Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ihsangezenguvenlik.com İhsan Gezen Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ihsangezenguvenlik.com İhsan Gezen Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra."— Sunum transkripti:

1 İhsan Gezen Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra ikinci tıklamada cevaplar ortaya çıkacaktır.( Sol alt köşede Çiz ve Ok’un üzerindeki Kupaya benzer işareti tıklayınız.)

2 SORULARIN BAZILARININ CEVAPLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN ANLAMLAR İÇERDİĞİ İÇİN YANLIŞLIKLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 1) Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz? a. Havaalanlarında bagaj kontrolü b. Nakledilecek mahkumların aranması c. Suç nedeniyle arama d. Spor müsabakalarında seyircilerin aranması e. Kurum personelinin aranması b

3 2) Suçüstü halindeki kap kaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a. Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder b. Faili yakalar c. Direnen faili etkisiz hale getirir d. Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar e. Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar a

4 3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir? a. Sendikaya üye olmak hakkı b. Hak arama hürriyeti c. Dernek kurma hürriyeti d. Haberleşme hürriyeti e. Grev yapma hürriyeti e

5 4) İl sınırları içerisinde 5442 sayılı il idaresi Kanununa göre genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir? a. Vali b. Emniyet Müdürü c. Cumhuriyet Savcısı d. Belediye Başkanı e. Jandarma Komutanı a

6 5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklardan değildir? a.Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek b.Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak c.Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delilleri toplamak ve incelemek d.Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirmek e.Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak c

7 6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir? a. Polis b. Jandarma c. Sahil Güvenlik Teşkilatı d. Belediye Zabıtası e. Hepsi d

8 7) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? a sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun b sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu c sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu d sayılı İl İdaresi Kanunu e. Hiçbiri a

9 8) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a.Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir b.Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir c.Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır d.Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de 5188 sayılı kanunun 7.Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir e.Kimliğin kaybedilmesi halinde iş veren durumu derhal valiliğe bildirir. d

10 9) Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir? a. Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması b. Hükümlünün yakalanması için yapılan arama c. Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması d. Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması e. Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama e

11 10) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir? a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır c) Delilerin değiştirilme olasılığı olmalıdır d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır d

12 11) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir? a) Faili yakalama b) Yakalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek c) Suç aletine el koymak d) Olay yerini korumak e) Olayla ilgili tutanak tutmak b

13 12) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir? a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak b) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak c) Suça el koymak d) Terk edilmiş eşyayı emanete almak e) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek e

14 13) Vali tarafından komisyon kararı aramaksızın hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez? a) Konser b) Toplantı c) Para veya değerli eşya nakli d) Sahne gösterisi e) Kişi koruma e

15 14) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir? a) Kamu haklarından yasaklı olmamak b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak d) 18 yaşını doldurmuş olmak e) Görevin yapılmasını engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak b

16 15) Özel güvenlik görevlisinin çalışma izini için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez? a) Nüfus cüzdan fotokopisi b) Adli sicil kaydı c) Askerlik terhis belgesi d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası e) Sağlık raporu c

17 16) 5188 sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır? a) 4 b) 5 c) 3 d) 6 e) Süresiz b

18 17) tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) 2330 b) 2559 c) 2495 d) 4857 e) 5442 c

19 18) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? a) Olay tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Tutuklama tutanağı d) Arama tutanağı e) Zapt etme tutanağı c

20 19) Özel Güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz? a) Kardiyoloji b) KBB c) Göz d) Psikiyatri e) Nöroloji a

21 20) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? a) Önleyici görev b) İdari görev c) Özel kolluk görevi d) Kişisel görev e) Adli görev e

22 21) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği hükümlülük nedir? a) Ek önlemler alma yükümlülüğü b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü d) Temel eğitim alma yükümlülüğü e) Hiçbiri c

23 22) Özel güvenlik birimi kararları ile kurulurken Özel Güvenlik Şirketi kararı ile faaliyete geçer? a) İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu b) Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı c) Özel Güvenlik Komisyonu – İl Koruma Komisyonu d) İl Koruma Komisyonu – İçişleri Bakanlığı e) Hiçbiri b

24 23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir? a) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak c) Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek d) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak c

25 24) Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? a)Yanında bulunan haberleşme cihazlarıyla durum hakkında üstlerine bilgi verilmelidir. b)Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir c)Kalabalık varsa, kalabalığı o bölgeden uzaklaştırmalıdır. d)Çevre emniyetini alarak mahalli kolluğa bilgi vermelidir e)Şüpheli pakete kimse yaklaştırılmamalıdır. b

26 25) Aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisidir? a)Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi b)Kapalı devre televizyon sistemi c)Kart sistemi d)Özel bölgeye sahip olma sistemi e)Hepsi e

27 26) Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir? a)S özlü rapor b)Y azılı rapor c)G örsel rapor d)E lektronik rapor e)M anyetik rapor e

28 27) Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)D evriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir b)H er zaman aynı güzergah kullanılmalıdır c)D ükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir d)K apı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir e)E lektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir b

29 28) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir? a)O lay tespit tutanağı b)S uçüstü tutanağı c)E l koyma tutanağı d)Y akalama tutanağı e)Ü st arama tutanağı e

30 29) Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereke tutanak aşağıdakilerden hangisidir? a)E l koyma tutanağı b)Z apt etme tutanağı c)A rama tutanağı d)O lay tespit tutanağı e)H içbiri e

31 30) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir? a)K elepçe b)E l feneri c)K amera d)C op e)T elsiz c

32 31) Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir? a)A nahtar kelepçe b)P armak kelepçe c)Z incir kelepçe d)M asonet kelepçe e)P lastik kelepçe a

33 32) Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir? a)D iz üstü kelepçeleme b)B ir engele dayanarak kelepçeleme c)A yakta kelepçeleme d)S ırt üstü yatırarak kelepçeleme e)Y üz üstü yatırarak kelepçeleme d

34 33) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerini doğru olarak sıralanmış halidir? a)B aşlık – Giriş – Gelişme – Tarih ve saat – İmza - Sonuç b)B aşlık – Giriş – Tarih ve saat – İmza – Sonuç – Gelişme c)B aşlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – Tarih ve saat – İmza d)T arih ve saat – Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – İmza e)B aşlık – Tarih ve saat – Giriş – Gelişme – Sonuç - İmza c

35 34) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir? a)D ozimetre b)M etal detektör c)X -ray cihazı d)C CTV e)A larm sistemi a

36 35) Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır? a)5 0 b)1 50 c)2 5 d)1 00 e)7 5 d

37 36) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir? a)İ fade alma b)T utanak c)Ö zet çıkarma d)N ot alma e)R apor yazma d

38 37) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir? a)D uvarlara beton engeller b)T el örgüler c)İ kaz levhaları d)E rken algılama uyarı sistemleri e)B ariyerler d

39 38) Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal dedektörlerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan değildir? a)K ontrol edilecek kişi metal dedektörlere yönlendirilmelidir b)K ontrol edilecek kişiler metal dedektörlere 1 metre mesafede bekletilerek alınır c)K işi metal dedektörlerden geçmeden ikinci bir kişinin geçişine de müsaade edilir d)M etal dedektörlerin hassasiyeti isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir. e)M etal dedektörler sadece metalleri algılama özelliğine sahiptir. c

40 39) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir? a)K apalı devre kamera sistemi b)K artlı geçiş sistemi c)K apı dedektörü d)T elsiz e)E l dedektörü d

41 40) Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar? a)M etal algılama sistemi b)U yuşturucu madde algılama sistemi c)P atlayıcı tarama sistemi d)D uman algılama sistemi e)H içbiri c

42 41) Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür? a)U yku hali b)D enge kaybı c)K onuşma bozukluğu d)B ulantı-kusma e)H epsi e

43 42) Acil sağlık yardımı için aranması gereken hızır acil servisinin telefon numarası nedir? a)1 18 b)1 77 c)1 12 d)1 10 e)1 55 c

44 43) Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda yapılması gereken nedir? a)A cilen hastaneye götürmek b)K ol ve bacaklarından tutarak taşımak c)S edyeyle taşımak d)B oyunluk takılması e)K ucaklayarak taşımak d

45 44) Sara krizinde hangi davranışlar yapılır? a)K olonya koklamak b)V ücuduna zarar vermesi engellenir c)S u içirilir d)Ç enesi açılır e)S uni teneffüs yapılır b

46 45) ‘‘Herhangi bir kazada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı gelinceye kadar hayatının kurtarılması amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmadan yapılan uygulamaya denir’ cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)A cil tedavi b)İ lk yardım c)M üdahale d)O perasyon e)G özlem b

47 46) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a)H astaya uyutulur b)A lkollü içecek içilir c)V ücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir d)H ızlı ve sert masaj yapılır e)Y oğun sıcak masaj yapılır c

48 47) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kişilere kalp masajı yapılır? a)Ç arpıntısı olana b)Ş oka girene c)K albi durana d)K alp hastasına e)K albi delik olana c

49 48) Enfeksiyon riski yüksek olan yara aşağıdakilerden hangisidir? a)Ç ok kirli derin yaralar b)D ikişleri ayrılmış yaralar c)A teşli silah yaraları d)K enarları muntazam olmayan yaralar e)H epsi e

50 49) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir? a)H areket ile artan ağrı b)Ş ekil bozukluğu c)H areket kaybı d)Ö dem ve kanama nedeniyle morarma e)H epsi e

51 50) ‘Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına denir.’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)K oma b)Ş ok c)B ayılma d)H avale e)S ara krizi c

52 51) Zehirli yılan ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a)Z ehrin kana karışmasını engellemek için ısırık yerinin 3-5 santimetre üst ve altından turnike uygulanır b)I sırık yeri kesilerek zehirin kana akmaması sağlanır c)I sırık yerinin üzerine buz kesesi konur d)I sırılan kişi hareket ettirilmeden sedyeyle sağlık kuruluşuna sevk edilir e)Y aranın üzerine sıcak suyla masaj yapılır e

53 52) ‘Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması ve kopması ile sonuçlanan olaylara denir.’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)Ç ıkık b)B urkulma c)K ırık d)Y anık e)Z ehirlenme b

54 53) Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir? a)K an izleri b)B oş mermi kovanları c)K anlı gömlek d)D eri parçası e)A yak izi b

55 54) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir? a)S igara izmariti b)A yak izi c)P armak izi d)R uj izi e)M endil c

56 55) Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir? a)O layın meydana geldiği yer b)O lay yerinin yakın çevresi c)O lay yerinin geniş çevresi d)Ş üphelinin ifadesine göre tespit edilir e)H içbiri a

57 56) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabileceği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? a)O lay b)O lay yeri c)D elil d)B ulgu e)H epsi b

58 57) İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir? a)M addi delil b)P armak izi c)T utanak d)İ z ve emare e)T eşhis a

59 58) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde kullanılabilecek maddi delillerdendir? a)K imyasal deliller b)İ zler c)F iziksel deliller d)B iyolojik deliller e)H epsi e

60 59) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez? a)K an b)K ıl c)B arut atığı d)T ükürük e)İ drar c

61 60) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir? a)D eğişmez b)D eğiştirilemez c)B enzemez d)T asnif edilebilir e)T asnif edilemez e

62 61) Olay yeri inceleme ekibi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? a)U zmanlık gerektirmez b)B ilimsel yöntem ve usullerle çalışır c)U zman ekiptir d)T eknik donanıma sahiptir e)A lanında özel eğitim almıştır a

63 62) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir? a)H eyelan b)D eprem c)Y ıldırım düşmesi d)S el e)H epsi e

64 63) Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir? a)K onut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız b)S igorta yaptırmalıyız c)S u elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz d)A fet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız e)H epsi e

65 64) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattından meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? a)D eprem b)S el c)K asırga d)T sunami e)H ortum d

66 65) Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir? a)C ihazı alevin dibine tutarak söndürme b)C ihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma c)R üzgarı önüne alarak kullanma d)C ihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek e)H içbiri c

67 66) Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? a)Y angın algılama sistemi b)Y angın ihbar sistemi c)Y ıldırımdan korunma sistemi d)P arlama – Patlama tespit sistemi e)D eprem tespit sistemi c

68 67) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir? a)K um b)K uru kimyevi toz c)K öpük d)S u e)H içbiri b

69 68) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir? a)Y ağmurlama sistemi b)K uru tozlu söndürme sistemi c)K öpüklü söndürme sistemi d)K oruyucu söndürme sistemi e)S abit yangın söndürme sistemi d

70 69) Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz? a)K uru kimyevi toz (KKT) b)H alokarbonlar c)S u d)C O2 e)K öpük c

71 70) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir? a)D oğalgaz yangınları b)O rman yangınları c)E lektrik yangınları d)L SD yangınları e)L PG yangınları d

72 71) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir? a)A nında ateşlenen bombalar b)G ecikmeli ateşlenen bombalar c)A teşlemesi bir harekete bağlı bombalar d)D inamit e)H epsi d

73 72) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerindendir? a)O tobüs terminalleri b)T oplu taşıma araçları c)T ren istasyonları d)K amu kurum kuruluşları e)H epsi e

74 73) Aşağıdakilerden hangisi taşıma, darbe, sürtünme, ve hararet gibi etkilere karşı en hassas olan patlayıcı maddedir? a)T NT b)N itro Gliserin c)D inamit d)C 4 e)H içbiri b

75 74) Aşağıdakilerden hangisi bomba kullanarak eylem yapma nedenlerinden birisi değildir? a)Ü lke ekonomisine zarar vermek b)T oplumda panik, korku ve tedirginlik yaratmak c)S ansasyonel eylem yapmak d)E ylem sonucunda bombanın çok az iz ve delil bırakması e)M evcut teknolojiden yararlanmak isteği e

76 75) “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir. a)S empati b)J est mimik c)B eden dili d)E mpati e)T aklit d

77 76) Ast-üst ilişkileri, aşağıdaki hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır? a)Ö rgüt içi iletişim b)K itle iletişimi c)K işi içi iletişim d)K işiler arası iletişim e)H içbiri a

78 77) Aşağıdakilerden hangisi iletişim önündeki engeller değildir? a)D uyarsızlık b)B eden dili c)A lgınlanlık d)K orkular e)K ararsızlık b

79 78) “İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine denir.’’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)İ çgüdü b)T avır c)D avranış d)H areket e)A maç c

80 79) “Dil, inanç, değer, norm davranışları ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan ve maddi öğelerden oluşan bir bütündür.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder. a)İ nanç b)D eğer c)K ültür d)G elenek e)G örenek c

81 80) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar? a)D estekleyiciler b)H arekete geçenler c)P rovokatörler d)T esir altında kalanlar e)H içbiri c

82 81) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır? a)T opluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak b)P rovokasyona gelmemek c)İ kna edici – inandırıcı-profesyonel olmak d)T arafsız olmak e)D iyalog kurmak a

83 82) Aynı fikir ve düşüncelere paylaşma, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir? a)K alabalık b)S eyirci c)G rup d)T eşkilat e)K üme c

84 83) ‘‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz ve hareketlere denir.’’ Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a)P anik b)D uygu c)M otivasyon d)Ö fke e)H eyecan a

85 84) Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir? a)S eyirciler b)D estekleyiciler c)A tılganlar d)P rovokatörler e)T esir altında kalanlar e

86 85) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir? a)K onuşma yapmak b)Y aygın propaganda yapmak c)E yleme geçiş d)H eyecanı arttırmak e)H epsi e

87 86) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir? a)H akaret b)Y aygın propaganda yapmak c)E yleme geçiş d)H eyecanı arttırmak e)H epsi a

88 87) Toplumsal olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı maddeye maruz kalan kişilerde geçici süre ile aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? a)Ö ksürük ve mide bulantısı b)A ğız ve burun salgılarında artış c)C ilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma d)N efes darlığına sebep olma e)H epsi e

89 88) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere denir? Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a)K ritik nokta b)B oğma noktası c)T ehlikeli d)H edef noktası e)Ö lü noktası b

90 89) Aşağıdakilerden hangisi suikast çinin kullandığı tekniklerdendir? a)K orunan şahsa geçerken ateş etmek b)P atlayıcı madde yüklü araçla saldırmak c)E l bombası kullanmak d)U zun menzilli silahla ateş etmek e)H epsi e

91 90) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir? a)P ratik zekalı olmalı b)F izik kondisyonu yüksek olmalı c)M edyatik olmalı d)P anik ve kargaşada soğukkanlı olmalı e)Ç evreyi iyi gözlemlemeli c

92 91) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir? a)S aldırının planlanması b)K açış c)H edefle konuşma d)H edef seçimi e)İ stihbarat toplama c

93 92) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadı ile yapılan eylemlere ne denir? a)B ozma b)T ahrip c)S abotaj d)S ondaj e)T ehdit c

94 93) Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir? a)Ö zel kalem müdürü b)K oruma amiri c)E kip amiri d)K oruma görevlileri e)E kip sürücüsü a

95 94) Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir? a)İ şyeri koruma b)K onut koruma c)Y akın koruma d)G izli koruma e)Ö zel koruma d

96 95) Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir? a)K işisel nedenler b)E konomik nedenler c)P sikolojik nedenler d)B iyolojik nedenler e)İ deolojik nedenler d

97 96) Aşağıdaki araçlardan hangisi resmi konvoy düzeninde yer almaz? a)A mbulans b)Y edek makam aracı c)T rafik eskortu d)Ö ncü koruma aracı e)B asın-yayın aracı e

98 97) Korunan önemli kişiye yönelik bir saldırı anında koruma görevlilerinin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? a)Ö nemli kişi saldırının ters istikametine doğru güvenli bölgeye kaçırılmalıdır b)S aldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır c)K oruma görevlileri önemli kişiyi saldırı alanından kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler d)S aldırgana yakın olan iki koruma görevlisi baraj kurup kapama yaparak karşılık verir e)Y anıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır c

99 98) Aşağıdaki uyuşturucu maddelerden hangisi uyarıcı etkiye sahiptir? a)E roin b)M orfin c)E xtacy d)T oz esrar e)L SD c

100 99) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür? a)B elirgin bir şekilde titreme b)A şırı göz kırpma c)S ürekli burnunu çekme d)G özlerini açmada zorlanma e)H epsi e

101 100) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında yer almaz? a)K okain ve türevleri b)A fyon ve türevleri c)A lkol ve türevleri d)K enevir ve türevleri e)S entetik uyuşturucular c


"Www.ihsangezenguvenlik.com İhsan Gezen Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları