Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resimle İlgili Meslekler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resimle İlgili Meslekler"— Sunum transkripti:

1 Resimle İlgili Meslekler

2 RESSAM Ressam; boya, tuval vb. araç ve gereçleri kullanarak, boyama, çizgi, baskı gibi tekniklerle doğayı (peyzaj), insanları (portre) veya nesneleri kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtma bilgi ve becerisine sahip, kişidir. 

3 RESİM ÖĞRETMENİ Resim-iş öğretmeni; çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili konularda eğitim verme bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

4 GRAFİK SANATÇISI - TASARIMCISI
Grafik tasarımcısı; bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlama, çizme bilgi ve becerisine sahip kişidir.  

5 BASKI SANATÇISI Baskı sanatçısı; çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini (ağaç, ipek, metal, taş vb.) çağın teknolojik gelişimi doğrultusundaki sanat anlayışı ile bütünleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

6 ANİMASYON (ÇİZGİ FİLM) SANATÇISI
Animasyon (çizgi film) sanatçısı; sinema ve video filmleri için hareketli resim veya grafik çizebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.  

7 HEYKEL SANATÇISI Heykel sanatçısı; taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek üç boyutlu estetik biçimler haline dönüştürebilme, anıtlar, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.  

8 FOTOĞRAF SANATÇISI Fotoğraf sanatçısı; fotoğraf makinesi ile varlıkların görüntüsünü estetik bir biçimde filme kaydetme ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkarabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

9 SERAMİK SANATÇISI Seramik sanatçısı; kil, toprak veya cam gibi malzemelerden, el becerisi ile estetik bir biçimde, seramik ürünü meydana getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

10 GELENEKSEL EL SANATÇISI
Geleneksel el sanatçısı; eski Türk sanatlarının devamını sağlayacak, aynı zamanda müzelerde, kütüphanelerde, resmî ya da özel koleksiyonlarda bulunan bu türden eski eserlerin bakımlarını ve onarımlarını bilimsel yöntemlerle yapan kişidir. Geleneksel el sanatları beş anabilim dalına ayrılır: Cilt, eski çini onarımı, eski yazı (hat), halı, kilim ve eski kumaş desenleri, tezhip (süsleme). 

11 MODA TASARIMCISI Moda tasarımcısı; günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapma, çizme, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

12 TAKI TASARIMCISI Takı tasarımcısı; altın, gümüş gibi malzemeleri kullanarak, el becerisi ile estetik bir biçimde özgün tasarımlı takılar yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

13 İÇ MİMAR VE ÇEVRE TASARIMCISI
İç mimar ve çevre tasarımcısı; temeli görsel iletişim esasına dayalı, form ve fonksiyoneli bütünleştirici sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturan, mekânsal ve çevresel düzenlemeler yapan, bunları sistemleştiren ve çağdaş çözümler üreten kişidir. İç mimar bir mekânı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenler ve döşer.

14 GÖRSEL İLETİŞİM SANATÇISI
Görsel iletişim tasarımcısı; televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

15 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI
Endüstri ürünleri tasarımcısı; endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Resimle İlgili Meslekler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları