Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

P RESENT C ONTINUOUS T ENSE ( Şimdiki zaman ). Konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "P RESENT C ONTINUOUS T ENSE ( Şimdiki zaman ). Konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları."— Sunum transkripti:

1 P RESENT C ONTINUOUS T ENSE ( Şimdiki zaman )

2 Konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları anlatmak için present continuous tense kullanırız. I am studying. (Ben çalışıyorum) We are learning English. (Biz İngilizce öğreniyoruz) He is watching TV.(O TV izliyor)

3 P RESENT CONTINUOUS TENSE CÜMLE YAPISI I amswimming HE,SHE,IT isrunning WE,YOU,THEY arespeaking

4 Süreklilik ifadesi meydana getiren "-ing" eki, eklendiği yükleme süreklilik manası katar. Yani eylemin bir süre devam ettiğini bildirir. Bazı fiillere "-ing" eklenirken, harf değişimleri olabilir. Şimdi bunları inceleyelim.

5 Sonu "-e" ile biten fiillerde, son harf düşer. have drive smile write come close ride phone give having driving smiling writing coming closing riding phoning giving Bazı fiillerde, son harf tekrarlanır cut run stop begin sit put cutting running stopping beginning sitting putting sonu "-ie" ile biten fiillerde bu iki harf de düşer, yerine "y" eklenir. die lie tie dying lying tying

6 Bu tense ile en sık kullanılan zaman bildiren kelimeler; "now, at the moment, today" The children are playing in the garden at the moment. My mother is cooking rice for dinner today. The pupils are sitting in the classroom now. He is studying for his exams this week. They are eating supper now. It is raining today.

7 Cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilden hemen sonra "not" sözcüğünü ekleriz. I am not studying at the moment. I’m not studying at the moment. The cat is not sleeping now. The cat isn’t sleeping now. They are not listening to the teacher. They aren’t listening to the teacher

8 Soru cümlesi oluşturmak için de, yardımcı fiili öznenin önüne koyarız. You are getting ready for school. Are you getting ready for school? Isn’t the driver driving too fast? Are they watching TV at the moment? Aren’t we going to a movie tonight?

9 Bazı fiillerin anlamları continuous olarak kullanılmaya uygun değildir. Bunlara "stative verbs" yani durum bildiren fiiller deriz. See, feel, cost, want, need, remember, think, understand, like, love, hate,dislike Bu fiilleri simple present tense ile kullanmak doğru olur. Olağan dışı durumlarda, continuous olarak kullanımlarına da rastlanabilir. I see a bird. The pillow feels soft. That ring costs a fortune.

10 A RE YOU HAVING FUN ?

11

12 E XERCISE : John……. (read) a book now. What………. (you do) tonight? Jack and Peter……… (work) late today. Silvia…………. (not listen) to music. Maria…… (sit) next to Paul. How many other students……… (you study) with? The phone…….. (not ring). Anna……. (rest) right now. I…….. (talk) on the phone at this moment. Bella……..(cook) dinner now. They…… (help) the teacher right now. He…….. (run) very fast! Julia…….. (bake) a chocolate cake at the moment. I ………. (have) fun!

13 TEST 1. A: ……………………………….? B: I’m singing a song. A) What are you going to do? B) What do you do? C) What are you doing? D) What am I doing? 2. A: Shall we go to the cinema? B: No, let’s …………to the theatre. A) go B) goes C) to go D) going 3. “………..he …………..in the garden now? A) does /work B) is / working C) is / going to work D) shall / working

14 4. A: ………………………..? B: I’m writing a letter. A) What do you do? B) What are you going to do? C) What do you to do? D) What are you doing? 5. A: ………….I …………..your calculator? B: No, I’m sorry.I’m using it now. A) can/ use B) am/using C) must/ use D) do / use !NG!L!ZCE 6 170 6. The students ………………in the garden at the moment. A) works B) work C) are working D) is going to work

15 7. My sister often …………..to pop music. A) is listening B) listening C) listen D) listens 8. A: ……………………………….? B: They are swimming. A) What are they going to do? B) What do they do? C) What are they doing? D) What did they do? 9. A: Can I …………………with Mary in the garden? B: No, you can’t. You must ………….your homework. A) play / do B) playing / do C) to play /to do D) play /doing

16 THE ENDTHE END


"P RESENT C ONTINUOUS T ENSE ( Şimdiki zaman ). Konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları