Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİRİMİ. 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ •ŞOKU TANIMLAYABİLMEK •ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK •FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK •TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİRİMİ. 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ •ŞOKU TANIMLAYABİLMEK •ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK •FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK •TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİRİMİ

2

3 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ •ŞOKU TANIMLAYABİLMEK •ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK •FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK •TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI BİLMEK •ANJİOKETLERİ TANIMAK

4 4 Şok Hücrelerin Metabolik Gereksinimi Karşılanamaz Hücre Membran İşlevleri Bozulur HÜCRE ÖLÜMÜ Yetersiz Doku Perfüzyonu

5 5 Şok Tipleri Hipovolemik Şok Distrübitif Şok Kardiyojenik Şok

6 6 Doku Perfüzyonunun Belirleyicileri Kan hacmi Kalp dolma basıncı (Preload) Miyokard kontraktilitesi Afterload Kalp atım hacmi Kalp atım hızı Kalp debisiPeriferik vasküler direnç Sistemik arteriyal kan basıncı Doku vasküler direnci Doku kapiller yatağının durumu DOKU PERFÜZYONU

7 7 Hipovolemik Şok Nedenler Ani ve Aşırı KanamaAşırı Sıvı Kayıpları Ağır GİS Kanamaları Travmatik Dış Kanamalar Aort Anevrizması Yırtılması Retroperitoneal Kanamalar … Geniş Yanıklar Aşırı Kusma ve İshal (Peritonit, Pankreatit, İntestinal Obstrüksiyon)

8 8 Efektif Kan Hacmi  Periferik Vasküler Direnç  Hipovolemik Şok Beyin Kalp Kan Akımı  Deri Splanknik Böbrek Kan Akımı 

9 9 İntravasküler Hacim  Sempatik Hiperaktivite Hipovolemik Şok PVR  Miyokard Kontraktilitesi  Venöz Dönüş  Atım Hacmi  Kalp Debisi  Kan Basıncı Kontrol Altına Alınır Miyokardın O 2 Tüketimi Artar

10 10 Kan Hacmi  Katekolaminler  Hipovolemik Şok Vazokonstrüksiyon Taşikardi Glukoz Mobilizasyonu Protein Katabolizması (-) Nitrojen Dengesi Kalp Debisi  Kan Basıncı  Glukojenoliz  Lipoliz  Kan Yıkımı  İnsülin 

11 11 Hücrede Anabolik Metabolizma  Hipovolemik Şok Laktik Asit  (Asidoz) Hemoglobin O 2 Affinitesi  Hipoksi Hiperventilasyon Eritrositte 2,3 DPG Sentezi  Hemoglobin O 2 Affinitesi  O 2 Dokuya Bırakılır

12 12 Sıvı Tedavisi •Hangi Hastaya ? •Nerede ? •Hangi Yolla ? •Hangi Sıvıları ? •Ne Zamana Kadar? •Gelecek ?

13 13 Hangi Hastaya ? “ Aksi İspatlanmadıkça Hipotansiyonu Olan Bir Travma Hastasında Hemoraji Olduğu Düşünülmelidir.”

14 14

15 15

16 16 •Yaralanmanın Tipi KÜNT PENETRAN İnternal veya Kontrol Edilemeyen Bir Kanama Varsa Hasta Hızla Değerlendirmeli ve Kesin Cerrahi İçin Sevk Edilmelidir. Hangi Hastaya ?

17 17 •Kontrol Altına Alınabilecek Kanamalarda (İzole Ekstremite Yaralanmaları) •Dolaşım Bozukluğu Gösteren Yaralanmalarda KÜNT YA DA PENETRAN TRAVMA OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN HIZLA SIVI İNFÜZYONUNA BAŞLANMALIDIR Hangi Hastaya ?

18 18 •Penetran Travmalarda; –Nabız Alınamıyor, –Bilinç Kaybı gibi terminal dönem bulguları var ise hızlı sıvı infüzyonuna başlanmalıdır. •Aksi takdirde, özellikle penetran gövde yaralanmalarında sıvı kısıtlamasına gidilmelidir Hangi Hastaya ?

19 19 •Künt travmalı hastalarda tabloya özellikle şiddetli kafa travması eşlik ediyorsa klinik bulgulara göre perfüzyon devamlılığını sağlayacak kadar sıvı infüzyonu yapılmalıdır. ( serebral-pulmoner ödem ve sekonder hemoraji riski ) Hangi Hastaya ?

20 20 Hangi hastaya “Kontrollü hipotansiyon” Cerrahi olarak kanamanın kesin kontrolü sağlanana kadar penetran gövde yaralanmalarında faydalı olabilir

21 21 Nerede ?

22 22 Nerede ? •Alanda.. •Ambulansta.. •Acil Serviste.. •Ameliyathanede..

23 23 Hangi Yolla ?

24 24 Kateter Çapı •Değişik ülkelerde üretilen kateterler için değişik numaralandırma sistemleri geliştirilmiştir. •Çap büyüdükçe dakikada verilebilecek sıvı miktarı artar

25 25 Intravenöz Kateter Yerleştirme Endikasyonları Her hangi bir anstabil veya potansiyel olarak anstabil olan bir hastaya –Hızla tıbbi tedavi uygulayabilmek, –İntravasküler Volümü Sağlayabilmek, –Kan Transfüzyonu uygulayabilmek.

26 26 Hangi Sıvıları ?

27 27 Hangi yolla •İV ( PERİFERİK) •İO •SANTRAL VENÖZ YOL

28 28 Ortalama Kan Hacmi •Erişkin Tüm Vücut Ağırlığının % 7 70cc/kg ( 70kg x 70cc/kg = 4900cc) •Çocuk 80 cc/kg •Yenidoğan 90 cc/kg

29 29 Seçenekler (I) •Kristaloidler –0.9 % SF (150 mmol/l NaCL) –5 % Dekstroz –0.18 % SF + 0.45 % Dekstroz –Diğer

30 30 Seçenekler (II) •Kolloidler –Kan –Plazma / Albumin –Sentetik Ürünler »Haemaccel »Gelofusine

31 31 SERUM GLİKOZE % 5 – 5 % Glukoz (Su İçinde) – 50 Gram / litre – 200 Kalori / litre – pH 4.5 – 252 mOsm / litre

32 32 NORMAL SALİN, % 0.9 SALİN - NS –154 meq / litre Na –154 meq / litre Cl –308 mOsm / litre –pH 4 – 5 –Serbest Su Desteği Yok hypernatremic & hyperchloremic

33 33 RİNGER LAKTAT - LR –130 meq / litre Na –109 meq / litre Cl –4.0 meq / litre K –3.0 meq / litre Ca –28 meq / litre laktat –273 mOsm / litre –pH 6.5 - 7.0 –Ek Olarak 100 cc su / litre

34 34 Şok Resüsitasyonu •Kristaloidler •Kolloidler •Hipertonik Salin •Kan •Kan Ürünleri

35 35 Hangi Sıvıları ? •Kan Kaybı < 750 cc •% TKV Kaybı 0 -15 •SSS Semptomları Hafif Anksiyöz •Sistolik KB Normal •Diastolik KB Normal •Solunum Sayısı 14-20 •Nabız 100 •İdrar Çıkışı (ml/saat)  30 EVRE I Tedavi Kristaloid (3:1) IV

36 36 Hangi Sıvıları ? •Kan Kaybı 750-1500 cc •% TKV Kaybı 15 -30 •SSS Semptomları Ilımlı Anksiyöz •Sistolik KB Normal •Diastolik KB  •Solunum Sayısı 20 - 30 •Nabız > 100 •İdrar Çıkışı (ml/saat) 20-30 cc/saat EVRE II Tedavi Kristaloid (3:1) IV / Kan ?

37 37 Hangi Sıvıları ? Kan Kaybı TKV Kaybı % 30 - 40 •SSS Semptomları Konfüze, Anksiyete •Sistolik KB  •Diastolik KB  •Solunum Sayısı 30 - 40 •Nabız > 120 •İdrar Çıkışı (ml/saat) 5 - 15 EVRE III Tedavi Kristaloid (3:1) IV ve Kan

38 38 Hangi Sıvıları ? •Kan Kaybı > 2000 cc •% TKV Kaybı > 40 •SSS Semptomları Letharjik / Bilinçsiz •Sistolik KB  •Diastolik KB  •Solunum Sayısı > 40 •Nabız > 140 •İdrar Çıkışı Çok Az EVRE IV Tedavi Hızlı Kristaloid (3:1) IV / Kan / Cerrahi

39 39 Şok Resüsitasyonu •Kristaloidler - İzotonik ESF’a hızlı geçer Ucuzdur Hazır Bekletilir 3:1 Replasman Oranı •Bolus - Erişkin 2 litre Çocuk 20cc/kg Gerekirse Tekrarlanabilir

40 40 Kan Transfüzyonu •Ototransfüzyon •O Negatif Kan •Tipe Spesifik •Tipine Uygun ve Crossmatch yapılmış •Göz Önüne Alınmalıdır : –2,3-DPG, –Trombositopeni, –Koagülasyon Defektleri, –Potasyum Anormallikleri, –Sitrat Toksisitesi, –Hipokalsemi, –Hipotermi, –Enfeksiyon Riskleri

41 41 Ne Zamana Kadar ?

42 42 Monitorizasyon •Mental durum ve konuşma –Nabız, kan basıncı (Wo) –İdrar çıkışı –Kapiller geri dolum / deri perfüzyonu –CVP –Laktat Seviyesi (Abramson)

43 43 İlk sıvı tedavisine yanıt Hızlı yanıtGeçici yanıtYanıt yok Vital bulgularNormale dönerGeçici düzelme; tekrar KB düşer, nabız artar Anormal kalır Tahmin edilen kan kaybı Minimal (%10 - %20) Orta derece ve artan (%20 - %40) Ciddi (>%40) Daha fazla kristaloid ihtiyacı DüşükYüksek Kan ihtiyacıDüşükOrta - yüksekHemen Kan hazırlığıGruba özgü ve kroslanmış Gruba özgüAcil kan verilmesi (0 Rh -) Cerrahi girişim ihtiyacıBelkiOlasılıklaBüyük olasılıkla Cerrahi konsültasyonEvet

44 44 Çocuklar İçin 24 Saatte Verilebilecek sıvı Miktarı(idame) 10 Kg Çocuk 100 cc / Kg 10 – 20 Kg Çocuk 1000 cc + 50 cc / Kg 20 – 30 Kg çocuk 1500 cc + 20 cc / Kg

45 45 En Az 2 litre / 24 saat (1000 cc idrar + 1000 cc insensible kayıp) Artmış İnsensible kayıp : –500 cc / 24 saat /Her derece F ateş (750 - 1000 cc / Santigrad Derece) –500 cc / 24 saat / Taşipne –Diğer Sıvı Kayıpları da hesaplanıp eklenmelidir. (NG, drenler, diare, etc.) Erişkinler İçin 24 Saatte Verilebilecek sıvı Miktarı(idame)

46 46

47 47 Şok’un Resüsitasyonu Cerrahi Olarak Kanamayı Durdurmak

48 •CLEVELAND EMS PROTOCOLS

49


"EĞİTİM BİRİMİ. 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ •ŞOKU TANIMLAYABİLMEK •ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK •FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK •TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları