Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKET SÜREÇLERİ VE ANKET UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKET SÜREÇLERİ VE ANKET UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 ANKET SÜREÇLERİ VE ANKET UYGULAMASI

2 ANKET SÜREÇLERİ ANKET HAZIRLAMA SÜRECİ ANKET GELİŞTİRME SÜRECİ ANKET UYGULAMASI İLKELERİ ANKET UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

3 ANKET Anket insanlardan fikirleri,
duyguları, sağlıkları, planları, inançları ve sosyal, eğitimsel, ekonomik durumları hakkında bir bilgi toplama yöntemidir.

4 ANKET HAZIRLAMA SÜRECİ
Anket hazırlarken ilk önce anketin amacı ve anket sonucunda elde edilen verilerden hangi çıkarımların ortaya konacağının belirlenmesi gerekir.

5 Anketin amacı nedir? Sonuçları kimler hangi departmanda kullanacak? Hangi bilgilere ihtiyaç var? Anket kim yada kimler tarafından hazırlanacak? Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacak? Anket kime uygulanacak? Anket hedefi kaç kişi? Anket uygulama yöntemi ne olacak? Referans alınacak önceden yapılmış bir anket var mı? Anket verilerinin analizi nasıl yapılacak ve nasıl raporlanacak?

6 Anketi planladıktan sonra yapmanız gerekenler:
Anket sorularına ve soru tiplerine karar vermek. Anketin giriş yazısını oluşturmak Anketi test etmek ve soruları değerlendirmek Örnekleme yapmak ve anketi yaymak Anket cevaplarını toplamak Anket raporunu oluşturmak

7 Anket Soruları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İlgilenilen her konu için anket soruları yazın ve aklınıza gelen her şeyi not edin. Mükemmel soru hazırlamaya henüz odaklanmayın, öncelikle fikirleri toparlayın. Sonra aralarından iyileri seçip mükemmelleştirin. Anket sorularını oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer fikir üreten metotlar yararlı olacaktır.

8 Sorulara karar verip netleştirme aşamasında, soruların aşağıdaki özellikleri taşıdığından emin olun.
Açık ve net İfadeler net ve kolay anlaşılır olmalı. Anketi cevaplayan insanların sizin bildiğiniz kısaltma, teknik terim ve jargonları bilmeyebilecekleri ihtimalini unutmayın. Kısa Soru ne kadar uzunsa cevaplayanın dikkati o kadar çabuk dağılır ve anketi tamamlamama olasılığı o kadar artar. Konu dışı kelimeleri ve fikirleri mümkün olduğunca ayıklayın.

9 Belirli Her seferinde sadece bir fikir üzerine odaklanın
Belirli Her seferinde sadece bir fikir üzerine odaklanın. Bunu test etmenin yolu soruda “ve”, “ya da” gibi bağlaçların bulunup bulunmadığına bakmaktadır. Birden fazla soruda sorulması gerekeni tek soruya sığdırmadığınızdan emin olun. Anlaşılabilir İnsanları ne sorulduğunu tahmin etmeye zorlamayın. İfadenin herkes tarafından anlaşılır olduğundan emin olun. Gerekiyorsa ek açıklamalar yapın. Ölçülebilir Özellikle cevapların birbirinden tam olarak farklı olduğundan emin olun

10 Ön Uygulama ve Ankete Son Şeklini Verme
Problemi Tanımlama Madde Yazma Uzman Görüşü Alma Ön Uygulama ve Ankete Son Şeklini Verme

11 ANKET GELİŞTİRME SÜRECİ
Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan tüm ölçme araçlarında olduğu gibi, anket sonuçlarının da geçerli ve güvenilir olması gerekir. Anketin geçerli olması, araştırılan konuya ve soruya uygun cevaplar alabilme gücünü; güvenilir olması ise, uygulama aynı yollarla tekrarlandığında benzer sonuçlar verme gücünü gösterir.

12 ANKET UYGULAMA İLKELERİ
Sağlık alanı içinde, tıbbi bakım ve tedavi sürecinde kalitenin iki boyutu bulunmaktadır. Biri, personel ve teknik standartlardır. Diğeri ise, hasta ve yakınlarının bakış açısından hizmet kalitesidir. Hasta deneyimlerinin anlaşılması ve buna göre standartların geliştirilmesi sadece ve sadece hastalara sorularak yapılabilir.

13 Sağlık hizmetlerinin gelişiminde bu boyutu ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan soru setinin uygulama ilkeleri aşağıdaki şekildedir. 1- Yapılacak anket (soru seti) uygulaması bir memnuniyet araştırmasıdır. 2- Evren: Herhangi bir gözlem alanına giren obje ya da bireylerin tümüdür. 3- Örneklem: Evrenin içindeki birimleri temsil etmek üzere seçilerek araştırmaya dahil edilen parçaya denir.

14 4- Araştırma evrenini, hastaneden hizmet alan tüm vatandaşlar (18 yaşından küçükler için yakınları) oluşturmaktadır. Örnekleme dâhil edilecek toplam kişi sayısı, poliklinik ve yataklı servisler için eşit sayıda olmalıdır. Ancak, yataklı servislerde, uygulanacak kişi sayısı toplam yatan hasta sayısı içindeki oranına göre belirlenmelidir. 5- Anket (soru seti) uygulanacak kişilerin nasıl seçildiği anket raporuna ayrıntılı olarak yazılmalıdır. 6- Soru setlerinin uygulanacağı örneklem birimleri, ilgili dönem içinde başvuran hastalardan seçilecektir. Anket uygulanacak kişilerin dağılımı söz konusu dönem içindeki aylardan her birine eşit düşecek şekilde olmalıdır.

15 ANKET UYGULANACAK KİŞİ SAYISI
Anket uygulanacak kişi sayısı, hastanelerin büyüklük, hastane sınıfı ve hizmet durumuna göre aşağıdaki şekilde belirlenir. Poliklinik hizmetleri değerlendirme anketi ve yataklı servis hizmetlerini değerlendirme anketinin her biri, en az hastanenin mevcut yatak sayısı kadar kişiye uygulanır.

16 Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ruh sağlığı, göğüs hastalıkları ve kemik hastalıkları hastanelerinde servis hizmetlerini değerlendirme anketi, yatak sayısının en az % 50’ si kadar kişiye, poliklinik hizmetleri değerlendirme anketi ise en az yatak sayısı kadar kişiye uygulanır.

17 Hastanelerde her dönem anket uygulanacak kişi sayısı her bir anket seti için 50’nin altında olamaz. Ancak o dönem yatan hastanın bulunmadığı kurumlarda sadece poliklinik hizmetleri değerlendirme anketi uygulanır. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde poliklinik hizmetleri değerlendirme anketi uygulanacak kişi sayısı en az merkezin diş ünite sayısının 10 katıdır. Yatan hastası olan Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde o dönem toplam yatan hastanın en az %10’una yataklı servis hizmetlerini değerlendirme anketi uygulanır

18 ANKETLERİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Anketör cevaplayıcının anlamadığı noktaları açıklamalıdır. Anketin önemini anlatarak, gizlilik konusunda güvence vermelidir. Soruların cevaplanma süresi üzerinde kontrolü olmalıdır. Boş bırakılmış soru bulunmaması kontrol edilmelidir. Anket sonuçlarının taraflı olmamasına dikkat edilmelidir. Hastane personeline görev verilmesi yanıtlarda yanlılığı arttırabilir. Bu hususta dikkatli olunmalıdır. 

19 Görevli kendini tanıtmalı ve hastayı yönlendirecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Anketler, anketöre veya personele yaptırılması halinde kısa süreli bir eğitim verilmelidir. Anket uygulaması hasta taburcu edileceği gün yapılır. Anket uygulanması için birimlerde uygun bir oda tespit edilmeli ve kişinin kendini rahat hissetmesi sağlanmalıdır. Söz konusu süreçler hem ayaktan hem de yatan hasta için geçerli olmalıdır.

20

21 KAYNAKÇA http://www.birdunyabilgi.org/anket-ornekleri


"ANKET SÜREÇLERİ VE ANKET UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları