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşu olan CBI’nın (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) misyonu gelişmekte olan ülkelerin ihracat kapasitesini genişletmek yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır. Tarım, sanayi, tüketici ürünleri ve hizmetler sektörleri ana başlıkları altında pazar istihbarat bilgisi sunmaktadır. Sunduğu çeşitli modüllerden biri olan Market Information Database kapsamında Pazar araştırmaları, ihracat kılavuzları, gelecek tahminlerini içeren 3000 doküman ve 5000’den fazla ilave bilgi kaynağına yönlendirme mevcuttur. Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.

21 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

22 ÜRÜN-PAZAR ANALİZİ BİLGİ YÖNETİMİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ÜRÜN-PAZAR ANALİZİ BİLGİ YÖNETİMİ

23 -yerinde pazar araştırmaları,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü SEKTÖR-PAZAR ANALİZİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI   adresinde hizmet sunan web sitemizin Sektörel Bilgiler başlığı altında yer alan; -sektör föyleri, -yerinde pazar araştırmaları, -sektör analizi aşamaları ve yardımcı kaynaklar alt başlıklarında yayınlanan e-veri tabanlarına ulaşabilirsiniz. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamındaki -Rapor Desteği ile ülke/sektöre ilişkin özelleşmiş raporların temin edilmesi ve -Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği kullanılarak yerinde pazar araştırması gerçekleştirilmesi mümkündür.

24 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
SEKTÖR-PAZAR ANALİZİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI İBP web sitesinin Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi’nden (TBKR) faydalanılabilir . TBKR üzerinden ürün/sektör ve ülkeler bazında tarama yapılarak ilgili kurum/kuruluşların elektronik veritabanları veya bilgi kaynaklarına ulaşılabilmekte ve araştırma yapılabilmektedir ülke 400 civarında veritabanı.

25 ITC Market Analysis Tools – Standards Map (Ücretsiz Erişim)
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ITC Market Analysis Tools – Standards Map (Ücretsiz Erişim) Ürün bazlı bilgi kaynağıdır. Standards Map, 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70’den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlayan ücretsiz bir araçtır. Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

26 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

27 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü karşılanmaktadır.

28 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız, pazara giriş engellerinin tespiti amacıyla “Pazara Giriş Engelleri Bildirim Hattı”nı web sitesi ana sayfası üzerinden kullanıma açmıştır. Firmalarımız, dış ticaret veya yatırım aşamasında dış pazarlarda karşılaştığı sorunları bildirmek için linki üzerinde yer alan Bildirim Formunu kullanabilir.

29 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
TİCARİ FIRSATLAR EŞLEŞME

30 Emarketservices: http://www.emarketplaces.com
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TİCARİ FIRSATLAR Ekonomi Bakanlığı web sitesi 2011/1 sayılı Tebliği bölümünde, firmaların E-ticaret sitelerine üyeliklerine verilen destek kapsamında, ön onay almış yerli ve yabancı e-ticaret sitelerinin isimleri bulunmaktadır. Emarketservices: Kanada, Norveç ve İspanya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşları’nın kurduğu, önemli B2B e-pazaryerlerini listeleyen bir sitedir. Worldwide Directory bölümünden ülkeler ile genel, sektörel ve bölgesel B2B web sitelerine ulaşılmaktadır.

31 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
B2B e-pazaryerlerinin adresleri dahil bir çok farklı konuda bilgi yer almaktadır.

32 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
World Directory of Importers’ Associations- Dünya İthalatçı Kuruluşlar Rehberi” International Trade Center-Uluslararası Ticaret Merkezi web sitesi üzerinden, ulaşarak ülkeler itibarıyla ithalat konusunda faaliyet gösteren kuruluşlara ulaşma imkanı mevcuttur.

33 Uluslararası İhaleler
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uluslararası İhaleler Uluslararası İhale Siteleri, İBP web sitesi ( ana sayfasında yer alan Ticari Fırsatlar başlığı altında verilmektedir. Firmalarımızın internet ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile uluslararası ticarete katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla; uluslararası kurum ve kuruluşların açmış oldukları uluslararası ihale, proje, iş fırsatları ve bunlarla ilgili kredi olanakları ve fonlar hakkında bilgi veren web siteleri taranmakta ve araştırılmaktadır. Bu listede yer alan web sitelerinde, uluslararası ihale ve projeler, bunlarla ilgili prosedür, fon ve kredi olanakları hakkında bilgi ve dokümanlara erişilebilmekte olup, bu sitelerin düzenli olarak takip edilmesi, yeni iş fırsatlarının yaratılmasında etkin bir araç olarak değerlendirilebilir.

34 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

35 Uluslararası İhaleler
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uluslararası İhaleler IBP web sitesi ana sayfasında, “Pazar Geliştirme” başlığı altında yer alan Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi (TBKR) üzerinden Ülke ve Bilgi Türü başlığından “İhale Duyuruları” seçilerek ihale sitelerine ulaşılabilmektedir. Bakanlığımıza ulaşan güncel ihale duyuruları İhracat Günlüğü, Twitter ve e-Bülten aracılığı ile duyurulmaktadır.

36 Uluslararası İhaleler
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uluslararası İhaleler Birleşmiş Milletler tarafından açılan ihaleler, Birleşmiş Milletler’in resmi ihale portalı olan United Nations Global Marketplace ( ) üzerinde “Notices” bölümden yayınlanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 20 adet alt kuruluşu tarafından yayınlanan ihaleler tek kanaldan duyurulmaktadır. Birleşmiş Milletler İhale Birimi (United Nations Procurement Division) web sitesinde ( “Business Opportunities-Solicitations” bölümünden ihaleler duyurulmaktadır.

37 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

38 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
TİCARİ FIRSATLAR Üyesi olunan İhracatçı Birliğinin, birlik kayıt sicil numarasını ve vergi numarası kullanarak Bakanlığımız web sitesi ana sayfasında yer alan Dış Talepler Bülteni'ne giriş yapılarak duyurusu yapılan taleplere ulaşılmaktadır.

39 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
TİCARİ FIRSATLAR E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteğine ilişkin bilgilere Bakanlığımız web sitesi ( Politika Araçları/Destek Programları bölümünde yer alan 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin özet bilgi ve ilgili mevzuat bölümünden ulaşılmaktadır.

40 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
TİCARİ FIRSATLAR 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında firmalar, Sektörel Ticaret Heyeti Desteği ve Alım Heyeti Desteğinden faydalanabilir. Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri Takvimi”ne adresinde Sektörel Heyetler bölümünden ulaşılmaktadır. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği kuruluşları ve Bakanlık için “Sektörel Ticaret Heyeti Programları El Kitabı” hazırlanmıştır.

41 Dünyada ve Türkiye’de Düzenlenen Fuarlar
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dünyada ve Türkiye’de Düzenlenen Fuarlar Alman Ticaret Fuarları Birliği (Association of the German Trade Fair Industry - AUMA) tarafından Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış web sitesinde; tarih, şehir, ülke ve sektör gibi kriterlere göre fuar araması yapılabilmektedir. Arama detayında ise fuara ilişkin genel bilgiler, sektör içeriği, istatistikler ve organizatöre ilişkin bilgiler yer almaktadır: Ayrıca, web sitesinden de uluslararası fuarlar hakkında ülke, sektör, tarih, fuar başlığı vb. kriterlere göre tarama yapılabilmekte ve söz konusu fuar, ülke ve ilgili fuar idaresi ile ilgili bilgilere erişilmektedir. Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlara linkinden ulaşılmaktadır.

42 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Yurt Dışı Fuar Desteği Fuar desteklerine ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi ( ana sayfasında yer alan Politika Araçları ana başlığı altında Destek Programları bölümünden ulaşılmaktadır. 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, firmalara Yurt Dışı Fuar Desteği sağlanmaktadır. Yurt İçi Fuar Desteği 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, firmalara Yurtiçi Fuar Desteği sağlanmaktadır.

43 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İLAVE BİLGİ İHTİYACI

44 İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Bilgi Platformu
TİCARİ BİLGİ YÖNETİMİ İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Bilgi Platformu

45 İHRACAT İLETİŞİM NOKTASI
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT İLETİŞİM NOKTASI ULAŞABİLİRSİNİZ Ülke Masaları İletişim Formu İletişim Formu Ticari Bilgi Talep Formu 45

46 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

47 İhracat Günlüğü (Türkçe Blog) http://blog.ibp.gov.tr/
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Günlüğü (Türkçe Blog) 2013 Ocak-Ekim Toplam 693 adet haber ve duyuru Ticaret Müşavirlik/Ataşeliklerinden iletilen ithal talepleri, İhale duyuruları, Pazar haberleri

48 Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni (Türkçe)
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni (Türkçe) İBP web sitesi ana sayfadan abone olabilirsiniz. Ocak-Ekim 2013 döneminde toplam 42 sayı aboneye gönderilmiştir. Başlıklar Gündem / Güncel (ihracatçılarımıza yönelik faaliyet, haber ve duyurular) Bölgeler (Avrupa, Asya-Pasifik, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Körfez, Kafkasya ve Orta Asya) Sektörler (ürün bazında önemli gelişmeler)

49 Twitter (Türkçe) http://twitter.com/ibp_ekonomi
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Twitter (Türkçe) Ekim sonu itibarıyla 2.624 Takipçi 3.225 haber ve duyuru

50 EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Bilgi Platformu EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ Eğitim Programlarımızı web sitemizde; linkinden ulaşabilirsiniz. duyurular alanından İhracat Günlüğü üzerinden takip edebilirsiniz. 50

51 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminer konularının hedef kitleye ulaştırılması amacıyla web sitemiz   ana sayfasından  kurumsal kayıtlı kullanıcıların erişimine açık olarak  “Eğitim Programları Sunuşları” başlığı açılmış ve seminer sunuşları yayınlanmaya başlanmıştır. Sunuşlar, Devlet Yardımları, Mevzuat ve Pazara Giriş alt başlıkları itibarıyla sınıflandırılmıştır.

52 EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI
AMERİKA Buenos Aires Karakas Mexico City Ottava Santiago Vaşington Houston Los Angeles New York Sao Paulo Şikago Toronto Miami San Francisco Seattle AFRİKA Abuja Addis Ababa Akra Cezayir Dakar Darüsselam Hartum İskenderiye Kahire Nairobi Pretoria Rabat Trablus Tunus Kazablanka ASYA Astana Aşkabat Bangkok Bişkek Cakarta Duşanbe Hanoi İslamabad Kabil Kuala Lumpur Manila Pekin Seul Singapur Taşkent Tokyo Ulan Bator Yeni Delhi Almatı Guangzhou Hong Kong Karaçi Mumbai Şangay Georgetown GEORGETOWN AVRUPA/KAFKASYA AB DTÖ OECD Atina Bakü Belgrad Berlin Bern Bratislava Brüksel Budapeşte Bükreş Dublin Helsinki Kiev Kişinev Kopenhag Lahey Lizbon Lefkoşa Londra Lubliyana Madrid Minsk Moskova Oslo Paris Podgorica Prag Priştine Roma Saraybosna Sofya Stokholm Tiflis Tiran Üsküp Varşova Viyana Zagreb Barselona Batum Düsseldorf Hamburg Hannover Kazan Marsilya Milano Münih Novorossisk Odessa Rotterdam Selanik St. Petersburg Stutgart Birmingham Krasnodar Novosibirsk Yekaterinburg EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI ORTA DOĞU Abu Dhabi Amman Bağdat Beyrut Doha Kuveyt Manama Muskat Riyad Sana Şam Tahran Tel Aviv Basra Cidde Dubai Erbil Halep Kudüs Musul Tebriz Daimi Temsilci Yardımcılığı AVUSTRALYA Ticaret Müşavirliği Sidney Melbourne Ticaret Ataşeliği İrtibat Büroları 52


"İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim İhracat Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları