Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ

2 Ders 4.Acil durumlar ve afetlerde yönetim

3 AFET YÖNENTİMİ İKİ KÜMELİDİR
AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ

4 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ ( Olay öncesi /Proaktif davranış)
Olay olmadan önce olaydan koruma, riskleri yok etme zararları önleme /azaltma çalışmaları) Risk yönetiminde hedef afet risklerini- afetleri yok etmektir KRİZ YÖNETİMİ (Olay sonrası /Reaktif davranış) Olay olduktan sonra olayı /krizi def etme krizin zararlarını azaltma çalışmaları Kriz yönetiminde hedef kayıpları en aza indirmektir.

5 ULUSAL-KURUMSAL AFET PLANI GEREKLİ (Plansızlık) (Kriz yönetimi)
KİŞİLERİN KURUMLARIN ULUSUN KOORDİNE OLAMAMASI İHMAL GECİKME DUPLİKASYON BOŞA ÇABA BOŞA HARCAMA

6 ULUSAL AFET PLANI BİRİMLERİN PLANLARININ BİLEŞİMİNDEN OLUŞUR
TOPLUMSAL KURUMSAL AİLE APARTMAN SOKAK MAHALLE KENT VİLAYET BİRİM KURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK SEKTÖR

7 AFET PLANI YAP-BOZ PARÇALARI GİBİDİR (Kriz yönetimi)

8 PLANLAMA (Kriz yönetimi)
VAROLAN KAYNAKLAR OLANAKLAR AFETTE HİZMETLER GEREKSİNİMLER EKONOMİK ve ETKİN KULLANMA

9 AFET PLANI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER (PLANLAMA SÜRECİ) (Kriz yönetimi)
DURUM ve KAYNAKLAR KONULAR ve AMAÇLAR İŞ – OPERASYON AKIŞ ŞEMALARI LOJİSTİK (GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA ve İKMAL) YÖNETİM ve DENETİM AĞI (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE BUNLARIN HİYERARŞİK DİZGESİ )

10 ULUSAL-KENT AFET PLANI SÜREÇLERİ (Kriz yönetimi)
SEKTÖR KONU 1 KONU 2 KONU 3 KONU 4 İŞ 1 İŞ I KONULAR II İŞLER III EYLEMLER IV EYLEMLERDE GEREKSİNİMLER

11 AFETLERDE SAĞLIK SEKTÖRÜ
Durum ve kaynakların saptanması Önlemler geliştirme ve halkın eğitimi Yaralıların bakımı İkincil hastalık ve sonuçlarının önlenmesi Olağan halk sağlığı hizmetleri düzeyine ulaşma Sağlık hizmetleri alt yapısının yeniden inşaası Ölümlerin azaltılması

12 1. DURUM ve KAYNAKLARIN SAPTANMASI
DEMOGRAFİK YAPI SOSYO-EKONOMİK YAPI SAĞLIK DÜZEYİ SAĞLIK HİZMETİ KAYNAKLARI DİĞER KAMU HİZMETLERİ KAYNAK ve OLANAKLARI

13 3. YARALILARIN BAKIMI İŞ ve EYLEMLER
KURTARMA SIRASI BAKIM TRİAJ RESÜSİTASYON-ACİL MÜDAHALE YAŞAM İDAMESİ SEVK HASTANE HİZMETLERİ

14 5. OLAĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ DÜZEYİNE ULAŞMA
SÜREKLİ ve DÜZENLİ SAĞLIK HİZMETİ VERME ÇEVRENİN KONTROL ALTINA ALINMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERLEŞTİRME

15 7.ÖLÜMLERİN AZALTILMASI İŞ ve EYLEMLER
OLAYA BAĞLI ve OLAY ANINDA OLAN ÖLÜMLER GECİKMİŞ KURTARMAYA BAĞLI ÖLÜMLER KURTARMA ESNASINDAKİ ÖLÜMLER (kurtarma ölümleri) ÖLÜMÜ ÖNLENEMEZ OLGULAR ( tıp ve teknolojinin çözemediği, yerel olanakların yetersiz olduğu) HİZMETLERİN KESİNTİYE UĞRAMASINA BAĞLI ÖLÜMLER KURTARILABİLİR ÖLÜMLER (yaralı bakım ve koruyucu hizmetler)

16 ULUSAL-KENT AFET PLANINDA Sağlık Konu ve Amaçlar (Kriz yönetimi)
YARALI BAKIMI Yaralı Toplanma İstasyonu Muayene triaj Olay yeri müdahale Gözetim Yaralı tahliyesi OLAY YERİ KURTARMA Yaşam idamesi Kurtarmanın zararsızlaştırıl ması Hasta sevki İKİNCİL OLGULAR Su, gıda, temizlik Çöp Vb. ÖLÜMLER Olaya bağlı, kurtarma, hizmetlerde kesinti

17 ULUSAL SAĞLIK PLANI SÜREÇLERİ (Kriz yönetimi)
KONULAR 1.YARALI BAKIMI 2.OLAY YERİ SH 3.İKİNCİL HASTA. 4.ÖLÜMLER SAĞLIK YTİ İŞ1 İŞ2 İŞ3 İŞLER EYLEMLER 2 3 4

18 PLAN (Kriz yönetimi) Bir iş ya da eylem hakkında altı sorunun (5N+1K) yanıtlanmasıdır. NE NEREDE NE ZAMAN NE İLE NASIL KİM YAPILACAĞININ

19 AFETTE GEREKSİNİMLERİN HESAPLANMASI (Senaryo yazımı - Kriz yönetimi)
RİSK ALTINDAKİ TOPLUM ETKİLENEN BÖLGE ve NÜFUS AFETZEDE SAYISI ESKİ AFET BİLGİLERİ VARSAYIMLAR- SENARYOLAR

20 AFET KÜME VE ALT KÜMELERİ
Hastahane Yerleşim yeri BÖLGE ÜLKE

21 HASTANE BİNASI MERKEZLİ OLAY -KURTARMA
HASTA-LAR Ç ÇALI-ŞANLAR A ARAÇ-LAR Dek DEKON-TAMİNASYON O OLAYLA MÜCA- DELE YAN-GIN ÇÖK-ME SEL NBC TAH-LİYE

22 AFET ETKİLEME BOYUTU ETKİLENME /LOKALİZASYON NBC HASTANEYE MÜDAHALE
KENT BÖLGE ÜLKE HASTANEYE MÜDAHALE HASTA KABULÜ YARDIMA ÇIKMA DEP-REM SEL KASIRGA SABOTAJ KL SAVAŞ NBC

23 9- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi afet planı için gerekli bilgilerden biridir?
a) Durum Ve Kaynaklar b) Konular Ve Amaçlar c) İş – Operasyon Akış Şemaları d) Lojistik e) Hepsi Cevap: E

24 10- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kurtarma sırası ve bakım doğru sırada verilmiştir?
a) Triaj - Yaşam İdamesi – Acil Müdahale - Sevk - Hastane Hizmetleri b) Yaşam İdamesi – Triaj - Acil Müdahale - Sevk - Hastane Hizmetleri c) Sevk - Triaj - Acil Müdahale - Yaşam İdamesi – Hastane Hizmetleri d) Triaj - Acil Müdahale - Yaşam İdamesi – Sevk - Hastane Hizmetleri e) Acil Müdahale - Yaşam İdamesi - Triaj – Sevk - Hastane Hizmetleri Cevap : D


"SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları