Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ 3."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ 3

4  RİSK YÖNETİMİ ( Olay öncesi /Proaktif davranış) Olay olmadan önce olaydan koruma, riskleri yok etme zararları önleme /azaltma çalışmaları) Risk yönetiminde hedef afet risklerini- afetleri yok etmektir  KRİZ YÖNETİMİ (Olay sonrası /Reaktif davranış) Olay olduktan sonra olayı /krizi def etme krizin zararlarını azaltma çalışmaları Kriz yönetiminde hedef kayıpları en aza indirmektir. 4

5 KİŞİLERİN KURUMLARIN ULUSUN  KOORDİNE OLAMAMASI  İHMAL  GECİKME  DUPLİKASYON  BOŞA ÇABA  BOŞA HARCAMA 5

6  AİLE  APARTMAN  SOKAK  MAHALLE  KENT  VİLAYET  BİRİM  KURUM  İL MÜDÜRLÜĞÜ  BAKANLIK  SEKTÖR TOPLUMSALKURUMSAL 6

7 7

8 VAROLAN  KAYNAKLAR  OLANAKLAR AFETTE  HİZMETLER  GEREKSİNİMLER EKONOMİK ve ETKİN KULLANMA 8

9  DURUM ve KAYNAKLAR  KONULAR ve AMAÇLAR  İŞ – OPERASYON AKIŞ ŞEMALARI  LOJİSTİK (GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA ve İKMAL)  YÖNETİM ve DENETİM AĞI ( GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE BUNLARIN HİYERARŞİK DİZGESİ ) 9

10 SEKTÖR KONU 1 KONU 2 KONU 3 KONU 4 İŞ 1 İŞ İŞ İŞİŞ İŞİŞ IV EYLEMLERDE GEREKSİNİMLER I KONULAR II İŞLER III EYLEMLER 10

11 1. Durum ve kaynakların saptanması 2. Önlemler geliştirme ve halkın eğitimi 3. Yaralıların bakımı 4. İkincil hastalık ve sonuçlarının önlenmesi 5. Olağan halk sağlığı hizmetleri düzeyine ulaşma 6. Sağlık hizmetleri alt yapısının yeniden inşaası 7. Ölümlerin azaltılması 11

12  DEMOGRAFİK YAPI  SOSYO-EKONOMİK YAPI  SAĞLIK DÜZEYİ  SAĞLIK HİZMETİ KAYNAKLARI  DİĞER KAMU HİZMETLERİ KAYNAK ve OLANAKLARI 12

13  KURTARMA SIRASI BAKIM  TRİAJ  RESÜSİTASYON-ACİL MÜDAHALE  YAŞAM İDAMESİ  SEVK  HASTANE HİZMETLERİ 13

14  SÜREKLİ ve DÜZENLİ SAĞLIK HİZMETİ VERME  ÇEVRENİN KONTROL ALTINA ALINMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERLEŞTİRME 14

15  OLAYA BAĞLI ve OLAY ANINDA OLAN ÖLÜMLER  GECİKMİŞ KURTARMAYA BAĞLI ÖLÜMLER  KURTARMA ESNASINDAKİ ÖLÜMLER (kurtarma ölümleri)  ÖLÜMÜ ÖNLENEMEZ OLGULAR ( tıp ve teknolojinin çözemediği, yerel olanakların yetersiz olduğu)  HİZMETLERİN KESİNTİYE UĞRAMASINA BAĞLI ÖLÜMLER  KURTARILABİLİR ÖLÜMLER (yaralı bakım ve koruyucu hizmetler) 15

16 YARALI BAKIMI Yaralı Toplanma İstasyonu  Muayene triaj  Olay yeri müdahale  Gözetim  Yaralı tahliyesi OLAY YERİ KURTARMA  Yaşam idamesi  Kurtarmanın zararsızlaştırıl ması  Hasta sevki İKİNCİL OLGULAR  Su, gıda, temizlik Çöp Vb. ÖLÜMLER Olaya bağlı, kurtarma, hizmetlerde kesinti 16

17 KONULAR 1.YARALI BAKIMI 2.OLAY YERİ SH 3.İKİNCİL HASTA. 4.ÖLÜMLER SAĞLIK YTİ İŞ 1 İŞ 2 İŞ 3 İŞLER EYLEMLER 2 34 17

18 Bir iş ya da eylem hakkında altı sorunun (5N+1K) yanıtlanmasıdır. N E N EREDE N E ZAMAN N E İLE N ASIL K İM YAPILACAĞININ 18

19  RİSK ALTINDAKİ TOPLUM  ETKİLENEN BÖLGE ve NÜFUS  AFETZEDE SAYISI  ESKİ AFET BİLGİLERİ  VARSAYIMLAR- SENARYOLAR 19

20 Hastahane Yerleşim yeri BÖLGE ÜLKE 20

21 H HASTA- LAR Ç ÇALI- ŞANLA R A ARAÇ -LAR Dek DEKON- TAMİNA SYON O OLAYLA MÜCA- DELE YAN- GIN ÇÖK- ME SEL NBC TAH- LİYE 21

22 ETKİLENME /LOKALİZASYON HAST ANE KENTBÖLG E ÜLKE 1.HASTA NEYE MÜDA HALE 2.HASTA KABUL Ü 3.YARDI MA ÇIKMA DEP- REM SEL KASI RGA SABO TAJ KL SAVA Ş NBCNBC 22

23  9- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi afet planı için gerekli bilgilerden biridir?  a) Durum Ve Kaynaklar  b) Konular Ve Amaçlar  c) İş – Operasyon Akış Şemaları  d) Lojistik  e) Hepsi  Cevap: E 23

24  10- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kurtarma sırası ve bakım doğru sırada verilmiştir?  a) Triaj - Yaşam İdamesi – Acil Müdahale - Sevk - Hastane Hizmetleri  b) Yaşam İdamesi – Triaj - Acil Müdahale - Sevk - Hastane Hizmetleri  c) Sevk - Triaj - Acil Müdahale - Yaşam İdamesi – Hastane Hizmetleri  d) Triaj - Acil Müdahale - Yaşam İdamesi – Sevk - Hastane Hizmetleri  e) Acil Müdahale - Yaşam İdamesi - Triaj – Sevk - Hastane Hizmetleri  Cevap : D 24


"1. 2 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları