Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBERLERİ T ANIYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBERLERİ T ANIYALIM"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBERLERİ T ANIYALIM
A.Ü.İ.F.

2 ÜNİTE:PEYGAMBERLERİ TANIYALIM
Allah mesajlarını insanlara peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Peygamberlerin gönderilmeleri Allah’ın insanlara bir yardımıdır. Peygamberlere gelen mesajlar aynı amaca yöneliktir.

3 Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri.
Peygamberlerin nitelikleri. Kuran’da adı geçen peygamberler.

4 Allah resulü (s.a.v) buyurdu:
“Benden önceki peygamberlerle ben şuna benzeriz:Bir adam göz kamaştırıcı bir bina yaptırmıştır.Ancak duvarların bir köşesinde bir tuğlalık gedik bırakmıştır.İnsanlar,evin etrafını dolaşıp, evi beğenmiş ve şöyle demişlerdir:”Şu tuğla da şu açık olan yere konsa çok iyi olur.”İşte ben o tuğlayım. Peygamberlerin de sonuncusuyum.” BUHARİ

5 DAVRANIŞ I:Allah,peygamber ve insan kavramlarını yazma/söyleme
KONU:ALLAH MESAJLARINI İNSANLARA PEYGAMBERLER ARACILIĞI İLE GÖNDERMİŞTİR HEDEF I:Allah,peygamber ve insan kavramları arasındaki ilişkinin anlam bilgisi. DAVRANIŞ I:Allah,peygamber ve insan kavramlarını yazma/söyleme

6 ETKİNLİK I:Yazılı ve sözlü anlatım
ETKİNLİK II:Konuyu açıklayıcı diyagram.

7 İNSAN- ALLAH İLİŞKİLERİNDE PEYGAMBERLERİN GÖREVLERİ
Peygamberler insanlar arasından seçilmiş ve Allah’tan aldıkları emirleri insanlara iletmekle yükümlü elçilerdir.

8 A.Ü.İ.F.

9 KONU:PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLMELERİ ALLAH’IN İNSANLARA BİR YARDIMIDIR.
HEDEF I:Peygamberlerin gönderilmelerinin amacı ve sonucunu yorumlayabilme. DAVRANIŞ I:Allah’ın peygamber göndermesinin insanlara bir yardım olduğu sonucunu çıkarır. DAVRANIŞ II:Peygamber gönderilmesinin ardından insanların elde edeceği kazanımları ayırt eder. A.Ü.İ.F.

10 ETKİNLİK I:Örneklerle Allah’ın peygamber göndermesinin insanlara yararları açıklanır.
ETKİNLİK II:Peygamberli ve peygambersiz yaşam arasındaki farkları düşünmeleri sağlanır. A.Ü.İ.F.

11

12 NUH’UN GEMİSİ

13 KONU:PEYGAMBERLERE GELEN MESAJLAR AYNI AMACA YÖNELİKTİR
HEDEF I:Peygamberlere gelen mesajların ortaklığını açıklayabilme. DAVRANIŞ I:Peygamberlere gelen mesajların ortak olduğunu savunur,konu hakkında destekleyici örnekler verir.

14 ETKİNLİK I:Peygamber kıssaları anlatılarak,öğrencilerin,ortak mesajları tespit etmesi sağlanır.

15 HZ.YAKUP’UN SABRI Hz. Yakup’un on iki oğlu vardı ,bunlar içerisinde Hz. Yakup en çok Yusuf’u severdi. Yusuf’u kıskanan kardeşleri onu bir kuyuya attılar ve babalarına “Yusuf’u kurt yedi.” dediler.Hz. Yakup bunun üzerine sürekli ağladı ve gözleri kör oldu. Fakat Hz. Yakup isyan etmedi ve sabır ve ümitle Yusuf’un ölmemiş olmasını ve ona kavuşabilmeyi diledi. Sonunda dileği gerçekleşti ve Yusuf’una kavuştu.

16 HZ.EYYÜB’ÜN SABRI Bela ve musibetlerin her türlüsüne uğrayan Hz. Eyyüb, sabırda bütün insanlığın en büyük örneklerinden biridir.Hz. Eyyüb’ün serveti elinden alınır, iflas eder. Sonra evi yıkılır ve altında kalan bütün çocukları ölür.Elinden alınan servet ve çocukları için şöyle dediği söylenir:”Zaten onlar Allah’a aitti.Onları bize emanet olarak vermişti.Onları ister bırakır, ister geri alır. Ben çıplak olarak doğdum, toprağa da çıplak olarak döneceğim.”

17 KONU:PEYGAMBERLERİN İNSANLARDAN SEÇİLMESİNİN NEDENLERİ
HEDEF I:Peygamberlerin neden insanlardan seçildiğini analiz edebilme. DAVRANIŞ I:Peygamberlerin insan olarak seçilmesinin insanlığa sağladığı kazanımları ayrıştırır. DAVRANIŞ II:Peygamberlerin insanlardan seçilmemesi halinde ortaya çıkabilecek sorunlar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar.

18 ETKİNLİK I:Öğrencilere sorulan sorularla, peygamberlerin insan dışı varlıklar olmaları halinde,ortaya çıkacak durumları değerlendirmesi sağlanır.(örnek:peygamberlerin melek olması) ETKİNLİK II:Bu konuda örnek ayetler verilerek,peygamberlerin insanlardan olması gerektiği düşüncesi pekiştirilir.

19 “Peygamberleri onlara dedi ki:Biz de sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah peygamberlik nimetini kullarından dilediğine bağışlar. Allah’ın izni olmadan da biz size hiçbir delil getiremeyiz. Mümin olanlar ancak Allah’a tevekkül etsinler.” İBRAHİM 11 A.Ü.İ.F.

20 Öğrencilere bu ayetten ne anladıkları sorulur, peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin faydaları hakkında düşünmeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilere;(eğer peygamberler melekler arasından seçilmiş olsaydı,insanların verecekleri tepkiler neler olurdu?)sorusu yöneltilebilir. A.Ü.İ.F.

21 “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yiyip içen ve pazarda dolaşıp, alış-veriş eden kimselerdi. Biz sizi çeşitli nimet mertebelerine eriştirmek suretiyle birbiriniz için imtihan vesilesi kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin ise her şeyi hakkıyla görendir.” FURKAN 20 A.Ü.İ.F.

22 KABE’Yİ HZ. İBRAHİM İNŞA ETMİŞTİR
A.Ü.İ.F.

23 KONU:PEYGAMBERLERİN NİTELİKLERİ
HEDEF I:Peygamberlerin niteliklerinin (doğru olmak,güvenilir olmak,akıllı ve zeki olmak,Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek.) temel özelliklerini kestirebilme. DAVRANIŞ I:Peygamberlerin doğru olduklarını izah eder. DAVRANIŞ II:Peygamberlerin güvenilir olduklarını izah eder.

24 DAVRANIŞ III:Peygamberlerin akıllı ve zeki olduklarını izah eder.
DAVARANIŞ IV:Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirdiklerini izah eder.

25 ETKİNLİK I:Peygamberlerin bu niteliklerde ön plana çıkmış olanlarının örnekleri verilir. (örnek:peygamberimizin güvenilirliği.) ETKİNLİK II:Günlük hayattan verilecek ve öğrencilerden verilmesi istenecek örneklerle konu desteklenir.

26 PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV

27

28 KONU:KURAN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER
HEDEF I:Kuran’da adı geçen peygamberlerin isimlerinin sıra bilgisi DAVRANIŞ I:Kuran’da adı geçen peygamberlerin isimlerini bildirir/belirtir/sıralar...

29 ETKİNLİK I:Kuran’da adı geçen peygamberlerin isimlerinin yazılı olduğu bir asetat yansıtılır

30 KURANDA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER
HZ.ADEM HZ.İDRİS HZ.ŞİT HZ.NUH HZ.HUD HZ.SALİH HZ.İBRAHİM HZ.İSMAİL HZ.İSHAK HZ.LUT HZ.YAKUP HZ.YUSUF HZ.ŞUAYB HZ.MUSA HZ.HARUN HZ.DAVUD HZ.SÜLEYMAN HZ.İLYAS HZ.ELYESA HZ.ZÜLKİFL HZ.YUNUS HZ.ZEKERİYA HZ.YAHYA HZ.İSA HZ.MUHAMMED

31 Aşağıda özellikleri verilen peygamberleri isimleriyle eşleştiriniz.
-Babasız doğan peygamber HZ.NUH -Zenginliğiyle tanınan hükümdar HZ.LUT peygamber -Kabeyi inşa eden peygamber HZ.MUHAMMED -İlk insan ilk peygamber HZ.İBRAHİM -Son peygamber HZ.İSA -Tufan HZ.İDRİS HZ.SÜLEYMAN HZ.ADEM

32 SUNUMU HAZIRLAYANLAR 00071014 FATİH İPEK 00071017 İLYAS AKILLIOĞLU
EKREM SAKALLI VEYSEL ÖZKAN A.Ü.İ.F.


"PEYGAMBERLERİ T ANIYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları