Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Nedir? İngiltere “Sanayi İnkılâbı” 18. yy.da İngiltere’de başlayıp dünyaya yayılan el tezgâhlarının yerine fabrikaların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Nedir? İngiltere “Sanayi İnkılâbı” 18. yy.da İngiltere’de başlayıp dünyaya yayılan el tezgâhlarının yerine fabrikaların."— Sunum transkripti:

1

2

3 Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Nedir? İngiltere “Sanayi İnkılâbı” 18. yy.da İngiltere’de başlayıp dünyaya yayılan el tezgâhlarının yerine fabrikaların kurulduğu, insan gücünün yerine makinelerin kullanıldığı ve seri üretimin yapıldığı teknolojik gelişmelere “Sanayi İnkılâbı” denir. 1700 ‘li Yıllarda eski kömür Ocakları’nda en büyük sorun Yer altı Suları idi ve bunun boşaltılması gereği ortaya çıktı. Bu zorunluluk buhar ile çalışan makinelerin icadını ortaya çıkardı. Buharla Çalışan Su Pompaları

4 Sanayi İnkılabı’nın (Endüstri Devrimi) Sebepleri Nelerdir? 16. Yüzyılda Avrupa’daki hızlı nüfus artışı 11 Kırdan kente göçün artmasıyla kentlerde sanayide çalışacak hazır işgücünün olması Kırdan kente göçün artmasıyla kentlerde sanayide çalışacak hazır işgücünün olması 22 Yaşam düzeyinin yükselişi 33 Orta Amerika'dan sömürülerek getirilen bolca altın Orta Amerika'dan sömürülerek getirilen bolca altın 44 Avrupalıların sömürdükleri malları sanayi de kullanmaları ve sonra tekrar sömürgelere satması Avrupalıların sömürdükleri malları sanayi de kullanmaları ve sonra tekrar sömürgelere satması 55 Burjuva sınıfının gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması Burjuva sınıfının gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması 66

5 Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Hangi Ülkede Başlamıştır? Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) ilk olarak İngiltere'de dokuma endüstrisinde başladı. Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi ve yararlanılmaya başlandı. XVIII. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de başlayan sanayileşme daha sonra Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve Japonya'da da gerçekleşmiştir.. Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Neden İngiltere’de Başlamıştır? 1 1 Ekonomisinin çok iyi olmasıEkonomisinin çok iyi olması 2 2 Hammaddeyi bol miktarda temin etmesiHammaddeyi bol miktarda temin etmesi 3 3 Büyük bir sömürgeci olduğundan dolayı geniş bir pazar alanına sahip olmasıBüyük bir sömürgeci olduğundan dolayı geniş bir pazar alanına sahip olması Dokumacılığın lideri olmasıDokumacılığın lideri olması

6 John Kay dokuma işlemini makineleştirdi 1733 James Watt buhar motorunu icat etti 1765 Richard Arkwright suyla çalışan ilk iplik eğirme makinesini icat etti 1771 Buhar makinesi ilk defa Avrupa’da kullanıldı 1781 İlk demir tekneli gemi suya indirildi 1790 Raylar üzerinde ilerleyen ilk buharlı lokomotif yapıldı 1804 İngiltere’de ilk buharlı tren yolu hizmete girdi 1825 İlk modern maden eritme ocağı faaliyete geçti 1828 Krupp tarafından Bassemer çelik yöntemi geliştirildi 1855 Benz, benzinle çalışan ilk arabayı icat etti 1885

7

8

9

10

11 Sanayi İnkılabı’nın (Endüstri Devrimi) Sonuçları Nelerdir? BÜYÜK FABRİKALAR BÜYÜK FABRİKALAR kuruldu ve Seri-Kaliteli Üretime geçilmesiyle üretimde büyük bir artış meydana geldi. Özellikle DOKUMA SANAYİ oldukça gelişti. 11 Ulaşım sistemine bağlı olarak devletler arasındaki ticaret arttı. Bu durum beraberinde rekabeti getirdi. 22 HAMMADDEPAZAR ARAYIŞI HAMMADDE ve Ürettikleri Malları satacakları PAZAR ARAYIŞI arttı. 33 MODERN İŞÇİ SINIFI MODERN İŞÇİ SINIFI doğdu. Öbür tarafta El İşçiliğine dayanan Ülkelerin Ekonomisi çöktü… Örneğin OSMANLI DEVLETİ… 44 sendikalar İşçiler kendilerini korumak amacıyla yeni düşünce akımları ortaya çıkarıp, sendikalar kurdular. 55 SÖMÜRGECİLİK I.DÜNYA SAVAŞI Hammadde Arayışına bağlı olarak, SÖMÜRGECİLİK yaygınlaştı. Sömürgeciliğin yaygınlaşmasıyla, gelecekte I.DÜNYA SAVAŞI ‘nın çıkmasına neden oldu. 66

12 1700 ‘li Yıllarda Eski Kömür Ocakları’nda en büyük sorun Yer altı Suları idi. ve bunun boşaltılması gereği ortaya çıktı… Bu zorunluluktan dolayı buharla Çalışan Su Pompaları yapıldı. Buharla Çalışan Makinelerin Hayata Girmesiyle ; bu sistemle çalışan araçların ortaya çıktı. Buharla Çalışan Büyük Motorlu Makineler Buhar Gücüyle Çalışan Fabrikaların Kurulması

13 Sanayi İnkılabı’nın (Endüstri Devrimi) Osmanlı Devleti’ ne Etkileri Nelerdir? Sanayi İnkılabı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler Endüstri İnkılabını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar kaynağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılabı çok büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgahlarından oluşan yerli sanayi dağıldı.. Kapitülasyonlar Denizde uygulanan Kapitülasyonlar nedeniyle Avrupa'dan ucuz ve kaliteli sanayi ürünlerinin Osmanlı pazarına girmesiyle Osmanlı ülkesinde: Küçük sanayi atölyeleri ortadan kalktı. İşsizlik arttı. Dış ticarette denge bozuldu. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı pazarları Avrupa mallarının işgaline uğradı. Ekonomide başlayan bu gerileme siyasi çöküşü hızlandırdı Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan ve dışarıdan sanayi ürünü (mamul madde) alan bir ülke haline geldi. Ekonomide başlayan bu gerileme siyasi çöküşü hızlandırdı

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Dinlediğiniz için teşekkürler


"Sanayi İnkılabı (Endüstri Devrimi) Nedir? İngiltere “Sanayi İnkılâbı” 18. yy.da İngiltere’de başlayıp dünyaya yayılan el tezgâhlarının yerine fabrikaların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları