Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSMAN KAYNAKLARI  İşletmelerde kullanılan kaynaklar vade yapısına göre kısa, orta ve uzun süreli olarak sınıflanabilir. Diğer bir ifade ile bu ülkelerdeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSMAN KAYNAKLARI  İşletmelerde kullanılan kaynaklar vade yapısına göre kısa, orta ve uzun süreli olarak sınıflanabilir. Diğer bir ifade ile bu ülkelerdeki."— Sunum transkripti:

1 FİNANSMAN KAYNAKLARI  İşletmelerde kullanılan kaynaklar vade yapısına göre kısa, orta ve uzun süreli olarak sınıflanabilir. Diğer bir ifade ile bu ülkelerdeki orta süreli kaynaklar gelişmiş ülkelerdeki uzun sürelilerin fonksiyonlarını yerine getirir. Bu bakımdan finansman kaynaklarının kısa ve uzun süreli olarak iki başlık altında incelenmesinde bir sakınca yoktur.  işletmelerde kullanılan kısa vadeli kaynaklar ; süresi bir yıldan az olan borçlar ve menkul kıymetleri kapsamaktadır. Genellikle stokların ve alacakların finansmanında kullanılan kısa süreli kaynaklar bir yıl içinde geri ödenmektedir. Söz konusu krediler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

2  Finansla borçlar (k.s. banka kredileri)  Satıcılara borçlar (ticari krediler)  Finansman bonosu ile borçlanma  Menkul kıymetleştirme  Alacakların devri yada faktorink ve  İhracat finansman kolaylıkları

3

4 2. KISA SÜRELİ FİNANSMAN  2.1. Satıcı Kredileri  Satıcı kredileri, herhangi bir nakit ödeme söz konusu olmadan satıcının alıcıya belirli ödeme süresi tanıması şeklinde sunulur. Alıcı acısından bu, aynı zamanda peşin ödeme ıskontosundan vazgeçmek anlamındadır.  Müşterilerden alınan avanslar aynı temele dayanır. Bu ödeme kolaylıkları senet karşılığı açılabileceği gibi, müşteri adına hesaben (hesabına borç kaydedilerek) de açılabilirler.  Kredi kolaylığını sunan açısından satıcı kredileri bir bakıma satışı arttırma aracı olarak kullanılmaktadır.

5  2.2 Banka Kredileri  Ticari bankalar tarafından müşterilere sunulan krediler değişik açılardan sınıflandırılabilir. Sözgelimi niteliklerine göre nakdi ve gayri nakdi, güvence esasına göre teminatlı ve teminatsız, süre açısından kısa, orta, uzun vadeli, kullanım amacına göre, tüketim, yatırım ve işletme kredileri ayrımı yapılabilir. Ayrıca kullanılan sektörlere ve kullandıkları alanlara göre de sınıflandırmak mümkündür.  Güvenilir müşterilere sunulan kısa süreli kredilerin önemli bir bölümü açık kredi şeklinde kullandırılmaktadır.  Ticari bankalarda kredilerin büyük bir bölümü cari hesap üzerinden yürütülmektedir. Cari hesap kredilerinde bankalar müşterilerine belirli bir limite kadar ihtiyaçlarına göre kredi kullanma olanağı sunarlar.  Sürekli izlenen, formal ve kısa süreli karakterli olan cari hesap;  işletme malzemesi,  geçici likitide darboğazının finansmanı,  ara (köprü) kredisi ve  sezon kredisi,

6  2.3. Finansman Bonosu  SPK’ nın 24 Aralık 1986 tarihli Tebliği ile belirlenmiş ve bir menkul kıymet olarak düzenlenmiştir.  Söz konusu Kararname’ye göre; son üç yıla ait bilançolarını zararsız kapatan anonim ortaklıklar yine bu kararnameyle mevcut sınırını altı katlına yükseltilen tahvil ihraç sınırının yanı sıra son bir yıla ait bilançolarını karla kapatan ortaklar bilançolarını denetime onaylattıkları taktirde aynı koşullarda finansman bonosu çıkartırlar.  Finansman bonoları genellikle piyasaya fon arz eden emekli ve tasarruf sandıkları ile hayat sigorta şirketleri portföylerine aldırırlar. Bu yolla işletmeler kısa süreli fon gereksinmelerini nakit olarak karşılama olanağı bulurlar.

7 2.5. Faktoring  Kredili satışlarda alacakların vadesinden önce tahsiline olanak sağlayan faktoring işletme varlıklarının bir bölümünün dış kaynaklardan finansmanı olanak sağlamaktadır.

8 2.5. Faktöring  2.5.1. Faktöring Türleri  Geri dönülebilme hakkı açısından faktöring, dönülebilir ve dönülemez faktöring olarak ayrılmaktadır.  Fatura faktöring risk üstlenilmeyen bir faktöring şeklidir. Satıcı faktöring kuruluşu nezdinde alacağını peşin tahsil etme olanağını elde etmekte ancak faturanın ödenmemesi durumunda faktöring kurulu satıcıya yönelir.  Bazı satıcılar ticari itibarları açısından faktöring işleminin örtülü kalmasını tercih eder. Bu durumda kapalı faktöringden söz edilir. Diğer yandan faktör açısından risk üstlenme sınırlıdır. Faaliyetlerin belirli mevsimlerde yoğunlaşan firmalar genellikle sezonluk faktöring tercih ederler.  Ödemenin doğrudan faktöring kuruluşuna yapıldığı ancak faktörün risk üstlenmediği ve alacak tahsilini üstlendiği faktöring şekli toptan faktöring olarak adlandırılır.  Vade faktorinkte hizmet ve güvence fonksiyonları yerine getirilmekte ve fonlama yer almakta. Acente faktorinkte iki farklı uygulama vardır. İlkinde finansman ve risk üstlenme bir arada yer alır. İkincisi ise alacak yönetimi ve tahsil fonksiyonu satıcı firma tarafından yürütülürken güvence ve fonlama fonksiyonu oluşur.  Uluslar arası faktöring ise yurtiçi işlemlerle ilgilenen dış ticaretteki artışa paralel olarak uluslar arası faktöring işlemlerini özel uzman kadrolarla ve uluslar arası acente bağlantılarıyla etkili ve yoğun bir şekilde sürdürür.  Doğrudan ihracat faktoringte müşterinin dış satımından doğan alacaklar iç piyasadaki gibi faktöringe konu olan işlemler uluslar arası olarak uygulanır. Bu durumda iki faktör sistemi olarak anılan sistemde ihracatçı ve ithalatçı ülkelerinin iki faktorink kuruluşu devreye girer.

9 5.2. Faktöringin Fonksiyonları  Finansman fonksiyonu: Faktöring kuruluşu vadeli alacağa karşı nakit ödemede bulunmaktadır. Böyle bir aktif değişim yer almaktadır. Sözleşmeye göre müvekkil mel ve hizmet sayışından doğan gelecekteki alacakları faktöre ödemek durumundadır.  Hizmet fonksiyonu: Faktörün müvekkile sunduğu hizmetler borçlu hesapların izlenmesi, uyarı, tahsilat ve danışmanlık olarak özetlenir.  Risk üstlenme fonksiyonu: dünya pazarlarını sürekli izleyebilen deneyimli elemanlar çalıştırabilen faktöring kuruluşları riskli alacakları daha kolay tahsil eder.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


"FİNANSMAN KAYNAKLARI  İşletmelerde kullanılan kaynaklar vade yapısına göre kısa, orta ve uzun süreli olarak sınıflanabilir. Diğer bir ifade ile bu ülkelerdeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları