Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLARI NASIL AYIRABİLİRİZ ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLARI NASIL AYIRABİLİRİZ ?"— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLARI NASIL AYIRABİLİRİZ ?
TANECİK BOYUTU FARKINDAN YARARLANILARAK GELİŞTİRİLEN AYIRMA YÖNTEMLERİ

2 Karışımları Nasıl Ayırabiliriz ?
Karışımın iki veya daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Karışımları bileşenlerine ayırmak için bileşenlerin; Tanecik boyutu, Çözünürlük, Yoğunluk, Erime ve kaynama noktalarındaki farklılık, gibi fiziksel özelliklerden yararlanırız.

3 TANECİK BOYUTU FARKINDAN YARARLANILARAK GELİŞTİRİLEN AYIRMA YÖNTEMLERİ
Tanecik boyutları farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları tanecik boyutlarının farkından yararlanılarak ayrılabilir. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemleri; Ayıklama Eleme Süzme Diyaliz

4 AYIKLAMA YÖNTEMİ Tanecik boyutları, şekilleri,renkleri vb. özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı-katı karışımlarını ayırmada ayıklama yöntemi kullanılır.

5 Ülkemizde bor madenlerinde istenmeyen maddeler bor mineralinden başlangıçta elle ayıklanmaktadır.

6 Ayıklama işlemi makinelerle de yapılmaktadır
Ayıklama işlemi makinelerle de yapılmaktadır. Bu makinelerin bir çok türü vardır. Bu tür makinelerin gelişmişleri olgunlaşmamış,kırılmış, böcek,taş vb. istenmeyen maddeleri karışımdan ayırır.

7 ELEME YÖNTEMİ Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemlerden biridir.

8 SÜZME YÖNTEMİ Bir karışımda sıvı fazın katı fazdan ayrılması için uygulanan işleme süzme denir. İyi bir kristallendirme ile saflaştırma işlemi iyi yapılmış süzme işlemine bağlıdır. Süzme işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlarda birisi huni kullanılarak yapılan basit süzme, diğeri ise goch krozesi kullanılarak yapılan vakum altında süzmedir.

9 DİYALİZ Vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Diyaliz tedavisi bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlar yıl önce ilerlemiş böbrek yetmezliği olan hastalar günler-haftalar içinde kaybedilirdi. Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, bu hastalarda önce yaşam süresini uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. Bu nedenle günümüzde diyaliz hastaları şanslıdır. 

10 Diyaliz tedavisi iki şekilde uygulanabilir; 1. Hemodiyaliz 2
Diyaliz tedavisi iki şekilde uygulanabilir; 1. Hemodiyaliz  2. Periton diyalizi  1. Hemodiyaliz  İlk kez 1944 yılında Hollandalı bir hekim olan Kolff tarafından yapılmıştır. Özel bir membran ile hastanın kanının makineler aracılığı ile temizlenmesi işlemidir. Hemodiyaliz işleminin gerçekleşmesi için yeterli kan akımı sağlanmalı, bir membran ve hemodiyaliz makinesi sağlanmalıdır. Yeterli kan akımınının sağlanması için hastanın atar ve toplar damarı arasında bir pencere ( arteriyovenöz fistül ) yaratılmalı veya hastanın büyük bir toplar damarına geçici kateter konmalıdır.  Hemodiyaliz tedavisi hastanın böbrek yetmezliğinin şiddetine, yaptığı idrar miktarına bağlı olmak üzere haftada kez saat süre ile uygulanır. Yetersiz hemodiyaliz tedavisi hastada hasara ve ölümlere yol açabilir. Hemodiyaliz tedavisi genellikle hastanede veya bir hemodiyaliz ünitesinde uygulanır. Ancak uygun makine ve ekipmanla evde de uygulanabilir.  Türkiye’de yaklaşık 15 bin hemodiyaliz hastası vardır. 

11 Periton diyalizi  Periton karın boşluğunda bulunan organların etrafındaki zar için kullanılan tıbbi terimdir. Periton zarının (membran) insanlardaki yüzey alanı yaklaşık 2 m2’dir. Periton diyalizinde (hemodiyalizden farklı olarak özel bir membran yerine) periton membranı kullanılır. İlk kez 1923 yılında Ganter tarafından gerçekleştirilmiştir. Periton diyalizinin gerçekleşmesi için 3 teknik unsura gereksinim vardır:  1.Karına yerleştirilmiş kateter  2.Uygun diyaliz sıvısı  3.Kateter ve diyaliz sıvısı arasındaki bağlantı sistemi  Periton diyalizi tedavisi değişik şekillerde uygulanabilir. Bunlardan en sık uygulanan teknik sürekli ayaktan periton diyalizidir. Periton diyalizi makinesi kullanılarak değişik periton diyalizi teknikleri geliştirilmiştir. 

12 Örnek Sorular

13

14

15 1.Aşağıdakilerden karışımlardan hangisi, süzerek kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir?
A)Kum-Su B)Kum-–Tuz C)Tuz-Su D)Alkol-–Su E)Zeytinyağı-Su

16 1.Aşağıdakilerden karışımlardan hangisi, süzerek kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir?
A)Kum-–Su B)Kum-Tuz C)Tuz-Su D)Alkol-–Su E)Zeytinyağı-Su

17 2. I.Buharlaştırma II.Mıknatıs yaklaştırma III.Suda çözme IV.Süzme
Toz halinde karışmış bulunan tuz, kömür ve demiri birbirinden ayırmak için, aşağıdakilerden hangileri, hangi sırayla uygulanmalıdır? A)I,II,III B)II,III,I C)II,I,III,IV D)IV,II,III,I E)II,III,IV,I

18 2. I.Buharlaştırma II.Mıknatıs yaklaştırma III.Suda çözme IV.Süzme
Toz halinde karışmış bulunan tuz, kömür ve demiri birbirinden ayırmak için, aşağıdakilerden hangileri, hangi sırayla uygulanmalıdır? A)I,II,III B)II,III,I C)II,I,III,IV D)IV,II,III,I E)II,III,IV,I

19 A)Renk farkından yararlanarak cımbız ile ayırmak.
3.Karışık halde bulunan pudra şekeri ile kırmızı toz biberi ayırmak için en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir? A)Renk farkından yararlanarak cımbız ile ayırmak. B)Tat farkından yaralanarak ayırmak. C)Öz kütle farkından yaralanarak ayırmak D)Sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yaralanarak ayırmak. E)Erime noktası farkından yaralanarak ayırmak.

20 A)Renk farkından yararlanarak cımbız ile ayırmak.
3.Karışık halde bulunan pudra şekeri ile kırmızı toz biberi ayırmak için en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir? A)Renk farkından yararlanarak cımbız ile ayırmak. B)Tat farkından yaralanarak ayırmak. C)Öz kütle farkından yaralanarak ayırmak D)Sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yaralanarak ayırmak. E)Erime noktası farkından yaralanarak ayırmak.

21 I. Demir tozu – talaş karışımı II. Deniz suyu III. Su –kum karışımı
4. I. Demir tozu – talaş karışımı II. Deniz suyu III. Su –kum karışımı Yukarıdakilerden hangileri bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

22 I. Demir tozu – talaş karışımı II. Deniz suyu III. Su –kum karışımı
4. I. Demir tozu – talaş karışımı II. Deniz suyu III. Su –kum karışımı Yukarıdakilerden hangileri bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

23 D) Ayrımsal kristallendirme E) Eleme
5.Kum ve demir tozu karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Mıknatısla ayırma B) Süzme C) Suda yüzdürme D) Ayrımsal kristallendirme E) Eleme

24 D) Ayrımsal kristallendirme E) Eleme
5.Kum ve demir tozu karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Mıknatısla ayırma B) Süzme C) Suda yüzdürme D) Ayrımsal kristallendirme E) Eleme

25 Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

26 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

27 Hazırlayan; Taha Yasin ÖZEL 103 http://www.facebook.com/taha.ozel.3


"KARIŞIMLARI NASIL AYIRABİLİRİZ ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları