Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.izmirkpsskursu.net. TAM ÖĞRENME KURAMI  Sınıf öğretiminde, gerekli koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, hedeflenen tüm davranışları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.izmirkpsskursu.net. TAM ÖĞRENME KURAMI  Sınıf öğretiminde, gerekli koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, hedeflenen tüm davranışları."— Sunum transkripti:

1 www.izmirkpsskursu.net

2 TAM ÖĞRENME KURAMI  Sınıf öğretiminde, gerekli koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, hedeflenen tüm davranışları öğrenebileceği anlayışı üzerine kurulmuştur.  Bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları ve öğretimin niteliği, öğrenmeyi doğrudan etkiler. www.izmirkpsskursu.net

3 Bilişsel giriş davranışları;  Herhangi bir öğrenmeyi sağlayabilmek için temel olan ön koşul öğrenmelerdir. (okuduğunu anlama v.b.) Duyuşsal giriş davranışları;  Bireyin ilgileri, tutumları, kendine olan güvenidir. Öğretimin niteliği;  Öğretmenin ve okulun özellikleridir. (Öğretmenin tutumları, aldığı eğitimin türü, öğrenci sayısı, yönetimin tutumu v.b.) www.izmirkpsskursu.net

4 Kurama göre; öğrencilerin herhangi bir şeyi öğrenmeleri için ilgili ön koşul davranışlar kazandırılmalı, öğretilecek olana karşı güdülenmeli ve öğrenciye kendi öğrenme durumu hakkında sık sık geri bildirim verilmelidir. Eğitim durumları çok sayıda duyu organına hitap etmeli, yeni-ilginç olmalı ve birden fazla hedefe hitap etmelidir. Kalite teknikleri; öğrenciye kendi durumu hakkında geri bildirim sağlaması, birden fazla duyu organına hitap etmesi, eğitim ortamına zenginlik ve ilginçlik katması, birden fazla bilişsel hedefe hizmet etmesi gibi özellikleriyle, tam öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. www.izmirkpsskursu.net

5 TAM ÖĞRENME KURAMINA GÖRE BİLİŞSEL HEDEFLER: (BLOOM TAKSONOMİSİ)  BİLGİ: Bilgileri hatırlama.  KAVRAMA: Öğrenilen bilgileri organize etme, açıklayabilme.  UYGULAMA: Konuya uygun sorun çözme, yazma, seçme, anlatma v.b.  ANALİZ: Neden-sonuç ilişkileri kurabilme, bir bütünü parçalarına ayırabilme. (Makale, resim v.b. analizi)  SENTEZ: Soyut ilişkiler geliştirebilme, özgün işlemler oluşturabilme. (Şiir, makale yazma, deney yapma)  DEĞERLENDİRME: İç veya dış ölçütlerle değerlendirme yapabilme. (Tutarlılık, mantıksal doğruluk, ekonomiklik, verimlilik v.b.) www.izmirkpsskursu.net

6 ÇEVREÇEVRE DUYUSAL KAYITDUYUSAL KAYIT DİKKAT VE SEÇİCİ ALG I DUYUORGANLARIDUYUORGANLARI (Zihinsel Tekrar) KISA SÜRELİ BELLEK UZUN SÜRELİ BELLEK UNUTMA HATIRLAMA Zihinsel tekrar Kodlama… www.izmirkpsskursu.net

7 TAM ÖĞRENME KURAMI VE KALİTE TEKNİKLERİ İLİŞKİSİ Bilişsel Hedefler Kalite Teknikleri BilgiKavramaUygulamaAnalizSentez Değerlendirme Beyin Fırtınası ** Lotus Çizelgesi *** Çoklu Oylama Tekniği * Nominal Grup Tekniği * Balık Kılçığı Çizelgesi ****** Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ****** İlgi Çizelgesi * İlişkiler Çizelgesi ****** Ağaç Çizelgesi ****** Güç Alanı Analizi ****** Akış Çizelgesi ****** Temel Kuralları Oluşturma Tekn. **** Fikir Bankası Tekniği * Artı / Delta Tekniği * Matris Oluşturma **** www.izmirkpsskursu.net

8 KALİTE TEKNİKLERİ VE EĞİTİMSEL AMAÇLAR İLİŞKİSİ AMACINIZ NE? Konu veya sorunla ilgili yaratıcı fikirler geliştirmek Konu veya sorunla ilgili geliştirilmiş yaratıcı fikirleri kategorilere ayırmak, elemek, öncelik sırasına sokmak Konu veya sorunla ilgili geliştirilmiş yaratıcı fikirler arasında bağıntılar oluşturmak Herhangi bir konunun işlem basamaklarını sıralamak Konu veya sorunla ilgili grubun oy birliğine varmasını sağlamak Sorun çözmek veya karar vermek Dersi, konuyu, toplantıyı, dönemi v.b. Değerlendir- mek AMACINIZI GERÇEKLEŞ TİRMENİZE YARDIMCI OLACAK KALİTE TEKNİKLERİ Beyin FırtınasıÇoklu Oylama Tekniği İlişkiler Çizelgesi Akış ÇizelgesiNominal Grup Tekniği Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Çoklu Oylama Tekniği Nominal Grup Tekniği Balık Kılçığı Çizelgesi Lotus Çizelgesi Çoklu Oylama Tekniği Balık Kılçığı Çizelgesi Artı/Delta Tekniği Nominal Grup Tekniği İlgi ÇizelgesiLotus Çizelgesi Matris Oluşturma Temel Kuralları Oluşturma Tekniği İlişkiler Çizelgesi Beyin Fırtınası Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Güç Alanı Analizi Ağaç Çizelgesi İlgi ÇizelgesiLotus Çizelgesi Beyin Fırtınası Görüş Bankası Tekniği Matrisler Oluşturmak Lotus Çizelgesi www.izmirkpsskursu.net

9 BEYİN FIRTINASI Öğrencilerin herhangi bir konu veya sorun hakkında birbirleriyle rekabet etmelerine fırsat vermeden düşünce-görüş üretmelerini sağlayan bir kalite tekniğidir. Beyin Fırtınasına katılan herkes başarılı, katılımcı ve özgürdür. Kimse kaybetmez ve engellendiğini hissetmez. Bu nedenle Beyin Fırtınası, öğrencilerin severek katılacağı bir tekniktir. Beyin Fırtınasını sınıfta gerçekleştirmek için sadece büyük kağıtlara veya tahtaya ve tebeşire ihtiyaç vardır. www.izmirkpsskursu.net

10 Sınıfta Beyin Fırtınasını Gerçekleştirebilmek İçin; Ön bilgilendirme yapın; Niçin beyin fırtınası yaptırdığınızı açıklayın, Amacınızı, beklediğiniz sonuçları ve kuralları tahtaya yazın, Yazdıklarınızın tüm öğrenciler tarafından görüldüğünden emin olun. Kuralları açıklayın; Tüm öğrenciler katılacak, Süre kısıtlı olmayacak, Görüşler beden diliyle bile tartışılmayacak, yargılanmayacak, Mümkün olan en fazla fikrin üretilmesi sağlanacak, Öğrenciler; birbirlerinin görüşlerinden esinlenebilecek ve yeni görüşler geliştirebilecekler. Not: Kural koymak, yaratıcılığı engellemek için değil, insan ilişkilerine ket vuran ortamı ortadan kaldırmak içindir. Kabul edilebilir ve edilemez davranışları birlikte belirlemek ve yaratıcılığı özendirmek içindir. BEYİN FIRTINASI www.izmirkpsskursu.net

11 Beyin Fırtınası yapılacak konu veya sorunu açıklayın; Sorun veya konuyu herkes tarafından anlaşılacak şekilde açıklayın. Açıkladığınız sorun veya konuyu, yaratıcılığı da özendirecek bir soru tümcesi haline getirin; Oluşturacağınız soru tümcesi, yaratıcılığı özendirmelidir. (Örneğin; “Motorlu taşıt nedir?” sorusu yerine “Sizler geleceğin motorlu taşıtlarını yapıyor olsaydınız nasıl imal ederdiniz?” şeklinde bir soru sorun. Görüşleri kayıt edin; Her fikri numaralayarak büyük kağıtlara veya tahtaya listeleyin. (“Hep birlikte 50 tane görüş üretelim.” gibi bir hedef motivasyonu arttırabilir.) Görüşlerini anahtar sözcüklerle söylemelerini sağlayın. (Örn: “Ben geleceğin motorlu taşıtlarını yapıyor olsaydım, kapısı tavandan açılan, tek kapılı bir araba yapardım” yerine “tavandan açılan tek kapılı” şeklinde söylemelerini sağlayın. Öğrenciler görüşlerini söylerken “Neden? Niçin?” gibi açıklama gerektiren veya yönlendirici soru sözcükleriyle müdahale etmeyin. Öğrenci istemediği sürece fikrini başka sözcüklerle yazmayın. BEYİN FIRTINASI www.izmirkpsskursu.net

12 Beyin Fırtınası yapılırken oluşabilecek engeller için uyanık olun ve o engelleri kaldırın; Herkesin katıldığından emin olun, gerekirse ilk iki turu sırayla yapın. Herkes fikrini sırayla söylesin, fikri olmayan “geç” desin. Daha sonra “atış serbest” deyin, yani karşılıklı bir şekilde fikirlerini söylesinler. Öğrencilerin eleştirilme korkuları olmadığından emin olun. Abartılı, saçma ve uygulanabilir gelmese de hiçbir fikri yazmamazlık etmeyin. Her düşünce güzeldir ve sınıfımızın emeğinin ürünüdür. İlerleme bazen durabilir, böyle zamanlarda yazılı görüşlerden çağrışımlarla yeni görüşler üretilmesi için öğrencileri cesaretlendirin. BEYİN FIRTINASI www.izmirkpsskursu.net

13 Söylenen görüş ve düşüncelerden anlaşılmayan varsa açıklığa kavuşturun; Süre bittiğinde öğrencilerin 5-10 dakika listeyi gözden geçirmelerine fırsat verin. Anlaşılmayan görüşler için görüş sahibinden açıklama isteyin. Görüşler oturum sonrasında tartışılabilir ancak listeden çıkarılamaz veya hüküm verici tarzda konuşulamaz. Tümce birleştirme ancak öğrencilerin rızasıyla yapılabilir. Herkesin öncelik verdiği görüşleri tartışmak istiyorsanız, her öğrencinin 100 puanı olsun ve istediği görüşlere 100 puanı özgürce dağıtsın. Daha sonra en çok puanı alan 5-10 görüş tartışılabilir. BEYİN FIRTINASI www.izmirkpsskursu.net

14 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Beyin Fırtınası tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Beyin Fırtınası yaparken izlenmesi gereken adımları biliyor musunuz? ( ) ( ) Gereken durumlarda Beyin Fırtınası Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) BEYİN FIRTINASI www.izmirkpsskursu.net

15 LOTUS ÇİZELGESİ Geniş konuları bileşenlerine ayırarak incelenebilir ve önceliklendirilebilir hale getirmeye yarayan analitik (çözümsel) bir araçtır. Verilen konu başlığıyla ilgili yeni alt başlıklar oluşturabilmek için bir düşünce üretim aracıdır. (Lotus çizelgesinde görüşler bir çiçek gibi açılır) Yazılan 8 yeni alt başlık, orijinal konuyla ilgili olmasına rağmen kendi başlarına da incelenebilir konulardır. Öğrenciye bağlı olarak çizelgede sürekli genişletilebilir. 64 ten fazla kare oluşturulabileceği gibi 8 den az kare de oluşturulabilir. Görsel bir araçtır. Öğrencilerin ürettikleri görüşlerin görsel olarak sunulmasını sağlar. www.izmirkpsskursu.net

16 LOTUS ÇİZELGESİ 1 7 123 8 Ana Konu 4 765 652438 www.izmirkpsskursu.net

17 LOTUS ÇİZELGESİ Öğret- men 41 yaşında İzmirli ÇalışıyorBabamFutbolu çok sever. Ailenin en büyük çocuğu 3 tane kardeşi var Yüksek- ten çok korkar Astsubay65 yaşında Ankaralı Emekli Dedem Gazete okumayı sever Ailenin 2. çocuğu 2 tane kardeşi var Hiçbir şeyden korkmaz BabamAnnemAblam Babaan- nem AİLEMAğabe- yim DedemBenKız kardeşim Öğrenci- yim 7 yaşın- dayım İzmirliyim 1. Sınıfa gidiyo- rum BenOkulu çok severim Ailenin 4. çocuğu- yum 3 tane kardeşim var Savaştan korkarım İlköğretim öğrencisi 11 yaşında İzmirli 6. Sınıf öğrencisi Kız Kardeşim TV izlemeyi çok sever Ailenin 3. çocuğu 3 tane kardeşi var Hayalet- ten korkar Banka memuru 38 yaşında İzmirli ÇalışıyorAnnemÇiçekleri çok sever Ailenin 2. çocuğu 4 tane kardeşi var Yılandan çok korkar İktisat öğrencisi 19 yaşında İzmirli Üniversite 1. sınıf öğrencisi AğabeyimGezmeyi çok sever Ailenin 2. çocuğu 3 tane kardeşi var Hiçbir şeyden korkmaz Hukuk Fakültesi öğrencisi 21 yaşında İzmirli Üniversite 3. sınıfta AblamOkumayı çok sever Ailenin en büyük çocuğu 3 tane kardeşi var Fareden çok korkar Ev hanımı 63 yaşında Artvinli Çalışmı- yor Babaan- nem Örgü örmeyi sever Ailenin tek çocuğu Kardeşi yok Deprem- den korkar Örnek; 1/H sınıfında Ailem ve Ben konusu işleniyor. www.izmirkpsskursu.net

18 LOTUS ÇİZELGESİ AyFıratZambak BursaİsimElma KışKaanAyça GülmekBilmekAçmak Sevmek Fiil Yemek YazmakOkumakDökmek İsimZarfZamir Dilbilgisi bölümleri Bağlaç FiilSıfatEdat Eski pantolon Pahalı yemek Zengin adam Yaşlı kadın SıfatYeni elbise Çirkin kız Ucuz çanta Genç öğretmen İçindeYanındaAltında Kenarın- da EdatÜstünde Karşısın- da Arkasın- da Ortasında Açıkça söyledi. Çokça güldü. Sıkarak sarıldı. Belirgin okudu. ZarfAğlaya ağlaya uyudu İyice anlattı. Güzelce sevdi. Sıkılarak yedi. ileveyade Bağlaçda kiveya da BenBizSiz SenZamirOnlar OBunlarŞunlar Örnek; Türkçe öğretmeni, 8/D sınıfında dilbilgisi konularının genel tekrarını yapmak istiyor. www.izmirkpsskursu.net

19 LOTUS ÇİZELGESİ Lotus Çizelgesini sınıfa tanıtın; Aracı sınıfa tanıtın. Öğrencilere, niçin bu kalite tekniğini kullanacaklarını ve önemini anlatın. Üzerinde çalışılacak konuyu/başlığı belirleyin; Üzerinde çalışacağınız konu/başlığı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtin. Konuyu/başlığı her öğrencinin anladığından emin olun. Alt başlıkları oluşturun; Üzerinde çalışacağınız konunun/başlığın alt başlıklarını oluşturun. Not 1: Alt başlıkları Beyin Fırtınası Tekniğini kullanarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra belirlediğiniz alt başlıkları; Çoklu Oylama Tekniği, Nominal Grup Tekniği veya İlgi Çizelgeleri Tekniğinden yararlanarak önceliklendirebilirsiniz. Sınıfta Lotus Çizelgeleri Oluşturma Aşamaları; www.izmirkpsskursu.net

20 LOTUS ÇİZELGESİ Lotus Çizelgesini hazırlayın; Büyük bir kağıda 9 büyük kare çizin ve kareleri 9’a bölün. Ana başlığı (üzerinde çalışılacak konuyu) Lotus çizelgesinin merkezindeki karenin ortasına yazın. Alt başlıkları, ana başlığı yazdığınız karenin içine sırayla yazın. 8 alt başlığı, ana başlıklarmış gibi ele alarak diğer karelerin ortasına yazın. Beyin Fırtınası yapın ve her alt başlıktan 8 alt başlık üreterek kareleri doldurun. Not 2: Her yeni Lotus karesi, orijinal konuyla ilişkili olmak zorundadır. Not 3: Lotus Çizelgesi sadece bir araçtır. Yeni görüşleriniz varsa yeni kareler oluşturabilirsiniz. www.izmirkpsskursu.net

21 Lotus Çizelgesinin Kullanım Alanları  Ünitelerin işlenmesi. (Örn: bölgelerimizi tanıyalım konusunda bölge, ilkim, nüfus, tarımsal koşullar, coğrafi şekiller v.b.)  Sene başında “birbirimizi tanıyalım” çalışması.  Sene sonu değerlendirmesi.  Hayal gücünü arttırıcı senaryolar oluşturulması.  Genel konuların alt konulara bölünmesi.  Proje, program, makale v.b. Taslakların oluşturulması.  Şekillerin, renklerin, makinelerin, malzemelerin v.b. tanıtılması.  Çeşitli atasözleri ve deyimlerin anlatılması.  Anasınıfındaki öğrencilere herhangi bir konunun anlatılmasında tüm sınıfın katılımıyla gruplar veya bireysel olarak kullanılabilir. LOTUS ÇİZELGESİ www.izmirkpsskursu.net

22 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Lotus Çizelgesi Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Lotus Çizelgesi yaparken izlenmesi gereken adımları biliyor musunuz? ( ) ( ) Gereken durumlarda Lotus Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

23 ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ Bir karar verme tekniğidir. Uzun bir liste halindeki görüşlerin, sistemli bir oylama tekniğiyle yönetilebilir sayıdaki görüş veya görüşlere indirgenmesidir. Böylelikle grup halinde üretilen görüşlerden hangilerinin daha öncelikli olduğu ortaya çıkarılmış olur. www.izmirkpsskursu.net

24 ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ Beyin Fırtınası oturumunda üretilen görüşlerin sayısal olarak çok fazla olduğu ve hepsini ayrı ayrı tartışmak mümkün olmadığı zamanlarda. Geniş bir liste içinde kısa zamanda en öncelikli maddeleri tanımlayabilmek istediğimizde, Bir grup içinde kazananlar ve kaybedenler yaratmamak istediğimizde kullanılmalıdır. Not: Öğrenciler için beslenme listesinin hazırlanması, sınıf kurallarının oluşturulması gibi konularda Çoklu Oylama Tekniğinden yararlanılabilir. Ne zaman kullanılır? www.izmirkpsskursu.net

25 ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ Çoklu Oylama Tekniği Uygulama Aşamaları: Beyin fırtınası veya uygun bir yöntemle üretilmiş görüşleri liste haline getirin; Beyin Fırtınası ile üretilen görüşleri, herkesin görebileceği bir yere alt alta yazın. Listedeki her görüşe A’dan başlayarak bir harf verin; Listedeki her görüşü, karışıklığı önlemek için A’dan başlayarak harflendirin. Görüşleri oylamaya başlayın; Oylama açık veya kapalı olabilir. Her takım üyesi, örneğin üçte birini seçme hakkına sahiptir. Takım üyeleri bir görüşe sadece bir oy verebilir. Herkes elindeki bütün oyları kullanmalıdır. www.izmirkpsskursu.net

26 Oylar için çetele tutun; Atılan çentikleri sayarak en çok oy alan görüşleri benimseyin. Az oy alan görüşleri eleyin. Elenecek görüşleri, herkesin hatırlaması için tahtaya yazın. İkinci tur oylamaya başlayın; Birinci tur oylamada seçilen maddeler için 3. ve 4. aşamada yapılan çalışmayı tekrarlayın. Oylamaya birkaç tane görüş kalıncaya kadar devam edin. Oylama sonucunda tek bir görüş kalmasına izin vermeyin. ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ www.izmirkpsskursu.net

27 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Çoklu Oylama Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Çoklu Oylama Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Çoklu Oylama Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

28 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ Üretilen düşünceleri, sınıftaki herkesin eşit katılımıyla önem sırasına koymaya N.G. Tekniği denir. Nominal denmesinin sebebi, öğrenciler arasındaki iletişimin minimum olmasıdır. Bir takım, bir konuda ortak karar alamıyorsa bu teknik kullanılır. Nominal Grup Tekniği Uygulama Aşamaları:  Konuyu Açıklayın;  Sorunu tanımlayın ve herkesin görebileceği bir yere asın.  Sessiz beyin fırtınası yapın.  Görüşleri küçük kağıtlara yazdırın ve beyin fırtınası bitince toplayın.  Anlaşılmayan görüşler varsa açıklığa kavuşturun.  Gerekirse görüşleri birleştirin. www.izmirkpsskursu.net

29  Görüşlere Verilen Puanları Toplayın;  Tahtaya veya büyük kağıtlara görüşlerin aldığı puanları yazarak toplayın.  Görüşleri Önem Sırasına Göre Yazın;  En fazla puan alan görüş, takımın en önce ele alması gereken görüştür. Görüşlerin en fazla puandan en düşüğüne bir sıralamasını yapın. NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ Uygulanabilecek konulara örnek: • Trafikte can sağlığımızı koruyabilmek için en önemli kuralları tesbit edelim. Kış mevsiminde sağlıklı yaşayabilmek için öncelikli hareket tarzımız ne olmalı…..  Oylama Aşamasına Geçin;  Her görüşe bir harf verin.  Her takım üyesi kendisi için önemli olan ve olmayan görüşe bir puan versin. (Örn: 10, 9, 8 ….1) www.izmirkpsskursu.net

30 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Nominal Grup Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Nominal Grup Tekniğinin uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Nominal Grup Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

31 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI Bir çözümleme aracıdır. Asıl kullanım alanı, olası nedenlerden yola çıkarak bir sorunun kök nedeni veya nedenlerini tesbit ve organize etmektir. NEDENLER SONUÇ İncelenecek konuyu/ sorunu 5N 1K ya cevap olabilecek şekilde yaz. Şekil: Balık Kılçığı Diyagramı Sınıf 1 Sınıf 3 Sınıf 2 Sınıf 4 www.izmirkpsskursu.net

32 Ne Zaman Kullanılır?  Belirli bir konuyu, sorunu herkesin düşünmesi gerektiğinde,  Bir konu/sorunun istediğimiz gibi değil, gerçekte nasıl oluştuğunu görmek istediğimizde,  Sorunun nedenler/kök nedenler hakkında herkesin görüş üretmesini istediğimizde,  Nerelerden veri (işlenmiş bilgi) toplanmasını istediğimize karar vermekte,  Bir sorunun/konunun analizini yapmak istediğimizde. ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI www.izmirkpsskursu.net

33 Balık Kılçığı Diyagramı Oluşturma Aşamaları:  İncelenecek Sorun/Konu tümcesinin, herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde ifade edilmesi;  İncelenecek sorun/konunun herkes tarafından aynı anlaşılması gerekir. Bunu sağlamak için iki farklı yöntem kullanılabilir.  Sonuç kısmı; Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularına cevap verebilecek nitelikte oluşturulmalıdır.  Sonuç kısmında Operasyonel Tanım kullanın.Operasyonel tanım, bir tanımın belli ortamlara uygulanması halinde nasıl ölçülebileceği konusunda hemfikir olmaktır. Örn; Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı nasıl çoğaltılabilir? Tümcesindeki çoğalmanın miktarı belirlenmelidir. Kütüphaneye haftada 100 öğrenci gidiyorsa, kaç öğrenci gittiğinde çoğalmış kabul edileceği belirlenmelidir. ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI www.izmirkpsskursu.net

34  Sınıfları Oluşturun;  Konunun ana başlıklarını, olası neden gruplarını sınıf olarak belirleyin ve yazın. Sınıfların belirlenmesinde beyin fırtınasından yararlanabilirsiniz.  Sınıfları İlişkili Bulunan Verilerle Ayrıntılandırın;  Beyin fırtınası yapın. Her bir sınıf ya da süreç adımı için “sorunu doğuran nedenler neler?” sorusunu sorarak cevapları ilgili sınıf altına yazın.  Eğer elinizde hazır veriler varsa bunları doğrudan ilgili sınıfa yazabilirsiniz.  “Niçin?” Sorularını Sormaya Başlayın;  Amacınız sorun çözmek ise, her sınıfın altındaki nedenler için tek tek NİÇİN leri sorun ve kök nedene kadar inmeye çalışın. ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI www.izmirkpsskursu.net

35 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI Uygulanabilecek alanlar; Oldukça geniş bir uygulama alanı vardır. Bir kitabı inceleme, sınıf-okul kurallarını belirleme, bir konunun alt alanlarını ve bölümlerini analiz etme… Ege Bölgesinin Coğrafi Yapısı Dağlar GöllerOvalar Akarsular Bitki Örtüsü www.izmirkpsskursu.net

36 ISHIKAWA ANALİZİ-BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI LGS’de Matematik ortalamasının 2.35 olmasının öğretimsel nedenleri neler olabilir? ÖRNEK UYGULAMA www.izmirkpsskursu.net

37 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Ishıkawa Analizinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Ishıkawa Analizini yaparken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Ishıkawa Analizi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

38 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içerisinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar, düşüncelerin ayrıştırılması için bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşünceler belirli bir düzen içerisinde aktarılır. AVANTAJLARI: 1.Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme oturtulmuş olur. 2.Fazla zaman kaybı önlenir. 3.Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır. www.izmirkpsskursu.net

39 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ Beyaz Şapka: Net Bilgiler. (Tarafsız Şapka). Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış veriler ortaya koyar. Kırmızı Şapka: Duygular. (Duygusal Şapka). Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan hislerini söyleme şansı verir. Siyah Şapka: Tehlikeler. (Kötümser Şapka). Görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler, eleştiriler ortaya çıkar. www.izmirkpsskursu.net

40 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ Sarı Şapka: Avantajlar. (İyimser Şapka). Yapılacak işin avantajları ortaya konulur, getirileri göz önüne alınır. Yeşil Şapka: Yaratıcılık. (Yenilikçi şapka). Konuyla ilgili alternatifler araştırılır. Yaratıcılık ön plânda tutulur. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. Mavi Şapka: Sonuçlar. (Serinkanlı şapka). Düşünce sistematize edilir. Toplantının sonuçları ortaya çıkarılır, durum analizi yapılır ve özetlenir. www.izmirkpsskursu.net

41 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Uygulama Aşamaları: İki şekilde uygulanabilir; Öğrenci Sayısının Fazla Olması Durumunda; Sınıf beş ayrı gruba ayrılarak her gruba bir şapka verilir. Gruplara Mavi dışında diğer renkleri ifade eden kağıtlar dağıtılır. Her rengin özelliğine göre ele alınacak konunun grup içi tartışmaları yapılır. Görüşler, şapkanın özelliğine göre bu kağıtlara yazılır. Elde edilen veriler, gruplardan birer temsilci alınarak yeni bir grup oluşturulur ve mavi şapka ile genel değerlendirme yapılarak sonuç ortaya çıkartılır. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ Öğrenci sayısının az olması durumunda;  Tüm öğrenciler tek grup kabul edilir.  Gruba her defasında bir şapka giydirilerek, konu üzerinde her şapkanın özelliğine göre fikirlerin ortaya atılması sağlanır. Görüşler, özelliklerine göre tahtaya yazılır.  Son turda gruba mavi şapka giydirilerek sonuç ortaya konulur. www.izmirkpsskursu.net

42 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ Ne Zaman Kullanılır?  Belirli bir konuyu, sorunu herkesin düşünmesi gerektiğinde,  Bir konu/sorunun istediğimiz gibi değil, gerçekte nasıl oluştuğunu görmek istediğimizde,  Bir konu veya sorun üzerinde farklı bakış açılarını değerlendirmek ve konunun analizini yapmak istediğimizde,  Bir sorunun/konu üzerinde ortak bir sonuç ortaya koymak istediğimizde. www.izmirkpsskursu.net

43 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

44 İLGİ ÇİZELGELERİ GEREKLİ MATERYALLER  Her öğrenciye 6 tane 5x3 boyutunda kağıtlar hazırlanmalıdır.  Not kağıtlarının yapıştırılması için düz ve geniş bir pano v.b.  Yazı tahtası. Görüşlerin üzüm salkımı şeklinde sıralandığı bir şemadır. Herhangi bir sorun veya konu hakkında çeşitli düşünceler üretilir. www.izmirkpsskursu.net

45 İLGİ ÇİZELGELERİ YİYECEKLER Meyveler Sebzeler Pırasa Salatalık Lahana Domates Ispanak Elma Armut Üzüm Muz Portakal Erik www.izmirkpsskursu.net

46 İLGİ ÇİZELGELERİ İlgi Çizelgesini sınıfa tanıtın; İlgi Çizelgesini niçin yaptırdığınızı açıklayın, Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları tahtaya yazın, İlgi Çizelgesini oluşturma sürecini tahtaya yazın. Gerekli Malzemeleri Sağlayın; 5x3 boyutunda küçük yapıştırmalı kağıtlar veya küçük not kağıtları hazırlayın. (veri kağıtları) Veri kağıtlarından her öğrenciye 6 adet verin. Bu kağıtları yapıştırmak veya tutturmak için pano, tahta v.b. hazırlayın. Konuyu açıklayın; Konuyu, çocukların çok boyutlu düşünecekleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri tarzda ifade edin. İlgi Çizelgeleri Uygulama Aşamaları: www.izmirkpsskursu.net

47 İLGİ ÇİZELGELERİ Öğrencilerin özgürce görüş üretmelerini ve bu görüşleri veri kartlarına yazmalarını sağlayın; Öğrencilere önce bireysel çalışma yaptırın. Bu bireysel çalışmaya SESSİZ BEYİN FIRTINASI diyebiliriz. Daha sonra öğrenciler düşüncelerini veri kartlarına yazsınlar. Her karta yalnızca bir görüş yazılmalı ve her görüş 3-5 sözcük içeren cümlelerden oluşmalıdır. Yazma işlemi bittikten sonra belirlenen alana veri kartlarını yapıştırsınlar. Anlaşılmayan görüşleri açıklığa kavuşturun; Anlaşılmayan görüş için sahibinden açıklama istenebilir, ancak tartışma yaptırılmamalı ve kart iptal ettirilmemelidir. www.izmirkpsskursu.net

48 Birbiriyle ilgili görüşlerin gruplandırılmasını, İLGİ KARTLARI ve SÜPER İLGİ KARTLARI’nı oluşturmalarını sağlayın; Öğrenciler, veri kartlarını önceden belirlenen alanlara doğal ilgilerine göre gruplandırarak yapıştırsınlar. Tüm öğrenciler tatmin oluncaya kadar bu süreç devam etsin. Diğerleriyle ilişkisi görülmeyen veri kartları tek başına bırakılsın. Öğrencilerin İlgi Kartlarını oluşturmalarını sağlayın. Birbirine çok benzeyen iki kartta yer alan ifadeleri tek bir iade biçimine getirin ve bunu yeni bir karta yazın. Bu yeni kart İLGİ KARTI’dır. İlgi kartını önceki iki veri kartının tepesine koyun ve bir ataçla birleştirin. Şimdi bu üç karttan oluşan desteyi de diğer veri kartlarının arasına koyun ve tek bir kartmış gibi davranın. Öğrencilerin SÜPER İLGİ KARTLARI oluşturmalarını sağlayın. Değişik iki veya daha fazla ilgi kartı ortak bir başlık haline getiriliyorsa bu karta Süper İlgi Kartı deyin. Beş ya da daha az kart destesi kalıncaya kadar birleştirmeler sürdürülmelidir. Son olarak da ilgi kümelerinin etrafına sınırlar çizin ve çizelgeyi bitirin. İLGİ ÇİZELGELERİ www.izmirkpsskursu.net

49 İLGİ ÇİZELGELERİ SÜPER İLGİ KARTI İLGİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI İLGİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI VERİ KARTI www.izmirkpsskursu.net

50 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır İlgi Çizelgelerinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) İlgi Çizelgeleini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda İlgi Çizelgeleri Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

51 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ İlişkiler Çizelgesi; düşüncelerin ve düşünce ilişkilerinin resmini çıkarır. Biçimsiz görünen bir nedenler-sonuçlar yığınından, önemli olguları ayırt edip görebilmemizi sağlayan, bir sorunu oluşturan en etkin nedenleri araştırmaya ve belirlemeye olanak veren bir araçtır. Nedenler (etkenler) arasındaki bağımlılığın çok sayıda olduğu karmaşık sorunları derinlemesine çözümlemede çok yararlıdır. www.izmirkpsskursu.net

52 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ ÖRNEK: Hoşumuza gidecek bir okul gezisi için neler yapılmalı ? Nereye gideceğimize karar verelim. 3G/2Ç Veli desteği isteyelim. 0G/5Ç Erzak ve malzeme temin edelim. 4G/0Ç Ulaşım araçlarını araştıralım. 4G/0Ç İyi bir planımız olmalı. 2G/3Ç Gezi bütçesi oluşturalım. 1G/4Ç www.izmirkpsskursu.net

53 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ  GEREKLİ MATERYALLER  Çevirmeli yapraklar.  Tahta kalemleri veya tebeşir.  Yazı tahtası.  Küçük, yapıştırmalı kağıtlar. İlişkiler Çizelgesinin Amacı; biçimsiz görünen bir nedenler-sonuçlar yığınından, önemli olguları ayırt etmek ve bir sorunu oluşturan en etkin nedenleri belirlemektir. www.izmirkpsskursu.net

54 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ İlişkiler Çizelgesini sınıfa tanıtın; İlişkiler Çizelgesini öğrencilere anlatın, Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları tahtaya yazın, Öğrencilerin tahtaya yazdığınız tanımlamaları anladıklarından emin olun. İncelenecek Sorunu/Konuyu açıklayın; Konuyu açıkça, herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde ortaya koyun. Konuyu her öğrencinin anladığından emin olun. Konu daha önce sınıflara ayrılmamışsa, öğrenciler, konuyla ilgili Beyin Fırtınası yaptıktan sonra, ortaya çıkan görüşleri İlgi çizelgesi veya Balık Kılçığı Çizelgesi ile Sınıflara ayırabilir. Öğretmen, öğrencilerin görüşünü alarak önemli sınıfları öğrencilere hazırlanmış olarak da sunabilir. 4, 5 veya 6 sınıf, öğrenciler için idealdir. Daha fazlasının yönetimi zor olabilir. İlişkiler Çizelgesini Oluşturma Aşamaları: www.izmirkpsskursu.net

55 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ Gerekli Hazırlıkları Yapın; Tahtaya veya duvara büyük boyutlu kağıtlar, (çevirmeli yapraklar) yapıştırın. Bu kağıdın üst tarafına, tahta kalemiyle sorunu/konuyu yazın. Öğrencilerden, küçük yapıştırmalı kağıtlara yazmış oldukları tümceleri bu kağıdın üstüne çember şeklinde yapıştırmalarını isteyin. Çevirmeli yaprakların ve küçük yapıştırmalı kağıtların teminine problem oluyorsa öğretmen alternatif malzemeler geliştirilebilir. (Örn. Büyük kağıt yerine tahtaya çizilebilir.) Çizelgeyi Oluşturmaya Başlayın; Öğrenciler, tümcelerden herhangi biri ile işe başlamalıdır. Bu tümceyi diğer tümcelerle karşılaştırmalıdır ve her tümce için aynı işlemi yapmalıdır. Karşılaştırma işleminde soracakları soru şudur: Bu tümce diğerinin sebebi midir? Yoksa sonucu mudur? (Etkileyen tümce midir yoksa, etkilenen tümce midir?) Tümcelerin neden mi yoksa sonuç mu olduğuna karar verdikten sonra, neden tümcesinden sonuç tümcesine bir ok çıkartın. www.izmirkpsskursu.net

56 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ Öğrencilerin Çetele Tutmasını Sağlayın; Her tümceye giren ve çıkan oklar tek tek sayılmalı ve tümcelerin altına yazılmalıdır. Kendisinden en çok ok çıkan tümce nedendir. Yani ilk çözümlenmesi gerekendir. Kendine en çok ok girişi olan tümce de diğerlerinden en çok etkilenen (bağımlı olan)dır. www.izmirkpsskursu.net

57 İLİŞKİLER ÇİZELGESİ Örnek: Avrupa’da meydana gelen trafik kazalarında ilk sırada olmamızın nedenleri nelerdir? Trafik kurallarına uyulmuyor. 3 Giriş/0 Çıkış Yollar iyi değil. 1 Giriş/1 Çıkış Ehliyet kursları nitelikli değil. 1 Giriş/1 Çıkış Trafik denetimleri yeterli değil. 0 Giriş/3 Çıkış www.izmirkpsskursu.net

58 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır İlişkiler Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) İlişkiler Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda İlişkiler Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

59 AĞAÇ ÇİZELGESİ (Sistematik Çizelge) Ağaç Çizelgesi; Öğrencileri “Nasıl” ve “Niçin” diye düşünmeye zorlayan bir diğer kalite tekniğidir. Karmaşık ve ulaşılmaz gibi gelen hedeflere nasıl ulaşılacağına dair sistematik bir beceri kazandırır. Ağaç Çizelgesi; TKY’nde sözel verileri kullanır. Çıkış noktası ise sayısal verileri kullanan olasılıktır. www.izmirkpsskursu.net

60 AĞAÇ ÇİZELGESİ Olasılığın Ağaç Çizelgesiyle Örneklenmesi; Örnek 1. İki farklı madeni paranın birlikte havaya atılması deneyine kaç değişik çıktı elde edilebilir? 1. Para atıldığında2. Para atıldığında E={(Y,T), (Y,Y), (T,}T), (T,Y)} olur. Yani 4 değişik çıktı karşımıza gelir. www.izmirkpsskursu.net

61 AĞAÇ ÇİZELGESİ Örnek 2. İzmir’den Afyon’a 3 değişik yolla gidilebiliyor. Afyon’dan Ankara’ya da 3 farklı yoldan gidilebildiğine göre, İzmir’den Ankara’ya kaç farklı yoldan gidebilirsiniz? İzmir Afyon Ankara www.izmirkpsskursu.net

62 AĞAÇ ÇİZELGESİ Sözel Verilerle Ağaç Çizelgesi Oluşturma Aşamaları: Ön Hazırlık Yapın; Sınıfın bütün üyelerinin üzerinde çalışabileceği ve en arkada oturanın bile görebileceği büyüklükte bir kağıdı tahtaya asın. Kağıt kullanılmaması durumunda, yazılanları daha sonra kalıcı hale getirmek koşuluyla tahta da kullanılabilir. Ana Hedefi Belirleyin; Ele alınacak konuyu, ulaşılacak hedefi veya çözümlenecek sorunu öğrencilerle birlikte belirleyin. Tahtaya enlemesine astığınız kağıdın en soluna bir dikdörtgen çizin ve konu/hedef/sorun tümcesini bu dikdörtgenin içine yazın. Hedef tümcesi içinde kullanacağınız fiiller, etken fiiller olmalıdır. Tümceler daima uygulamaya sokulacak hale getirilmelidir. (Edebi dil kullanma uğruna, öğrenciler işin özünden uzaklaştırılmamalıdır.) www.izmirkpsskursu.net

63 Birinci Düzey Hedefleri Belirleyin; Hedefe ulaşmada yapılması gereken birinci düzey işler/konular (ana hedefin/konunun büyük parçaları) için öğrencilerle Beyin Fırtınası yapın. Öğrencilerden geniş bir bakış açısıyla görüş ve öneriler sunmalarını isteyin. Bu aşamada sınıfa gerekli olan ayrıntılar değil, konunun genel çerçevesidir. Öğrencilerin önerilerini 4 veya 5 sınıf altında toplayın. Öğrenciler, birinci düzey hedefler için görüş birliği sağladılarsa birinci düzey kutucukları çizin. Alt Düzey Hedefleri Belirleyin; Her bir düzey yolu bir hedef gibi ele alın. Bunlara “ikinci düzey hedef” denir. Bitirilen Çizelgeyi Gözden Geçirin; Bitirilen Ağaç Çizelgesi, mantıksal bir akış ve bütünlük açısından tekrar gözden geçirilmelidir. Çizelgeyi oluşturmak için bir araya gelen sınıf veya grup, her düzey için unutulan bir detay olup olmadığını araştırmalıdır. AĞAÇ ÇİZELGESİ www.izmirkpsskursu.net

64 AĞAÇ ÇİZELGESİ Örnek 3. Okuma parçalarını yorumlamada Ağaç Çizelgeleri. Bu kutucuğa, okuduğunuz yazının başlığına, giriş ve gelişme bölümlerine, resimlerine bakarak ana görüşü yazınız. 1. Bölümün ana görüşü 2. Bölümün ana görüşü 3. Bölümün ana görüşü Bölüm 1, Detay 1 Bölüm 1, Detay 2 Bölüm 2, Detay 1 Bölüm 2, Detay 2 Bölüm 3, Detay 1 Bölüm 3, Detay 2 www.izmirkpsskursu.net

65 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Ağaç Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Ağaç Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Ağaç Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

66 GÜÇ ALANI ANALİZİ Güç Alanı Analizi; Görüş üretme ve üretilen görüşleri çözümleme aracıdır. Herhangi bir konu ile ilgili görüş üretme aşamasından sonra üretilen görüşler sıralanarak şematik bir gösterime uygun olarak sunulurlar. Daha sonra hangi güçlerin daha etkin hale getirilebileceği, hangi güçlerin etkisizleştirilebileceği veya ortadan kaldırılabileceği çözümlenir. Çözümlemenin sonucuna göre projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine kadar verilir. www.izmirkpsskursu.net

67 GÜÇ ALANI ANALİZİ Güç Alanı Analizinin Sınıfta Kullanılması: Sınıfta Güç Alanı Analizinin öğrencilere kazandıracağı yetkinlik, öğrencinin adımlarını atarken karşılaşabileceği güçler dengesini görüp, bu dengeyi nasıl lehine dönüştürebileceği konusunda ipuçları elde etmesidir. Bu teknik kullanılarak sınıflarda “öğretim yöntemlerinin iyileştirilmesi” konusunda veriler elde edilebilir. Örneğin; sınıfınızda “Daha iyi öğrenmenize katkıda bulunacak 3 şey nedir? Daha iyi öğrenmenizi engelleyen 3 şey nedir?” sorusunu sorduğunuzda, 20 kişilik bir sınıfta 60 adet olumlu, 60 adet olumsuz geribildirimi birkaç dakikada elde edebiliriz. www.izmirkpsskursu.net

68 GÜÇ ALANI ANALİZİ Bu teknik, bir büyük T çizilerek oluşturulur. T’nin sol koluna değişimi destekleyici (olumlu) güçler yazılırken, sağ koluna değişimi engelleyici (olumsuz) güçler yazılır. Ortadaki çizgi ise denge çizgisidir. Bu çizgi aynı zamanda mevcut durumu (statüko) ifade eder. Destekleyici Güçler + Engelleyici Güçler - www.izmirkpsskursu.net

69 GÜÇ ALANI ANALİZİ Örnek; Geleneksel öğretim yöntemlerinin değiştirilmesini destekleyen ve engelleyen güçler nelerdir? Mevcut Durum; Durumu değiştirmek için kimsenin çaba göstermemesi. Hedef: Daha fazla öğrenci-öğretmen işbirliğine dayalı öğretim yöntemleri. www.izmirkpsskursu.net

70 Destekleyici Güçler Engelleyici Güçler GÜÇ ALANI ANALİZİ - Öğrenciler düşünce üretim sürecine katılmak istiyorlar. - Öğretmenler katılımcı demokrasiyi özümsemiş öğrenciler istiyorlar. - Değişim felsefesine hayır diyen öğretmen yoktur. - Öğretmenler, öğrencilerle bir takım gibi çalışma kültürüne sahip değildir. - Eski yöntemleri bırakıp yeni yöntemleri uygulamak öğretmenler için “bir bilinmeyene yolculuk gibidir.” - kendilerini güvensiz hissederler. - Öğretmenler Tutucu veliler okulu eleştirebilir. - Öğrenciler böyle bir kültüre sahip değildir. Denge Durumunda (güçlerin birbirine eşit olduğu durum), dengeyi sola kaydırabilmek için; •Bazı güçlerin etkisinin azaltılması veya ortadan kaldırılması •Yeni güçler eklenmesi veya destek güçlerin kuvvetlendirilmesi •Bazı güçlerin yönünün değiştirilmesi gerekebilir. www.izmirkpsskursu.net

71 GÜÇ ALANI ANALİZİ Güç Alanı Analizini Sınıfınıza Tanıtın; Yeni yöntemi sınıfınıza tanıtın. Destekleyici ve engelleyici güç kavramını tanıtın. Amacınızı ve beklediğiniz sonuçları, süreçleri anlatın. İnceleyeceğiniz Sorunun Tanımını Yapın; Mevcut durumu mümkün olduğunca doğru ve açık bir şekilde ortaya koyun. Tekniğin Şemasını Çizin; Büyük bir kağıt veya tahtaya “T” şeklini çizin. Üst tarafa yapmak istediğiniz değişikliği, hedefi veya konuyu yazın. T nin sol koluna Destekleyici Güçler, sağ koluna Engelleyici Güçler yazın. Güç Alanı Analizinin Sınıfta Uygulanması; www.izmirkpsskursu.net

72 GÜÇ ALANI ANALİZİ Destekleyici ve Engelleyici Güçleri Tanımlayın; Sorunu oluşturan veya daha kötüleştirmeye devam eden güçleri ve sorunun daha kötüleşmesini engelleyen, yani size destek olabilecek güçleri saptayın ve ilgili kolonlara yazın. Destekleyici ve engelleyici güçleri Beyin Fırtınası Tekniğiyle belirleyebilirsiniz. Destekleyici ve Engelleyici Güçlerin Etki Derecelerini Belirleyin; Kontrolünüz dışındaki engelleyici güçlerin üstünü çizin. Kalanları etki gücüne göre sıralayın. Etki güçlerini puanlarla belirleyin. Listelenen Güçleri Gözden Geçirin; Her iki kolondaki puanları ayrı ayrı toplayın. Güçlere verdiğiniz puanları topladıktan sonra hedefin uygulanabilir olup olmadığına karar verin. www.izmirkpsskursu.net

73 GÜÇ ALANI ANALİZİ Bir Plan Geliştirin; T’nin solundaki ve sağındaki puanları toplayın. Engelleyici güçler ile destekleyici güçler arasındaki puan farkı olumsuz yönde çok fazla ve güçlerde değiştirilemez durumdaysa, proje-plan için çaba sarf etmeyin. Eğer hedef uygulanabilir nitelikte ise (fizibil ise) aşağıdakiler için planlar oluşturun. - Olumlu (destekleyici-sürükleyici) güçleri daha da etkinleştirecek, - Olumsuz (engelleyici) güçlerin etkisini azaltacak ya da yok edecek, - Olumlu yeni güçler yaratacak eylem adımlarını belirleyin. Not: Öğrencilerin, destekleyici güçleri kuvvetlendirmeleri, engelleyici güçleri azaltmaları yönünde Beyin Fırtınası yaptırın. www.izmirkpsskursu.net

74 GÜÇ ALANI ANALİZİ Destekleyici Güçler Engelleyici Güçler Örnek; Öğrencilere ödevlerini düzenli olarak yapma alışkanlığını kazandırma. • İyi bir nota ihtiyacımız var. •Annemiz sevinecek. •Karnemizde zayıf olmayacak. •Öğretmenimiz takdir edecek. •Başarılı olacağız. • Çok zamanımızı alıyor. •Arkadaşlarımıza vakit kalmıyor. •TV izlemekten vazgeçemiyoruz. •Ev ödevi yaparken başımız ağrıyor. •Ev ödevlerini anlamsız ve sıkıcı buluyoruz. •Yazı yazmaktan ellerimiz yoruluyor. İstenirse maddeler puanlanarak önem sırasına dizilebilir www.izmirkpsskursu.net

75 GÜÇ ALANI ANALİZİ •Güç alanı analizindeki olumlu yönleri çoğaltmak için Beyin Fırtınası yapılarak dengenin sola kaymasını sağlamalısınız. •Şimdi de Destekleyici güçlerden yola çıkarak, engelleyici güçlerin etkisini azaltacak veya ortadan kaldıracak bir eylem planı hazırlamalısınız. •Eylem planınızı da Beyin Fırtınası yaparak belirleyebilirsiniz. www.izmirkpsskursu.net

76 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Güç Alanı Analizi Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Güç Alanı Analizi Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Güç Alanı Analizi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

77 AKIŞ ÇİZELGESİ Bir algoritmanın şekillerle gösterimine Akış Çizelgesi denir. ALGORİTMA: Herhangi bir süreci oluşturan etkinliklerin (adımların) açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz veya yazıyla ifadesidir. Algoritma kurmak; bir olayı adım adım tanımlamak veya bir sorunun çözümü için mantıksal bir yöntem oluşturmak demektir. Örneğin; Bölme işleminin nasıl yapılacağını doğal bir dille alt alta sıralayarak yazarsanız, o sürecin algoritmasını kurmuş olursunuz. www.izmirkpsskursu.net

78 AKIŞ ÇİZELGESİ Öğrenci ve Akış Çizelgeleri: Akış Çizelgeleri, zihinleri zorlayıcı bir etkinlik alanı olduğu için, öğrencilere grup halinde çalışma alışkanlığı kazandırırken, bireysel kavrama yeteneklerini de geliştirecektir. Öğrenciler, problemleri anlamak isterler. Çözümleri başından sonuna kadar hayal etme gereksinimi duyarlar. Akış çizelgelerinde de öğrenciler, ne zaman neyin olacağına odaklanır. Mantıksal ve ardışık düşünme becerilerini arttırırlar. Bilimsel düşünme becerileri gelişir. www.izmirkpsskursu.net

79 AKIŞ ÇİZELGESİ Akış Çizelgelerinde Kullanılan Temel Simgeler: Elips: Giriş veya başlangıç noktasını gösterir. Dikdörtgen: Yapılan işlemi veya yerine getirilecek etkinliği gösterir. “Kim neyi yapar?” ı ifade eder. (Örn. Çantayı aç, elektriği söndür v.b. Gölgeli Dikdörtgen: Birden fazla yapılan değişik işleri gösterir. Ayrıntı azaltılmış olur. Baklava Dilimi: Seçenekler söz konusu olduğunda karar noktasını gösterir. Simgenin içinde soru vardır. Genelde evet mi/hayır mı sorularının yanıtı aranır. Sayfa İçi Bağlayıcısı: İçine harf veya rakam yazılan küçük daire simgesinin, üç anlamı vardır. 1. Katılım, birilerinin diğerlerine katılımı 2. Sayfadaki bir noktanın bir diğer noktayla bağlantısı. 3. Karmaşık hale gelen çoklu hatların birbirine bağlanması. Sayfa Dışı Bağlayıcısı: İçine harf veya rakam alan bu simge, bir sayfadaki bir noktanın diğer bir sayfadaki noktaya bağlanmasını gösterir. Bekleme/Gecikme: İki etkinlik arasındaki beklemeler gösterilir. www.izmirkpsskursu.net

80 AKIŞ ÇİZELGESİ …….. [ Belge: Süreçte kullanılan basılı belgeleri gösterir. Ör. Karneyi doldur, rapor yaz v.b. Belgeler: Süreçte kullanılan belgeleri gösterir. (Çoğul) Kenarları Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Görüşme/toplantıyı gösterir. Ö Ölçüm Noktası: Süreç içinde ölçüm yapıldığını bu simge ile anlarız. Açıklama: Tanımlayıcı yorumların ve ek bilgilerin verilmesini sağlar. Birbirini Kesen İki Ok: Bir işlemin diğerinin oluşumuna yol açtığını gösterir. Dur (Bitti): Akış çizelgesini bitirmek için kullanılır. www.izmirkpsskursu.net

81 AKIŞ ÇİZELGESİ Karar Bitti İş Bekle Başla İş www.izmirkpsskursu.net

82 AKIŞ ÇİZELGESİ Kullanım Alanları: • Yönergelerin yorumlanması ve uygulanmasında. •Proje-plan tasarlamada. •Ödevlerin anlatımı, kuralların oluşturulmasında. •Matematik ve Fen derslerinin problem çözme adımlarında. •Sosyal bilimlerde olayların gelişimlerinin sıralanmasında. •Laboratuar etkinlikleri ve araştırma süreçlerinde. •Davranış ve disiplin süreçlerinde. •Kütüphane etkinliklerinde. •Okuma-yazma öğretiminde. •Tabiat olaylarının anlatımında. (Örn. Yağmurun oluşması) www.izmirkpsskursu.net

83 AKIŞ ÇİZELGESİ Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması; Sürecin Sınırlarını Belirleyin; Ele alınan sürecin başlangıcını (girdi) ve bitişini (çıktı) açıkça belirleyin. Ayrıntı seviyesini önceden belirleyin. Çocuklar akış çizelgesini ilk öğrendiklerinde ayrıntıları da çizelgeyle çizmek eğilimindedirler. Bu nedenle gölgeli kutucuk kullanmak ayrıntılardan kurtulmak için iyi bir yoldur. Süreç Adımlarını Belirleyin; Beyin fırtınası yaparak, süreçteki bütün önemli etkinliklerin, girdi ve çıktıların, karar anlarının neler olduğunu belirleyin. Adımları Sıralayın; Oluşma sıralarına göre adımları sıralayın. Uygun Simgeler Kullanarak Akış Çizelgesini Çizin; Yeni başlayanlar için temel simgeler yeterlidir. Sadece elips, dikdörtgen, baklava dilimi ve oklar kullanarak bir çok akış çizelgesi çizebilirsiniz. Her adımda, simge içine herkesin anlayabileceği sözcük/tümce ile eylemi tanımlayın. www.izmirkpsskursu.net

84 Akış Çizelgesini Bitirdiğinizde Sağlamanızı Yapın; Aşağıdaki sorulara cevap arayarak Akış Çizelgesini kontrol edin. Simgeler doğru kullanıldı mı? Adımlar açıkça belirlenmiş mi? Döngülerinizin kapandığından emin misiniz? (Her döngüde mutlaka bir çıkış noktası olmalıdır.) Süreç, çizdiğiniz gibi işletiliyor mu? AKIŞ ÇİZELGESİ www.izmirkpsskursu.net

85 AKIŞ ÇİZELGESİ Örnek; Bir Cümlede Noktalama İşaretleri. Başla A Cümlede eş görevli sözcükler var mı?(yurdumu, ulusumu, milletimi..) Hayır Birbirinden bağımsız, sıralı cümleler var mı? Ayşegül dikiş dikmez, temizlik yapmaz…) Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlarla bağlanmış cümleler var mı? (Hava güzel fakat; tv. seyredeceğim.) Cümleden sonra örnek verilip açıklama yapılmış mı? (Bahçede bir çok çiçek vardı; gül, papatya…) Evet Eş görevli sözcüklerin arasına virgül koy. Bağlaçtan önce noktalı virgül koy. Birbirinden bağımsız sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül koy Cümlenin sonuna iki nokta koy. www.izmirkpsskursu.net

86 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Temel Kurallar; ortak bir amaç için bir araya gelen grubun etkili çalışabilmesi için oluşturduğu kurallardır. Geleneksel, otoriter sınıf yönetimi tarzı kazan-kaybet ortamı yaratır. Kurallar yukarıdan verilir ve yukarıdan kontrol edilir. Geleneksel sınıf yönetiminin yerine önerilen açık ve katılımcı sınıf ortamında, temel kurallar öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin işbirliğiyle ortaya konmalıdır. Temel Kuralların oluşumuna sınıf içinden katkı sağlayanlara PAYDAŞ denir. Paydaşlar öğrenciler ve öğretmenlerdir. www.izmirkpsskursu.net

87 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Akış Çizelgesinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Akış Çizelgesini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Akış Çizelgesi Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

88 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Temel Kurallar Oluşturmak İçin Gerekli Olanlar;  SAYGI  AÇIKLIK  DUYARLILIK www.izmirkpsskursu.net

89 Temel Kuralları Oluşturmanın Önemini Anlatın; Öğrencilere, olumlu ve saygın bir çevre yaratmanın ilk koşulunun birlikte Temel Kuralları oluşturmak olduğunu açıklayın. Rolleri Tanımlayın; Öğrencilere, sınıftaki herkesin PAYDAŞ olduğunu ve Temel Kuralların sorumluluğunun paydaşlarca paylaşılacağını söyleyin. Temel Kurallara Örnekler Verin; Temel Kurallara örnekler vererek, örnekler hakkında konuşmalarını teşvik edin. Bu kurallar için hangi tavırların gerekli olduğunu tartışın. Evlerinden örnekler vermelerini isteyin. Evde hangi kuralların işlediğini, hangilerinin işlemediğini açıklamalarını isteyin. Temel Kurallar Oluşturulurken Hangi Kalite Tekniklerini Kullanacağınızı Belirleyin; Herkesin fikrini ortaya koymasını sağlayacak en iyi tekniği/teknikleri belirleyin. TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Akış Çizelgesinin Sınıfta Uygulanması; www.izmirkpsskursu.net

90 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Belirlenen Teknikleri Kullanarak Kuralları Yazın; Tahtaya veya büyük bir kağıda belirlenen kuralları yazın. Belirlediğiniz tekniği kullanarak Temel Kurallarınızı oluşturun. Öğrencilerin, kuralları aşağıdakilerden seçmeleri için cesaretlendirin; 1.Saygı-sorumluluk 2.Özel hayata saygı 3.Aktif dinleme, empati 4.Yeni görüşlere açıklık 5.Güvenilirlik 6.Katılımcılık Herkesin görüşünün alındığından ve görüş birliği sağlandığından emin olun. Belirlenen kuralları kağıda yazın. Temel Kuralların altına paydaşların imza atmalarını sağlayın. Temel Kuralları yazdığınız kağıdı herkesin görebileceği bir yere asın. www.izmirkpsskursu.net

91 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ Uygulamaya Geçin; Öğrencilere, Temel Kurallara uyulması ve korunmasının paydaşların ortak sorumluluğunda olduğunu ifade edin. Bu kuralların her gün için geçerli olduğunu ve ger gün yaşantılarını yönlendireceğini unutmamalarını sağlayın. www.izmirkpsskursu.net

92 TEMEL KURALLARI OLUŞTURMA TEKNİĞİ  Temel Kurallar mutlaka olumlu cümlelerle ifade edilmelidir.  Temel Kurallar yanında, özel kurallar da benzer tekniklerle oluşturulabilir. (Proje Kuralları, Gezi Kuralları …) www.izmirkpsskursu.net

93 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Temel Kuralları Oluşturma Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Temel Kuralları Oluşturma Tekniğini uygularken izlenmesi gereken ( ) ( ) adımları biliyor musunuz? Gereken durumlarda Temel Kuralları Oluşturma Tekniğini ( ) ( ) uygulayabilir misiniz? Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

94 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) Uygun bir zamanda veya daha sonra tartışılması, aydınlatılması arzulanan düşüncelerin, soru ve önerilerin bir araya getirilmesine yarayan bir kalite aracıdır. Bazı literatürlerde OTOPARK olarak da geçmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında köprü kurar. Öğrencilerin, öğretmene iletemedikleri konuları birlikte çözümlemek için ilk adımdır. www.izmirkpsskursu.net

95 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) Küçük yapıştırmalı kağıtlar. www.izmirkpsskursu.net

96 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) Görüş Bankasını Tanıtın; Görüş Bankasının amacını açıklayın. Öğrencilerle birlikte ne tür görüş vey kaygıların Görüş Bankasına atılabileceğini tartışın. Görüş Bankası İçin Yer Belirleyin; Görüş Bankasının nereye konulacağına sınıfça karar verin. Görüş Bankası, her öğrencinin ulaşabileceği ve kullanabileceği ir yer olmalıdır. Sürece Karar Verin; Sınıfça, görüşlerin nasıl kayıt altına alınacağına karar verin. Ders sırasında ortaya çıkan görüşlerin, dersin akışını bozmadan nasıl kaydedileceğini düşünün. Öğrencilerle birlikte, görüşlerin isimsiz yazılıp yazılamayacağına karar verin. Görüş Bankasına yazılanlar eleştiri bile olsa olumlu bir dille yazılmalıdır. Görüş Bankasının Sınıfta Uygulanması; www.izmirkpsskursu.net

97 GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) Gözden Geçirin ve Güncelleyin; Görüş bankasındaki önerilerin ne zaman ele alınacağına, yazım işleminin veya küçük yapıştırmalı kağıtların hangi saatlerde yapıştırılacağına dair belirli zamanlar ayırın ve bunu sistematik hale getirin. Görüş Bankasına yazılan tüm sorunları düzenli olarak gözden geçirin ve gerçekten bir sorun olup olmadığını inceleyin. Sorun veya görüşlerle ilgili yapılan çalışmaları raporlandırarak öğrencilere geri bildirimde bulunun. Raporlama ve çözümlerle ilgili geri bildirim için sınıftan bir öğrenci görevlendirin. (Bu görevi öğretmen de yerine getirebilir. www.izmirkpsskursu.net

98 Ödevlerimizi evde yapacağımıza, daha fazla etüt olsa da okulda yapsak. Öğretmenimiz konuşurken biraz daha düşük bir sesle konuşsa. Beden Eğitimi derslerinin saati arttırılmalı. Tenefüsler 20 dakikaya çıkarılsın. Sosyal Bilgiler Dersinde çok sıkılıyoruz. GÖRÜŞ BANKASI (DUY BENİ KÖŞESİ) 4/B SINIFI GÖRÜŞ BANKASI www.izmirkpsskursu.net

99 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Fikir Bankası Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Fikir Bankası Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Fikir Bankası Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

100 MATRİSLER Tablo Matrisler, derslerin, konuların işlenişinde, proje çalışmalarında ve bir çok alanda, konuların ayrıntılarını ortaya koymak, özelliklerini açıklamak, gruplamalar yapmak için idealdir. Konuların genel bir özetini çıkarmak, formüle etmek ve özetler oluşturmak amacıyla kullanılabilir. www.izmirkpsskursu.net

101 MATRİSLER Matrisi Tanıtın; Matrisi sınıfa tanıtarak amacınızı açıklayın Matris Oluşturmayı Öğrencilerinize Gösterin; Öğrencilere boş birer kağıt dağıtarak, kağıt üzerinde tablo matris oluşturmayı gösterin. Bir Örnek Konuyu Matrisle Açıklayın; Bir konu belirleyerek, örnek bir matris oluşturun. Matrisi tahtaya çizerseniz, tüm öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlar ve birlikte konunun işlenişini de sağlamış olursunuz. Beyin fırtınasından yararlanarak matris karelerinin doldurulmasını sağlayın. Tablo Matrislerin Sınıfta Uygulanması; www.izmirkpsskursu.net

102 Yeryüzü Şekilleri Bölgeler DağlarGöllerAkarsularOvalarYaylalar…. Akdeniz Ege Marmara İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu MATRİSLER www.izmirkpsskursu.net

103 MATRİSLER Özellikler Geometrik Şekiller Kenar SayısıKöşe Sayısı Çevresinin Hesaplanması Üçgen33a+b+c Kare444xa (a+a+a+a) Dikdörtgen44(a+b)x2 Daire-- ∏r²∏r² www.izmirkpsskursu.net

104 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Matris Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Matris Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Matris Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

105 ARTI/DELTA TEKNİĞİ Artı/Delta Tekniği; görüşleri açıkça paylaşmanın ve bir günün, haftanın, ünitenin, konunun veya projenin değerlendirilmesinde en iyi yoldur. Sadece 5-10 dakika zaman alır ve şema haline getirilmesi ve kullanılması çok kolaydır. Artı/Delta şemasında yer alan “+” ile kastedilenler; iyi giden etkinlikleri ifade eder. “∆” ile ifade edilenler ise daha iyi yapılabilecek etkinliklerdir. “∆” yerine, kötü giden veya başaramadığımız manasındaki (-) simgesinin kullanılmamasının nedeni, Toplam Kalite Yönetiminin ana ilkesi olan “sürekli iyileştirme”yi sağlayabilmektir. www.izmirkpsskursu.net

106 ARTI/DELTA TEKNİĞİ Artı/Delta’yı Tanıtın; Artı/Delta şemasının ne olduğunu, amacını, ne zaman kullanılabileceğini öğrencilere anlatın. Artı/Delta Şemasını Çizin ; Büyük bir kağıda veya tahtaya Artı/Delta Tekniğinin Şemasını çizin. Artı/Delta Tekniğinin Sınıfta Uygulanması; 1. + 1. ∆ Herhangi bir derste, bir günde, bir haftada, bir projede veya bir ünitede iyi yaptıklarımız. Güçlü yanlarımız. Herhangi bir derste, bir günde, bir haftada, bir projede veya bir ünitede iyi yapamadıklarımız. İyileştirilecek etkinliklerimiz. www.izmirkpsskursu.net

107 ARTI/DELTA TEKNİĞİ Öğrencilerin Katılımını Sağlayın; Sınıfta “Neler iyi gitti? Neleri daha iyi yapabiliriz? Neleri değiştirebiliriz?” sorularını sorarak düşünmelerini sağlayın. Verdikleri cevapların Artı veya Delta olduğuna karar vererek güçlü yanlarınızı artı işaretinin altındaki sütuna, iyileştirilecek etkinliklerinizi delta işaretinin altına yazın. İyi giden ve iyileştirilecekler, her türlü etkinlik, sınıf ortamı, eğitim ve öğretim yöntemleri v.b. hakkında olabilir. Öğrencilerin artı veya delta olarak söyledikleri veriler hakkında; -Kesinlikle eleştirmeyin, yargılamayın, kendinizi savunmayın, -Her öneriyi kayıt altına alın, -Deltaları iyileştirmeyi görev edinin. Artı/Delta şeması birkaç kez öğretmen tarafından oluşturulabilir ancak daha sonra gönüllü öğrenciler tarafından oluşturulmalıdır. Süreci Sürekli İyileştirin ; Öğretmen, gelecek planlarında, + bölümündeki olumlu fikirlerden yararlanmalıdır. Delta kısmındaki görüşler ise, daha iyiye ulaşmanın fırsatlarını belirler. www.izmirkpsskursu.net

108 ARTI/DELTA TEKNİĞİ 1. + 1. ∆  Kitap resimlerle süslenmiş.  Çok beğenildi.  Konu sonlarında hikayeler var.  Anlaşılmayan sözcükleri örneklerle anlatmış.  Yazarak anlatım köşesi var.  Yabancı kelimeler yok.  Bazı üniteler çok kısa.  İngilizce sözcükleri okuyamadım. 4/D SINIFI BİLGİSAYAR KİTABINI DEĞERLENDİRİYOR www.izmirkpsskursu.net

109 Değerlendirme yapın; Lütfen aşağıdaki sorulara evet veya hayır yanıtı verin: Evet Hayır Artı/Delta Tekniğinin tanımını yapabiliyor musunuz? ( ) ( ) Artı/Delta Tekniğini uygularken izlenmesi gereken adımları ( ) ( ) biliyor musunuz? Gereken durumlarda Artı/Delta Tekniğini uygulayabilir misiniz? ( ) ( ) Engellenmiş çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı ile yaratıcı çocukların yetiştirildiği eğitim ortamı arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? ( ) ( ) www.izmirkpsskursu.net

110 © Ahmet Nafiz Demir 2005 Yayın ve kullanım hakları Ahmet Nafiz Demir’e aittir. Hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve ticari amaçla kullanılamaz. www.izmirkpsskursu.net


"Www.izmirkpsskursu.net. TAM ÖĞRENME KURAMI  Sınıf öğretiminde, gerekli koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, hedeflenen tüm davranışları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları