Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MÜŞAVİRİ SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MÜŞAVİRİ SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz1."— Sunum transkripti:

1 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MÜŞAVİRİ SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz1

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR  İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder  (ILO – WHO,1950). SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz2

3 İSG AJANSI VERİLERİNE GÖRE AVRUPA ÜLKELERİNDE YILDA  İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda;  5.500 kişi hayatını kaybetmekte,  75.000 kişi sürekli iş göremez hale gelmekte,  149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kayıp oluşmakta SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz3

4 TÜRKİYE’DE HER GÜN • 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. • 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. • Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. • Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadı SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz4

5 İ Ş KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ İÇİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ  2010 yılı  İş kazalarının % 11’i, meslek hastalıklarının % 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir.  Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır.  Yine iş kazası sonucu meydana gelenlerin ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir.  Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz5

6 6331 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ. Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve büyüme hızı ile dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. • Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı oldukça önemli. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz6

7 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran 2012 – 28339 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar • 1. Amaç • 2. Kapsam ve İstisnalar • 3. Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri • 4. İşverenin genel yükümlülüğü • 5. Risklerden korunma ilkeleri • 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri • 7. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin destedesteklenmesi • 8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz7

8  9. Tehlike sınıfının belirlenmesi  • 10. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma  • 11. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  • 12. Tahliye  • 13. Çalışmaktan kaçınma hakkı  • 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  • 15. Sağlık gözetimi  • 16. Çalışanların bilgilendirilmesi  • 17. Çalışanların eğitimi  • 18. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  • 19. Çalışanların yükümlülükleri  • 20. Çalışan temsilcisi  • 21. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz8

9  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  22. İş sağlığı ve güvenliği kurulu  • 23. İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Teftiş ve İdari Yaptırımlar  • 24. Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve  sorumluluğu  • 25. İşin durdurulması  • 26. İdari para cezaları ve uygulanması  • 27. Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz9

10  BEŞİNCİ BÖLÜM  Çeşitli ve Geçici Hükümler  • 28. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı  • 29. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi  • 30. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler  • 31. Belgelendirme, ihtar ve iptaller  • 32. Değiştirilen hükümler  • …  • 38. Yürürlük SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz10

11 HANGİ MADDE HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?  Kanunun 38. Madde Yürürlük Maddesidir:  Kanun 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı  • 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra(30.06.2014), 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra(30.06.2013), 3) Diğer (50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra(30.12.2012), (Yasanın diğer maddeleri de 30.12.2012’de ) Yürürlüğe girecektir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz11

12 HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?  • 6. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri,  • 7. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi,  • 8. madde; İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz12

13 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?  • 6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü,  • iş sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iş güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor.  • Yasa’nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz13

14 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?  • 25.11.2009 tarih 27.417 sayılı Resmi Gazete  « İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları  Listesi Tebliği»  • a) Az Tehlikeli İşler  • 1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali  • 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler  • 3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı  • 4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı  • 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo,  buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı  • 6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri  toptancılığı SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz14

15 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?  • ….  • 27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri  hizmetler  • (138 tane iş sayılıyor)  • b) Tehlikeli İşler  • ….  • 13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali  • 14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali  • 15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri  • (117 tane iş sayılıyor) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz15

16 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?  • c) Çok Tehlikeli İşler  • 1) Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler  • 2) Maden kömürü işletmeciliği  • 3) Linyit kömürü işletmeciliği  • 4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme,  torbalama yerleri dahil)  • …  • 10) Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin cevher hazırlama ve  zenginleştirme işleri  • 11) Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması  • 12) Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında  yapılan kesme işleri)  • 13) Mermer ocakları, blok mermer işlenmesi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz16

17 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?  • …  • 32) Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarındaki  faaliyetler  • 33) Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla  müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri  • 34) Çimento ve klinker imali  • 35) Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık  • 36) Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif eşya  imali, maden dökümü ve haddehanelerdeki işler  • 37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı  • 38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri  • …  • 42) Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler  • (72 tane iş sayılmış) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz17

18 KANUNUN AMACI  • İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz18

19 KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA (İSTİSNA) TUTULAN İŞYERLERİ  • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel  kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri,  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,  • Ev hizmetleri,  • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi  yapanlar,  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme  kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme  faaliyetleri  Dışındaki;  Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin  işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm  çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz19

20 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir  alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve  benzeri konularda çalışanları temsil etmeye  yetkili çalışan,  Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı  ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye,  yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri  konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun  donanım ve yeterli eğitime sahip kişi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz20

21 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, iş yeri  hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini  vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu  kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk  Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler  tarafından kurulan müesseseleri,  İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği  alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça  yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine  sahip mühendis, mimar veya teknik eleman, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz21

22 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  • İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü  nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet  veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada  bedenen özre uğratan olay SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz22

23 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  • İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla  maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın  birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde  ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden  bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında  örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme,  çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,  muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim  yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları  da içeren organisazyon SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz23

24 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında  görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,  işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İş yerinde iş  sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere  kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan  birimi,  Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet  sonucu ortaya çıkan hastalığı,  Kurul : İş sağlığı ve güvenliği kurulu, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz24

25 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve  kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret  Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,  Önleme : İş yerinde yürütülen işlerin bütün  safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri  ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve  alınan tedbirlerin tümünü, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz25

26 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali,  Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da  dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu  tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile  tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek  derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin  karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışma SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz26

27 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR  Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,  çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme  potansiyeli,  Tehlike Sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin  özelliği, işin her safhasında kullanılan ve ya ortaya çıkan  maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma  ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak  işyeri için belirlenen tehlike grubu,  Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager  ünvanına sahip olanlar ile üniversite iş sağlığı ve güvenliği  programı mezunları, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz27

28 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ  Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri 30.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlü, risk değerlemesi yapılmayan her ay için İdari Para Cezası söz konusu. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz28

29 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ  • 6331’in «Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma»  başlıklı 10. maddesinde;  • «(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk  değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk  değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:  • a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.  • b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.  • c) İşyerinin tertip ve düzeni.  • ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel  politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.» SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz29

30 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ  • Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 26.  maddesinde;  • «ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre  risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası,  aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, …» SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz30

31 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?  İşveren; 1. ‐İş güvenliği uzmanı,  ‐İşyeri hekimi,  ‐Diğer Sağlık personeli istihdam edecek. 2. Dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik  birimlerinden) hizmet satın alabilecek. 3. Belirli durumlarda bu hizmetleri kendisi de  yürütebilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz31

32 İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASINDA NE DEĞİŞTİ ?  Her işverenin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. • Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014‐Ocak‐Temmuz) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz32

33 KAMU KURUM VE KURUŞLARI  4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini;  -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi,  -4734 sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz33

34 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI  Her işverenin iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir.  • Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir.(2013/2014) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz34

35 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  a) 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden,  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 30  dakika,  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 60  dakika,  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az  120 dakika,  Olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz35

36 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden,  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına  ayda en az 10 dakika,  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına  ayda en az 15 dakika,  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına  ayda en az 20 dakika, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz36

37 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.  Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz37

38 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz38

39 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz39

40 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ  İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.  Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz40

41 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;  çalışan başına ayda en az 9 dakika,  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;  çalışan başına ayda en az 12 dakika,  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;  çalışan başına ayda en az 18 dakika, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz41

42 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.  Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz42

43 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak  en az bir işyeri hekimi görevlendirilir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz43

44 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün  çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz44

45 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.  Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz45

46 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU MU?  • Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu değil. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz46

47 ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN GİDERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK DESTEK  • Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan  az(1-9) çalışanı bulunan işyerlerinden;  • Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan  işyerleri,  • Bakanlar Kurulu kararı ile 10’dan az  çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan  işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanmak suretiyle desteklenebilecek. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz47

48 DESTEK GİDERLERİ NEREDEN KARŞILANACAK  • Destek kapsamındaki işyerlerinin iş sağlığı  ve güvenliği giderler;  • İş kazası ve meslek hastalığı bakımından  kısa vadeli sigorta kolları için toplanan  primlerden kaynak aktarılmak suretiyle,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse  edilecek.  • Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu  kayıtları esas alınacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz48

49 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK  • Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin  sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen  işverenlerden;  • Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi  ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir ve işveren  destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.  • Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek  tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye  ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık  yetkilidir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz49

50 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BELGE TÜRÜNE GÖRE GÖREV ALABİLECEK  İş güvenliği uzmanlarından;  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A)  sınıfı,  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı,  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az  (C) sınıfı,  İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları  şartı aranır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz50

51 GEÇİŞ DÖNEMİNDE BİR ALT SINIF BELGEYE SAHİP GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞTIRILABİLECEK  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri  (A) sınıfı yerine 4 yıl süreyle (B) sınıfı  belgeye sahip,  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (B)  sınıfı yerine 3 yıl süreyle(C) sınıfı belgeye  sahip,  İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz51

52 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ  • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının  tam süreli görevlendirilmesi gereken  durumlarda işveren, “işyeri sağlık ve  güvenlik birimi” kurar. Bu durumda,  çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş  Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma  süresi(45 saat) dikkate alınır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz52

53 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK  • Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği  uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye  sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında,  çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum  ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler,  • Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı  her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık  katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme,  hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden  damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak.  Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler  dikkate alınmayacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz53

54 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ  İşveren;  • İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını  tutar. Bunları inceler, rapor düzenler.  • Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara  uğratma potansiyeli olan olayları inceler,  bunlarla ilgili rapor düzenler.  • İş Kazalarını 3 gün içinde,  • Meslek hastalığını öğrendiği tarihten  itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz54

55 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK  • İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli  dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz55

56 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI  • İşveren çalışan sayısı;  • 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1,  • 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2,  • 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3,  • 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4,  • 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5,  • 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6,  İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz56

57 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU  • 50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur.  • Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında  çalışmalar yapar,  • İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını  uygular. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz57

58 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER  • İşyerindeki bina ve eklentilerinde,  • Çalışma yöntem ve şekillerinde,  • İş ekipmanlarında,  çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir  husus tespit edildiğinde, bu tehlike  giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde  veya tamamında iş durdurulur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz58

59 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan;  • Maden,  • Metal ve yapı işleri,  • Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri,  • Büyük endüstriyel kazaların olabileceği  işyerlerinde,  risk değerlendirilmesi yapılmamış olması  durumunda iş durdurulur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz59

60 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan  müfettişin talebi üzerine üç kişilik  müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme  sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün  içinde işin durdurulmasına karar verebilir.  Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi  gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş  müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya  kadar işi geçici olarak durdurur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz60

61 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK  • İşverenin işin durdurulmasını gerektiren  hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı  olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün  içinde inceleme yapılarak işverenin talebi  sonuçlandırılır.  • İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz  kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek ya  da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre  başka bir iş verecek. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz61

62 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI  • İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu  madde almış olarak gelmek veya  işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu  madde kullanmak yasaklandı.  • İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne  gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi  şartlarda alkollü içki içilebileceğini  belirlemeye yetkili SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz62

63 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR  • Alkollü içki yasağı;  -Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği  üretileni denemekle görevli olanlara,  -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek  zorunda olanlara,  -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara,  uygulanmaz. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz63

64 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI  • İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük  endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin  büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika  belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda.  Bu zorunluluğa uymayan işverene 50.000 TL İdari  para cezası kesilecek.  • Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan  işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri  Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir.  Bu zorunluluğa uymayan işverene 80.000 TL idari  para cezası kesilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz64

65 İDARİ PARA CEZALARI  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene  getirilen yükümlülüklere uyulmamasının  yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş.  • Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş.  • İPC cezaları 1.000 TL ile 80.000 TL arasında  değişiyor.  • Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için  kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara  ulaşabiliyor. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz65

66 İDARİ PARA CEZALARI  İdari para cezaları kanunun 26. maddesinde  düzenlenmiş.  Örneğin: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için 5.000 TL  ve iş güvenliği uzmanı için 5.000 TL olmak  üzere toplam 10.000 TL İPC cezası kesilecek.  Yine aykırılığın devam ettiği her ay için de 10.000 TL İPC kesilecek SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz66

67 TELEVİZYON VE RADYOLARA YAYIN ZORUNLULUĞU  • TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel  televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60  dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt  dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren  ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette  yayın yapmakla zorunlu tutuldular.  • Bu yayının en az 30 dakikası 17:00-20.00 saatleri  arasında olmak üzere 8:00-22.00 arasında  yapılacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz67

68  Herkese;  İş kazası olmayan  İdari Para Cezasına Uğramadığınız Günler ve  Bol kazançlı İşler diliyorum.  Allahaısmarladık……….  SMMM Dr Gülsüm Öksüzömer Yılmaz SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz68


"6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MÜŞAVİRİ SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları