Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ KONU =TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ KONU =TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı."— Sunum transkripti:

1 KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ KONU =TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı

2 İNSANOĞLU VAR OLDUĞU GÜNDEN BU YANA ENERJIYE IHTIYAÇ DUYMUŞTUR. BU NEDENLE DÜNYAMıZDA ENERJI IHTIYACı HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADıR. HERHANGI BIR YOLLA ENERJI ÜRETILMESINI SAĞLAYAN KAYNAKLARA ENERJI KAYNAKLARı DENIR. ENERJI KAYNAKLARı ZAMANLA TÜKENME DURUMUNA GÖRE IKI GRUBA AYRıLıR. BUNLAR YENILENEBILIR ENERJI VE YENILENEMEZ ENERJIDIR. YENILENEMEZ ENERJI KAYNAKLARıNıN OLUŞUMU UZUN BIR SÜREÇTE GERÇEKLEŞTIĞI IÇIN, KULLANıLMALARı DURUMUNDA ZAMANLA TÜKENIRLER. YENILENEMEZ ENERJI KAYNAKLARıNA FOSIL YAKıTLAR ILE NÜKLEER ENERJIYI ÖRNEK VEREBILIRIZ. FOSIL YAKıTLAR, GÜNÜMÜZDE EN YÜKSEK ORANDA KULLANıLAN ENERJI KAYNAĞıDıR. FOSIL YAKıTLAR TERMIK SANTRALLERDE ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIMINDE VE EVLERDE ıSıNMA IHTIYACıNıN KARŞıLANMASıNDA KULLANıLıR. BU KAYNAKLARıN YÜZ YıLDA BOL MIKTARDA TÜKETILMESI, ÇEVRENIN HıZLA KIRLENMESINE VE DOĞAL DENGENIN DE HıZLA TAHRIP OLMASıNA NEDEN OLMAKTADıR.

3 NÜKLEER ENERJI, KULLANıMı ÇOK YENI OLAN ENERJI KAYNAĞıDıR. ATOM ÇEKIRDEĞINDE GERÇEKLEŞEN TEPKIMELER SONUCUNDA ELDE EDILEN ENERJIYE DENIR. NÜKLEER SANTRALLERDE ELDE EDILIR. NÜKLEER SANTRALLERDE SıZıNTı YA DA YANMA GIBI KAZALAR GERÇEKLEŞMEDIKÇE, TEMIZ VE GÜVENILIR ENERJI KAYNAĞı OLARAK KULLANıLABILIR. BU ENERJININ ÜRETILMESI SıRASıNDA BAZı NÜKLEER (RADYOAKTIF) ATıKLAR OLUŞUR. ANCAK NÜKLEER ATıKLARıN ZARARSıZ HALE GETIRILMESI SAĞLANDıĞıNDA NÜKLEER ENERJI DE ÇEVRE DOSTU BIR ENERJIDIR. ENERJI GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN, HIÇ TÜKENMEYECEK OLARAK DÜŞÜNÜLEN VE ÇEVREYE ZARARLı ATıKLAR YAYMAYAN ENERJI KAYNAKLARıNA YENILENEBILIR (TEMIZ) ENERJI KAYNAKLARı DENIR. TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı OLUŞUM SÜREÇLERINE GÖRE BITKISEL ENERJI KAYNAKLARı VE DIĞER ENERJI KAYNAKLARı OLMAK ÜZERE IKI KıSMA AYRıLıR.

4 A. Bitkisel Enerji Kaynakları Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biokütle enerjisi denir. Biokütle enerjisi, fosilleşmiş bitki ve hayvan atıklarından (hayvan dışkısı, odun parçaları, ölü a ğ açlar, besin atıkları, a ğ aç kabu ğ u ve talaş gibi organik atıklardan) faydalanılarak elde edilen enerjidir. Biokütle enerjisi üretilecek olan atık ürünler güç santrallerine getirilir. Güç santrallerinde bu atıklar özel yöntemlerle yakılarak, elektrik üretimi sa ğ lanır. Biokütle elde etmek için mısır, bu ğ day gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler kaynak oluşturmaktadır. Mısır, bu ğ day ve arpa gibi tahıllar do ğ rudan şeker içermeyip şekerin bir formu olan nişasta içerirler. Nişasta ön işlemlerden geçirilip içindeki glikoz açı ğ a çıkartılır ve fermantasyon ortamına bırakılır. Mısır günümüzde iki temel biyoyakıt hammaddesinden biridir. Soya fasülyesinden sonra ikinci en büyük biyoteknolojik üründür. Mısırdan etanol üretiminde en önemli aşama nişastanın etkili bir şekilde fermente edilebilir şekere dönüştürülmesidir. Etanol üretiminde mısır hammaddesinden itibaren dört basamak uygulanır. 1. Şekerin açı ğ a çıkması için ön işlemlerin uygulanması 2. Bakteri ya da mayalar ile şekerin etanol ve CO2'ye dönüşmesi 3. Etanolün destilasyon ile fermantasyon ortamından ayrılması 4. Dehidrasyon ile etanoldeki suyun uzaklaştırılması Mısır hammaddesi ile etanol üretimi gıda ve yem olarak kullanılmak üzere ekilen alanlardaki mısır düşüşüne neden olur. Bir üründen hem gıda hem yem hem de etanol üretimi sıkıntılara yol açmaktadır. Ekili alanlardan elde edilen mısırın etanol üretiminde kullanılması, etanol fiyatlarının fosil yakıt fiyatlarından fazla olmasına neden olmaktadır. Bu yöntemin bir di ğ er dezavantajı da mısırın toprak erozyonuna neden olması ve mısır üretiminde daha fazla azotlu gübre kullanılmasıdır.

5

6 DÜNYA NÜFUSUNUN GIDEREK ARTMASı, SANAYILEŞMENIN HıZ KAZANMASıYLA ENERJI TÜKETIMI DE ARTMAKTADıR. PETROL VE KÖMÜR GIBI FOSIL YAKıTLAR, TÜKENEBILIR ENERJI KAYNAKLARı OLMALARıNıN YANSıRA KÜRESEL ıSıNMA KONUSUNDA DA BAZı DEZAVANTAJLAR GETIRIR. BU NEDENLE FOSIL YAKıTLARıN ÖNEMI GIDEREK AZALMAKTADıR; BU DURUM ARAŞTıRMACıLARı FARKLı ENERJI KAYNAKLARı KEŞFETMEYE YÖNELTMEKTEDIR. AYRıCA MEYVE ARTıKLARı DA FERMANTASYONDA KULLANıLAN BILEŞENLERDENDIR. KURU ÜZÜM, KURU INCIR, KURU ERIK, TAZE INCIR, ÜZÜM, ELMA, KAYıSı, ARMUT, ŞEFTALI VE ERIK BU BILEŞENLERE ÖRNEK VERILEBILIR. MEYVE ŞEKERINDEN ETIL ALKOL ÜRETIMINDE IZLENECEK ANA YOL, BILEŞENDEKI ŞEKER IÇERI Ğ ININ FERMANTASYONUDUR. FERMANTASYONUN BASIT TANıMı, MIKROORGANIZMALARıN ETKINLI Ğ I ILE YÜKSEK MOLEKÜL KÜTLELI ORGANIK MADDELERIN DAHA BASIT MADDELERE PARÇALANMASıDıR. FERMANTASYON, DENKLEMI ILE IFADE EDILEBILIR.

7 SIRKE, ASETIK ASIT IÇEREN SULU BIR ÇÖZELTIDIR. SIRKELEŞME, SIRKE BAKTERISI ADı VERILEN BIR BAKTERININ ETIL ALKOLÜ YÜKSELTGEYEREK (OKSIDE EDEREK) ASETIK ASIDE ÇEVIRMESIDIR. ELDE EDILEN ASETIK ASITIN % 4 YA DA % 5 LIK SULU ÇÖZELTISI PIYASADA SIRKE OLARAK SATıLıR. ALKOLLER YANDıĞıNDA OLUŞAN KARBONDIOKSIT (CO2) VE SU(H2O) YANıNDA ENERJI AÇıĞA ÇıKAR. ETANOL TEK BAŞıNA YA DA BENZINLE KARıŞTıRıLARAK KULLANıLABILIR. OKSIJEN VARLıĞıNDA YANAR, PETROLE GÖRE DAHA YÜKSEK OKTAN SAYıSıNA, DAHA YÜKSEK YANMA HıZıNA VE DAHA YÜKSEK BUHARLAŞMA SıCAKLıĞıNA SAHIPTIR. BU NEDENLE ETANOL KıSA SÜREDE YANMA VE MOTORDA DAHA AZ TAHRIBAT OLUŞMASı GIBI AVANTAJLARA SAHIPTIR. BUNUN YANıNDA ETANOL, BENZINE GÖRE DAHA DÜŞÜK ENERJI KAYNAĞı OLMA, SUDA KOLAYCA ÇÖZÜNEBILME GIBI BAZı DEZAVANTAJLARA DA SAHIPTIR.

8 B. DI Ğ ER TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan enerji kaynakları arasında biokütle enerjisinden başka güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi enerji türleri vardır.

9 GÜNEŞ ENERJISI GÜNEŞ ıŞıĞı YERYÜZÜNDE YARARLANıLAN TÜM ENERJILERIN ÇOK BÜYÜK BIR KıSMıNıN KAYNAĞıDıR. GÜNÜMÜZDE GÜNEŞ ENERJISI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERI ILE ıSı VE ELEKTRIK ENERJISINE DÖNÜŞTÜRÜLMEKTEDIR. GÜNEŞ KOLEKTÖRLERININ EN YAYGıN KULLANıMı EVLERIN ÇATıLARıNA YERLEŞTIRILENLERDIR. ÇEVREYE HIÇBIR ZARARı OLMAYAN DOĞAL BIR ENERJI TÜRÜDÜR. RÜZGAR ENERJISI RÜZGAR ENERJISI TEMIZ VE YENILENEBILIR BIR ENERJI TÜRÜDÜR. RÜZGAR ENERJISINI, ELEKTRIK ENERJISINE DÖNÜŞTÜRMEK IÇIN RÜZGAR TRIBÜNÜ ADı VERILEN BÜYÜK PERVANELI YÜKSEK KULELER KULLANıLıR. JEOTERMAL (YER ISıSı) ENERJI JEOTERMAL ENERJI, YER KABUĞUNUN IÇ KESIMLERINDE BIRIKMIŞ OLAN BASıNÇ ALTıNDAKI SıCAK SU, BUHAR VE GAZDAN ELDE EDILEN ENERJIYI IFADE EDER. JEOTERMAL ENERJI, EV VE IŞYERLERINDE ıSıNMA AMAÇLı, TESISLERDE ISE ELEKTRIK ENERJISI ÜRETMEK IÇIN KULLANıLıR. AYRıCA JEOTERMAL ENERJI ŞIFA AMAÇLı OLARAK BAZı KAPLıCALARDA KULLANıLıR.

10

11 Dalga (Gel-Git) Enerjisi Denizlerde de yine rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde edilmektedir. Okyanus ve denizlerde meydana gelen dalga (gelgit) veya okyanus akıntısı nedeniyle yer de ğ iştiren su kütlelerinin sahip oldu ğ u potansiyel enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle dalga enerjisi oluşur. Bu dönüşüm deniz tabanına yerleştirilen türbinler aracılı ğ ıyla veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle sa ğ lanır. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon taş kömürünün verece ğ i enerji elde edilebilir. Hidroelektrik Enerji Suyun sahip oldu ğ u enerjiye hidrolik enerji denir. Hidroelektrik enerji, akan suyun enerjisinin türbinler ve jeneratörler sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde kullanılır. Hidroelektrik santraller, yakıtı kömür olan termik santraller kadar çevreyi kirletmez ancak baraj yapılacak alanın sular altında kalmasıyla çevrede önemli de ğ işikliklere neden olurlar.


"KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ KONU =TEMIZ ENERJI KAYNAKLARı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları