Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2008–2012 STRATEJİK PLÂNI Nisan 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2008–2012 STRATEJİK PLÂNI Nisan 2008."— Sunum transkripti:

1 Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2008–2012 STRATEJİK PLÂNI Nisan 2008

2 SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER 1.Tarihçe 2. Teşkilat Yapısı a) İdari Teşkilat Şeması b) Tablo 1 : Personelin Kadro Statüsü ve Eğitim Düzeyi 3. Eğitim - Öğretim Programları II.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.Durum Analizi a)Çevre Analizi b)Hatalı İşlem Sayıları c)Hizmetler 2. İlişkide Olduğumuz Gerçek ve Tüzel Kişiler 3. GZFT Analizi III. STRATEJİK PLAN 1. Misyon, Vizyon ve Değerler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ 2. Stratejik Amaçlar,Hedefler ve Performans Göstergeleri

3 SUNUŞ Başkanlığımızca belirlenen Stratejik Planlama Yönetiminde amacımız, “görev yapan personelimiz ile öğrencilerimizin söz sahibi olduğu ve misyon– vizyon’umuzun belirlendiği, nerede olduğumuz ve belirlenen süre sonunda nerede ve nasıl olmak istiyoruz?” sorularına cevaplayabilmektir. Bu çalışmalar sonucunda Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının misyonu ve vizyonu belirlenmiş ve 2008–2012 tarihleri arasındaki 5 yıllık stratejik hedeflerimiz ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın başarılı sonuçlar verebilmesi için bu bilincin oluşması ve Başkanlığımız ile akademik birimlerin öğrenci işleri şefliği personellerinin katılımı, fedakarlığı, dikkati ve özverili olmaları gerekmektedir. Saygılarımla. Abdulhadi KAYA Daire Başkanı

4 I.GENEL BİLGİLER 1.Tarihçe Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, 2547 sayılı Kanun’un 51 ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar da 01.03.2006 gün ve 5467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5 2. Teşkilat Yapısı a) İdari Teşkilat Şeması Şekil 1 Daire Başkanı Sicil İstatistik ŞefliğiŞube Müdürü Diploma Denkliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birimi Diploma Düzenlem ve Diploma Ekleri Birimi Kimlik, Not Dökümü, Askerlik İşlemleri BirimiOtomasyon programını sorumlusu İlk Kayıt ve Mezuniyet Kayıt Silme İşlemleri Birimi Özel KalemŞube Müdürü Genel Hizmetler Şefliği Evrak Kayıt (Gelen- Giden Evrak Bordro İşlemleri ve Satınalma Birimi Demirbaş, Ayniyat ve Ambar İşlemleri Birimi

6 Şube Müdürü: Daire Başkanını verdiği görevleri yapar, personelin bilgi ve görgüsünü artırmak için kendi tecrübelerini aktarır. 5018 sayılı yasanı vermiş olduğu Gerçekleştirme Görevlisi vazifesini yerine getirir. Akademik Birimlerin Öğrenci İşleri ile Başkanlığımız arasında koordinasyonu sağlar. Öğrenci İşleri Şeflikleri : Öğrenci İşleri Şeflikleri, işlemler merkezi yürütülmediğinden ve yeterli eleman olmadığından henüz oluşturulamamıştır. Öğrenci Otomasyon programı alınıp hizmete sokulduğunda veya Yalnız Bağ Yerleşkesine taşınıldığında bu birimimiz hizmet vermeye başlayacaktır. (Öngörülen süre iki, beş yıl) Diploma Denkliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birimi: Üniversitemiz Yabancı Uyruklu öğrenci aldığında bu birim oluşturulup hizmet vermeye başlayacaktır. (Öngörülen süre beş-yedi yıl) Diploma Düzenleme ve Diploma Ekleri Birimi: Mevcut bir Şube Müdürü ve iki personel ile şu aşamada yalnız diploma düzenleme hizmeti verilmekte yine otomasyon programı sonuçlandırıldığında diploma ekleri de verilecektir. Kimlik Kartlarının Düzenlenmesi ve Askerlik İşlemleri: Kimlik kartlarının düzenlenmesi işlemleri Başkanlığımızca, askerlik işlemleri akademik birimlerce yapılmaktadır. Ancak öğrenci otomasyon programı işlerlik kazandığında bu hizmet de merkezi olarak Başkanlığımızca yürütülecektir. Öğrenci Otomasyon Programı Sorumlusu: Otomasyon Programı temini ve personel görevlendirilmesi durumunda sonuçlandırılacaktır. İlk Kayıt-Mezuniyet ve Kayıt Silme İşlemleri Birimi: Üniversitemiz akademik birimlerine ilk kayıt ve ek yerleştirme ile gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Başkanlığımızca yapılmakta, kayıt silme işlemleri ise akademik birimlerimizce yapılmaktadır. Genel Hizmetler Şefliği: Personel sayısının azlığı ve fiziki mekan yetersizliği nedeniyle şeflik oluşturulamamış ancak aşağıda belirtildiği gibi evrak kayıt işlemleri bir personelimiz tarafından yürütülmektedir. Bordro İşlemleri ve Satınalma Birimi: Bordro işlemleri şu an için Rektörlüğümüzün görevlendirdiği bir personel tarafından yürütülmekte, satınalma işlemleri ise Başkanlığımızın görevlendirdiği personelimiz tarafından yapılmaktadır. Evrak Kayıt : Başkanlığımızla ilgili üniversite içi ve üniversite dışı yazışmaları takip eden ve gerekli dağıtımları yapan birimimizdir.Daire Başkanlığımıza gelen ve giden evrakların kaydının tutulduğu, resmi yazışmaların yapıldığı, istatistiki bilgilerin hazırlandığı, kayıt hazırlıklarının ve kayıtların yapıldığı, dairemiz demirbaş ve arşiv işlemlerinin ve tüm bürokratik işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Ayrıca T.C. uyruklu öğrencilerin de yurt dışıyla olan yazışmaları bu birim tarafından yapılmaktadır. Yüksek Lisans ve Önlisans diplomalarının hazırlanması bu birim tarafından gerçekleştirilir. Bordro İşlemleri ve Satınalma Birimi: Bordro işlemleri şu an için Rektörlüğümüzün görevlendirdiği bir personel tarafından yürütülmekte, satın alma işlemleri ise Başkanlığımızın görevlendirdiği personelimiz tarafından yapılmaktadır. Demirbaş-Ayniyat ve Ambar İşlemleri Birimi: Başkanlığımız elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğrenci işlemleri merkezi olarak yürütülmeye başladığında, 5018 sayılı Yasa’nın yüklemiş olduğu görev ve sorumluluk ile öğrenci hizmetleri dikkate alındığında, şu an görev yapan personel sayısına ilaveten; 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 8 memura ihtiyaç duyulacaktır.

7 b) Personelin Kadro Statüsü ve Eğitim Düzeyi Tablo 1 : Personelin Kadro Statüsü ve Eğitim Düzeyi Tablosu İDARİGENEL TOPLAM LİSANS24 ÖNLİSANS24 GENEL TOPLAM24

8 3. Eğitim - Öğretim Programları : Üniversitemizde önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Üniversitemizde lisans eğitimi; Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Tıp Fakültesinde (Öğrencilerimiz öğrenimlerini bir süre Atatürk Üniversitesinden devam ettireceklerdir) ve Sağlık Yüksekokulunda verilmektedir. Lisans eğitim süresi hazırlık programı hariç 4 yıl, en fazla 7 yıl; Tıp Fakültesinde 6 yıl, en fazla 9 yıldır. Meslek Yüksekokulu, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Tercan Meslek Yüksekokulu, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Meslek Yüksekokulu (Şu an öğrencisi bulunmamaktadır), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2008-2009 öğretim yılında öğrenci alınacaktır), Kemah Meslek Yüksekokulu (Daha sonraki yıllarda öğrenci alınması düşünülmektedir) önlisans eğitimi yapılan birimlerimizdir. Önlisans eğitim süresi 2 yıl, en fazla 4 yıldır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Şu an öğrencisi bulunmamaktadır) Yükseklisans eğitimi vermektedir.

9 Öğrencilerin alacakları teorik ve pratik dersler ve öğrenim sürelerince alacakları kredi oranı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarında karara bağlanarak, Üniversite Senatosu’nun onayından geçtikten sonra uygulamaya geçilir. Tablo 2 : Öğretim Programları Tür ve Sayıları Yüksek Lisans Eğitimi3Enstitü (Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde eğitim verilmektedir) Lisans Eğitimi4Fakülte 1Yüksekokul Önlisans Eğitimi7Meslek Yüksekokulu (biri 2008-2009 öğretim yılında, diğeri ise daha sonraki öğretim yılında öğrenci alacaktır. Şu an için 5 birimde eğitim verilmektedir.

10 Tablo 3 : Lisans Eğitimi Yapan Fakülte/ Yüksekokul ve Bölümleri EĞİTİM FAKÜLTESİFEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRET. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.ÖĞR. (Yeni) FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ (Yeni) HUKUK FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ (Yeni) 2008-2009 öğretim yılı Öğrenimlerini Atatürk Üniversitesinde görecekler FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK

11 Tablo 4: Önlisans Eğitimi Yapan Meslek Yüksekokulları ve Bölümleri MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKN.ve PROGRAM. (İ.Ö) ELEKTRİK ELEKTRİK (İ.Ö) ELEKTRONİK HABERLEŞME ELEKTRONİK HABERLEŞME (İ.Ö) ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (İ.Ö) HARİTA KADASTRO İNŞAAT İNŞAAT (İ.Ö) MAKİNE MOBİLYA ve DEKORASYON (İ.Ö.) MUHASEBE MUHASEBE (İ.Ö) OTOMOTİV TEKSTİL ADALET BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK İKLİML. VE SOĞUTMA (İ.Ö.) İNŞAAT (İ.Ö.) KİMYA (İ.Ö.)

12 REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK ELEKTRİK MUHASEBE TERCAN MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO YÖN. VE SEKRETERLİK ELEKTRİK MUHASEBE SU ÜRÜNLERİ KEMALİYE HACI ALİ AKIN MYOARICILIK BİLGİSAYAR TEKN.ve PROGRAMI HALICILIK SU ÜRÜNLERİ RESTORASYON KELKİT AYDIN DOĞAN MYOBİLGİSAYAR TEKN.ve PROGRAMI ENDÜSRİYEL ELEKTRONİK MUHASEBE ORGANİK TARIM SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETM. Tablo 5:Yükseklisans Eğitimi Yapan Enstitüler ve Bölümleri SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜSOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÖZEL HUKUK (TEZSİZ II. ÖĞRT.) KAMU HUKUKU (TEZSİZ II. ÖĞRT.) MALİ HUKUK (TEZSİZ II. ÖĞRT.) ÖZEL HUKUK (TEZLİ) KAMU HUKUKU (TEZLİ) MALİ HUKUK (TEZLİ) TÜRKÇE EĞİTİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ

13 Tablo 6 : Erzincan Üniversitesi Okuyan Öğrenci Sayıları (30 NİSAN 2008 İtibariyle) FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE FAKÜLTELER ÖĞRENCİ SAYILARI KIZERKEKTOPLAM EĞİTİM FAKÜLTESİ83011742004 HUKUK FAKÜLTESİ112218330 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ145166311 TIP FAKÜLTESİ---- SAĞLIK YÜKSEKOKULU20614220 GENEL TOPLAM129315722865. Tablo 7 : MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GÖRE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ SAYILARI KIZERKEKTOPLAM MESLEK YÜKSEKOKULU42812371665 REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU68146214 TERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU152 304 KELKİT AYDINDOĞAN MYO109322431 KEMALİYE HACİ ALİ AKIN MYO104128232 GENEL TOPLAM86119852846 Tablo 8 : ENSTİTÜLERE GÖRE ENSTİTÜLER ÖĞRENCİ SAYILARI KIZERKEKTOPLAM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ2293115 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ21719 GENEL TOPLAM24110143 Tablo 9: İKİNCİ ÖĞRENİM ÖĞRENCİ SAYILARI İKİNCİ ÖĞRENİM ÖĞRENCİ SAYILARI KIZERKEKTOPLAM EĞİTİM FAKÜLTESİ194241435 MESLEK YÜKSEKOKULU177367544 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ106373 GENEL TOPLAM3816711052

14 II. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.Durum Analizi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımızca halen kullanılmakta olan Öğrenci İşleri Otomasyon Programının yeterli olmaması nedeniyle, yeni arayışlarımız devam etmekte ve en kısa süre içerisinde otomasyon programı temin edilerek öğrencilerimize en hızlı ve faydalı hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Tablo 10:ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Giriş Puanları FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI TABAN PUANI 2006-20072007-2008 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ276.501299.040 İLKÖĞR.MATEMATİK ÖĞR.313.514334.651 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ305.381318.039 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.)301.541314.693 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ312.185314.141 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ HUKUK FAKÜLTESİ 320.528335.419 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK289.003307.123 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI318.305318.936 TIP FAKÜLTESİ -- SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK294.075312.660

15 MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET276.529283.638 BİLGİSAYAR TEKN.ve PROG (İ.Ö) 41957.58863.104 BİLGİSAYAR TEKN.ve PROG (İ.Ö) 420239.52995.222 BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK 243.502 250.751 ELEKTRİK184.186247.838 ELEKTRİK (İ.Ö)-180.835 ELEKTRONİK HABERLEŞME204.346228.039 ELEKTRONİK HABERLEŞME (İ.Ö)-201.871 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK-211.976 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (İ.Ö)-183.947 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON-182.875 HARİTA KADASTRO215.755228.501 İNŞAAT199.180209.707 İNŞAAT (İ.Ö)-186.064 MAKİNE-51.049 MOBİLYA ve DEKORASYON-185.224 MUHASEBE71.40454.667 MUHASEBE (İ.Ö)234.726221.291 OTOMOTİV-187.166 TEKSTİL (İ.Ö)-178.968

16 REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖN. VE SEKRETERLİK-234.822 ELEKTRİK-181.510 MUHASEBE220.816221.924 TERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK230.524236.902 ELEKTRİK-184.314 MUHASEBE220.766221.857 SU ÜRÜNLERİ-177.295 KEMALİYE HACI ALİ AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU ARICILIK-184.016 BİLGİSAYAR TEKN. ve PROGRAMLAMA230.375244.741 HALICILIK209.267212.629 SU ÜRÜNLERİ-182.170 RESTORASYON-204.169 BİLGİSAYAR TEKN. ve PROGRAMLAMA67.13366.489 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK-225.503 MUHASEBE58.90268.828 ORGANİK TARIM242.162239.720 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ-65.551 KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

17 Tablo 11 : Yıllara Göre Mezun Sayıları Bugüne kadar toplam mezun sayısı : 2455’dir. a) Çevre Analizi : Başkanlığımızda kişi başına düşen ve en son teknolojiye sahip bilgisayar sayısı ile yazıcı sayısı bir adettir.

18 b)Hizmetler : i)Bilgi Hizmetleri : •Danışmanlara, danışmanlık yaptıkları öğrencilerin mevcut durumları ve yönetmelikle ilgili bilgi verilmesi, •Öğrencilere, kendi durumları ve yönetmelikle ilgili bilgi verilmesi, •Paydaşlara, mevcut ve mezun öğrenciler ile ilgili değişik konularda bilgi verilmesi, •Kullanıcılara, bilgi-işlem hizmetlerinin sunumu ile ilgili bilgi verilmesi. ii)Belge Hizmetleri : En Sık Verilen Belge Türleri •Öğrenci Belgesi •Transkript (Not Belgesi) •İlgililere Belge •Askerlik Belgesi •Öğrenim Durumu Belgesi •Diploma •Diplomalarını kaybedenlere Mahsus Belge •Başarı Durum Belgesi •Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge •Ödül Aldığına Dair Belge •Yabancı Dilde Çeşitli Bilgi Formları •Diploma Eki (daha sonraki yıllarda verilecektir) •Yüksek Onur ve Onur Belgesi •Pasaport İşlemleri •Öğrenci Kimliği

19 2. İlişkide Olduğumuz Gerçek ve Tüzel Kişiler Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ilişkide olduğu gerçek ve tüzel kişiler; hizmetlerimizden faydalananlar, çalışanlarımız, temel ortaklarımız ve stratejik ortaklarımız olmak üzere 4 grupta toplanmıştır. Bunlar Tablo 12’de belirtilmiştir. Tablo 12: İlişkide Olduğumuz Gerçek ve Tüzel Kişiler Paydaşlar Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortaklar Stratejik Ortaklar Akademik Danışmanlar√ √ Öğrenci İşleri Personeli √ Ders Veren Öğretim Elemanları√ √ SKS Dairesi Başkanlığı√√√ Diğer Birimler(Fak./YO/Ens./MYO)√ √√ √ ÖSYM√ √√ YÖK√ √√ Rektörlük√ √√ Aileler√ √ Kredi Yurtlar Kurumu√ √ Diğer Üniversiteler√ √ Emniyet Müdürlüğü.√ √ Milli Eğitim Bakanlığı√ √ Erzincan Belediyesi√ √ Diğer Kamu Kuruluşları√ √ Öğrenciler√ Mezunlar√ √ Askerlik Şubesi ve ASAL√ √ Özel Kuruluşlar (Burs / İşe Alma)√ Büyükelçilikler√ √ AB Ofisi √

20 3.GZFT Analizi Güçlü Yanlar. Üst yönetimin iyi niyetli, hoşgörülü, sorun çözen, üretken ve paylaşımcı olması, •Kanunlara ve yönetmeliklere titizlikle uymak, •Çalışanların paylaşımcı ve özverili olması, •Çalışanların mevzuata uymada gösterdiği titizlik, •Diplomanın mezuniyetten bir ay sonra teslim edilmesi, •Kesin kayıtları beş dakika içerisinde sonuçlandırmak ve öğrenci kimlik kartı vermek. Zayıf Yanlar •Kullanacağımız öğrenci otomasyon programının olmaması, •Eleman yetersizliği ve kilit elemanların yedeklerinin olmaması, •Başkanlığımızın mali olanakların yetersizliği, •Daire Başkanlığımızın fiziki alanının yetersizliği, •Birimlerin yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi edinme gayretlerinin olmayışı. •Fiziki mekân yetersizliği. Fırsatlar •Yazılım geliştirme çalışmalarının Dairemiz bünyesinde başlatılmış olması,. Üniversitemizin AB uyum programına hızla geçişi, •Görev yapan personelin genç, azimli ve kendilerini geliştirmeye açık olmaları. Tehditler •Af kanunları ile gelen sorunlu öğrenciler nedeniyle iş yükünün artması •Başkanlığımızda ve dolayısıyla üniversitemizde görev yapan idari personelin ücretlerinin düşük olması ve daha fazla ücret veren başka kurumlara naklen gitmek istemeleri, •ÖSYM’ce merkezi sistemle yapılan memnuniyet alımlarında görev yapan personelin faklı illerden olması nedeniyle, naklen gitmeyi düşünmeleri,

21 III. STRATEJİK PLÂN 1. Misyon, Vizyon ve Değerler MİSYONUMUZ Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin sorunsuz ve huzurlu bir öğrenim hayatı sürdürülebilmeleri için yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, uygun teknolojiyi kullanarak en kaliteli hizmeti, en kısa sürede vermek. VİZYONUMUZ Kurumsal kimliğimizi koruyarak belirlenen ilke ve değerler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlarda ve elektronik ortamda hizmet vermek. DEĞERLERİMİZ •Dürüstlük •İnsani ilişkileri öne çıkarmak •Zamanı iyi kullanarak kaliteli hizmet vermek •Teknolojik gelişime açık olmak •Kaynakları israf etmeden etkili kullanmak •Şeffaflık •Adalet •Liderlik •Sorumluluk bilinci •Yaratıcılık •Yenilikçilik •Takım bilinci •Katılımcılık •Toplumsal sorumluluk •Kaliteli hizmet •Saygılı olmak •Hesap verebilirlik •Etik anlayışa sahip olmak •Kurum aidiyeti •Hoşgörülü olmak •İdealist olmak •Çevre bilinci •Etkili iletişim

22 2.Stratejik Amaçlar,Hedefler ve Performans Göstergeleri AMAÇ 1 Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıtlarının çok kısa sürede ve daha rahat ortamda yapılması. HEDEF 1.1 Yaklaşık üç dakika içerisinde öğrencinin misafir koltuklarında ağırlanarak, elektronik numaralandırma sistemi ile bankolar oluşturarak bekletmeden rahat bir ortamda kaydının yapılması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğrenci memnuniyeti anketi. Çalışan memnuniyeti anketi. Not : Bu hedefimiz kısa vadeli olup gerçekleştirilecektir. ___________________________________________________________ AMAÇ 2 Öğrencilerimizin hızlı ve kolay belge isteği yapabilmelerini sağlamak. HEDEF 2.1 Öğrencilerimizin web üzerinden belge isteği yapabilmeleri için gerekli yazılım temin edilecektir.

23 AMAÇ 3 Yönetmeliklerle ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi. HEDEF 3.1 Öğrencilerin ve öğrenci işlerinde görev yapan personelin yönetmelikler ile ilgili bilgi eksikliklerini gidermek •Öğrencilere yönelik kayıt haftasından sonra “sorun-çözüm” günleri yapılarak öğrenciler yönetmelikler ile ilgili ve kendi durumları hakkında bilgilendirilecektir. •Öğrenciler için web sayfamızda sıkça sorulan sorular bölümü zenginleştirilecektir. HEDEF 3.2 Birimlerin yönetmelikle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek •Birimlerin idari yöneticileri ile periyodik toplantılar yapılacaktır. HEDEF 3.3 Danışmanların yönetmelik ile ilgili bilgi eksikliklerini gidermek.(1 yıl) •Danışmanlara periyodik olarak seminerler düzenlenecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3 •Öğrenciler tarafından yapılan hata sayısındaki düşüş. Ölçme Metodu : •Birimler tarafından yapılan hata sayısındaki düşme. Ölçme Metodu :

24 •Danışmanlar tarafından yapılan hata sayısındaki düşme. Ölçme Metodu : •Aile memnuniyeti. •Çalışan memnuniyeti. •Öğrenci memnuniyeti. Ölçme Metodu : Anket DIŞ UNSURLAR 3 Birim idari yöneticilerinin planlanan toplantılara katılımları ve bu toplantıların sürekliliği sağlandığı taktirde bu amacımız gerçekleşecektir. Danışmanların planlanan toplantılara katılımları ve bu toplantıların sürekliliği sağlandığı taktirde Personel durumumuz da bu toplantıları düzenlemeye ve yürütmeye yeterli olduğunda bu amacımız gerçekleşecektir. _____________________________________________________________ AMAÇ 4 Başarılı öğrenciye durumunun bildirilmesi. HEDEF 4.1 Her yarıyıl sonunda başarılı olan öğrenciye başarı durumunu bildiren belge gönderilecektir. HEDEF 4.2 Başarılı öğrenci tanımı ve derecesi Yönetmeliklerde belirtilmiştir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 4 •Öğrenci memnuniyeti. •Öğrenci motivasyonunun yükselmesi. Ölçme Metodu : Anket

25 AMAÇ 5 Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek. HEDEF 5.1 Her yıl mezun öğrencilerin oluşturulacak Mezunlar birimine kaydetmek. HEDEF 5.2 Mezunların “Kurum Aidiyeti” düşüncesini güçlendirmek. HEDEF 5.3 “Kurum Kültürü”nün yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak. HEDEF 5.4 Mezunlara web hizmetlerini zenginleştirmek ve kendi bilgilerini güncelleştirmelerine imkân vermek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 5  Mezunlar birimini üye sayısının artması. Ölçme Metodu : •Mezun öğrenci memnuniyeti. Ölçme Metodu : Anket ___________________________________________________________ AMAÇ 6 Bürokrasi ve Kırtasiyeciliği kontrollü olarak azaltmak. HEDEF 6.1 Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen tüm hizmet süreçleri ile ilgili yeniden plânlama yapılması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 6  Amaca hizmet etmeyen formalitelerde azalma.  Kırtasiyeciliğin azalması. Ölçme Metodu :

26 DIŞ UNSURLAR 6  Kamu Kurumlarında elektronik kayıtların resmi belge niteliği taşımasının kabul edilmesi ve birimlerin elektronik ortama geçmiş olmaları ile bu hedefimiz gerçekleştirilecektir. ______________________________________________________________ AMAÇ 7 Personel performans göstergelerini içeren veritabanı oluşturulması. HEDEF 7.1 İlgili yazılımı temin etmek. HEDEF 7.2 Personelin performans göstergelerinin gerek hatalı gerekse başarılı yönlerinin gösterileceği idari personel veri tabanı oluşturularak yükselme ve sicillerin bu veritabanına göre hazırlanması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 7 •Yüksek performans.

27 Ölçme Metodu : Oluşturulacak olan veritabanında personele ait performans verilerinin puan karşılığında olması ve belirli tarihler arasında bu puanların karşılaştırılması.  Çalışan memnuniyeti. Ölçme Metodu : Anket _____________________________________________________________ AMAÇ 8 Mevcut ofislerimizin yetersizliği nedeniyle ek mekan ihtiyacının sağlanması. HEDEF 8.1 Fiziki mekan iyileştirmesi gerçekleştirilecek ve tam gün yaşanabilen bir ortamın sağlanması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 8  Çalışan memnuniyeti. Ölçme Metodu :Anket •İş kazalarının azalması. Ölçme Metodu : DIŞ UNSURLAR 8 •Üst yönetimce ek fiziki mekan veya yeni ve geniş mekan sağlandığı taktirde bu amacımız gerçekleşecektir.

28 AMAÇ 9 Başkanlığımızın yeniden yapılandırılması. HEDEF 9.1 Her birim için iş analizi ve görev tanımları yapılmıştır. HEDEF 9.2 İdeal personel sayısı çıkartılacak, personel sayısı yetersiz ise yeni personel temin edilecek, fazla ise fazla olan personel üniversite havuzuna gönderilecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 9  Yüksek performans. Ölçme Metodu:Personel performans göstergelerini içeren oluşturulacak veritabanından yararlanarak başkanlığımız çalışanlarının performanslarındaki değişimin belirli aralıklarla takip edilmesi.

29 •Öğrenci memnuniyeti. Ölçme Metodu : Anket •İşlemlerde gecikmelerin azalması. Ölçme Metodu : ___________________________________________________________ AMAÇ 10 Başkanlığımızda çalışan kilit personelin yedeklenmesi. HEDEF 10.1 Kilit personel tanımı ve sayısı çıkartılacaktır. HEDEF 10.2 Yedek personel temini sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 10 •Çalışan memnuniyeti. •Öğrenci memnuniyeti. •Sistemde aksama olmaması. Ölçme Metodu : Anket DIŞ UNSURLAR •Devlet memuru alımı ile ilgili hükümet politikaları değiştiği taktirde kilit personel yedeklemesi olabilecektir. _____________________________________________________________ AMAÇ 11 Çalışanların özgüvenini yükseltmek HEDEF 11.1 Başkanlığımız çalışanlarına karşı dışarıdan oluşan önyargılı tutum ve davranışların iyileştirilmesi. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 11 •İletişimde olumlu davranışın artışı. •Başkanlığımız çalışanlarının bilgi donanımına inanılması.

30 Ölçme Metodu : Anket DIŞ UNSURLAR 11 Ön yargılı düşünceler değiştiği taktirde bu amacımız gerçekleşebilecektir. _____________________________________________________________ AMAÇ 12 Çalışan niteliğinin arttırılması. HEDEF 12.1Personele hizmet içi eğitim fırsatları yaratılacaktır. HEDEF 12.2 “Bilgi Yönetim ve Sorun Çözme Takımları” oluşturulacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 12 •Çalışanların proaktif davranması ve çok hızlı eyleme geçmesi. •Çok çalışma yerine etkin çalışma sisteminin gelişmesi. •Yüksek performans. Ölçme Metodu : Personel performans göstergelerini içeren veritabanından yararlanarak başkanlığımız çalışanlarının performanslarındaki değişimin belirli aralıklarla takip edilmesi. •Öğrenci memnuniyeti. •Çalışan memnuniyeti. Ölçme Metodu: Anket


"Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2008–2012 STRATEJİK PLÂNI Nisan 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları