Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname""— Sunum transkripti:

1 1

2 DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : 13.12.1983 Resmi Gazete : 14.12.1983-18251 (Mükerrer)  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlığımız birimleri, Defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden, İlçelerde ise 13 Malmüdürlüğünden oluşmaktadır. 2

3 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Merkez Birimleri :  Muhakemat Müdürlüğü  Muhasebe Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğü  Personel Müdürlüğü  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü İlçe Birimleri :  Akçakale Malmüdürlüğü Karaköprü Malmüdürlüğü  Birecik Malmüdürlüğü Siverek Malmüdürlüğü  Bozova Malmüdürlüğü Suruç Malmüdürlüğü  Ceylanpınar Malmüdürlüğü Viranşehir Malmüdürlüğü  Eyyübiye Malmüdürlüğü  Haliliye Malmüdürlüğü  Halfeti Malmüdürlüğü  Harran Malmüdürlüğü  Hilvan Malmüdürlüğü 3

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Defterdarlığın Görevleri :  Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Taşra Teşkilatı olarak Defterdarlığımız özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır.  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,  Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,  Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,  Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 4

5 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU:  Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 286 kadrodan 178’i dolu, 108’i boş olup, ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 3 geçici personel çalışmaktadır. Toplam kadromuzun % 62’si dolu, % 38‘i boş olup, Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 40444 Valilik Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 138104 242 5

6 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM DEFTERDAR 101 DEFTERDAR YARDIMCISI 101 BİRİM MÜDÜRLERİ 15419 MÜDÜR YARDIMCISI 505 HAZİNE AVUKATI 505 MÜHENDİS 1-1 DEFTERDARLIK UZMANI 909 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI 202 TEKNİKER 101 TOPLAM 40444 6

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM ARAŞTIRMACI011 SİVİL SAVUNMA UZMANI011 ŞEF101121 V.H.K.İ.8637123 MEMUR71320 ŞOFÖR437 TEKNİSYEN101 YARDIMCI HİZMETLER172643 VEZNEDAR12 24 TAHSİLDAR101 TOPLAM138104242 GENEL TOPLAM178108286 Geçici Personel Sayısı: 3 (657 sayılı Kanunun 4/C ) 7

8 DEFTERDARLIĞIN TAŞIT DURUMU 8 Toplam 14 taşıtın 7’si 10 yaş üzerinde olan araçlardır. CİNSİ:MODELİ: PLAKASI: ADED İ: TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM: Ford Transit Connect201363 M 35021Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan)201263 K 8781 1Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Fluence201106 DD 7860 1Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Connect)201063 ZR 708 1Küç. ve Ort.Ölç.Mük.Grup Baş. Renault Broadway taksi199663 PR 129 1Defterdarlık Milli Emlak Müd. BMC (Tanker)199963 AU 6931Defterdarlık Milli Emlak Müd. BMC (Tanker)201063 ZY 2701Defterdarlık Milli Emlak Müd. Mitsubishi (Kamyonet)201163 PA 3971Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Broadway taksi199563 NC 347 1Akçakale Malmüdürlüğü Tofaş -Fiat199163 LN 252 1Birecik Malmüdürlüğü Renault Sedan199663 VS 710 1Bozova Malmüdürlüğü Renault Toros199163 TC 834 1Harran Malmüdürlüğü Renault Sedan199263 AN 085 1Ceylanpınar Malmüdürlüğü Ford Transit Connect200673 AL 7271Viranşehir Malmüdürlüğü

9 SAYMANLIK FAALİYETLERİ İlimizde saymanlık faaliyetleri;  Muhasebe Müdürlüğü,  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  13 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.. 9

10 10 SAYMANLIK FAALİYETLERİ TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % 2.574.5531.166.09145,29 TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % 2.254.960546.99324,26 31/12/2015 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 31/05/2016 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Geliri (Bin)

11 11 SAYMANLIK FAALİYETLERİ 31/12/2015 tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri DÖNEMİTUTAR 01/01/2015-31/12/20153.622.614 (Bin TL) Tahsilatın gideri karşılama oran % 32 ‘dir. 31/05/2016 tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri DÖNEMİTUTAR 01/01/2016-31/05/20161.844.065 (Bin TL) Tahsilatın gideri karşılama oran % 29 ‘dur.

12 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  01/01/2015-31/12/2015 dönemi Defterdarlığımız milli emlak gelirleri: 12 01/01/2015-31/12/2015 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ8.273.482 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ1.301.097 ECRİMİSİL GELİRİ3.514.691 LOJMAN KİRA GELİRİ4.995.122 İRTİFAK HAKKI GELİRİ246.607 TAŞINIR SATIŞ GELİRİ118.838 TOPLAM18.449.837

13 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İl genelinde 46.364 adet gelir getirebilir, 3.754 adet tahsisli olmak üzere toplam 50.118 adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır.  01/01/2016-31/05/2016 dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 01/01/2016-31/05/2016 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ4.353.213 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ734.569 ECRİMİSİL GELİRİ1.325.464 LOJMAN KİRA GELİRİ2.386.054 İRTİFAK HAKKI GELİRİ40.288 TAŞINIR SATIŞ GELİRİ23.354 TOPLAM8.862.942 13

14 14 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ : 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi, 19/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenen taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 09/12/2015 tarihli ve 30377 sayılı ve Yatırım Teşvik konulu yazısında; 4706 Sayılı Kanunun Ek-3 maddesi kapsamında 2015 yılına kadar İlimize ait ilan edilen 40 adet taşınmaz mevcut olup, 2015 yılından sonra ilan edilen taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir. Ait Olduğ u Ay İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Toplam Yüz Ölçümü (m 2 ) Cinsiİrtifak Hakkı Verilecek Kısım(m 2 ) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Yatırım TürüTaşınmazın İrtifak Hakkı Verilecek Kısmının Toplam Rayiç Değeri (TL) Bakanlığımız İle yapılan En Son yazışmanın tarih ve Sayısı OcakŞ.UrfaHalfetiKaraotlak174131.360Arsa3x10.453Sanayi AlanıSanayi Yatırımı 10.976.161,0001/10/2014 tarihli ve 3129- 16946/36297 sayılı yazınız. OcakŞ.UrfaHilvanYeni Mahalle 3064.988Arsa4.988Katı Atık ve Bertaraf Tesis Alanı Sanayi Yatırımı 748.306,5012/12/2014 tarihli ve 42373- 3129/17437 sayılı yazınız. ŞubatŞ.UrfaEyyübiyeUmuroba115282.961Taşlı Tarla 82.961İmarsızHayvancılık912.571,0020/01/2011 tarihli ve 3129- 14923/2157 sayılı yazınız. ŞubatŞ.UrfaEyyübiyeUmuroba1153143.238Taşlı Tarla 143.238İmarsızHayvancılık1.575.618,0020/01/2011 tarihli ve 3129- 14923/2157 sayılı yazınız. MartŞ.UrfaEyyübiyeKaraali153151.346Tarla51.346İmarsızHayvancılık616.152,0024/03/2011 tarihli ve 3129- 9432 sayılı yazınız. MartŞ.UrfaAkçakaleAlatlar1211415.405Tarla415.405İmarsızYatırım Türü belirtilmemi ş 1.038.514.825İlk Yazışma NisanŞ.UrfaHaliliyeGülveren19619.468Tarla9.468İmarsızEğitim284.057,7002/09/2013 tarihli ve 3129- 16979/34104 sayılı yazınız. NisanŞUrfaHilvanYeni30711.951Arsa11.951Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Sanayi1.075.607,10İlk Yazışma

15 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ: DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK TAŞINMAZLARI: AY-YILMayıs-2016 İLÇE ADI MAHALLE SAYISI (1) BİNALAR ARSA VE ARAZİLER HİZMET MİSAFİRHANE (4) TÜM KAMU (5) LOJMAN SAYISI DOSYA BAZINDA İŞGALLİ(ECRİMİSİL) TAŞINMAZ ADEDİ TAHSİSLİ (7)İRATLI (8)İLİŞİKLİ (9)TOPLAM (10) TAHSİSLİ (2) KİRALIK (3) ADEDİm2ADEDİm2ADEDİm2ADETm2 Merkez 458390 11193412.4501210129.821.939,8910.719503.953.146,29695713.372.745,3412.6241.347.147.831,52 Akçakale 9236 1 365750245.113.569,624.673176.877.720,9729213.791.099,965.467235.782.390,55 Birecik 8141 149 13718.107.022,862.157109.311.624,74126 2.420127.418.647,60 Bozova 8624 1 116775139.840.314,774.034183.358.098,23224.696,154.787223.223.109,15 Ceylanpınar 35212 687018784.446.212,448.292227.274.709,51 8.370231.720.921,95 Harran 10115 1168941831.734.054,652.205158.313.751,9756803.712,002.444160.851.518,62 Halfeti 3827 413041111.015.696,662.57187.284.624,42217.330,122.68488.317.651,20 Hilvan 4419 81048357.167.023,551.471157.665.143,40 1.506164.832.166,95 Siverek 22784 50143330.598.791,253.744424.822.918,1524690.855,504.201456.112.564,90 Suruç 8562 92187619813.226.593,081.58766.746.347,96 1.78579.972.941,04 Viranşehir 1131162174137911679.050.545,284.911519.633.095,33 5.027598.683.640,61 TOPLAM 13608354142592297943754370.121.764,0546.3642.615.241.180,971.197728.700.439,0751.3153.714.063.384,09 15

16 6292 SAYILI KANUNA GÖRE ŞANLIURFA VE İLÇELERİNE AİT HAZİNE TAŞINMAZLARINA YAPILAN SATIN ALMA TALEPLERİ (31/05/2016 tarihi itibariyle) SIRA NOİLİİLÇESİ 6292 SK.NA GÖRE YAPILAN SATIŞ TALEP ADEDİ 1ŞanlıurfaMerkez 7.983 2ŞanlıurfaAkçakale 1.730 3ŞanlıurfaBirecik 592 4ŞanlıurfaBozova 2.927 5ŞanlıurfaCeylanpınar 25 6ŞanlıurfaHalfeti 767 7ŞanlıurfaHarran 1.515 8ŞanlıurfaHilvan 1.717 9ŞanlıurfaSiverek 12.003 10ŞanlıurfaSuruç 1.197 11ŞanlıurfaViranşehir 1.499 TOPLAM 31.955 16

17 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlığımıza tahsisli 67 adet lojman bulunmakta olup bunların 59 adedi doludur. İLÇENİN ADILOJMAN ADEDİDOLUBOŞ MERKEZ41392 AKÇAKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ12111 BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ954 HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ6 6 0 HİLVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ11 SURUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ11 VİRANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ321 TOPLAM73658 17

18 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ : Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI (*) DAVACI 802 DAVALI 3.611 TOPLAM 4.413 CEZA DAVALARI (**) MÜDAHİL 4.873 DAVALI 545 TOPLAM 5.418 İDARİ DAVALAR (***) DAVACI 21 DAVALI 99 TOPLAM 120 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE/DEVİR 76 HAZİNE ALEYHİNE 34 GENEL TOPLAM 9.951 18 (* ) Hukuk Davaları:Tapu İptali ve Tescil, Rücu ve Tazminat, Kamulaştırmasız El Atma, Tespite İtiraz davaları v.b, (**) Ceza Davaları: 5607 sayılı Yasaya Muhalefet (Kaçakçılık), 312 sayılı VUK muhalefet, Haksız Tutuklama Tazminatları, Evrakta Sahtecilik, Köy Ortak Malına Tecavüz davaları v.b, (*** )İdari Davalar: Tam Yargı-İptal Davaları (Atama iptali, Ecrimisil İhbarnamesi İptali, Hak Alacağı v.b,)

19 İHTİYAÇLAR: 19  Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı:  Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerine Malmüdürü, Muhasebe Müdürlüğüne 1 Saymanlık Müdür Yardımcısı ve Milli Emlak Müdürlüğüne 1 Müdür Yardımcısı atamasının yapılması.

20 20  Hazine Avukatı ve Teknik Eleman İhtiyacı : -3 Hazine Avukatı - 2 Harita Teknikeri - 1 Şehir Planlayıcısı  Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : Defterdarlığımız Merkezine Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni kökenli denetimden sorumlu 4 Defterdarlık Uzmanı (2 Milli Emlak, 2 Muhasebe), 18 Uzman Yardımcısı, 5 Memur, 7 VHKİ, 2 Veznedar, 3 adet Şoför, 1 adet Teknisyen, 10 adet Hizmetli, 1 adet Bekçi ve 1 adet Aşçıya ihtiyaç vardır.  Taşıt İhtiyacı: Defterdarlığımız Siverek, Halfeti, Suruç ve Hilvan ilçeleri için birer arazi taşıtı ihtiyacımız bulunmaktadır. Arz ederim.


"1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları