Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tez-makale yazım teknikleri Prof. Dr.Selma Metintaş ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ESKİŞEHİR 2011-İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tez-makale yazım teknikleri Prof. Dr.Selma Metintaş ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ESKİŞEHİR 2011-İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Tez-makale yazım teknikleri Prof. Dr.Selma Metintaş ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ESKİŞEHİR 2011-İstanbul

2 AMAÇ Bu oturumun sonunda katılımcılar, tıbbi literatürü etkin olarak kullanabilmek ve bir makale, tez yazmak için gerekli ön bilgiyi kazanacaktır. TEZ VE MAKALE YAZIMI

3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu oturumun sonunda katılımcılar: •Bilimsel yazı (Tez ve makale) yazmanın felsefesi hakkında bilgi sahibi olacak •‘Kanıta dayalı Tıp’ yaklaşımı anlayıp, farklı araştırma tiplerini ve elde edilen kanıtların hiyerarşisini tanımlayabilecek •Tıbbi literatürü okuma hakkında bilgi sahibi olacak

4 ÖĞRENİM HEDEFLERİ •Yayın etiği kavramını tanımlayabilecek ve yorumlayabilecek •Bir makalenin bölümleri hakkında fikir sahibi olunacak

5 Bilimsel yazı Bilim, olaylar arasındaki ilişkileri gözlem yaparak ve bu gözlemleri akılcı bir biçimde sentezleme yöntemidir. 1.Güçlüğün sezilmesi, 2. Problemin tanımlanması 3. Çözüm üzerinde tahmin yürütülmesi 4. Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi 5. Deneme ve değerlendirme, 6. Yazı haline getirilmesi

6 Bilimsel yazı, dünyanın araştırma ve öğretim sürecinin üst üste eklenerek sürdürülmesini sağlayan, bilimsel iletişimin en önemli unsurudur. Bilimsel Yazı

7 Bilimsel yazı yazmama nedenlerimiz? Yeterince zamanın olmaması Hakkında yazacak bir şeyin olmaması Yazmaya yardımcı olacak birinin olmaması Sekreterya desteğinin olmaması Araştırmanın nasıl yapılacağı bilgisinin olmaması Danışmanının olmaması Motivasyon eksikliği Kendine güvenin olmaması Nasıl başlayacağını bilmeme Yazmayı sevmeme

8 Entelektüel stimülasyon kazanmak Fikirlerimizi paylaşmak Araştırma raporlamak Fikirlerimizi yaymak Tartışma oluşturmak Bir disiplinde ilerlemek Bir konunun sahibi olmak Alanında yükselmek Bir olgu bildirmek Kişisel itibarı artırmak Gelecekte anımsanmak Gelir elde etmek Niçin Bilimsel yazı yazmalıyız?

9 Bilimsel yazı yazmalıyız Tıp alanında ‘en verimli’ ve ‘en iyi hizmetin’ sunumunun sağlanabilmesi için bilimsel yayın yapmaya ihtiyaç vardır. Zaman tünelinde yerimizi bildirmemiz gerekiyor!

10 Araştırma konusunu belirleme ‘Araştırmanın başlangıç organizasyonu iyi yapılmadığında, bunun yazılması da başarısız olur.’ Timüralp B, Anatolian Journal of Cardiology Editörü Araştırmanın konusu, sonunda bilgi üretilmesini sağlamalıdır.

11 Belirli bir hastalık sorun için Tanıma, tanımlama aşaması ile ilgili olarak Önlem aşaması ile ilgili olarak Tedavi aşaması ile ilgili olarak Tıp yayınlarının gereği Genel anlamda mesleksel açıdan

12 ÜRETİCİ ÜRÜN TÜKETİCİ BİLİMSEL BİÇİMSEL

13 1- Göz atmak-Taramak 2- Yanıt aramak 3-Salt bilgi geliştirmek amacı ‘Yayına’ Yaklaşmak Süreci Kanıta Dayalı Tıp ÜRETİCİ TÜKETİCİ

14 İşlem Gücü’ (Task Force) Düzey I: Randomize Kontrollü Çalışma’lar Düzey II-1: Kontrollü çalışma Düzey II-2: Analitik çalışmalar Düzey II-3: İzleme çalışması Düzey III: Saygın uzmanların görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar,uzman komite raporları

15 Araştırma Tasarımı Düzey I: Meta Analizler Düzey II: Sistematik Derlemeler Düzey III: Randomize Kontrollü Araştırmalar Düzey V: Vaka/Kontrol Araştırmaları Düzey VII:Hayvan Araştırmaları Düzey IV: Kohort Araştırmalar Düzey VI: Olgu serileri, olgu sunumları

16 Yayın Hazırlamanın Anlamı BİÇEMOKUYUCULARDEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI TEZ Akademik değerlendiriciler Bilimsel düzeyi yargılamak BİLİMSEL YAYIN -Hakem değerlendiriciler -Bilimsel kişiler Özgünlük, geçerlilik, kalite yargılaması Bilimsel düzeyde bilgilendirme POPÜLER YAZI İlgili, bilgili, istekli kişiler Eğitim Temel bilgilendirme DİĞER - Eleştiri -Katkı -Araştırma önerisi Bilimsel yazı okuyucularına Araştırma destekleyicileri Bilimsel düzeyde katkı, yargı, düzeltme Yarar düşüncesi oluşturmak

17 Bilimsel yazıda genel ilkeler 1.Neler söylemeliyim? 2. Söylemeye değer mi? 3. Bu mesaj için uygun format nedir? 4. Mesaj hangi kitleye ulaştırılacaktır? 5. Mesaj için uygun dergi hangisidir?

18 Bilimsel yazıda genel ilkeler Genel anlamda Tam ortak ve rijid kurallar yoktur. İçerik özellikleri Öz, fakat yerinde ayrıntı, Okuyucuya bağımsız yorum olanağı, Yazarın kendi yorumlarında açıklıktır. Doğruluk ve açıklık Biçim özellikleri Yalınlık Mantığa uygunluk Denge Birörneklik

19 Tıp Yayınlarının ‘Genel Yapısı’ Giriş (Introduction) Yöntem (Methods) Sonuçlar (Results) Tartışma (Discussion) I M R A D

20 Tıp Yayınlarının Ayrıntılı Yapısı’ Başlık Yazarlar Özet Anahtar Kelimeler Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Kaynaklar Ekler

21 Gerçekleştirilen çalışmayı en belirgin tanımlayan cümle nedir? SORU SONUÇ BAŞLIK Başlık SEÇİCİ ÇEKİCİ

22 BURADA TAZE BALIK SATILIR TAZE BALIK SATILIR BALIK SATILIR BALIK Başlık

23 Başlık-Örnekler Medical Thoracoscopy vs CT Scan-Guided Abrams Pleural Needle Biopsy for Diagnosis of Patients With Pleural Effusions: A Randomized, Controlled Trial A Randomized, Controlled Trial CHEST 2010; 137 ( 6): 1362-1368 Title: Malignant mesothelioma due to environmental exposure to erionite: follow-up of a Turkish emigrant cohort EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1999; 13 (3): 523-526. Malignant mesothelioma due to environmental exposure to erionite: follow-up of a Turkish emigrant cohort

24 Yazarlar Varsayımın ve yargılama tasarımının oluşturulması veya verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması Yayını yazmak veya bilimsel çerçevede eleştirel gözden geçirmesini/düzeltmesini yapmak Yayına gönderilebilecek son duruma onay vermek Bu çalışmayı bizzat gerçekleştiren, emek sahipleri kimlerdir?

25 Özet Yazının temelini oluşturan dört soruya cevap verme niteliğinde olmalıdır: 1 Bu çalışma niçin yapılmıştır? 2 3 Nasıl gerçekleşmiştir? Bulunan nedir? 4 Hangi sonuçlar veya genellemeler getirilmiştir?

26 Özet Yapılandırılmış Yapılandırılmamış Amaç Yöntem-Gereç Bulgular Sonuçlar Tek parça metin özelliğindedir. Kısaca; Ne amaçla, ne yapılmıştır, ne bulunmuştur ve bunun anlamı nedir?

27 Anahtar kelimeler Özetin altında 3-10 adet kelime veya kısa kelime grubu, anahtar kelimeler olarak belirlenir. Index Medicus’un tıp konu başlıkları (MeSH) kullanılmalıdır. Konu, soru ve sonuçlara ilişkin ipucu kelimeler nelerdir?

28 Giriş 1 Konunun açık olarak tanımlanması 2 3 Konu ile ilgili temel bilgilerin ve erişilmiş olan noktanın bildirimi (kaynakları ile) Çalışmanın amaç ve/veya varsayımının açık olarak ortaya konulması 4 Bu amaç/varsayımın dayanağının açıkça belirtilmesi Soru, varsayım nedir? Neyin belirlenmesi amaçlanmaktadır?

29 Giriş Giriş Bölümü içeriği 1 Birinci kısım Konunun genel çerçevesini tanımlar. 2 3 İkinci kısım Planlanan çalışmanın spesifik cephesi belirtilir. Üçüncü kısım Çalışmanın amacı sunulur.

30 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) Çalışma tasarımının açıklanması, Örneklemin açıklanması, Çalışmaya alınma ve alınmama nedenlerinin belirtilmesi, Çalışma ‘protokolü’nün açıklanması, Çalışmanın özelliği gerektiriyorsa ‘Randomizasyon’ veya ‘Körleme’ yöntemi ile ilgili bilgiler, Çalışmada varsa girişim, tedavi yaklaşımlarının özellikleri, Çalışmada ölçülmüş değişkenlerin tanıtılması ve ölçüm Yöntemleri, Etik yaklaşım bilgisi, ‘İstatistik değerlendirme’ yöntemlerinin belirtilmesi Soruya yanıt arama düzeni, yaklaşımı nedir?

31 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) ÖRNEKLEM hesaplanması ‘En az’ örneklem sayısı çalışma öncesi belirlenmelidir. Güven Düzeyi: I. Tip hata payı dışında kalan olasılık Güç: II. Tip hata payı dışında kalan olasılık: Power

32 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) RANDOMİZASYON metodu Rassal Sayılar Tablosu Bilgisayarda rassal üretim Rassal atama merkezince bildirim ……

33 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) KÖRLÜK Yöntemi Çalışmanın koşullarına bağlı olarak 1-4 körleme yapılır. Sadece hastalar kör Hastalar+Tedavi girişimini uygulayanlar Hastalar+Tedavi girişimini uygulayanlar+Sonuçları belirleyenler Hastalar+Tedavi girişimini uygulayanlar+Sonuçları belirleyenler+Verileri analiz edenler

34 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) ETİK Bilgiler Dünya Tıp Birliği’nin Cenevre Bildirisi, hekimi ‘Hastanın sağlığı benim göz önüne alacağım ilk şey olacaktır’ sözleriyle bağlar ve Uluslar arası Tıbbi Ahlak Yasası da ‘Bir hekim, hastası üzerinde onun fiziksel ve ruhsal durumun zayıflatıcı etkisi olabilecek bir tıbbi işlem yaparken yalnızca hastasının çıkarlarına göre davranmalıdır’ der. Hekim, Her insanın sağlığını korumakla görevlidir Kişinin Hakları, Önceliklidir, toplumun çıkarları öne alınamaz. Sürekli araştırma, Her çalışmanın gereğidir. Hukukta, Ben bilmiyorum gerekçesi geçersizdir. Bilgi ve tecrübesiz, araştırmacı kabul edilemez. Bilgilendirilmiş onam şarttır. Sorumluluk hekimdedir. Emin olmadıkça çalışmaya başlanamaz. Gönüllü olur, çalışmaya alımı hekim tarafından alınır. Sonuçlar kesin olmalıdır. Plasebo kullanım belirli şartlara bağlıdır. Denek her aşamada özgür olmalıdır. Plasebo, Kanıtlanmış mevcut tedavi bulunmadığında kullanılabilir. Çalışma Sonrası da, Çalışmanın planlanma sürecinde belirlenmelidir.

35 Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metod) İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME yöntemleri Çalışmada kullanılacak istatistik ‘özetleyiciler’: (Х, Sd, SE gibi) Dağılım özelliklerine ilişkin bilgi (%95 Güven sınırları) Araştırmada kullanılan ‘istatistik yöntemler’ Kullanılan istatistiksel bilgisayar yazılımının adı Anlamlılık düzeyi olarak alınan ‘p’ düzeyi Verilerde dönüştürme yapılmışsa açıklaması

36 Bulgular (Veri sonuçları) Yöntem bölümünde açıklanmış olan ‘kurgusal sürecin’ – deney, gözlem, kesitsel durum, vs- nesnel, nicel değerlerle sunulan sonuçları Sonuçlara dayanarak erişilmiş ‘kanıtın’, istatistiksel değerlendirme de kullanılarak vurgulanması, Özgün tablolar ve/veya çizimlerle bu kanıtı kolaylıkla algılamasının sağlanması, Nesnel olarak neler bulunmuştur?

37 Bulgular (Veri sonuçları) Yazım sunumu kullanılan şekil ve tabloların sırasına uymalıdır Tablo ve grafiklerin altında açıklamaları olmalıdır. Aynı sonuçlar, bilgiler, hem şekillerde hem tablolarda bulunmamalıdır. Yorumsal sonuçları yanlarında sayısal-özet bilgi ile desteklenmelidir. ‘p’ değerlerinden sonra ‘Anlamlılık’ açıklaması gerekmez. Olumsuz, anlamsız sonuçlar da mutlaka belirtilmelidir. Sayısal nicel bilgiler ölçüm değerleri (mg/dl, cm,…) belirtilmelidir.

38 Bulgular (Veri sonuçları) ‘Dogruyu anlatmak için ortaya çıktıysanız, zarafeti terziye bırakın’ Einstein

39 Tartışma Tartışma Bölümü’nün içeriği 1 Ana bulguları ortaya koymak 2 3 Metottaki noksanlıkların altını çizmek Bulguları, yayınlanmış diğer bilimsel yazılarla karşılaştırmak 4 Bulguların ne anlama geldiğini tartışmak Bunların ‘Anlamı’ nedir?

40 Tartışma Genel bilgiler ve sonuçlar tekrarlanmamalıdır. Çalışmada karşılaşılan istisna bulgular, ya da ilgi kurulamayanlar ile, uzlaşma olmayan noktalar belirtilmelidir. Elde edilen bulguları, kendi aralarında da tartışmalıdır. Bulguların literatürle uyumlu ya da uyumsuz olduğu gösterilmelidir. Çalışmanın teorik yönleri yanında pratik yönleri de tartışılır. Tartışma sonunda varılan sonuçlar, olabildiğince açık olarak anlatılmalıdır. Varılan kararın kanıtları her sonuç için özetlenmelidir. Tartışmanın ana amacı: Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi göstermekdir. Tartışma, çalışmanın önemini belirten kısa bir özet, sonuç cümlesi, ya da paragraf ile bitirilmelidir.

41 Tartışma Okuyucuya çalışmanın amacını hatırlatır. Varılan noktadaki durum kritiği ile çıkarımların sunulmasına olanak sağlar. Sonuç paragrafının oluşturulması iki amaca yöneliktir: YARGIYA varılır. 1- Bu araştırma yapılmasa idi eksik kalan ne olurdu? 2- Bu araştırmanın yapılması ile elde edilen, yenilikler nedir?

42 Tartışma YARGI ‘Bilim adamı, mutlak dogruluk kavramı yerine, olgusal dogruluga yönelmelidir’ ÖNERİLER Uygulamaya yönelik öneriler Yeni araştırma önerileri

43 Kaynaklar Kaynak göstermenin dört temel amacı 1 Ahlaki ve yasal kurallara uymak 2 3 Aktarılan bilimsel gerçeği doğrulamak Araştırmada ileri sürülen görüşleri, destekleyen ve desteklemeyen kaynaklarla karşılaştırmak 4 Okuyucuya aynı konuyla ilgili öteki önemli Kaynakları tanıtmak

44 Kaynaklar Dergi Kaynak Sıralama Sistemleri Vancouer sistemi: Dizgisel sayısal sistem Harvard sistemi: Yazar-yıl sistemi Hibrid sistemi: Sayısal alfabetik sistem

45 Diğer Özel Bölümler Teşekkürler bölümü ‘Yazarlık hakkı’ özelliklerini karşılamayan kişilere teşekkür edilir. Çalışmaya finansal destek verenler bildirilir. Ekler bölümü Ek fotoğraflar Formül açılımları, açıklamaları, yeni matematiksel süreçlerin açılımları Özel bilgisayar yazılımları Tam jenerik isimler Özel araç-gereç diagramları

46 Te ş ekkür Ederim Teşekkür ederim


"Tez-makale yazım teknikleri Prof. Dr.Selma Metintaş ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ESKİŞEHİR 2011-İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları