Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİLERİN TABLOLARLA GÖSTERİLMESİ Prof. Dr. Hamit Acemoğlu Tıp Eğitimi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİLERİN TABLOLARLA GÖSTERİLMESİ Prof. Dr. Hamit Acemoğlu Tıp Eğitimi AD."— Sunum transkripti:

1 VERİLERİN TABLOLARLA GÖSTERİLMESİ Prof. Dr. Hamit Acemoğlu Tıp Eğitimi AD

2 Amaç: Bu konu sonunda öğrencilerin tablo yapımı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. 2/ 21

3 Öğrenim Hedefleri: Bu konu sonunda öğrencilerin aşağıdaki hedeflere ulaşması beklenmektedir: – Verilerin sınıflandırılmasını açıklayabilecek – Tablolarda bulunması gereken temel özellikleri açıklayabilir, – Tablo çeşitlerini sayabilir 3/ 21

4 4

5 Verilerin sınıflandırılması Veri seti-dizi-set – Verilerin elde ediliş şekliyle gösterilmesi Sınıflandırma – Veri setinde belirli bir değere veya belirli iki değer aralığındaki değerlere sahip kaç birim olduğunun sayılmasıdır. 5/ 21

6 Kategorik verilerin sınıflandırılması Kategorik veriler sınıflandırılırken değişkenin kaç kategorisi (sınıf, alt seçenek) varsa belirlenir. Elle sınıflama 6 Eğitim DurumuKodÇetelemeFrekans Okur yazar 1IIIII I6 İlköğretim2IIIII III8 Lise3IIIII IIIII III13 Üniversite4IIIII IIIII IIIII II17 Toplam 44 / 21

7 Kategorik verilerin SPSS’de sınıflandırılması Veri girişi Analayze>Descriptive statistics>Frequencies …kategorik değişkeni/leri Variable(s) alanına taşınır.>OK 7/ 21

8 Nümerik verilerin sınıflandırılması Sınıf sayısı ve sınıf aralığının belirlenmesi – En küçük(min) ve en büyük(max) değerler saptanır – Dağılım aralığı hesaplanır:Max-min – Sınıf sayısı: 8-16 (5-20) – Sınıfların alt ve üst değerleri bir önceki ve sonraki sınıfların alt ve üst değerleri ile çakışmayacak biçimde seçilmelidir. 8/ 21

9 Nümerik verilerin SPSS’de sınıflandırılması Transform>Recode into Different variables 9/ 21

10 10/ 21

11 Tablo yapım kuralları Neden gerekli? Her tablo metinden bağımsız olarak kendini açıklayıcı olmalıdır. Her tablonun bir numarası ve başlığı olmalıdır. Başlık ne, nerede, ne zaman sorularına yanıt vermelidir. 11

12 Tablo yapım kuralları Satır ve sütunların başlıkları olması gerekir. Ayrıca kullanılan birimlerin de belirtilmesi gerekir (yıl, mg/dl, hız 1000’de). Sütun ve satırların toplamı olmalıdır. Kısaltmalar varsa dipnot olarak açıklanmalıdır. 12

13 Tablo yapım kuralları Tabloda (ve metinde) p<0.05 veya p<0.01 yerine gerçek p de ğ erleri verilmeli P=0.002, p=0.025, p=0.038, p=0.045 İstatistiksel farklılık genellikle son sütunda verilir Bazen ara satırlarda da P değerleri verilebilir 13

14 Table 4: Serum zinc level measured before and 6, and 12 weeks after starting treatments TreatmentsSerum zinc level ug/dl baseline6 weks12 weeksp-value Group 1, n=17 Zinc sulphate 65.5+ 10.682.4+ 9.8 * 90.3+ 11 * P<0.05 Group 2, n=18 Zinc sulphate + Methotrexate 61+ 15.580.6+ 15.1 * 92.5+ 19.5 * P<0.05 Group 3, n=18 Methotrexate 64.6 +1361.1+ 10.767.4+ 11.5NS *significantly different (P-value < 0.05) from the corresponding baseline value / 21 14

15 Table 4. Serum zinc level measured before and 6, and 12 weeks after treatment TreatmentsSerum zinc level, µ g/dlP value Baseline6 weeks12 weeks Group 1, n=17 Zinc sulphate 65.5± 10.682.4±9.8 * 90.1±11.0 * <0.05 Group 2, n=18 Zinc sulphate+ Methotrexate 61.0±16.080.6±15.1 * 92.5±19.1 * <0.05 Group 3, n=18 Methotrexate 64.6±1.061.1±10.767.4±11.5NS *significantly different (P-value < 0.05) from the corresponding baseline value / 21 15

16 Tabloların Kısımları a, b, c gibi / 21 16

17 Tablo Türleri 1. Tek değişkenli tablo- Marjinal tablo

18 2. İki veya üç değişkenli tablo – Çapraz tablo Bağımlı değişkenin sütunda, bağımsız değişkenlerin satırda olması önerilir! / 21 18

19 Kelimeler mi? Tablo mu? Grafik mi? Rakamlar az ve karmaşık de ğ ilse tablo veya grafik çizmeyin, sonuçları metinde verin Sadece raporunuza süs katmış olursunuz Veriler belli bir de ğ ere do ğ ru e ğ ilim gösteriyorsa veya bir sayısal de ğ erde belirgin kümelenme varsa Grafik çiz Çok sayıda rakam var ve rakamlar belirli kümelenme göstermiyorsa Tablo yap 19

20 Tablonun ne kadarı açıklanmalı? Tabloyla ilgili metin, tablodaki önemli bulguları vurgulayıcı nitelikte olmalıdır Tablodaki tüm bilgilerin metinde tekrarlanması yanlıştır Tablodaki bilgiler metinde verilebiliyorsa tablonun iptal edilmesi düşünülmelidir Makalede, tablo, resim ve şekillere mutlaka atıfta bulunulmalıdır. 20

21 Özet


"VERİLERİN TABLOLARLA GÖSTERİLMESİ Prof. Dr. Hamit Acemoğlu Tıp Eğitimi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları