Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYRIN ANAHTARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYRIN ANAHTARI."— Sunum transkripti:

1 HAYRIN ANAHTARI

2 Sözünün eri sadıklar Kur"ân"da tebcil edilir:"Mü"minler içinde Allah"a verdikleri sözde duran nice erler var ki, işte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir." (Ahzab/23)

3 "Ey inananlar! ALLAH ve Peygamber, sizi, ha¬yat verecek şeylere çağırdıkları zaman icabet edin. Bilin ki, ALLAH, gerçekten kişi ile onun kalbi arasına girer. " (Enfâl /24)

4 "Geldiği zaman sadece içinizdeki zalimlere mahsus olmayacak olan bir musibetten sakınınız."
(Enfâl 8/25)

5 "ALLAH c.c. umumun işlediği günahlar yüzünden suçsuzları cezalandırmaz. Fakat aralarında günahın işlendiğini görür ve bunu en­gellemeye güçleri yettiği halde mani olmazlarsa müstesna." (Ahmed b. Hanbel, müsned V, 192)

6 İbn Abbas (r.anhuma)'ın bildirdiğine göre efendimiz: "içerisinde salih insanların bulunduğu bir belde halkı helak olur mu.?" sorusuna "evet" karşılığını vermiş, bunun sebebini soranlara da: "ALLAH'a karşı yapılan isyanlar karşısında susmanız ve bunları umursamamanız buyurmuştur. (Taberani ve Bezzar'dan)

7 ‘’Ey İman edenler, eğer Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım edecek ve ayaklarınızı sabit kılacaktır.’’ (Muhammed sûresi,7)

8 İbnul Kayyım el-cevzi Rahimehullah;Bir müslüman için ibadet ve infakta bulunarak ALLAH'a yakınlaşma fırsatı doğduysa, hemen o fırsatı değerlendirmeye bakmalı ve bunun için ge­ rekli teşebbüsü yapmalı, ileriki bir tarihe bırakmamalıdır. Çünkü azmetme ve gayrete gelme hisleri çoğunlukla geçici olur. İnsan, himmet ve gayret his­lerini tahrik eden fırsatları hemen değerlendirmelidir. ALLAH Teâlâ kendisine böyle bir fırsat verip de, bu fırsatı değerlendiremeyen kulunu, kalbiyle irade­si arasına girerek ve bir daha ona iradesini kullanma imkânı vermeyerek cezalandırır.

9 ALLAH ve Rasûlü'nün çağrısına cevap vermeyen kimsenin de kal­biyle iradesi arasına engel koyar da daha sonra hiçbir zaman cevap verme gücünü, bulamaz.  

10 “Kendiniz için bir hayır olmak üzere infak edin
“Kendiniz için bir hayır olmak üzere infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa o kurtulanlardan olur. Eğer Allah’a güzel bir ödünç verirseniz, Allah sizin için onu artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr ve Halîmdir.” (Teğâbün Sûresi,16-17)

11 "(İşte) O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar (kaçar; çünkü) o gün herkesin, başından aşkın bir işi var.. yüzler vardır o gün parıl parıl, gökçek ve sevinçle mütebessim.. yüzler de vardır, karanlık ve toz-toprak bürümüş, işte onlar kâfirler ve mücrimlerdir." (Abese, 34-42)

12 ‘’Onu göreceğiniz gün... Çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hâmile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün, halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah’ın azabı pek çetindir.’’ (Hac-2)

13 "İnnemâ ûtîtühû alâ ilmin indî - Bu zenginlik bana ilmimden dolayı verildi." (Kasas, 28/78)

14 “İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın anahtarları, şerrin de kilitleridirler. Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları, hayrın kilitleridirler. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar kıldığı kimselere! Yazıklar olsun şerrin anahtarı/öncüsü olanlara!” (İbn Mâce, Mukaddime, 19)

15 ‘‘Farz ibadetleri ifa ettikten sonra,en efdal ibadet müslümanın kalbine sevinç koymaktır.‘‘
Ramuz el-Ehadis

16 (Ahmed b. Hanbel, Buharî, Tirmizî)
“İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilenler peygamberlerdir. Sonra sırasıyla (rütbeleri) onları takib edenler, sonra onları takip edenlerdir. Kişi dinine göre müptela kılınır (imtihana çekilir). Eğer dininde salabetli ise imtihanı (göreceği bela ve musibet) ağır olur. Eğer dininde gevşek ise o oranda imtihan edilir. Bela o kimseyi devamlı takib eder. Nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür.” (Ahmed b. Hanbel, Buharî, Tirmizî)

17 “Müslüman, müslümanın kardeşidir
“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî)

18 “Allah’ ın dinini dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır, Allah’ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır.” Hakim

19 ZİYARET Ebû Hüreyre (r.a)’den;  Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Kardeşini ziyaret için diğer bir diyara giden kimsenin yoluna Allah bir melek gönderir ve oraya geldiğinde; ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sorar. ‘Şu diyarda bulunan kardeşime gidiyorum’ der. ‘Onda bir menfaatin mi var?’ der. O da; ‘Hayır. Lakin ben onu Allah için sevmekteyim’ der. Melek de ona der ki; ‘Ben Allah’ın sana gönderdiği bir elçiyim. Allah için sevmen sebebiyle Allah da seni sevmiştir.’ (Müslim)

20 “Her kim bir kardeşinin ihtiyacı için yürürse, o, kendisi için on sene îtikâf etmesinden hayırlıdır.
Her kim de Allâh-u Te’âlâ rızası için bir gün îtikâf ederse, Allâh-u Te’âlâ, onunla cehennem arasına üç hendek koyar ki, her bir hendek, doğu ile batı arasından daha uzaktır.” ( Heysemî, Mecma’u’z-zevâid; Suyûtî, ed- Dürru’l-mensûr)

21  Ben kalbi kırıklarla beraberim.”
 [Beyhakî] 

22 ‘’Allah bazen, mahzun bir kalbin ağlamasıyla bütün bir ümmete merhamet buyurur.’ 
Süfyân b. Uyeyne

23 ‘‘Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.‘‘ M.Nuriye

24 ‘’...Halbuki hizmet-i Kur'aniyede bulunana; ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Tâ ihlâs ile, ciddiyet ile hizmet-i Kur'aniyede bulunsun. ‘’ 10.Lem’a-Üçüncüsü

25 O, Hz. İsa'yı tanıyan en önemli kişidir.
ADAM KAZANMAK Hz. İsa(a.selam)’a eşlik edip inancını kabul eden on üç  havarisi vardır. Bunlardan en önemlisi, ''kaya'' diye nitelendirdiği Simon Peter, diğer adıyla Petrus’tur.   O, Hz. İsa'yı tanıyan en önemli kişidir.  Bir keresinde Peter, bütün gece balık avlamaya çalışıp hiçbir şey tutamamıştı.  

26 Hazreti İsa, Peter'e ağını bir kere daha aşağı salmasını söyledi
Hazreti İsa, Peter'e ağını bir kere daha aşağı salmasını söyledi. Bu sefer öylesine çok balık tuttu ki, ağ neredeyse yırtılıyordu. Peter korkmuştu, Hazreti İsa’nın önünde diz çöktü. Hz. İsa ona "Korkma! Bundan böyle adam yakalayacaksın." dedi. Aslında O, Simon'un kiliseye birçok insan getireceğinden bahsediyordu.

27 Hizmet varsa, yaşamaya değer
Hizmet varsa, yaşamaya değer. Dinim ve mübarek mefkûrem için hâlâ bir şeyler yapma imkanı/ihtimali varsa, dünyada kalmaya değer; yoksa, beyhude!..***

28 … Bu dava, Hasbiler davasıdır
… Bu dava, Hasbiler davasıdır. Kazanma değil yani, insan kazanma davasıdır Gönül fethetme davasıdır. İsrafilce hareket etme davasıdır,  Hızırca hareket etme davasıdır,  Uğradığı her yeri yeşertme davasıdır.  Diriltme davasıdır,  Soluklama davasıdır

29 Atabeyli Tahiri Mutlu Eserler ilk defa baskıya gireceği dönemde Üstad, sağa-sola hem de lira gibi küçük bir para bulmak için adam gönderiyor. Tahiri Mutlu -makamı cennet olsun- bunu duyuyor ve koşa koşa köyüne gidiyor. Köy meydanında bütün mülkünün satılık olduğunu ilan ediyor, arazisinin bir kısmını haraç-mezat satıyor. Satıyor ve parayı sevine sevine hemen getirip Üstad'ına teslim ediyor.

30 Unutma ki bu gece gitti, bir daha geri gelmeyecek
Tahiri Ağabey akşama kadar çalışmış, yatsıyı kılıp yatmıştı. Yine kendisini kaldırmamızı tembihlemişti. Fakat çok yorgundu. Vakit gelince başucuna vardık, bir-iki seslendik. Uyanmayınca Halil Yürür, “Bırakalım uyusun, çok yorgundur, bir buçuk saat uyku mu olur” dedi. Tahiri Ağabey, sabah ezan okunurken kalktı. Teheccüt vak­ti bitmiş, imsak geçmiş, hâliyle o gece okuyacaklarını oku­yamamıştı. O boğuk ve gür sesiyle:

31 “Haliiiiiil!” diye bir bağırdı ki, ödümüz koptu. Halil telaşla:
“Hayrola, ne var ağabey?” diye koştu. “Hani beni uyandıracaktın?” dedi. Halil de: “Ağabey, kıyamadık, çok yorgundun” deyince, hâlâ kulaklarımda çınlayan sözü şu olmuştu: “Halil Ağa, Halil Ağa! Unutma ki bu gece gitti, bir daha geri gelmeyecek.”

32 “Sâdık kimse günde kırk defa hâlden hâle döner durur; aksine bir mürâî ise, kırk sene ızdırapsız olarak kaldığı yerde kalır.”  Hazreti Cüneyd-i Bağdadi

33 "İçeride biri varsa, kapıyı bir defa çalmak yeter"
İmam-ı Rabbani

34 “İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölür.”
Şeyh Edebali

35 ‘’Şems-i Tebrizî bana bir şey öğretti: ‘Dünyada bir tek mü’min üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin.’ Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen mü’minler var; ben artık ısınamıyorum!’’ Mevlânâ

36 “Kim günde on kere ‘Allâh’ım! Ümmet-i Muhammed’in durumunu düzelt, sıkıntılarından kurtulması için çıkış yolu göster, onlara merhamet et’ derse Allah katında ebdâldan yazılır.” Marûf El -Kerhî 

37 Tarık bin Ziyad, 711 yılında İspanya'ya ayak bastığı ilk andan itibaren geri dönme fikrini zihninden söküp atmıştı. Emrindeki 7 bin kişilik orduya tarihi bir konuşma yapmadan önce bütün gemileri yaktırdı ve askerlerine şöyle seslendi: “Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır...”

38


"HAYRIN ANAHTARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları