Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnovasyon Altyapısı Levent Kızıltan Azmi Yarımkaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnovasyon Altyapısı Levent Kızıltan Azmi Yarımkaya."— Sunum transkripti:

1 İnovasyon Altyapısı Levent Kızıltan Azmi Yarımkaya

2 Nereden Başlandı? •UİG Girişimi- TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi REF ortak girişimi –ABD’deki “Innovate America” girişiminin benzeri bir sivil toplum yaklaşımı –İki Eşbaşkan- Dr. Erdal Karamercan/Prof.Dr. Ali Doğramacı –UİG üyeleri- 21 UİG üyesi/109 çalışma grubu üyesi (Kapsamlı katkıda bulunan 50’yi aşkın özel sektör- akademi-STK temsilcisi)

3 Nereden Başlandı? •5 Çalışma Grubu –Türkiye 2023 ve İnovasyon –İnovasyonun Finansmanı –İnovasyon ve İnsan Kaynakları –İnovasyon Ortamı ve Altyapısı –Kamu Sektörü İnovasyonu •Çalışma periyodu Eylül 2005-Ekim 2006 •Eczacıbaşı Katılımcıları –Faruk Eczacıbaşı /Levent Kızıltan (İnovasyon Ortamı ve Altyapısı)

4 Eczacıbaşı Topluluğu •İnovasyon İnceleme ve Değerlendirme Ekibi –Üyeleri •Faruk Eczacıbaşı, Erdal Karamercan, Azmi Yarımkaya, Nihat Yıldırım; Ahmet Sevük, Hidayet Özdemir, Adil Gören; Faruk Yurtseven; Levent Kızıltan •Ülkü Feyyaz Taktak, Okşan Atilla Sanön •Ön çalışmalar- Kasım-Aralık 2005 •UİG faaliyetleri (Faruk Eczacıbaşı, Erdal Karamercan, Levent Kızıltan)

5 Eczacıbaşı Topluluğu •TÜSİAD Çalışmaları –Discover Corporate America 1 •Council on Competetiviness, NIH, NSF, Merck, Motorola, TIAX, Syndexa, TASSA, Caterpillar –Discover Corporate America 2 •Microsoft, Starbucks, Boeing, Dolby Labs, Sun Microsystems, Synopsis, Arizona State University, Arizona CoC, Honeywell

6

7

8

9

10

11

12

13 İnovasyon Nereden Başlar? •Organizasyonel DNA –Yapı (Structure) –Karar Hakları (Decision Rights) –Motivasyon Kaynakları (Motivators) –Bilgi (Information)

14 İnovasyon Nereden Başlar? •Strateji Çerçevesi –Ortam •Rekabet •Yasal, Politik, Sosyal •Teknoloji •Müşteriler –Kaynaklar •Finansal •Teknoloji •İtibar •Pazar Konumu –Tarihçe •Belli Başlı Olaylar •Önde Gelen Kişiler

15 İnovasyon Nereden Başlar? •Stratejik Seçimler –Strateji •Ne iş yapıyoruz; nasıl rekabet edeceğiz? •Ürünler/Hizmetler •Pazar/Müşteriler •Teknoloji •Rekabetçi Zamanlama –Amaçlar •Kar •Büyüme Hızı •Pazar Payı •Müşteri Tatmini •Yeni Ürün Geliştirme •Döngü Zamanı –Vizyon •Amacımız Nedir? •Hayallerimiz Nelerdir?

16 İnovasyon Nereden Başlar? •Ne yapmak istiyoruz? •Yapmak istediğimizi nasıl yapıyoruz? •Aslında ‘icra etmek’ten bahsediyoruz •People, Process & Culture

17 İnovasyon Nereden Başlar? •Kültür organizasyonel davranış biçim geliştirmede en önemli faktör •İnovasyon kültürün alt bileşenlerinden birisidir •İnovasyon için bir değişim yönetimi süreci uygulanması söz konusudur

18 İnovasyon Nereden Başlıyor? İnsanResmi Organizasyon Bireysel gereksinimler organizasyonca karşılanıyor mu?Bireyler organizasyon yapısı konusunda net bir algıya sahipler mi? İnsanKritik İşler Bireyler işleri yapabilmede doğru yetkinliklere sahipler mi? Bireysel gereksinimler yapılmakta olan işlerle karşılanıyor mu? İnsanKültür Bireylerin gereksinimleri ‘informal’ organizasyon tarafından karşılanıyor mu? Kritik İşlerResmi Organizasyon Resmi organizasyon düzeni kritik işlerin beklentilerini yerine getirebiliyor mu? Davranışları beklentilere yönelik olarak karşılayabiliyor mu? Kritik İşlerKültür Kültür iş yapmada iş performansı kavramını destekliyor mu? Resmi Organizas yon Kültür Kültür içerisinde yer alan hedefler, ödüller ve yapılar resmi organizasyon ile uyumlu mu?

19 İnovasyon Nereden Başlar? •Strateji •Kültür •İnovasyon

20 İnovasyon Nereden Başlar? •Kültür Paylaşılabilen değerlerin ve normların paylaşanlar açısından düzgün tavır ve yaklaşımları sağlamasını tanımlayan sistemler bütünü •Kültür bir sosyal kontrol ortamıdır

21 İnovasyon Nereden Başlar? Davranışı Ölçme Becerisi YüksekDüşük Çıktıları Ölçme Becerisi Yüksek Çıktı ve Davranışın Ölçülmesi Çıktıların Ölçülmesi Düşük Davranışın Ölçülmesi

22 İnovasyon Nereden Başlar? Şirket 1Şirket 2Şirket 3Şirket 4Şirket 5 Hata yapabilmeÖdüllerÖlçülebilir yanlışların kabulü Yanlış yapma özgürlüğü Birlikte iş yapabilme TanınmaÖlçülebilir yanlışların kabulü Açık hedeflerRisk alabilmeHata yapabilme ÖdüllerAçık amaçlarBaşarının kutlanması ÖdüllerAçıklık Karşılıklı saygıBilginin paylaşımıDeğişim bariyerlerinin kaldırılması KatılımcılıkEsneklik Açık iletişimTakım çalışmasıÖrnek yaratmaFikir ayrılığına tahammül Açık yön tanımları Deneme özgürlüğü Tepe yönetimin sahiplenmesi KaynaklarDinlemeFikirlere değer verme Değişim beklentisiYetkilendirmePozitif rol modelleri İnovasyonu ödüllendirme Statükoyu sorgulama Kaynaklar Eşitlik

23 İnovasyon Nereden Başlar? 1. Adım Kritik stratejik zorlukların (challenge) tanımlanması 2. Adım Stratejiyi icrada zorlukların üstesinden gelebilmek için yararlanılacak kritik adımlarla ilişkinin kurulması 3. Adım Kritik adımların gerçekleşmesini sağlayacak değer ve normların tanımlanması 4. Adım Mevcut kültürü oluşturan normların tanımlanması 5. Adım Gereken normlarla mevcut normlar arasındaki farklılık analizinin yapılması 6. Adım Farklılıkların azaltılması için gereken aşamaların tanımlanması

24 İnovasyon Nereden Başlar? •Tepe Yönetim…. –Kompleks bir yapının yönetimi •Hem farklı, hem de entegre bir yapı özelliğinin yönetilmesi •Açık, duygusal bağ yaratabilen ve tutarlı bir vizyon •Farklı yetkinliklerden oluşan bir yönetim ekibi •Sağlıklı takım süreçleri –Takımlar düzeyinde farklılıklar –Kararları oluşturmada benzerlikler

25 İnovasyon Nereden Başlar? •Yönetim ekipleri homojenlik ve heterojenlik özelliklerini aynı yapıda barındırabilmeliler –Inovasyon yetkinlikleri yüksek olan organizasyonlarda tepe yönetimlerin homojen görüşlere sahip olduğu buna karşın yaratıcı fikirlerin üretildiği ve çarpıştığı alanlar olan daha alt yönetim kademelerinde ise heterojen görüşlere sahip yönetici ve ekiplerin yer aldığı görülmektedir

26 İnovasyon Nereden Başlar? •Liderden Eğer bir düşmanınız (rakibiniz) yoksa en iyisi sizin bir tane yaratmanızdır…. Roberta Goizueta, CEO Coca Cola

27 İnovasyon 101 •Vizyon, strateji ve hedefler inovasyon ve değişim yönetiminin çıkış noktalarıdır •İnovasyon ‘işi’ yapmak üzerinedir. •Durağanlık ölümcüldür… İnovasyon ve değişimde kültürün yönetilmesinin ihmal edilmemeli, aksine etkin bir araç olarak kullanılmalıdır •Başarılı inovasyon organizasyonel politika ve dinamiklerin etkin yönetimini gerektirir •Teknoloji döngüleri inovasyon akımlarının ortaya çıkmasını sağlar •İnovasyon akımlarının yönetimi sürekli değişimin yönetimi demektir •İnovasyon bir takım oyunudur….

28 Kaynak: Business Week/Boston Consulting Group-2006

29 Kaynak: Booz Allen Hamilton-2007 Global Innovation 1000 Survey

30 .... was that no one of these strategies performed consistently better than any other — indeed, high-leverage innovators can be found in each of the strategy categories. The most significant performance differences correlated not with their innovation strategies but with those critical factors mentioned above: strategic alignment and customer focus.

31 SSS* •İnovasyonu sistematik bir yetkinlik haline getirmek için nasıl başlamalı? •Yetkinlik geliştirme sürecini hangi sırada şekillendirmek gerekir? •Kurum içinde inovasyonu tahrip eden çoğunlukla gizli kalmış ve öldürücü toksinler nasıl tespit edilebilir? •Uzun yıllar boyunca kısa dönem operasyonel performansa ve verimliliğe odaklanmış bir organizasyona “inovasyon genini” nasıl nakledersiniz? * Sıkça Sorulan Sorular

32 SSS* •Sıradan çalışanları nasıl “sıradışı inovasyoncular”a dönüştürürsünüz? •İnovasyon odağını bir ürün veya hizmetten nasıl iş modellerini de içerecek hale getirirsiniz? •“binlerce çiçek açsın” felsefesi ile kısıtlı kaynakların yönetimi arasındaki tansiyonu nasıl adreslersiniz? •Çalışanları yoldan çıkarmadan inovasyonun için gerekli olan özgürlük ve esnekliği nasıl sağlarsınız?

33 SSS* •Oyunu değiştirecek fikirleri büyük ölçekli riskleri almaksızın nasıl taşırsınız? •Bir yönetici olarak inovasyonu nasıl yönetir, ölçer ve liderlik edersiniz? •İnovasyonu kurumun özüne (odağına) nasıl yerleştirirsiniz?

34 Whirlpool •Her bölgede disiplinler üstü sıradışı fikirler yaratma ekipleri •Kurum genelinde inovasyon algısını ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimler •Yeni proje ekiplerine inovasyon konusunda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan 600’ü aşkın yarı-zamanlı “inovasyon danışmanı”nın ve 25 tam-zamanlı “inovasyon mentor”unun atanması

35 Whirlpool •Her bölgede ve her temel iş biriminde tepe yöneticilerden oluşan “inovasyon kurulları”nın oluşturulması ve aylık toplantılarla sadece fikir ve projelerin değil aynı zamanda inovasyon yetkinliğini geliştirme etkinliklerinin de gözden geçirilmesi •İnovasyon günü etkinlikleri, Wall Street davetleri, AVM sergileri •İnovasyonu temel yetkinlik (core competence) olarak içselleştirmek için ve inovasyon performansını ölçmek üzere kapsamlı metriklerin konumlandırılması •Gelişmiş BT altyapısı ile kurum için tüm inovasyon faaliyetlerinin izlenebilmesi

36 CEMEX •Başında bir direktör olan tanımlı bir inovasyon ekibi ve ayrılmış bir bütçe •Kurum içinde işi her bir ana platform veya tema üzerine farklı fikirler yaratmak olan ve 10-20 kişiden oluşan disiplinler üstü ekipler •Oluşan fikir ve projeleri izlemek ve fonlamak üzere oluşturulmuş bir kurul ve ayrılmış parasal kaynaklar

37 CEMEX •Organizasyonun tüm birimlerindeki inovasyon çalışmalarına destek veren ve mentorluk yapan çok iyi eğitilmiş “inovasyon şampiyonları” •İnovasyon fikirlerinin mentorlarca yönlendirilen sanal, gerçek zamanlı ortamlarda çalışanlarca fikir değiş- tokuşuna sunulması

38 Çalışanlarınıza Sorsaydık...

39 Temel Yetkinlik mi? •Kuruluşunuzun kurumsal inovasyon sistemini tanımlayabilir misiniz? •Üst yönetim kuruluştaki çalışanları “inovatör” olarak nitelendirip muhtemelen de kurumsal yönün gelişimine katkıda bulunabilecek düzeyde değerlendiriyor mu? •Kişisel olarak iş inovasyonu üzerine eğitildiniz mi?

40 Temel Yetkinlik mi? •Yıllık değerlendirmenizde kişisel inovasyon metrikleriniz ne kadar etkili? •Yeni bir fikri test etmek için küçük bir bütçeyi elde etmek ne kadar zor? •Kuruluş içinde bir fikri hayata geçirmek için kimlere başvurmak gerektiği tanımlı mı?

41


"İnovasyon Altyapısı Levent Kızıltan Azmi Yarımkaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları