Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi İnsan Hakları ve Anlaşmazlıkları Giderme Merkezi Okul düzeyinde yayım eğitimi Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi İnsan Hakları ve Anlaşmazlıkları Giderme Merkezi Okul düzeyinde yayım eğitimi Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon."— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi İnsan Hakları ve Anlaşmazlıkları Giderme Merkezi Okul düzeyinde yayım eğitimi Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Eğitimi Okul düzeyinde yayım eğitimi 2014

2 Çalışma acendası 1. Eğitimde etnikler arası entegrasyon konseptiyle tanışma 2. Okulda etnikler arası entegrasyonu sağlamak için etkinlikler düzenlemek

3 Çokkültürlülük bir çizimde nasıl gösterilebilir?

4 birden fazla kültür çerçevesinde hayatı paylaşanlar, aynı alan içerisinde birlikte yaşamanın yanında, varolma yolunda birbirlerine yaslanırlar birden fazla kültürün bir arada yaşamasının kabul edilemsi ve saygı duyulması birden fazla kültürün bir arada yaşaması

5 Salata Tabağı Şeklindeki Çokkültürlülük 1.2.3. (1) Tabaktaki domatesler kendilerini nasıl hissederler? (2) Salatalık ve soğanla nasıl irtibat kurabilirler? (3) Tabaktaki yerlerine göre ne kazanırlar, ne kaybederler?

6 (1) Diğerleriyle kendilerini kötü hissederler ve bir arada olmaları onları mutlu eder (2) Salatalık ve soğanla irtibatları yoktur – mümkün olabildiğince onlardan uzakta dururlar (3) Kazanırlar: sağlamlık duygusu / Kaybederler: iletişim kurma imkanı ve salatalık ile soğanla tanışmak 1.

7 2. (1) Guruplaştıkları zaman kendilerini en iyi hissederler ve tabakta kendilerine ait yer mevcuttur (2) Bunlardan sadece bazıları salatalık ve soğanlarla irtibat kurabilirler – diğerleri de irtibat kuramazlar (3) Kazanırlar: sağlamlık duygusu / Kaybederler: salatalık ve soğanla hepsi irtibat kurarlar ve onları tanırlar (çoğu, irtibatta oldukları kişilerden duydukları kadar diğerlerini bilirler)

8 (1) Tabağın tamamında kendilerini rahat hissederler (2) Her domates, salatalık ve soğanla rahat bir şekilde irtibat kurabilir – her ortamda domates olduğu anlaşılır (kendi şeklini, rengini ve büyüklüğünü korumuştur) (3) Kazanırlar: salatalık ile soğanla tanışır, irtibat kurar ve işbirliği içerisinde girer / Kaybederler: ??? 3.

9 Çorba Tenceresi Şeklindeki Çokkültürlülük? Domatesler, diğer malzemeler ile birlikte kaynatılır Farkedilmezler ve kendilerini domates gibi görmezler, ortak bir malzeme şeklini alırlar Çorbada, domates tadı hissedilebilir, fakat mecbur değildir, farklı “daha güçlü” bir malzeme bulunabilir ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, ASİMİLASYON İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

10 Ayırımcılık ile birlikte yaşamak Paralellik ile birlikte yaşamak Entegrasyon ile birlikte yaşamak Nasıl bir çokkültürlü toplum istiyoruz?

11 Aşağıdaki tabaklardan hangisinde irtibatlar gösterilir: • Arnavutlar, Makedonlar ve Sırplar • Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler • Arnavutlar, Makedonlar ve Romanlar Çokkültürlü/Çoketnikli Bir Toplum Olarak Makedonya Cumhuriyeti 1.2.3. Arnavutlar Makedonlar

12 Arnavutlar Makedonlar Romanlar Sırplar Türkler 1.2.3. Araştırmalar Şunu Göstermektedir...

13 entegre eğitim aracılığıyla eğitimde değişiklik yapılmadan

14 Okul nasılsa, vatandaşlar öyledir Okul – toplum tasarımcısı

15 O ZAMAN... • Eğer farklı dil/etnşk gruplardan öğrenciler birbirleriyle tanışmazsa... • Daha küçük yaşlarda, ilkokul ve lisede öğrenciyken kendi aralarındaki güven duygusunu oluşturamıyorlarsa... • Kendi aralarında irtibat kurmayı ve işbirliği yapmayı öğrenemiyorlarsa...

16 KOMŞUMESLEKDAŞSİYASETÇİ BÜYÜDÜKLERİ ZAMAN KOMŞUMESLEKDAŞSİYASETÇİ

17 Çokkültürlü eğitim nedir? •diğerlerin kültürlerini tanımaları üzerine farklı içerikleri öğrencilere izah etmek (amaç azınlık kültürlerinin kendileri hakkında, çoğunlukların da diğerleri hakkında bilgi alabilmeleridir) •onların kültürleri hakkında bilgi edinerek, diğerlerine saygı duymayı öğrenmeyi amaçlamak •içerikler yardımıyla uygulanır (sözel ve görsel) tarih, edebiyat, müzik, resim sanatı vs. alanlar incelenir •diğerleriyle irtibat halinde öğrenmek olabilir fakat zorunlu değildir

18 Makedonya Cumhuriyeti’nde çoketnikli entegre eğitim nedir? • farklı dillerde eğitim gören öğrenciler arasında hep daha çok ortak faaliyetlerin uygulanması (örneğin: Mak ve Arn) yada farklı bir şekilde (Roman olarak) • ders faaliyetleri kapsamında mümkün olmadığı zaman, ders dışı faaliyetler devreye girer • öğrencilerin ne yapacakları çok önemli değildir, asıl önemli olan şey ortak çıkarlar için beraberce birşey yapmaktır • ürüne kadar ulaşma sürecinin önemli olması gibi (karşılıklı etkileşim aracılığyla), beraberce yapılan faaliyetten ortaya çıkan ürün aynı öyle çok önemlidir (ortak amaca yönelik belirlenen)

19

20 Çokkültürlü gıda fuarı •Ürün (fuar), farklı dil/etnik toplulukların ortak faaliyet sonucunu temsil eder mi? Bu durum, nereden anlaşılır? •Süreç (fuar hazırlıkları) kapsamında, farklı dil/etnik kökenli olanlar arasında etkileşim sözkonusu mudur? Bu durum, nereden anlaşılır?

21 Belediye 1 Arnavut dilinde eğitim yapan iki okulu içinde barındıran bir belediye, „Çokkültürlü Gıda Fuarı“ adı altında bir tören düzenlemeye karar verir. Velilerin de desteğini alarak Makedonya’da yaşayan farklı etnik gruplara ait yemekler üzerine araştırma yapan yaklaşık seksen öğrenci toplam altı guruba ayrılır. Öğrenciler, özel günlerde kendi evlerinde yapılan ikişer yemek ve bir tatlı yapar. Ondan sonra, yemeklerin sergilenmesi üzerine öğretmenleriyle birlikte stand hazırlarlar. Yemekleri geleneksel şekilleriyle sergilerler. Fuarda, altı adet stand mevcuttur: Makedon, Arnavut, Türk, Roman, Ulah ve Sırp geleneksel yemekleri. Her iki okulda okuyan öğrenciler, tüm standlarda sergilenen yemekleri görmek ve bunları tatmak imkanına sahip olurlar.

22 Belediye 2 Arnavut dilinde eğitim yapan bir okul ve Makedon ile Türk dilinde eğitim yapan ibir okulu içinde barındıran, aynı zamanda sayı itibarıyleoldukça yoğun Roman öğrencisine sahip olan bir belediye, „Çokkültürlü Gıda Fuarı“ adı altında bir tören düzenlemeye karar verir. Velilerin de desteğini alan her iki okulda okumakta olan öğrenciler, özel bayram günlerinde kendi evlerinde yapılan ikişer yemek ve bir tatlı yapar. Ondan sonra, yemeklerin sergilenmesi üzerine öğretmenleri ve velileriyle birlikte stand hazırlarlar. Yemekleri geleneksel şekilleriyle sergilerler. Fuarda, dört adet stand mevcuttur: Makedon, Arnavut, Türk ve Roman geleneksel yemekleri. Her iki okulda okuyan öğrenciler, tüm standlarda sergilenen ve „diğerlerine“ ait olan yemekleri görmek ve bunları tatmak imkanına sahip olurlar.

23 Belediye 3 Arnavut dilinde eğitim yapan bir okul ve Makedon ile Türk dilinde eğitim yapan bir okulu içinde barındıran, aynı zamanda sayı itibarıyle oldukça yoğun Roman öğrencisine sahip olan bir belediye, „Çokkültürlü Gıda Fuarı“ adı altında bir tören düzenlemeye karar verir. Her etnik gruptan 20’şer öğrenciden oluşan Makedon, Arnavut, Roman ve Türk olmak üzere toplam dört adet „karışık“ grup oluşturulur. Üç velinin desteğini alan her grup, etnik gruba ait olan geleneksel bir yemek hazırlar. Bu yemekler özel bayram günlerinde kendi evlerinde yapılan ikişer yemek ve bir tatlı şeklindedir. Ondan sonra, yemeklerin sergilenmesi üzerine karışık öğretmenler ve karışık velileriyle birlikte karışık öğrenciler stand hazırlarlar. Yemekleri geleneksel şekilleriyle sergilerler. Fuarda, dört adet stand mevcuttur: Makedon, Arnavut, Türk ve Roman geleneksel yemekleri. Her iki okulda okuyan öğrenciler, tüm standlarda sergilenen ve „diğerlerine“ ait olan yemekleri görmek ve bunları tatmak imkanına sahip olurlar.

24 Çokkültürlü ve çoketnikli entegre eğitim arasındaki bağlantı • çokkültürlü eğitim entegre olmak zorunda değildir, fakat entegre, çokkültürlülükle birlikte olursa iyi olur • çokkültürlü faaliyetlerin tamamı tek başlarına entegre eğitimine katkı sağlamaz

25 etniklerarası entegrasyonun iyileştirilmesi eğitim kurumları tarafından izlemek, desteklemek ve değerlendirmek belediyeler tarafından izlemek, desteklemek ve değerlendirmek eğitim kılavuzları

26 • öğrencilerin/le birlikte ortak faaliyetler • öğretmenlerin ortak faaliyetleri • okullardaki ortam ve eğitim havası • veliler, topluluklar ve belediyeyler işbirliği

27 Öğrencilerle ortak faaliyetler Uzunvadeli Dersdışı Faaliyetler : Projeler-kollar, çokkültürlü çalıştaylar, spor ekipleri Uzunvadeli Dersdışı Faaliyetler : Projeler-kollar, çokkültürlü çalıştaylar, spor ekipleri Kısavadeli Dersdışı Faaliyetler : geziler, günlük geziler, müsamereler, kutlamalar, eğlenceler, misafirlikler, tek günlük çalıştaylar, okulda ve topluluk arasındaki faaliyetler Kısavadeli Dersdışı Faaliyetler : geziler, günlük geziler, müsamereler, kutlamalar, eğlenceler, misafirlikler, tek günlük çalıştaylar, okulda ve topluluk arasındaki faaliyetler Sıralı Eğitim: Bir takım ders eğitimleri, dersler kapsamındaki uzunvadeli projeler, açık havada eğitim, serbest dersler/proje faaliyetleri Sıralı Eğitim: Bir takım ders eğitimleri, dersler kapsamındaki uzunvadeli projeler, açık havada eğitim, serbest dersler/proje faaliyetleri Demokratik Katılım Faaliyetleri: Öğrenci organizasyonlarıyla etkili olmak Demokratik Katılım Faaliyetleri: Öğrenci organizasyonlarıyla etkili olmak

28 ÖĞRENCİLER ile BİRLİKTE ORTAK FAALİYETLERİN gerçekleşmesi öğretmenlerin ortak faaliyetleri PROFESYONEL İŞBİRLİĞİ Eğitimin ortak planlanması Eğitim malzemelerinin paylaşımı Notlama enstrumanlarının ortak hazırlığı Diğerleri tarafından hazırlanan malzemelerin kullanımı Eğitim ve uzman faaliyetlerine ortak katılım

29 okul havası ve kapsamı ikonografi: duvarlardaki resim ve yazılarda topluluğun/ülkenin multietnik karakteri okul evrakları: Yıllık programda etniklerarası işbirliği ve vizyon/misyon öğrenci kolları aracılığıyla öğrencilerin demokratik ortama katılımı öğrenci kolları aracılığıyla öğrencilerin demokratik ortama katılımı öğrencilerin hassasiyeti öğrencilerin hassasiyeti YBE ve diğer eğitim içerikler ile ders dışı faaliyetler eğirimde etniklerarası entegrasyon işlerine ilişkin öğretmenlerin profesyonel hazırlığı

30 belediyeyle işbirliği velilerin işbirliği topluluklar işbirliği

31 Ortak okullar tek dilli okul diğer dildeki okul iki/üç dilli okul

32 Okul Kapsamında Değişiklik Faaliyetleri ortak (diğer işbirliği ile)bağımsız dolaysız irtibat dolaylı irtibat okulun kendisindeki faaliyetler

33 • Öğretmenlerin profesyonel hazırlığı • Okul unsurları yardımıyla, öğrencilerin demokratik katılımı • Evraklar ve ikonografideki çokkültürlülük • Hayat becerileri ve diğer dersdışı faaliyet içerikleri yardımıyla öğrencilerin hassasiyeti Tek Dilli Okullarda Değişikliğe İlişkin Bağımsız Faaliyetler Okul atmosferi ve çevre Veliler, topluluk ve belediyeler ile işbirliği

34 • Öğrencilerle kısa vadeli dersdışı ortak faaliyetler (geziler/seyahatler, kutlamalar/müsamereler, misafirlikler) • Öğrencilerle uzun vadeli dersdışı ortak faaliyetler (projeler- kollar, çokkültürlü çalıştaylar) • Sıralı eğitim gören öğrencilerin ortak faaliyetleri (ortak dersler, dersler çerçevesindeki projeler) • Okul organizasyonu yardımıyla işbirliği Tek Dilli Okullarda Değişikliğe İlişkin Ortak Okullarla İşbirliği Faaliyetleri Öğrencilerle ortak faaliyetler Öğretmenlerin ortak faaliyetleri •Öğrencilerle ortak faaliyetler •Öğretmenler arasındaki profesyonel işbirliği

35 İki/Üç Dilli Okul Değişiklik Faaliyetleri Tek dilli ortak okullar işbirliğinde Bağımsız Öğrencilerle ortak faaliyetler Öğretmenlerin ortak faaliyetleri Ortak faaliyetlerin her çeşidi Hazırlık faaliyetlerinin her çeşidi

36 Okul Seviyesinde Etniklerarası Entegrasyon Bakış Açısından Mevcut Durumların İyileştirilmesi:  Öğretmenler arasında işbirliği

37 Farklı dillerde eğitim veren öğretmenler arasındaki işbirliği nerede ve (ne kadar) katkı sağlar?  İki/üç dilli okullarda  Ortak okullarda Küçük guruplarla çalışmak (10 dak.) İyileştirmek: • Öğretmenler arasındaki iletişim • Öğrenciler arasındaki irtibatlar • Eğitim kalitesi

38 1.Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından profesyonel gelişime ilişkin uyuglanan ortak eğitim programlarına katılım 3.“Karışık” etnik/dil öğrenci guruplarıyla ortak bir şekilde uygulanan kollar/projeler 4.Çokkültürlü anlayışa yönelen öğrencilerle ortak faaliyet uygulamaları 2.Belediye ve okulların kendileri tarafından profesyonel gelişime ilişkin uyuglanan ortak eğitim programlarına katılım 5.Derslerin ortak bir şekilde planlanması 6.Ders malzemelerinin paylaşımı 7.Derslerin izlenmesine ilişkin karşılıklı ziyaretler 8.Testlerin ortak bir şekilde hazırlanması 9.Bayramların ortak kutlanması 10.Ortak düzenlenmiş olan geziler ve seyahatlerde öğrencilerin arkadaşlık kurmaları

39 1)Farklı dillerde eğitim gören öğrencilerin ortak ders uygulamaları 2)Malzeme paylaşımı 3)Herhangi bir eğitim dilinden olan öğrencilerin, ortaklaşa çözüm üretmeleri 4)Okulu ilgilendiren her konuda öğretmenlerin ortak kararlar alması 5)Bayram, Paskalya ve diğer dini bayramların ortak bir şekilde kutlanması İki/Üç Dilli Okullarda Farklı Dillerde Eğitim Veren Öğretmenler Arasında Başka Hangi İşbirliği Unsurları Mümkündür?

40 Farklı eğitim dillerindeki öğretmenler arasında mevcut olan işbirliği çalışmalarında, uzman unsurlarından nasıl faaydalanılır?  İki/üç dilli okullarda  Ortak okullarda Küçük guruplarla çalışma (10 dak.)

41 Okul Seviyesinde Etniklerarası Entegrasyon Bakış Açısından Mevcut Durumların İyileştirilmesi:  Öğrencilerle Yapılan Faaliyetler (kollar, çokkülütrlü çalıştaylar, spor faaliyetleri, müsamereler, geziler)

42 Ortak Çizim

43 Uygulayıcılar arasındaki işbirliği? Dillerin kullanımı? Ortak ürün? Gurupların oluşturulması? Atmosfer? Bu faaliyet niçin kullanılabilir?

44  Farklı dil/etnik öğrenci gurupları arasındaki sayının dengesi  Mevcut olan her eğitim dilinden öğretmenler yürütür veliler de buna katılabilir  Mevcut olan her dil mümkün olduğunca eşit bir şekilde kullanılır  Bir eğitim dönemi içinde haftada bir sefer olmak üzere, 1- 1,5 saat sürecek şekilde sıralı görüşmeler yapılır  Konu/faaliyet, tüm öğrencilerin eşit bir şekilde katılımlarıyla gerçekleşir  Küçük (“karışık”) guruplarda çalışma yapılır  İşbirliği atmosferi içerisinde çalışılır (sadece “karışık” guruplar arasında yarışma yapılabilir) Etniklerarası Entegrasyona İlişkin Hangi Kolların Etkisi Büyüktür?

45 Maket Çalışma Kolu

46 Uygulayıcılar arasındaki işbirliği? Öğrenciler arasındaki işbirliği? Uygulayıcılar tarafından öğrencilere yönelik muammele? Faaliyet süresi? Öğrencilerin motivasyonu? Faydalar?

47 Etniklerarası Entegre Müsameresi

48 Diller? • Temsil • Sıralama Diller? • Temsil • Sıralama Katılımcılar? • Etnisite • Cinsiyet Katılımcılar? • Etnisite • Cinsiyet Faydalar? Содржини/точки? • за кого/што • како Содржини/точки? • за кого/што • како Hazırlık? • Süre • Nasıl/Kiminle Hazırlık? • Süre • Nasıl/Kiminle İzleyenler? • Temsil • Tepkiler İzleyenler? • Temsil • Tepkiler

49 Hangi Durumlarda Çokkültürlüdürler? • Farklı kültür/etnisitelere ilişkin örnekler sundukları veya farklı kültür/etnisitelere ait mensupların katılımı ile Müsamereler Hangi Durumlarda Entegre Olurlar? •Beraberce hazırlandıklarında •“Karışık” sergilendiklerinde – farklı kültür/etnisitelere ait mensupların katılımı ile •İçerikler “tarafsız” veya ortak yada eşit bir şekilde yapılamsı •Bütün etnik/dil toplulukları aynı şekilde ilgi görür – dillerin mevcudyet sıralaması aynı şekildedir (içerikler de buna dahildir)

50 Çokkültürlü Çalıştaylar • Özel kılavuzlara göre program kolları – haftada bir sefer, dil/etnik bakımından “karışık” öğrenci guruplarıyla en az bir eğitim dönemi süresince • İki öğretmen tarafından yönetilir • İki dilde – İki farklı dildeki öğrencilerin eşit katılımıyla ya da Tek Dilde – Tek dilde eğitim gören iki farklı etnik gurup öğrencilerin eşit katılımıyla

51 Tek Günlük Faaliyetler ve Çalıştaylar • Ortak çalışma yapan ve farklı dillerde eğitim gören “karışık” öğrenci guruplarıyla tek seferlik bir görüşme (Örneğin., ekolojik faaliyet, çizim, süs eşyası yapımı, futbol müsabakası...) • Herhangi bir içerikten veya herhangi bir faaliyete ilişkin olan fakat aynı ortak amaca/ürüne götüren ve multietnik işbirliği teşvik eden • Farklı dil/etnik topluluktan eşit ve dengeli öğrenci sayısı ile tüm dillerde eğitim sunan öğretmenlerin dahil edilmeleri • Sınırlı faydaları mevcuttur

52 Öğrencilerin ortak faaliyetleri kabul etmesine yönelik hazırlıklar • Sınıf derslerinde önemli temalar işlenmektedir • İlk okullar için en önemli konular şunlardır : - İnterkişisel ilişkiler - Toplumsal ilişkiler • Orta okullar için en önemli konular şunlardır: - Diğerleri ile ilişkiler - Sorumlu vatandaşlık Hayat Becerileri Eğitimi (1)

53 Verilen temanın gerçekleşmesinde destek olarak • Çalıştaylar “karışık” etnik/dilli gruplarda meydana gelir • Kılavuzlarda yer alan herhangi bir tema işlendiği zaman (ör., kişisel gelişim teması, veya sağlıklı yaşam, veya canlı çevre ile ilişkilert veya...) • Çalışma malzemeleri kollarda yer alan öğrencilere göre iki/üç dilde hazırlanır Hayat Becerileri Eğitimi (2)

54 Hayat Becerileri Eğitimi (3) Ortak faaliyetin gerçekleşmesi esnasında kaynaşma ve kooperatif atmosferin tetiklenmesi •HBE çalıştayları parçası olan başlangıç ve sonuç faaliyetleri (oyun çeklinde)kullanılabilir •“karışık” kollarda başlangıç faaliyetleri olarak veya ortak gezi ve seyahatlerde faaliyet olarak

55 Velilerin Katılımı Bireysel veya Gurup halinde “kendi” etnik gurubundan Öğretmenler/veliler işbirliği ile “kendi” etnik gurubundan “diğer” etink/dil gurupları Veya veliler ile işbirliği “diğer” etink/dil gurupları Talep üzerine veya şahsi inisiyatif ile Aktif ve faal veliler konseyi

56 Etniklerarası entegrasyon faaliyetlerine velilerin de dahil edilmeleri için okul neler yapmalıdır?  Kendi etnik/dül topluluğundan öğretmenler/veliler ile işbirliği  Diğer etnik/dil topluluğundan veliler işbirliğiyle Küçük guruplarla çalışmak (10 dak.)

57 • EEE'ye katılımları ile ilgili hazırlık durumlarını öğrenmek için ebeveynlere anket düzenlenmiştir. • Faaliyetlerin ortak planlanmalarına dahil eder • Gerçekleşen faaliyetlere ilişkin sürekli olarak bilgi verir • Onların dil/etnik mensubiyetlerine aktif bir şekilde saygı duyar • Velilerin aktif bir şekilde katılmalarına ilişkin sosyal faaliyetler düzenler • Okul için önemli olan ve kararların alınması için önem arzeden tüm işlere ilişkin onlardan görüş talep eder Okul, Velilerin Katılmalarını ve İşbirliği Yapmalarını Nasıl Sağlayabilir?

58 Somut EEE faaliyetlerinin planlanması

59

60 Somut Ortak Faaliyete İlişkin Plan Yapısı 1.Ortak faaliyetler ana başlığı 2.Faaliyet amaçları 3.Подготовка на наставниците за реализација на активноста 4.Faaliyetin uygulanmasındaki somut adımlar -Sırada hangi giriş faaliyeti var? -Uygulama sırasında öğrenciler neler yapacak? -Faaliyetin ürünü ne olacaktır? 5. Ortak faaliyetin tanıtımı “Karışık” dil guruplarıyla ortak faaliyetler

61 1.Öğrencilerle kısavadeli dersdışı faaliyetler(geziler, misafirlikler, kulamalar, seyahatler...) 2.Öğrencilerle uzunvadeli dersdışı faaliyetler (projeler-kollar, çokkültürlü çalıştaylar...) 3.Sıralı eğitim kapsamında öğrencilerle birlikte yapılan faaliyetler (açıkhavada eğitim, ortak dersler, sıralı dersler kapsmındaki eğitimler...) 4.Öğretmenler arasındaki profesyonel işbirliği 5.Öğrenci organizasyonundaki ortak faaliyetler з “Karışık” dil guruplarıyla ortak faaliyetler

62 Okulda EEE faaliyetlerinin takip edilmesi

63 Okul Kapsamındaki EEE Faaliyetlerinin Takip Edilmesi FaaliyetlerDeliller Sayı* EEE faaliyetler planı, Yıllık Program’a dahil edilmiştir. Vizyon ve misyon da EEE’ye göre uyarlanmıştır. Talep edilen değişiklikleri içeren GP kısımlarında belirtilen özel bilgiler (GP kullanıma sunulmuştur) Öğretmenler, farklı dillerde eğitim gören “karşık” öğrenci guruplarıyla uzunvadeli dersdışı ortak faaliyetler yürütmektedirler Her faaliyete ilişkin özel rapor, faaliyet tanımlanması, öğrenci listesi (öğrenciler ve öğretmenler) ve uygulama fotoğrafları Çokkültürlü ikonografi mevcuttur (Koridorlarda görsel ve yazılı malzemeler mevcuttur) İkonografi fotoğrafları ve onları hazırlamış olan öğrenci ve/veya öğretmenler listesi Öğrenci listelerinde cinsiyet ve katılımcıların etnik mensubiyeti eklenmelidir *Sayı kolonunda kategorilere göre uygulanan faaliyetlerin sayısı ve/veya okul kapsamında katılan öğretmenler, öğrenciler ve/veya veliler eklenir

64 Okul Kapsamındaki EEE Faaliyetlerinin Takip Edilmesi (2) Delil malzemeleri iki seviyede hazırlanır: 1. Okul Portfolyosu – Uygulanan EEE faaliyetlerinin raporlarını ve evraklarını içermektedir 2. Bireysel Portfolyo – Dağılım eğitimlerine katılmış olan öğretmenlerin en az %70’i eğitimde etniklerarası entegrasyon faaliyetlerine katıldıklarına dair deliller toplamaktadırlar. Kayıt işlemleri süreci – Raporlar, faaliyetin tamamlanmasının hemen ardından hazırlanmaktadırlar. *Sayı kolonunda, kategorilere göre uygulanan faaliyetler ve/veya okul kapsamında dahil edilen öğrenciler ve öğretmenler sayısı yazılmaktadır.

65 SERTİFİKASYON Sertifikasyon süreci neleri kapsar?

66 Sertifikasyon Süreci Neleri Kapsar • Etniklerarası entegrasyona ilişkin becerilerin gelişimi ve uygulanan EEE faaliyetlerinin kaydı Etnikelrarası entegrasyon faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması (uygulanan faaliyetlerden en iyi örneklerin evraklanması) • Özdeğerlendirme ve yansıma Kendi pratiğinin analizi ve ilerideki gelişime ilişkin özdeşleştirme • Sertifikasyona ilişkin formel evalüasyon Profesyonel portfolyo aracılığıyla EEE faaliyetlerinin uygulanma çalışmalarının gösterilmesi

67 Etniklerarası Entegrasyon Portfolyosu Ne İçerir? 1.Bireysel ve/veya ortak faaliyetlerin uygulanması hazırlığı 2.Faaliyet uygulamaları kapsamındaki öğrenci ürünleri 3.Faaliyet uygulamalarından elde edilen fotoğraflar ve/veya vidyo kayıtları 4.Uygulanan faaliyetlerin yansıma/analiz notları 5.Başarılı pratiklerin web sitelerdeki portallarda yayınlanması 6.Etniklerarası entegrasyon faaliyetleri faydalarının kontrol edilmesi çalışmaları ve bu doğrultudaki araştırmalar 7.Düzenlenen EEE faaliyetleri ve eğitimleri raporları (eğitmen rolünde) Öğretmen portfolyosunda tüm noktalar dahil edilebilir, müdür ve uzman ekip portfolyosuna 4. ve 7. noktalar dahil edilir

68 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Faaliyetlerini Uygulayanlara İlişkin Sertifika Alımı Kriterleri 1.Etniklerarası entegrasyon eğitimlerine katılım 2.Uygulanan bağımsız faaliyetler portfolyosunda yer alan deliller (bir eğitim dilindeki öğrencilerle faaliyetlerin hazırlanması) ve ortak faaliyetler (içi veya üç dilde eğitim görülen okullar) Ortak faaliyetler, aşağıda yer alan üç alandan olacak şekilde EEEP kriterlerine göre uygulanmalıdırlar: (1) hazırlık, (2) uygulama ve (3) tanıtım


"Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi İnsan Hakları ve Anlaşmazlıkları Giderme Merkezi Okul düzeyinde yayım eğitimi Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları