Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Dilara Özer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Dilara Özer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Dilara Özer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ozerd@comu.edu.tr ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE

2  Fiziksel aktiviteye başarılı ve güvenli bir şekilde katılımda özel dikkat gerektiren bireylere odaklaşır.

3 I

4 Arzu edilen sonuçlar

5 ICHPER-SD Avrupa Bölgesi Kongresi 22-24 Nisan 2009 Antalya/TÜRKİYE

6 Arzu edilen sonuçlar

7

8 Değişkenlerin Yönetilmesi  Materyal : Boyutlar, ağırlık  Alan: Alanın büyüklüğü, ağın ya da potanın yüksekliği ve işaretler  Aktivite: Amacı değiştirme, aktiviteyi kolaylaştırma, kuralları azaltma ve değiştirme  Öğretim Yöntemleri: Model olma, fiziksel yardım, ipcucu verme

9 Değişkenlerin Yönetilmesi Materyal: Boyutlar, ağırlık

10 Değişkenlerin Yönetilmesi Alan: Büyüklük

11 Değişkenlerin Yönetilmesi Aktivite: Kolaylaştırma, bireyin yeteneklerine uygun hale getirmek

12 Değişkenlerin Yönetilmesi Öğretim Yöntemleri

13  Fiziksel aktivitede ve öğretim yöntemlerinde bireysel farklılıklara göre uygun değişiklikler ve uyarlamalar yapıldığında, tüm bireyler fiziksel aktiviteye katılabilirler.

14  Fiziksel aktivite uygulamaları ve hizmetleri neleri kapsar?

15 Beden eğitimi ve spor Uyarlanmış Aktiviteler

16 Beden eğitimi ve spor Paralel aktiviteler Beden eğitimi ve spor Paralel aktiviteler

17 Beden eğitimi ve spor Tersine Entegrasyon

18 Beden eğitimi ve spor Ayrıştırılmış ortamda yapılan aktiviteler Beden eğitimi ve spor Ayrıştırılmış ortamda yapılan aktiviteler

19 Performans Sporları Performans Sporları

20 20.6.201420 Rehabilitasyon Terapi

21 Rekreasyon ICHPER-SD Avrupa Bölgesi Kongresi 22-24 Nisan 2009 Antalya/TÜRKİYE

22 Bu hizmeti hangi meslek grupları sunar?

23 •Beden Eğitimi Öğretmeni •Antrenör •Rekreasyon Uzmanı •Spor Yöneticileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu • Özel eğitim Öğretmenleri •Okulöncesi Öğretmenleri •Sınıf Öğretmenleri Eğitim Fakültesi •Fizyoterapistler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu

24 Bu hizmeti verecek nitelikte yetişiyorlar mı?

25 Öğretmenlik EBES : Zorunlu BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU Yöneticilik EBES: %80 Rekreasyon EBES: %66.66 Antrenörlük EBES:% 68.96

26 Okul Öncesi Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel eğitim Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği

27 Teorik ve uygulamalı dersler?   “Uygulama sanıldığından çok daha fazla bir şeydir. İçinde eylemi ve geribildirimi barındırır.   Uygulama değişim demektir. Brezilyalı Pedagog, Paulo Freire (1921-1997)

28 Mesleğe hazırlanma zengin kazanımlar sunan bir süreçtir Farklı deneyimler yolu ile Farklı deneyimler yolu ile  Özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları  Öğretme yeterliliklerini geliştirme sürecidir.

29 Çok disiplinli çalışma alanı sağlık kültür eğitim bilim tıp EBES spor teknoloji medya iletişim yönetim rekreasyon rehabilitasyon

30 Bu mesleği destekleyen Akademik çalışma bir alandır. EUDAPA: European University Diploma in Adapted Physical Activity (Finlandiya) ERASMUS MUNDUS : Master Programı; EMMAPA 2005-2009 yıllarında bir yıllık 2010 yılında iki yıllık

31 Bu hizmet nerelerde sunulur? İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÜNİVERSİTELER Sınıf ÖğretmenleriÖzel Eğitim Öğretmenleri ???Beden Eğitimi Öğretmenleri / Özel Eğitim Öğretmenleri Beden Eğitimi Öğretmenleri (565 okulda 249 öğr.) Öğretim Elemanları Okulöncesi Öğretmenleri Beden Eğitimi Öğretmenleri

32 ICHPER-SD Avrupa Bölgesi Kongresi 22-24 Nisan 2009 Antalya/TÜRKİYE

33 Haklar insanların uğradığı Haklar insanların uğradığı haksızlıklar sonucunda haksızlıklar sonucunda mantık ve kanunlar mantık ve kanunlar yolu ile ortaya çıkar. yolu ile ortaya çıkar. “ Dershowitz, 2004”

34 H er çocuk hareket etme, oyun ve spor hakkına sahiptir. “Birlikte oyna, birlikte yaşa ” BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (Madde 31, 1959) BM Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi ( Madde 30) UNESCO (1978), Beden Eğitimi ve Spor Hakları 3rd3rr

35 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1959)  Madde 31 1. Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. 2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkına saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.

36 BM Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi MADDE 30- KÜLTÜREL YAŞAMA, DİNLENME, EĞLENCE VE SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIM  Taraf Devletler, engelli bireylerin toplumu zenginleştirmek için yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmeleri ve kullanmaları için gerekli tedbirleri almalıdır.  Taraf Devletler, engelli bireylerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğerleriyle eşit bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını cesaretlendirmeli ve geliştirmelidir.

37 UNESCO Beden Eğitimi ve Spor (1978) Beden eğitimi ve spor herkes için temel haktır.

38 Engelli bireylerin haklarını savunma ağıdır.   Politikayı hep hükümet, kanunlar, siyaset olarak biliriz. Halbuki politika bunlarla sınırlı değildir.   Politika, güçlü elitlerin kaynakların ve hizmetlerin dağıtılmasına karar vermesi ile ilgilidir (Sherrill, 2007).

39 Mesleğimiz;   Özgürlük   Eşitlik   Toplumsal yaşama katılım,   İnsan hakları,   Politik, yasal ve sosyal konular (Sherrill, 2007).

40 Bizler mesleğimize tutku ile sarılmalıyız çünkü bize ihtiyacı olan insanlar için çalışıyoruz. Toplumsal zenginliğin bir parçası olarak kabul edilmeye, Tüm kaynak ve hizmetlerden eşit olarak yararlanmaya

41 Biz neler yapıyoruz?  Ozel-sporcular@googlegroups.com Ozel-sporcular@googlegroups.com  Bülten  Engelliler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı  Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Federasyonunun (www.ifapa.biz) Ortadoğu temsilciliği www.ifapa.biz  IFAPA yıllık yönetim kurulu toplantıları  2013 uluslararası engelli bireyler için fiziksel aktivite kongresi I

42 SONUÇ Engelliler için fiziksel aktivite; Tüm yetenek düzeyindeki bireyler için hareket, egzersiz ve spor bilimlerini kapsayan çok disiplinli bir akademik alandır.

43 Akademik gelişim Kaliteli hizmetin ulaştırılmasını etkiler.

44 •Yüksek lisans programlarına “EBES” i kapsayacak dersler •Alanla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri •Alana özgü ülke genelinde bir yüksek lisans ve doktora programı •Uluslararası kuruluşlarla işbirliği Akademik Gelişim •Yüksek Öğretim programlarının güçlendirilmesi •Hizmetiçi eğitim Eleman/Öğretmen Yetiştirme

45 Beden eğitimi öğretmenlerinin Antrenörlerin Rekreasyon uzmanlarının özel gereksinimli çocuklarla çalışma olanaklarının artırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması

46  Teşekkür Ederim ozerd@comu.edu.tr


"Doç. Dr. Dilara Özer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları