Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama."— Sunum transkripti:

1 AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

2 Sunum İçeriği I.AB Müzakere Sürecinde Son Durum II.Türkiye’de AB Mali Yardımları Nasıl Kullanılır? III.Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

3 AB MÜZAKERE SÜRECİNCE NİHAİ DURUM AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı

4 AB Müktesebatı Konu Başlıkları 1) Malların Serbest Dolaşımı 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5) Kamu Alımları 6) Şirketler Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 8) Rekabet Politikası 9) Mali Hizmetler 10) Bilgi Toplumu ve Medya 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 13) Balıkçılık 14) Taşımacılık Politikası 15) Enerji 16) Vergilendirme 17) Ekonomik ve Parasal Politika 18) İstatistik 19) Sosyal Politika ve İstihdam 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23) Yargı ve Temel Haklar 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25) Bilim ve Araştırma 26) Eğitim ve Kültür 27) Çevre 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 29) Gümrük Birliği 30) Dış İlişkiler 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 32) Mali Kontrol 33) Mali ve Bütçesel Hükümler 34) Kurumlar 35) Diğer Konular Proje Uygulama Başkanlığı

5 AB Müktesebatı Konu Başlıkları Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar Taslak Tarama onu Raporlarının Henüz Türkiye’ye İletilmediği Fasıllar Konsey’de Görüşülmesi üren Fasıllar Komisyon’da Görüşülmesi üren Fasıllar 25. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 12 Haziran 2006 ) 17. Ekonomik ve Parasal Politika (MPB: 9 Mart 2007) Fransa 26. Eğitim ve Kültür (MPB: 25 Mayıs 2006) GKRY 1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri) 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış kriteri) 5. Kamu Alımları 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri) 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri) Fransa 19. Sosyal Politika ve İstihdam 29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri) 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Almanya 13. Balıkçılık 14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri) 15. Enerji GKRY 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Fransa 23. Yargı ve Temel Haklar GKRY: 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Yunanistan: 30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri 33. Mali ve Bütçesel Hükümler Fransa 31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Kıbrıs sorunu nedeniyle taslak rapor hazırlanamadı. Açılan Fasıllar 4.Sermayenin serbest Dolaşımı (Fransa: 18 Aralık 2008) 6. Şirketler Hukuku (lovenya: 12 Haziran 2008 7. Fikri Mülkiyet Hukuku (lovenya: 12 Haziran 2008 10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 18 Aralık 2008) 16.Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 2009) 18. İstatistik (Almanya: 26 Haziran 2007) 20. İşletme ve sanayi Politikası (Almanya 28 Şubat 2007) 21. Trans – Avrupa Ağları (Portekiz: 19 Aralık 2007) 28.Tüketicinin ve ağlığın Korunması (Portekiz: 19 Aralık 2007) 32.Mali Kontrol (Almanya: 26 Haziran 2007) 27. Çevre 2.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

6 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı Kalan Teknik Açılış Kriteri Fasıl AdıAçılış Kriteri Adedi 1-Malların Serbest Dolaşımı 4 2-İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1 3-Kamu Alımları3 4-Rekabet Politikası6 5-Sosyal Politika ve İstihdam2 6-Tarım ve Kırsal Kalkınma 5 7-Gümrük Birliği 1 8-Mali Hizmetler - Toplam Açılış Kriteri Adedi 22

7 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI Proje Uygulama Başkanlığı

8 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları I. Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) II.Topluluk Programları • Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı • 7.Çerçeve Programı • Kültür Programı • Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) • PROGRESS Programı III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır: Proje Uygulama Başkanlığı

9 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı

10 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurumsal Kapasite ABGS Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ABGS Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Orman Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) İnsan Kaynakları OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Bölgesel Kalkınma Kırsal Kalkınma Proje Uygulama Başkanlığı

11 IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destek Milyon Avro Öncelik Alanları200720082009201020112012 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2250,2232,2211,3230,6250,9 Sınırötesi ve Bölgesel İşbirliği 6,68,89,49,69,79,9 Bölgesel Kalkınma167,5173,8182,7238,1291,4350,8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,252,955,663,477,689,9 Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi 20,753,085,5131,3172,5197,8 Toplam497,2538,7566,4653,7781,9899,5 Proje Uygulama Başkanlığı

12 Projelere sağlanan destekler aşağıdaki konu başlıkları ile gruplanabilir: 1.Sosyal İçerikli Projelere Destekler 2.Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler 3.Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler 4.Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler 5.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler IPA Kapsamında Belediyelere Sağlanan Destekler Proje Uygulama Başkanlığı

13 Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar - STK’lar - Yerel Yönetimler - Meslek Kuruluşları - diğer Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? 2002-2010 döneminde 44 farklı hibe programı uygulanmıştır… Hibe Programları kapsamında toplam 2540 mikro projeye 325,4 Milyon Avro finansman sağlandı… Sosyal içerikli projeler ‘Hibe Programı’ yöntemi ile finanse edilmektedir. Proje Uygulama Başkanlığı

14 Program Yılı: 2006 HİBE PROGRAMI Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi Toplam Proje Bütçe: 20 Milyon € Hibe Pr. Bütçesi 16 Milyon € Proje Sayısı 101 Proje (32 Belediye Projesi) Türkiye İş Kurumu  Yerel Yönetimler  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Konfederasyonlar  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları Uygulama Yılı: 2008 Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Proje Uygulama Başkanlığı

15 “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sosyal Riski Azaltmaya Yönelik Turizm Odaklı Konaklama Sektörü İçin Kapasite Artırımı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü HİBE:151.890 Avro 18 - 25 yaş arası lise ve ortaöğretim mezunu, işsiz ve niteliksiz gençlerin mesleki eğitimler yoluyla turizm sektöründe istihdam edilmesi Aktif İstihdam Tedbirleri-2006 Proje Uygulama Başkanlığı

16 Program Yılı: 2006 Uygulama Yılı: 2008 HİBE PROGRAMI AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Toplam Proje Bütçe: 21 Milyon € Hibe Pr. Bütçesi 19,5 Milyon € Proje Sayısı 119 Proje (37 Belediye Projesi) AB Genel Sekreterliği - Kentler ve Belediyeler - Meslek Örgütleri - Üniversiteler - Gençlik Girişimleri Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Proje Uygulama Başkanlığı

17 “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda” Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi HİBE:187.800 Avro Acil durumlarla baş etme ve bu durumları kontrol altına alma becerilerinin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin AB standartları hakkında bilgi edinilmesi ve yangın önleme konusundaki farkındalığın artırılması Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi: Kentler ve Belediyeler Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı

18 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? HİBE DUYURUSU  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr )www.avrupa.info.tr  Hibe Programı Sahibi Kuruluş Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı

19 HİBE DUYURUSU  Başvuru Rehberi 1.Başvuru Formu 2.Bütçe Tablosu 3.Mantıksal Çerçeve Tablosu 4.Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Dokümanları HİBE BAŞVURUSU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr )www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr 60-90 Gün Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? Proje Uygulama Başkanlığı

20 Daha Fazla Bilgi için... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

21

22 Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) SıralamaKuruluş Hibe Desteği Alan Proje Sayısı Projelere Sağlanan Hibe Desteği (Avro) 1Belediyeler31493.570.292 2KOBİ’ler65447.767.998 3Odalar29429.662.605 4Dernekler37529.093.321 5Köye Hizmet Götürme Birlikleri7621.209.560 6İl Özel İdareleri6217.521.480 7Vakıflar16916.921.649 8Üniversiteler8714.378.099 9Birlikler11011.303.481 10Diğer829.808.287 11Sendikalar436.186.529 12Kooperatifler685.529.111 13Diğer20622.406.758 Proje Uygulama Başkanlığı

23 Projeİlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Tahmini Duyuru Zamanı Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli 2.400.000 2011 yılı 1. yarısı Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı İçişleri Bakanlığı Türkiye Geneli 3.300.000 2011 yılı 1. yarısı Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı Özürlüler İdaresi Türkiye Geneli 1.800.000 2011 yılı 1. yarısı Türkiye-AB Odalar ForumuTOBB Türkiye Geneli 2.800.000 2011 yılı 1. yarısı 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları Proje Uygulama Başkanlığı

24 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları Projeİlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Tahmini Duyuru Zamanı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Siyasi Kriterler Hibe Programı ABGS Türkiye Geneli 6.000.000 2011 yılı 2. yarısı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Medya Hibe Programı ABGS Türkiye Geneli 3.000.000 2011 yılı 2. yarısı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Mikro Hibe Programı ABGS Türkiye Geneli 300.000 2011 yılı 2. yarısı Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı-I Milli Eğitim Bakanlığı 12 Düzey-II Bölgesi (Öncelikli 43 il) 12.000.0002011 Yılı 1. yarısı Proje Uygulama Başkanlığı

25 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Çevre Operasyonel Programı Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Detaylı Bilgi için: http://www.ipacevre.gov.tr Temel Kriter: Proje sunacak belediyelerin nüfusunun 50.000 üstü olması Proje Uygulama Başkanlığı

26 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? İlProje Alanı Toplam Bütçe (Avro) OrduAtıksu Arıtma25.634.950 ErdemliKanalizasyon13.077.577 LüleburgazAtıksu14.310.219 AmasyaAtıksu19.128.118 AkşehirAtıksu23.750.922 Erzincanİçmesuyu35.407.012 CeyhanAtıksu22.354.349 Doğubayazıtİçmesuyu33.029.795 Manavgatİçmesuyu28.115.359 ÇorumKatı Atık Arıtma17.856.544 KonyaKatı Atık Arıtma15.063.443 Proje Uygulama Başkanlığı

27 İlProje AlanıToplam Bütçe (Avro) BalıkesirKatı Atık Arıtma14.082.000 Ercişİçmesuyu28.254.233 SeydişehirAtıksu6.823.551 DiyarbakırAtıksu78.300.906 ErzurumAtıksu64.131.284 NizipAtıksu30.393.218 AdıyamanAtıksu19.936.086 MerzifonAtıksu8.874.332 PolatlıAtıksu23.478.593 SiverekAtıksu39.472.420 SomaAtıksu8.083.125 TOPLAM569.558.036 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Proje Uygulama Başkanlığı

28 Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İş Ortamının İyileştirilmesi 1.Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi 2.Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi 3.Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Altyapısının 4.Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin İyileştirilmesi İşletme Kapasitesinin Artırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi 1.İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması 2.Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Proje Uygulama Başkanlığı

29 Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 BROP’un uygulama alanı, milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Proje Uygulama Başkanlığı

30 Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır ? Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi (Avro) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları ve Yayla Turizmi İyileştirme Projesi Ardahan İl Özel İdaresi 3.346.259 Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi Sorgun Belediye Başkanlığı 2.330.000 İshakpaşa Sarayı Turizm Altyapısının İyileştirilmesi ve Tanıtılması Projesi Ağrı İl Özel İdaresi 2.050.000 Elazığ İŞGEM’in Sanayi Altyapısının Geliştirilerek Bölgesel ve Sektörel Yapıya Kavuşturulması Elazığ İl Özel İdaresi2.436.677 Proje Uygulama Başkanlığı

31 Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır? Koordinatör Kuruluş: ABGS Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Detaylı Bilgi için: www.abgs.gov.tr Türkiye’den Edirne-Kırklareli ve Bulgaristan’dan Hasköy-Yambol- Burgaz illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ortaklaşa geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Program kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine Hibe Programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın 2007-2009 dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Avro olacaktır. Proje Uygulama Başkanlığı

32 Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır? Koordinatör Kuruluş: ABGS Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Detaylı Bilgi için: www.abgs.gov.tr Programın amacı Karadeniz havzasında yer alan Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, ve Ermenistan arasında ekonomik ve sosyal kalkınma alanında işbirliğinin artırılmasıdır. Program Türkiye’de Karadenize kıyısı olan Düzey-II bölgelerindeki TR1 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi 2007-2013 dönemi için 18,9 Milyon Avro olacaktır. Proje Uygulama Başkanlığı

33 Projeİlgili KurumUygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Son Başvuru Zamanı Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği ABGS Karadeniz Havzası Düzey-II Bölgeleri 6.158.048 2011 yılı 1.Yarısı Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programı ABGS Edirne ve Kırklareli Belirlenmedi 2011 yılı 2.Yarısı 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları Proje Uygulama Başkanlığı

34 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların kullandırılacağı öncelikli konu/alanları da gösteren bir strateji hazırlanmıştır. Koordinasyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülen bu strateji (Kırsal Kalkınma Stratejisi- IPARD) kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

35 Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Tedbir 3: Kırsal turizm Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler

36 Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) (M€) Uygulama Dönemi2007200820092010TOPLAM 2007-201020.753.085.5131.3290.5 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler

37 1. Aşama İlleri 2. Aşama İlleri Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler

38 TOPLULUK PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I.Hayatboyu Öğrenme Programı II.Gençlik Programı

39 Topluluk Programları Aracılığıyla Belediyelere Sağlanan Destekler Ayrıntılı Bilgi : Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) www.ua.gov.tr

40 AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı

41 Avrupa Yatırım Bankası Aracılığıyla Belediyelere Sağlanan Destekler Proje AdıYıl Bütçe (Milyon Avro) Antalya Kanalizasyon Projesi199535 Ankara Kanalizasyon Projesi199545 İzmit Endüstriyel Atık Projesi199550 Adana Kanalizasyon Projesi199745 Diyarbakır Atıksu Projesi199832 Tarsus Atıksu Projesi199938 Bursa Kanalizasyon Projesi200080 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi Projesi2001110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi200160 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı200240 Bursa Raylı Sistem Destek Projesi200455 Samsun Kanalizasyon Projesi200530 İstanbul Boğaz Tüp Geçit Projesi2006200 Koordinatör Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Detaylı Bilgi için: www.hazine.gov.tr Proje Uygulama Başkanlığı

42 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İletişim: Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel: 0 312 218 14 58 E-posta: bozcan@abgs.gov.tr İlginiz İçin Teşekkürler…


"AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları