Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Greenwood Environmental Türkiyedeki Organizasyonların şu anda halen aşağıdaki yasal sorumlulukları bulunmaktadır: 10 Haziran 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Greenwood Environmental Türkiyedeki Organizasyonların şu anda halen aşağıdaki yasal sorumlulukları bulunmaktadır: 10 Haziran 2009."— Sunum transkripti:

1 Greenwood Environmental Türkiyedeki Organizasyonların şu anda halen aşağıdaki yasal sorumlulukları bulunmaktadır: 10 Haziran 2009

2  Asbest Hakkında Kısa Bilgi ve TemasVideosu  Asbestle İlgili Türk Yasalarının özeti  Uygunsuzluk ile İlgili Kurumsal Yükümlülük Riskleri  Greenwood Asbest Yönetimi Çözümleri  Greenwood Hakkında  Greenwood Ekibi  Ortak Girişim Görev ve Sorumlulukları

3  Asbestos doğal olarak meydana çıkan lifli bir mineraldir  Asbest son 5.000 yıldan beri topraktan çıkartılarak bir malzeme olarak kullanılmaktadır  Asbest liflerinin kullanılmasıyla üretilen 5.000’in üzerinde farklı ürün bulunmaktadır  Bu ürünlerin 3,000 adedi İnşaat İzolasyon malzemesi olarak kullanılmıştır  İnşaat Endüstrisi son 150 yıldan bu yana AİM’ler dünya çapında tüm binalarda kullanmaktadır  Asbest başka hiç bir ürünün sağlayamadığı kadar fiziksel özellik sunan bir malzemedir

4 Krisotil Asbest (Beyaz) Serpentin Lif Grubu Amosit Asbest (Kahverengi) Amfibol Lif Grubu Krosidolit Asbest (Mavi) Amfiibol Lif Grubu Aktinolit Asbest (Koyu yeşil) Amfibol Lif Grubu Tüm fotoğraflar net görüşün sağlanması için önemli ölçüde büyütülmüştür

5 Asbest Çimento Ürünleri Duvarlar, Kirişler ve kolonlar üzerindeki sprey kaplamalar Yalıtım Tavan ve zemin boşluklarındaki gevşek asbest Dokulu Kaplama Yer karoları, döşemeleri ve bileşimleri Asbest İzolasyon plakası

6

7

8  Madde 1.Amaç- Teması önlemek  Madde 2.Uygulama – Temasın muhtemel olduğu tüm işler ve işyerleri için geçerlidir  Madde 3.İş Kanunu’nun 78. Maddesine uygun olarak hazırlanmıştır  Madde 4.Tanımlar- tüm 4875 6Lif türünü kapsamaktadır  Madde 5.Risk Değerlendirmeleri –Asbest liflerine temas halinde kalınabilecek tüm işler için Risk Değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için gereklilikler  Madde 6.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Asbest İşlerinin Bildirimi  Madde 7.‘Kullanım” yasağı İzolasyon malzemesi, spreyler v.s. gibi izinli AİM’leri yasaklamaktadır Pazarlama, üretim ve teması yasaklamaktadır Sökme, ayırma işleri hariç tutulmuştur

9  Madde 8 ‘Sınır Değer’ ya da ‘Kontrol Sınırı’ (Kontrol Ölçümleri) aşımının önlenmesi  Madde 9.Asbest Ölçümleri (Numuneler; Hava Ölçümü)  Madde 10.Sınır Değer ; ya da Kontrol Sınırı  Madde 11.Sınır Değerin Aşılması  Madde 12.Yıkım; Tamir ve Bakım İşleri  Madde 13.Yıkım ve Söküm İşleri  Madde 14. İş Planı- İş planı ya da İş Metodu  Madde 15. Asbest İşleri için Eğitim  Madde 17. Genel Önlemler  Madde 16. Söküm işinin Uzmanlarca Yapılması  Madde 18. İşçilerin ya da temsilcilerinin Bilgilendirilmesi

10  Madde 19. İşçiler için Sağlık Gözetimi  Madde 20. Kayıtların Saklanması ve Tıbbi Gözerim  Madde 21. Asbestosis & Mezotelyoma Kayıtları  Madde 22. İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı ve Direktifleri  Madde 23. Bakanlık gerekli görülmesi halinde yönergeler ile yönetmeliği düzenleyebilir  Madde 24. Bu Yönetmelik 15 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir  Madde 25. Tüm yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülür  Tüm mevcut Türk Asbest Yönetmelikleri Avrupa Birliği Asbest İşçileri Koruma Direktifleri ve dünya çağında pek çok dünyada geçerli olan direktiflere dayalı olarak hazırlanmıştır.

11  İşyerinde Kanserojen ve Mutajen Maddelere İlişkin Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliğinin Uygulanması  İşyerinde Asbeste Maruz Kalmaya İlişkin Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliğinin Uygulanması  İşyerlerinde Azami Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Uygulanması  İş için Kullanımda Azami Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Uygulanması  İşyerinde İşçiler Tarafından Kullanılan Ekipmanlar  İşyerlerinde Kişisel Koruma Ekipmanlarının Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğinin Uygulanması  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Uygulanması  Sondajla Maden Çıkartılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Uygulanması  Geçici veya Sınırlı Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Şartları Yönetmeliğinin Uygulanması

12 • KSS’un 10 prensibi aynı zamanda asbest ve işçilerin bu riskten korunması sorumluluğunun etkin bir parçası olan asbest yönetiminde uygun kontrollerin yerli yerinde bulunmasını sağlayan bir araç sağlar. •Pek çok büyük uluslararası firma ve kilit organizasyon KSS konusundaki desteklerini ve taahhütlerini teyit etmişlerdir. •Asbest teması riski bina güvenlik muayenelerinin de bir parçasını oluşturur ve risklerin belirlenebilmesi amacıyla profesyonel bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir •Gelecekte yayınlanacak olan pek çok düzenleyici kontrolün yanısıra firmalar da ileride artan bir şekilde Dünya Sağlık Organizasyonlarının önerdiği yöntemlerle asbest yönetimini engellemenin gittikçe daha da zor olduğunu göreceklerdir.

13 http://www.hazards.org/asbestos/news.htm http://www.bwint.org/default.asp?Index=2291&Language=EN Dünya Bankası Yeni İnşaatlarda Asbest Kullanımını Yasaklamakta ve Kullanılan Asbestin Tehlikleri hakkında Uyarmaktadır Dünya Bankası bir İyi Uygulama Notu, Asbest: İş ve Kamu Sağlığı Konuları adlı not yayınladı. Not asbest maruziyetine ilişkin olarak sağlık risklerini özetlerken, bu riskleri en aza indirmek için uluslararası iyi uygulama kaynaklarını listelemekte ve asbest içeren ürünlere alternatif olabilecek mevcut bazı ürünleri tanımlamaktadır. Not yeni inşaatlarda ve tadilat işlerinde asbest ürünlerinin kullanımının ortadan kaldırılmasının ve eğer daha önceden asbes içeren malzeme kullanılmışsa bunların uluslararası kabul gören standartlar ve en iyi uygulamalarla ortadan kaldırılmasının bunlarla bağlantılı sağlık risklerini en aza indirmek açısından iyi bir uygulama örneği olduğunu belirtmektedir. Notta Banka borçlu ve diğer müşterilerinin uygun olması halinde alternatif ürünleri kullanmalarını beklediğini de belirtmektedir

14 İngiltere : Wear Valley Belediye Meclisi Darlington Magistrates Mahkemesi tarafından £18,000 cezaya çarptırıldı ve aynı zamanda £7,722 tutarındaki masraflar için de ödeme emri verildi. ABD: Asbest suçu nedeniyle müteahhitler hapse mahkum edildi Great Burstead, Billericay, Essex’de bulunan LCH Contracts Ltd £70,000 ceza ve £13,821.00 masrafları ödeme cezası aldı. Roger Lavender izinsiz olarak tanımlanmış asbestin taşınmasına yetki verdi ve kendi çalışanlarına da bunları işyeri dışına taşıttırdı. Shrewsbury Crown Mahkemesi tarafından verilen £6,666 ve £11,039.88 tutarındaki ceza ve masrafları ödedi. Bugüne kadar, asbest davaları 70’den fazla firmanın iflasına, yaklaşık olarak 60,000 iş kaybına ve çalışanların değerinde yüzde 25’lik bir düşüşe ve hissedarlarda önemli ölçülerde kayıplara neden olmuştur. Bu hem çalışanlar, hem firmalar hem de ekonomi için kötü bir durumdur.

15  Asbest yükümlülüğü iş kolları açısından bugüne dek karşı karşıya kalınan en büyük sorunlardan biri olarak görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri sigorta endüstrisi için asbestle ilişkili kayıplar neredeyse 65 milyar dolara kadar ulaşmıştır.  Sigorta Tazminat talepleri: 1991 ve 2004 yılları arasında Birleşik Devletler sigortacılara 24 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştır.  2001 yılında Tillinghast Birleşik Devletler sigortacı ve reasürörlerin 55 milyar ile 65 milyar dolar arasında net kayıplar yaşayabaileceğini öngörmüştür.  İngiltere’de asbestle ilişkili hastalıkların maliyeti önümüzdeki 30 yıl boyunca 20milyar £ ‘a ulaşabilir, İngiltere’deki sigorta endüstrisinin bu faturanın yarısını karşılamasını beklenirken geri kalan tutardan da Merkezi Hükümet sorumlu olacaktır.  Pek çok sigorta şirketi, bir şirketin ya da organziasyonun yasal sorumluluklarını korumak açısından yardımcı olabileceği için Asbest Yönetimi Yönetmeliklerini desteklemekte ya da bu konuda ısrar etmektedir  Pek çok sigorta şirketi eğer muhtemel asbest riski tanımlanmışsanız ya da bir Asbest Yönetim Planı geliştirmişsenz poliçenizi yenilemeyi reddebilir.  Pek çok hükümet asbestle ilişkili olayların kurbanlarını desteklemek amacıyla fazla mesai ücretleri vermekte, Büyük Organizasyonlar potansiyel hak talepleri için sigorta yolları araştırmaktadır.!

16 ST E S B A O S Türkiyedeki Organizasyonların şu anda halen aşağıdaki yasal sorumlulukları bulunmaktadır: –İşverenler: •Asbest temasını önleyerek ya da mümkün olan en alt seviyeye düşürerek işçilerin sağlığını sağlığını koruma görevi –Bina Sahibi ya da Tesis Müdürü: •Mülkleri içerisinde bulunan tümAsbest İçerikli Malzemenin konumunu ve durumunu tanımlayabilme görevi. (Asbestin nerede olup olmadığı hakkında bir şüphe duyulması durumunda, mevcut olduğu kabul edilmelidir) •Herhangi bir yıkım, bakım ya da onarım işinden önce işleri gerçekleştirecek olan işverenin Bina Sahibi ya da Tesis Müdürü ile birlikte bir asbest çalışması yürütmesi gerekmektedir –Yükleniciler: •AİM’lerin bozulmasından SORUMLU olan işler için yönetmeliklere uygun olarak yazılı bir Risk Değerlendirmesi gerçekleştirmek •Kontrollü prosedürler ve şartlar dahilinde her tür asbestin sökülmesi için bir İş Planı geliştirmek •Başlanacak olan her tür işten önce Çalışma ve Sısyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirimde bulunmak •Asbestin sökülmesi, izlenmesi ve kayıt tutma şartları ile ilgili olarak kontrol metodlarını düzenleyen yönetmelikler •Asbestin sökülmesi işinin sadece gerekli tecrübeye sahip uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi

17 GREENWOOD DESTEK HİZMETLERİ • Asbest Danışma Hizmetleri • Düzenleme Yönetim Hizmetleri • Şartnameler; İhaleler ve Proje Tasarımı • MDHS100 Tipi 2&3 Asbest Muayeneleri • AİM’lerin Sökülmesi için Proje Yönetimi • Laboratuvar Analitik Hizmetleri • Asbest Bilinçliliği Eğitimi • Lisanslanamaz Asbest Eğitimi • Risk Yönetimi ve Sorumluluğu Koruma

18 ADIM 1 Bir projede etkilenebilecek olan tüm alanların derhal MDHS100 Tip 3 Asbest Muayenelerinin gerçekleştirilmesiyle temas riskini en aza indirin ADIM 2 Asbest lifleri ile temas halinde kalabilecek tüm personeliniz için Asbest Bilinçliliği Eğitimi düzenleyin, böylece onlarda risklerinden haberdar olacak ve nasıl güvenli çalışabileceklerini bilecekler ADIM 3 Tüm binada, AİM’lerin yerini tespit etmek ve değerlendirmek için MDHS100 Tip 2 ‘yi uygulayarak riskleri ve maliyetleri en aza indirin ADIM 4 Bir Yönetim Planı hazırlayarak, tüm risklerin el alt seviyeye indirilmesini sağlayın, buna AİM’lerin sökülmesi de dahil edilebilir ADIM 5 Tehlikeli madde risklerini ortasdan kaldırmak ve kontrolleri en aza indirmek için Asbest Islah İşlerini dikkatli bir şekilde değerlendirin, planlayın ve uygulayın ADIM 6 Yerinde kalan tüm AİM’leri yeniden inceleyip, değerlendirin ve bilgileri güncelleyin Etkinliği sağlamak amacıyla sürekli olarak Asbest Yönetim Planınızı gözden geçirin GREENWOOD ASBEST YÖNETİMİ İÇİN 6 ADIM Binalardaki tüm AİM’lerin doğru ve güvenli olarak yönetimi için Sürekli Destek, Profesyonel Öneri ve Danışmanlık Etkin Asbest Yönetimi

19 Greenwood Hakkında  İngilitere lisanslı olarak kurulan şirketimiz özellikle Türkiye’deki asbest hizmetlerinin hükümlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur  Türkiye ilk harekete geçenlerden olma avantajıyla asbest hizmetleri için bir erken aşama pazarı sunmaktadır  Greenwood 2008 yılının ortalarından bu yana piyasayı araştırmakta ve ilişkilerini geliştirmektedir  Greenwood piyasanın lideri olmayı ve en iyi uygulamaları sunmayı amaçlamaktadır ◦ Bu sadece yerel uzman ortaklığı ile gerçekleştirilebilir:  Dağıtım:  bir ya da bir kaç dağııtm ortağı ile JV anlaşmaları yapmak  Himzet Şartları:  İlk başta bir hizmet sağlayıcısı olmaktan daha ziyade bir aracı:  İngiltere asbest birliği ile iyi bağlantıları olan personel ve asbestle ilişkili tüm gereklilikler için uzman tedarikçi sağlayabilecek bir kaynak  Alt yüklenici ya da acenta esasına dayalı olarak üçüncü taraf hzmetleri  Sonuçta yerel hizmet sağlayıcıları ile JV ortaklıkları sağlamak ve beceri transferlerini kolaylaştırmak

20 İngiltere hizmet sağlayıcılar ne önerebilir? En iyi uygulama ve tecrübe:  Avrupa’nın önde gelen asbest kontrol sektörü  1983’ten bu yana lisans verme uygulaması  700+ lisanslı yüklenici  Sektör başına yaklaşık 3 milyar £  Büyük inşaat firmaları (en büyüğünün cirosu 50m £)  Kapsamlı tecrübe  Büyük ölçekli inşaat projeleri

21  25 yıllık asbest tecrübesine sahip personel arasında :  İnşaat: İngileter’nin en büyük bazı asbest söküm işlerine katılmış olmak: trafo merkezleri, hükümet binaları (BBC)  Danışmanlık: İngiltere hükümeti müze sektörüne danışmanlık yapan önce gelen uzmanlık  Etüd: İngiltere’nin en tecrübeli asbest araştırmacılarından biri  İş desteği: asbest işçilerinin eğitiminde uzmanlar  İngiltere ve Türk tecrübesinin birleşimi  En iyi Uygulama Vurgusu:  Endüstri Forumunda devamlı konuk konuşmacı  En iyi uygulamaların belirlenmesi için hükümetin düzenleyici organı ile bilrikte çalışmak  Türkiye’ye verilen söz  Ana iş odağı  Kilit Personel İstihdamı

22 Ekip (devamı.)  David Price (Direktör) ◦ Kanıtlanmış girişimcilik kaydı ◦ Sektörün en önde gelen asbest iş acentalarından birinin kurulması (İngilatere Hükümeti Ev Ofis onaylı) ◦ Hükümet danışmanlık paneli ve endüstri forumuna düzenli katılım  Kevin Graham (Direktör) ◦ 15 yıllık endüstri tecrübesi ◦ İngiltere’nin önde gelen danışmanl ve araştırmacılarından biri ◦ İngiltere Hükümeti kamu sektörü bölümün asbest danışmanlığı ◦ Eşsiz ve kapsamlı tecrübe (İngiltere müze sektörü için kontrol tedbirlerini geliştirien tek kişi)

23 Ekip (devamı)  Paul Billinge (Direktör) ◦ 25 yıllık tecrübesini asbest sökümü ve bina yenilemeleri ile birl ◦ Son derece kalifiye teknik proje müdürü ◦ İngiltere’nin en büyük ve en prestijli asbest söküm projesini yönetmiş ◦ Asbest sökümü ve bina hizmetleri bölümlerinin kurulmasındaki tecrübe  Rustu Kurtulan (İş Geliştirme) ◦ Türkiye’nin önde gelen İş Sağlığı ve Güvenliği denetçilerinden biri ◦ Son 10 yıl boyunca Türkiye’nin önce gelen imalat ve endüstri firmaları için Kalite, Çevre ve Sosyal Sorumluluk konulu 1000’in üzerinde üçüncü taraf denetimi gerçekleştirdi ◦ İngiltere’de kalifiye asbes söküm müdürü olarak eğitim aldı  Selcuk Cakkalcurt (Asbest müdürü) ◦ pek çok Asbest kursuna katıldı ve İngiltere’de asbest endüstrisi hakkında dah afazla tecrübe edinmek amacıyla pek çok projede görev aldı ◦ Selçuk kendi tecrübelerini Türk işçilerine aktarabilecek yetenekte biri

24 Paul Billinge, Direktör Cep Telefonu: 00 44 7983 436004 paul@greenwoodenvironmental.co.uk

25


"Greenwood Environmental Türkiyedeki Organizasyonların şu anda halen aşağıdaki yasal sorumlulukları bulunmaktadır: 10 Haziran 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları