Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE TEKNİKLERİNİN DERSLERDE UYGULANIŞI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE TEKNİKLERİNİN DERSLERDE UYGULANIŞI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005"— Sunum transkripti:

1 KALİTE TEKNİKLERİNİN DERSLERDE UYGULANIŞI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

2 TAM ÖĞRENME KURAMI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Sınıf öğretiminde, gerekli koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, hedeflenen tüm davranışları öğrenebileceği anlayışı üzerine kurulmuştur. Bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları ve öğretimin niteliği, öğrenmeyi doğrudan etkiler. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

3 Bilişsel giriş davranışları;
Herhangi bir öğrenmeyi sağlayabilmek için temel olan ön koşul öğrenmelerdir. (okuduğunu anlama v.b.) Duyuşsal giriş davranışları; Bireyin ilgileri, tutumları, kendine olan güvenidir. Öğretimin niteliği; Öğretmenin ve okulun özellikleridir. (Öğretmenin tutumları, aldığı eğitimin türü, öğrenci sayısı, yönetimin tutumu v.b.) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

4 Kurama göre; öğrencilerin herhangi bir şeyi öğrenmeleri için ilgili ön koşul davranışlar kazandırılmalı, öğretilecek olana karşı güdülenmeli ve öğrenciye kendi öğrenme durumu hakkında sık sık geri bildirim verilmelidir. Eğitim durumları çok sayıda duyu organına hitap etmeli, yeni-ilginç olmalı ve birden fazla hedefe hitap etmelidir. Kalite teknikleri; öğrenciye kendi durumu hakkında geri bildirim sağlaması, birden fazla duyu organına hitap etmesi, eğitim ortamına zenginlik ve ilginçlik katması, birden fazla bilişsel hedefe hizmet etmesi gibi özellikleriyle, tam öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

5 TAM ÖĞRENME KURAMINA GÖRE BİLİŞSEL HEDEFLER: (BLOOM TAKSONOMİSİ)
BİLGİ: Bilgileri hatırlama. KAVRAMA: Öğrenilen bilgileri organize etme, açıklayabilme. UYGULAMA: Konuya uygun sorun çözme, yazma, seçme, anlatma v.b. ANALİZ: Neden-sonuç ilişkileri kurabilme, bir bütünü parçalarına ayırabilme. (Makale, resim v.b. analizi) SENTEZ: Soyut ilişkiler geliştirebilme, özgün işlemler oluşturabilme. (Şiir, makale yazma, deney yapma) DEĞERLENDİRME: İç veya dış ölçütlerle değerlendirme yapabilme. (Tutarlılık, mantıksal doğruluk, ekonomiklik, verimlilik v.b.) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

6 ÖĞRENMENİN OLUŞUMU AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 HATIRLAMA UNUTMA UNUTMA
(Zihinsel Tekrar) KISA SÜRELİ BELLEK Ç E V R DUYU ORGANLARI DUYUSAL KAYIT DİKKAT VE SEÇİCİ ALG I UZUN SÜRELİ BELLEK Zihinsel tekrar Kodlama… HATIRLAMA UNUTMA UNUTMA AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

7 TAM ÖĞRENME KURAMI VE KALİTE TEKNİKLERİ İLİŞKİSİ
Bilişsel Hedefler Kalite Teknikleri Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Beyin Fırtınası * Lotus Çizelgesi Çoklu Oylama Tekniği Nominal Grup Tekniği Balık Kılçığı Çizelgesi Altı Şapkalı Düşünme Tekniği İlgi Çizelgesi İlişkiler Çizelgesi Ağaç Çizelgesi Güç Alanı Analizi Akış Çizelgesi Temel Kuralları Oluşturma Tekn. Fikir Bankası Tekniği Artı / Delta Tekniği Matris Oluşturma AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

8 KALİTE TEKNİKLERİ VE EĞİTİMSEL AMAÇLAR İLİŞKİSİ
AMACINIZ NE? Konu veya sorunla ilgili yaratıcı fikirler geliştirmek Konu veya sorunla ilgili geliştirilmiş yaratıcı fikirleri kategorilere ayırmak, elemek, öncelik sırasına sokmak Konu veya sorunla ilgili geliştirilmiş yaratıcı fikirler arasında bağıntılar oluşturmak Herhangi bir konunun işlem basamaklarını sıralamak Konu veya sorunla ilgili grubun oy birliğine varmasını sağlamak Sorun çözmek veya karar vermek Dersi, konuyu, toplantıyı, dönemi v.b. Değerlendir-mek AMACINIZI GERÇEKLEŞTİRMENİZE YARDIMCI OLACAK KALİTE TEKNİKLERİ Beyin Fırtınası Çoklu Oylama Tekniği İlişkiler Çizelgesi Akış Çizelgesi Nominal Grup Tekniği Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Balık Kılçığı Çizelgesi Lotus Çizelgesi Artı/Delta Tekniği İlgi Çizelgesi Matris Oluşturma Temel Kuralları Oluşturma Tekniği Güç Alanı Analizi Ağaç Çizelgesi Görüş Bankası Tekniği Matrisler Oluşturmak AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

9 BEYİN FIRTINASI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Öğrencilerin herhangi bir konu veya sorun hakkında birbirleriyle rekabet etmelerine fırsat vermeden düşünce-görüş üretmelerini sağlayan bir kalite tekniğidir. Beyin Fırtınasına katılan herkes başarılı, katılımcı ve özgürdür. Kimse kaybetmez ve engellendiğini hissetmez. Bu nedenle Beyin Fırtınası, öğrencilerin severek katılacağı bir tekniktir. Beyin Fırtınasını sınıfta gerçekleştirmek için sadece büyük kağıtlara veya tahtaya ve tebeşire ihtiyaç vardır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

10 Sınıfta Beyin Fırtınasını Gerçekleştirebilmek İçin;
BEYİN FIRTINASI Sınıfta Beyin Fırtınasını Gerçekleştirebilmek İçin; Ön bilgilendirme yapın; Niçin beyin fırtınası yaptırdığınızı açıklayın, Amacınızı, beklediğiniz sonuçları ve kuralları tahtaya yazın, Yazdıklarınızın tüm öğrenciler tarafından görüldüğünden emin olun. Kuralları açıklayın; Tüm öğrenciler katılacak, Süre kısıtlı olmayacak, Görüşler beden diliyle bile tartışılmayacak, yargılanmayacak, Mümkün olan en fazla fikrin üretilmesi sağlanacak, Öğrenciler; birbirlerinin görüşlerinden esinlenebilecek ve yeni görüşler geliştirebilecekler. Not: Kural koymak, yaratıcılığı engellemek için değil, insan ilişkilerine ket vuran ortamı ortadan kaldırmak içindir. Kabul edilebilir ve edilemez davranışları birlikte belirlemek ve yaratıcılığı özendirmek içindir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

11 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 BEYİN FIRTINASI
Beyin Fırtınası yapılacak konu veya sorunu açıklayın; Sorun veya konuyu herkes tarafından anlaşılacak şekilde açıklayın. Açıkladığınız sorun veya konuyu, yaratıcılığı da özendirecek bir soru tümcesi haline getirin; Oluşturacağınız soru tümcesi, yaratıcılığı özendirmelidir. (Örneğin; “Motorlu taşıt nedir?” sorusu yerine “Sizler geleceğin motorlu taşıtlarını yapıyor olsaydınız nasıl imal ederdiniz?” şeklinde bir soru sorun. Görüşleri kayıt edin; Her fikri numaralayarak büyük kağıtlara veya tahtaya listeleyin. (“Hep birlikte 50 tane görüş üretelim.” gibi bir hedef motivasyonu arttırabilir.) Görüşlerini anahtar sözcüklerle söylemelerini sağlayın. (Örn: “Ben geleceğin motorlu taşıtlarını yapıyor olsaydım, kapısı tavandan açılan, tek kapılı bir araba yapardım” yerine “tavandan açılan tek kapılı” şeklinde söylemelerini sağlayın. Öğrenciler görüşlerini söylerken “Neden? Niçin?” gibi açıklama gerektiren veya yönlendirici soru sözcükleriyle müdahale etmeyin. Öğrenci istemediği sürece fikrini başka sözcüklerle yazmayın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

12 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 BEYİN FIRTINASI
Beyin Fırtınası yapılırken oluşabilecek engeller için uyanık olun ve o engelleri kaldırın; Herkesin katıldığından emin olun, gerekirse ilk iki turu sırayla yapın. Herkes fikrini sırayla söylesin, fikri olmayan “geç” desin. Daha sonra “atış serbest” deyin, yani karşılıklı bir şekilde fikirlerini söylesinler. Öğrencilerin eleştirilme korkuları olmadığından emin olun. Abartılı, saçma ve uygulanabilir gelmese de hiçbir fikri yazmamazlık etmeyin. Her düşünce güzeldir ve sınıfımızın emeğinin ürünüdür. İlerleme bazen durabilir, böyle zamanlarda yazılı görüşlerden çağrışımlarla yeni görüşler üretilmesi için öğrencileri cesaretlendirin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

13 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 BEYİN FIRTINASI
Söylenen görüş ve düşüncelerden anlaşılmayan varsa açıklığa kavuşturun; Süre bittiğinde öğrencilerin 5-10 dakika listeyi gözden geçirmelerine fırsat verin. Anlaşılmayan görüşler için görüş sahibinden açıklama isteyin. Görüşler oturum sonrasında tartışılabilir ancak listeden çıkarılamaz veya hüküm verici tarzda konuşulamaz. Tümce birleştirme ancak öğrencilerin rızasıyla yapılabilir. Herkesin öncelik verdiği görüşleri tartışmak istiyorsanız, her öğrencinin 100 puanı olsun ve istediği görüşlere 100 puanı özgürce dağıtsın. Daha sonra en çok puanı alan 5-10 görüş tartışılabilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

14 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
BEYİN FIRTINASI Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Beyin Fırtınası tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Beyin Fırtınası yaparken izlenmesi gereken adımları biliyor musunuz? ( ) ( ) Gereken durumlarda Beyin Fırtınası Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

15 LOTUS ÇİZELGESİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Geniş konuları bileşenlerine ayırarak incelenebilir ve önceliklendirilebilir hale getirmeye yarayan analitik (çözümsel) bir araçtır. Verilen konu başlığıyla ilgili yeni alt başlıklar oluşturabilmek için bir düşünce üretim aracıdır. (Lotus çizelgesinde görüşler bir çiçek gibi açılır) Yazılan 8 yeni alt başlık, orijinal konuyla ilgili olmasına rağmen kendi başlarına da incelenebilir konulardır. Öğrenciye bağlı olarak çizelgede sürekli genişletilebilir. 64 ten fazla kare oluşturulabileceği gibi 8 den az kare de oluşturulabilir. Görsel bir araçtır. Öğrencilerin ürettikleri görüşlerin görsel olarak sunulmasını sağlar. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

16 LOTUS ÇİZELGESİ 1 2 3 8 1 2 3 8 Ana Konu 4 7 6 5 4 7 6 5 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

17 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 LOTUS ÇİZELGESİ
LOTUS ÇİZELGESİ Örnek; 1/H sınıfında Ailem ve Ben konusu işleniyor. Öğret-men 41 yaşında İzmirli Çalışıyor Babam Futbolu çok sever. Ailenin en büyük çocuğu 3 tane kardeşi var Yüksek-ten çok korkar Banka memuru 38 yaşında İzmirli Çalışıyor Annem Çiçekleri çok sever Ailenin 2. çocuğu 4 tane kardeşi var Yılandan çok korkar Hukuk Fakültesi öğrencisi 21 yaşında İzmirli Üniversite 3. sınıfta Ablam Okumayı çok sever Ailenin en büyük çocuğu 3 tane kardeşi var Fareden çok korkar Ev hanımı 63 yaşında Artvinli Çalışmı-yor Babaan-nem Örgü örmeyi sever Ailenin tek çocuğu Kardeşi yok Deprem-den korkar Babam Annem Ablam Babaan-nem AİLEM Ağabe-yim Dedem Ben Kız kardeşim İktisat öğrencisi 19 yaşında İzmirli Üniversite 1. sınıf öğrencisi Ağabeyim Gezmeyi çok sever Ailenin 2. çocuğu 3 tane kardeşi var Hiçbir şeyden korkmaz Astsubay 65 yaşında Ankaralı Emekli Dedem Gazete okumayı sever Ailenin 2. çocuğu 2 tane kardeşi var Hiçbir şeyden korkmaz Öğrenci-yim 7 yaşın-dayım İzmirliyim 1. Sınıfa gidiyo-rum Ben Okulu çok severim Ailenin 4. çocuğu-yum 3 tane kardeşim var Savaştan korkarım İlköğretim öğrencisi 11 yaşında İzmirli 6. Sınıf öğrencisi Kız Kardeşim TV izlemeyi çok sever Ailenin 3. çocuğu 3 tane kardeşi var Hayalet-ten korkar AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

18 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 LOTUS ÇİZELGESİ
LOTUS ÇİZELGESİ Örnek; Türkçe öğretmeni, 8/D sınıfında dilbilgisi konularının genel tekrarını yapmak istiyor. Ay Fırat Zambak Bursa İsim Elma Kış Kaan Ayça Açıkça söyledi. Çokça güldü. Sıkarak sarıldı. Belirgin okudu. Zarf Ağlaya ağlaya uyudu İyice anlattı. Güzelce sevdi. Sıkılarak yedi. Ben Biz Siz Sen Zamir Onlar O Bunlar Şunlar İsim Zarf Zamir Dilbilgisi bölümleri Bağlaç Fiil Sıfat Edat ile veya de Bağlaç da ki ve ya da Gülmek Bilmek Açmak Sevmek Fiil Yemek Yazmak Okumak Dökmek Eski pantolon Pahalı yemek Zengin adam Yaşlı kadın Sıfat Yeni elbise Çirkin kız Ucuz çanta Genç öğretmen İçinde Yanında Altında Kenarın-da Edat Üstünde Karşısın-da Arkasın-da Ortasında AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

19 Sınıfta Lotus Çizelgeleri Oluşturma Aşamaları;
LOTUS ÇİZELGESİ Sınıfta Lotus Çizelgeleri Oluşturma Aşamaları; Lotus Çizelgesini sınıfa tanıtın; Aracı sınıfa tanıtın. Öğrencilere, niçin bu kalite tekniğini kullanacaklarını ve önemini anlatın. Üzerinde çalışılacak konuyu/başlığı belirleyin; Üzerinde çalışacağınız konu/başlığı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtin. Konuyu/başlığı her öğrencinin anladığından emin olun. Alt başlıkları oluşturun; Üzerinde çalışacağınız konunun/başlığın alt başlıklarını oluşturun. Not 1: Alt başlıkları Beyin Fırtınası Tekniğini kullanarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra belirlediğiniz alt başlıkları; Çoklu Oylama Tekniği, Nominal Grup Tekniği veya İlgi Çizelgeleri Tekniğinden yararlanarak önceliklendirebilirsiniz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

20 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 LOTUS ÇİZELGESİ
Lotus Çizelgesini hazırlayın; Büyük bir kağıda 9 büyük kare çizin ve kareleri 9’a bölün. Ana başlığı (üzerinde çalışılacak konuyu) Lotus çizelgesinin merkezindeki karenin ortasına yazın. Alt başlıkları, ana başlığı yazdığınız karenin içine sırayla yazın. 8 alt başlığı, ana başlıklarmış gibi ele alarak diğer karelerin ortasına yazın. Beyin Fırtınası yapın ve her alt başlıktan 8 alt başlık üreterek kareleri doldurun. Not 2: Her yeni Lotus karesi, orijinal konuyla ilişkili olmak zorundadır. Not 3: Lotus Çizelgesi sadece bir araçtır. Yeni görüşleriniz varsa yeni kareler oluşturabilirsiniz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

21 Lotus Çizelgesinin Kullanım Alanları
Ünitelerin işlenmesi. (Örn: bölgelerimizi tanıyalım konusunda bölge, ilkim, nüfus, tarımsal koşullar, coğrafi şekiller v.b.) Sene başında “birbirimizi tanıyalım” çalışması. Sene sonu değerlendirmesi. Hayal gücünü arttırıcı senaryolar oluşturulması. Genel konuların alt konulara bölünmesi. Proje, program, makale v.b. Taslakların oluşturulması. Şekillerin, renklerin, makinelerin, malzemelerin v.b. tanıtılması. Çeşitli atasözleri ve deyimlerin anlatılması. Anasınıfındaki öğrencilere herhangi bir konunun anlatılmasında tüm sınıfın katılımıyla gruplar veya bireysel olarak kullanılabilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

22 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Lotus Çizelgesi Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Lotus Çizelgesi yaparken izlenmesi gereken adımları biliyor musunuz? ( ) ( ) Gereken durumlarda Lotus Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

23 ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Bir karar verme tekniğidir. Uzun bir liste halindeki görüşlerin, sistemli bir oylama tekniğiyle yönetilebilir sayıdaki görüş veya görüşlere indirgenmesidir. Böylelikle grup halinde üretilen görüşlerden hangilerinin daha öncelikli olduğu ortaya çıkarılmış olur. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

24 Ne zaman kullanılır? AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ Ne zaman kullanılır? Beyin Fırtınası oturumunda üretilen görüşlerin sayısal olarak çok fazla olduğu ve hepsini ayrı ayrı tartışmak mümkün olmadığı zamanlarda. Geniş bir liste içinde kısa zamanda en öncelikli maddeleri tanımlayabilmek istediğimizde, Bir grup içinde kazananlar ve kaybedenler yaratmamak istediğimizde kullanılmalıdır. Not: Öğrenciler için beslenme listesinin hazırlanması, sınıf kurallarının oluşturulması gibi konularda Çoklu Oylama Tekniğinden yararlanılabilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

25 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Çoklu Oylama Tekniği Uygulama Aşamaları:
Beyin fırtınası veya uygun bir yöntemle üretilmiş görüşleri liste haline getirin; Beyin Fırtınası ile üretilen görüşleri, herkesin görebileceği bir yere alt alta yazın. Listedeki her görüşe A’dan başlayarak bir harf verin; Listedeki her görüşü, karışıklığı önlemek için A’dan başlayarak harflendirin. Görüşleri oylamaya başlayın; Oylama açık veya kapalı olabilir. Her takım üyesi, örneğin üçte birini seçme hakkına sahiptir. Takım üyeleri bir görüşe sadece bir oy verebilir. Herkes elindeki bütün oyları kullanmalıdır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

26 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Oylar için çetele tutun;
ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ Oylar için çetele tutun; Atılan çentikleri sayarak en çok oy alan görüşleri benimseyin. Az oy alan görüşleri eleyin. Elenecek görüşleri, herkesin hatırlaması için tahtaya yazın. İkinci tur oylamaya başlayın; Birinci tur oylamada seçilen maddeler için 3. ve 4. aşamada yapılan çalışmayı tekrarlayın. Oylamaya birkaç tane görüş kalıncaya kadar devam edin. Oylama sonucunda tek bir görüş kalmasına izin vermeyin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

27 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Çoklu Oylama Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Çoklu Oylama Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Çoklu Oylama Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

28 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Üretilen düşünceleri, sınıftaki herkesin eşit katılımıyla önem sırasına koymaya N.G. Tekniği denir. Nominal denmesinin sebebi, öğrenciler arasındaki iletişimin minimum olmasıdır. Bir takım, bir konuda ortak karar alamıyorsa bu teknik kullanılır. Nominal Grup Tekniği Uygulama Aşamaları: Konuyu Açıklayın; Sorunu tanımlayın ve herkesin görebileceği bir yere asın. Sessiz beyin fırtınası yapın. Görüşleri küçük kağıtlara yazdırın ve beyin fırtınası bitince toplayın. Anlaşılmayan görüşler varsa açıklığa kavuşturun. Gerekirse görüşleri birleştirin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

29 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
Oylama Aşamasına Geçin; Her görüşe bir harf verin. Her takım üyesi kendisi için önemli olan ve olmayan görüşe bir puan versin. (Örn: 10, 9, 8 ….1) Görüşlere Verilen Puanları Toplayın; Tahtaya veya büyük kağıtlara görüşlerin aldığı puanları yazarak toplayın. Görüşleri Önem Sırasına Göre Yazın; En fazla puan alan görüş, takımın en önce ele alması gereken görüştür. Görüşlerin en fazla puandan en düşüğüne bir sıralamasını yapın. Uygulanabilecek konulara örnek: Trafikte can sağlığımızı koruyabilmek için en önemli kuralları tesbit edelim. Kış mevsiminde sağlıklı yaşayabilmek için öncelikli hareket tarzımız ne olmalı….. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

30 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Nominal Grup Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Nominal Grup Tekniğinin uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Nominal Grup Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

31 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
Bir çözümleme aracıdır. Asıl kullanım alanı, olası nedenlerden yola çıkarak bir sorunun kök nedeni veya nedenlerini tesbit ve organize etmektir. Sınıf 2 Sınıf 1 İncelenecek konuyu/ sorunu N 1K ya cevap olabilecek şekilde yaz. Sınıf 4 Sınıf 3 NEDENLER SONUÇ Şekil: Balık Kılçığı Diyagramı AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

32 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
Ne Zaman Kullanılır? Belirli bir konuyu, sorunu herkesin düşünmesi gerektiğinde, Bir konu/sorunun istediğimiz gibi değil, gerçekte nasıl oluştuğunu görmek istediğimizde, Sorunun nedenler/kök nedenler hakkında herkesin görüş üretmesini istediğimizde, Nerelerden veri (işlenmiş bilgi) toplanmasını istediğimize karar vermekte, Bir sorunun/konunun analizini yapmak istediğimizde. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

33 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
Balık Kılçığı Diyagramı Oluşturma Aşamaları: İncelenecek Sorun/Konu tümcesinin, herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde ifade edilmesi; İncelenecek sorun/konunun herkes tarafından aynı anlaşılması gerekir. Bunu sağlamak için iki farklı yöntem kullanılabilir. Sonuç kısmı; Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularına cevap verebilecek nitelikte oluşturulmalıdır. Sonuç kısmında Operasyonel Tanım kullanın.Operasyonel tanım, bir tanımın belli ortamlara uygulanması halinde nasıl ölçülebileceği konusunda hemfikir olmaktır. Örn; Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı nasıl çoğaltılabilir? Tümcesindeki çoğalmanın miktarı belirlenmelidir. Kütüphaneye haftada 100 öğrenci gidiyorsa, kaç öğrenci gittiğinde çoğalmış kabul edileceği belirlenmelidir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

34 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
Sınıfları Oluşturun; Konunun ana başlıklarını, olası neden gruplarını sınıf olarak belirleyin ve yazın. Sınıfların belirlenmesinde beyin fırtınasından yararlanabilirsiniz. Sınıfları İlişkili Bulunan Verilerle Ayrıntılandırın; Beyin fırtınası yapın. Her bir sınıf ya da süreç adımı için “sorunu doğuran nedenler neler?” sorusunu sorarak cevapları ilgili sınıf altına yazın. Eğer elinizde hazır veriler varsa bunları doğrudan ilgili sınıfa yazabilirsiniz. “Niçin?” Sorularını Sormaya Başlayın; Amacınız sorun çözmek ise, her sınıfın altındaki nedenler için tek tek NİÇİN leri sorun ve kök nedene kadar inmeye çalışın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

35 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
Uygulanabilecek alanlar; Oldukça geniş bir uygulama alanı vardır. Bir kitabı inceleme, sınıf-okul kurallarını belirleme, bir konunun alt alanlarını ve bölümlerini analiz etme… Dağlar Akarsular Ege Bölgesinin Coğrafi Yapısı Göller Ovalar Bitki Örtüsü AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

36 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
ÖRNEK UYGULAMA LGS’de Matematik ortalamasının 2.35 olmasının öğretimsel nedenleri neler olabilir? AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

37 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Ishıkawa Analizinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Ishıkawa Analizini yaparken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Ishıkawa Analizi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

38 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içerisinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar, düşüncelerin ayrıştırılması için bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşünceler belirli bir düzen içerisinde aktarılır. AVANTAJLARI: Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme oturtulmuş olur. Fazla zaman kaybı önlenir. Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

39 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Beyaz Şapka: Net Bilgiler. (Tarafsız Şapka). Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış veriler ortaya koyar. Kırmızı Şapka: Duygular. (Duygusal Şapka). Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan hislerini söyleme şansı verir. Siyah Şapka: Tehlikeler. (Kötümser Şapka). Görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler, eleştiriler ortaya çıkar. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

40 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Sarı Şapka: Avantajlar. (İyimser Şapka). Yapılacak işin avantajları ortaya konulur, getirileri göz önüne alınır. Yeşil Şapka: Yaratıcılık.(Yenilikçi şapka). Konuyla ilgili alternatifler araştırılır. Yaratıcılık ön plânda tutulur. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. Mavi Şapka: Sonuçlar. (Serinkanlı şapka). Düşünce sistematize edilir. Toplantının sonuçları ortaya çıkarılır, durum analizi yapılır ve özetlenir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

41 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Uygulama Aşamaları: İki şekilde uygulanabilir; Öğrenci Sayısının Fazla Olması Durumunda; Sınıf beş ayrı gruba ayrılarak her gruba bir şapka verilir. Gruplara Mavi dışında diğer renkleri ifade eden kağıtlar dağıtılır. Her rengin özelliğine göre ele alınacak konunun grup içi tartışmaları yapılır. Görüşler, şapkanın özelliğine göre bu kağıtlara yazılır. Elde edilen veriler, gruplardan birer temsilci alınarak yeni bir grup oluşturulur ve mavi şapka ile genel değerlendirme yapılarak sonuç ortaya çıkartılır. Öğrenci sayısının az olması durumunda; Tüm öğrenciler tek grup kabul edilir. Gruba her defasında bir şapka giydirilerek, konu üzerinde her şapkanın özelliğine göre fikirlerin ortaya atılması sağlanır. Görüşler, özelliklerine göre tahtaya yazılır. Son turda gruba mavi şapka giydirilerek sonuç ortaya konulur. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

42 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Ne Zaman Kullanılır? Belirli bir konuyu, sorunu herkesin düşünmesi gerektiğinde, Bir konu/sorunun istediğimiz gibi değil, gerçekte nasıl oluştuğunu görmek istediğimizde, Bir konu veya sorun üzerinde farklı bakış açılarını değerlendirmek ve konunun analizini yapmak istediğimizde, Bir sorunun/konu üzerinde ortak bir sonuç ortaya koymak istediğimizde. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

43 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

44 İLGİ ÇİZELGELERİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Görüşlerin üzüm salkımı şeklinde sıralandığı bir şemadır. Herhangi bir sorun veya konu hakkında çeşitli düşünceler üretilir. GEREKLİ MATERYALLER Her öğrenciye 6 tane 5x3 boyutunda kağıtlar hazırlanmalıdır. Not kağıtlarının yapıştırılması için düz ve geniş bir pano v.b. Yazı tahtası. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

45 İLGİ ÇİZELGELERİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 YİYECEKLER Meyveler
Sebzeler Elma Pırasa Armut Domates Üzüm Salatalık Muz Lahana Erik Ispanak Portakal AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

46 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İlgi Çizelgeleri Uygulama Aşamaları:
İlgi Çizelgesini sınıfa tanıtın; İlgi Çizelgesini niçin yaptırdığınızı açıklayın, Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları tahtaya yazın, İlgi Çizelgesini oluşturma sürecini tahtaya yazın. Gerekli Malzemeleri Sağlayın; 5x3 boyutunda küçük yapıştırmalı kağıtlar veya küçük not kağıtları hazırlayın. (veri kağıtları) Veri kağıtlarından her öğrenciye 6 adet verin. Bu kağıtları yapıştırmak veya tutturmak için pano, tahta v.b. hazırlayın. Konuyu açıklayın; Konuyu, çocukların çok boyutlu düşünecekleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri tarzda ifade edin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

47 İLGİ ÇİZELGELERİ Öğrencilerin özgürce görüş üretmelerini ve bu görüşleri veri kartlarına yazmalarını sağlayın; Öğrencilere önce bireysel çalışma yaptırın. Bu bireysel çalışmaya SESSİZ BEYİN FIRTINASI diyebiliriz. Daha sonra öğrenciler düşüncelerini veri kartlarına yazsınlar. Her karta yalnızca bir görüş yazılmalı ve her görüş 3-5 sözcük içeren cümlelerden oluşmalıdır. Yazma işlemi bittikten sonra belirlenen alana veri kartlarını yapıştırsınlar. Anlaşılmayan görüşleri açıklığa kavuşturun; Anlaşılmayan görüş için sahibinden açıklama istenebilir, ancak tartışma yaptırılmamalı ve kart iptal ettirilmemelidir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

48 İLGİ ÇİZELGELERİ Birbiriyle ilgili görüşlerin gruplandırılmasını, İLGİ KARTLARI ve SÜPER İLGİ KARTLARI’nı oluşturmalarını sağlayın; Öğrenciler, veri kartlarını önceden belirlenen alanlara doğal ilgilerine göre gruplandırarak yapıştırsınlar. Tüm öğrenciler tatmin oluncaya kadar bu süreç devam etsin. Diğerleriyle ilişkisi görülmeyen veri kartları tek başına bırakılsın. Öğrencilerin İlgi Kartlarını oluşturmalarını sağlayın. Birbirine çok benzeyen iki kartta yer alan ifadeleri tek bir iade biçimine getirin ve bunu yeni bir karta yazın. Bu yeni kart İLGİ KARTI’dır. İlgi kartını önceki iki veri kartının tepesine koyun ve bir ataçla birleştirin. Şimdi bu üç karttan oluşan desteyi de diğer veri kartlarının arasına koyun ve tek bir kartmış gibi davranın. Öğrencilerin SÜPER İLGİ KARTLARI oluşturmalarını sağlayın. Değişik iki veya daha fazla ilgi kartı ortak bir başlık haline getiriliyorsa bu karta Süper İlgi Kartı deyin. Beş ya da daha az kart destesi kalıncaya kadar birleştirmeler sürdürülmelidir. Son olarak da ilgi kümelerinin etrafına sınırlar çizin ve çizelgeyi bitirin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

49 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İLGİ ÇİZELGELERİ SÜPER İLGİ KARTI
VERİ KARTI İLGİ KARTI VERİ KARTI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

50 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır İlgi Çizelgelerinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) İlgi Çizelgeleini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda İlgi Çizelgeleri Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

51 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
İlişkiler Çizelgesi; düşüncelerin ve düşünce ilişkilerinin resmini çıkarır. Biçimsiz görünen bir nedenler-sonuçlar yığınından, önemli olguları ayırt edip görebilmemizi sağlayan, bir sorunu oluşturan en etkin nedenleri araştırmaya ve belirlemeye olanak veren bir araçtır. Nedenler (etkenler) arasındaki bağımlılığın çok sayıda olduğu karmaşık sorunları derinlemesine çözümlemede çok yararlıdır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

52 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ
ÖRNEK: Hoşumuza gidecek bir okul gezisi için neler yapılmalı ? İyi bir planımız olmalı. 2G/3Ç Gezi bütçesi oluşturalım. 1G/4Ç Ulaşım araçlarını araştıralım. 4G/0Ç Erzak ve malzeme temin edelim. 4G/0Ç Veli desteği isteyelim. 0G/5Ç Nereye gideceğimize karar verelim. 3G/2Ç AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

53 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ
İlişkiler Çizelgesinin Amacı; biçimsiz görünen bir nedenler-sonuçlar yığınından, önemli olguları ayırt etmek ve bir sorunu oluşturan en etkin nedenleri belirlemektir. GEREKLİ MATERYALLER Çevirmeli yapraklar. Tahta kalemleri veya tebeşir. Yazı tahtası. Küçük, yapıştırmalı kağıtlar. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

54 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İlişkiler Çizelgesini Oluşturma Aşamaları:
İlişkiler Çizelgesini sınıfa tanıtın; İlişkiler Çizelgesini öğrencilere anlatın, Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları tahtaya yazın, Öğrencilerin tahtaya yazdığınız tanımlamaları anladıklarından emin olun. İncelenecek Sorunu/Konuyu açıklayın; Konuyu açıkça, herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde ortaya koyun. Konuyu her öğrencinin anladığından emin olun. Konu daha önce sınıflara ayrılmamışsa, öğrenciler, konuyla ilgili Beyin Fırtınası yaptıktan sonra, ortaya çıkan görüşleri İlgi çizelgesi veya Balık Kılçığı Çizelgesi ile Sınıflara ayırabilir. Öğretmen, öğrencilerin görüşünü alarak önemli sınıfları öğrencilere hazırlanmış olarak da sunabilir. 4, 5 veya 6 sınıf, öğrenciler için idealdir. Daha fazlasının yönetimi zor olabilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

55 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Gerekli Hazırlıkları Yapın;
İLİŞKİLER ÇİZELGESİ Gerekli Hazırlıkları Yapın; Tahtaya veya duvara büyük boyutlu kağıtlar, (çevirmeli yapraklar) yapıştırın. Bu kağıdın üst tarafına, tahta kalemiyle sorunu/konuyu yazın. Öğrencilerden, küçük yapıştırmalı kağıtlara yazmış oldukları tümceleri bu kağıdın üstüne çember şeklinde yapıştırmalarını isteyin. Çevirmeli yaprakların ve küçük yapıştırmalı kağıtların teminine problem oluyorsa öğretmen alternatif malzemeler geliştirilebilir. (Örn. Büyük kağıt yerine tahtaya çizilebilir.) Çizelgeyi Oluşturmaya Başlayın; Öğrenciler, tümcelerden herhangi biri ile işe başlamalıdır. Bu tümceyi diğer tümcelerle karşılaştırmalıdır ve her tümce için aynı işlemi yapmalıdır. Karşılaştırma işleminde soracakları soru şudur: Bu tümce diğerinin sebebi midir? Yoksa sonucu mudur? (Etkileyen tümce midir yoksa, etkilenen tümce midir?) Tümcelerin neden mi yoksa sonuç mu olduğuna karar verdikten sonra, neden tümcesinden sonuç tümcesine bir ok çıkartın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

56 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Öğrencilerin Çetele Tutmasını Sağlayın;
İLİŞKİLER ÇİZELGESİ Öğrencilerin Çetele Tutmasını Sağlayın; Her tümceye giren ve çıkan oklar tek tek sayılmalı ve tümcelerin altına yazılmalıdır. Kendisinden en çok ok çıkan tümce nedendir. Yani ilk çözümlenmesi gerekendir. Kendine en çok ok girişi olan tümce de diğerlerinden en çok etkilenen (bağımlı olan)dır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

57 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ
Örnek: Avrupa’da meydana gelen trafik kazalarında ilk sırada olmamızın nedenleri nelerdir? Trafik kurallarına uyulmuyor. 3 Giriş/0 Çıkış Trafik denetimleri yeterli değil. 0 Giriş/3 Çıkış Yollar iyi değil. 1 Giriş/1 Çıkış Ehliyet kursları nitelikli değil. 1 Giriş/1 Çıkış AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

58 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır İlişkiler Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) İlişkiler Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda İlişkiler Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

59 AĞAÇ ÇİZELGESİ (Sistematik Çizelge)
Ağaç Çizelgesi; Öğrencileri “Nasıl” ve “Niçin” diye düşünmeye zorlayan bir diğer kalite tekniğidir. Karmaşık ve ulaşılmaz gibi gelen hedeflere nasıl ulaşılacağına dair sistematik bir beceri kazandırır. Ağaç Çizelgesi; TKY’nde sözel verileri kullanır. Çıkış noktası ise sayısal verileri kullanan olasılıktır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

60 Olasılığın Ağaç Çizelgesiyle Örneklenmesi;
Örnek 1. İki farklı madeni paranın birlikte havaya atılması deneyine kaç değişik çıktı elde edilebilir? 1. Para atıldığında 2. Para atıldığında T Y Y T AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 E={(Y,T), (Y,Y), (T,}T), (T,Y)} olur. Yani 4 değişik çıktı karşımıza gelir.

61 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AĞAÇ ÇİZELGESİ Afyon İzmir Afyon Afyon
Örnek 2. İzmir’den Afyon’a 3 değişik yolla gidilebiliyor. Afyon’dan Ankara’ya da 3 farklı yoldan gidilebildiğine göre, İzmir’den Ankara’ya kaç farklı yoldan gidebilirsiniz? Ankara Afyon Ankara Ankara Ankara İzmir Afyon Ankara Ankara Ankara Afyon Ankara Ankara AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

62 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AĞAÇ ÇİZELGESİ
Sözel Verilerle Ağaç Çizelgesi Oluşturma Aşamaları: Ön Hazırlık Yapın; Sınıfın bütün üyelerinin üzerinde çalışabileceği ve en arkada oturanın bile görebileceği büyüklükte bir kağıdı tahtaya asın. Kağıt kullanılmaması durumunda, yazılanları daha sonra kalıcı hale getirmek koşuluyla tahta da kullanılabilir. Ana Hedefi Belirleyin; Ele alınacak konuyu, ulaşılacak hedefi veya çözümlenecek sorunu öğrencilerle birlikte belirleyin. Tahtaya enlemesine astığınız kağıdın en soluna bir dikdörtgen çizin ve konu/hedef/sorun tümcesini bu dikdörtgenin içine yazın. Hedef tümcesi içinde kullanacağınız fiiller, etken fiiller olmalıdır. Tümceler daima uygulamaya sokulacak hale getirilmelidir. (Edebi dil kullanma uğruna, öğrenciler işin özünden uzaklaştırılmamalıdır.) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

63 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AĞAÇ ÇİZELGESİ
Birinci Düzey Hedefleri Belirleyin; Hedefe ulaşmada yapılması gereken birinci düzey işler/konular (ana hedefin/konunun büyük parçaları) için öğrencilerle Beyin Fırtınası yapın. Öğrencilerden geniş bir bakış açısıyla görüş ve öneriler sunmalarını isteyin. Bu aşamada sınıfa gerekli olan ayrıntılar değil, konunun genel çerçevesidir. Öğrencilerin önerilerini 4 veya 5 sınıf altında toplayın. Öğrenciler, birinci düzey hedefler için görüş birliği sağladılarsa birinci düzey kutucukları çizin. Alt Düzey Hedefleri Belirleyin; Her bir düzey yolu bir hedef gibi ele alın. Bunlara “ikinci düzey hedef” denir. Bitirilen Çizelgeyi Gözden Geçirin; Bitirilen Ağaç Çizelgesi, mantıksal bir akış ve bütünlük açısından tekrar gözden geçirilmelidir. Çizelgeyi oluşturmak için bir araya gelen sınıf veya grup, her düzey için unutulan bir detay olup olmadığını araştırmalıdır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

64 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AĞAÇ ÇİZELGESİ
Örnek 3. Okuma parçalarını yorumlamada Ağaç Çizelgeleri. Bölüm 1, Detay 1 1. Bölümün ana görüşü Bölüm 1, Detay 2 Bu kutucuğa, okuduğunuz yazının başlığına, giriş ve gelişme bölümlerine, resimlerine bakarak ana görüşü yazınız. Bölüm 2, Detay 1 2. Bölümün ana görüşü Bölüm 2, Detay 2 Bölüm 3, Detay 1 3. Bölümün ana görüşü Bölüm 3, Detay 2 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

65 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Ağaç Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Ağaç Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Ağaç Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

66 GÜÇ ALANI ANALİZİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Güç Alanı Analizi; Görüş üretme ve üretilen görüşleri çözümleme aracıdır. Herhangi bir konu ile ilgili görüş üretme aşamasından sonra üretilen görüşler sıralanarak şematik bir gösterime uygun olarak sunulurlar. Daha sonra hangi güçlerin daha etkin hale getirilebileceği, hangi güçlerin etkisizleştirilebileceği veya ortadan kaldırılabileceği çözümlenir. Çözümlemenin sonucuna göre projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine kadar verilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

67 Güç Alanı Analizinin Sınıfta Kullanılması:
GÜÇ ALANI ANALİZİ Güç Alanı Analizinin Sınıfta Kullanılması: Sınıfta Güç Alanı Analizinin öğrencilere kazandıracağı yetkinlik, öğrencinin adımlarını atarken karşılaşabileceği güçler dengesini görüp, bu dengeyi nasıl lehine dönüştürebileceği konusunda ipuçları elde etmesidir. Bu teknik kullanılarak sınıflarda “öğretim yöntemlerinin iyileştirilmesi” konusunda veriler elde edilebilir. Örneğin; sınıfınızda “Daha iyi öğrenmenize katkıda bulunacak 3 şey nedir? Daha iyi öğrenmenizi engelleyen 3 şey nedir?” sorusunu sorduğunuzda, 20 kişilik bir sınıfta 60 adet olumlu, 60 adet olumsuz geribildirimi birkaç dakikada elde edebiliriz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

68 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ
Bu teknik, bir büyük T çizilerek oluşturulur. T’nin sol koluna değişimi destekleyici (olumlu) güçler yazılırken, sağ koluna değişimi engelleyici (olumsuz) güçler yazılır. Ortadaki çizgi ise denge çizgisidir. Bu çizgi aynı zamanda mevcut durumu (statüko) ifade eder. Destekleyici Güçler + Engelleyici Güçler - AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

69 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ
Örnek; Geleneksel öğretim yöntemlerinin değiştirilmesini destekleyen ve engelleyen güçler nelerdir? Mevcut Durum; Durumu değiştirmek için kimsenin çaba göstermemesi. Hedef: Daha fazla öğrenci-öğretmen işbirliğine dayalı öğretim yöntemleri. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

70 Destekleyici Güçler Engelleyici Güçler
GÜÇ ALANI ANALİZİ Destekleyici Güçler Engelleyici Güçler - Öğrenciler düşünce üretim sürecine katılmak istiyorlar. - Öğretmenler katılımcı demokrasiyi özümsemiş öğrenciler istiyorlar. - Değişim felsefesine hayır diyen öğretmen yoktur. - Öğretmenler, öğrencilerle bir takım gibi çalışma kültürüne sahip değildir. - Eski yöntemleri bırakıp yeni yöntemleri uygulamak öğretmenler için “bir bilinmeyene yolculuk gibidir.” - kendilerini güvensiz hissederler. - Öğretmenler Tutucu veliler okulu eleştirebilir. - Öğrenciler böyle bir kültüre sahip değildir. Denge Durumunda (güçlerin birbirine eşit olduğu durum), dengeyi sola kaydırabilmek için; Bazı güçlerin etkisinin azaltılması veya ortadan kaldırılması Yeni güçler eklenmesi veya destek güçlerin kuvvetlendirilmesi Bazı güçlerin yönünün değiştirilmesi gerekebilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

71 Güç Alanı Analizinin Sınıfta Uygulanması;
GÜÇ ALANI ANALİZİ Güç Alanı Analizinin Sınıfta Uygulanması; Güç Alanı Analizini Sınıfınıza Tanıtın; Yeni yöntemi sınıfınıza tanıtın. Destekleyici ve engelleyici güç kavramını tanıtın. Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları, süreçleri anlatın. İnceleyeceğiniz Sorunun Tanımını Yapın; Mevcut durumu mümkün olduğunca doğru ve açık bir şekilde ortaya koyun. Tekniğin Şemasını Çizin; Büyük bir kağıt veya tahtaya “T” şeklini çizin. Üst tarafa yapmak istediğiniz değişikliği, hedefi veya konuyu yazın. T nin sol koluna Destekleyici Güçler, sağ koluna Engelleyici Güçler yazın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

72 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ
Destekleyici ve Engelleyici Güçleri Tanımlayın; Sorunu oluşturan veya daha kötüleştirmeye devam eden güçleri ve sorunun daha kötüleşmesini engelleyen, yani size destek olabilecek güçleri saptayın ve ilgili kolonlara yazın. Destekleyici ve engelleyici güçleri Beyin Fırtınası Tekniğiyle belirleyebilirsiniz. Destekleyici ve Engelleyici Güçlerin Etki Derecelerini Belirleyin; Kontrolünüz dışındaki engelleyici güçlerin üstünü çizin. Kalanları etki gücüne göre sıralayın. Etki güçlerini puanlarla belirleyin. Listelenen Güçleri Gözden Geçirin; Her iki kolondaki puanları ayrı ayrı toplayın. Güçlere verdiğiniz puanları topladıktan sonra hedefin uygulanabilir olup olmadığına karar verin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

73 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ Bir Plan Geliştirin;
T’nin solundaki ve sağındaki puanları toplayın. Engelleyici güçler ile destekleyici güçler arasındaki puan farkı olumsuz yönde çok fazla ve güçlerde değiştirilemez durumdaysa, proje-plan için çaba sarf etmeyin. Eğer hedef uygulanabilir nitelikte ise (fizibil ise) aşağıdakiler için planlar oluşturun. - Olumlu (destekleyici-sürükleyici) güçleri daha da etkinleştirecek, - Olumsuz (engelleyici) güçlerin etkisini azaltacak ya da yok edecek, - Olumlu yeni güçler yaratacak eylem adımlarını belirleyin. Not: Öğrencilerin, destekleyici güçleri kuvvetlendirmeleri, engelleyici güçleri azaltmaları yönünde Beyin Fırtınası yaptırın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

74 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ
Örnek; Öğrencilere ödevlerini düzenli olarak yapma alışkanlığını kazandırma. Destekleyici Güçler Engelleyici Güçler İyi bir nota ihtiyacımız var. Annemiz sevinecek. Karnemizde zayıf olmayacak. Öğretmenimiz takdir edecek. Başarılı olacağız. Çok zamanımızı alıyor. Arkadaşlarımıza vakit kalmıyor. TV izlemekten vazgeçemiyoruz. Ev ödevi yaparken başımız ağrıyor. Ev ödevlerini anlamsız ve sıkıcı buluyoruz. Yazı yazmaktan ellerimiz yoruluyor. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 İstenirse maddeler puanlanarak önem sırasına dizilebilir

75 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÜÇ ALANI ANALİZİ
Güç alanı analizindeki olumlu yönleri çoğaltmak için Beyin Fırtınası yapılarak dengenin sola kaymasını sağlamalısınız. Şimdi de Destekleyici güçlerden yola çıkarak, engelleyici güçlerin etkisini azaltacak veya ortadan kaldıracak bir eylem planı hazırlamalısınız. Eylem planınızı da Beyin Fırtınası yaparak belirleyebilirsiniz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

76 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Güç Alanı Analizi Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Güç Alanı Analizi Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Güç Alanı Analizi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

77 Bir algoritmanın şekillerle gösterimine Akış Çizelgesi denir.
AKIŞ ÇİZELGESİ Bir algoritmanın şekillerle gösterimine Akış Çizelgesi denir. ALGORİTMA: Herhangi bir süreci oluşturan etkinliklerin (adımların) açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz veya yazıyla ifadesidir. Algoritma kurmak; bir olayı adım adım tanımlamak veya bir sorunun çözümü için mantıksal bir yöntem oluşturmak demektir. Örneğin; Bölme işleminin nasıl yapılacağını doğal bir dille alt alta sıralayarak yazarsanız, o sürecin algoritmasını kurmuş olursunuz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

78 Öğrenci ve Akış Çizelgeleri:
AKIŞ ÇİZELGESİ Öğrenci ve Akış Çizelgeleri: Akış Çizelgeleri, zihinleri zorlayıcı bir etkinlik alanı olduğu için, öğrencilere grup halinde çalışma alışkanlığı kazandırırken, bireysel kavrama yeteneklerini de geliştirecektir. Öğrenciler, problemleri anlamak isterler. Çözümleri başından sonuna kadar hayal etme gereksinimi duyarlar. Akış çizelgelerinde de öğrenciler, ne zaman neyin olacağına odaklanır. Mantıksal ve ardışık düşünme becerilerini arttırırlar. Bilimsel düşünme becerileri gelişir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

79 Akış Çizelgelerinde Kullanılan Temel Simgeler:
AKIŞ ÇİZELGESİ Akış Çizelgelerinde Kullanılan Temel Simgeler: AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Elips: Giriş veya başlangıç noktasını gösterir. Dikdörtgen: Yapılan işlemi veya yerine getirilecek etkinliği gösterir. “Kim neyi yapar?” ı ifade eder. (Örn. Çantayı aç, elektriği söndür v.b. Gölgeli Dikdörtgen: Birden fazla yapılan değişik işleri gösterir. Ayrıntı azaltılmış olur. Baklava Dilimi: Seçenekler söz konusu olduğunda karar noktasını gösterir. Simgenin içinde soru vardır. Genelde evet mi/hayır mı sorularının yanıtı aranır. Sayfa İçi Bağlayıcısı: İçine harf veya rakam yazılan küçük daire simgesinin, üç anlamı vardır. 1. Katılım, birilerinin diğerlerine katılımı 2. Sayfadaki bir noktanın bir diğer noktayla bağlantısı Karmaşık hale gelen çoklu hatların birbirine bağlanması. Sayfa Dışı Bağlayıcısı: İçine harf veya rakam alan bu simge, bir sayfadaki bir noktanın diğer bir sayfadaki noktaya bağlanmasını gösterir. Bekleme/Gecikme: İki etkinlik arasındaki beklemeler gösterilir.

80 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AKIŞ ÇİZELGESİ
……..[ Belge: Süreçte kullanılan basılı belgeleri gösterir. Ör. Karneyi doldur, rapor yaz v.b. Belgeler: Süreçte kullanılan belgeleri gösterir. (Çoğul) Kenarları Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Görüşme/toplantıyı gösterir. Ö Ölçüm Noktası: Süreç içinde ölçüm yapıldığını bu simge ile anlarız. Açıklama: Tanımlayıcı yorumların ve ek bilgilerin verilmesini sağlar. Birbirini Kesen İki Ok: Bir işlemin diğerinin oluşumuna yol açtığını gösterir. Dur (Bitti): Akış çizelgesini bitirmek için kullanılır.

81 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AKIŞ ÇİZELGESİ Başla Karar Bekle İş Bitti

82 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Kullanım Alanları: AKIŞ ÇİZELGESİ
Kullanım Alanları: Yönergelerin yorumlanması ve uygulanmasında. Proje-plan tasarlamada. Ödevlerin anlatımı, kuralların oluşturulmasında. Matematik ve Fen derslerinin problem çözme adımlarında. Sosyal bilimlerde olayların gelişimlerinin sıralanmasında. Laboratuar etkinlikleri ve araştırma süreçlerinde. Davranış ve disiplin süreçlerinde. Kütüphane etkinliklerinde. Okuma-yazma öğretiminde. Tabiat olaylarının anlatımında. (Örn. Yağmurun oluşması) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

83 Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması;
AKIŞ ÇİZELGESİ Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması; Sürecin Sınırlarını Belirleyin; Ele alınan sürecin başlangıcını (girdi) ve bitişini (çıktı) açıkça belirleyin. Ayrıntı seviyesini önceden belirleyin. Çocuklar akış çizelgesini ilk öğrendiklerinde ayrıntıları da çizelgeyle çizmek eğilimindedirler. Bu nedenle gölgeli kutucuk kullanmak ayrıntılardan kurtulmak için iyi bir yoldur. Süreç Adımlarını Belirleyin; Beyin fırtınası yaparak, süreçteki bütün önemli etkinliklerin, girdi ve çıktıların, karar anlarının neler olduğunu belirleyin. Adımları Sıralayın; Oluşma sıralarına göre adımları sıralayın. Uygun Simgeler Kullanarak Akış Çizelgesini Çizin; Yeni başlayanlar için temel simgeler yeterlidir. Sadece elips, dikdörtgen, baklava dilimi ve oklar kullanarak bir çok akış çizelgesi çizebilirsiniz. Her adımda, simge içine herkesin anlayabileceği sözcük/tümce ile eylemi tanımlayın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

84 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AKIŞ ÇİZELGESİ
Akış Çizelgesini Bitirdiğinizde Sağlamanızı Yapın; Aşağıdaki sorulara cevap arayarak Akış Çizelgesini kontrol edin. Simgeler doğru kullanıldı mı? Adımlar açıkça belirlenmiş mi? Döngülerinizin kapandığından emin misiniz? (Her döngüde mutlaka bir çıkış noktası olmalıdır.) Süreç, çizdiğiniz gibi işletiliyor mu? AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

85 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 AKIŞ ÇİZELGESİ Başla
Cümlede eş görevli sözcükler var mı?(yurdumu, ulusumu, milletimi..) Hayır Birbirinden bağımsız, sıralı cümleler var mı? Ayşegül dikiş dikmez, temizlik yapmaz…) Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlarla bağlanmış cümleler var mı? (Hava güzel fakat; tv. seyredeceğim.) Cümleden sonra örnek verilip açıklama yapılmış mı? (Bahçede bir çok çiçek vardı; gül, papatya…) Evet Eş görevli sözcüklerin arasına virgül koy. Bağlaçtan önce noktalı virgül koy. Birbirinden bağımsız sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül koy Cümlenin sonuna iki nokta koy. Örnek; Bir Cümlede Noktalama İşaretleri. AKIŞ ÇİZELGESİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

86 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ
Temel Kurallar; ortak bir amaç için bir araya gelen grubun etkili çalışabilmesi için oluşturduğu kurallardır. Geleneksel, otoriter sınıf yönetimi tarzı kazan-kaybet ortamı yaratır. Kurallar yukarıdan verilir ve yukarıdan kontrol edilir. Geleneksel sınıf yönetiminin yerine önerilen açık ve katılımcı sınıf ortamında, temel kurallar öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin işbirliğiyle ortaya konmalıdır. Temel Kuralların oluşumuna sınıf içinden katkı sağlayanlara PAYDAŞ denir. Paydaşlar öğrenciler ve öğretmenlerdir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

87 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Akış Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Akış Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Akış Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

88 Temel Kurallar Oluşturmak İçin Gerekli Olanlar;
TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Temel Kurallar Oluşturmak İçin Gerekli Olanlar; SAYGI AÇIKLIK DUYARLILIK AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

89 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması;
TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması; Temel Kuralları Oluşturmanın Önemini Anlatın; Öğrencilere, olumlu ve saygın bir çevre yaratmanın ilk koşulunun birlikte Temel Kuralları oluşturmak olduğunu açıklayın. Rolleri Tanımlayın; Öğrencilere, sınıftaki herkesin PAYDAŞ olduğunu ve Temel Kuralların sorumluluğunun paydaşlarca paylaşılacağını söyleyin. Temel Kurallara Örnekler Verin; Temel Kurallara örnekler vererek, örnekler hakkında konuşmalarını teşvik edin. Bu kurallar için hangi tavırların gerekli olduğunu tartışın. Evlerinden örnekler vermelerini isteyin. Evde hangi kuralların işlediğini, hangilerinin işlemediğini açıklamalarını isteyin. Temel Kurallar Oluşturulurken Hangi Kalite Tekniklerini Kullanacağınızı Belirleyin; Herkesin fikrini ortaya koymasını sağlayacak en iyi tekniği/teknikleri belirleyin. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

90 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ
Belirlenen Teknikleri Kullanarak Kuralları Yazın; Tahtaya veya büyük bir kağıda belirlenen kuralları yazın. Belirlediğiniz tekniği kullanarak Temel Kurallarınızı oluşturun. Öğrencilerin, kuralları aşağıdakilerden seçmeleri için cesaretlendirin; Saygı-sorumluluk Özel hayata saygı Aktif dinleme, empati Yeni görüşlere açıklık Güvenilirlik Katılımcılık Herkesin görüşünün alındığından ve görüş birliği sağlandığından emin olun. Belirlenen kuralları kağıda yazın. Temel Kuralların altına paydaşların imza atmalarını sağlayın. Temel Kuralları yazdığınız kağıdı herkesin görebileceği bir yere asın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

91 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ
Uygulamaya Geçin; Öğrencilere, Temel Kurallara uyulması ve korunmasının paydaşların ortak sorumluluğunda olduğunu ifade edin. Bu kuralların her gün için geçerli olduğunu ve ger gün yaşantılarını yönlendireceğini unutmamalarını sağlayın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

92 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ
Temel Kurallar mutlaka olumlu cümlelerle ifade edilmelidir. Temel Kurallar yanında, özel kurallar da benzer tekniklerle oluşturulabilir. (Proje Kuralları, Gezi Kuralları …) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

93 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Temel Kuralları Oluşturma Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Temel Kuralları Oluşturma Tekniğini uygularken izlenmesi gereken ( ) ( ) adımları biliyor musunuz? Gereken durumlarda Temel Kuralları Oluşturma Tekniğini ( ) ( ) uygulayabilir misiniz? Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

94 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ)
Uygun bir zamanda veya daha sonra tartışılması, aydınlatılması arzulanan düşüncelerin, soru ve önerilerin bir araya getirilmesine yarayan bir kalite aracıdır. Bazı literatürlerde OTOPARK olarak da geçmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında köprü kurar. Öğrencilerin, öğretmene iletemedikleri konuları birlikte çözümlemek için ilk adımdır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

95 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ)
Küçük yapıştırmalı kağıtlar. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

96 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 Görüş Bankasının Sınıfta Uygulanması;
GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) Görüş Bankasının Sınıfta Uygulanması; Görüş Bankasını Tanıtın; Görüş Bankasının amacını açıklayın. Öğrencilerle birlikte ne tür görüş vey kaygıların Görüş Bankasına atılabileceğini tartışın. Görüş Bankası İçin Yer Belirleyin; Görüş Bankasının nereye konulacağına sınıfça karar verin. Görüş Bankası, her öğrencinin ulaşabileceği ve kullanabileceği ir yer olmalıdır. Sürece Karar Verin; Sınıfça, görüşlerin nasıl kayıt altına alınacağına karar verin. Ders sırasında ortaya çıkan görüşlerin, dersin akışını bozmadan nasıl kaydedileceğini düşünün. Öğrencilerle birlikte, görüşlerin isimsiz yazılıp yazılamayacağına karar verin. Görüş Bankasına yazılanlar eleştiri bile olsa olumlu bir dille yazılmalıdır. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

97 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ)
Gözden Geçirin ve Güncelleyin; Görüş bankasındaki önerilerin ne zaman ele alınacağına, yazım işleminin veya küçük yapıştırmalı kağıtların hangi saatlerde yapıştırılacağına dair belirli zamanlar ayırın ve bunu sistematik hale getirin. Görüş Bankasına yazılan tüm sorunları düzenli olarak gözden geçirin ve gerçekten bir sorun olup olmadığını inceleyin. Sorun veya görüşlerle ilgili yapılan çalışmaları raporlandırarak öğrencilere geri bildirimde bulunun. Raporlama ve çözümlerle ilgili geri bildirim için sınıftan bir öğrenci görevlendirin. (Bu görevi öğretmen de yerine getirebilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

98 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ)
4/B SINIFI GÖRÜŞ BANKASI Ödevlerimizi evde yapacağımıza, daha fazla etüt olsa da okulda yapsak. Öğretmenimiz konuşurken biraz daha düşük bir sesle konuşsa. Beden Eğitimi derslerinin saati arttırılmalı. Tenefüsler 20 dakikaya çıkarılsın. Sosyal Bilgiler Dersinde çok sıkılıyoruz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

99 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Fikir Bankası Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Fikir Bankası Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Fikir Bankası Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

100 MATRİSLER AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Tablo Matrisler, derslerin, konuların işlenişinde, proje çalışmalarında ve bir çok alanda, konuların ayrıntılarını ortaya koymak, özelliklerini açıklamak, gruplamalar yapmak için idealdir. Konuların genel bir özetini çıkarmak, formüle etmek ve özetler oluşturmak amacıyla kullanılabilir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

101 Tablo Matrislerin Sınıfta Uygulanması;
Matrisi Tanıtın; Matrisi sınıfa tanıtarak amacınızı açıklayın Matris Oluşturmayı Öğrencilerinize Gösterin; Öğrencilere boş birer kağıt dağıtarak, kağıt üzerinde tablo matris oluşturmayı gösterin. Bir Örnek Konuyu Matrisle Açıklayın; Bir konu belirleyerek, örnek bir matris oluşturun. Matrisi tahtaya çizerseniz, tüm öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlar ve birlikte konunun işlenişini de sağlamış olursunuz. Beyin fırtınasından yararlanarak matris karelerinin doldurulmasını sağlayın. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

102 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 MATRİSLER Dağlar Göller Akarsular Ovalar
Yeryüzü Şekilleri Bölgeler Dağlar Göller Akarsular Ovalar Yaylalar…. Akdeniz Ege Marmara İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

103 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 MATRİSLER Kenar Sayısı Köşe Sayısı
Özellikler Geometrik Şekiller Kenar Sayısı Köşe Sayısı Çevresinin Hesaplanması Üçgen 3 a+b+c Kare 4 4xa (a+a+a+a) Dikdörtgen (a+b)x2 Daire - ∏r² AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

104 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Matris Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Matris Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Matris Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

105 ARTI/DELTA TEKNİĞİ AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005
Artı/Delta Tekniği; görüşleri açıkça paylaşmanın ve bir günün, haftanın, ünitenin, konunun veya projenin değerlendirilmesinde en iyi yoldur. Sadece 5-10 dakika zaman alır ve şema haline getirilmesi ve kullanılması çok kolaydır. Artı/Delta şemasında yer alan “+” ile kastedilenler; iyi giden etkinlikleri ifade eder. “∆” ile ifade edilenler ise daha iyi yapılabilecek etkinliklerdir. “∆” yerine, kötü giden veya başaramadığımız manasındaki (-) simgesinin kullanılmamasının nedeni, Toplam Kalite Yönetiminin ana ilkesi olan “sürekli iyileştirme”yi sağlayabilmektir. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

106 Artı/Delta Tekniğinin Sınıfta Uygulanması;
ARTI/DELTA TEKNİĞİ Artı/Delta Tekniğinin Sınıfta Uygulanması; Artı/Delta’yı Tanıtın; Artı/Delta şemasının ne olduğunu, amacını, ne zaman kullanılabileceğini öğrencilere anlatın. Artı/Delta Şemasını Çizin ; Büyük bir kağıda veya tahtaya Artı/Delta Tekniğinin Şemasını çizin. + Herhangi bir derste, bir günde, bir haftada, bir projede veya bir ünitede iyi yaptıklarımız. Güçlü yanlarımız. Herhangi bir derste, bir günde, bir haftada, bir projede veya bir ünitede iyi yapamadıklarımız. İyileştirilecek etkinliklerimiz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

107 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 ARTI/DELTA TEKNİĞİ
ARTI/DELTA TEKNİĞİ Öğrencilerin Katılımını Sağlayın; Sınıfta “Neler iyi gitti? Neleri daha iyi yapabiliriz? Neleri değiştirebiliriz?” sorularını sorarak düşünmelerini sağlayın. Verdikleri cevapların Artı veya Delta olduğuna karar vererek güçlü yanlarınızı artı işaretinin altındaki sütuna, iyileştirilecek etkinliklerinizi delta işaretinin altına yazın. İyi giden ve iyileştirilecekler, her türlü etkinlik, sınıf ortamı, eğitim ve öğretim yöntemleri v.b. hakkında olabilir. Öğrencilerin artı veya delta olarak söyledikleri veriler hakkında; -Kesinlikle eleştirmeyin, yargılamayın, kendinizi savunmayın, -Her öneriyi kayıt altına alın, -Deltaları iyileştirmeyi görev edinin. Artı/Delta şeması birkaç kez öğretmen tarafından oluşturulabilir ancak daha sonra gönüllü öğrenciler tarafından oluşturulmalıdır. Süreci Sürekli İyileştirin ; Öğretmen, gelecek planlarında, + bölümündeki olumlu fikirlerden yararlanmalıdır. Delta kısmındaki görüşler ise, daha iyiye ulaşmanın fırsatlarını belirler. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

108 4/D SINIFI BİLGİSAYAR KİTABINI DEĞERLENDİRİYOR
ARTI/DELTA TEKNİĞİ 4/D SINIFI BİLGİSAYAR KİTABINI DEĞERLENDİRİYOR + Kitap resimlerle süslenmiş. Çok beğenildi. Konu sonlarında hikayeler var. Anlaşılmayan sözcükleri örneklerle anlatmış. Yazarak anlatım köşesi var. Yabancı kelimeler yok. Bazı üniteler çok kısa. İngilizce sözcükleri okuyamadım. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

109 Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin:
Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Artı/Delta Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Artı/Delta Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Artı/Delta Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005

110 AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005 © Ahmet Nafiz Demir 2005
Yayın ve kullanım hakları Ahmet Nafiz Demir’e aittir Hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve ticari amaçla kullanılamaz. AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005


"KALİTE TEKNİKLERİNİN DERSLERDE UYGULANIŞI AHMET NAFİZ DEMİR * * 2005" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları