Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O RTALAMA Ü STÜ F IKIRLER Y ARATMA WORLD CAFE TEKNİĞİ Sunan Arş. Görv. Umut Can ÖZTÜRK, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O RTALAMA Ü STÜ F IKIRLER Y ARATMA WORLD CAFE TEKNİĞİ Sunan Arş. Görv. Umut Can ÖZTÜRK, 2013."— Sunum transkripti:

1 O RTALAMA Ü STÜ F IKIRLER Y ARATMA WORLD CAFE TEKNİĞİ Sunan Arş. Görv. Umut Can ÖZTÜRK, 2013

2 H ATA N EREDE !! Üniversiteler felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal süreçle harmanlayarak kişinin olayları görerek ve tartışarak farkına varabilirliği sağlayan ortamlardır 2 Umut Can ÖZTÜRK

3 H ATA N EREDE !! 3 Öğrenci Yönetim Öğretim Üyesi Üniversite YÜKSEK LİSE Umut Can ÖZTÜRK

4 H ATA N EREDE !! Ofis Hocası Umursamaz Öğrenci Paydaşları Dikkate almayan Yönetim Sonuç= Bilgi Çöplüğü ve Görevini Yerine Getiremeyen Üniversiteler Görev: Bilgi Üretmek 4 Umut Can ÖZTÜRK

5 Ç ÖZÜME G IDEN Y OL Örgütler de canlı organizmalar gibi yaşayan bir olgudur; Canlılar gibi örgütler de çevreye uyma, yaşamını devam ettirme ve istediği konuma gelme arzusu içindeyse öğrenmeye ve gelişime açık olmak durumundadırlar. Aksi takdirde ağır rekabet koşullarında nesli tükenen canlılar gibi yok olmaları sorunuyla karşılaşmaları olasıdır 5 Umut Can ÖZTÜRK

6 O LASI Ç ÖZÜMLER Google’ın ve Apple’ın dahi çocuklarını klonlamak ve üniversitelere dağıtmak. Yurtdışından sürekli belirli periyodlarla uzman getirmek. YA DA ELİMİZDEKİ İNSAN KAYNAĞINDAN MAKSİMUM YARARLANARAK, ORTALAMA İNSANLARDAN ORTALAMA ÜSTÜ FİKİRLER YARATMAYA ÇALIŞMAK 6 Umut Can ÖZTÜRK

7 P EKI N ASıL ? Paydaş merkezli kolektif anlayış Güçlü ve verimli iletişim Günü yakalama değil günü oluşturma arzusu Özgüven Hayal Gücü Kalıpçı değil sanatçı post modern yaklaşım Esnek fakat İlkeli olabilmek 7 Umut Can ÖZTÜRK

8 World cafe yaklaşımı Juanita Brown ve David Isaacs öncülüğünde 1995 yılında oluşturulmuştur. World cafe; kolektif fikir üretme yöntemidir. Geniş anlamda ise tanımı içeriğindeki dört temele dayanmaktadır. Brown ve Isaacs(2006) World cafe’yi “ortak geleceğimizi birlikte geliştirmemizi sağlayan, belli bir amaca yönelik etkileşimli süreçlerin birleştirilmiş prensiplerine dayanan, yaşayan bir iletişim modelidir.” olarak tanımlamışlardır. 8 Doğru İstekBiraz Tesadüf Umut Can ÖZTÜRK

9 W ORLD C AFE ’ YE G ENEL Bİ R B AK I Ş World Cafe İçindeki Pozisyonlar World Cafe’nin İşleyişi Temel Süreci Kolektif bilgiyi somutlaştırmak için 5 anahtar Kafenin de Kuralları olmalı World Cafe’nin Prensipleri 9 Umut Can ÖZTÜRK

10 W ORLD C AFE İ ÇINDEKI P OZISYONLAR Cafe Sponsoru: World cafe uygulamasını isteyen ve/veya ihtiyaç duyan kişi ya da kişiler. Bu kişiler gerek olan hazırlıkları yapıp, üyelerin katılımını teşvik eder ve davette bulunurlar Tasarım Takımı: Uygulamanın başarıyla yapılması için cafe diyaloglarını tasarlayan içinde genel ev sahibinin de olduğu, fikirleri ve soruları tartışmaya başlamadan temellerini atan ve World cafe’nin prensiplerine bağlı kalarak örgütün yapısına göre yeniden şekillendiren ekiptir. 10 Umut Can ÖZTÜRK

11 W ORLD C AFE İ ÇINDEKI P OZISYONLAR Genel Cafe sahibi(Cafe Host): World cafe sürecini yöneten kişilerdir. Geleneksel anlamda oturum başkanı değildir; daha verimli ve düzenli olarak uyum ve ahenk içinde kolektif bilgi üretilebilmesi için bir yol göstericidir. Uygulama için oryantasyon ve gruplar arası bağlantıyı sağlar. Masa sahibi(Table Host): Masa sahibi diğer katılımcılarla aynı amaca hizmet ederler. Sadece döngüsel değişim sırasında masaları terk etmezler ve masaya yeni gelen katılımcılara daha önceki oturum hakkında bilgi verir. Bilginin devamlılığı ve çeşitliliği bu sayede sağlanır. Katılımcı/üye: Masalar arasında değişen, fikirler arasında çapraz döllenmeyi sağlayacak olan ve fikirlerin özlerini cafe içinde yayan fikir ajanlarıdır 11 Umut Can ÖZTÜRK

12 W ORLD C AFE U YGULAMASı Cafe Sahibi 12 Katılımcı Masa Sahibi Umut Can ÖZTÜRK

13 W ORLD C AFE U YGULAMASı 13 MASA Herkesin rahatlıkla görebileceği Ekran/Tahta Umut Can ÖZTÜRK

14 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 14 Umut Can ÖZTÜRK I. Oturum Merhaba Ben Raportörü m

15 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 15 Umut Can ÖZTÜRK I. Oturum

16 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 16 Umut Can ÖZTÜRK I. Oturum 45 dk Sonra

17 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 17 Umut Can ÖZTÜRK I. Oturum

18 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 18 Umut Can ÖZTÜRK I. Oturum

19 W ORLD C AFE : S OSYAL B ILIMLERDE N ITELIK V E N ICELIK Ç ALıŞTAYıNDA U YGULANACAK Y ÖNTEM 19 Umut Can ÖZTÜRK I. OTURUM 2. OTURUM 3. OTURUM 4. OTURUM 2. OTURUM 3. OTURUM 1. OTURUM

20 K OLEKTIF B ILGIYI S OMUTLAŞTıRMAK İ ÇIN 5 N AHTAR 1)Aranızdan bir kaydedici seçin 2)Arada masalar arasında bir fikir edinme turu atın 3)Fikirleri görünecek bir yere stickerla yapıştırın 4)Fikirleri bir salkıma dönüştürün 5)Bir hikaye yaratın 20 Umut Can ÖZTÜRK

21 C AFE K URALLARı Daha etkin bir uygulama için katılımcılara öneriler İlgili konuya odaklanın Düşüncene katkı sağla Hem aklınla hem kalbinle konuş Anlamak için dinle Düşünceler arasında bağlantı kur İpuçları, daha derin fikirler ve sorular için dikkatlice dinleyin Oyunlar bulun, karalayın, çizin Eğlenin 21 Umut Can ÖZTÜRK

22 W ORLD C AFE P RENSIPLERI 1. Konuksever alan yaratma 2. Önemli soruları irdelemek 3. Farklı bakış açılarının birleştirilmesi 4. Kalıplar, içgörüler ve daha derin sorular için birlikte dinlemek 22 Umut Can ÖZTÜRK

23 W ORLD C AFE P RENSIPLERI 5. Kolektif keşiflerin paylaşılması ve mahsulün toplanması 5. Bağlam belirleme 5. Herkesin katılımını teşvik edin 23 Umut Can ÖZTÜRK

24 24 Dinledi ğ iniz İ çin Te ş ekkür Ederim… Umut Can ÖZTÜRK 24 Umut Can ÖZTÜRK


"O RTALAMA Ü STÜ F IKIRLER Y ARATMA WORLD CAFE TEKNİĞİ Sunan Arş. Görv. Umut Can ÖZTÜRK, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları