Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -10.04.2013
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ OLARAK MEVZUAT UYGULAMALARI Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ülkemizde bitki sağlığı uygulamaları 1957 tarihinden beri sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu kapsamında yürütülmekte iken 13 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

3 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı 5996 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım’da (15-20 maddeleri arası) Zararlı Organizmaların Kontrolü ve yükümlülükler Bitki hastalık ve Zararlıları tazminatı, Kayıt ve Bitki Pasaportu konuları yer almaktadır. Cezai Hükümler ise Sekizinci kısım 38. ve 39. maddelerde yer almaktadır.

4 MADDE 15- Zararlı organizmaların kontrolü ve yükümlülükler
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü MADDE 15- Zararlı organizmaların kontrolü ve yükümlülükler (1) a) Bakanlık, bitki ve bitkisel ürünler ile zararlı organizma taşıma ihtimali bulunan diğer maddeler ile ilgili inceleme, teşhis, gerekli kontrol ve koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. b) Bakanlık, herhangi bir bölgede zararlı organizma şüphesi veya zararlı organizmanın salgın hâlinde ortaya çıkması durumunda, zararlı organizmaların yayılmasının önlenmesi için, ekim ve dikimin yasaklanması veya sınırlanması, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin naklinin ve satışının yasaklanması ile imhası dâhil her türlü tedbiri almaya, uygulamaya veya uygulatmaya yetkilidir.

5 MADDE 15- Zararlı organizmaların kontrolü ve yükümlülükler
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü MADDE 15- Zararlı organizmaların kontrolü ve yükümlülükler (6) Bakanlık, bazı zararlı organizmalar için özel koruma veya karantina bölgeleri oluşturabilir, oluşturulan bu bölgelerde bazı zararlı organizmalarla bulaşık bitki ve bitkisel ürünlerin giriş ve çıkışına yasaklama veya kısıtlama getirebilir, temiz alanlar için korunmuş bölgeler ilan edebilir ve bu bölgelerle ilgili izleme yapabilir. (7) Bakanlık, işlenmiş olsa dahi bitki ve bitkisel ürünler dışında kalan, bünyesinde zararlı organizma taşıma riski bulunan diğer maddeler için de bitki sağlığı ile ilgili önlemleri almaya, uygulamaya ve uygulatmaya yetkilidir.

6 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
MADDE 17- Kayıt ve bitki pasaportu (1) Bakanlıkça belirlenen zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar, kayıt ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak ve kayıtlarını yaptırmak zorundadır. (2) Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin dolaşımında bitki pasaportu bulundurulması zorunludur. Bitki pasaportu ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlık yetkilidir. (3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

7 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Yönetmeliğin Amacı: Zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır. Kapsamı: Bitki ve bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapanlar ile depolayanların kayıt altına alınması, denetlenmesi ve bitki pasaportu düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

8 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bitki Pasaportu Nedir? Bitki Pasaportu Sistemi üretim sahasında kontrol prensibine dayanmakta olup düzenli aralıklarla bu alanlarda yapılan bitki sağlığı kontrollerini kapsamaktadır. Bitki pasaportunun amacı sadece karantina zararlılarından ve hastalıklarından arınmış bitkilerin ticaretinin yapılmasını sağlamaktır. Herhangi bir salgın olması durumunda ilgili gönderinin kaynağına geri izleme yapılabilecektir.

9 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
BP’nin getirdiği yenilikler.. Satışa sunulan bitkisel materyaller için üretici güvencesinin olması, İthalatçı, üretici ve depolayanların kayıt altına alınması, Operatörün kayıt numarası ve seri numarası ile üretim parseline kadar izlenebilirliğin sağlanabilmesi, Operatörün sorumluluğunun artması,

10 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bitki Pasaportu Üzerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler a) “Bitki Pasaportu” ibaresi, b) Ülke kodu (TR), c) Sorumlu resmi kurum veya ayırt edici kodu, ç) Kayıt numarası, d) Seri numarası, e) Botanik ismi, f) Ürün miktarı, g) Korunmuş bölge kodu (ZP) (Bitkiler veya bitkisel ürünler korunan bölgeye gönderilecekse), ğ) İkame pasaport (RP) (Orjinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt numarası), h) Orijin

11 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
TR / GKGM / BİTKİ PASAPORTU (BP) TR Seri No: A2/P25 (üretim yeri Ada/Parseli) Prunus avium / varyete ismi Yılı : Menşei : ………………… 3 RP: - ZP: 7B1 4 10 adet için geçerlidir Kırmızı ile yazılan kısımlar sabit veri olmak üzere, 1.kısımda kayıt numarası ve seri numarası (ada/parsel), (ithalatta; «Bitki Sağlık Sertifikası numarası» ve lot numarası) yer alır. 2.kısımda çeşit ismi / varyete , kaç bitki için geçerli olduğu, (varyete bölümüne manuel giriş yapılabilmektedir.) 3.kısım hasat yılı (Yılı : başlığı sabit olarak gelecek) Menşei : ( menşei başlığı sabit olarak gelecek) 4. RP ve ZP kısımları sabit olarak gelecek. Korunmuş bölge ise kodu (7B1)

12 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Hangi Bitkiler BP Taşır!.. Meyve ağacı fidanları (turunçgiller ve asma dahil) Sebze fideleri Süs bitkileri, Orman bitkileri, Tohumluk patates, Çiçek soğanları, Soğanlı bitkiler Yonca, ayçiçeği, domates, soğan ve fasulye tohumları Ayrıca yemeklik patates üretimi yapan üreticiler de kayda tabi olup bitki pasaportu düzenleme şartı bulunmamaktadır.

13 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Kimler BP Basabilir? Kimler Operatör olarak adlandırılır? İl ve İlçe Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlükleri, Yetkilendirilmiş operatörler. Yönetmeliğin Ek-1 inde listelenmiş bitkileri üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar…(Süs bitkileri dahil)

14 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Nihai Tüketici kimdir? nihai tüketici; aldığı üretim materyalini çoğaltmamak amacıyla sadece kendi ihtiyacı için kullanmak üzere satın alanları ifade eder.

15 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
İhracat ’ta BP uygulamaları İthalat ’ta BP uygulamaları İhracatta, Bitki Pasaportu yönetmeliğinde belirtilen listeli üretim materyallerinin üretildiği/depolandığı İl’den, ihracatın yapılacağı İl’e kadar BP düzenlenmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin ekinde yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalatı gerçekleştirildikten sonra diğer illere nakilleri esnasında Bitki Pasaportu düzenlenir.

16 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tüzel kişilik müracaatları Tüzel kişilik adına üretim yapacak üretici müracaatları, tüzel kişilik adına yetkilendirilmiş bir kişi tarafından Bitki Pasaportu yönetmeliği kapsamında taahhütname verilerek yapılır. Tüzel kişilik üyelerinin her biri için Bitki Pasaportu yönetmeliği kapsamında taahhütname düzenlenir ve tüzel kişilikçe muhafaza edilir.

17 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Müdürlükler; Üretici Alt Birlikleri, Köy Muhtarlıkları, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer tüm paydaşlara, “Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi”(BPKS) ve yönetmelik hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. ilindeki yetkilendirdikleri ilçeleri dahil kurum personeline de eğitimler verecektir.

18 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler BP basma yetkisi Müdürlüklerce operatörün talebi üzerine başlangıç ve bitiş tarihini belirtecek şekilde yazılı olarak verilerek takibi sağlanır. Bitki Pasaportu Kayıt Sisteminde bir operatör için bulunduğu ilde tek Kayıt Numarası kullanılacak olup operatörün yer bilgileri ve bitki listesi operatörün kendisi/sorumlu kişi tarafından eklenecektir.

19 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Aynı ilin farklı ilçelerinde parseli bulunan üreticilerin kayıtlarında, üretim parselinin fazla olduğu ilçeye müracaat edilir, parselin fazla olduğu ilçe, diğer ilçelerden kontrollerin yapılmasını yazılı olarak ister. Parseli az olan ilçeler, parseli fazla olan ilçeye, yapmış olduğu işlemleri ve kontrolleri aşama aşama bildirir. Kontroller tamamlandıktan sonra müracaatın yapıldığı müdürlükçe, o il ve o operatör adına tek kayıt sertifikası düzenlenir. BP basma yetkisi ile diğer işlemler de müracaatın yapıldığı müdürlük tarafından yapılır.

20 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Operatörler uygulama Talimatının Ek-1’inde verilen başvuru formu ile müracaat ettiğinde Müdürlükler, operatörlere talimatta yer alan “Operatörlerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Kuralları” (EK-3) kayıt işleminden önce yazılı olarak bildireceklerdir. Veri tabanına işlenen bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Müdürlükler tarafından verilen randevu ve işletme ziyareti, yapılan resmi kontroller, numune alma, analiz sonuçları ve diğer iş ve işlemlerin uygulamaları esnasında da güncelleme çalışmaları mutlaka yapılacaktır.

21 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Bitki pasaportu sistemine kaydedilmiş operatörlerce 1 Aralık 2011 tarihinden önce üretilmiş sertifikalı veya standart tohumların stok durumları tespit edilerek, paketleri açılmadan ilk çıkış yerinden tohumluk bayine gidişinde fatura veya irsaliyeye Bitki pasaportu kayıt numarası yazılmak şartıyla 31 Aralık 2013 tarihine kadar sevki yapılabilir. Bitki pasaportunda bulunması zorunlu olan bilgilerin bu yönetmeliğin ekinde yer alan listelenmiş tohumlukların paketlerinde yer alması durumunda basım işlemleri ile ilgili denetimler (düşüm kontrolleri) yapılarak tekrar yeni bir bitki pasaportu düzenlenmeden sevkine izin verilir.

22 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Denetimler, Müdürlüklerde en az ikişer teknik elemanın bulunduğu Denetim Ekipleri tarafından yapılacaktır. Sertifikalı üretimlerde, denetim yapan teknik elemanlardan biri sertifikasyondan sorumlu ziraat mühendisi olacaktır. Denetim Ekipleri’nin oluşturulması, denetim programlarının planlanması ve takibi konusunda yapılacak işlemler, Müdürlüklerde ilgili birim amiri tarafından koordine edilecektir.

23 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler “Denetim Ekipleri” ilgili birim amiri başkanlığında, yılda en az 1 defa, yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere toplanacaktır. Toplantıda görüşülen konular rapor halinde tutanak altına alınacaktır. Müdürlüklerce yapılan program çerçevesinde yürütülen denetim faaliyetlerinde, denetlenen operatör sayıları ve üretim alanları ile ilgili bilgiler dosyasında muhafaza edilecektir. İstenildiği takdirde Genel Müdürlüğe bildirecektir.

24 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Ücretler Sertifikasyon amacıyla yapılan bitki sağlığı kontrolleri, Bitki Pasaportu düzenlenmesi için yeterli kabul edilecek ve tekrar bitki sağlığı kontrolü yapılmayacak ve tekrar muayene ücreti alınmayacaktır. Bitki Pasaportu uygulamalarında standart ve sertifikalı üretimler için tek muayene ücreti alınır.

25 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlüklerce Tutulacak Kayıtlar ve Bulundurulacak Belgeler Müdürlükler tarafından basılan/bastırılan Bitki Pasaportlarının (BP) tarih, adet ve operatör bilgilerine ilişkin kayıtlar, Operatörlerin başvuru formları, taahhütnameler, kayıt sertifikaları, Denetim Ekibinin oluşturulması, denetim programlarının planlanması ve takibi konusunda yapılan işlemlere ilişkin kayıtları, “Denetim Ekipleri” ile ilgili birim amiri başkanlığında, yılda en az 1 defa çalışmaları değerlendirmek üzere yapılan toplantılara ait tutanaklar, Denetimlerde doldurulan Denetim Raporu’nun en az bir sureti, İdari yaptırımlar ile ilgili dokümanlar bulundurulacaktır.

26 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Müdürlükler Aynı ilin farklı ilçelerinde üretim yapan operatörlerin parsellerinden biri bulaşık bulunmuş ise sadece o parsel sistemde pasife edilir ve o parsel için gerekli karantina tedbirleri uygulanır. Bitki Pasaportu Yönetmeliğinin Ek-1’in 1.1, 1.2, 1.3, 1.4’inde yer alan üretim materyalleri nihai tüketiciye gidinceye kadar BP taşıma zorunluluğu bulunmaktadır.

27 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bitki Pasaportu Hazırlama Süreci… KONTROLLER 1. Ön Denetim: Üretim materyallerini yetiştirmeye başlamadan önce yapılır. 2.Yıllık Denetimler: 2.1.Vejetasyon Kontrolü Yetiştirme döneminde yapılan kontroller Gerektiğinde 3. bir kontrol 2.2.Söküm Dönemi Kontrolü 3. BP basımı Müdürlükler operatör kayıtlarında üreticilere yardımcı olarak yapılan denetimler neticesinde uygun bulunması halinde ise operatörlere BP basma yetkisini yazılı olarak verebilecektir.

28 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Operatörlerin Sorumlulukları Üretim alanı, depo veya satış yerlerinin güncel planını tutmak. Üretim ile ilgili kayıtlarını üç yıl saklamak. Teknik açıdan deneyimli sorumlu bir kişi bulundurmak. BP bilgilerini bir yıl saklamak. Bilinmeyen bir Zararlı Organizmaya rastlanılması durumunda ivedilikle ilgili müdürlüğe bildirmek. İzolasyon, mücadele, imha vs. şartları yerine getirmek. Değişiklikleri (üretim yeri, modeli, vs.)bildirmek. Hazırlanan talimat ve kılavuzlara göre hareket etmek.

29 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği Kapsamında SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİSİNİN TANIMI Süs bitkisi üreticisi: Süs bitkileri ve çoğaltım materyallerini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerini ifade etmektedir. Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde ise Tohumluk üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum, fidan, fide, süs bitkileri üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler” tanımında yer almaktadır.

30 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi Operatörlerin Kayıt Altına alınması Bitki Pasaportu Sistemi kapsamında Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Operatörler «15/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili Üretici ve Yetiştirici Belgeleri ile Bayilik Belgesini sunarlar.» denilmektedir.

31 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
5996 Sayılı Kanun-Madde 38 (Bitki Pasaportu ile ilgili.) Kayıtlarını yaptırmayanlara üçbin TL. Bitki pasaportu olmaksızın sevkini yapanlara ikibin TL. Bitki pasaportuyla ilgili konulmuş esaslara uymayanlara üçbin TL.

32 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili; "5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 12. Maddesi uyarınca "Bakanlıktan yetki almadan tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan veya satan kişi veya kuruluşlara, TL idari para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. ” hükmü yer almaktadır. * Kabahatler Kanunu gereği uygulanan idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı miktarınca arttırılmakta olup 2011 yılı itibari ile cadde, sokak, pazaryeri ve açık alanlarda fide, fidan ve tohum satışı yapanlar ile Tohum Bayi Belgesi olmadan fide fidan ve tohum satışı yapanlara ,17 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

33 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tohumluk Bayilerinin Yetkilendirilmesi  Tohumluk bayi belgesi verilmesi MADDE 22 – (1) Tohumluk bayi belgesi il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca tespit edilen adreste geçerlidir. Birden fazla yer için başvuran tüzel kişiler için başvuru yapılan bütün yerlerde ayrı ayrı tespit yapılır. (2) Tohumluk bayi belgesi fide, fidan ile tarla bitkileri ve sebze tohumu gruplarına göre düzenlenir. (3) Tohumluk satışı yapılan, süpermarket ve benzeri yerler, sadece bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait tohumlukları pazarlayabilir.

34 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tohumluk Bayilerinin Yetkilendirilmesi  (4) Tohumluk bayi belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi. c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

35 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar MADDE 23 – (1) Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar: a) Satış için yeterli büyüklükte dükkân. b) Satış kapasitesine uygun depo. c) Sebze tohumları için uygun soğutma ünitesi. ç) Fide ve fidan için satış kapasitesine uygun bekletme alanı.

36 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tohumluk bayisinin yükümlülükleri MADDE 24 – (1) Tohumluk bayileri aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler: a) Kayıt altına alınmış çeşitlere ait sertifikalandırılmış ve etiketlenmiş veya standart tohumlukları satmak. b) Tohumlukların perakende satışlarını sorumlu kişi nezaretinde yapmak. c) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak. ç) Türkçe bilgileri içermeyen ithal tohumlukları satmamak. d) Bayilik bünyesinde özel bölme olmadan, gıda maddeleri ve yem satışı yapmamak. e) Satışını yaptığı tohumluklara ait sertifikasyon belgelerinin suretini bulundurmak. f) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak. g) Denetim amacıyla gelen resmi kontrolörlere gerekli bilgi, belge ve istendiğinde tohumluk numunelerini tutanak karşılığında vermek.

37 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
BİTKİ PASAPORTU OPERATÖRLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI İÇİN BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 1. Başvuru formu ekinde üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı veya 2. ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi veya  3. Ecrimisil belgesi veya 4. Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve 5. Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınan belge. 6. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili Üretici Belgesi/ Bayilik Belgesi. (Yemeklik patateste aranmaz) 7. İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri,  depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgiler.

38 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
OPERATÖRLERİN SORUMLULUKLARI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR 1. Ürettiği materyallerinin güncel planını tutmak. 2. İlgili müdürlük ile görüşmeleri yürütmek üzere bitki üretimi ve bitki sağlığı konularında teknik açıdan deneyimli sorumlu bir kişiyi yetkilendirmek. 3. Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin alımı, satımı ve üretimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları en az üc yıl süreyle saklamak. 4. Satın alınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait bitki pasaportları ile basılan bitki pasaportlarına ait bilgi ve belgeleri en az bir yıl süreyle saklamak. * 5. ihtiyaç olduğu aşamada ilgili müdürlükten teknik destek almak suretiyle kendi iç kontrollerini yaparak, herhangi bir bilinmeyen zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ilgili müdürlüye ivedilikle bilgi vermek. 6. Resmi kontrollerin gerçekleştirilebilmesi, numune alınabilmesi, kayıtların ve diğer belgelerin kontrol edilebilmesi için bitki sağlıyı kontrolörlerinde gerekli kolaylıkları sağlamak.

39 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bitki sağlığı kontrolörlerinin yaptığı resmi kontroller neticesinde, gerekli görülen örnekleme, izolasyon, söküm, işleme, işaretleme, mücadele, imha gibi bitki sağlığı önlemlerini ve Ek-7/A ve Ek-7/B'de yer alan özel şartların yerine getirilmesini sağlamak. Yıllık olarak bitki ve bitkisel ürünlerin miktarını ve üretimlerinin durumunu veya değişiklikleri ilgili müdürlüğe bildirmek. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan talimat ve kılavuzlar çerçevesinde gerektiğinde ve belirlenen zamanlarda görsel muayene yapmak. 10. Yemeklik patates üreticileri için aynı parsele üç yılda bir defa dikim yapmak.

40 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

41 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

42 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
EK– 3 TAAHHÜTNAME Kayıt Altına Alınanların Uymaya Mecbur Olduğu Hususlar  1) İşletmemde üretilen/ticareti yapılan bitki türlerinde, işletme şeklinde yapılan değişiklikleri ve konuyla ilgili diğer değişiklikleri benden talep edilmeksizin ilgili müdürlüğe bildireceğimi, 2) Bitki pasaportuna sahip olması gereken bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin sevkini bir bitki pasaportu eşliğinde yapacağımı, 3) Tüm bitki pasaportu ile taşıma zorunluluğu olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için üretim, depolama, alım satım bilgilerinin kayıtlarını tutarak bu kayıtları en az üç yıl süreyle saklayacağımı, 4) Ek-1’de belirtilmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler korunmuş bölgelere gönderilmesi esnasında bitki pasaportu ve ikame pasaportu çıkarma işlemini ilgili Müdürlüğün onayını alarak gerçekleştireceğimi, 5) Satın aldığım ürünlerin bitki pasaportunu en az bir yıl süreyle saklayacağımı, 6) İşletme alanının inşaat planının tüm bölümler dahil olmak üzere en son haliyle herhangi bir denetlemeye hazır olacak şekilde bulunduracağımı,

43 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
7) Zararlı organizmaların görülmesi durumunda ilgili müdürlüğü derhal bilgilendireceğimi, 8) İlgili müdürlükle irtibatı sağlayacak yetkilendirilmiş sorumlu kişiyi bildireceğimi, 9) İlgili müdürlük tarafından denetim yapmak veya numune almak üzere görevlendirilmiş olan görevlilerin belirtilen amaçlar doğrultusunda işletmenin tüm bölümlerine girmesine izin vereceğimi, 10) İlgili müdürlük tarafından görevlendirilmiş olan kişilerin tüm pasaporta tabii bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler hakkındaki belgelere ve dökümanları incelemesine izin vereceğimi, 11) Tespit edilen zararlı organizmalara karşı müdürlükçe öngörülen yöntemlere göre mücadele yapmayı, buna rağmen zararlı organizmalarla bulaşık çıkan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin imha edeceğimi, 12) Yemeklik patateslerin dolaşımında ambalajların üzerine veya ürün dökme ise ürüne eşlik eden sevk irsaliyesi veya faturaya operatör kayıt numarasını yazacağımı, Kabul ve taahhüt ederim. Adı Soyadı İmza Tarih

44 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
EK– 4 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ    KAYIT SERTİFİKASI                                    Operatörün Adı :  Operatörün Adresi :   Kayıt tarihi :  Kayıt Numarası :   İşletmenin Türü : İşletmenin Faaliyet Alanı :            Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan denetimler sonucunda ekteki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları kabul ve taahhüt eden yukarıdaki bilgileri yer alan operatörün kayıt altına alınması uygun görülerek işbu belge düzenlenmiştir.   MÜDÜR                                                                                                                                                                                                                                      

45 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Dayanak Mevzuat; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu – /27610 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu – /26340 Bitki pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik – /27813 Tohumluk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği – /27229

46 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bu bir Bitki Pasaportu değildir.

47 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

48 İLGİNİZ ve DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
BİTKİ PASAPORTUNA KAYIT OL.. ÜRETİMİNDEN EMİN OL.. SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN GELECEĞİMİZE KAYITSIZ KALMAYINIZ!


"Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları