Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar."— Sunum transkripti:

1 Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar

2  Başlangıç 1980’ler…  Birçok firma etkin ve verimli bir şekilde tüm faaliyetlerini kendilerinin yapıp hala rekabetçi kalamayacaklarını anlamaya başladılar  Ana rekabet konuları harici için 3. Parti arayışlar…

3 Outsourcing (Dış Tedarik) de bir organizasyon geleneksel olarak kendisinin sağladığı ürün veya hizmeti sağlamak üzere bir başka organizasyonu kiralar. Burada amaç kiralanan 3. Parti’nin bu ürün veya hizmeti karşılamada organizasyonun kendisine göre daha uzman olmasından yararlanmaktadır.

4 Outsourcing; lojistik’te tüm lojistik fonksiyonlarının yönetiminin ve operasyonel kontrolünün doğrudan ilgili olmayan 3. Parti firmalara devridir. 3.Parti lojistik sağlayıcı veya 3PL kontratla lojistik hizmet sağlayan firmalara verilen addır.

5 İyi bir 3.Parti…  Yenilik Getirme Seviyesi  Değer Katan Hizmetler  Entegrasyon Kapasitesi  Bilgi Teknolojisi Yeterliliği

6  Yönetim Gücü  Fiyatlama Yapısı  Eğitim  Uzlaşma

7 Ham Madde/Montaj Tedarikçisi Üretici Tedarikçi Lojistik Hizmet Sağlayıcı Pazarlama Hizmet Sağlayıcısı Bilgi Hizmetleri Sağlayıcısı Distributör İ.K Hizmet Sağlayıcı Finansal Hizmet Tedarikçisi Marka Sahibi

8 İyi bir 3.Parti…  Organizasyonun genişlemesi  Sıkı entegrasyon firmanın nerede bittiği ve 3.Parti’nin nerede başladığını zar - zor söyleyebildiğiniz durumdur.

9 LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICILIĞI PAZARINA FİRMALAR BİRÇOK YÖNDEN GİRDİLER VE GİRMEYE DEVAM EDİYORLAR Depoculuk  DSC  Exel  Tibbet & Britten  USCO  GENCO Kamyonculuk  Builders Transport  Burnham  CTI  Frans Maas  J.B.Hut  Logix  Penske Logistics  Pitsburgh Logistics  Ryder Integrated Logistics  Schneider Lojistik Yönetimi  Menlo  TNT Logistics Çeşitli Lojistik Hizmetleri  Circle  C:H:Robinson  Danzas  Fritz  Hub Group  Kuhne & Nagel  Schenker Sanayi  Caterpiller Logistics  Flour Daniel  GATX  W.W.Grainger Hava Taşmacılığı  DHL  FedEx LEC&C / Caliber  UPS - WWL Deniz Taşımacılığı  APL  Nedlloyn

10 Yakınlaşma………. 3. parti endüstrisi yakınlaşıyor. Kamyonculuk temelli, depoculuk temelli, bilgi temelli, ve uluslar arası temelli hizmet sağlayıcılar birbirlerine doğru kayıyor.

11 3PL LOGISTIK FİRMALARININ SAĞLADIĞI HİZMETLER FonksiyonHalen Outsource Edilmiş Outsource edilmesi bekleniyor Önceden edilmiş şu an değil Depo Operasyonları28,9%11,4%1,1 % Taşıyıcı Seçimi23,811,75,8 Bilgi Sistemleri19,713,41,7 Nakliye Planlaması17,510,81,5 Filo Yönetimi16,86,72,6 Paketleme15,37,60,9 Ürün İadeleri15,110,20,9 Sipariş İşlme&10,45,80,9 Karşılama Tüm Tedarik Zinciri9,99,31,3 Fonsiyonları Stok Yönetimi8,09,10,9 Taşıma Ödemeleri & Denetim 57,09,13,9

12 Outsourcing’in Birincil Sebepleri Katılımcıların Yüzdesi Yüksek maliyetler azalması veya gelir artışı potansiyeli doğurdu 41% Outsource edilen fonksiyonlar firmanın ana faaliyet alanı değildi 26,5 Outsource edilen fonksiyonlar firma için önemli bir problem alanıydı 10,9 Firma tedarik zincirini yeniden yapılandırıyordu (redesign veya reengineering) 9,4 Diğer12,2

13 OUTSOURCE EDİLMİŞ LOJİSTİK HİZMETLERİN Avantajları  Aktif Yatırımlarında azalma  Düşük İşletim Maliyetleri  Ana faaliyete odaklanabilme  Lojistik uzmanlığı kazanma  Daha yüksek hizmet seviyesi elde etme  Artan esneklik Dezavantajları  Kontrol kaybı  Maliyetlerin farklılaşması (değişmesi)  Daha az müşteri teması  Bağımlılık  Beklentiler karşılıklı olmayabilir  Operasyonel maliyetler artabilir

14 STRATEJİK ORTAKLIK (PARTNERSHIP) Stratejik ortaklık,  Karşılıklı güven, açıklık, paylaşılan risk ve paylaşılan kazanç üzerine kurulu terzi usulü oluşturulmuş bir ilişkidir.  Firmanın tek başına başaramayacağı, iş performasında bir artış sonucu doğacak rekabetçi avantajı elde etmek amacıyla kurulur.

15 Kol Mesafesi Tip ITip IITip IIIİştirak Dikey Entegrasyon Stratejik Ortaklıklar

16 KOL MESAFESİ İLİŞKİLER Organizasyonlar arası bir alışveriş vardır ancak ;  Müşterek taahhüt veya müşterek operasyon yoktur  Satıcı genellikle geniş bir müşteri yelpazesine standard koşullarda, standard bir hizmet/ürün teklif eder.

17 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Dikey entegrasyon ve iştirakten farklı olarak bir hisse alışverişi yoktur, ancak iyi yönetilen bir stratejik ortaklık bunların olumlu sonuçlarının pek çoğunu doğurabilir.

18 3PL LERİ DEĞERLEME FAKTÖR 3Pl Değerleme X Faktörün Firma İçin Önemi = Ağırlıklı Not 1 2 3 4 51 2 3 4 5 3PL A: Ekipman bulunurluğu Teslimat Tutarlılığı Teslimat Hızı Toplam 3PL B: Ekipman bulunurluluğu Teslimat Tutarlığı Teslimat Hızı Toplam

19 STRATEJİK ORTAKLIKLAR… Tip I : İlgili organizasyonlar birbirlerini stratejik ortak olarak algılar ve kısıtlı oranda faaliyet ve planlamaları birlikte koordine eder. Ortaklık genellikle kısa döneme odaklıdır, ve sadece 1 bölüm veya fonksiyonel alanı içerir.

20 STRATEJİK ORTAKLIKLAR… Tip II : İlgili organizasyonlar faaliyetlerin koordinasyonun ötesinde entegrasyonunu geliştirirler. Sonsuza kadar sürmesi beklenmese de, ortaklığın uzun vadeli bir ufku vardır. Firma içinde birden çok bölüm veya fonksiyonel alan ilintilidir.

21 STRATEJİK ORTAKLIKLAR… Tip III : Organizasyonlar belirgin bir seviyede entegrasyon sağlamıştır. Her taraf diğerini kendisinin uzantısı olarak görmektedir. Ortaklığın bitimi için bir zaman söz konusu değildir.

22 Ortaklık Süreci İTİCİ GÜÇLER ortaklığa Mecbur eden sebebler Ortaklığın Büyümesini Destekleyici çevre Şartları Kolaylaştırıcılar Ortaklık için karar Ortaklığı Kuran ve destekleyen ortak faaliyet ve süreçleri Performansın beklentilerle Örtüştüğü büyüklük Parçalar İtici Güçler Çıktılardan beklentileri belirler Çıktılar Parçalar,İtici güçler Kolaylaştırıcılar Geri Besleme

23 İtici Güçler  Aktif / Maliyet Verimliliği: Bu ilişkinin kanal maliyetlerini düşürme veya aktif kullanımını iyileştirme olasılığı nedir? Ör: Ürün maliyetleri, dağıtım maliyelerinde tasarruf, elleçleme maliyelerinde azalma, paketleme maliyetlerinde azalma, bilgi sistemlerinde tasarruf, idari etkinlik v.s.

24  Müşteri Hizmetleri: Bu ilişkinin firma tarafından ölçülen müşteri hizmet seviyesine katkısı ne olacak? Ör: Artan zamanında teslimat, hareketlerin daha iyi izlenmesi, kağıtsız sipariş yönetimi, doğru sipariş teslimi, iyileşmiş çevrim süreleri, müşteri anket sonuçları ve süreç iyileştirmeler

25  Pazarlama Avantajı: Bu ilişkinin belirgin pazarlama avantajları getirme olasılığı nedir? Ör: Yeni pazarlara giriş, Promosyon (Ortak reklam, satış promosyonu), fiyat(azalan fiyat avantajı), ürün(ortak geliştirilen ürün buluşu, markalama fırsatları), yer (genişlemiş coğrafi kapsama) teknolojiye erişim v.s.

26  Kar Sabitlemesi veya Artışı: Bu ilişkinin kar artışı veya karda değişkenliğin azalmasına katkı olasılığı nedir? Ör: sezonsal seviyeleme, Pazar payı sabitleme v.s.

27 4. PARTİ TANIMI Firma 4PL 3 PL Sağlayıcı Hizmet Sağlayıcılar Firma Tedarik Zincirinde Gelecek Yapılanma Lojistik Operasyonlar DIŞ KAYNAK İÇ KAYNAK İŞ PERFORMANSI MÜTTEFİKLERİ ANLAŞMASI 3 PL Sağlayıcı

28 4PL Çözümleri 4 Ekonomik katmanın hepsini etkiler GELİR ASANSÖRÜ   Müşteri Hizmet Seviyesi İyileşmesi   Ürün Kalitesi Artışları   Artan Ürün Bulunurluğu TEDARİK ZİNCİRİ MALİYET AZALMA   Operasyonel Verimlilikler   Süreç İyileştirmeleri   Tedarik Tasarrufları FİRMA İŞLETME SERMAYESİNDE AZALMA   Stok Azalmaları   Azalan çevrim(Temin) süreleri SABİT SERMAYE AZALMASI   Sermaye Aktifi Transferi   İyileşmş aktif kullanımı   Sermaye tedariğinde tasarruf Hisse Sahibi Değeri Artışı Karlılık Artışı Yatırılan Sermaye Azalması Karlılık Artışı İşletme Sermayesi Azalması Sabit Sermayesi Azalması Operasyon Maliyeti Azalması FİRMA DEĞER KATMANLARI

29 4PL ANLAŞMALARIN BELİRGİN ORGANİZASYONEL ETKİSİ VARDIR İDARİ:  Kaliteli çözüm temini  Çözümde hız ODAKLANMA:  Firmayı asli alanlarına odaklama olanağı  Sermayenin yeniden asli iş alnına dağılımı

30 ESNEKLİK:  Büyüme hedeflerini karşılama kabiliyeti  Değişken tedarik zinciri harcamaları  Artan kompleksiteyi yönetme kabiliyeti ENTEGRASYON

31 ÜRETİM Mal Bilgi Hizmet

32 Mal Üretimi Sınai Mallar Üretimi Ara Mallar Üretimi Nihai Mallar Üretimi


"Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları