Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-Beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir A-Sakat kalma B-Yaralanma C-Hastalık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-Beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir A-Sakat kalma B-Yaralanma C-Hastalık."— Sunum transkripti:

1 1-Beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir A-Sakat kalma B-Yaralanma C-Hastalık D-Düşme E-Kaza

2 Doğru cevap E

3 2-İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engele uğratan olaya ……. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A-Yangın B-Kaza C-Yaralanma D-İş Kazası E-Düşme

4 Doğru cevap D

5 3-Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin en başında yer alır? A-Güvensiz şartlar B-Güvensiz Hareketler E-Makineler C-Hastalık D-Bilinmeyen nedenler

6 Doğru cevap B

7 4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-%98 iş kazaları önlenebilir. B- İş kazalarının tüm sebebi güvensiz şartlardan kaynaklıdır. C- % 50 kolaylıkla önlenebilir. D-İş kazalarının%79.5’i güvensiz hareketlerden kaynaklanır E- %2 iş kazaları önlenemez-

8 Doğru cevap B

9 5-Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren güvensiz hareketlerden biri değildir? A- Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak, B-Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek, C-İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması D-Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak E-Güvensiz durum ya da duruşlar,

10 Doğru cevap C

11 6-Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir? A-Tutuşma sıcaklığı,oksijen,yanıcı madde B-Su,ateş,toprak C-Kibrit,su,hava D-Köpük E-Hava,Ateş,kibrit

12 Doğru cevap A

13 7-Aşağıdakilerden hangisi yangın nedenlerinden değildir? A- Korunma Önlemlerinin Alınmaması B- Elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanılması C-İhmal D-sabotaj E-Hiçbiri

14 Doğru cevap E

15 8-Aşağıdakilerden hangisi Yangın söndürmede kullanılan yöntemlerden biri değildir? A-Su B-Toprak C-Yanıcı maddeyi dağıtma D-Hiçbiri E-Köpük

16 Doğru cevap D

17 9-Aşağıdakilerden hangisi söndürücü maddelerden biri değildir? A-Yağ B-Su C-Köpük D- Karbondioksit gazı (CO2) E-Kum

18 Doğru Cevap A

19 10-Aşağıdakilerden hangisi yangına karşı alınacak önlemlerden biri değildir? A-Yangın kapısı B-Yangın merdiveni C- Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır. D- Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır. E-Hiçbiri

20 Doğru Cevap E

21 11-Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden biri değildir? A) Bacalar devamlı temizlenmelidir. B) Tavan arası temiz tutulmalıdır. C) Yanıcı maddeler iyi saklanmalıdır. D) LPG Tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırmalıdır. E) İtfaiyeye telefon ediniz.

22 Doğru Cevap E

23 12-Aşağıdakilerden hangisi doğadan kaynaklanan yangın sebebidir? A-Yıldırım düşmesi B-Sabotaj C-İhmal D-Eğitimsizlik E-Korunma önlemlerinin alınmaması

24 Doğru Cevap A

25 13-Aşağıdakilerden hangisi yangınla karşı karşıya kalındığında yapılması gereken bir davranış değildir? A-Telaşlanmamak B-110 ‘u tuşlayarak itfaiyeyi aramak C-Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basmak D-Yangın alanını umarsızca terk etmek E-Yangını çevredekilere duyurmak

26 Doğru Cevap D

27 14-Gereksiz ve yersiz harcanan her şeye ……………… denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A-Yangın B-Kaza C-İsraf D-Ekmek E-Su

28 Doğru Cevap C

29 15-Aşağıdakilerden hangisi israfa neden olan sebeplerden değildir? A-Eğitimsizlik B-kötü alışkanlıklar C- Lüks hayat anlayışı, gösteriş düşkünlüğü D-hayvanları yemlemek E- İsrafı körükleyen reklamlar

30 Doğru Cevap D

31 16-Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarruf haftası olarak kutlanır? A-Şubatın son haftası B-Ocagın ikinci haftası C-Ağustosun 3.haftası D-Temmuzun son haftası E-Eylülün son haftası

32 Doğru Cevap B

33 17-Aşağıdakilerden hangisi israf çeşitlerinden biri değildir? A-Enerji B-Su C-Gıda D-Zaman E-Hiçbiri

34 Doğru cevap E

35 18-Aşağıdakilerden hangisi ekmek israfını en aza indirme yöntemlerinden biri değildir? A- Üretimin talebe göre planlanması B-Ekmeğin Hayvan yemi olarak kullanılması C-Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretimi D- Ekmeğin fırında veya satış yerinde uygun koşullarda muhafazası E- Ekmeğin pişirilmesi ile satışı arasındaki sürenin en aza indirilmesi

36 Doğru Cevap B

37 19-Aşağıdakilerden hangisi toplu Yaşam alanlarında israfı önlemenin yollarından biri değildir? A-Üretimin talebe göre planlanması B- Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmesi  C-Hiç ekmek tüketilmemesi D-Ekmeklerin fırında veya satış yerinde uygun koşullarda saklanması E-Hastane, yatılı okul, askeri birlik ve öğrenci yemekhanelerinde “ekmek israfı önleme planları” oluşturulması ve hayata geçirilmesi

38 Doğru Cevap C

39 20-Aşağıdakilerden hangisi su ve enerji israfını en aza indirecek önlemler arasında sayılmaz? A- Dişlerimizi fırçalarken, bulaşıkları sabunlarken dikkat etmeliyiz B-Muslukları açık bırakmamaya özen göstermeliyiz C- Temizlikte sıvı sabun, toz sabun gibi doğal esaslı olanları tercih edebiliriz D-Okuldaki sıralarımızın üstünü karalamalıyız prizleri bozmalıyız kullanılmıyacak hale getirmeliyiz. E- İçme suyu dışındaki suları birkaç kez kullanmaya çalışabiliriz.

40 Doğru Cevap D

41 21-Aşağıdakilerden hangisi israf çeşitlerinden biri değildir? A-Ağaçları sulamak B-su C-enerji D-kıyafet E-Ekmek

42 Doğru cevap A

43 22-İsraf eden kişiye ……… denir?Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir A-Mümin B-Öğrenci C-Tasarruf D-müstehak E-Müsrif

44 Doğru Cevap E

45 23- ………. bir insanın malını cömertlik sınırlarını aşarak aşırı bir şekilde harcaması, israf etmesi demektir.Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A-Tasarruf B-Cömertlik C-Savurganlık D-Dürüstlük E-Yardımseverlik

46 Doğru Cevap C

47 24-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- Kişiye ve topluma hiçbir yararı olmayan harcamalar israftır B-İhtiyaç sahibi insanlara yapılan gıda yardımı israftır. C-Sağlığımızı korumamak ve zamanımızı boşa harcamak israftır. D-Gereksiz bir şekilde akıtılan su, yakılan elektrik israftır. E-Milli servetin boşa harcanması israftır.

48 Doğru Cevap B

49 25-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. A- İsraf Sözlükte "aşırı gitmek, gafil ve cahil olmak, yanılmak gibi anlamlara gelir B-İhtiyacımızdan fazla kıyafet hayatta bizi bir adım ileriye götürür. C- israf sadece eşya değil, doğada bulunan kaynaklarla da olmaktadır. D- Kişi tutumlu ve ölçülü olmayı bir alışkanlık hâline getirmelidir E- Dünyanın akın gelecekte en büyük sorunu “kuraklık” olacaktır.

50 Doğru Cevap B


"1-Beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir A-Sakat kalma B-Yaralanma C-Hastalık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları